Eksaminationsgrundlag samfundsfag niveau C Litteratur: - KVUC

kvuc.dk

Eksaminationsgrundlag samfundsfag niveau C Litteratur: - KVUC

Eksaminationsgrundlag samfundsfag niveau C

1

Kære selvstuderende i samfundsfag C

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Jeg træffes via mailadressen: ha@kvuc.dk

Med venlig hilsen Steen Hansen

Litteratur:

Kik i dit fronterrum. I materiale mappen finder du al den nødvendige litteratur.

Er du i tvivl så kontakt mig via mail: ha@kvuc.dk.

1


Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

2

Jeg ønsker at aflægge prøve på nedenstående eksaminationsgrundlag.

Er der foretaget ændringer i vejlederens fortrykte forslag: janej

Dato:

Underskrift:

* Husk at skrive dit fulde navn i skemaet herunder!

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin 2011

Institution 414 Københavns VUC

Uddannelse

Fag og niveau

Selvstuderende

Hfe

Samfundsfag C

Navn:

Eksaminator

Steen Hansen

Oversigt over temaer

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Det sen-moderne Danmark; Den sociale arv og fattigdommens Danmarkskort

Ideologiernes mindskede betydning, partiernes positionering, samt det danske demokrati

og EU

Velfærdsstaten under udfordring, samt grundlæggende økonomiske sammenhænge

2


Beskrivelse af de enkelte temaer

Titel 1

Det sen-moderne Danmark; Den sociale arv og fattigdommens Danmarkskort

Indhold Balvig m.fl.: Ungdomssociologi, Columbus, 2001. s. 10-21, 28-29, 37-44, 55-

56.

Thorndal: Sociologi ABC, Columbus, 2008, s. 120-123

AR Rådet: 16. april: Fattigdommens Danmarkskort

Jyllandsposten d. 7.4.07: Eliten hytter sine egne.

V.R. Hansen: Den sociale arv og mønsterbrydere, 199, s. 13-16 og s. 99-100.

Politiken d. 30.8.07: Piger vælger studiet selv frem for at gå i mors og fars fod

spor.

Aktuelt 9. januar, 2001: Pædagogik: Svage børn svigtes.

Social Forskning 2003:3 Mads M. Jæger: Social ulighed over livsforløbet.

3

Information d. 26.4.08: Top og bund: Sådan kan man bo, hvis man har et valg.

AE Rådet d. 7.5.09: Flere danske børn lever i fattigdom

Kristeligt Dagblad d. 30.8.08: Fattigdom: Fattigdom giver børn traumer

180grader.dk d. 15.7.09: Leder: Fattigdom i Danmark

Politiken d. 24.12.02: Familiens dilemma: Familien er individernes base.

Information 29. maj, 1999: Familien er en truet race.

Information d. 2.2.07: Fagre nye kernefamilie.

Information d. 12.2.08: En skinnende by kaster lange skygger

Egne noter om redskaber og metoder i samfundsfag.

Desuden kan du supplere ovenstående artikler med nedenstånde links:

Lyt til følgende link med Martin Ågerup, der er fra den liberale tænketank: CE-

POS - han giver sit bud på forholdet mellem rigdom, fattigdom og børn:

http://www.dr.dk/P1/Krause/Udsendelser/2008/12/17100441.htm

Særlige fokuspunkter

Den rådne banan http://www.dr.dk/Tema/banan/index.htm. Omhandler udkantsdanmark

Gå ind på http://www.dr.dk/socialarv/index.asp?ID=hvad_forside.htm&m=m_social.htm og

læs om sociologen Morten Ejrnæs’ og lektoren Svend Andersens indlæg om begrebet

social arv.

http://www.dr.dk/P1/Krause/Udsendelser/2007/01/17100629.htm 1 time 31 minutter.

Endelig kan du lytte til nedenstående udsendelse fra P1 (Agenda) om den kerneløse

familie. Udsendelsen varer ca. 55 minutter.

http://www.dr.dk/P1/Agenda/Udsendelser/2007/0118142211.htm

Redskaber og metoder i samfundsfag. De taksonomiske niveauer. Karakteristiske

træk ved det sen-moderne samfund. Identitetens udvikling, den sociale arv

og mønsterbryderbegrebet. Begrebet fattigdom, og fattigdommens fordeling i

Danmark, familietyper og familiens rolle i det sen-moderne Danmark

3


4

Titel 2

Ideologiernes mindskede betydning, partiernes positionering, samt det

danske demokrati og EU.

Indhold O. H. Jensen: Samfundsfag B&C, Systime, 2008, s. 47-59, 63-72, 75-77, 109-

120

L. E. Skovgaard: Politik og økonomi i Danmark. Gyldendal, 2001, s. 58-68

Information d. 22.12.03: Fra skred i '73 til skælv i 2001

Politiken d. 3. februar 2005: Skillelinier; Nypolitik. KR til overklassen. V til

folket og Pia til arbejderne.

