Undervisningsbeskrivelse - KVUC

kvuc.dk

Undervisningsbeskrivelse - KVUC

Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin Sommer 2013

Institution Københavns VUC

Uddannelse

Fag og niveau

Lærer(e)

Hold

VAF

Psykologi c-niveau

Anette Roed

h3pæx1A2

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Titel 4

Titel 5

Titel 6

Titel 7

Introduktionsforløb – videnskabsteori og forskellige psykologiske retninger

Kognitiv psykologi, kognitiv terapi og tænkningens udvikling

Udviklingspsykologi

Tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigt, resiliens og social arv

Personlighedspsykologi og intelligens

Socialpsykologi

Eksamenstræning og repetition


Titel 1

Indhold

Introduktionsforløb – videnskabsteori og forskellige psykologiske retninger (med

fokus på psykoanalyse og Adfærdspsykologi/behaviorisme)

Kernestof:

Schultz Larsen: Psykologiens Veje, Systime 2008 s. 7-24 (Den mangfoldige psykologi),

s. 47-68 (Psykoanalysen), s. 127-142 (Behaviorisme)

Supplerende stof:

Case: Pia, webside til Psykologiens Veje:

Case: Hr. Og Fru Jensen (forsvarsmekanismer) webside til Psykologiens Veje:

Artikel: ”Hverdagstænkning og videnskabelig tænkning”

Artikel: ”Børnedressur i Brørup”

Artikel: ”Humor mod angst”

Artikel: Martin Seligman ”Indlært hjælpeløshed”

Videoklip: lille Albert:

http://www.youtube.com/watch?v=KxKfpKQzow8

Videoklip: Skinners duer:

http://www.youtube.com/watch?v=I_ctJqjlrHA&feature=player_embedded#!

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

15 lektioner

At indføre kursisterne i psykologiens forskellige skoler og de historiske og videnskabsteoretiske

kontekster der er forbundet hermed. Kritisk stillingtagen til teoribegrebet.

Klasseundervisning, gruppearbejde, diskussion og case.

Titel 2

Indhold

Kognitiv psykologi, kognitiv terapi, tænkningens udvikling

Kernestof:

Psykologiens veje s.155-216

Supplerende stof:

Case: Lene (kognitiv terapi) webside til Psykologiens Veje:

Case: Pia (kognitiv terapi) webside til Psykologiens Veje:

Artikel: Falske erindringer

Artikel: Babyer er kvikkere end vi tror

DR-progammet: ”Hjernevask – kan du stole på din hukommelse”

Videoklip: Test din opmærksomhed:

http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4&feature=player_embedded

Videoklip: Colour Changing Card Trick:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=v3iPrBrGSJM

Omfang

Særlige fokus-

12 lektioner

At kursisterne får kendskab til den kognitive psykologi og den kognitive udvikling.


punkter

Nøglebegreber: kognitiv udvikling, Piagets faser, perception, hukommelse, topdown-/bottomup-prcesser,

kognitive skemaer, assimilation, akkomodation, falske

erindringer

Der er suppleret med behaviorisme som fundament for den kognitive psykologi

Væsentligste

arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde, diskussion og case.

Titel 3

Indhold

Udviklingspsykologi og identitetsdannelse

Kernestof: Psykologiens Veje

s. 47-101

Supplerende stof:

Case: Heidi,webside til Psykologiens Veje:

Case: Sam, webside til Psykologiens Veje:

Case: Jette Olsen, webside til Psykologiens Veje:

Kapitlet ”Udviklingspsykologiske teorier” af Grethe Kragh-Müller i ”Moderne psykologi”

af Bruun B. & Knudsen. A. (red.)

Artikel: Kan spædbørn lære at frygte fremmede

Artikel: Skilsmisse eller skænderier: Hvad er værst

Artikel: Følelsesmæssig smitte

Artikel: Rudolph Schaffer: Barndommens betydning

Artikel: Udviklingspsykologiens to spor

Omfang

Særlige fokuspunkter

15 lektioner

Med afsæt i forskellige teorier undersøger vi, hvordan påvirkninger i den tidlige

opvækst er konstituerende for menneskets personlighed og videre udviklingspotentiale.

Inddragelse af miljø og omsorg som faktorer, der er særligt afgørende.

Nøgleord: Freud, Erikson, Mahler, Stern og Bowlby.

Væsentligste

arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde, diskussion og case.

Titel 4

Indhold

Tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvig, resiliens og social arv

Kernestof: Psykologiens Veje

s. 113-126

Supplerende stof:

Case: Lisbeth

Case: Chieko


Artikel: Social arv – et upræcist og skadeligt begreb

Artikel: Nu mestrer Moni sit liv

Artikel: Hvad er tilknytningsforstyrrelser hos børn og unge

Film: Er du mors lille dreng?, TV2 dok, 1998

Film: Er du mors lille dreng? – 10 år efter., TV2 dok, 2008 (udvalgte uddrag)

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

12 lektioner

Tilknytning, omsorg, behov – forskellige former for svigt samt konsekvenser af

svigt. Resiliens og social arv.

Klasseundervisning, gruppearbejde, diskussion og case.

Titel 5

Indhold

Personlighedspsykologi og intelligens

Kernestof:

Psykologiens veje s. 37-46, s. 239-254

Supplerende stof:

Artikel: Hvad måler IQ?

Test: Hvordan er du intelligent (jf. Gardner):

http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Temaer/Intelligens/20070220151957.htm

DR-Radioprogrammet Agenda, P1 d. 14/8-11 : ”Har du vundet det biologiske

lotteri”.

Omfang

Særlige fokuspunkter

6 lektioner

At kursisterne får et indblik i intelligensbegrebet – herunder de mange intelligenser.

Forsigtig/risikovillig som udtryk for den menneskelige dobbelthed, medfødt temperament

samt andre personlighedstræk – herunder diskussion af trækteori og personlighedstest.

Væsentligste

arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde og diskussion.

Titel 6

Indhold

Socialpsykologi

Kernestof:

Psykologiens Veje s. 347-379, s. 386-389

Supplerende stof:

DR-programmet ”Hjernevask – Flokdyr eller egotripper”.

DR-programmet ”Hjernevask – Hvor meget lyver du?”

Film: Lydighedens dilemma (om Milgrams forsøg)


Film: Die Welle

Artikel: ”Stereotyper, fordomme og diskriminering” af Jette Hannibal

Omfang

Særlige fokuspunkter

15 lektioner

At kursisterne får kendskab til socialpsykologiens fokus som psykologisk retning.

Nøgleord: samspilsformer, grupper, team, roller, 
 normer, konformitet, konflikter,

lydighed, autoritet, diskrimination og 
 fordomme

Med omdrejningspunkt I filmen “Die Welle” har vi fokuseret på de klassiske socialpsykologiske

begreber og eksperimenter.

Væsentligste

arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde, diskussion og case.

Titel 7

Indhold

Eksamenstræning og repetition

Kernestof: hele pensum

Supplerende stof:

Artikel: Hverdagstænkning og videnskabelig tænkning

Artikel: Husker man (fejl) informationer fra Irak-krigen?

Artiklerne ”Forsømte børn tigger om mad og bor i en svinesti” og ”Børn fjernes

for sent”, begge fra Sjællands Tidende d. 21/4-12.

Artikel: De første par år er afgørende

Artikel: Det normale menneske er en illusion

Artikel: Nysgerrige børn bliver mere intelligente

Artikel: Alle kan knækkes psykisk. Det er en teknik, som vi mestrer perfekt.

Omfang

Særlige fokuspunkter

15 lektioner

Beskrive den givne problemstilling psykologifagligt

Analysere ved hjælp af psykologisk teori og metode

Perspektivere psykologiske problemstillinger

Strukturere og formidle psykologisk viden med brug af et fagligt begrebs- apparat

Væsentligste

arbejdsformer

Klasseundervisning, diskussion, case.

More magazines by this user
Similar magazines