Samfundsfag niveau C - KVUC

kvuc.dk

Samfundsfag niveau C - KVUC

Samfundsfag niveau C

21.11.11

Kære selvstuderende i samfundsfag C

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Litteraturen, som du skal bruge :

- Brøndum & Hansen: Luk samfundet op (Columbus 2010) skal du selv og bør du

straks anskaffe.

- Derudover: Kig i Fronterrummet ”Samfundsfag C – selvstud. SR (s1sac002

V11/12)”. I materiale mappen finder du det meste af den øvrige nødvendige litteratur.

Det anbefales at gå i gang med læsningen i god tid.

I øvrigt vil jeg i april og november 2012 indkalde til et kort orienterings- og spørgemøde

om pensum og eksamen.

Er du i tvivl om noget eller har brug for en vejledningssnak, så kontakt mig via mail:

sr@kvuc.dk. Eller tlf. 31 41 18 71

Med venlig hilsen Sommer Raunkjær


Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Hvis du ønsker ændringer, skal det godkendes af din vejleder inden 1. april (sommereksamen)/1. november

(vintereksamen). Tag kontakt til din vejleder.

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser:

Termin Sommer 2012 & Vinter 2012

Institution

Uddannelse

Fag og niveau

Lærer(e)

Hold

414 Københavns VUC

Hfe

Samfundsfag C

Sommer Raunkjær

Selvstuderende

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1

Om faget

Titel 2 Det politiske demokrati i Danmark og EU i 2012

Titel 3

Titel 4

Socialisering, identitet og levevilkår i det senmoderne Danmark

Danmarks økonomiske udfordringer – råd til velfærd og hvordan


Titel 1

Om faget

Indhold Brøndum & Hansen: Luk samfundet op (Columbus 2010) , s. 12- 23

+ Læreplanen: Samfundsfag C, Hf enkeltfag

Særlige fokuspunkter

Fagets discipliner og metode. Fagets identitet og formål, Faglige mål og indhold.

Kompetencer, læreplanens mål

Titel 2 Det politiske demokrati i Danmark og EU i 2012

a) Hvad er et godt samfund : politiske ideologier, værdipolitik, ”det

politiske landskab”, mv.

b) Det politiske demokrati – hvordan og hvor godt fungerer dette ?

Indhold a)

- Brøndum & Hansen: Luk samfundet op (Columbus 2010) , s 127- 145

b)

- Brøndum & Hansen: Luk samfundet op (Columbus 2010) , s 104-126, 146-154,

198-199 og 202-205

-Samfundsstatistik 2011(Columbus)

- studiehæfte: Folketinget, s. 4-5 & 8-11 (Folketinget)*

- studiehæfte: EU og folketinget (Folketinget)*

[* gratis, kontakt Folketinges oplysning]

- Grundloven, uddrag (www.grundloven.dk )

- www.folketinget.dk

Særlige fokuspunkter

- Magten tilbage til folketinget (Pol. 4.02.96)

-Spin for galleriet (Politiken 27.09.09)

- De kunne jo bare være blevet hjemme (Inf. 20.11.09)

- Lobbyisterne skal frem i lyset (Politiken 25.08.11)

- Hal Koch: Hvad er demokrati? + Bertel Haarder: Demokrati er ikke samtale

(side 9-13 og 41-45 i ”Demokrati - 40 indlæg” (Krogerup Højskole 1996))

- Magt og demokrati i Danmark – hovedresultater fra magtudredningen (2003),

kort uddrag fra kap 1 og kap. 21

- Pas på nationalstaten (Berl. Tid. 27. 05.01

- EU's politiske organer og deres opgaver + EU-beslutningsgangen (noter)

- EU- samarbejdets historiske udvikling - stikord

[= Demokratitekster s.1-19 ]

a)

De politiske ideologier før og nu , værdipolitik, ’det aktuelle politiske landskab’

(jf. bl.a. fig. 7.3 og 7.4, de politiske partiernes mandattal, styrkeforhold

ml. regering og opposition), mv.

b)

Det politiske demokrati – hvordan og hvor godt fungerer dette ?

Det danske politiske demokrati indretning. Demokratiibegrebet og demokratiteori.

Fungerer demokratiet godt nok eller kan det gøres bedre ?

Kort om EU’s politiske opbygning.


Titel 3

Socialisering, identitet og levevilkår i det senmoderne Danmark

Indhold - Brøndum & Hansen: Luk samfundet op (Columbus 2010) , s. 36- 56, 57-84 , 85-

103, 205-211

- Kompetence i en social kontekst (Social Forskning, tema, dec. 99, SFI s.40-49

- Samfundsstatistik 2011

Særlige fokuspunkter

- socialisering og identitet i det senmoderne samfund..

(Hvordan socialiseres vi? Er identiteten i opbrud ? Integration ? Hvordan spiller

samfundet og samfundsudviklingen ind? Hvor meget er vi selv medspillere ? ….)

- levevilkår, social mobilitet, social arv og mønsterbrydere, ulighed

Titel 4

Danmarks økonomiske udfordringer – råd til velfærd og hvordan

Indhold Brøndum & Hansen: Luk samfundet op (Columbus 2010) ,

s.157-181 + 182- 197 + 198-202 + 211-213

Særlige fokuspunkter

-’den lille samfundsøkonom’ : samfundsøkonomiske sammenhænge, økonomiske

mål /balanceproblemer, økonomiske politikker

- Danmarks økonomiske udfordringer : kort- og landsigtede, krise, hvad skal vi

leve af, velfærd og velfærdsmodel i fremtiden, interne og eksterne udfordringer.

More magazines by this user
Similar magazines