Program - Kulturstyrelsen

kulturarv.dk

Program - Kulturstyrelsen

Kulturstyrelsens Museumsårsmøde

Radisson Blu H.C. Andersen Hotel

21. og 22. maj 2012

Dit, mit

& vores

museum

Stærke museumstilbud i enkle rammer


VELKOMMEN

Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger til en

fremtidig museumsstruktur. Den diskussion er kommet så

langt, at regeringen til efteråret fremsætter et lovforslag,

som afspejler den debat, vi alle har været involveret i.

Kulturstyrelsens museumsmøde indledes i år af direktør

Anne Mette Rahbæk, der orienterer om status for museumsudredningen

og den kommende lovproces og kaster

blikket fremad mod det fremtidige museumslandskab.

Lovforslaget understøtter den fortsatte udvikling af et

sammenhængende og decentralt museumsvæsen med

fagligt og ressourcestærke museer. Og med en klar plan for

strukturen – hvad så med indholdet? Er museerne for alle?

Kan vi tale om dit, mit og vores museum? Hvordan får vi

museer, som er efterspurgte og besøgte, og hvilke muligheder

har museerne for at være professionelle og målrettede

i deres arbejde? Eftermiddagens oplæg vil komme med

forskellige eksempler fra hele landet på, hvordan museerne

arbejder med at være relevante og efterspurgte. Oplæggene

vil afspejle museets og kommunens erfaringer og kan

inspirere til udvikling af museumstilbud over hele landet.

Tirsdag d. 22. maj holder Kulturstyrelsens fire faglige råd

deres årsmøde med drøftelser om museernes virksomhed

inden for de fem søjler i museumsloven, og hvordan

Kultur styrelsens krav og anbefalinger hænger sammen

med det daglige arbejde på museer og kommuner.

KULTURSTYRELSENS MUSEUMSMØDE 2012


PROGRAM

Mandag den 21. maj

Dit, mit & vores museum – stærke museumstilbud i enkle rammer

Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen

09.30 Ankomst og kaffe

10.30 Velkomst

Direktør Anne Mette Rahbæk

10.45 Kulturstyrelsen orienterer

Direktør Anne Mette Rahbæk

11.15 Danskkulturarv.dk

Tobias Golodnoff, DR Medier

11.45 Nye måder at tænke publikum på

Niels Righolt, Center for Kunst og Interkultur

12.15 Frokost

13.30 Mange, flere og forskellige gæster på Trapholt

Museumsdirektør Karen Grøn, Trapholt og kulturchef Lone Leth Larsen, Kolding Kommune

14.00 I Den Gamle By forsøger vi at gøre historien vedkommende – også for folk, der ellers

aldrig kommer på museum

Museumsdirektør Thomas Bloch Ravn, Den Gamle By

14.25 Museerne i konkurrence med andre kulturtilbud

Museumsleder Ole Puggaard, Industrimuseet i Horsens og kulturdirektør Hanne Damgård,

Horsens Kommune

15.00 Kaffepause

15.30 Levende viden

Museumsdirektør Flemming Just, Sydvestjyske Museer

15.45 Hvordan kan vi arbejde videre i vores kommune og på vores museum?

Drøftelse ved bordene

Hvad kan vi tage med os herfra?

Områdedirektør Poul Bache

16.15 Middelfart i gennemsnit

Museumsleder Maiken Rude Nørup, Middelfart Museum

16.30 Afslutning

Efter-program:

BioCity Odense, Østre Stationsvej 27 til Middelfart Museums 3D film (ca. 15 min. til fods.)

17.00 Middelfart i gennemsnit

Vist på CPH:DOX og på MoMA i New York

Varighed: 1 time

19.00 Middag på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel

KULTURSTYRELSENS MUSEUMSMØDE 2012


PROGRAM

Tirsdag den 22. maj

Fælles fra kl. 9-10, herefter de faglige råds møder

Fælles programpunkt for alle fire faglige råd

9.00 At arbejde med kvalitet

Kontorchef Ole Winther

Det Faglige Råd for Nyere Tids Kulturhistorie

10.00 Er kravene og anbefalingerne inden

for forskning relevante, og hvilke

konsekvenser har de for mit museum?

Museumsinspektør Inge Adriansen,

Museum Sønderjylland

10.30 Kaffepause

11.00 Er kravene og anbefalingerne inden for

formidling relevante, og hvilke

konsekvenser har de for mit museum?

Museumschef Jørgen Smidt-Jensen,

Museum Østjylland

11.30 Er kravene og anbefalingerne inden for

samlingsvaretagelse relevante, og hvilke

konsekvenser har de for mit museum?

