Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

kulturarv.dk

Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

101. Lille Fuglede nordvest

03.01.02 Lille Fuglede

Selvvalgt forskning

Boplads

Førrom./rom.

sb. 79. Prøvegravning ca. 300 m nordvest for Fuglede Kirke, hvor der ved rekognoscering var fundet

spredte potteskår, antagelig fra yngre bronzealder eller ældre jernalder. I søgegrøften blev der afdækket

et formodet udsmidslag med lidt keramik fra sen førromersk/ældre romersk jernalder

KAM 1999024

Niels Hartmann

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Bebyggelse - Romersk jernalder

102. Ærtevangen

03.01.04 Rørby

Naturgas

Kulturlag

Rom./udat.

sb. 202. Prøvegravning på basis af høje fosfattal, hvorved der fandtes et omfattende, men relativt

fundfattigt kulturlag med lidt flint, knogler og keramik. Sidstnævnte skal måske dateres til ældre

romersk jernalder

KAM 1999029

Niels Hartmann

Kulturlag - Romersk jernalder

Kulturlag - Udateret

103. Fugledegård

03.01.06 Store Fuglede

Dyrkning

Boplads

Germ./vik.

sb. 94. Fortsatte undersøgelser (AUD 1998, 115) af den nordligste del af storgårdens yngste fase 4, fra

10.-11. årh., samt en grubehusbebyggelse. Der fandtes spor efter fem større bygninger, hvoraf tre med

sikkerhed tilhører gårdens fase 4. Desuden registreredes 28 grubehuse fra germansk jernalder og

vikingetid. Der påvistes også arbejdsområder i form af halvcirkulære og vinklede læhegn, og

essegruber og mulige ovnrester vidner om metalhåndværk og måske glasperleproduktion. Endelig

fandtes en 3-4m bred og 1m dyb grøft, som kunne følges fra søbredden og mindst 300 m mod vest.

Grøftens tidsmæssige placering i forhold til bebyggelsen er usikker, men den er ældre end områdets

højryggede agre

NMI 7701/94

Lars Jørgensen

Bebyggelse - Germansk jernalder

Bebyggelse - Vikingetid

104. Hyldehøjgård

03.01.07 Svallerup

Andet anlægsarbejde

Boplads

Yngre bronzealder

sb. 151. Prøvegravning og nedlægningskontrol, hvorved der blev registreret en række gruber,

kogestensgruber og mulige stolpehuller, som ud fra fund af grov, beklasket keramik kan henføres til

yngre bronzealder

KAM 4/99

Grube - Yngre bronzealder

Niels Hartmann

More magazines by this user
Similar magazines