Uddannelsesforum 2011 - Odder Gymnasium

odder.gym.dk

Uddannelsesforum 2011 - Odder Gymnasium

Odder Gymnasiums iPad-projekt


Yago Bundgaard, Odder Gymnasium

2011


Fokus

• Projektets "hvorfor?" og iPad'ens læringsmæssige

potentiale

• Projektets rammer og organisering

• De første erfaringer


Hvorfor?


Hvorfor?

Påstand:

IKT er en motor i elevens faglige og almene dannelse.

Vi mener at iPad'en er et læringsredskab, der i særlig

grad realiserer det læringspotentiale IKT har.

Udviklingsprojekter er et strategisk ledelsesredskab.


Hvorfor iPad'en?

• Mobilitet

• Muliggør brug af nye

formidlingsformer / rige medier

• Udvikler lærer- og elevroller


Projektets organisering og dets rammer


Projektets rammer

• Studieretning: SA, EN, ma

• Tilfældigt sammensatte elever

• Prikkede lærere

• Eleverne låner enheden

• Apps betales af skolen

• Eleven bruger bærbar hjemme

• Projektet er 3-årigt i vores verden

• Klassen er paperless


Projektplan

Efterår 2011 Forår 2012

Opstart

Fokus: Infrastruktur

Noter, backup,

videndeling

Udviklingsfase

Fokus: Udvikling af faglige forløb hvor iPad'en bruges til

se nye læringsrum samt lærer- og elevroller.

Evaluering

Fokus:Erfaringsopsam

ling og tilpasning ift.

Det videre forløb.

Løbende evaluering fra AU og UVM


Projektets public governance-struktur


Erfaringer fra første fase...

Infrastruktur, videndeling, klasserum


Projektets indhold

Vi afprøver iPad'ens muligheder ift:

• At lade eleven konstruere faglig viden

• At udvikle / afprøve nye lærerroller

• At afprøve nye læringsrum


Brugen af Apps

• Apps til understøttelse af

infrastruktur

• Faglige apps

• Produktionsapps


Konklusion

• Apps er ubetinget egnede

• Administrative udfordringer

• Kollaborationsudfordringer


Udfordring!

• Den individuelle device i et

læringsmiljø, der er

kollaborativt og forudsætter

på videndeling.

• Aktivisme


Erfaringer - klasserumskulturen

• Åbenhed

• Social kontrol

• Convenience


Erfaringer - lærerroller

• Rammesættende

• Evaluator

• Normskabende

• Strukturskabende

• Vejledende


Udeståender...

• Samspil med andre tiltag -

elektronisk stillede opgaver

fungerer ikke på iPads

• Kan pt. ikke medbringes til

mdt. eksamen.


Dialog


Tak

Kontakt:Yago Bundgaard (yb@odder-gym.dk)

More magazines by this user
Similar magazines