Horsbøl

horsboel.dk

Horsbøl

Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1777 d. 7 sep. havde Christen Jepsen og Cecilia Jensdatter af Krasborg en datter til dåben

navnlig Else båren af Kirsten Brynnings. Faddere vare Christen Brynning, Søren Jensen,

Lambert Nielsen, Oluf Jepsen og søster Anna.

1777 d. 14 sep. var Morten Lassen og Kirsten Pedersdatter udi Tistrup deres barn navnlig

Peder til dåben båret af Anna Pedersdatter. Faddere Christen Knudsen, Peder og Tyge fra

Malle i Horne sogn, Anders Christensens kone og Christen Olufsens kone.

1777 d. 5 okt. havde Christen Christensen og Ellen Madsdatter af Feld til dåben deres datter

Voldborg båren af Anna Michelsdatter. Faddere Christen Christensen Skov, Jørgen Jepsen,

Jes Nielsen, Andreas Pedersen og Christen Nielsens kone.

1777 d. 26 dec. var Michel Madsen af Krarup og Kirstine Pedersdatters hjemmedøbte barn

navnlig Peder til kirke med moderen båren af velærværdige hr. Poul richs ældste datter jomfru

Pouline Cathrine. Faddere vare Christen Knudsen, Mads Thomsen, Las Pedersens kone,

Christen Madsen og Maren Jesdatter.

1777 d. 26 dec. havde Christen Nielsen af Løvborg og Anna Jørgensdatter deres hjemmedøbte

barn navnlig Jørgen til kirke båren af Christen Nielsens kone udi Tistrup Karen Lasdatter.

Faddere Jes Nielsen, Jørgen Hansen, Jørgen Jepsen, Christen Jørgensens kone og Mads

Lassen.

1777 d. 28 dec. var Mads Thomsen udi Krarup og Anna Christensdatters barn navnlig

Thomas til kirke hjemmedøbt, frembåren af mandens ældste søster Kirsten Thomasdatter.

Faddere Michel Madsen, Niels Pedersen Plagborg, Anders Laugesen, Maren Christensdatter

og Karen Jesdatter.

1778 d. 4 jan. blev Niels Pedersen Stokvad og Karen Jensdatter af Tistrup deres barn navnlig

Kirsten båren til dåben af Niels Hansens kone Anna Margrethe. Faddere vare Niels Hansen,

Anders Christensen, Christen Nielsen, Christen Pedersen og broder Las Pedersen.

1778 d. 11 jan. havde Hans Christensen og Dorthe Pedersdatter i Tistrup en datter til dåben

navnlig Mette Marie båren af konens yngste søster Maren Pedersdatter. Faddere vare Niels

Hansen, Mads Jensen, Jens Sørensen, Maren Hansdatter og Lauge Nielsens kone.

1778 d. 8 feb. var Christen Jepsen og Ellen Andersdatter af Agerkrog deres barn til dåben

navnlig Johanne båren af Maren Bertelsdatter. Faddere Christen Bertelsen, Jens Have,

Christen Nielsen, Søren Gejl og Anna Jeppesdatter.

1778 d. 15 feb. blev Søren Knudsens og Ellen Nielsdatters barn af Galtho navnlig Ellen

Kirstine frembåren af Niels Jørgensens kone i Tistrup. Faddere Michel Henrichsen, Jes

Jørgensen, Christen Knudsen, Niels Jørgensen og Kirsten Bertelsdatter.

1778 d. 1 mar. havde Jørgen Hansen og Karen Nielsdatter af Bredho en søn til dåben navnlig

Niels båren af Jes Nielsens ældste datter af Bredho Ellen Cathrine Jesdatter. Faddere Michel

Henrichsen, Søren Knudsen, Christen Christensen Feld, Christen Nielsens kone i Løvborg og

Kirsten Bertelsdatter.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 1 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1778 d. 1 mar. blev Niels Hansens og Anna Margrethe Bergens deres barn navnlig

Augustinus til dåben frembåren af Karen Hansdatter af Tistrup. Faddere vare Christen

Pedersen, Jens Sørensen og søster Kirsten Marie, Maren Jesdatter og Maren Hansdatter.

1778 d. 8 mar. havde Peder Sørensen og Margrethe Nielsdatter udi Agerkrog til dåben en

datter navnlig Anna Pedersdatter båren af Lambert Nielsens kone i Krsborg. Faddere Christen

Jensen, Christen Bertelsen, Niels Olufsen, Anders Christensen og Søren Jensen Gejl.

1778 d. 22 mar. vare her udi Tistrup kirke 2de mænds børn til dåben nemlig Anders Jessens

og Anna Olufsdatter udi Snorup en søn Jes Andersen båren af Jes Nielsens kone udi Bredho

Mette Hansdatter. Faddere Christen Pedersen, Thomas Sørensen, Laust Thomsen, Christen

Christensen Skov og Christen Christensen Søndergård.

1778 d. 22 mar. Den anden barn var Mads Thomsens og Johanne Gydesdatter af Gjødsvang

deres barn navnlig Karen Madsdatter til dåben båren af Mads Thomsens datter Kirsten.

Faddere vare Christen Thomsen, Peder Pedersen, Thomas Madsen og broder Mads Madsen,

Las Pedersens kone i Krarup, Maren Madsdatter.

1778 d. 16 apr. Søren Henrichsen og Anna Nielsdatter udi Tistrup havde deres liden datter til

dåben båren af jomfru Pouline Cathrine Rich. Faddere Mads Jensen, Niels Hansen, Kirsten

Marie Sørensdatter, Christen Jørgensens kone og Hans Christensens kone.

1778 d. 24 maj. var Jørgen Jepsens og Kirstine Jørgensdatter af Lille Tønding deres barn

navnlig Maren til dåben båren af Niels Jørgensens kone i Tistrup Kirstine Knudsdatter.

Faddere vare Christen Jørgensen, Mads Lassen, Christen Christensen Feld, Christen

Christensen Skov, Christen Jepsen af Krasborg.

1778 d. 12 jul. havde Thomas Marcussen og Maren Christensdatter af Hesselho en datter

navnlig Anna til dåben båren af Christen Marcussens kone Kirsten Nielsdatter. Faddere

Christen Marcussen, Hans Jessen, Jørgen Hansen, Peder Christensen og Jes Nielsens ældste

datter Ellen Cathrine udi Bredho.