Politiken d. 13.2.05: Social ulighed: Paradoks. De udstødte støtter Fogh – selv

om uligheden stiger.

Politiken d. 6.februar, 2005: Der er byttet om på højre og venstre.

Politiken d. 10. februar: Folketingsvalg:Bløde kvinder til venstre for mændene

Information d. 18.4.09: Eksistenskamp: Ingen klynk fra Enhedslisten.

Ugebrevet A4 d. 3.10.05, nr. 32: Villy Hood vil samle oppositionen (forkortet)

Politiken d. 14.8.09: Thorning vælger SF frem for R

Politiken d. 29.8.09: En dag, som ændrer dansk politik.

Politiken d. 20.8.09: Vestager vil sidde med til tops.

Information d. 23.7.09: Venstre: Venstres vej til nedtur (forkortet)

Berlingske Tidende d. 23.8.09: Famlende Konservativ ledelse.

Berlingske tidende d. 21.6.09: Interview: Det er os der er midten. Det er det jeg siger

(forkortet).

Politiken d. 19.11.05: Tumperne har også stemmeret – øv.

Kristeligt Dagblad d. 25.7.06: Internettet genopliver antikkens demokrati

Jyllands-Posten Øst d. 17.8.07: Debat: Spørg befolkningen.

JydskeVestkysten d. 10.7.05: Er folkeafstemninger et gode eller et onde?

Information d. 2.7.07: Ledende artikel: Den sidste afstemning?

Politiken d. 23.12.06: Debat: Folkestyre: Al magt til folket (UDDRAG)

Særlige fokuspunkter

Supplerende kan du fx gå ind på nedenstående links:

Gå ind på ’Lovskolen’ og se hvordan en lov kan blive til:

www.dr.dk/Nyheder/Politik/Politikskolen/.

Hvis du vil have konkret indblik i folketingets arbejde kan du gå ind på:

www.dr.dk/Nyheder/Politik/Barometer.htm

Hvis du vil vide mere er www.eu-oplysningen.dk en god indgang. Her er fx links til alle partierne

og bevægelserne.

Ideologiernes indhold, samt deres årsager til deres mindskede betydning, partiernes

og vælgernes historiske udvikling, ny-politik, samt hvad gør partierne for

at positionere sig inden næste folketingsvalg? Det danske demokrati i forhold

til medlemsskabet af EU.

4


5

Titel 3

Velfærdsstaten under udfordring, samt grundlæggende økonomiske sammenhænge

Indhold Jacobsen og Outzen: Liv i Danmark, Columbus, 2005, s. 98-116.

J. Winding: Basissamf. Systime, 2007, s. 67-89 og 94-98

Velfærdskommissionen: Offentlige indtægter, 2005, s. 1-3.

Velfærdskommissionen: Offentlige udgifter, 2005, s. 1-3.

Særlige fokuspunkter

Politiken d. 18.1.03: Bedst at blive mor i Danmark.

Aktuelt d. 21.9.00: Velfærd: Amerikanske tilstande.

Aktuelt d. 21.9.00: Tyskland: Hjemmepleje: De bliver i familien.

Velfærdskommissionen. 2005: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv,

2005.s. 1-3 (uddrag).

Weekendavisen d. 20.6.08: Det uddøende Danmark.

Politiken d. 29.8.02: Slå døren op Danmark.

Politiken d. 9.9.02: Lad dem blive hjemme.

180grader.dk : d. 1.10.08: LO: Vi skal have lavere skat for at arbejde mere.

180grader.dk : d. 28.9.08. Fogh: Danskerne skal arbejde mere.

180grader.dk : d. 29.9.08: Kommission: Sådan øges beskæftigelsen med

114.000

personer.

180grader.dk : d. 25.9.08: Efterlysning: Liberale reformer.

180grader.dk : d. 6.9.08: Thorning-Schmidt: Danmark skal have en større offentlig

sektor.

UgebrevetA4. d. 7.11.05: Danskerne vil betale højere skat.

UgebrevetA4. d. 21.4.08: Hjemløse skatteelskere.

Berlingske tidende d. 29.10.08: Nedture bliver ofte alvorlige i Danmark.

Politiken d. 29.5.09: Vismænd: Regeringen har gjort krisen værre.

Information d. 5.6.9.09: Finanskrisens næste bølge er en lang kø af arbejdsløse.

Politiken d. 4.9.09: Nu synes også pessimister, at det går bedre.

Sammenligning af velfærdsstatsmodeller, hvad truer den danske velfærdsstat, globalisering

af økonomien, skævheder på arbejdsmarkedet, forsørgerbyrdens udfordring,

konsekvenser og løsninger. Grundlæggende økonomiske begreber og sammenhænge,

arbejdsløshed, betalingsbalancen, BNP, inflation, offentlige budget,

kredsløb mm. Finans- og strukturpolitik

5

More magazines by this user
Similar magazines