Konservator Per Thorling Hadsund, Nordjyllands

Historiske Museum

12.00 Frokost

13.15 Diskussion af krav og anbefalinger

14.15 Kaffepause

14.30 Status for rådets arbejde i det forløbne år

Orientering fra formand Ulla Schaltz fra Det

faglige Råd for Nyere Tid, herunder evaluering

af bevillinger fra Rådighedssum

15.00 Afslutning

Det Kunsthistoriske Faglige Råd

10.00 Introduktion til dagen

Det Kunsthistoriske Faglige Råd

10.15 Udlægning af kulturministeriets almene

forskningsbegreb

Rektor Mikkel Bogh, Det Kgl. Danske Kunstakademi

10.45 Er anbefalingerne inden for forskning

relevante, og hvilke konsekvenser har de for

mit museum?

Museumsdirektør Susanne Thestrup Truelsen,

Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Museumsdirektør Sanne Kofod Olsen, Museet for

Samtidskunst

11.15 Kaffepause

11.30 Er anbefalingerne inden for formidling

relevante, og hvilke konsekvenser har de for

mit museum?

Museumsdirektør Annette Johansen,

J.F. Willumsens Museum

Leder af ARKEN Undervisning, Christina Papsø

Weber, ARKEN

12.00 Frokost

13.00 Status på den fremtidige rådsstruktur,

overflyttelse af forskningsmidler og

forskerbedømmelser

Kontorchef Ole Winther

13.30 Status for rådets arbejde i det forløbne år

Formand Gertrud Oelsner, Det Kunsthistoriske

Faglige Råd

14.00 Afslutning

KULTURSTYRELSENS MUSEUMSMØDE 2012


PROGRAM

Tirsdag den 22. maj

Fælles fra kl. 9-10, herefter de faglige råds møder

Det Arkæologiske Faglige Råd

10.00 Velkomst og Rådets årsberetning

Lene Høst-Madsen, Københavns Museum

og DAR

10.25 Meddelelser fra Kulturstyrelsen

Kontorchef Dorte Veien Christiansen

10.50 Kaffepause

TEMA

Store forundersøgelser: Prioritering & strategier

11.00 Introduktion til temaet og præsentation

af foredragsholderne

Mads Runge, Odense Bys Museer og DAR

11.10 Undersøgelserne i Lübeck

Ingrid Sudhoff, Hansestadt Lübeck, Archäeologie

und Denkmalpflege, Abteilung Archäeologie

11.50 Undersøgelserne ved Uppsala

Jonas Wikborg, Societas Archaeologica

Upsaliensis

12.30 Frokost

13.30 Metrogravningerne i København

Lene Høst-Madsen, Københavns Museum

og DAR

Det Faglige Råd for Naturhistorie

10.15 Den daglige sikring og katastrofeberedskab

med museumsgenstandene som

omdrejningspunkt

Claus Friis, samlingschef Det Kongelige Bibliotek

11.15 Kaffepause

11.30 Samlinger som brugs- og forbrugselementer

i den museale erkendelsesproces

Jørgen Nordkvist, tidl. leder af Nationalmuseets

bevaringsafdeling

12:00 Frokost

13:15 Samlingerne på Statens Naturhistoriske

Museum

Nikolaj Scharff, samlingschef Statens

Naturhistoriske Museum

13:45 Kaffepause

14:00 Diskussion af Kulturstyrelsens krav

og anbefalinger for museernes virke

14:30 Orientering fra formanden for Det faglige

Råd for Naturhistorie

Tove Damholt

15.00 Afslutning

14.10 Inddeling i grupper & gruppedrøftelser

Der føres referat af gruppediskussionerne til

brug for det videre arbejde i Kulturstyrelsen og

DAR

15.00 Kort sammenfatning ved DAR samt tak

for denne gang

15.15 Afslutning

KULTURSTYRELSENS MUSEUMSMØDE 2012


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Radisson Blu H.C. Andersen Hotel

Claus Bergs Gade 7

5000 Odense

Telefon 6614 7800

Web www.radissonblu.com/hotel-odense

CVR-nr. 29 51 62 00

Kontaktpersoner i Kulturstyrelsen

Karen M. Olsen

Telefon 3374 5193

Bobo Krabbe Magid

Telefon 3374 5118

H.C. Andersens Boulevard 2

1553 København V

Telefon 3373 3373

www.kulturstyrelsen.dk

More magazines by this user
Similar magazines