Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

kulturarv.dk

Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

185. Susåen

05.07.07 Næstved

Andet anlægsarbejde

Kulturlag/diverse

Midd./nyere tid

sb. 70. Løbende undersøgelse af kulturlag og middelalderlige konstruktioner, hvor meget er ødelagt ved

1900-tals bygningsarbejder. Dog sås et tilsyneladende uforstyrret udsmidslag fra 12-300-tallet og et

over 35 m langt, middelalderligt bolværk i flere faser, hvor især de nedre dele er velbevarede.

Konstruktionen består af svære, tilspidsede stammer, der med ca. 1,5 m mellemrum er rammet indtil 1m

ned gennem åens bundlag til den stenede undergrund. Vandret mellem disse stammer ses mod

landsiden 2-3,5 m lange, radialkløvede tværbjælker. To dendrokronologiske dateringer fra den yngste

del af konstruktionen angav fældningstidspunktet til vinterhalvåret 1466. Udgravningen fortsættes

NÆM 1998:113

Birgitte B. Hansen

Kulturlag - Middelalder

Kulturlag - Nyere tid

186. Tuesens Badstue

05.07.07 Næstved

Andet anlægsarbejde

Diverse

Middelalder

sb. 33. Færdigundersøgelse (AUD 1998, 164) af den fredede, senmiddelalderlige badstue, der nu atter

er tildækket

NÆM 1998:130

Bebyggelse - Middelalder

Lene Høst-Madsen

187. Vinhusets Kælder

05.07.07 Næstved

Andet anlægsarbejde

Bebyggelse

Middelalder

sb. 38. Registrering af middelalderlag og konstruktioner samt afrensning og registrering af nyopdukket

murværk, jf. AUD 1985, 60. De ældste mure er formentlig fra 1300-tallet og måske nedbrudt i

forbindelse med brand (?) sent i 1500-tallet. Andre mure er stratigrafisk yngre, antagelig fra nyere tid

NÆM 1999:111

Bebyggelse - Middelalder

Thomas Roland

188. Ganges Bro

05.07.08 Rislev

Andet anlægsarbejde

Brandgrav/boplads/diverse

Oldtid/midd.

sb. 28. Prøvegravning på et 54.000 m2 stort område på den sydøstlige del af et markant næs mellem

Suså og Valmose Grøft. Mod nord sås enkelte mindre, fundtomme, Ø-V orienterede grøfter, medens

der i sydvest var talrige stolpehuller, gruber, en mulig ringgrøft, grøfter og mindst én brandgrav. Der

gjordes kun få fund: oldtidskeramik, et stykke glas og enkelte jerngenstande

NÆM 1999:107

Thomas Roland

Bebyggelse - Oldtid

Gravplads/grav - Oldtid

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Bornholms Amt

More magazines by this user
Similar magazines