skoleblad april 2011 kopi.pub - Ellidshøj Skole

ellidshoej.skole.skoleintra.dk

skoleblad april 2011 kopi.pub - Ellidshøj Skole

SKOLEBLADET

NR. 4 - APRIL 2011


Ny skolevej 2 - 9230 Svenstrup

Tlf. 98 38 40 93 Fax 98 38 43 80

DUSSEN

Ellidshøjvej 60 - 9230 Svenstrup

Tlf. 98 38 40 04 Fax 98 38 45 04

Børnehaven

Ellidshøjvej 60 - 9230 Svenstrup

Tlf. 98 38 42 15 Fax 98 38 45 04

Skolebladet på Ellidshøj Skole udkommer 5 gange årligt.

1. nummer udkommer sidste dag inden efterårsferien

2. nummer udkommer sidste dag inden juleferien

3. nummer udkommer sidste dag inden vinterferien

4. nummer udkommer sidste dag inden påskeferien

5. nummer udkommer sidste dag inden sommerferien

Artiklerne skrives hovedsageligt af skolens ledelse, skolebestyrelsen

og skolebladets redaktion.

Redaktionen består af:

Redaktionen 2010/2011:

Josephine, 6. klasse

Mikkel Bo, 6. klasse

Oliver, 6. klasse

Carl-Emil, 6. klasse

Anders, 7. klasse

Tobias, 7. klasse

Kira, 7. klasse

Anja Bach Christensen, lærer

Henvendelse til skolebladet kan ske til sidstnævnte på :

ac@ellidshoej-skole.dk.

Skolebladet trykkes i et oplag på 150 eksemplarer.

Udover alle elever og ansatte ved landsbyordningen modtages det

af forhenværende personale og diverse samarbejdspartnere

- herunder andre skoler.

Forsidefoto: Glade elever fra 0. kl. i zoo på trivselsdagen.

Foto af Mette Nødskov.

Side 2


Sneen er væk - rundt omkring i naturen spirer det

frodigt. Foråret er nu på vej, det mærker man tydeligt.

Også i mængden af arbejde og de mange spørgsmål om

næste skoleår, der dukker op. Vi er så små begyndt at se

på, hvordan vi skal fordele mængden af arbejde i det

kommende skoleår.

Vedr. lærersituationen er det glædeligt, at vi trods det

faktum, at vi ikke fra næste år har 7. klasse, alligevel kan

beholde alle lærere.

Næste skoleår er således begyndt og fordeling af

opgaver stiller som sædvanligt store krav til fleksibilitet

og velvilje fra alle sider.

Ellidshøj Skole er en rigtig god skole - som jeg er meget

stolt af - og det er den efter min mening først og

Fremmest, fordi samarbejdet både internt på skolen og

med hjemmene fungerer godt og i tillid til, at vi vil den

kommende generation det bedste.

Vi har afholdt nationale test.

Det er med stor glæde og stolthed, at jeg gennemser

resultaterne af de nationale tests.

Eleverne har været testet i dansk/læsning i 2., 4. og 6. kl.,

i engelsk i 7. kl. og matematik i 3. og 6. kl.

Som hele klasser viser resultatet for to klassers vedkommende et

samlet resultat på ”over middel” og for de øvrige klasser "middel”.

Den tekniske side forløb uden problemer. Alt udstyr og

opkobling fungerede uden problemer.

I uge 15 har vi haft indsamling til Børnenes kontor – Tak til

alle, der har bidraget. Børnenes kontor laver et stort stykke arbejde

med at tilbyde ferier – julepakke og tøj/sko - tilskud til mange

børn i kommunen.

Side 3


Forårskoncerten er også dette år blevet planlagt og afviklet

professionelt og levende. Der er lavet en kæmpeindsats af

implicerede lærere og elever. En indsats, der også bærer frugt i

form af en oplevelse, der for mange af eleverne holder resten af

deres liv!

Arbejdet er på alle niveauer et teamwork, hvor alle tager

ansvar. Nogle har større eller mindre udfordringer i arbejdet,

og specielt er det dejligt at se, hvordan mange tager de nye

udfordringer op og vokser med opgaven.

At engagementet smitter til alle på skolen og til forestillingernes

mange tilskuere, kan kun være en kæmpe sidegevinst. Tak

for oplevelsen!

Bedste forårshilsener

Annette Bystrup

Tillykke til Jonas Bjerre.

Et stort tillykke til Jonas Bjerre fra

6. klasse, der i læseugerne var

den, der med sit bud på 860 kom

tættest på at gætte hvor mange

flamingo-chips, der var kommet i

beholderen på biblioteket

- læs mere inde i bladet!

