Download vejledning til Fronter her - KVUC

kvuc.dk

Download vejledning til Fronter her - KVUC

Frontervejledning til flexkursister

Det følgende er en kort Frontervejledning til flexkursister. Fronter er den it-platform, hvor

flexkursister på KVUC kan hente materialer, information og aflevere opgaver – og meget

andet.

På mange måder minder Fronter om en stor hjemmeside med sider og links, du kan navigere

rundt i. Samtidig er det her, du kan hente opgaver, materiale og ikke mindst aflevere dine

færdige besvarelser.

Samtidig giver Fronter en mulighed for at chatte med dine medkursister og lærere.

Vejledningen omfatter følgende:

Hvordan logger du på?..................................................................................................1

Forsiden .....................................................................................................................2

Rumvælgeren ..............................................................................................................2

Fronterrummet ”FLEX-introduktion” ................................................................................2

Fagrummene ...............................................................................................................3

Hvordan stiller man spørgsmål? .....................................................................................4

Hvordan kommunikerer man med vejlederne?..................................................................4

Hvordan afleverer du opgaver? ......................................................................................4

Hvordan logger du på?

Hvis du logger på Fronter fra en computer, der ikke står på KVUC, gør man følgende:

• Du åbner internetbrowseren (f.eks. Explorer) og går til hjemmesiden

www.fronter.com/V8 .

• Brugernavn: kvuc + kursistnummer (f.eks. kvuc10000)

• Password: de første 6 cifre af dit personnummer

Man kan også logge sig på fra skolens hjemmeside www.kvuc.dk – fra toppen af siden under

”Internt”.


Forsiden

Når du logger ind, kommer du til Min startside. Vi har fra KVUC´s side fastlagt et

begyndelsesudseende for Min startside, men man kan ændre det ved at klikke Tilpas oppe i

højre hjørne. Dog skal værktøjet ”Nyheder” altid være der.

Rumvælgeren

Rumvælger

Som illustreret overfor finder du en Rumvælger øverst på Min startside. (Rumvælgeren følger

med uanset, hvor du er i Fronter).

I rumvælgeren finder du rummet Flex-introduktion og derudover de fag, du er tilmeldt på flex.

I rummet Flex-introduktion finder du en del information for alle flexkursister, mens

fagrummene indeholder materiale om de pågældende flexfag.

Strukturen i disse rum skitseres nedenfor.

Fronterrummet ”FLEX-introduktion”

Information om

hf.flex

Generelle

spørgsmål


Klikker du på mappen Information om hf-flex åbnes mapperne, nogenlunde som vi ser

ovenfor. Her findes alle relevante informationer om at læse flexfag. Orienter dig grundigt her

efter behov. Hvis du har spørgsmål, der ikke retter sig mod ét fag – men er af mere generel

karakter – kan du stille det i mappen Generelle spørgsmål.

Fagrummene

Der hører et fagrum til hvert flexfag og alle fagrum har næsten samme struktur.

Mappestruktur i

modulet

Her taler mappetitlerne for sig selv:

0: Indledning: giver et overblik over modulet

1: Materiale til modulet: rummer tekster og andet materiale til modulet, information om

pensum i modulet mm.

2: Selvrettende små prøver: I nogle fag er der lavet små prøver, man automatisk får rettet.

De ligger da i denne mappe.

3: Modulopgaver til modul 1: Her ligger en eller flere opgaver, der skal besvares i modulet

4: Rettede opgaver: Her kan din lærer lægge rettede opgaver, som alle kursister kan se.

5: Aflevering af modul 1 opgaver: I denne mappe afleveres dine besvarelser af modulets

opgaver (se nedenfor hvordan du afleverer)


Hvordan stiller man spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, der angår et bestemt flexfag, klikker du på blot på Debat og

spørgsmål og dernæst på Nyt indlæg. Husk at slutte dit indlæg med at klikke på Gem. Hvis du

vil kommentere et indlæg kan du gøre det ved at klikke på Indlægget og dernæst på Bidrag til

indlæg. Husk at slutte med at klikke på Svar.

Det er en god vane at begynde forfra med Nyt indlæg når man stiller et nyt spørgsmål.

I eksemplet overfor (figur 2) kan man altså i Debat og spørgsmål stille spørgsmål, der angår

matematik fællesfag.

Vil man stille et spørgsmål, der ikke angår faget direkte (f.eks. ang. SU, generel

studievejledning mv.) skal det ske i rummet Flex-Introduktion under Generelle spørgsmål.

Hvordan kommunikerer man med vejlederne?

Der er flere muligheder:

• E-mail: du kan sende e-mails til vejledere. Se i fagets rum under Information om … og

vælg mappen Dine faglige vejledere.

• du kan sende vejlederen en ”huskelap”: I fagets rum klikker du på Deltagere, ”hakker

af” ud for den pågældende vejleder, går ned i bunden af siden og klikker Send

huskelap.

• Chat: Det kræver at både vejleder og kursist er i Fronter samtidig. Klik på det runde

ansigt (smiley) øverst på siden og se, om vejlederen er i Fronter. Du begynder en

samtale ved at klikke på navnet på den, du vil chatte med. Chatfunktionen kan slås til

og fra, der gør du ved at klikke på den lille pil ud for dit navn øverst på listen. Klik på

log af. Det er sjældent folk logger af.

Hvordan afleverer du opgaver?

Opgaver afleveres i en ”Afleveringsmappe”. Det er lidt forskelligt fra fag til fag, om der er én

afleveringsmappe ude i venstremenuen, eller om der er flere afleveringsmapper inde under

hvert modul. I eksemplet nedenfor er vi inde i modul 2, hvor mappen hedder ”Aflevering af

modul 2 opgaver”. Man kan kende en afleveringsmappe på, at den har et særligt ikon – en lille

blå pil på mappen (se nedenfor).

Afleveringsmappen

Klik på Afleveringsmappen. Herefter kommer følgende frem:


Upload

Når du har arbejdet elektronisk med en besvarelse af en opgave og gemt den på harddisken,

gør du følgende:

• klik på Upload fil øverst til højre

Da ses:

• du klikker på Gennemse - finder din opgave på harddisken og klikker på den.

• Ud for Titel skriver du en passende titel til opgaven

• Du klikker på Gem nederst på siden. Så er opgaven afleveret.


Se lærerens kommentarer

Når opgaven er rettet, skal du klikke på pilen ved siden af Word-ikonet og vælge

”Kommentar”. Her ser du så lærerens kommentarer til opgaven.

More magazines by this user
Similar magazines