Fodbold for alle - hele året - DBU Jylland

dbujylland.dk

Fodbold for alle - hele året - DBU Jylland

Nr. 4. August 2003 Fodbold for alle - hele året www.jbu.dbu.dk M E D L E M S TA L TA L E N T U D V I K L I N G S E R I E F O D B O L D L E D E R P R O F I L E R


Jamen, det gjorde han da på TV… Vi har oplevet situationen utallige gange i danske og internationale topkampe på TV: En angriber har kurs mod mål, men med et let spark på støttebenet eller et koket træk i trøjen får en modspiller brat standset den angribende spiller, der vælter omkuld i græsset. ”Et professionelt frispark”, ”Sådan skal han jo gøre”, konstaterer TV-kommentatoren skråsikkert om forsvarsspillerens kyniske og effektive handling. Måske må han indkassere et gult kort – måske ikke. Mens forsvareren vender ryggen til dommeren og lunter væk fra en reprimande, fanger kameraet et listigt smil på hans læber. Måske kan man endda opleve anerkendende nik fra holdkammeraterne. Og foran TV-skærmen sidder små fodbolddrenge og konstaterer: At sådan gør man altså, når man spiller fodbold, og det er åbenbart OK. For han slap jo billigt, modspillerne fik ikke scoret, og det så endda temmelig sejt ud… For det første er det problematisk, at TV-kommentatorer og såkaldte eksperter (typisk tidligere topspillere) ofte afslører en udbredt mangel på faglig viden om fodboldregler, hvilket giver anledning til mange misforståelser. Man kunne derfor ønske sig, at TV-stationerne måske engang imellem benyttede tidligere topdommere som bisiddere. Dernæst er der selvfølgelig selve problematikken omkring holdningen til det ”professionelle” spil. Det er selvfølgelig naivt at tro, at vi fra den ene dag til den anden kan bringe en ende på denne tendens, som i dag mere eller mindre stiltiende accepteres i form af manglende straf. JYSK FODBOLD FORMÅL: Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions fodboldmagasin. Bladet udgives for de mange tusinde ledere, trænere og spillere i unionens 925 medlemsklubber. Jysk Fodbold er et forum, hvor de jyske fodboldklubber kan hente erfaringer om foreningsarbejde, ideer, tips og råd om nye tiltag og projekter og komme til orde med holdninger til fodboldrelevante emner. 23. ÅRGANG Men som fodboldleder finder jeg det problematisk, at der aldrig for alvor er gjort en konsekvent indsats for at stoppe det. Groft sagt kunne man med Fodboldloven i hånden slå hårdt ned på hver enkelt af disse situationer. I mine øjne er manglen på konsekvens decideret ødelæggende for fodbolden, og hvad værre er: Vi må konstatere, at det har en stærkt afsmittende effekt på både ungdoms- og seriefodbolden, hvor man jo gerne gør, som man ser det i fodboldkampe på TV… Børn og unge mennesker forguder fodboldidoler, og fokuseringen på vores dages stjerner har vel aldrig været større: Børnene går i kopier af spillernes trøjer. Måske har de endda fået lavet den samme frisure. Og spillet på banen – ja, det efterlignes selvfølgelig også… Fodboldstjernernes indflydelse som forbilleder kan man på ingen måder undervurdere, og det er jo fint, når børn oplever topspillere udvise Fair Play, tekniske finesser, boldkunstner og så videre. Positive oplevelser som børnene kan tage til sig og bruge i deres egen leg med bolden: hjemme i haven og til træning og kamp i fodboldklubben. Men det er samtidig tilsvarende uheldigt, når de samme spillere disker op med brutale frispark og beskidte tricks. Det kunne de selvfølgelig blot lade være med, og i den sammenhæng har spillerne naturligvis et stort ansvar. Men det ville dog hjælpe på udviklingen, hvis der for alvor blev sat konsekvens bag kampen mod det ”professionelle” spil. At lægge en hård og kontant linje på øverste sportslige niveau – både i Danmark og internationalt - over for beregnende UDGIVER: Jydsk Boldspil-Union, Nøddevej 1, 8260 Viby J. Telefon: 8939 9999 - Telefax: 8939 9989, E-mail: jbu@jbu.dbu.dk, www.jbu.dbu.dk ANSVARLIG OVER FOR PRESSELOVEN: Informationschef Mads D. Larsen ANNONCER: Kontakt JBU’s kontor og hør nærmere på tlf. 8939 9978 mandag til torsdag mellem kl. 09.00 og 16.00. Fredag fra kl. 09.00 til kl. 14.30. spil og beskidte tricks ville i høj grad også være en beskyttelse af børne- og ungdomsfodbolden - og et klart signal til hele fodboldverdenen om: At det her spil, det accepterer vi altså ikke længere. DBU’s dommerudvalg har til den nye sæson meldt ud, at man nu vil tage kampen op med hiveriet i trøjerne og brugen af hænder, arme og albuer, som i højere og højere grad vinder indpas ved nærkampe i f.eks. straffesparksfeltet. Men det kræver også, at dommerne tør følge linjen op. Inden for håndbold anvendes f.eks. den regel, at det altid udløser en straf, hvis man smider bolden væk. Det har spillerne lært og accepteret. Måske kunne vi i fodbolden lære noget af det. Ungdoms- og seriefodbolden er et uundgåeligt spejl af spillet på topniveau. Lad os skabe rammerne for at udnytte det på de positive områder og finde modet og viljen til at bekæmpe det destruktive spil og den negative påvirkning. < Med venlig hilsen Jens Christensen Formand JBU’s Discipli-nærudvalg ABONNEMENT: Pris kr. 75,- inkl. moms for seks numre. Tegning af abonnement kan kun ske ved skriftlig henvendelse til JBU’s kontor, Nøddevej 1, 8260 Viby J. Abonnementsperioden løber fra d. 1. april til d. 31. marts. Hvis der tegnes abonnement i løbet af året, opkræves følgende pris: Fra nr. 2. april: kr. 75,00 Fra nr. 3. juni: kr. 65,00 Fra nr. 4. august: kr. 55,00 Fra nr. 5, oktober: kr. 35,00 Fra nr. 6. december: kr. 25,00 Fra nr. 1. februar: Gratis Læs i dette nummer… Indhold: Jamen, det gjorde han da på tv........................... Side 2 170.000 fodboldspillere under JBU ............................... Side 4 Størst fremgang i Nordjylland... Side 5 Haderslev fK er JBU’s største klub.............................. Side 6 Det sværeste er fastholdelsen .... Side 7 Talentcheferne ......................... Side 10 JBU vandt Unionsstævnet.......... Side 14 Nordjyske piger var stærkest .... Side 16 18 Med kirken på sidelinjen .......... Side 18 Kvindelig leder af fodboldskole. Side 21 En fodboldtosset familie............ Side 22 Åbenhed betalte sig................. Side 26 JBU-navne ............................... Side 32 Fodballe FC ............................ Side 35 Ansigtsløftning på Nøddevej..... Side 36 Klubber omtalt i dette nummer: Haderslev fK – Asaa Boldklub – Hirtshals Boldklub – Ebeltoft IF – Resen/Humlum IF UDGIVELSESTERMINER: Medio februar, medio april, medio juni, medio august, medio oktober, medio december. FORSIDE FOTO: Henrik Bjerregrav GRAFISK PRODUKTION: www.formprint.dk OPLAG: 4.800 4Medlemstallet stiger igen For andet år i træk er antallet af fodboldspillere i Jylland steget med 7000 aktive. Stigningen er størst for ungdommen, men der er også kommet flere herresenior-spillere på de jyske fodboldbaner. Fremgangen betyder, at der nu findes 170.000 fodboldspillere under JBU. Asaas stærke medspiller I den nordjyske fisker- og turistby Asaa har sognekirken en bandereklame på stadion – side om side med byens forretninger. Byen har trods et ringe indbyggertal altid været en betydende faktor i den nordjyske seriefodbold. Byens bedste hold har aldrig været dårligere rangeret end serie 2 INDLÆG TIL BLADET: Sendes til JBU’s sekretariat, Nøddevej 1, 8260 Viby J. Deadline for næste nummer. Torsdag den 25. september 2003. Indlæg bedes sendt i elektronisk format, på diskette til PC eller via E-mail. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i Jysk Fodbold behøver ikke nødvendigvis at være sammenfaldende med JBU’s opfattelse og holdning. JYSK FODBOLD 4/2003 2 JYSK FODBOLD 4/2003 3 10 De jyske talentchefer JBU’s Unionstrænere, Ole Keldorf og Erik Broch Petersen, indtager to nøgleroller i udviklingen af talenter i jysk ungdomsfodbold. Deres opgave er at udvikle landsholdsspillere, men de er også meget opmærksomme på at lette det store pres, der ligger på de unge talenter 26 Åbenhed betalte sig Knap to år efter JBU og Ebeltoft IF indledte samarbejdet omkring projekt klubudvikling, er parterne igen samlet for at gøre endelig status. Nu skal projektet endeligt forankres i den østjyske fodboldklub, der har udviklet sig positivt på mange områder i løbet af de seneste to år. Læs sidste kapitel i føljetonen om Ebeltoft IF.


