Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C - KVUC

kvuc.dk

Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C - KVUC

19

Opgave 4.

Måling af aktuel strålingsbalance

I . Baggrund og problemstilling

Nedenstående figur viser jordens atmosfæres gennemsnitlige strålingsbalance. I figuren er den

samlede kortbølgede indstråling fra solen markeret med gult og sat til 100 enheder. 51 enheder

absorberes i jordoverfladen og 4 enheder reflekteres (dette kaldes også for albedoen) fra

jordoverfladen.

Begge disse kortbølgede strålingselementer kan bestemmes med et pyranometer. Pyranometeret

måler intensiteten (som står for energi pr tidsenhed pr arealenhed) af strålingen eller effekt pr m 2 .

Enheden er W / m 2 . I gennemsnit modtager jorden 342 W / m 2 fra solen.

Figuren indeholder desuden to langbølgede strålingsbidrag ved jordoverfladen. Dels udstrålingen

fra jordoverfladen dels tilbagestrålingen fra atmosfæren (Pilene med rød farve).Begge disse

strålingsbidrag bestemmes med et infrarødt termometer et såkaldt IR-termometer. IR står for

infrarød, dvs. længere bølgelængde end det synlige lys.

IR-termometerets temperaturmåling omregnes ved hjælp af figuren på side 20 til intensitet med

enheden W / m 2 .

Figurens sidste to elementer, som er markeret med grønt vedrører fordampning og varmeledning.

Disse bidrag samt vinde kan også flytte energier, som indgår i det samlede energiregnskab for

atmosfæren. Ved denne bestemmelse af strålingsbalancen bliver der ikke målt på fordampning og

varmeledning.

På side 20 er indsat en ekstra figur med alle værdier i strålingsbalancen i enheden W / m 2 .

Felt- og laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C. KVUC, maj 2013

More magazines by this user
Similar magazines