Kære selvstuderende i: samfundsfag B niveau. Herunder ... - KVUC

kvuc.dk

Kære selvstuderende i: samfundsfag B niveau. Herunder ... - KVUC

Kære selvstuderende i: samfundsfag B niveau.

Herunder ser du et forslag til eksaminationsgrundlag.

Du er selv ansvarlig for at skaffe bøger og andet materiale. Det anbefales at gå i gang i

god tid.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Jeg træffes på mailadressen: jh@kvuc.dk

Med venlig hilsen

Jan Houmann


Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Hvis du ønsker ændringer, skal det godkendes af din vejleder inden 1. marts (sommereksamen)/1. oktober

(vintereksamen). Tag kontakt til din vejleder.

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser:

Termin 2010

Institution

Uddannelse

Fag og niveau

KVUC

HF-e

Samfundsfag B

Selvstuderende

Eksaminator

Jan Houmann

Oversigt over temaer

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Titel 4

Titel 5

Titel 6

Tema 1: EU-samarbejdet – hvor bevæger dette sig hen og hvad er formålet?

Tema 2: Det internationale politiske system og international politik med fokus

på USA’s udenrigspolitik i Irak.

Tema 3: Globaliseringen og verdens økonomiske ulighed

Tema 4: Socialisering og identitet mv. i en senmoderne, multikulturel verden

Tema 5: Politik og demokrati i Danmark

Tema 6: Samfundsøkonomiske balanceproblemer og prioriteringer,

Velfærd – hvordan?


Titel 1

Tema 1: EU-samarbejdet – hvor bevæger dette sig hen og hvad er formålet?

Indhold Hans Branner: Det politiske Europa (Columbus, 2008) s. 17-21, 28-46, 64-91, 92-

99, 111-115, 129+130-135, (136-143) 143-157

Artiklerne:

Europa ånder lettet op, øget pres på danske forbehold og Britisk dilemma efter det

irske ja, JP d.4-10-09

EU ved en korsvej Berlingske Tidende d.2-10-2009

Det bliver et hådt år for EU, Berlingske Tidende 28-12-2008

Særlige fokuspunkter

Fokus:

-EU- samarbejdets indhold, omfang, institutionelle opbygning, baggrund og

udvikling i udvikling i hovedtræk

-drivkræfter/dynamik bag udviklingen, herunder integrationsteorier

- EU’s politiske organer og beslutningsstruktur, demokrati

- positioner (analyser, ideologier og visioner) i den danske debat

- aktuelle fokus: bl.a. traktatkrise og ny reformtraktat

Faglige mål/kompetencer:

– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige

problemstillinger og løsninger herpå

– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle

teorier

– undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og

globale

forhold

– dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale

udviklingstendenser

– formulere fagligt funderede problemstillinger, indsamle, vurdere og bearbejde

dansk

og fremmedsproget materiale til at undersøge problemstillinger og konkludere

– skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer

– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger,

tabeller og diagrammer

– formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved

anvendelse af fagets taksonomi og terminologi

– på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne

synspunkter og indgå i dialog derom.


Titel 2

Tema 2: Det internationale politiske system og international politik med

fokus på USA’s udenrigspolitik i Irak.

Indhold - Hans Branner: Global Politik (Columbus 2006), s. 8-29, 38-42, 64-80, 82-96,

97-108.

- Irak-krigen kort fortalt (UM’s hjemmeside)

- Fakta-link: Irak-krigen i 2003 (forside/uddrag)

- Baker og Hamiltons rapport: faktabox + summery (Politiken 7.december

2006 )

- Kapitulation. Realisme er et andet ord for frygt (Pol. 6. dec. 2006)

- De vil bombe araberne til demokrati (Jyll. Posten 16. sept. 2002)

- Højt spil om Iraks politiske fremtid (Pol. 2. jan. 2005)

- Bush har svækket både USA og Europa (Pol. 11. aug. 2007)

- Jubilæum. 40 års destruktiv politik i mellemøsten (Pol. 12. aug. 2007)

- Kold krig som ny strategi i Mellemøsten (Jyllandsposten 29. marts 2007)

- Krigen I Irak: George Bush skifter slogan igen (Pol. 15. september 2007)

- Noam Chomsky: Dissidenten ( Weekendavisen 14. aug. 2009)