Nu 170.000 fodboldspillere under JBU For andet år i træk er antallet af fodboldspillere i Jylland steget med 7000 aktive. Stigningen er størst for ungdommen, men der er også kommet flere herresenior-spillere på de jyske fodboldbaner Antallet af fodboldspillere under JBU har nu nået 170.000 aktive. Det viser den nyeste officielle medlemsregistrering. Det rekordstore medlemstal er et resultat af, at antallet af fodboldspillere i Jylland er steget med 7.000 aktive to år i træk. Igen i 2003 er væksten koncentreret omkring spillere under 18 år. Ikke mindst på pigesiden, hvor antallet af spillere under 18 år er steget med 2.523 – eller ca. 10 procent i forhold til 2002. Det bringer det samlede antal pigespillere i Jylland op på 26.088, hvilket næsten er en fordobling i løbet af 10 år. Stigningen understreger på ny den positive spiral, som har præget pigefodbolden i de seneste år. Gennem en ihærdig og målrettet indsats af de mange frivillige trænere og ledere rundt omkring i klubberne er det lykkedes at skabe gode vilkår for pigefodbolden, der er mere populær end nogensinde. Samtidig er medlemsstigningen naturligvis også en markering af, at det vigtige arbejde der gøres for pigefodbolden i både JBU og DBU – og ikke mindst i de regionale pigegrupper - bærer frugt. Flere herresenior-spillere Også for drengenes vedkommende er tendensen meget positiv. Antallet af drengespillere under 18 år er steget med 3.939, hvilket svarer til en stigning på Kønsfordeling af JBU’s medlemmer 79 % mænd 21 % kvinder 21 % Kvinder fem procent i forhold til 2002tallene. Stigningen bringer det samlede antal drengespillere i Jylland under 18 år op over 80.000 aktive. Sammenlagt kan Jydsk Boldspil- Union notere en fremgang på 6.982 fodboldspillere, hvilket bringer unionens samlede medlemstal op på 169.979 medlemmer. I procent svarer stigningen til 4,3 i forhold til sidste år, og JBU kan bl.a. glæde sig over, at antallet af herreseniorspillere er steget for andet år i træk. Herreseniorfodbolden – som de seneste år ellers har været præget af nedgang i antal spillere – er vokset med 637 aktive i forhold til 2002. Sidste år var stigningen på 802 spillere. Eneste lille minus i statistikken findes for damesenior, hvor antallet af spillere er reduceret med 117 aktive i forhold til sidste år. Det svarer til en tilbagegang på ca. 1 procent. Det samlede antal damesenior-spillere i Jylland ligger på 10.209. < TEKST: MADS D. LARSEN FOTO: HENRIK BJERREGRAV 79 % Mænd Aldersfordeling af JBU’s medlemmer 63 % er under 18 år 14 % er mellem 18 og 25 år 23 % er over 25 år 23 % over 25 år 14 % mellem 18 og 25 år 63 % under 18 år Størst fremgang i Nordjylland Tre af JBU’s fire regioner er blevet større i 2003. Medlemsfremgangen er mest markant i JBU Region 1, mens JBU Region 2 har tabt lidt af sidste års store fremgang Medlemsfremgangen i jysk fodbold er forankret i tre af JBU’s fire regioner. Dog i særdeleshed JBU Region 1, der kan notere en stigning i medlemstallet på hele 11 procent. Til gengæld har JBU Region 2 tabt en smule af den store fremgang, som blev opnået sidste år. Dermed er den vestlige region samtidig den eneste, der ikke går frem i år. Status for regionerne er: JBU Region 1 (Nordjyllands Amt) har fået 3.632 flere spillere i forhold til sidste år. Det er en stigning på 11 procent, hvilket betyder, at den nordjyske region rent medlemsmæssigt har udviklet sig fra at være den mindste region under JBU for to år siden til at bejle til rollen som den næststørste i 2003. Regionens samlede medlemstal er 36.040, hvilket er det højeste i mange år. Fremgangen er bredt funderet – både for piger og drenge under 18 år, men også i seniorrækkerne. Der findes 193 fodboldklubber under JBU Region 1. JBU Region 2 (Viborg og Ringkøbing Amter) oplevede sidste år en massiv medlemstilgang på 3.217 aktive, som bragte regionens samlede medlemstal op på 40.078. I år har regionen tabt lidt af det vundne terræn. En tilbagegang Regionernes andel af JBU Region 1 udgør 21,1 % Region 2 udgør 23,1 % Region 3 udgør 36,5 % Region 4 udgør 19,3 % på 893 medlemmer bringer regionens samlede medlemstal ned på 39.185. JBU Region 2 er dog fortsat den næststørste region i Jylland. Regionen kan notere fremgang for drenge under 18 år, men har tabt seniorspillere af begge køn. Antallet af pigespillere er status quo. Der findes 223 fodboldklubber under JBU Region 2. JBU region 3 (Århus og Vejle Amter) er fortsat den absolut største region i under Jydsk Boldspil-Union. Tilgangen har i 2003 været på 2.912 spillere, hvilket bringer det samlede medlemstal op på 61.719. Det svarer til en stigning på fem procent. Den generelle fremgang dækker over en stigning på 1300 drengespillere og 1000 pigespillere under 18 år samt en pæn stigning i antallet af herreseniorspillere. Der findes 322 fodboldklubber under JBU region 3. JYSK FODBOLD 4/2003 4 JYSK FODBOLD 4/2003 5 19,3 % Region 4 36,5 % Region 3 Medlemsudvikling 1994-2003 MANDLIGE KVINGELIGE 0-18 år 18-25 år +25 år 0-18 år 18-25 år +25 år Aktive i alt 1994 65.741 23.950 32.550 14.659 5.276 2.631 143.807 1995 67.697 23.063 33.101 14.759 5.5070 2.647 146.337 1996 67.760 21.899 33.668 15.788 4.968 2.810 148.893 1997 71.785 21.840 33.529 17.004 5.129 2.936 152.233 1998 73.135 21.200 34.449 17.292 5.150 3.127 154.353 1999 76.308 20.428 35.027 18.697 4.645 2.996 158.101 2000 75.574 19.276 33.977 19.832 4.158 3.174 155.991 2001 75.706 17.914 33.736 20.445 4.249 3.907 155.957 2002 76.654 18.997 33.455 23.565 4.970 5.356 162.997 2003 80.593 18.450 34.639 26.088 4.881 5.328 169.979 21,1 % Region 1 23,1 % Region 2 Fordeling af klubber efter størrelse Der findes i alt 925 fodboldklubber under JBU. En gennemsnitsklub er på 183 medlemmer. 41 klubber har flere end 500 medlemmer. 315 klubber har færre end 100 medlemmer. JBU region 4 (Ribe og Sønderjyllands Amter) kan i år notere en fremgang på 4,2 procent. I faktiske tal er stigningen på 1.331 fodboldspillere. Det bringer regionens samlede medlemstal op på 33.035. Fremgangen i JBU region 4 er spredt over alle alderskategorier og for begge køn. Der findes 187 fodboldklubber under JBU region 4. Det samlede antal medlemsforeninger under JBU steget fra 916 til 925. Dette tal er dog traditionen tro meget variabelt fra år til år – og har tilsyneladende en meget ringe effekt på medlemstallets samlede bevægelser. Det skyldes først og fremmest, at det primært er små foreninger, der melder sig til og fra. < TEKST: MADS D. LARSEN 40,5 % klubber over gennemsnittet M E D L E M S TA L 59,5 % klubber under gennemsnittet


Haderslev fK er JBU’s største klub Efter en tilgang på 148 medlemmer i løbet af 12 måneder kan Haderslev fK nu kalde sig Jyllands største fodboldklub med 905 aktive fodboldspillere. Vejle Boldklub er næststørst Haderslev fK har skubbet Vejle Boldklub fra positionen som Jyllands mest medlemsstærke fodboldklub. En tilgang på 148 medlemmer siden sidste forår har placeret Haderslev fK på en klar første- Klubber med flest medlemmer 2003 Haderslev Fodboldklub................... 905 Vejle Boldklub ............................... 797 Skive Idræts Klub .......................... 712 If Lyseng ....................................... 709 Aalborg Boldspilklub af 1885........ 704 plads med 905 medlemmer, mens Vejle Boldklub med 797 aktive fodboldspillere indtager andenpladsen på JBU’s liste over de største foreninger. Vinding Sportsforening .................. 681 Stensballe Idræts-Klub.................... 972 Fc Horsens.................................... 669 Fredericia KFUM........................... 652 Erritsø Gif..................................... 646 Haderslev fK’s fremgang betyder også, at klubben disponerer over Jyllands største ungdomsafdeling med 642 spillere under 18 år. Sidste år var det Thisted FC, der toppede denne opgørelse med 550 spillere under 18 år, mens Haderslev fK lå på andenpladsen med 501 ungdomsmedlemmer. Næststørste ungdomsafdelinger har IF Lyseng med 536 ungdomsmedlemmer, Erritsø GIF med 517 ungdomsmedlemmer, Stensballe IK med 505 ungdomsmedlemmer, Vinding SF med 503 ungdomsmedlemmer, Skive IK med 470 ungdomsmedlemmer og BMI med 468 ungdomsmedlemmer. Haderslev fK har også overtaget positionen som klubben med flest drenge under 18 år. Klubben har i alt 544 spillere i denne aldersgruppe, mens Erritsø GIF og IF Lyseng fra det sydlige Århus ligger nr. to og tre med henholdsvis 438 og 435 spillere. Måske ikke så overraskende er det fortsat Fortuna Hjørring, der har flest pigespillere under 18 år. I alt 199 af slagsen bærer den nordjyske klubs grønne trøje. Fortuna Hjørring bliver dog skarpt forfulgt af den østjyske trio, Stensballe IK, Vinding SF og FC Horsens, der har henholdsvis 175, 155 og 154 pigespillere under 18 år. < TEKST: MADS D. LARSEN FOTO: HENRIK BJERREGRAV M E D L E M S TA L JYSK FODBOLD 4/2003 6 JYSK FODBOLD 4/2003 7


Gennem flere år har Vejle Boldklub toppet listen over medlemmer, men i år er den østjyske klub blevet overhalet af sønderjyske Haderslev FK med endda flere længder. Haderslev Fodboldklub er kommet op på 905 medlemmer, hvoraf de 642 er under 18 år. Væksten i HFK er imidlertid ikke af ny dato. Den har været i gang gennem en årrække, og i løbet af de seneste 10 år kan klubben se tilbage på mere end en fordobling af medlemstallet. Det seneste år er antallet af aktive vokset med næsten 20 procent fra 759 til 905 aktive. Det er den procentvis største stigning, klubben har haft, og det er ikke en tilfældighed, at den kommer netop nu – der er arbejdet for sagen. Succes kommer ikke af sig selv. Medlemsfordeling i Region 1 36.040 fodboldspillere i Nordjyllands Amt 76,8 % mænd 23,2 % kvinder 61,2 % er under 18 år Formand Teddy Pedersen og sportslig leder Hans Jørgen Beck glæder sig over, at Haderslev Fodboldklub i år er Jyllands største fodboldklub. 23,2 % Kvinder »Input«-afdeling - Stort set alle drenge prøver at spille fodbold, og så er det vigtigt, at vi har et produkt, så de bliver i klubben, lyder det fra HFK-formanden, Teddy Pedersen. Han suppleres af klubbens sportslige leder, Hans Jørgen Beck, der bringer noget så »kedeligt« som organisationsopbyning ind i sagen om at fastholde medlemmerne. Noget, de færreste opfatter som en vigtig bestanddel for at få medlemstallet op. - For to år siden tog vi et stort skridt i opbygningen af vores organisation, så vi får flere til at tage sig af børnene. Der er bl.a. oprettet en ny afdeling, »input«, som alene tager sig af de alleryngste, og det har givet en enorm vækst, forklarer Hans Jørgen Beck. Teddy Pedersen erkender, at organisationen ikke i sig selv trækker spillere til. - Vi skal have et produkt, så de bliver i 76,8 % Mænd Medlemsfordeling i Region 2 39.185 fodboldspillere i Viborg og Ringkøbing Amt 77,1 % mænd 22,9 % kvinder 66,1 % er under 18 år Strukturen er afgørende Den sønderjyske klub, Haderslev fK, har fordoblet medlemstallet på 10 år, men succes kommer ikke af sig selv. Det kræver hårdt arbejde – og en rigtig organisation – at holde på medlemmerne klubben, og her er det vigtigt, at vi har en organisation, der kan håndtere situationen. Knægtene skal nok komme, men de forsvinder igen, hvis det ikke er godt nok i klubben. Vi skal derfor have et produkt, så de bliver, fastslår Teddy Pedersen og mener, at klubbens motto om, at »samle på medlemmer frem for point« er vigtigt. HFK gør derfor meget ud af at få børnene med ind i det sociale netværk, så de lærer at komme og blive en del af klubben. I de yngste årgange er der heller ikke noget, der hedder første- og andethold. Her skal holdene være nogenlunde lige stærke, så de bedste spillere ikke samles på et hold – det udskilningsløb finder sted senere. 22,9 % kvinder 77,1 % mænd Personalepleje Trods en god organisation kan en fremgang på 146 medlemmer i løbet af en enkelt sæson ikke undgå at give om ikke problemer – så i hvert fald opgaver: - Det er måske et luksusproblem, men det er også et praktisk problem, siger Hans Jørgen Beck. Med så mange nye medlemmer skal der bruges flere trænere og ledere, og ligesom i de fleste andre klubber er det ikke som at plukke æbler fra et gammelt æbletræ om efteråret – her skal der også arbejdes for sagen, men de to sønderjyske ledere glæder sig over, at det også på den front lykkes at holde fast – trænerne er med gennem en årrække. - Vi har mange ihærdige hjælpere, og på generalforsamlingen var der 17, der fik vores 10 års nål, siger Teddy Pedersen og bakkes op af Hans Jørgen Beck, der ikke er i tvivl om, at det er nødvendigt med ildsjæle for at få en klub til at fungere. Med omkring 60 hold er ikke mindst posten som kampfordeler af stor betydning – med forholdsvis få baner er der virkelig et puslespil, der skal lægges uge efter uge. I HFK er man overbevist om, at lederne skal tage sig af det, de gerne vil – ellers finder de andre stede at bruge deres kræfter: Der er rift om banerne i Haderslev. Med en stigning i medlemstallet fra 759 til 905 på blot et år har lederne i HFK, her Teddy Pedersen og Hans Jørgen Beck, rigeligt at se til. Medlemsfordeling i Region 3 36.040 fodboldspillere i Århus og Vejle Amt 80,5 % mænd 19,5 % kvinder 62,2 % er under 18 år - Lederne skal arbejde med det, de gerne vil. Trænerne skal ikke beskæftige sig med andet end fodbolden. Alt det andet »bøvl« skal tages fra dem, så vi kan fastholde dem som trænere, mens andre hjælper i støttesektionen med f.eks. bingo, byfest, salg af pølser og andre indtægtsgivende arrangementer, forklarer Teddy Pedersen. Forældrenes mange krav I den forbindelse finder Hans Jørgen Beck det vigtigt, at også begrebet personalepleje kommer ind i klubberne, selvom vi taler om frivillige hjælpere. De skal plejes og tilbydes træner- og lederkurser, og han glæder sig over, at mange tager mod tilbudet om at dygtig- JYSK FODBOLD 4/2003 8 JYSK FODBOLD 4/2003 9 19,5 % Kvinder 80,5 % Mænd Medlemsfordeling i Region 4 33.035 fodboldspillere i Ribe og Sønderjyllands Amt 79 % mænd 21 % kvinder 61,6 % er under 18 år gøre sig – og selvfølgelig betaler klubben alt uddannelse. På den måde kan de bedre opfylde de krav, der stilles til dem – og i dag stilles der mange krav fra forældreside. Hvis de kører forgæves en eller to gange, kan det let ende i, at barnet stopper – der er mange andre tilbud. Og så er det ikke givet, at det er muligt at fastholde positionen som Jyllands største fodboldklub: - Målet i sig selv er ikke at være størst, men omvendt bliver man det ikke uden kvalitet, lyder vurderingen fra HFKs formand, Teddy Pedersen, der selvfølgelig glæder sig over, at klubben har formået at øge medlemstallet så meget og i dag kan kalde sig Jyllands største. < TEKST & FOTO: LEIF CHRISTENSEN M E D L E M S TA L 21 % kvinder 79% mænd