Helt nøjagtigt var der 862

flamingo-chips i beholderen.

Joans vandt en bog, der blev

overrakt ham umiddelbart efter

læseugerne var slut.

Tillykke!

Side 4

Jonas B. med sin præmie


Velkommen til Rikke

Af Tina Lindstrøm Christiansen

Velkommen til Rikke B. Troelsen, der er ansat i vikariat fra

d. 1. april 2001 til d. 30.juni 2011 i landsbyordningen.

Rikke er uddannet pædagog og har arbejdet bl.a. som

støttepædagog, skole-kontaktpædagog og har erfaring fra

børnehave- og specialområdet.

Rikke vil hovedsageligt være tilknyttet dus, 1.,2., og 3. kl. som

skolepædagog og varetage o-lektionerne i 1. og 2. kl.

Rikke fortæller bl.a. om sig selv: "Jeg bor sammen med min

kæreste Ole, som også er pædagog og min datter Sara på 11 år.

Vi deler bolig med pt. 13 hunde af racen Papillon, så hundeopdræt

er en af de helt store fritidsinteresser".

Vi glæder os til at arbejde sammen med Rikke og har allerede

oplevet et stort engagement og videkompetencer i

pædagogarbejdet fra Rikke' side.

Side 5


Læseuger

Af Mikkel Bo, 6. kl.

I læseugerne læste vi en masse bøger. I alle klasser læser vi i i

læseugerne altid alle de bøger, vi kan.

Men i år fik man en lille flamingo-chip, når man havde læst

20 sider, og de skulle lægges i en glasbowle, der stod på

biblioteket. Der kom også en fortæller, der hed Hans. Det var

virkelig nogle mærkelige

historier!

Jeg sendte min reporter,

ANDERS ud, og han

kom tilbage med dette:

Markus 1. kl.: Jeg læste

14 bøger, det var fedt!

Sarah 1. kl.: Jeg læste 12

bøger, det var hyggeligt

at læse.

William 5. kl.: Jeg læste

7-8 bøger, fordi det var hyggeligt.

Helene 5. kl.: Jeg læste 9-11 bøger, og det var sjovt, fordi der

på en måde var konkurrence om at læse flest bøger.

Nia 6. kl.: Jeg læste en bog og nogle sider, det var sjovere end

at skrive i en bog:-)

Side 6


Antimobberåd

Af Josephine, 6. kl.

Her på Ellidshøj skole har vi dannet et antimobberåd. Det er en lille

gruppe bestående af; Anders og Kira, som I nok kender fra

skolebladet, og Daniel fra 5. kl.

Antimobberådet går ud på at forbygge og bekæmpe mobning på vores

lille skole. Antimobberådet blev startet, da en undersøgelse omkring

trivsel i femte til syvende klasse viste, at der er lidt mobning i

klasserne. Og det vil vi IKKE ha!

Kira fortæller, at hun er med i antimobberådet, fordi hun har selv har

prøvet at føle sig mobbet. Kira syntes det er godt vi har fået et

antimobberåd, og hun håber det vil ende i en positiv retning i vores

lille skole. Antimobberådet har allerede været på banen med et

arrangement - se næste side!

My music - i engelsk

Af Kira, 7. kl.

6./7. klasse har haft et projekt i engelsk ved navn ”My music”.

Man var sammen i grupper eller alene og valgte en musiker og

præsenterede et nummer med m/den. Der blev præsenteret mange

forskellige kunstnere. Her er nogle af dem:

Kira/mig: Tokio hotel, Dark side of the sun.

Anders: Bon jovi, Livin’ on a prayer.

Jonas & Emil: Linkin park, in the end.

Mikkel & Tobias: Justin Bieber, somebody to love.

Nia og Simone: Justin Bieber, Pray.

Jakob & Søren: Justin Bieber, love me.

Josephine: The dreams, Black sheep.

Jonas B: Friends tema sang.

Carl Emil & Oliver: Showtek – F*ck The System.

Der var dog delte meninger om, hvorvidt det var rimeligt, at

Justin Bieber blev præsenteret 3 gange, men ellers gik det fint.

Alle nød at vise det de elsker, og det er det vigtigste.

Side 7


Trivselstur til zoo

D. 4/3.11. tog hele skolen på en trivselstur til zoo efter idé fra

trivselsrådet, bestående af Bjørn, Daniel, Anders og jeg.

Vi kom lidt for tidligt så vi måtte

vente lidt i kulden på en

nærliggende plæne, på at zoo

åbnede. Vi delte os op i små dvs.

