Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

kulturarv.dk

Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

17. Næbbegård Plantage

01.04.02 Birkerød

Diverse

Megalitanlæg

Yngre stenalder

sb. 69. Registrering og opmåling af nyfunden megalittomt i skov. Store dele af højen er bevaret, bl.a.

står flere af randstenene på oprindelig plads, hvorimod selve kammeret er fjernet

HØM 262

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Ole Lass Jensen

18. Ravnsnæsvej

01.04.02 Birkerød

Vejanlæg

Diverse

Udateret

sb. 68. Resultatløs prøvegravning, hvor der ved rekognoscering var fundet flintafslag

HØM 261

Andre anlæg/diverse - Udateret

Susanne Petersen

Ole Lass Jensen

19. Agiltegård

01.04.03 Blovstrød

Andet anlægsarbejde

Boplads

Førromersk jernalder

sb. 64. Undersøgelse af 1.000 m2 på et bopladsområde omgivet af vandhuller og fugtige lavninger. Der

blev registreret 45 gruber og stolpehuller fra to dårligt bevarede, treskibede hustomter, antagelig spor

efter en enkeltgård i flere faser. I gruberne fandtes et beskedent keramisk materiale fra sen førromersk

jernalder

HØM 260

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Susanne Petersen

Ole Lass Jensen

20. Damgård II

01.04.03 Blovstrød

Andet anlægsarbejde

Boplads

Ældre jernalder (?)

sb. 60. Prøvegravning på en lille bakke, hvor der tidligere er påvist en boplads, antagelig fra ældre

jernalder (AUD 1994, 24). Ud over et par fundtomme gruber blev der dog ikke konstateret yderligere

bopladsspor

HØM 219

Bebyggelse - Ældre jernalder

Ole Lass Jensen

21. Nebbe Skov

01.04.03 Blovstrød

Restaurering

Megalitanlæg

Yngre stenalder

sb. 52. En sonderende undersøgelse i den fredede megalittomt viste, at der formentlig er tale om en

dobbeltjættestue, hvor kun fem af kamrenes sidesten står tilbage, medens nederste del af kamrene ligger

under et stendige

SNS 613-0139.

Torben Dehn

Svend I. Hansen

Megalitanlæg - Yngre stenalder

More magazines by this user
Similar magazines