1778 d. 16 aug. Mads Jensen Skrædder og Karen Nielsdatters første barn udi Tistrup til dåben

navnlig Maren båren af Søren Henrichsens kone Anna Nielsdatter. Faddere Søren Henrichsen,

Søren Jensen Gejl, Niels Hansen, Niels Olufsen Agerkrog og Niels Jørgensens kone i Tistrup.

1778 d. 20 sep. havde Christen Knudsen og Kirsten Thomasdatter i Krarup til dåben en datter

båren af konens søster Mette Thomasdatter. Faddere Hans Jepsen, Anders Laugesen, Christen

Madsen, Michel Madsens kone Maren Christensdatter.

1778 d. 6 dec. var der tvende børn til dåben nemlig Thomas Sørensen og Anna Marcusdatter

i ? deres barn navnlig Søren båren af Christen Marcussens kone i Hesselho Kirsten ?datter.

Faddere Laust Thomsen, Anders Jessen, Christen Christensen, Christen Olufsen og Lene

Marie Marcusdatter.

1778 d. 6 dec. søndag havde Christen Knudsen den yngre og Maren Bertelsdatter af Uhre

deres første barn navnlig Kirsten til dåben båren af Bertel Thomsens datter Kirsten. Faddere

Bertel Thomsen, Søren Knudsen, Michel Henrichsen, Niels Christian Bertelsen og Christen

Bertelsens kone i Agerkrog.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 2 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1778 d. 13 dec. blev Christen Jepsens og Cecilia Jensdatters hjemmedøbte pigebarn af

Krasborg ført til kirke af søsteren Anna Jeppesdatter hvis navn var Else Kirstine. Faddere

Christen Brynning, Søren Jensen Gejl, Christen Christensen Skov, Hans Laugesen og Laust

Rasmussens kone.

1778 d. 13 dec. havde også Peder Pedersen Foged og Birthe Nisdatter af Gjødsvang til dåben

en pigerbarn navnlig Johanne båren af Dorthe Christensdatter. Faddere Hans Pedersen og

Niels Pedersen af Lervad Horne sogn, Christen Thomsen, Thomas Madsen og Las Nissen

Have.

1778 d. 26 dec. var Laust Thomsens og Mette Madsdatters datter af Snorup navnlig Kirsten til

dåben båret af Christen Thomsens kone i Gjødsvang. Faddere Thomas Sørensen, Christen

Christensen Skov, Hans Jepsen, Thomas Madsen og Kirsten Madsdatter.

1779 d. 24 jan. havde Christen Hansen Boel og Anna Christensdatter udi Gjødsvang 1 søn

navnlig Christen båren af Maren Christensdatter. Faddere vare Hans Pedersen Lervad,

Christen Thomsen, Peder Pedersen Foged, Jens Grummesen og Mette Hansdatter.

1779 d. 21 feb. havde Christen Laugesen og Kirstine Marie af Gårde en søn til dåb navnlig

Christen båren af Søren Laugesens kone fra Forsum i Egvad sogn. Faddere vare Søren

Laugesen, Christen Marcussen, Hans Jessen, Mette Lisbet og Jens Nielsens kone.

1779 d. 21 feb. samme søndag blev Søren Knudsens og Ellen Nielsdatters barn fra Galstho

båren til dåben navnlig Niels af Jørgen Hansens kone Karen udi Bredho. Faddere vare Jørgen

Hansen, Michel Henrichsen, Niels Pedersen, Maren Bertelsdatter og Anna Cathrine Nisdatter.

1779 d. 28 feb. var der 2de pigerbørn til dåben nemlig Christen Christensen Skovs og Maren

Jeppesdatters af Snorup Kirsten båren af Christen Christensens kone Ellen Madsdatter fra

Feld og Anna båren af Christen Jepsens kone Cecilie Jensdatter af Krasborg. Faddere vare

Thomas Sørensen, Christen Søndergårds søn Christen, Hans Thomsen, Peder Christensen,

Laus Thomsens kone Mette, Christen Pedersens tjenestepige Karen Marcusdatter, Jørgen

Jepsen, Christen Christensen Feld, Anders Jessens kone i Snorup og Oluf Clausens kone.

1779 d. 1 apr. havde Niels Pedersen Stokvad og Karen Jensdatter af Tistrup en søn til dåben

navnlig Peder båren af Niels Christensens datter Anna Cathrine. Faddere Christen Olufsen,

Christen Pedersen, Anna Smedkone, Johanne Jensdatter og Karen Hansdatter.

1779 d. 5 apr. havde Christen Christensen og Kirsten Hansdatter af Hesselho deres førstefødte

barn til dåb navnlig Karen båren af Hans Jessens kone Karen Nielsdatter. Faddere vare Jørgen

Hansen, Hans Jessen, Christen Marcussen, Anna Sophie og Ellen Cathrine.

1779 d. 18 apr. havde Christen Jørgensen og Kirsten Henrichsdatter udi Store Tønding en

datter til dåben navnlig Maren båren af Jørgen Jepsens kone Kirstine Jørgensdatter i Lille

Tønding. Faddere vare Michel Henrichsen, Niels Jørgensen, Hans Jørgensen, Mads Lassen,

Ellen Christensdatter.

1779 d. 18 apr. havde også Christen Olesen og Margrethe Sørensdatter af Tistrup en datter til

dåben navnlig Kirsten Marie, båren af Thomas Sørensens kone i Snorup Anna Marcusdatter.

Faddere vare Jens Christensen, Christen Christensen, Christen Knudsens kone, Ellen

Bertelsdatter, Anders Lambertsens kone Anna, Morten Lassens kone.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 3 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1779 d. 13 jun. var der 3de børn til dåben nemlig Hans Laugesen og Agnete Pedersdatter udi

Hesselho en datter til dåben navnlig Anna Cathrine båren af Søren Henrichsens kone i Tistrup

Anna Nielsdatter. Faddere vare Søren Jensen Gejl, Christen Pedersen Hetofte, Christen

Bertelsen, Niels Olufsen Agerkrog og Lambert Nielsens pige Anna Christensdatter.

1779 d. 13 jun. den anden Peder Hansen Feld og Birthe Christensdatter af Tistrup en søn til

dåben navnlig Christen båren af Ellen Cathrine Christensdatter. Faddere Christen Lauesen,

Niels Hansen, Anders Laugesen Smed, Maren Hansdatter og Ellen Christensdatter.

1779 d. 13 jun. den tredje Jens Nielsen Soldat og Dorthe Olufsdatter af Galtho deres søn

navnlig Niels til dåben og båren af Maren Hansdatter udi Galtho. Faddere Jes Jørgensen

Galtho, Jens Sørensen, Christen Knudsens kone Maren Bertelsdatter, Jens Nielsen Påbøl og

Peder Christensen.

1779 d. 20 jun. blev Anna Kirstine Henrichsdatter Dues uægte pigebarn navnlig Mette

Kirstine til dåben frembåren af Ebbe Henrichsens kone Karen etc. Faddere Jesper Nielsen,

Jens Christensen, Christen Knudsens kone, Christen Laugesens tjenestepige og Maren

Henrichsdatter Due. Til barnefader blev udlagt Jens Christensen af Have i Tistrup sogn.

1779 d. 27 jun. havde Michel Henrichsen og Kirsten Knudsdatter af Galtho en datter navnlig

Kirsten til dåben båren af Christen Knudsens kone i Glatho Maren Bertelsdatter. Faddere

Christen Knudsen, Jes Nielsen Bredho, Christen Jørgensen, Niels Jørgensens kone og Johanne

Jensdatter Påbøl.

1779 d. 11 jul. havde Jørgen Jepsen og Kirstine Jørgensdatter af Lille Tønding en søn til

dåben navnlig Jep båren af deres tjenestepige Else Marie Christensdatter. Faddere Christen

Christensen Skov, Christen Jørgensen, Søren Jørgensen, Mads Lassen og Karen Michelsdatter

Feld.

1779 d. 8 aug. havde Christen Marcussen og Kirsten Nielsdatter af Hesselho en datter til

dåben navnlig Mette Elisabet båren af Christen Thomsens kone udi Gårde Mette Lisbet.

Faddere vare Hans Jessen, Christen Christensen, Jørgen Hansen, Thomas Marcussens kone

Maren christensdatter og Knud Bertelsens ældste datter Marie etc.

1779 d. 19 sep. var der 2de børn til dåben nemlig Anders Jessens og Anna Olufsdatter udi

Snorup deres søn Oluf båren af Kirsten Søndergård. Faddere Christen Christensen, Jes

Nielsen, Hans Jessen, Peder Christensen og Thomas Sørensens kone Anna Marcusdatter.

1779 d. 19 sep. dernæst Peder Sørensen og Margrethe Nielsdatters pigebarn Anna af

Agerkrog båren af Christen Jepsens kone Ellen Eskesdatter. Faddere Christen Jepsen,

Christen Bertelsen, Laust Rasmussen, Hans Smed og Oluf Agerkrogs fæstemø Lene Marie

Marcusdatter.

1779 d. 17 okt. havde Christen Thomsen og Anna Christensdatter i Gjødsvang en søn Hans til

dåben båren af Laust Thomsens kone udi Snorup. Faddere Mads Thomsen, Morten

Grummesen, Jens Gejl, Peder Pedersen Fogeds kone og Christen Hansen Boels kone.

1779 d. 24 okt. havde Christen Knudsen og Ellen Bertelsdatter her af Tistrup en søn navnlig

Knud til dåben båren af Christen Bertelsens kone udi Agerkrog. Faddere Bertel Thomsen,

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 4 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

Thomas Bertelsen, Christen Bertelsen, Christen Knudsens kone Maren udi Galtho og Kirsten

Bertelsdatter.

1779 d. 7 nov. var Las Pedersens og Maren Madsdatters af Krarup pigebarn Kirsten til dåben

båren af Mads Thomsens datter Kirsten fra Gjødsvang. Faddere Christen Knudsen, Anders

Lauesen, Thomas Madsen, Laus Thomsen, Christen Madsen.

1779 d. 19 dec. var Morten Lassens og Kirsten Pedersdatters hjemmedøbte drengebarn af

Tistrup navnlig Peder til kirke båren af Anna Marie Pedersdatter. Faddere Christen Knudsen,

Anders Christensen, Christen Olufsen, Peder Christensen, Karen Pedersdatter.

1780 d. 30 jan. var Christen Nielsens og Anna Jørgensdatters fra Løvborg deres hjemmedøbte

pigebarn Malene til kirke båren af Thomas Sørensens kone af Snorup Anna Marcusdatter.

Faddere vare Knud Madsen fra Lyne, Jes Nielsen, Jørgen Jepsen, Christen Jørgensen og Mads

Lassen.

1780 d. 6 feb. var der tvende pigebørn til dåben nemlig Jørgen Hansens og Karen Nielsdatters

af Bredho båren af Søren Knudsens kone udi Tistrup Ellen. Barnets navn er Kirsten. Faddere:

Michel Henrichsen, Christen Knudsen, Jacob Bertelsen, Christen Nielsen Løvborg, Ellen

Cathrine Jesdatter.

1780 d. 6 feb. den anden barn var Hans Jessens og Karen Nielsdatters førstefødte pigebarn af

Hesselho Anna båren af Christen Christensens kone Kirsten. Faddere Jes Nielsen, Christen

(Morten)sen, Anders Jessen, Michel Madsen, Sidsel (Niels)datter.

1780 d. 19 mar. Mads Thomsen af Krarup hans datter til dåben kaldet Kirsten båren af Maren

Feld. Faddere Michel Madsen, Niels Plagborg, lille Christen Michelborg, Maren Laskone og

Maren Michelsdatter.

1780 d. 9 apr. Christen Knudsen af Galtho hans datter til dåben kaldet Bodil. Faddere Michel

Galtho og søn, Jes Jørgensen, Thomas Uhre, Niels Pedersens datter og fremholdt af Kirsten

Bertelsdatter Uhre.

1780 d. 9 apr. samme dag den lille Christen Michelborgs datter døbt kaldet Mette båren af

hendes søster Maren. Faddere Mads Thomsen, Michel, Hans Plagborg, Laust Jessen, Dorthe

Nielsdatter og Kirsten Michelborg og mand.

1780 d. 23 apr. blev Anders Christensens barn af Tistrup døbt og kaldet Ingeborg Marie.

Maren Christensdatter bar barnet. Faddere vare Christen Lambertsen af Hessel, Peder

Andersen af Hulvig, Christen Olufsen af Tistrup, Niels Stokvads kone.

1780 d. 4 jul. Christen Wollesens barn af Tistrup som var et drengebarn kaldet Oluf. Mortens

kone i Tistrup bar det. Faddere Anders Smed, Morten Lassen, Christen Christensen, Mette

Marie Christensdatter.

1780 d. 23 jul. blev Niels Jørgensens og Stine Knudsdatters fra Tistrup hjemmedøbte barn

som var kaldet Lars til kirke. Kirstine fra Store Tønding bar det. Faddere Christen Knudsen,

Søren Knudsen, Kirsten fra Galtho, Christen Løvborgs hustru.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 5 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1780 d. 20 aug. blev Niels Hansens hjemmedøbte barns dåb confirmeret i Tistrup kirke,

hendes navn er Cathrine Marie. Moderens navn er Grethe. Søren Henrichsens kone af Tistrup

bar barnet. Faddere Søren Christensen, Ebbe Henrichsen, Peder Hansens kone, Karen

Hansdatter.

1780 d. 27 aug. blev Lambert Krasborgs barn døbt og kaldet Kirsten. Christen Krasborgs

kone bar det. Faddere Jens Gejl, Christen Krasborg, Hanses kone i Hetofte, Mads Tøuftløs

hans datter.

1780 d. 24 sep. blev Thomas Jessens barn af Snorup døbt og kaldet Jes. Faddere Ellen

Christine bar barnet. Faddere Christen Marcussen af Hesselho, Hans Jessen, Peder

Christensen i Snorup, Thomas Sørensens pige Anna Kirstine.

1780 d. 15 okt. blev Christen Christensens barn døbt og kaldet Kirsten. Oldemoderen Kirsten

bar det. Faddere var Christen Søndergård, Christen Pedersen, Lisbet fra Gårde, Ole

Lauridsens kone.

1780 d. 22 okt. blev Anders Lauridsen hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret i Tistrup

kirke. Moderens søster bar det. Faddere Hans Lauridsen i Toler, Christen Michelborg, Michel

Krarup og Møller Ankers datter Maren fra Letbæk Mølle.

1780 d. 5 nov. blev Christen Boel af Gjødsvang hans dreng døbt og kaldet Hans. Maren

Christensdatter bar det. Peder Haves kone bar det. Hans Lervad, Christen Thomsen, Mette

Hansdatter.

1780 d. 12 nov. blev Peder Fogeds barn af Gjødsvang christnet som var en datter og blev

kaldet Anna Kirstine. Peder Haves kone bar det. Faddere Peder Have, Hans Lervad, Grummes

enke, Jens Grummesen, Hans Christensen.

1780 d. 26 nov. blev Søren Knudsens hjemmedøbte barns dåb confirmeret i Tistrup kirke og

kaldet Kirsten. Christen Knudsens kone bar det. Faddere Niels Jørgensen, Christen Knudsen,

Maren Uhre, Karen Christensdatter.

1780 d. 26 nov. Christen Rotbøls drengebarn som var hjemmedøbt confirmeret og kaldet

Niels Christian. Ellen Cathrine bar barnet. Faddere Jes af Bredho, Christen Marcussen, Bertel

Gårde, Christen Lauridsen.

1780 d. 3 dec. blev Mads Thomsens hjemmedøbte drengebarns dåb confirmeret og kaldet

Herman. Christen Tonnesens kone Anna bar det. Faddere Christen Tonnesen, Laust

Tonnesen, Gyde Jensen, Dorthe Christensdatter, Maren Christensdatter.

1781 d. 7 jan. blev Christen Lauridsens barn af Gårde døbt i Tistrup kirke blev kaldet Mads.

Christen Thomsens kone Mette Lisbet bar barnet. Faddere Christen Thomsen Gårde, Christen

Marcussen, Maren Mouridsdatter, Maren Pedersdatter.

1781 d. 18 feb. blev Thomas Sørensens barn af Snorup døbt og kaldet Jørgen: Barnets moder

hedder Anna. Anna Jørgensdatter fra Løvborg bar det. Christen Pedersen var fadder. Christen

Søndergårds søn, Ole Skrædders hustru.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 6 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1781 d. 1 apr. blev Ole Agerkrogs datter døbt i Tistrup kirke og kaldet Anna Margrethe.

Barnets halve søster bar det. Faddere Christen Marcussen af Hesselho, Christen Thomsen af

Gårde, Christen Jepsens søn af Agerkrog, Peder Sørensens kone af Agerkrog.

1781 d. 8 apr. blev Christen Jepsens barn af Krasborg døbt i Tistrup kirke og blev kaldet Jep.

Kirstine af Lille Tønding bar det. Faddere Jens Sørensen i Gejl, Laust Hetofte, Lamberts kone

i Krasborg, Karen Christensdatter.

1781 d. 8 apr. blev Laust Thomsens datter døbt i Tistrup kirke og kaldet Kirsten. Mads

Thomsens datter Kirsten af Gjødsvang bar det. Faddere Mads Thomsen, Thomas Madsen,

Mads Thomsen den yngre, Christen Pedersens kone.

1781 d. 29 apr. blev Michel Henrichsens barn af Galtho døbt i Tistrup kirke. Barnets navn er

Knud. Niels Tøndings kone bar det. Faddere Niels Jørgensen i Tistrup, Peder Christensen

Have, Niels Jacobsen i Galtho, Søren Knudsens kone i Tistrup, Søren Henrichsens datter i

Tistrup.

1781 d. 4 jun. blev Hans Jessens barn af Hesselho døbt og kaldet Anna. Christen Nørgårds

kone af Hesselho bar det. Faddere Christen Marcussen, Jes af Bredho, Lisbet af Gårde, Jes

datter af Bredho.

1781 d. 17 jun. et uægte barn i Tistrup kirke. Moderen hedder Cathrine Nielsdatter af Tistrup.

Barnet blev kaldet Niels. Hendes moder Johanne Broe bar det. Faddere Henrich Due, Peder

Hansen, Dorthe Nielsdatter, Karen Hansdatter. Til barnefader blev udlagt Peder Thomsen af

Malle i Horne sogn.

1781 d. 24 jun. havde Christen Bertelsen og Marie Christophersdatter af Agerkrog en datter til

dåben som hedder Kirsten Marie. Karen Pedersdatter af Mejlvang i Ølgod sogn bar det.

Faddere Christopher Poulsen i Mejlvang, Bertel Uhre, Thomas Uhre, Ellen Bertelsdatter fra

Tistrup by, Ole Agerkrogs datter.

1781 d. 1 jul. havde Søren Henrichsen og Anna Nielsdatter af Tistrup en søn til dåben som

blev kaldet Niels båren af Mads Skrædders kone Karen Nielsdatter i Tistrup. Faddere Mads

Skrædder, Henrich Due, Niels Hansen af Tistrup og sl. Fanøs enke, Christen Løvborgs enke i

Tistrup by.

1781 d. 15 jul. blev Peder Skytte af Have hans søn Nis christnet etc. Moderen hedder Trine.

Båret af Johanne Larsdatter. Faddere Peder Gjødsvang, Gabriel Nissen, Niels Nissen, Christen

Hansens kone af Gjødsvang.

1781 d. 22 jul. havde Mads Thomsen i Krarup en søn til dåben og blev kaldet Thomas

Christian. Blev frembåren af Christen Christensens kone i Krarup. Faddere Christen

Christensen, Anders Laursen, Lars Pedersen, Niels Pedersens kone.

1782 d. 6 jan. Hans Pedersens dater Mette Marie af Krarup døbt, blev frembåren til dåben af

Kirsten Amme. Faddere Mads Thomsen, Anders Lauridsen, Niels Pedersen, Michel Krarup.

1782 d. 13 jan. blev Jens Skrædders søn af Tistrup christnet og kaldet Niels. Pigen som bar

det var Maren Hansdatter fra Gjødsvang. Faddere Andreas, Søren Knudsen, Niels Hansen,

Hans Tønding.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 7 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1782 d. 14 apr. blev Christen Knudsens barns dåb, som forhen var hjemmedøbt, confirmeret i

Tistrup kirke. Hendes navn blev kaldet Anna. Søren Knudsens kone Edel bar det. Faddere

Søren Knudsen, Bertel Uhre, Søren Henrichsen, Christen Løvborg.

1782 d. 4 maj. Moderens navn bør lige såvel som faderens ? antegnes. Så og årstallet ståe

over hvar side, hvilket ved Hodde sogns døbeliste af mig er erindret på visitatsen d. 4 maj.

1782. Jelove.

1782 d. 23 jun. Jørgen Jepsens og Kirstine Jørgensdatter af Lille Tønding deres barn til kirke

som var hjemmedøbt og kaldet Niels. Faddere var Christen Krasborg, Søren Jørgensen, Ole

Jepsen, Mette Marie Nielsdatter, Anna Michelsdatter. Cecilie Jensdatter som bar det.

1782 d. 21 jul. havde Peder Hansen og Birthe Christensdatter af Tistrup deres hjemmedøbte

datter Maren kaldet i Tistrup kirke, hvis hjemmedåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Anna Nielsdatter. Faddere vare Niels Hansen, Peder Christensen, Christen

Hansen, Ellen Christensdatter, Anna Margrethe Augustinusdatter.

1782 d. 21 jul. havde Christen Knudsen og Kirstine Thomasdatter fra Krarup deres

hjemmedøbte datter Johanne i tistrup kirke hvis hjemmedåb der da blev confirmeret og blev

barnet frembåren af Mette Christensdatter. Faddere vare Thomas Madsen, Christen

Christensen, Mads Thomsen, Maren Madsdatter og Maren Christensdatter.

1782 d. 18 aug. havde Christen Jørgensen og Anna Michelsdatter fra Store Tønding deres

hjemmedøbte datter Kirstine kaldet i Tistrup kirke og blev barnet frembåren af Søren

Henrichsens hustru Anna Nielsdatter. Faddere Søren Henrichsen, Mads Lassen, Jørgen

Jepsen, Karen Michelsdatter, Dorthe Christensdatter.

1782 d. 18 aug. havde Niels Jessen og Maren Christensdatter fra Hesselho en søn til dåben

som blev kaldet Thomas og blev barnet frembåren af Maren Christensdatter. Faddere vare Jes

Nielsen, Christen Marcussen, Christen Christensen, Mette Elisabet Lauridsdatter, Helene

Marie Marcusdatter.

1782 d. 1 sep. havde Christen Thomsen og Kirstine Madsdatter en datter til dåben i Tistrup

kirke som blev kaldet Anna og blev barnet frembåren af Mette Christensdatter af Hetofte.

Faddere vare Lars Pedersen, Lars Thomsen, Mads Thomsen, Karen Hansdatter, Anna

Grummes.

1782 d. 19 dec. havde Christen Marcussen og Kirstine Nielsdatter af Hesselho deres

hjemmedøbte søn Oluf kaldet i Tistrup kirke hvis hjemmedåb der da blev confirmeret og blev

barnet frembåren af Mette Elisabet Lauridsdatter. Faddere vare Christen Thomsen, Jes

Nielsen, Thomas Sørensen, Anders Jessen, Karen Mouridsdater af Snorup, Helene Marie

Marcusdatter, Marie Knudsdatter.

1782 d. 19 dec. havde Christen Christensen og Kirstine Hansdatter af Hesselho deres

hjemmedøbte datter Maren kaldet i Tistrup kirke hvis hjemmedåb der da blev confirmeret og

blev barnet frembåren af Maren Hansdatter. Faddere vare Søren Christensen, Jes Nielsen,

Jørgen Hansen, Niels Jessen, Anna Sophie Christensdatter, Marie Knudsdatter.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 8 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1782 d. 19 dec. havde Christen Knudsen og Maren Bertelsdatter af Galtho deres hjemmedøbte

datter Anna kaldet i Tistrup kirke hvis hjemmedåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Kirstine Knudsdatter. Faddere vare Jes Nielsen, Jørgen Hansen, Søren Knudsen,

Christen Bertelsen, Kirstine Bertelsdatter, Mette Marie Pedersdatter.

1783 d. 9 feb. havde Niels Jørgensen og Kirstine Knudsdatter deres hjemmedøbte søn

Christen kaldet i Tistrup kirke hvis hjemmedåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Ellen Nielsdatter. Faddere vare Søren Knudsen, Christen Knudsen, Jens

Michelsen, Christen Jepsen, Kirstine Marie Sørensdatter.

1783 d. 9 mar. havde Peder Foged og Birthe Nisdatter af Gjødsvang deres datter Maren kaldet

i tistrup kirke til dåb og blev barnet frembåren af Maren Hansdatter. Faddere vare Peder Have,

Niels Have, Jens Grummesen, Anna Boel, Mette Hansdatter.

1783 d. 16 mar. havde Thomas Madsen og Mette Christensdatter fra Hetofte deres

hjemmedøbte søn Mads kaldet i Tistrup kirke hvis hjemmedåb der da blev confirmeret og

blev barnet frembåren af Anna Christensdatter fra Krarup. Faddere vare Mads Thomsen af

Gjødsvang, Christen Knudsen af Krarup, Mads Madsen af Gjødsvang, Dorthea Marie

Christensdatter fra Hetofte.

1783 d. 13 apr. havde forældrene Niels Jacobsen og Ellen Cathrine Jesdatter i Galtho deres

søn til dåb som blev kaldet Jacob og blev barnet frembåren af Karen Nielsdatter af Bredho.

Faddere vare Jes Nielsen, Anders Jessen, Niels Jessen, Søren Knudsen, Else Pedersdatter af

Galtho.

1783 d. 25 maj. havde Peder Christensen og Anna Cathrine Nisdatter af Have deres datter til

dåb som blev kaldet Johanne og blev barnet frembåren af Anna Christensdatter af Gjødsvang.

Faddere vare Christen Hansen af Gjødsvang, Peder Pedersen, Thomas Uhre, Peder

Christensen af Snorup, Maren Christensdatter af Have, Johanne Christensdatter.

1783 d. 22 jun. havde Niels Hansen og Maren Jesdatter af Letbæk Mølle deres hjemmedøbte

søn Jes kaldet i kirke og blev barnet frembåren af Anna Cathrine Jesdatter. Faddere vare

Michel Madsen af Krarup, Jeppe Nielsen af Hodde.

1783 d. 31 aug. havde Lars Pedersen og Maren Madsdatter af Krarup deres hjemmedøbte søn

Peder kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

Christen Michelborgs kone i Krarup. Faddere vare Jens Sørensen af Stenderup, Hans Hansen,

Karen Michelsdatter og Maren Christensdatter af Krarup.

1783 d. 31 aug. havde Morten Lassen og Kirstine Pedersdatter deres datter til dåb som blev

kaldet Maren og blev barnet frembåren af Anna Henrichsen i Tistrup. Faddere vare Anders

Smed, Peder Christensen af Tistrup, Gyde Madsen af Tistrup, Karen Stokvad af Tistrup,

Grethe Sørensdatter af Tistrup.

1783 d. 31 aug. havde Jens Nielsen og Dorthe Olufsdatter deres datter til dåb som blev kaldet

Karen og blev frembåren af Anna Cathrine Andersdatter af Hornelund. Faddere vare Hans

Olufsen fra Hornelund, Peder Christensen af Snorup, Grethe Sørensdatter af Tistrup, Anna

Jensdatter af Tistrup.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 9 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1783 d. 7 sep. havde Mads Thomsen og Anna Christensdatter deres hjemmedøbte søn

Christen kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

Anna Henrichsen i Tistrup. Faddere vare Søren Christensen fra Snorup, Christen Michelborg

af Krarup, Anna Christensdatter af Krarup, Christen Sørensen.

1783 d. 7 sep. havde Christen Bertelsen og Else Marie Christophersdatter i Agerkrog deres

barn til dåb og blev kaldet Bertel og blev barnet frembåren af Ellen Knudsdatter af Tistrup.

Faddere vare Christen Knudsen af Tistrup, Anders Christensen af Agerkrog, Kirstine

Bertelsen fra Uhre, Lene Marie af Agerkrog.

1783 d. 14 sep. havde Niels Hansen og Anna Margrethe Bjerg af Tistrup deres hjemmedøbte

søn Hans Peder kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Anna Henrichsen i Tistrup. Faddere vare Søren Henrichsen af Tistrup, Søren

Christensen af Tistrup, Mads Skrædders kone af Tistrup, Karen Feld af Tistrup, Dorthea

Nielsdatter af Tistrup.

1784 d. 21 sep. havde Christen Lauridsen og Kirstine Marie Christensdatter af Gårde deres

hjemmedøbte datter Ellen Marie kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og

blev barnet frembåren af Ellen Marie fra Forsum. Faddere vare Knud Bertelsen fra Gårde,

Søren Lauridsen fra Forsum, Jens Jensen, Anna Sophie Christensdatter, Maren Jensdatter.

1784 d. 28 sep. havde Søren Knudsen og Ellen Nielsdatter af Tistrup deres hjemmedøbte

datter Ellen Kirstine kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Marie Lobedantz. Faddere vare Christen Knudsen af Tistrup, Gyde Madsen af

Tistrup, Jacob Bertelsen, Mads Skrædders kone af Tistrup.

1784 d. 4 jan. havde Anders Jessen og Anna Olufsdatter af Hesselho deres hjemmedøbte

datter Hanne kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren

af Kirstine Eriksdatter fra Forsumho. Faddere vare Mads Olufsen fra Forsumho, Jes Nielsen

af Bredho, Hans Jessen af Bredho, Niels Jacobsen af Galtho, Johanne Jensdatter.

1784 d. 13 feb. blev et uægte barn døbt i Tistrup kirke. Moderens navn er Maren Due og

barnet blev i dåben kaldet Karen frembåren af Maren Christensdatter i Snorup. Faddere vare

Christen Søndergård af Snorup, Thomas Sørensen ibidem, Peder Christensen ibidem. Som

barnefader blev udlagt Jens Nielsen af Tistrup Soldat.

1784 d. 15 feb. havde Christen Søndergård og Karen Mouridsdatter af Snorup deres

hjemmedøbte bar Maren kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Maren Mouridsdatter af Tange. Faddere vare Jes Nielsen af Bredho, Christen

Marcussen af Hesselho, Thomas Sørensen af Snorup, Laust Christensen, Kirstine Nielsdatter

af Snorup.

1784 d. 21 mar. havde Laurids Thomsen og Mette Madsdatter fra Snorup deres datter til dåb i

Tistrup kirke som blev kaldet Johanne og blev barnet frembåren af Johanne Gydesdatter af

Gjødsvang. Faddere vare Mads Thomsen af Gjødsvang, Christen Søndergård af Snorup,

Thomas Sørensen ibidem, Jep Christensen fra Snorup.

1784 d. 28 mar. havde Thomas Sørensen og Anna Marcusdatter af Snorup deres hjemmedøbte

søn Laust kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

Lene Marie fra Agerkrog. Faddere vare Oluf Christensen fra Agerkrog.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 10 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1784 d. 8 apr. havde Christen Jørgensen og Anna Michelsdatter af Store Tønding deres

hjemmedøbte søn Michel kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev

barnet frembåren af Karen Michelsdatter. Faddere vare Christen Nielsen af Løvborg, Jørgen

Jepsen af Lille Tønding, Christen Feld, Niels Madsen af Store Tønding.

1784 d. 12 apr. havde Christen Olufsen og Grethe Sørensdatter af Tistrup deres hjemmedøbte

søn Hans kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

Mette Marie Christensdatter. Faddere vare Christen Knudsen af Tistrup, Anders Smed ibidem,

Christen Søndergård af Snorup, Karen Stokvad af Tistrup.

1784 d. 9 maj. havde Jørgen Hansen og Karen Nielsdatter af Bredho deres hjemmedøbte

datter Anna Cathrine kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Karen Jørgensdatter af Bredho. Faddere vare Hans Jessen af Hesselho, Christen

Christensen ibidem, Peder Jessen af Bredho, Mette Michelsdatter af Krarup, Johanne

Jensdatter af Galtho.

1784 d. 16 maj. havde Peder Christensen og Maren Christensdatter af Snorup deres søn til dåb

i Tistrup kirke som blev kaldet Christen og blev barnet frembåren af Karen Christensdatter af

Snorup. Faddere vare Jeppe Skov fra Snorup, Christen Christensen ibidem, Karen

Mouridsdatter ibidem, Anna Marcusdatter ibidem, Mette Marie Christensdatter ibidem.

1784 d. 31 maj. havde Christen Thomsen og Kirstine Madsdatter af Gjødsvang deres

hjemmedøbte søn Mads kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Ellen Marie Knudsdatter af Gårde. Faddere vare Mads Thomsen af Gjødsvang,

Thomas Christensen et Christen Christensen ibidem, Gyde Madsen, Jens Madsen, Maren

Mouridsdatter fra Tange.

1784 d. 4 jul. havde Mads Jensen og Karen Nielsdatter af Tistrup deres hjememdøbte datter

Anna Margrethe kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Appelone Jensdatter fra Gejl. Faddere vare Jens Gejl, Søren Henrichsen, Søren

Knudsen af Tistrup, Anna Kirstine Knudsdatter, Magdalene Marcusdatter af Agerkrog,

Kirstine Marie Sørensdatter af Tistrup.

1784 d. 11 jul. havde Hans Jessen og Karen Nielsdatter af Hesselho deres hjemmedøbte datter

Mette kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

Ellen Cathrine fra Galtho. Faddere vare Niels Jacobsen af Galtho, Anders Jessen og Jørgen

Hansen af Bredho, Niels Jessen af Hesselho, Mette Michelsdatter af Krarup, Mette Marie

Pedersdatter af Hesselho.

1784 d. 11 jul. havde Christen Christensen og Kirstine Jensdatter af Hesselho deres

hjemmedøbte datter Anna kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev

barnet frembåren af Maren Christensdatter af Hesselho. Faddere vare Michel Madsen i

Krarup, Jørgen Hansen af Bredho, Christen Marcussen af Hesselho, Jens Madsen ibidem,

Mette Michelsdatter ibidem, Mette Marie Pedersdatter ibidem.

1784 d. 11 jul. havde Christen Knudsen og Ellen Bertelsdatter af Tistrup deres hjemmedøbte

søn Christen kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren

af Kirstine Bertelsdatter fra Uhre. Faddere vare Søren Knudsen af Tistrup, Niels Tønding

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 11 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

ibidem, Thomas Bertelsen og Jens Bertelsen af Uhre, Margrethe Hansdatter af Tistrup,

Kirstine Pedersdatter ibidem.

1784 d. 11 jul. havde Peder Pedersen og Karen Eskildsdatter af Krasborg deres hjemmedøbte

datter Anna Marie kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Anna Pedersdatter fra Sig. Faddere vare Jens Gejl, Lars Pedersen af Krasborg,

Jeppe Christensen af Agerkrog, Karen Iversdatter fra Firhøje.

1784 d. 1 aug. havde Peder Johannes Lobedantz og Marie Grue deres hjemmedøbte søn

Johannes Grue kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af madame Henrichsen. Faddere vare Søren Henrichsen, Thomas Bertelsen af

Uhre, Christen Bertelsen af Agerkrog og Christen Jepsen ibidem, jomfru Cathrine Marie Rich.

1784 d. 29 aug. havde Christen Nielsen Løvborg og Anna Jørgensdatter deres hjemmedøbte

barn Kirstine Marie kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Sophie Marcusdatter. Faddere vare Christen Bertelsen af Feld, Mads Lassen af

Store Tønding, Kirstine Jørgensdatter Lille Tønding.

1784 d. 28 nov. havde Mads Lassen og Mette Marie Nielsdatter af Store Tønding deres

hjemmedøbte barn Anna kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Bodil Marie Nielsdatter. Faddere vare Peder Sørensen af Agerkrog, Christen

Christensen Feld, Christen Nielsen fra Løvborg, Christen Jørgensen af Tønding, Birthe

Christensdatter af Tistrup, Kirstine Marie Larsdatter af Frisvad.

1785 d. 9 jan. havde Michel Madsen og Kirstine Nielsdatter af Krarup deres hjemmedøbte

datter Anna Johanne kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Maren Michelsdatter fra Krarup. Faddere vare Niels Hansen af Letbæk Mølle,

Christen Madsen ibidem, Karen Jesdatter og Cathrine Jesdatter ibidem.

1785 d. 13 feb. havde Niels Jessen og Maren Christensdatter af Hesselho en søn til dåb i

Tistrup kirke som blev kaldet Jes og blev barnet frembåren af Mette Hansdatter fra Hesselho.

Faddere vare Jes Nielsen fra Hesselho, Christen Marcussen og Hans Jessen ibidem, Christen

Jensen og Gyde Jensen af Have, Maren Pedersdatter af Snorup og Karen Christensdatter

ibidem.

1785 d. 20 mar. havde Christen Jensen og Maren Christensdatter af Have deres hjemmedøbte

datter Maren kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren

af Karen Christensdatter af Snorup. Faddere vare Christen Pedersen af Snorup, Peder

Christensen ibidem, Gyde Madsen af Have, Anders Christensen af Agerkrog, Karen

Mouridsen, Dorthea Nielsdatter af Hesselho.

1785 d. 19 maj. havde Niels Jacobsen og Ellen Cathrine Jesdatter en søn til dåb i Tistrup kirke

som blev kaldet Jes og blev barnet frembåren af Mette Hansdatter i Hesselho. Faddere vare

Anders Jessen og Jørgen Hansen af Bredho, Niels Jessen af Hesselho, Maren Bertelsdatter

Galtho, Karen Michelsdatter ibidem.

1785 d. 2 jun. havde Niels Jørgensen og Anna Kirstine Knudsdatter af Tistrup en datter til dåb

i Tistrup kirke som blev kaldet Kirstine og blev barnet frembåren af Ellen Bertelsdatter i

Tistrup. Faddere vare Søren Knudsen, Christen Knudsen af Tistrup, Søren Jørgensen ibidem,

Thomas Madsen Gjødsvang, Karen Nielsdatter af Tistrup.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 12 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1785 d. 2 jun. havde Michel Henrichsen og Kirstine Knudsdatter af Galtho deres

hjemmedøbte datter Kirstine kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev

barnet frembåren af Søren Henrichsens kone i Tistrup. Faddere vare Søren Henrichsen af

Tistrup, Niels Jacobsen af Galtho, Christen Nielsen ibidem, Maren Bertelsdatter ibidem, Anna

Sørensdatter af Tistrup.

1785 d. 2 jun. havde Jens Madsen og Dorthea Marie Madsdatter deres hjemmedøbte søn

Mads kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

Karen Simonsdatter af Hetofte. Faddere vare Laust Rasmussen af Hetofte, Ester Madsdatter af

Krarup, Maren Sørensdatter Tistrup, Birthe Marie Nielsdatter af Gårde.

1785 d. 17 jun. havde Thomas Madsen og Mette Christensdatter af Hetofte deres

hjemmedøbte datter Kirstine kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev

barnet frembåren af Johanne Gydesdatter fra Gjødsvang. Faddere vare Mads Thomsen af

Gjødsvang, Gyde Madsen af Krarup, Anna Christensdatter Krarup og Maren Christensdatter

ibidem, Appelone Gejl.

1785 d. 4 jul. havde Christen Bertelsen og Else Marie Christophersdatter fra Agerkrog deres

hjemmedøbte datter Bodil kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev

barnet frembåren af Kirstine Bertelsdatter fra Uhre. Faddere vare Christopher Poulsen fra

Meisling, Thomas Bertelsen fra Uhre, Christen Knudsen i Tistrup, Anders Christensen fra

Agerkrog, Margrethe Nielsdatter ibidem.

1785 d. 4 jul. havde Jørgen Jepsen og Kirstine Jørgensdatter af Lille Tønding deres

hjemmedøbte søn Jørgen kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev

barnet frembåren af Anna Michelsdatter. Faddere vare Christen Skov af Snorup, Ellen

Madsdatter Feld, Anna Løvborg.

1785 d. 22 jul. havde Christen Lauesen og Kirstine Marie Christensdatter af Gårde en datter

til dåb i Tistrup kirke som blev kaldet Anna Elisabet og blev barnet frembåren af Maren

Jensdatter Gårde. Faddere vare Laust Sørensen Gårde, Niels Christensen ibidem, Maren

Knudsdatter ibidem, Mette Elisabet Laustdatter ibidem.

1785 d. 28 aug. havde Claus Nielsen og Mette Jørgensdatter af Hesselho en datter til dåb i

Tistrup kirke som blev kaldet Maren og blev barnet frembåren af Anna Løvborg. Faddere vare

Christen Løvborg, Niels Marcussen af Hesselho, Christen Nørgård ibidem.

1785 d. 28 aug. havde Peder Pedersen og birthe Nisdatter af Gjødsvang deres hjemmedøbte

datter Mette kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren

af Marie Knudsdatter i Gårde. Faddere vare Mads Madsen i Gjødsvang, Christen Christensen

ibidem, Knud Bertelsen Gårde, Anna Grummes Gjødsvang.

1785 d. 2 okt. havde Niels Hansen og Maren Jesdatter af Letbæk Mølle deres hjemmedøbte

søn Hans Peder kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Anna Kirstine Hansdatter fra Kvie Ansager sogn. Faddere Michel Madsen af

Krarup, Hans Pedersen fra Olling Ansager sogn, Laurids Jørgensen ibidem, Jeppe Nielsen i

Hodde, Peder Andersens hustru af Olling Ansager sogn, Karen Jesdatter Letbæk Mølle,

Kirstine Jepsdatter Hodde.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 13 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1785 d. 25 okt. havde Peder Christensen og Maren Olufsdater af Snorup deres hjemmedøbte

datter Maren kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren

af Karen Christensdatter i Snorup. Faddere vare Christen Pedersen af Snorup, Niels Jessen af

Hesselho, Christen Jensen af Have, Mette Madsdatter og Maren Jepsdatter af Snorup.

1785 d. 1 nov. havde Mads Thomsen og Anna Christensdatter af Krarup deres hjemmedøbte

søn Niels kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

Ellen Feld. Faddere vare Christen Feld, Christen Michelborg Krarup, Søren Christensen

ibidem, Anna Christensdatter ibidem, Karen Feld.

1786 d. 13 jan. havde Peder Christensen og Anna Cathrine Nisdatter af Have deres

hjemmedøbte søn Christen kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev

barnet frembåren af Anna Christensdatter af Gjødsvang. Faddere vare Christen Boel, Peder

Christensen af Gjødsvang, Gyde Jensen af Have, Kirstine Bertelsdatter af Uhre.

1786 d. 22 mar. havde Christen Thomsen og Kirstine Madsdatter af Gjødsvang en søn til dåb i

Tistrup kirke som blev kaldet Hans og blev barnet frembåren af Johanne Gydesdatter i

Gjødsvang. Faddere vare Mads Madsen af Gjødsvang, Gyde Madsen ibidem, Christen

Christensen ibidem, Jens Grummesen, Anna Kirstine Grummesdatter.

1786 d. 22 mar. havde Christen Knudsen og Maren Bertelsdatter af Galtho deres

hjemmedøbte datter Birthe kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev

barnet frembåren af Kirstine Bertelsdatter fra Uhre. Faddere vare Jens Bertelsen Uhre, Jens

Michelsen af Galtho, Niels Pedersen ibidem, Thomas Bertelsen, Ellen Cathrine Jesdatter af

Galtho.

1786 d. 14 apr. havde Jens Christensen og Karen Hansdatter deres hjemmedøbte barn Anna

Marie kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

Søren Henrichsens kone i Tistrup. Faddere vare Jens Broe af Tistrup, Niels Hansen ibidem,

Johanne Broe ibidem, Karen Hansdatter ibidem.

1786 d. 14 apr. havde Niels Lassen og Karen Hansdatter af Tistrup deres hjemmedøbte datter

Karen kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

Kirstine Knudsdatter i Tistrup. Faddere vare Mads Lassen i Store Tønding, Niels Jørgensen i

Tistrup, Hans Feld ibidem, Anna Margrethe Berentsdatter ibidem, Maren Sørensdatter

ibidem.

1786 d. 14 apr. havde Lars Pedersen og Maren Madsdatter af Krarup deres hjemmedøbte søn

Hans kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

Dorothea Christensdatter af Tistrup. Faddere vare Christen Knudsen af Krarup, Christen

Christensen af Gjødsvang, Niels Hansen af Letbæk Mølle, