Kære selvstuderende i Mediefag B på hf - KVUC

kvuc.dk

Kære selvstuderende i Mediefag B på hf - KVUC

Kære selvstuderende i Mediefag B på hf

Via følgende link kan du hente læreplanen for hf mediefag B, hvor du kan læse om

de generelle bestemmelser for fagets faglige mål og indhold.

http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/

Med hensyn til dit konkrete eksaminationsgrundlag er det nødvendigt, at du allerførst

læser nedenstående redegørelse for de formelle krav, som din praktiske

eksamensproduktion skal opfylde. Kontakter mig derefter, så vi kan aftale nærmere.

Du kan kontakte mig på mail: pl@kvuc.dk eller telefon: 31 41 17 84

Venlig hilsen,

Pauline Langhoff

Om den praktiske eksamensproduktion for selvstuderende i mediefag B på hf

Dit eksaminationsgrundlag i den praktiske del af faget er en videoproduktion på min 5

max 10 minutter (der kan ikke dispenseres for dette omfang).

Der skal være tale om redigerede optagelser, og du skal kunne dokumentere at du

selv har haft det helt centrale ansvar både i planlægnings- optagelses- og

redigeringsfasen.

Hvis dit eksaminationsgrundlag består af en produktion, som du skal i gang med

at lave:

Ved fristen for aflevering af beskrivelsen af dit eksaminationsgrundlag for den teoretiske

del af faget (ved vintereksamen 01.10. og ved sommereksamen 01.03.) skal du aflevere

en (grov) produktionsplan med angivelse af ide og arbejdstitel.

Du skal oplyse (planlagt) anvendt optageudstyr og redigeringsudstyr, samt navne og

adresser, telefonnumre på evt. medvirkende sammen med en oversigt over deres

funktioner i de forskellige faser af produktionen. Du skal desuden angive, om du selv er

ejer af udstyret, eller af hvem du evt. låner/lejer udstyr.

Frist for aflevering af den færdige eksamensproduktion er ca. 3 uger før starten på den

pågældende eksamenstermin (dvs. ved vintereksamen senest den 01.12. og ved

sommereksamen senest den 01.05.)

Hvis dit eksaminationsgrundlag består af en produktion, du har lavet

tidligere:

Produktionen afleveres samtidig med beskrivelsen af dit eksaminationsgrundlag for den

teoretiske del af faget (ved vintereksamen 01.10. og ved sommereksamen 01.03.).

Samtidig skal du aflevere en redegørelse og dokumentation for den sammenhæng, hvori

produktionen er lavet fx hvilken klub, forening, firma etc.

Du skal oplyse anvendt optageudstyr og redigeringsudstyr, samt navne og adresser,

telefonnumre på evt. medvirkende. Sammen med en oversigt over deres funktioner i de

forskellige faser af produktionen. Du skal desuden angive, om du selv er/var ejer af

udstyret, eller af hvem du evt. lånte/lejede udstyr.


Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Jeg ønsker at aflægge prøve på nedenstående eksaminationsgrundlag.

Er der foretaget ændringer i vejlederens fortrykte forslag: nej ja

Vigtigt! - Den faglige vejleder i mediefag skal godkende dit eksaminationsgrundlag med en

underskrift på sidste side.

Dato:

Underskrift:

* Husk at skrive dit fulde navn i skemaet herunder!

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin 2012

Institution

Uddannelse

Fag og niveau

414 Københavns VUC

Hf

Mediefag C

Selvstuderende

Eksaminator

Navn: Pauline Langhoff

Oversigt over temaer

Titel 1 Praktisk eksamensproduktion

Titel 2 Amerikansk independent film

Titel 3 Den iscenesatte virkelighed


Beskrivelse af tema 1

Titel 1

Indhold

Særlige fokuspunkter

Praktisk tema: Eksamensproduktion

I bøgerne:

Henrik Poulsen og Per Katz: Fokus, Gyldendal, 1997

Claus Nymann Christensen, Michael Boas Petersen, Ole Østergaard:

Mediefag.dk, Systime 2005

- kan du finde vejledning i arbejdet med praktisk videoproduktion.

Vær opmærksom på de formelle krav til produktionen og fristerne for

aflevering – Læs vejledningen ovenfor

Beskrivelse af tema 2

Titel 2

Indhold

Særlige fokuspunkter

Amerikanske independent film

Jim Jarmusch: Down By Law

og 3 andre independent producerede film. Aftales med læreren.

Litteratur: Analyse, omtale og anmeldelser af filmene.

Analyse af fimenes dramaturgi, æstetik og tematik

Beskrivelse af tema 3

Titel 3

Indhold

Særlige fokuspunkter

Den iscenesatte virkelighed

3-4 dokumentarudsendelser – aftales med læreren.

Litteratur:

Michael Thorsen og Hans-Georg Møller: Tv-journalistik. Forlaget

Ajour,1992

Hitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe: Den iscenesatte virkelighed,

Systime 2004

Analyse af dokumentarudsendelsens opbygning og indhold.

Analyse af den enkelte historie: dramaturgi, vinkling, interviewformer,

nyhedskriterier, billedbrug og lydside.

More magazines by this user
Similar magazines