- Interview: Obamas mange bolde skal skydes i mål (Berlingske Tidende 27. juli

2009)

- Obamas altomfattende Mellemøsten-plan (Berlingske Tidende 25. juni 2009)

- USA: Obamaisme for begyndere ( Weekendavisen 24. april 2009)

- Obama og verden: Hård- eller blødkogt? (Weekendavisen 30. januar 2009)

- Obama og verden: Hvad Obama gerne vil (Weekendavisen 07. november

2008)

Særlige fokuspunkter

Fokus:

- USA’s udenrigspolitik efter den kolde krig, efter 11. september, …

- IP-teorier (teorier om det internationale system, de forskellige aktører og international

politik), sikkerhedspolitik, om FN, ..

- USA i Irak / Irak-krigens udvikling ,Bush-regeringens overordnede strategi(er)

i Irak og

Mellemøsten; Bush-doktrinen, de neokonservative, demokratiseringsprojektet

(med og uden

anførselstegn), Bushs nyere udspil / strategier,…

Faglige mål/kompetencer:

– undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige

lande,

herunder samspillet mellem nationale og globale forhold

– dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale

udviklingstendenser

- m.fl. (se øvrige temaer)


Titel 3

Tema 3: Globaliseringen og verdens økonomiske ulighed

Indhold - Hans Branner: Global Politik ( Columbus 2006), s. 109-113, 128-158

Særlige fokuspunkter

Fokus:

- definitioner af globaliseringen

- perspektiver på / teorier om globaliseringen

- globaliseringen og verdens økonomiske strategier ,…

Faglige mål/kompetencer:

– undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige

lande,

herunder samspillet mellem nationale og globale forhold

- m.fl. (se øvrige temaer)

Titel 4

Indhold

Tema 4: Socialisering og identitet mv. i en senmoderne , multikulturel

verden

- Mogens Nygaard Christoffersen m.fl.(Columbus 2005): Ungdomssociologi

s.10-88 + 232-265

- Unge kreoler i en senmoderne verden ( af T. Hylland Eriksen, fra ” Ung i

verden – ung i Danmark” Dansk Flygtningehjælp 1997)

[ http://folk.uio.no/geirthe/Background.html = Forfatterens hjemmeside, hvor

du kan finde

artiklen]

- Vi må skille det kulturelle fra det politiske ( Inf. 21. feb. 2000)

- Iben Jensen: Grundbog i kulturforståelse (Roskilde Universitetsforlag 2005), s

17-25

Særlige fokuspunkter

Fokus:

socialiseringen, familien, ungdom, social arv, individ og fællesskab / politik, etniske

minoritetsunge, kulturbegreber, multikulturel samfund, udfordringer og muligheder.

Faglige mål/kompetencer:

– sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre

m.fl. (se øvrige temaer)


Titel 5

Tema 5: Politik og demokrati i Danmark

Indhold - Gregers Friisberg: Dansk politik og økonomi (5. udgave), 8-14, 15-22, 23-24,

25-41, 52-62,

fig. 6.4 (s.86), 100-111

- Benny Jacobsen & Ove Outsen: Liv i Danmark (Columbus 2005), s. 57-70,

71-86

Særlige fokuspunkter

Fokus:

Det danske politiske system: principper og opbygning, Folketingets rolle, beslutningsprocessen

mv. Demokratiet og dets udfordringer: teorier og praksis. Ideologierne,

gamle og nye strømninger.

Faglige mål/kompetencer:

- undersøge og dokumentere et politikområde..

- m.fl. (se øvrige temaer)

Titel 6

Tema 6: Samfundsøkonomiske balanceproblemer og prioriteringer.

Indhold Gregers Friisberg: Dansk politik og økonomi (5. udgave 2002 ), s. 147-152, 163,

[181-187], 191-199, 209-218, 219-231

Benny Jacobsen & Ove Outsen: Liv i Danmark (Columbus 2005), s. 87-123

Særlige fokuspunkter

Fokus:

Økonomiske sammenhænge, økonomiske balanceproblemer, økonomiske politikker;

Kort og langsigtede balanceproblemer og prioriteringer, bl.a. velfærd/velfærdssystemer.

Faglige mål/kompetencer:

- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer

- m.fl. (se øvrige temaer)

More magazines by this user
Similar magazines