Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

kulturarv.dk

Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

192. Slamrebjerg

06.02.01 Bodilsker

Dyrkning

Skattefund/boplads/gravplads

Germ./vik./midd.

sb. 129. Undersøgelse af fundstedet for oppløjet skattefund. Inden for et felt på 280 m2 fandtes

yderligere 67 mønter og seks stykker brudsølv. Det samlede skattefund udgør herefter 139 tyske

mønter, 29 danske/engelske, 2 dirhem og 14 stykker brudsølv, 53 g, yngste mønt er slået i 1024. Selve

deponeringsstedet kunne ikke påvises, men spor efter svære, tagbærende stolper til et Ø-V vendt

langhus og gruber med Østersøkeramik viser, at skatten har været nedgravet i eller ved boligen. Syd for

denne fandtes ca. 20 brandgruber, hvoraf kun to undersøgtes. I den ene fandtes en bronzefibula fra

ældre germansk jernalder

BMR 1508

Hanne Wagnkilde

Gravplads/grav - Germansk jernalder

Bebyggelse - Vikingetid

Depotfund/skattefund/offerfund - Vikingetid

Bebyggelse - Middelalder

Depotfund/skattefund/offerfund - Middelald

193. Brogård

06.02.03 Pedersker

Dyrkning

Boplads/diverse

Yngre stenalder

sb. 167. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 169), hvor det lykkedes at vise, at de 14 palisadehegn, der

indhegner et 6 ha stort område, repræsenterer mindst tre faser i sen tragtbægerkultur. Ved

undersøgelsen kunne der gøres en række iagttagelser, f.eks. at pladsen synes at være inddelt i 3-4 zoner,

og at der har været en indgang i palisaden. Et sted afdækkedes et ca. 150 m2 stort op til 15 cm tykt

brandlag med brændte såvel som ubrændte knogler, flint- og stenredskaber, ravperler og en

ornamenteret skiferskive. Inden for palisaderne fandtes omfattende bopladsrester, herunder stolpehuller

til toskibede huse og cirkulære stolpekredse

BMR 2264, 2329, 2641

Michael Straunsbjerg Thorsen

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder

Bebyggelse - Yngre stenalder

194. Lille Loftsgård/Hullegård

06.02.03 Pedersker

Andet anlægsarbejde

Boplads/diverse

Y.st./y.br./rom./y.j./vik./midd.

sb. 165. Undersøgelse af bopladsrester fra tidligneolitikum B og C, MN A, yngre bronzealder, romersk

jernalder, yngre jernalder og vikingetid. Hertil gruber og skelgrøfter med Østersøkeramik, dyreknogler,

fiskeben og forkullet korn fra tidlig middelalder

BMR 2606, 2302 og 2805

Finn Ole Nielsen

Bebyggelse - Yngre stenalder

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Bebyggelse - Romersk jernalder

Bebyggelse - Yngre jernalder

Bebyggelse - Vikingetid

Andre anlæg/diverse - Middelalder

More magazines by this user
Similar magazines