Talentcheferne JBU’s Unionstrænere, Ole Keldorf og Erik Broch Petersen, indtager to nøgleroller i udviklingen af talenter i jysk ungdomsfodbold. Deres opgave er at udvikle landsholdsspillere, men de er også meget opmærksomme på at lette det store pres, der ligger på de unge talenter Mennesket før fodboldspillet. Sådan lyder devisen hos Ole Keldorf, træner for JBU’s U 15 Unionsgruppe – også kaldet Gruppe A. - Det kan måske lyde underligt i ørene på nogen, at jeg siger sådan – taget i betragtning af jeg er ansat som elitetræner. Men jeg mener sagtens, at elitær tankegang og social ansvarlighed kan gå hånd i hånd, siger den 40-årige østjyde, der siden 1997 har varetaget posten som øverste talenttræner i Jylland. JBU’s anden unionstræner Erik Broch Petersen tager sig af de tilsvarende opgaver på U 16-området (Gruppe B). I praksis indgår de to JBU-trænere i et tæt partnerskab omkring opgaverne for begge hold og fungerer som et trænerteam. Kravene til JBU’s to unionstrænere indebærer, at de skal være fuldt opdateret med talentmassen i Jylland i U 15 og U 16-aldersgrupperne. Derfor er de begge i aktion mellem 80 og 100 gange om året. Til talentsamlinger, træningsaftener, klubbesøg, scouting samt til DBU’s årlige Unionsstævne i Vejle, hvor lokalunionernes dygtigste ungdomsspillere dyster indbyrdes – under stor bevågenhed af landstrænere, journalister og spilleragenter. Der bliver med andre ord hurtigt lagt Sådan arbejder JBU’s Unionstrænere Unions-trænerens arbejdsopgaver er: • at tilrettelægge og gennemføre de nødvendige aktiviteter for at udvikle JBU’s bedste herre-ungdoms-spillere til gavn for dem selv, deres klubber, deres regioner, JBU og DBU. Dette skal ske i overensstemmelse med de retningslinier, der er udstukket af DBU’s og JBU’s Herreungdoms-eliteudvalg samt DBU’s styregruppe. pres på de udvalgte ungdomsspillere, og Ole Keldorf understreger, at unionstrænernes opgaver i høj grad også ligger i forhold til spillernes mentale side. F.eks. omkring mandskabsbehandling – og ”at lukke luft ud af spillernes ventiler” – som han udtrykker det: - I dag bliver der stillet høje krav til de unge fodboldtalenter fra mange sider. Vi stiller krav, klubberne stiller krav, skolen stiller krav. Hold da op, hvor er de unge spillere kommet under pres. Og når de så møder op hernede ved Unionsstævnet i Vejle, er der jo ikke noget at sige til, at de er påvirkede af situationen. Her vrimler med pressefolk, agenter og landstrænere. En af mine træner-kolleger fortalte mig, at han for nylig havde snakket med Jesper Grønkjær, og Jesper havde fortalt, at han aldrig i sin fodboldkarriere havde været så nervøs, som da han første gang skulle optræde på JBU’s U 15-hold ved Unionsstævnet – ikke engang da han debuterede for Ajax Amsterdam. Alene sådan en historie fortæller noget om, hvor meget spillernes præstationer ved Unionsstævnet er påvirkede af rammerne, siger Ole Keldorf. De vigtige 20 centimeter - Vi skal passe på, at vi ikke lægger alt for store byrder på spillernes skuldre. Selvfølgelig skal vi påvirke dem, men • at udtage, udvikle og sammenspille JBU’s bedste herre-ungdoms-spillere, så de kan yde en maksimal præstation i forbindelse med opgaverne for JBU som f. eks. det årlige unions-stævne i Vejle. • at følge og koordinere talent-udviklingen i JBU’s 4 regioner for den berørte aldersgruppe. vi skal også give dem muligheden for at være kreative. Vi kan jo risikere at proppe dem så meget ind i en ramme, at det blokerer for deres udvikling. Jeg siger gerne, at der findes to slags spillere. Dem der aldrig gør noget forkert og dem som tør gøre noget ud over det sædvanlige. Det er jo mægtigt fint, at man aldrig laver fejl og ikke gør noget forkert, men det er jo de andre typer, som udvikler fodboldspillet, påpeger JBU-træneren, • være ansvarlig for koordinering af og lejlighedsvis scoute efter talenter samt evaluere spillere tilknyttet den strukturerede talentudvikling gennem observering af relevante kampe. Erik Broch og Ole Keldorf (t.h.) coacher spillerne som har været ansvarlig for det jyske U 15 Unionshold siden 1997, hvor han afløste Svend Jensen. - Jeg tænker meget over, hvordan vi kan gøre hinanden gode. Jeg tror, at det bl.a. handler om at involvere spillerne ved at stille spørgsmål – frem for blot kun at give svar. Ved Unionsstævnet i Vejle har vi haft spillere, som ikke har kunnet leve op til deres sædvanlige standard. I de situationer har vi alle sammen – trænere og spillere - sat os ned og drøftet, hvad vi andre har kunnet gøre for at gøre den enkelte spiller bedre, fortæller Ole Keldorf, der netop fremhæver den psykiske side som afgørende for at slå igennem som talent: - Det er de sidste 20 centimer, der gør forskellen om man som fodboldtalent kan stå distancen eller ej, siger Ole Keldorf Arbejdets omfang: Unions-trænernes arbejdsområder vil være: • Træning og kampe i unions-regi for gruppe A og gruppe B. • Nord/syd-træning for gruppe A og gruppe B. JYSK FODBOLD 4/2003 10 JYSK FODBOLD 4/2003 11 Fortsættes side12 TA L E N T U D V I K L I N G JBU’s Unionstrænere Ole Keldorf (t.v.), Erik Broch Petersen og holdleder Jannik Riis og peger på hovedet. - Nogle spillere bliver helt hvide i hovedet, når de skal på banen ved Unionsstævnet. Andre er mere flegmatiske og tænker: Det skal jo nok gå. Der er ingen tvivl om, at ham som kan leve med presset – og som kan tackle presset – han har gode chancer for at langt i sin fodboldkarriere….. Fortsættes side12


Talentcheferne Lykkeridderne Gennem sine år som unionstræner har Ole Keldorf oplevet en forandring i tankegangen blandt de unge fodboldspillere. Ikke mindst individualiseringen: - I modsætning til tidligere tænker de unge mennesker i højere grad på sig selv i dag end tidligere. Derfor er den individuelle vejledning også blevet en meget vigtigere del af min funktion som Unionstræner. Jeg fungerer i højere grad som coach for den enkelte end tidligere. Hvad kan jeg få med hjem? Hvordan kan jeg blive bedre? Sådan er udgangspunktet for de unge. Det er også karakteristisk, at vi som trænere i højere grad end tidligere bliver spurgt til råds af spillere og forældre omkring kontraktforhandlinger. Vi hjælper gerne med vores erfaring og vores viden, men så snart der kommer penge ind i billedet, trækker jeg mig ud. Det vil jeg ikke have noget med at gøre, fastslår Ole Keldorf. - De unge mennesker i dag er lykkeriddere, og deres forældre lægger også større og større pres på dem. Vi har oplevet en intensivering af forældre-engagementet gennem de senere år. Forældrene er bagland og netværk for de unge mennesker, men vi er også opmærksomme på, at mange af dem samtidig er i gang med at foretage karriereplanlægning på de unge spilleres vegne, og vi skal altså Sådan arbejder JBU’s Unionstrænere (fortsat) huske på, at de er unge mennesker på blot 15 år, og rent identitetsmæssigt foregår der en masse ting oppe i hovedet på dem, fortæller Ole Keldorf, der betegner den typiske unionsholdsspiller som ydmyg, hårdtarbejdende og ambitiøs. Ønske: Flere ressourcer Arbejdet med fodboldtalenter er i de senere år blevet genstand for større og større opmærksomhed. Ikke mindst fra Unions-trænerne vil normalt på skift være til stede ved: Regionskampe i de 4 regioner for gruppe før A. I unions-regi har unions-træneren ansvaret for planlægning og udførelse af træningen samt afholdelse af K-aftener. I regions-regi fungerer unionstrænerne som vejleder og hjælpetræner. Ole Keldorf Jensen (U 15 træner) og Erik Broch Petersen (U 16 træner) er hver topklubberne, der i mange tilfælde er gået nye veje for at skabe sig råderum over talenterne i f.eks. en hel region. Som Unionstræner er Ole Keldorf meget opmærksom på, hvilket værktøj der skal til for at skabe den bedst muligt talentudvikling. Og af hensyn til talentudviklingen som helhed efterlyser han mere værktøj til sin disposition: især i aktion til de forskellige aktiviteter 80-100 gange om året. Både Gruppe A og Gruppe B er under JBU opdelt i Nord- og et Syd-center. På hvert center er tilknyttet ca. 20 spillere. Det vil sige, at JBU’s Unionstrænere i hver årgang har udvalgt ca. 40 spillere. - Som unionstrænere er vores job at bevidstgøre spillerne omkring elitefodbold. Vi kan flytte spillerne i hovedet. Benene, der kan vi ikke gøre så meget. Der gøres det store arbejde ude i klubben, og vi har f.eks. konstateret, at spillernes omgang med bolden er blevet bedre i løbet af de seneste fem år. Professionaliseringen er tydeligvis vokset rundt omkring i klubberne, og det kan man se på spillernes evner. Der er med andre ord ingen tvivl om, at klubberne arbejder En del af Struktureret Talentudvikling JBU’s to unionstrænere indgår som en del af DBU’s Strukturerede Talentudvikling (STU), som er for 13- til 19-årige talenter uanset klubtilhørsforhold. JBU’s to Unionstrænere er i princippet således også ansat af DBU. benhårdt med talentudviklingen, og det er helt nødvendigt for udviklingen af talenter. Vores foreningskultur i Danmark med 1600 fodboldklubber er helt unik i forhold til andre lande. Vores net er meget fintmasket, og de frivillige trænere og ledere ude i klubberne laver et kæmpemæssigt arbejde for os, og det skal vi bevare. Men det er vigtigt, at talentudviklingen samtidig fastholdes på organisationsniveau. Det kræver dog også, at vi vælger at prioritere talentudviklingen, og jeg mener, at der er tre områder, hvor vi skal satse mere, end vi gør i dag. Og når siger satser, mener jeg, at der skal tilføres flere menneskelige ressourcer til talentarbejdet. - For det første skal vores scouting blive mere omfattende end den er i dag. Dernæst skal vi mere ud i de små klubber og være med til at træne spillerne og udvikle dem – og være med til at forfine træningen. Og for det tredje mener jeg, at vi skal satse mere på udvikling af trænere – men også ledere - ude i klub- STU-programmet er struktureret af DBU i form af træningssamlinger. De to yngste årgange (Gruppe A og B) uddannes under JBU, mens udviklingen af de tre ældste årgange foregår direkte under DBU. Siden STU blev etableret i 1994, har langt over end 1.000 spillere gennemgået den årlige, fortløbende uddannelse i DBUs seks lokalunioner og i DBU-regi. JYSK FODBOLD 4/2003 12 JYSK FODBOLD 4/2003 13 Ole Keldorf efterlyser flere ressourcer til bl.a. en mere fintmasket scouting Fortsættes side14 TA L E N T U D V I K L I N G berne. Vi siger jo, at 8-14 års alderen er teknikkens guldalder, men så skal vi jo også sørge for, at vi uddanner trænerne til at udvikle spillerne. - Der er kræfter, der arbejder for at fjerne talentudviklingen fra lokalunionerne, og jeg er bange for, at hvis vi ikke prioriterer arbejdet mere end vi gør i dag, så vil klubberne på længere sigt selv overtage talentarbejdet, siger Ole Keldorf. Nogle smutter forbi - Som unionstrænere er vores primære opgave at skabe landsholdsspillere, og vi er selvfølgelig stolte, når vi ser, at spillerne fra unionsarbejdet klarer sig godt. Det er ikke sådan, at vi fører statistik, men vi har da noteret os, at mange spillere fra de jyske unionshold har fået debut på Superliga-niveau i en tidlig alder. Selvfølgelig skal der også være spillere, der kører forbi talentudviklings-systemet. Det er blot et udtryk for rummeligheden og åbenheden i fodboldverdenen. Men det må på den anden side heller ikke være for mange, så skal vi stoppe op og spørge os selv, om vi gør det godt nok, siger JBU’s U 15 Unionstræner, der af aktuelle emner peger på AGF-spilleren, Leon Andreasen, som ikke har taget turen igennem talent-maskineriet. < TEKST: MADS D. LARSEN FOTO: HENRIK BJERREGRAV


