Lone Knakkergaard: Folkebibliotekerne - Kulturstyrelsen

kulturstyrelsen.dk

Lone Knakkergaard: Folkebibliotekerne - Kulturstyrelsen

Nye organisations‐ og

institutionsmodeller

Temamøde

Biblioteksledermødet

d. 10. november 2011

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Præsentation

• 1993‐2005 områdeleder på

Statsbiblioteket

• 2005‐ bibliotekschef i Vejle

Forskelle/ligheder i udviklingen

Betydningen af digitale ydelser for det fysiske

bibliotek

Fleksibilitet og/eller driftsikkerhed VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Forskningsbibliotekerne:

I 1990’erne meget hurtig overgang til elektroniske tidsskrifter/artikler

og udvikling af et tættere samarbejde med moderinstitutionerne

DEFF

Samarbejde om licenskøb på landsplan

Udvikling af nye koordinerede IT‐løsninger

Fokus på brugerundervisning

Øget tilgængelighed

De seneste år:

Fusioner mellem uddannelsesinstitutioner

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Folkebibliotekerne

Lige nu i folkebibliotekerne er samme udvikling på vej, men det går

l a n g s o m t!

Licenssamarbejdet udvikles

TING‐samarbejdet

Brønd

’Storskærms‐samarbejde’

Netbiblioteker

De seneste år:

Kommunesammenlægningen

Dårligere økonomi

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Licenssamarbejdet

Forskningsbibliotekerne:

De primære brugere er kendte og ’mulige at tælle’

Fagligt definerbare licenser

Fokus på læring (studier)

Folkebiblioteker

’Alle er brugere’

’Alle’ emner er relevante

Forskellige behov

Bredt fokus (livslang læring og kulturel aktivitet)

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Traditionelt udgangspunkt for

organisation ‐ samlingerne

• Alle brugere kom fysisk på bibliotekerne

• De interne processer styrer

• Fokus på effektiv og rationel drift indefra

Folkebibliotekerne havde en mere

’opdragende’ rolle –vi ved bedst!

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Ændringer dengang og nu

• Øget konkurrence fra/på nettet

• Øget fokus på service og brugere

• Fokus på service –hvad kan vi gøre for dig?

• Service på nettet

• Inddragelse af brugere/borgere (ikke brugere)

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Traditionelt udgangspunkt for

organisation ‐ udfordringer

• Samlingen er både fysisk og virtuel derfor

svær at tage udgangspunkt i

• Brugernes forventning: ’alt’ findes på nettet

• De interne processer er under forandring eller

minimeres

• Strammere økonomi

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Krav/forventninger fra samfundet

• Stor fleksibilitet

• Hurtig omstilling

• Brugeren/borgeren i centrum

• Stor viden og indsigt hos medarbejderne

• Høj grad af tilgængelighed

• ’one stop shopping’ ‐ Borgerne vil ikke ’sendes’

fra det fysiske til det virtuelle bibliotek’ eller

omvendt

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Interne forventninger

• Flad, teambaseret, gerne selvledende organisation

• Inddragelse i udvikling og beslutninger

• ’Tilgængelig’ ledelse

• Deling af viden

• Stort personligt råderum

• Innovativt og udviklende miljø

• Tværgående netværk inden og uden for organisationen

• Mulighed for deltagelse i projekter og udvikling

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Innovation og udvikling

• Den traditionelle organisation hæmmer

• Samarbejder på tværs og med forskellig

tilgang fremmer

• Kræver fleksibilitet og omstillinger

• Skal forankres i hele organisationen og ikke

kun i en udviklings‐afdeling

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Organisationens betydning for

brugerne

• Brugerne vil ofte gerne inddrages

• Det skal være let for brugeren at gennemskue

serviceniveauet og mulighederne for at

bidrage i processen

Eller

• Ligegyldig –servicen skal ’bare’ leveres

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Nye muligheder

• Afsæt i omverdenen/målgrupper

• Projektorganisering

• Netværksorganisation

• Organisation sammen med tætte

samarbejdspartnere

• ’Bofællesskaber’

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Folkebibliotekerne i vidensamfundet

• ’Åbne biblioteker’

• Inspiration og læring

• Danskernes digitale bibliotek

• Partnerskaber

• Professionel udvikling

Sætter den overordnede ramme

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Valg af organisationsmodel

• Organisationens (medarbejdernes)

helhedsforståelse er afgørende for en fleksibel

organisation.

• Information og videndeling er nødvendig for

udvikling af service og organisation

• Respekt for andres kompetencer og opgaver er

nødvendig for service‐ og organisationsudvikling

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Barrierer

• Manglende selvtillid

• Selvforståelsen

• Traditioner i væsenet, f. eks. for at ’sætte

biblioteket i spil’ og invitere borgerne med ind

i bibliotekets serviceudvikling

• Transaktionel >< relationel

• ’tør ikke give slip’

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Model

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Model

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Model

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden


Model

VEJLE BIBLIOTEKERNE

‐ kom tæt på verden

More magazines by this user
Similar magazines