Medier og copyright © - Hvad må vi i undervisningen - Emu

emu.dk

Medier og copyright © - Hvad må vi i undervisningen - Emu

§

Medier og copyright ©

§

Hvad vi i undervisningen?

Mads Villesen

UNI-C

Mads.villesen@uni-c.dk


Copyright og Medier ©

• Generelt om ”copyright

• Analog/digital

• Aftaler på uddannelsesområdet

• UNI-Server - Lav selv video

• Jurabog


Hvilke love er der på området?

• Ophavsretsloven

• Persondataloven


Ophavsretsloven

• Skaberen af et værk har som udgangspunkt eneret

• Værksbegrebet er bredt fx

– Bøger, skulpturer, fotografier, tegninger, musik, film, video, oversættelser…

• Dækker værker af alle - både professionelle kunstnere og elever

• Værket skal være resultatet af en selvstændig skabende indsats

hos en fysisk person


Eksempel

• For Whom the Bell Tolls

• Hvem ringer klokkerne for

• Bamse

• Kylling

Her kan du tegne

Bamse og Kylling


Eneret

• Begrebet eneret skal forstås bogstaveligt:

– at ophavsmanden, og den udøvende kunstner eller producent, er den

eneste, som foretage en ophavsretlig brug af værket.

• Ved ophavsretlig brug forstås enhver form for kopiering og

enhver form for offentlig fremførsel af værket.

• Udløber 70 år efter skaberens død

• Udløber 50 år efter værkets udgivelse/opførelse

• Fotografier fra før 1970 er ikke beskyttet af loven

– Gælder ikke fotografier der har værkshøjde


Persondataloven

• Man har retten til sit eget billede.

• Portræt- eller situationsbillede?

• Harmløs situation

– Persondataloven stiller krav om at fotografiet, film- eller videoklippet i et

situationsbillede gengiver en harmløs situation.

– Hvis man f.eks. fotograferer et groft slagsl mellem to elever, foreligger

der naturligvis ikke en harmløs situation, modsat en situation, hvor en

gruppe af elever leger på i skolegården.


Analoge medier

• TV / radio

• Video bånd

• Smalfilm, video8

• Aviser / ugeblade

• Bøger

• Manuskripter printet

• Musik noder, vinyl, bånd

• Alm fastnet telefon

• Breve

• Malerier

• Akustiske musik instrumenter


Digitale medier

• CDer / DVDer

• TV via nettet

• DVbånd (video)

• DATbånd (musik)

• MP3 / iPod / Pod-cast

• Internettet

• Programmer på PCen

• Mobil telefoner

• ISDN telefoni

• DAB radio

• Messenger mm

• MIDI musikinstrumenter


Forskel på analog og digital

• Analoge kopier af et beskyttet værk til privat brug

– At kopien alene anvendes af en selv eller ens familie, venner eller lignende

nære kreds.

– Man kopiere både købt og lånt materiale.

– En analog kopi af en digital original er at betragte som en analog kopi.

• Digitale kopier af et beskyttet værk til personlig brug

– At man alene anvende kopien af værket til sig selv eller inden for ens

husstand.

– Man kun kopiere købt materiale.

– En digital kopi af en analog original er at betragte som en digital kopi.


Offentliggørelse af egne værker

• Hvis eleven eller læreren udelukkende selv har skabt et

værk, behøver vedkommende naturligvis ikke selv at

indhente samtykket.

• Hvis materialet derimod indeholder elementer, som er

skabt af andre bliver det noget mere kompliceret.


Værker i værket

Oplæg for klassen

Aflevere til læreren

Kopiere til klassen

Lægge på internettet

Elementer skabt af andre

tage fra

Analogt

medie

Digitalt

medie


Rettighedsaftaler som skoler kan tegne

• AVU aftale (TV)

• Fotokopieringsaftalen

• Skoda

– Infomedia

– Polfoto

– Faktalink

– Forfatterweb

• /skole

– 20.000 videoklip


Værker i værket

Oplæg for klassen

Aflevere til læreren

Kopiere til klassen

Lægge på internettet

Elementer skabt af andre tage fra

Analogt

medie

*) De enkelte aftaler har en række begrænsninger og

kræver at det undervisningsrelevant.

Digitalt

medie

Medie med

aftale*


Lyd og video

• Stort set alt er ulovligt!!!

• Meget svært at finde ud af.

• UNI-Server CopyDan aftale (fra oktober)


UNI-Server

• Klip fra udsendte radio- og TV-udsendelser (ekskl. filmværker)

fra DR samt TV-udsendelser fra TV2 og TV2’s regionale

stationer samt lokal radio og TV.

• Udgivne audio/video produktioner.

– Max 20 hele musiknumre (sange m.v.)

– Max 25 % af et og samme filmværk

• De ikke-kommercielle produkter, som alle er kendetegnet ved,

at de vurderes som havende en undervisningsmæssig karakter

og værdi, og alle formidles af producenten uden egentlig

betaling (ekskl. distributionsomkostninger).


Eksempler på ikke-kommercielle

produkter på UNI-Serveren

• www.fjernenaboer.dk/index.php?PID=17

• www.befrielsen1945.dk

• www.emu.dk/3verden


Jura bog

• Lærerens bog

– Grundig gennemgang af regler på hele området

– Overskuelig opdelt

– Opslagsværk

• Elevguide

– Let forståelig

Hvad jeg, hvad jeg ikke

• Udkommer til november


Mere info her

• http://www.emu.dk/webetik/ophavsret/index.html

• http://www.datatilsynet.dk/publikationer/pjece/datatilsynet.pdf

• https://skoda.emu.dk/skodacgi/faktalink/publish.php?linknavn=jura&PHPSESSID=5f432b8e

d422dc2c4ec4864b7e364df6

More magazines by this user
Similar magazines