24.04.2014 Views

Basistilskud til lokalradio og -tv i Københavns amt ... - Kulturstyrelsen

Basistilskud til lokalradio og -tv i Københavns amt ... - Kulturstyrelsen

Basistilskud til lokalradio og -tv i Københavns amt ... - Kulturstyrelsen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Basis<strong>til</strong>skud</strong> <strong>til</strong> <strong>lokalradio</strong> <strong>og</strong> -<strong>tv</strong> i Københavns <strong>amt</strong> 2003<br />

(incl. <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> <strong>tv</strong>-stationer i Københavns <strong>og</strong> Frederiksberg kommuner)<br />

Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet<br />

A TV<br />

Airport TV<br />

BL-TV (Bispebjerg Lokal-TV)<br />

Børnekanalen<br />

Canal International<br />

Focus TV<br />

Frederiksberg Erhvervs TV<br />

Frederiksberg Senior TV<br />

Frederiksberg Ungdoms TV<br />

Global TV<br />

Indiavision<br />

Kanal 1 - Mediehuset København<br />

Kanal 4 - Frederiksberg Lokal TV<br />

Kanal Sjælland<br />

KKR/TV<br />

KulturKanalen<br />

Københavns Kultur Café<br />

Københavns Miljø TV<br />

78.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

97.500 kr.<br />

78.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

97.500 kr.<br />

78.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

117.000 kr.<br />

97.500 kr.<br />

58.500 kr.<br />

117.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

117.000 kr.<br />

78.000 kr.


Local Media<br />

MNTV<br />

N-TV<br />

NAT-TV<br />

Rødovre Forenings- <strong>og</strong> Erhvervs TV<br />

Station Livskunst<br />

Station Øresund<br />

TV Falken<br />

TV Frederiksberg<br />

TV Kurt<br />

TV Link<br />

TV Mosaik<br />

TV Stop<br />

TV-Glad<br />

TV-Ishøj<br />

TV-Salam<br />

TV-Tingbjerg<br />

U-lands TV<br />

UNG TV<br />

UTV<br />

Vesterbro Lokal TV<br />

XTV<br />

Zig-Zag Copenhagen Television<br />

117.000 kr.<br />

39.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

39.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

97.500 kr.<br />

117.000 kr.<br />

117.000 kr.<br />

39.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

117.000 kr.<br />

117.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

117.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

108.000 kr.<br />

117.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

117.000 kr.<br />

117.000 kr.<br />

117.000 kr.<br />

78.000 kr.


Dragør Lokalradionævn<br />

Dragør Borgerradio<br />

78.000 kr.<br />

Gladsaxe Lokalradionævn<br />

Gladsaxe Weekend Radio<br />

Radio Gladsaxe<br />

37.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

Herlev kommunes Lokalradionævn<br />

Herlev Nærradio<br />

78.000 kr.<br />

Det Lokale Radionævn for Ballerup <strong>og</strong> Ledøje-Smørum Kommuner<br />

Radio Ballerup<br />

78.000 kr.<br />

Lokalradionævnet for Albertslund <strong>og</strong> Glostrup kommuner<br />

Albertslund Nærradio<br />

78.000 kr.<br />

Lokalradionævnet for Høje-Taastrup, Ishøj <strong>og</strong> Vallensbæk Kommuner<br />

Sengeløse Radio<br />

25.000 kr.


Lokalradionævnet Hvidovre kommune<br />

Hvidovre Nærradio<br />

Radio Hvidovre<br />

78.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

Lokalradionævnet i Gentofte Kommune<br />

Gentofte Lokalradio<br />

26.500 kr.<br />

Lokalradionævnet Lyngby-Taarbæk kommune<br />

Radio Mølleå<br />

Radio Noon<br />

XFM Lyngby<br />

40.000 kr.<br />

24.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

Lokalradionævnet Rødovre kommune<br />

Carlsro Nærradio<br />

Rødovre Kanalen<br />

32.500 kr.<br />

78.000 kr.<br />

Lokalradionævnet Tårnby kommune<br />

Amager Lands Lokalradio<br />

Amagerfrekvensen<br />

Glade Lyttere<br />

Tårnby Lokalradio<br />

78.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

78.000 kr.<br />

78.000 kr.


UCB Crossroad<br />

Øens Lokalradio<br />

78.000 kr.<br />

78.000 kr.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!