Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

kulturarv.dk

Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

26. Brunholmgaard

01.05.01 Alsønderup

Skovrejsning

Boplads/brandgrave

Rom./oldtid

sb. 14. Ved prøvegravning fandtes en brandplet med et knust lerkar af Nissehøj-type og rensede ben.

Tæt op til brandpletten lå en dybere grube med skår, måske en ligbrændingsgrube. Desuden fandtes

kogestensgruber og gruber, hvoraf enkelte indeholdt flintafslag

NFH A511

Finn Erik Kramer

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Bebyggelse - Oldtid

27. Møllehøj

01.05.01 Alsønderup

Råstof

Boplads

Yngre bronzealder

sb. 24. Undersøgelse af stolpehuller, gruber og kogestensgruber på toppen af den 34 m høje Møllehøj. I

et stolpehul fandtes keramik, antagelig fra periode IV, medens andre stolpehuller indeholdt lerklining.

Området var forstyrret af store, moderne nedgravninger

NFH A675

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Finn Erik Kramer

28. Rævebakkevej

01.05.05 Melby

Skovrejsning

Boplads

Oldtid

sb. 77. Efter opsamling af redskaber fra yngre stenalder umiddelbart øst for det berørte område, blev

der prøvegravet ca. 4.800 m2. Herved fandtes kulturlag, gruber, ildsteder og enkelte stolpehuller

FRM s138

Bebyggelse - Oldtid

Pernille Foss

29. Bakkehøjgård II

01.05.09 Torup

Selvvalgt forskning

Boplads

Y.st./br.

sb. 108. Prøvegravning for at lokalisere deponeringsstedet for tre, løsfundne, tyndnakkede økser af type

IIIa. Herved fandtes i det kraftigt nedpløjede område spredte forekomster af stolpehuller og

kogestensgruber, hvor flintafslag og keramik daterer lokaliteten

FRM s143

Marie Walther Ax

Bebyggelse - Yngre stenalder

Bebyggelse - Bronzealder

More magazines by this user
Similar magazines