JBU’s U 15-trup ved Unionsstævnet 2003 1. Jesper W. Christensen, Hjørring IF (Målmand), 2 Joakim Steiness, Esbjerg FB (Forsvar/midtbane), 3. Frederik Krabbe, AGF (Forsvar/midtbane), 4. Lasse Nielsen, AaB (Forsvar), 5. Michael Lumb, AGF (Forsvar/midtbane), 6. Niels Madsen, Randers FC (Forsvar), 7. Winston Reid, SUB Sønderborg (Forsvar/midtbane), 8. Niels Kristensen, AGF (Midtbane), 9. Jens Nielsen, AC Horsens (Midtbane/forsvar), 10. Sune Gundersen, Aabenraa BK (Midtbane/angreb), 11. Mikkel Buur Simonsen, Silkeborg IF (Midtbane/angreb), 12. Andreas Sandvej, Silkeborg IF (Midtbane), 13. Zlatan Bejdiv, Esbjerg FB (Midtbane), 14. Martin Hjortborg Nielsen, Esbjerg FB (Midtbane/angreb), 15. Esben Jacobsen, Haderslev FK (Angreb), 16. Martin Rostved Rasmussen, Ikast FS (Angreb/midtbane), 17. Michael Vester, AGF (Angreb), 18. Rasmus Laursen, AC Horsens (Målmand). Resultaterne ved Unionsstævnet 2003 JBU - KBU 2-1 (1-0) 1-0: Martin Rasmussen (Ikast fS) 2-0: Michael Vester (AGF) JBU - LFBU 4-0 (0-0) 1-0: Michael Lumb (AGF) 2-0: Esben Jacobsen (Haderslev FK) 3-0: Mikkel Buur Simonsen (Silkeborg IF) 4-0: Martin Rasmussen (Ikast fS) JBU - FBU 3-0 (2-0) 1-0: Michael Vester (AGF) 2-0: Michael Vester (AGF) 3-0: Michael Vester (AGF) JBU - SBU 1-0 (0-0) 1-0: Michael Vester (AGF) Uddannelsesåret løber fra den 1. august til den 31. juli. Spillerårgangene har skæringsdatoen den 1. januar. • Gruppe A: 13-14 år • Gruppe B: 14-15 år • Gruppe C: 15-16 år • Gruppe D: 16-17 år • Gruppe E: 17-18 år JBU vandt U 15 Unionsstævnet Det jyske U 15-hold gjorde rent bord og vandt samtlige kampe ved Unionsstævnet i Vejle, mens JBU’s U 16-hold sluttede på andenpladsen AGF’s Michael Vester satte en tyk streg under sit skarpslebne målinstinkt, da han sikrede JBU’s U 15-hold sejren i den afgørende kamp mod SBU ved Unionsstævnet i Vejle, som blev afviklet fra d. 21. til d. 25. juni. Det var Vesters femte scoring i fire kampe. Med 1-0 sejren over SBU blev det jyske hold samtidig en komfortabel vinder af turneringen med fire sejre ud af fire mulige. Michael Vesters afgørende scoring faldt i kampens yderste sekunder, men 0-0 ville også have været nok for JBU til at sikre sig den samlede sejr. - Det var en fin kamp og en stor cadeau til de jyske spillere. Selv om man som træner naturligvis altid er subjektiv, synes jeg, at det var fuldt fortjent, at vi vandt. Det var dog også en meget lige kamp, som naturligt nok var mere intens end smuk, siger JBU’s U 15 Unionstræner, Ole Keldorf Jensen, som sammen med Erik Broch Petersen har ansvaret for de to jyske udvalgte hold. Formålet med STU er at bringe de mest talentfulde spillere i position til at yde en maksimal præstation i forbindelse med de internationale opgaver, de forventes at ville blive stillet overfor som seniorspillere på enten klubhold eller landshold. Den konkrete målsætning er at udvikle én eller to spillere fra hver årgang til deltagelse på Herre A-landsholdet. - Hvis jeg i store træk skal opsummere U 15-holdets indsats efter de fire kampe, vil jeg sige, at det har været et godt kollektiv – baseret på en god organisation og en god mentalitet – krydret med nogle gode enkeltmandspræstationer, siger Ole Keldorf. - Vi har bl.a. en topscorer i form af Michael Vester, der ved hvornår han skal slå til, men jeg vil også fremhæve vores bageste fire-kæde, Joakim Steiness, Esbjerg fB, Frederik Krabbe, AGF, Lasse Nielsen, AaB og Michael Lumb, AGF. De har givet holdet en afgørende ro i kampene i Vejle, og så vil jeg også nævne vores målmand, Jesper W. Christensen fra Hjørring IF, der kun har sluppet et enkelt mål ind i fire kampe – og det blev karakteristisk nok scoret, mens han lå ned efter at have fået en albue i hovedet, siger Ole Keldorf. U 16-holdet tog andenpladsen Det jyske U 16-hold havde kørt sig i samme gunstige udgangspunkt som U 15-mandskabet efter tre sejre i træk over Projektet gennemføres i samarbejde med Team Danmark, der yder en væsentlig økonomisk støtte til aktiviteterne og træneransættelserne i lokalunionerne og DBU. STU foregår på tilsvarende vis for dameungdomsspillere – dog ikke i samme omfang. MIchael Vester scorer sejrsmålet mod SBU ved U15 Unionsstævnet KBU, LFBU og FBU: En afgørende kamp om den sammenlagte sejr mod SBU. Til gengæld blev udfaldet stik modsat. For mens U 15 stævnet udløste jysk gevinst efter en sejr på 1-0, var det SBU der trak det længste strå i U 16 turneringen ved at vinde med de selv samme cifre. Efter 0-0 ved pausen scorede SBU kampens enlige mål 10 minutter ind i anden halvleg, og det jyske hold formåede aldrig for alvor at sætte sjællænderne under afgørende pres: - Det var en tæt kamp, og det var de små marginaler, der gjorde udfaldet, men det var bestemt et kompetent SBU-hold med tekniske kvaliteter, fortæller JBU’s Unionstræner, Ole Keldorf. - Jeg synes generelt, at JBU’s U 16-hold har gjort det godt ved Unionsstævnet i Vejle. Baseret på et godt kollektiv, en solid præstation af bagkæden og en Sådan arbejder JBU’s Unionstrænere (fortsat) JBU’s Unionstrænere Ole Keldorf Jensen, 40 år, U 15 Unionstræner siden 1997, bosat i Alken ved Ry. Har tidligere været eliteungdomstræner i IK Skovbakken, instruktør under JBU og DBU, DBU elitetræner og DBU B 1 og B2 instruktør. Leder af Århus Fodbold Akademi, der er et uddannelsestilbud for unge elitespillere mellem 18 og 25 år - og oprettet af Idrætshøjskolen i Århus. energisk midtbaneindsats. Der har også været gode enkeltpræstationer, og jeg må sige, at Bo Storm fra AGF har været outstanding, som det hedder i fodboldsproget, påpeger JBU-træneren. Efter Unionsstævnet rejste Bo Storm til den hollandske klub SC Heerenveen for at fortsætte sin fodboldkarriere. JBU valgte ved U 16 stævnet i Vejle at se bort fra to af de stærkeste jyske spillere, Kenneth Stenild Nielsen fra AaB og Danilo Arrieta Cerda fra Valencia CF, idet de allerede indgår i DBU’s U 17 landsholdstrup. < TEKST: MADS D. LARSEN FOTO: HENRIK BJERREGRAV Erik Broch Petersen, 53 år, U 16 Unionstræner siden 2001, bosat i Esbjerg. Har tidligere fungeret som seniortræner i Sædding/ Guldager If, Bramming B og Esbjerg IF 92. Han er uddannet som Elitetræner under DBU. Som aktiv spillede han 377 kampe på EfB’s divisionshold og var med til at vinde det danske mesterskab i 1979. JYSK FODBOLD 4/2003 14 JYSK FODBOLD 4/2003 15 TA L E N T U D V I K L I N G JBU’s U 16-trup ved Unionsstævnet 2003 1. Christoffer Peter Haagh, Vejle/Bredballe IF (Målmand), 2. Navid Dayyani, AGF (Forsvar/midtbane), 3. Jens-Kristian S. Sørensen, AaB (Forsvar/midtbane), 4. Christian Thyboe-Thomsen Silkeborg, (Forsvar), 5. Niklas Albech, Silkeborg IF (Forsvar), 6. Thorbjørn Holst Rasmussen, Silkeborg IF (Midtbane/angreb), 7. Thomas Enevoldsen, AaB (Midtbane), 8. Bo Storm AGF, (Angreb), 9. Kim Grunnet, Randers FC (Angreb), 10. Søren Ulrik Vestergård, Silkeborg IF (Angreb), 11. Mickey Berg Kristiansen, Ikast FS (Angreb), 12. Adnan Sircic, Ikast FS (Forsvar), 13. Mark Kyhnau, AGF (Midtbane), 14. Jeppe Sand Laursen, Skive IK (Midtbane/angreb), 15. Patrick Kristensen, AaB (Angreb), 16. Amin Fallah, Vejle/Bredballe IF (Midtbane/angreb), 17. Kasper W. Lauridsen, Ikast FS (Forsvar/ midtbane), 18. Thomas Knappe Nørgård, Silkeborg IF (Målmand). Resultaterne ved Unionsstævnet 2003 JBU-KBU 3-2 (3-2) 1-0: Bo Storm (AGF) 2-1: Mickey Berg Kristensen (Ikast fS) 3-2: Bo Storm (AGF) JBU-LFBU 1-0 (0-0) 1-0: Patrick Kristensen (AaB) JBU-FBU 2-1 (2-0) 1-0: Søren Ulrik Vestergård (Silkeborg IF) 2-0: Bo Storm (AGF) JBU-SBU 0-1 (0-0)


Nordjyske piger var stærkest JBU Region 1 vandt U 14 Talentskolen i Spjald, mens det ikke lykkedes for de jyske regioner at spille sig til tops i U 15 Talentturneringen Der findes mange dygtige fodboldpiger i Nordjylland. Det blev understreget i dagene fra d. 20. til d. 22. juni, da JBU Region 1 (Nordjyllands Amt) for andet år i træk kunne hædres som samlet vinder af U 14 Talentskolen i Spjald, hvor Jyllands 64 dygtigste U 14-piger var samlet. B 52 Aalborgs centrale midtbanespiller, Lærke Winther Møller, gav prøver på sit store talent ved U 14 Talentskolen i Spjald og tiltrak sig stor opmærksomhed fra DBU’s U 17-landsholdstræner, Henrik Lehm. Nordjyderne besejrede JBU’s øvrige tre regioner ved stævnet. Region 4 blev besejret så suverænt som 13-0 på førstedagen, mens Region 3 måtte se sig slået 5-1 af nordjyderne lørdag. Søndag kom nordjyderne imidlertid på den sværeste prøve, da holdet mødte JBU region 2. På trods af at vestjyderne spillede en stor del af kampen i undertal – efter et rødt kort – havde Region 2 godt fat i spillet, og det var først i de sidste 10 minutter, at JBU Region 1’s hold slog sejren fast med tre afsluttende mål til slutcifrene 4-1. - Flere af de andre regionstrænere sagde, at JBU Region 1 var den rigtige vinder af stævnet, og det er da også rigtigt, at vi i de to første kampe var det bedste hold. Men mod JBU region 2 havde vi problemer, og de havde stor ære af kampen, siger Finn Saaby, træner for JBU region 1’s U 14-hold. Sidste år bestod JBU Region 1’s vinderhold primært af en stamme af Fortuna Hjørring-spillere. I år er holdets rygrad fra B 52 Aalborg, og ikke mindst den centrale midtbanespiller, Lærke Winther Møller, viste sit store talent ved stævnet. Endda i sådan en grad, at DBU’s U 17landsholdstræner, Henrik Lehm, allerede nu ønsker at involvere hende i aktiviteterne om U 17-landsholdet. - Og så er hun endda kun første års U 14-spiller, men hun var meget iøjnefaldende i Spjald – og bestemt et talent ud over det sædvanlige, vurderer Finn Saaby. Ingen jyske regioner i U 15-finale Efter fire år i træk med jyske vindere ved DBU’s U 15 Talentturnering lykkedes det til gengæld ikke for de jyske regioner at spille sig i finalen i 2003-turneringen. Finalen blev i stedet et anliggende mellem FBU (Fyn) og KBU (København) med førstnævnte som vinder. Bedste jyske resultat blev en fjerdeplads til JBU region 2. Vestjyderne havde chancen for at snuppe tredjepladsen, men blev besejret af SBU (Sjælland) med 3-0. I et rent jysk opgør om femtepladsen trak JBU Region 3 det længste strå ved at besejre JBU Region 1 med 4-2, mens JBU Region 4 blev nr. syv ved at besejre LFBU med 6-0. Turneringen blev traditionen tro afviklet i Nykøbing Falster. I 2002 blev turneringen vundet af JBU region 4, i 2001 af JBU region 3 og i 1999 og 2000 af JBU region 2. < TEKST: MADS D. LARSEN FOTO: HENRIK BJERREGRAV Samtlige resultater fra U 14 Talentskolen: JBU Region 2 - JBU Region 3 1-2 JBU Region 1 - JBU Region 4 13-0 JBU Region 4 - JBU Region 2 1-3 JBU Region 3 - JBU Region 1 1-5 JBU Region 1 - JBU Region 2 4-1 JBU Region 3 - JBU Region 4 8-2 Slutstilling: 1 JBU Region 1 2 JBU Region 3 3 JBU Region 2 4 JBU Region 4 JYSK FODBOLD 4/2003 16 JYSK FODBOLD 4/2003 17 Samtlige resultater fra U 15 Talentskolen: JBU Region 3 - LFBU 1-1(5-6)* JBU Region 1 - FBU 2-1 KBU - SBU 2-0 JBU Region 4 - JBU Region 2 2-4 JBU Region 3 - KBU 2-1 JBU Region 1 - JBU Region 4 0-3 LFBU - SBU 0-4 FBU - JBU Region 2 2-0 LFBU - KBU 0-2 JBU Region 1 - FBU 0-4 JBU Region 3 - SBU 0-3 JBU Region 1 - JBU Region 2 1-1(3-5)* * efter straffespark TA L E N T U D V I K L I N G


Med kirken på sidelinjen I den nordjyske fiskerby Asaa har sognekirken en bandereklame på stadion – side om side med byens forretninger Selv om forbindelsen til de højere magter er i orden, måtte Asaa Boldklub sande, at et eventyr som divisionsklub kun holdt i to år. DBU havde tilsyneladende mere magt end den lokale sognepræst, og da unionen i 1990 besluttede at skære ned på antallet af hold i landets tredjebedste række, måtte de grønne fra Vendsyssels østkyst konstatere, at de ikke havde samlet point nok sammen til at blive, og en degradering til danmarksserien var uundgåelig. I dag spiller Asaas bedste hold i Serie 1, men kirken og præsten er stadig trofaste støtter. Asaa Stadion var det første sted i Danmark, hvor kirken direkte blandede sig med sporten og det omkringliggende erhvervsliv. - Jeg er meget glad for fodbold, og selv om boldklubben og sognekirken måske ikke har nogen direkte forbindelse til hinanden, så er begge dog en væsentlig del af lokalsamfundet, så jeg fandt det helt naturligt, at kirken også var synlig på stadion i form af en bandereklame, fortæller sognepræst Hans Peter Bandholm, der senere også har sat en bandereklame op på Gerå Stadion, hvor der reklameres for Melholt Kirke – den anden sognekirke i Bandholms pastorat. - Reklamen vakte opsigt, og selv om mange trak på smilebåndet og syntes, det var en sjov idé, så tog spillerne det alligevel lidt alvorligt og påpegede, at de havde Gud med sig, smiler sognepræsten, der oprindeligt er uddannet journalist, og som ved siden af præstegerningen også har sæde i Dronninglund Byråd. Den lille fisker- og turistby Asaa har trods et ringe indbyggertal altid været en betydende faktor i den nordjyske seriefodbold. Byens bedste hold har aldrig været dårligere rangeret end serie 2. I 1982 rykkede førsteholdet op i serie 1 og året efter videre op i Jyllandsserien. I 1984 måtte holdet retur til serie 1. I 1985 var Asaa tilbage i Jyllandsserien, og efter blot én sæson i danmarksserien i 1987 rykkede holdet helt sensationelt op i 3. division i 1988. Klubben på alles læber - Vi havde egentlig ikke spillet specielt godt i foråret, og en overgang lå vi og rodede i bunden, men i sidste spillerunde kunne vi selv afgøre, om vi skulle op. Fire busser med Asaa-fans var taget med til udekampen mod IHF i Århus. På et tidspunkt var vi bagud med 2-0 og kunne let være kommet yderligere bagud, men da vi først fik scoret, var kampen vores, husker fodboldformand Tommy Jensen, der hele sit liv har været engageret i Asaa Boldklub. Formandsposten overtog han i 1998. - Det var helt vildt, men egentlig var vi nok slet ikke gearet til en tilværelse som divisionshold. Hvis det stod til os, skulle vi slet ikke have været oppe det år, men det var sjovt. Pludselig var Asaa Boldklub på alles læber. Alle de nordjyske medier mødte op til vore kampe på Asaa Stadion, hvor vi måtte opføre nyt speakertårn med plads til journalisterne og tv-kameraerne. Det var sjovt, og netop det, at vi havde det sjovt, har altid karakteriseret Asaa Boldklub. Der blev festet og hygget – også når vi tabte, smiler fodboldformanden. En status som divisionshold trak naturligvis nye spillere til. Steen Hjelm Christensen, der er barnefødt i Asaa, men som allerede trods sin unge alder havde haft en lang karriere i Frederikshavn FI i både 1., 2. og 3. division og på diverse ungdomslandshold vendte hjem sam- men med Ole Jensen, der havde spillet divisionsfodbold i AGF, Nørresundby og Frederikshavn. Også Søren Dissing, der optrådte 193 gange på AaBs bedste hold, vendte støvlesnuderne hjemad, hvor han kom på hold med sine to brødre Lars og Jørgen. Stammen på Asaas divisionshold var de lokale knægte, der havde taget turen hele vejen fra serie 2, men allerede andet år i 3. division kom der lidt forstærkning til – uden at de lokale af den grund blev fortrængt. Da lyset blev slukket for Asaa i 3. division, søgte flere af spillerne andre græsgange – bl.a. af uddannelseshensyn - og mange fik plads på diverse divisionshold. Ole Svendsen, Lars Ubbesen, Ole ”Hyg” Jensen, Kent Hangaard og Claus Ottesen var en tur i Nørresundby, da klubben spillede i 2. division. Søren Dissing flyttede tilbage til AaB, hvor også den nuværende træner i Asaa, Per ”Fido” Jensen, optrådte på det bedste hold. Jørgen Faber og Jørgen Dissing har optrådt for både FfI og NB, Steen Hjelm Christensen har været i Holstebro, JYSK FODBOLD 4/2003 18 JYSK FODBOLD 4/2003 19 Kirken er med på sidelinjen, når Asaa Boldklub spiller på hjemmebane. Mellem de lokale virksomheder har Asaa Kirke også en bandereklame. Her ses til venstre sognepræst Hans Peter Bandholm og til højre fodboldformand Tommy Jensen. Lars Dissing i Skive, Allan Sørensen i FfI, Glenn Gundersen, der i den netop afsluttede sæson blev den mest scorende divisionsspiller, er rykket op i 1. division med FC Nordjylland, Kent Hangaard, der nu spiller 2. division i Jetsmark, har også været en tur omkring både AaBs superligahold og Aalborg Chang, Michael Andersen har været i Chang og Randers Freja, mens Allan Kjeldsen, der også har været i AaB, Aalborg Chang og Randers Freja, nu har slået pjalterne sammen med Hangaard i Jetsmark. Mange talenter K L U B P O R T R Æ T Trods sin størrelse har Asaa Boldklub i sandhed fostret eller udviklet mange dygtige fodboldspillere. - Vi har selvfølgelig også hentet spillere i klubberne omkring os, og vi har altid været stolte, når store klubber Fortsættes side 20


Asaa Boldklubs sensationelle oprykning til 3. division blev fejret med pomp og pragt. Her mindes Tommy Jensen nogle af de glade billeder fra dengang. har kunnet bruge spillere fra Asaa, erkender Tommy Jensen. Men vi var godt nok lidt irriteret, da Aalborg Chang i 2. division på én sæson hentede fem af vore spillere. Det kunne mærkes. Fodboldformanden er for så vidt godt tilfreds med det sportslige niveau i Asaa Boldklub anno 2003. - Jeg mener, at vi i en god sæson bør ligge i Jyllandsserien og i en dårlig sæson i Serie 2, så Serie 1 passer sikkert meget godt, vurderer Tommy Jensen, der kan fortælle om en fremgang i antallet af spillere. I dag kan Asaa Boldklub mønstre omkring 225 fodboldspillere, hvoraf 70 er seniorer. Foruden førsteholdet i serie 1 har klubben tilmeldt hold i serie 5 og 6 samt old boys. Der er et dameseniorhold, et damejuniorhold samt hold i samtlige ungdomsrækker for drengene. Nogle i samarbejde med Agersted. - Det var skægt at prøve at være divisionshold, men det er utopi at tro, at de dage vil komme igen. De store klubber opruster og danner satellitklubber. Der er mange penge involveret i divisionsfodbold i dag med trænere, ledere, fysioterapeuter og lignende. Det vil en lille klub som Asaa Boldklub aldrig kunne præstere. I stedet prøver vi at stabilisere os, dygtiggøre vore trænere, og vi har da den glæde, at mange af de spillere, der var med i de eventyrlige dage i danmarksserien og 3. division er vendt hjem for at spille old boys og nogle er blevet trænere for deres egne børn, fortæller Tommy Jensen. < TEKST: NIELS HENRIKSEN K L U B P O R T R Æ T Kvinde på lederpost Flere og flere af DBUs fodboldskoler har en kvinde som leder – Jeanette Josefsen, Glejbjerg SF, er en af dem For bordenden af lederbordet ved DBUs fodboldskole i Glejbjerg sidder en 30-årig kvinde - Jeanette Josefsen - og der bliver flere og flere af hendes slags – kvindelige ledere i dansk fodbold. Aldrig tidligere har der været så mange kvinder på lederposter som i år. - Flere og flere af fodboldskolerne får kvindelige ledere, og det er tydeligt, at de har gode egenskaber til de jobs, lyder de rosende ord fra lederen af DBUs børn- og ungeafdeling, Anders Johansen. Da fodboldskolerne startede for 11 år siden, var der langt mellem kvinderne, men i år kan DBU tælle 24 kvindelige fodboldskoleledere – blandt dem er Glejbjerg Sportsforenings miniputtræner, Jeanette Josefsen, der er skoleleder for tredje gang efter forinden at have deltaget som træner i tre år. - Jeg føler ikke, det gør nogen forskel, om det er en kvinde eller en mand, der er leder af fodboldskolen, lyder det fra Jeanette Josefsen, der ikke lægger skjul på, at hun er helt vild med at være med på fodboldskolen og gerne tager yderligere nogle år. På årets skole er hun leder for 112 børn og unge – heraf 24 piger – og som hun siger: - Jeg vil ikke undvære livet med børnene – vi får virkelig noget igen, siger Jeanette Josefsen, der i klubben træner minipiger. Og erhvervsmæssigt gælder det også børnene – hun læser til lærer på Ribe Statsseminarium. < TEKST & FOTO: LEIF CHRISTENSEN L E D E R P R O F I L Jeanette Josefsen finder det naturligt, at der også er kvinder på posten som leder af fodboldskolerne. JYSK FODBOLD 4/2003 20 JYSK FODBOLD 4/2003 21


En fodboldtosset familie Karen og Kristian Gammelgaard har en finger med i næsten alt i Hirtshals Boldklub Festerne mangler næsten altid et eller flere familiemedlemmer. Er de der undtagelsesvis alle, når festen begynder, er der som regel altid én eller anden, der skal gå midt i det hele. Sådan er det, og det er der ingen, der siger noget som helst til. Ægteparret Karen og Kristian Gammelgaard fra Hirtshals er ud af en fodboldtosset familie, og derfor er det også helt naturligt for dem at tilbringe stort set al deres fritid i Hirtshals Boldklubs tjeneste. Den aktivitet, som Gammelgaards ikke er involveret i, er stort set ikke værd at nævne. Karen er en af fem fodboldglade søstre fra den i Vendsyssel så kendte Weinkoufffamilie. Søstrene var med i den flok, der brød ud af AIK Frem i Hjørring og stiftede dameboldklubben Fortuna Hjørring. Karen var en af de første, der spillede i klubben, som i år tog sig af DM-sølvet og samtidig måtte tage til takke med de næstfineste medaljer i UEFA Cup-finalen mod svenske Umeå. Én af søstrene har været gift med Erik Poder, der for år tilbage skabte skræk og rædsel i mange forsvar, da han som målfarlig angriber optrådte for Hjørring IF i 3. division. En anden er gift med Henrik Christensen, der har vogtet målet i Hjørring IF og som i dag har en søn, der er på vej mod en lovende fodboldkarriere på samme position. En tredje er gift med Jacob Nørgaard, der har også har været målmand på topplan både i Hirtshals og Hjørring, men som er mest kendt som træner i Fortuna, hvor han var med til at skaffe de grønne DM-guldmedaljer. Trænere for de mindste Kristian er født og opvokset i Hirtshals, og han har selv spillet fodbold, så længe tilbage han kan huske, og mens Karen droppede udfoldelserne på banen, da parret blev gift, har Kristian holdt ved. I øjeblikket driller det ene knæ, men ellers er han blandt de omkring 50 old boys spillere, der triller med læderkuglen året rundt. Som rigtig aktiv var Kristian mest at finde på HB’s andethold. - Min karriere har ikke været videre glorværdig. Jeg har vel haft fem-otte kampe på førsteholdet, som dengang spillede i Jyllandsserien, fortæller Kristian. For Karen byder arbejdsdagen som dagplejemor på puslen med nogle af byens små, mens Kristian er arbejdsleder på en af Hirtshals’ fiskefabrikker. Men når det sidste barn er hentet i hjemmet på Lillehedenvej, og Kristian er kommet hjem fra en hektisk arbejdsdag, trækker parret i HB-uniformen for at hjælpe i den idrætsforening, hvor begge deres børn også har slået deres folder. - Jeg begyndte som træner, da vore børn skulle til at spille fodbold, samtidig med at Karen sad i boldklubbens ungdomsudvalg, husker Kristian, der altid har været engageret i foreningsarbejde. En overgang var han - samtidig med at alle posterne i Hirtshals Boldklub blev Boldklubbens Venner har sammen med sponsorer foræret klubben en stor oppustelig fodboldbane, som de mindste træner på. - Så ved vi da, hvor vi har dem, smiler Karen Gammelgaard. passet - formand for Jysk Fynsk Kanarieklub med omkring 250 medlemmer. Hjemme flyver et par hundrede fugle stadig rundt, mens familiens to hunde kigger på, men foreningsarbejdet er droppet. Nu koncentrerer Karen og Kristian sig om at hjælpe Hirtshals Boldklub på fuld fritid. Både Karen og Kristian er trænere i boldklubbens store sandkasseafdeling. De begyndte for 10-12 år siden, og efter et par års pause har de taget trænergerningen op igen. De træner hver deres hold, og de små giver så mange herlige og dejlige oplevelser til parret, hvis børn selv er fløjet fra reden. Men mens mange forældre stopper med trænergerningen, når deres egne poder vokser ud af de første fodboldstøvler, holder Karen og Kristian ved, og de har den glæde, at mange af de drenge og piger, som de selv i sin tid har lært om fodboldens gåder, i dag virker som trænere og spillere i fiskerbyen. Mens de yngste får deres første instrukser af Karen og Kristian, skal der helt andre boller på suppen, når Kristian som formand, træner, holdleder og aktiv herser med de omkring 50 old boys spillere, der stadig tror, at de kan løbe og drible som en flok 20-årige. - Modsat alle andre hold, der har standerhejsning i januar eller februar, har vi i old boys afdelingen standerhejsning den anden weekend i november. Herefter Både Karen og Kristian er dybt involveret i den årlige firmaturnering på Hirtshals Stadion. Kristian passer bl.a. fløjten. træner vi hver søndag formiddag hele vinteren, indtil sæsonen begynder, fortæller Kristian, der forsøger at holde sammen på tropperne og give spillerne sedler med hjem om, hvornår de skal spille osv. Akkurat som i sandkasseafdelingen. Boldklubbens Venner Kristian er netop trådt ud af Hirtshals Boldklubs hovedbestyrelse. Selvfølgelig ikke fordi han ikke vil yde en indsats - han har da også taget arbejdsopgaver med, som han løser udenfor bestyrelsen - men der er så meget andet, der skal passes. Som så mange andre idrætsforeninger i det nordvestlige Vendsyssel, nyder Hirtshals Boldklub også godt, at den årlige Dana Cup, verdens tredje største fodboldturnering for ungdomshold. - Hvert år indkvarterer vi 1200 fodboldspillere på byens to skoler i forbindelse med Dana Cup. Vi har begge JYSK FODBOLD 4/2003 22 JYSK FODBOLD 4/2003 23 L E D E R P R O F I L E R arbejdet med indkvartering og har taget vagter, og jeg har stået for hele arrangementet siden 1997, siger Kristian Gammelgaard, der fastslår, at de penge, som boldklubben modtager fra Dana Cup for indkvarteringen, og de penge, som spillerne bruger på skolerne i uge 30, giver et godt supplement til klubkassen. Boldklubbens Venner, der så dagens lys for omkring 15 år siden, har ligget i dvale i nogle år, men nu er foreningen vakt til live igen - med Kristian som formand. - Vennerne er involveret i tre-fire arrangementer om året, bl.a. den store fiskefestival. I begyndelsen var vi mest med på sidelinjen, men nu er Boldklubbens Venner med i arrangementet på linje med eksempelvis borgerforeningen, og det er blevet min opgave at stå for hele den store planlægning, fortæller Kristian. Fortsættes side 24


En fodboldtosset familie Boldklubbens Venner arrangerer hvert år en omfattende indendørs fodboldturnering for firmahold, drager på landskamptur til Parken og sørger for, at byens virksomheder kan mødes udendørs i en årlig fodbolddyst på Hirtshals Stadion i uge 25. - På årsbasis samler vi vel et sted mellem 30.000 og 50.000 kr. sammen, I fritiden trækker Karen og Kristian Gammelgaard i den blå HB-uniform, og der er stort set ikke den aktivitet, de ikke er involveret i. JYSK FODBOLD 4/2003 og pengene går ubeskåret til Hirtshals Boldklubs ungdomsafdeling. F. eks. har vi de seneste 20 år sendt 120 børn af sted til Lemvig Cup, hvor venne-foreningen betaler et pænt tilskud til transporten. Vi sender hold rundt i landet og til udlandet, og vi giver 1000 kr. til Årets Drengespiller, det samme til Årets Pigespiller og det dobbelte til Årets Ungdomshold. 24 Siger ikke nej Selv om Kristian er trådt ud af hovedbestyrelsen er han stadig formand for klubbens festudvalg, han og Karen hjælper til ved Hirtshals Messen - og hvor som helst, der kræves et par flittige hænder. De siger ikke nej, og det er ifølge parret en meget generel holdning for medlemmerne af Hirtshals Boldklub. De er utroligt gode til at trække på samme hammel, og en tendens mod, at færre og færre gider bruge tid på foreningsarbejde kan Kristian Gammelgaard ikke rigtig genkende. Han får i hvert sjældent nej, når han skal bruge et par mand til at rejse et telt eller noget andet. - Vi er ikke en institution i Hirtshals Boldklub, og det vil vi heller ikke være. Vi vil gerne gøre et stykke arbejde, men det er ikke sådan, at den dag, vi siger stop, så efterlader vi et stort gabende hul i boldklubben. Vi kan altid erstattes, for vi har været gode til at uddelegere arbejdet og sætte andre ind i opgaverne, understreger Karen og Kristian Gammelgaard. - For os er det aldrig en plage at skulle ned i klubben. Foreningsarbejdet er blevet så indgroet i vor hverdag, at vi ikke tænker så meget over det. Med årene er nogle af de ting, vi gør, blevet rutine, men samtidig har vi så mange gode venner i Hirtshals Boldklub, at vi aldrig er kede af at komme her. Heller ikke selv om de begge i mange år har brugt en stor del af ferien på at tilrettelægge opholdet for godt 1000 fodboldspillere i uge 30 og planlægge årets fiskefestival i august. Ferie bliver der således ikke meget af, og da slet ikke i udlandet. Det har de prøvet engang, da børnene var mindre. Det blev vist kun til et par overnatninger i Tyskland, så blev snuden vendt mod nord igen. Hundene og dyrene skal passes, ordentligt. Haven er mest belagt med fliser, så de små bede kan klares på en halv time. Meget mere er der heller ikke tid til, når alle opgaverne i Hirtshals Boldklub skal løses. < TEKST & FOTO: NIELS HENRIKSEN


Åbenhed betalte sig Knap to år efter JBU og Ebeltoft IF indledte samarbejdet omkring projekt klubudvikling, er parterne samlet for at gøre status. Nu skal projektet endeligt forankres i den østjyske fodboldklub, der har udviklet sig positivt på mange områder i løbet af de seneste to år. Det begyndte lidt trægt. Men da der først kom skred i tingene, skete det for fuld udblæsning. Sådan kan man – lidt populært – opsummere forløbet af JBU’s klubudviklingsprojekt i Ebeltoft IF igennem de seneste to år. Det første møde mellem JBU og klubben fandt sted i september 2001 – i øvrigt på en aften, hvor regnen væltede ned. Omtrent to år senere - i juni 2003 - på en mild sommeraften (dog uden at man måske skal lægge for megen symbolik i vejret) – er klubbens faste sparringspartner gennem 24 måneder, JBU’s konsulent i Region 3, Henrik Stampe og repræsentanter fra Ebeltoft IF – samlet for at gøre endelig status over forløbet. Efter to år er JBU’s engagement i klubben ved vejs ende. Nu skal klubben selv overtage ansvaret for de skibe, der er sat i søen. Henrik Stampe indleder kort, hvorefter han giver ordet til klubbens fodboldformand, Charsten Lilleriis, der hurtigt anslår den positive tone: - Hele projektet udsprang af, at vi valgte at lukke vores seniorafdeling. Dengang besluttede vi egentlig, at vi ville starte fra bunden – bl.a. fordi der sad en gruppe af primært gamle spillere, der blokerede for enhver form for udvikling af tingene her i klubben. Jeg synes, at projektet har vist, at vi er åbne for nye muligheder. Det er i hvert fald positivt, og projektet har også bevist, at det godt kan lade sig gøre at gå nye veje. Vi har fået mange positive tilkendegivelser omkring vores lukning af seniorafdelingen. Bekræftelser på at vi gjorde det rigtige. Og den løbende beskrivelse af projektet i JBU’s blad, Jysk Fodbold, har også gjort, at mange har spurgt os: Hvad er det egentlig, der sker i Ebeltoft IF, siger fodboldformanden fra Ebeltoft IF. - Vi er også blevet mere meddelsomme. Ikke mindst via vores hjemmeside, og nu sender vi også vores referater ud til en bredere kreds end vi gjorde tidligere, siger Ilse Vognstrup, formand for Ungdomsudvalget. Charsten Lilleriis griber kommentaren og tilføjer: - Det gælder også for bestyrelsen. Ikke at tingene var hemmelige tidligere, men vi er bare blevet mere opmærksomme på åbenheden og informationsstrømmene, siger han. Færre byrder på formanden Funktionen som fodboldformand er også et af de områder, der har været berørt af JBU-projektet. Da Ebeltoft IF valgte at gå ind i projekt klubudvikling, lå skræmmende mange af klubbens arbejdsbyrder på skuldrene af Charsten Lilleriis. På det område er der i hvert fald sket en nødvendig forandring: - På den baggrund var det også godt, at vi gik ind i projektet, for jeg havde fået alt for mange opgaver, erkender Ebeltoft-formanden. Debatten om klubbens struktur – og den skæve opgavefordeling - resulterede bl.a. i, at Ebeltoft IF’s fodboldafdeling fik nedsat en række udvalg: - Sponsorudvalget består af én mand – og det er ikke mig, griner Charsten Lilleriis. - Men jeg vil gerne tilføje, at han gør et utroligt godt stykke arbejde. Ung- JYSK FODBOLD 4/2003 26 JYSK FODBOLD 4/2003 27 K L U B U D V I K L I N G Tidligere artikler om Ebeltoft IF. Teksterne kan findes på JBU’s hjemmeside. domsudvalget med Ilse i spidsen gør også et utroligt stort stykke arbejde, vi har et seniorudvalg, og aktivitetsudvalget har allerede gennemført to store arrangementer: Vores halbal – som blev en gedigen succes – samt en social aktivitet – nemlig en dag i skøjtehallen i Århus for børn og forældre. Der var vel omkring 100 personer af sted, og de havde en sjov dag, fortæller Charsten Lilleriis. Et uddannelses-initiativ har også været med til at lette - primært fodboldformanden Charsten Lilleriis - for nogle af de store arbejdsbyrder i lederarbejdet. Det er kurset ”Klubbens Årsplan”, som Ebeltoft IF gen- Fortsættes side 28