0-4 klasse, og store 5-7 klasse.

Vi store fik lov til at går lidt mere

frit rundt.

På vores færden i zoo, hilste vi pænt

på de fleste af dyrene. Og vi var så heldige at løbe ind i en dyrepasser,

der var ved at gøre rovdyrenes mad klar. Nogle syntes, at

det var fascinerende og andre syntes, at det var lidt voldsomt. Vi

afslørede også en påfugl i at stikke af op på et tag!

Alt i alt var det en fed dag og

JEG tror i hvert fald på, at

det har påvirket trivslen i en

positiv retning.

Af Kira, 7. kl.

De små og de store skulle på hvert sit

tidspunkt ind og have et foredrag i

skoletjenesten. Vi store fik et foredrag

om rovdyr, som var meget

spændende efter min mening.

I samme anledning fik vi også lov til

at holde og kæle for en slange.

Der er flere billeder fra turen på

www.ellidshoej-skole.dk

Side 8


Forårskoncert

Af Anders, 7. kl.

Den 31. marts var der masser af musik

på skolen. Det var nemlig blevet tid til

forårskoncert.

Folk havde

øvet sig i rigtig

lang tid.

Det var både

skolens klasser - minus 7. fordi de ikke

har musik.

Der var også børn fra musik skolen, som spillede.

Jeg synes personligt at 6. var bedst.

Fordi de spillede ”Baby”!

Det var en sjov aften. Som

sædvanligt var der fyldt - og

jeg kommer og ser den næste

år!

I år havde vi også

tegninger med fra

Nordkraft - lavet af

mig!!! Det, der før

hed musikskolen, hedder i dag

kulturskolen. Man kan nemlig

ikke kun tilmelde sig musikundervisning,

men også tegning

og grafik.

Side 9


Fastelavn

Af Tobias, 7. kl.

Fastelavn er mit navn boller vil jeg haave!

Hvis jeg ingen boller får så laver jeg ballaade!

D. 7/3 blev der afholdt fastelavn på

Ellidshøj skole.

Traditionen tro var det børnehaven

og 0. til 3. kl., der deltog.

De fleste brugte 10-frikvarteret til at

blive udklædt med ansigts-maling

med hjælp fra nogle af de pigerne fra

de store klasser. Flere af lærerne var

også klædt ud. Thea var klædt ud som

en høne med en harmonika!

Jeg har haft min ”reporter”, Anders nede og spørge nogle af

børnene fra de små klasser, hvad de syntes

om fastelavnsfesten.

0. klasse

Mads: Det var sjovt, og jeg var klædt ud

som spøgelse.

Liva: Det var rigtig sjovt, jeg var klædt ud

som fe.

Mike: Det var skægt, jeg var klædt ud som ninja.

1. 2. klasse

Frederikke: Det var sjovt, jeg var klædt ud som spejderpige.

Viktor: Det var megasjovt, jeg var klædt ud som mobil.

3. klasse

Sebastian: Det var sjovt, jeg var klædt ud som ridder.

Melanie: Det var sjovt, jeg var klædt ud som heppekors pige.

Side 10


Rævebakken

Tirsdag d. 5/4 var 5. og 6. klasse

på Rævebakken, hvor vi blandt

andet skulle lave mad, smykker og

landbrug.

Af Oliver, 6. kl.

På smykkeholdet lavede vi

armbånd, ud af kobber. På

madholdet skulle de lave grød

og kyllingesuppe.

På landbrugsholdet skulle de

se, hvordan det var at lave

landbrug i vikingetiden.

Først arbejdede vi hver for os

selv, efter det skulle vi spise

det mad, som madholdet

havde lavet.

Det var en god tur, bortset fra at

det regnede, da vi skulle hjem.

Side 11


Fredagsoverraskelse

6./7. kl. samler penge ind til deres lejrtur!

Af Carl-Emil, 6. klasse

Derfor er alle andre heldige, fordi at hver fredag har 6./7. planlagt

at sælge noget lækkert! F.eks. Pølsehorn, pizzasnegle og pizza osv.

Så husk at tage lidt penge med hver fredag,

hvis i vil købe en fredagsoverraskelse!

6./7. klasse har lavet en del andre projekter for at skaffe penge til

deres lejrskole. F.eks. kan nævnes:

2010/2011: Oprydning i Doktorparken

2011: Kagesalg ved forårskoncerten

2010/2011: Sælger lodsedler for nyre-foreningen

Det er midt i maj, at 6./7. klasse skal på lejrskole.

Ellidshøj skole ønsker alle en

God påskeferie

Side 12

More magazines by this user
Similar magazines