nemførte i vinteren 2001/2002. Ved hjælp af kurset – og en massiv indsats af bestyrelsesmedlemmer, ledere, trænere og managers over to dage – har fodboldafdelingen fået beskrevet samtlige opgaver i klubben, hvornår de skal løses og hvem der gør hvad. En årsplan gør en idrætsforening mindre sårbar over for udskiftninger på lederposterne, fordi opgaverne nu ikke længere kun findes inde i hovederne på enkeltpersoner – f.eks. en meget erfaren formand, men i f.eks. et ringbind, som alle ledere og trænere har adgang til. - Klubbens årsplan er blevet et godt styringsredskab for os, understreger formanden for Ungdomsudvalget, Ilse Vognstrup. Også på den sportslige front har det lysnet for Ebeltoft IF. Der er pustet nyt liv i den lukkede seniorafdeling, og det nye seniorhold, der består af helt unge spillere, indtager såmænd allerede en position som seriøs oprykningskandidat til Serie 4. Ebeltoft IF har også et 11-mands Ynglinge-hold med i JBU’s turnering. Det kniber dog lidt med at holde sammen på hele truppen omkring holdet. Det gør det imidlertid ikke på børnefronten, hvor det myldrer med aktive. Og det skorter heller ikke på forældre-opbakningen: - På børneholdene står forældrene næsten i kø for at hjælpe til, siger Ilse Vognstrup, og tilføjer: - Vi er meget opmærksomme på, at der er holdledere og Managers til at tage sig af alt det praktiske omkring holdene, sådan at trænerne kan koncentrere sig om at træne, påpeger formanden for Ungdomsudvalget, der direkte adspurgt af Henrik Stampe konkluderer, at trænerbesætningen i klubben hænger godt sammen, måske undtaget for de ældste ungdomsårgange, hvor det kniber lidt. Ungdomsudvalget har i foråret gennemført en række uddannelsesaktiviteter for klubbens trænere – bl.a. JBU-kurset Taktik og coaching, mens man har afviklet Velkommen i klubben for de yngste og deres forældre. Dette kursus fungerer som et introduktionsforløb for nye medlemmer og deres forældre med henblik på at sikre dem en tryg og god start i klubben. Kurset indeholder en masse fodboldlege, hvor både børn og forældre er aktive. Stadig ambitioner De opnåede resultater har dog ikke fået ildsjælene i Ebeltoft IF til at hvile på laurbærrene: - Det her projekt har været en enorm drivkraft for os som klub, og vi var virkelig langt nede. Men vi er kun halvvejs. Vi mangler stadig noget. F.eks. velkomstmappen til nye trænere, påpeger hun, men bliver dog samtidig gjort opmærksom på, at den faktisk skulle være i støbeskeen. JBU-konsulent, Henrik Stampe, samler tråden op og lægger stemmen i de alvorlige folder: - I har nået meget, og pas nu på, at I ikke kvæler jer selv, advarer han. For at fastholde udviklingen i klubben foreslår, Henrik Stampe samtidig, at JBU og Ebeltoft IF i fællesskab sætter sig ned og laver en uddannelsesplan for klubbens trænere og ledere. Samtidig tilbyder han at besøge klubben i efteråret for at følge op på projektet. Aftenen sluttes af med smørrebrød. Der er bestilt rigeligt, og ingen går sultne fra Ebeltoft Idrætscenter denne aften. < Tekst: Mads D. Larsen JYSK FODBOLD 4/2003 28 JYSK FODBOLD 4/2003 29 Kontorleder Er du vild med fodbold - så gør din hobby til dit job Jydsk Boldspil-Union Region 1 – med kontor i Ålborg – søger pr. 1. december en kontorleder Efter ca. 10 års ansættelse går vores nuværende kontorleder på efterløn, hvorfor vi søger hans afløser. Kontorlederen, der refererer til JBU’s administrationschef, får ansvaret for administrationen på Region 1’s kontor i Ålborg. Kontoret er p.t. normeret til en kontorleder og en assistent. Kontorlederen har ansvaret for, at kontoret lever op til JBU’s Idegrundlag, hvor medlemsklubbernes ønsker og behov sættes i centrum. Der henvises i øvrigt til vores hjemmeside www.jbu.dbu.dk. Ansvarsområderne herudover er: • Kontorets administration og trivsel • Informationsvirksomhed • Sekretær for bestyrelse og udvalg • Implementering af beslutninger • Overordnet planlægning • Budgettering, budgetkontrol og –opfølgning Personen Vi søger en person, der er serviceminded, initiativrig, engageret, kvalitetsbevidst og flexibel. Vi forventer desuden, at du har personlig gennemslagskraft, et godt humør og gode samarbejdsevner, ligesom du skal kunne bevare overblikket i pressede situationer. Herudover forventer vi, at du har foreningskendskab, edb-kendskab (gerne Office-pakken) og generelt er åben over for nye udfordringer. Vi tilbyder Et lidt anderledes og alsidigt kontorlederjob, hvor kontorets primære opgaver er, at servicere den vigtigste ressource i dansk fodbold, nemlig de frivillige foreningsledere. Praktiske oplysninger Lønnen udgør ca. kr. 23.000 excl. pension. Herudover udbetales tillæg for aften og weekendarbejde. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til JBU’s administrationschef Ove Lyhne, tlf. 8939 9955 eller formanden i Region 1 – Christian Fynsk, tlf. 9829 6005. Ansøgning med relevante data fremsendes pr. brev eller e-mail til ovel@jbu.dbu.dk senest den 1.9.2003 og mærkes: Kontorleder. JBU Region 1 omfatter 193 fodboldklubber og 32.408 aktive fodboldspillere i Nordjyllands Amt. Regionskontoret i Aalborg administrerer bl.a. 5- og 7-mands- turneringerne, indefodboldturneringen, træningsturneringen, Sommer Cup – i alt ca. 3.500 hold - samt en række uddannelsesaktiviteter. Regionen har herudover tilknyttet ca. 40 ulønnede JBU-ledere i regionsbestyrelse og diverse udvalg.


10.000 kr. til barndomsklubben For at støtte ungdomsarbejdet i sin barndomsklub, Resen/Humlum IF, samlede udlandsproffen, Claus Bech Jørgensen, 10.000 kr. sammen ved at deltage i et maraton-løb. Selv om 27-årige Claus Bech Jørgensen allerede forlod barndomsklubben Resen/ Humlum IF ved Struer i en alder af 12 år, så er følelserne for den første fodboldklub aldrig brændt ud. Det beviste fodboldspilleren, der har levet af sine evner med bolden i England siden 1999, ved årets udgave af Copenhagen Marathon, afviklet 18. maj, ved at gøre sit livs første maraton til en pengemaskine for den lille klub i det nordvestjyske. Efter afsluttet sæson hos engelske Bradford kom Claus Bech Jørgensen hjem for at holde sommerferie - og med dels en lyst til at give en håndsrækning til barndomsklubben, dels med en indædt vilje til at prøve sine evner af som maratonløber. - Og så var det, at jeg fik ideen - både for at hjælpe klubben, men også for at sætte mig selv under lidt ekstra pres: Jeg fandt telefonbogen, gav mig til at ringe rundt til venner og bekendte fra »gamle dage« - og satte dem ind i min plan, nemlig at bede om, at de ville JYSK FODBOLD 4/2003 sponsorere 100 kr. til klubbens ungdomsarbejde, hvis jeg kunne klare de 42 km, siger Claus Bech Jørgensen. 70 personer bakkede op Og initiativet blev belønnet - Claus Bech fik tilsagn fra godt 70 private personer, der ville sætte en hund på højkant, og dertil kom nogle lokale firmaer, der også godt ville støtte projektet. - Da min ide blev kendt, kom nogle af firmaerne af sig selv. Det var ikke min mening at trække penge ud af de virksomheder, der i det daglige støtter Resen/Humlum, men nogle bad selv om at være med, og så sagde jeg ikke nej, siger Claus Bech Jørgensen, der uden special-løbetræning klarede turen på 3 timer og 45 minutter. - Men de sidste 5 km var virkeligt hårde. Det er den hårdeste udfordring, jeg overhovedet har budt mig selv, og afslutningen - det var med sammenbidte tænder - og tungen ud af halsen, husker han. - Bagefter kom næsten det største stykke En tilfreds Claus Bech Jørgensen har gennemført marathon-løbet. 30 Claus Bech Jørgensen i aktion som professionel i den engelske 1. division arbejde, for da skulle jeg jo ud og kræve pengene op - og dels er det et stykke arbejde at komme rundt til så mange, dels er det svært at træffe folk hjemme i maj/ juni måned, så det holdt da hårdt, men jeg endte med at have små 10.000 kr til klubbens ungdomsarbejde, og jeg tror, de var lige så glad for at få pengene, som jeg var for at kunne aflevere dem. Turbulente sæsoner Allerede som andenårs drenge-spiller forlod Claus Bech Jørgensen Resen/Humlum IF til fordel for større Struer Boldklub. Derfra gik turen som senior til Holstebro - videre til Horsens, hvorefter han valgte at følge sin studentereksamen op med et studie i Århus - og fodbold i AGF. - Men det blev nu aldrig nogen succes, og jeg kom så i kontakt med en agent og fik nogle adresser i England. Dem efterprøvede jeg, og har siden haft nogle turbulente, men spændende år i England, siger Jørgensen, der efter sin første sæson oplevede at blive kåret som årets spiller i Bournemouth i 2. division. I alt er det blevet til ca. 160 divisionskampe i den næstebedste og tredjebedste engelske række. - Men desværre kan man jo godt mærke den generelle afmatning omkring fodbolden, og her og nu har jeg ingen kontrakt for den ny sæson, sagde Claus Bech Jørgensen til Jysk Fodbold ultimo juli. Om årsagen til, at han lagde sig i løbeskoene til fordel for sin gamle klub siger Bech Jørgensen: - Jeg synes, jeg fik så meget den anden vej som barn. God træning, dygtige ledere og nogle oplevelser med kammeraterne. Den dag i dag er mine venner for en bred del de skolekammerater, som man kom i fodboldklubben sammen med - det er dem, der kommer til England og besøger mig - det er dem, jeg er sammen med, når jeg er hjemme. - Derfor ville jeg godt »betale lidt tilbage« - uden at man skal tro, at jeg kommer hjem som den store mand, der lige redder økonomien i et snuptag - men godt vil hjælpe på en stille og rolig - og jysk måde, siger Claus Bech Jørgensen. Om der kan blive en gentagelse? - Det vil jeg ikke afvise. Løbet var en oplevelse, men man kommer ikke sovende hjem! < TEKST: OLE TANG FOTO: PRIVATFOTO OG SCANPIX SPORTSPRÆMIER · · · · · · · · · · · · · · · · · Pokaler Antikfigurer Sportsfigurer Statuetter Fakler Bægre Fade Krus Medaljer Medaljebånd Nøglebånd Vimpler Bannere Stofmærker Emblemer Gravering Navneskilte JYDSK EMBLEM FABRIK A/S EMBLEX EMBLEMER Tlf.: 70 27 41 11 www.jydskemblem.dk K L U B Å N D Claus Bech Jørgensen sveder for en god sag


JBU NAVNE Stand up-komiker til Region 4-stævne Hvad har stand up komikeren Thomas Wivel og fodbold med hinanden at gøre? Umiddelbart ikke alverden, men ikke desto mindre var det den »konstellation«, JBUs Region 4 serverede for deltagerne i nogle alternative stævner for damejunior og herreynglinge i foråret. Det sidste stævne inden ferien blev holdt i Holsted, hvor den kendte komiker sluttede dagen af med et underholdende show, der bragte smil og latter frem hos tilhørerne. Formanden for JBU Region 3 (Vejle og Århus Amt) og medlem af JBU’s bestyrelse siden november 2001, Lars Olesen, kunne tirsdag d. 1. juli fejre sin 40 års fødselsdag. Lars Olesen har gennem 20 år været et kraftværk i Vinding SF’s fodboldafdeling – både som træner og leder, og klubben peger selv på personen Lars Olesen som Region 4 tilbød de alternative stævner som et supplement til de eksisterende 11-mands turneringer, hvor det kan være svært at holde fast i de ældste teenagere. Ved disse stævner har klubberne kunnet supplere de sædvanlige årgange med førsteårs seniorspillere. I foråret blev der tilbudt fire stævner, og der evalueres nu på projektet. Deltagerne har været tilfredse, men regionen havde gerne set en større tilmelding. /LC Thomas Wivel underholdt deltagerne ved det alternative stævne i region 4. (Foto: Leif Christensen) JBU Region 3’s formand rundede 40 år en af årsagerne til den massive medlemstilgang, som har bragt Vejle-klubben frem blandt Jyllands allerstørste. Siden 1987 har også JBU haft glæde af Vejle-lederens engagement og ledererfaring. Ud over sin formandspost for JBU Region 3 sidder han også som formand for JBU’s Eliteungdomsudvalg for piger samt som medlem af DBU’s Fair Play-udvalg. Lars Olesen er kendt som en arbejdshest, der aldrig er bange for at gå forrest, men også som en loyal lederskikkelse, der altid sætter klubberne i centrum. /MDL Kursustitel K O R T N Y T JBU har afviklet 218 kurser i foråret Der har i foråret været stor interesse for JBU’s kursusaktiviteter blandt de jyske fodboldklubber. JBU har fra perioden d. 1. januar til d. 20. juni afviklet i alt 218 kurser mod 215 kurser på samme tid sidste år. Traditionen tro er det kurser som ”Børnefodbold som leg”, ”Træning af 5-8 årige” og ”Fra leg til træning”, der fylder godt op i statistikken. Hertil kommer DBU-tilbuddet ”Velkommen i klubben”, som er afviklet i alt 63 gange i løbet af første halvår 2003. Tallene dokumenter, at der fortsat ligger en stor og vigtig opgave omkring dygtiggørelse og udvikling af trænere og ledere på alle niveauer i fodboldverdenen. /MDL Kurser i alt Ung og træner for første gang 6 Børnefodbold som leg 10 Din klub på vej… 4 Fodboldskader kan de undgås? 3 Fra leg til træning 12 Klubbens årsplan 19 Lederrekruttering 4 Lej en instruktør 13 Lilleput-/Drengetræning 1 Målmandstræning 9 Spilforståelse for børn 7 Taktik og coaching 4 Teknik og koordination 6 Tek/koord. & taktik/coach 8 Træning af 5-8 årige 15 Træning af piger 6 Ungdomskampleder - inde 1 Ungdomskampleder - ude 13 Velkommen i klubben 63 Vores hold 13 Værdispil 1 I alt 218 JYSK FODBOLD 4/2003 32 JYSK FODBOLD 4/2003 33 Træningslejr / kursus – så prøv STOHOLM VANDRERHJEM Nyt vandrerhjem med 92 sengepladser flere med eget bad/toilet samt TV på værelserne. • Full-service cafeteria • Beach-volley • 2 idrætshaller • Græsbaner • Solarium • Skydebaner • Tennisbaner • Flotte kursuslokaler alt i AV-udstyr KONTAKT OS OG FÅ ET GODT TILBUD Stoholm Vandrerhjem Søndergade 56 7850 Stoholm Tlf. 97 54 16 21 · Fax 97 54 23 54 e-mail: stoholmvandrerhjem@stoholmvandrerhjem.dk Hjemmeside: www.stoholmvandrerhjem.dk


JBU NAVNE DIF’s Æresnål til JBU’s kasserer JBU’s kasserer, Verner Ebdrup, er blevet hædret med Danmarks Idræts-Forbunds Æresnål. Nålen blev overrakt af Preben Staun fra DIF’s bestyrelse ved åbningen af Vildbjerg Cup torsdag d. 24. juli. Verner Ebdrup modtager Æresnålen for sit livslange virke som frivillig leder i dansk fodbold. Ud over posten som kasserer i JBU sidder Verner Ebdrup i DBU´s bestyrelse, ligesom han bl.a. varetager posten som bestyrelsesformand for Vildbjerg Cup, Europas fjerdestørste ungdomsstævne. Verner Ebdrup har fungeret som frivillig leder i JBU’s organisation siden 1977, hvor han blev indvalgt i JBU Region 2’s bestyrelse. I 1991 efterfulgte han Karl Petersen som unionens kasserer og indtrådte samtidig i JBU’s Forretningsudvalg. Derudover har den tidligere kommunaldirektør i Trehøje Kommune varetaget en lang stribe af tillidsposter i foreningslivet, ligesom han i særdeleshed har været en af de store drivkræfter bag ungdomsarbejdet Vildbjerg SF og primus motor i udviklingen af områdets imponerende idrætscenter, Vildbjerg Fritidscenter. /MDL Mange klubber ønskede landskampbilletter Mange jyske fodboldklubber ønskede at gøre brug af JBU’s tilbud om salg af pakker med billetter til Danmarks EM-kvalifikationskamp i Parken d. 10. september. I alt 38 klubber meldte sig på banen som interesserede købere. Vi ville naturligvis gerne imødekomme alle ønsker, men har på baggrund af den store interesse været nødt til at foretage lodtrækning blandt ansøgerklubberne, hvilket har givet følgende resultat: • Lindholm Idrætsforening • Ravnshøj IF • Snejbjerg SG&I • Vildbjerg SF • Odder IGF Fodbold • Nr. Bjært Strandhuse IF • Grindsted GIF • Hørup UI Ingen klubber ønskede at købe billetter gennem JBU til venskabskampen mod Finland. JBU’s retningslinjer omkring landskampbilletterne siger, at hver klub kan kun fremsende een bestilling pr. kamp, og man er forpligtet til at aftage hele sættet på 25 billetter. Billetterne vil være placeret samlet, og alle billetter vil være af kategori B (240 kr. til venskabskampe og 330 til EM-kvalifikationskampe). Der er også mulighed for at købe børnebilletter (under 18 år) inden for kvoten (120 kr./165 kr.) på de 25 billetter. Hvis man ønsker børnebilletter, skal dette anføres i ansøgningen til JBU, og der kan ikke senere ændres i fordelingen mellem voksen- og børnebilletter. JBU opkræver pengene for landskampbilletterne over klubbernes månedlige faktura. /MDL Ny assistent i JBU Region 3 JBU har ansat Torben Bjerre som ny assistent på Region 3’s kontor i Horsens. Han tiltrådte d. 1. august og afløser Søren Engelbreth, der har forladt JBU til fordel for et job ved ejendomsmæglerkæden Home. Torben Bjerre er 49 år og har næsten 30 års erfaring som træner og leder i en fodboldklub. I øjeblikket er han formand for Gødvad GIF, hvor han også har en fortid som ungdomstræner og kampfordeler. Erhvervsmæssigt er Torben Bjerre uddannet folkeskolelærer og har gennem 20 år været ansat som lærer ved Dybkærskolen i Silkeborg. Den 49-årige midtjyde kender i forvejen JBU’s organisation ganske godt. Han er p.t. medlem af JBU Region 3’a Uddannelsesudvalg og har derudover bl.a. tidligere siddet i regionens Turneringsudvalg, Børne- & Ungdomsudvalg og som medlem af DBU’s Ungdomsgruppe. JBU Region 3’s kontor i Horsens servicerer ca. 300 fodboldklubber og administrerer bl.a. 5- og 7-mandsturneringerne, indefodbolden, træningsturneringen og en bred vifte af uddannelsesaktiviteter i Århus og Vejle Amt. Torben Bjerres opgaver vil bl.a. bestå af udarbejdelse af turneringer og stævner, sekretær ved udvalgsarbejde og klubservicering. Udover Torben Bjerre vil JBU Region 3’s kontor fra d. 1. august være bemandet med Susanne Pedersen (kontorleder/ returnerer fra barselsorlov d. 1.august), Vinni Daugaard (assistent på deltid) og Jeanette Wulff (elev). /MDL K O R T N Y T JYSK FODBOLD 4/2003 34 JYSK FODBOLD 4/2003 35


Ansigtsløftning på Nøddevej I forlængelse af beslutningen om at bevare villaen på Nøddevej som hjemsted for den centrale administration har JBU nu gennemført de første nødvendige reparationer af ejendommen i Århus JBU’s bestyrelse besluttede i efteråret 2002 at bevare Nøddevej 1 i Viby som hjemsted for JBU’s centrale sekretariat frem for at flytte administrationen til andre faciliteter. Som en naturlig konsekvens af beslutningen gav bestyrelsen samtidig grønt lys til at påbegynde en række nødvendige reparationer af ejendommen i Århus. Denne beslutning er nu delvist ført ud i livet. Den første akutte fase handlede om at udskifte taget, som flere steder har været utæt. Dette arbejde er nu gennemført, ligesom der er foretaget en række reparationer af murværket. I løbet af de kommende måneder vil der blive gennemført yderligere reparationer af facader. Reparationerne er iværksat på baggrund af en vedligeholdelsesplan, som ingeniørfirmaet, PP Rådgivning A/S har udarbejdet for JBU. Gennem de seneste år har JBU løbende hensat beløb til vedligeholdelse af ejendommen på Nøddevej, som oprindeligt er fra 1902. Således har JBU til det forestående vedligeholdelsesarbejde disponeret over 350.000 kr. Bestyrelsen har med beslutningen om at blive på Nøddevej lagt vægt på, at det JBU’s kontorejendom på Nøddevej i Århus har i løbet af sommeren fået nyt tag. Villaen har siden 1960 været hjemsted for JBU’s centrale administration og vil også være det i årene fremover. JYSK FODBOLD 4/2003 rent økonomisk vil være mest hensigtsmæssigt for JBU’s centrale sekretariat at forblive i ejendommen, som er gældfri. Hjemsted for 10 medarbejdere I alt 10 medarbejdere har sæde på Nøddevej 1 – herunder JBU’s turneringsafdeling, uddannelsesafdeling, informationsafdeling og bogholderi. En stor del af ejendommen benyttes endvidere som lager for kursusmaterialer, beklædning til unionshold o.s.v. JBU har haft adresse på Nøddevej 1 siden d. 20. maj 1960. Inden da ordnede unionens enlige sekretær, den senere formand for JBU, Johannes Høiriis, de 36 daglige sager fra sin private bopæl på Rungstedvej 26 – også beliggende i Århus. Udover Nøddevej har JBU kontor-faciliteter i Aalborg, Vildbjerg, Horsens og Glejbjerg, hvor unionens regionale administrationer hører hjemme. I de fire sidstnævnte tilfælde er der tale om lejemål. JBU Region 3’s administration – som p.t. består af fire medarbejdere – er i 2003 midlertidigt flyttet ud af sine lokaler i Park-Hallen i Horsens, idet bygningerne renoveres. Regionen vil dog også i denne periode på ca. 10 måneder beholde samme postadresse og telefonnummer, hvorfor det ikke får betydning for Region 3-klubbernes mulighed for at komme i kontakt med kontoret. < TEKST: MADS D. LARSEN FOTO: MOGENS GREVE

More magazines by this user
Similar magazines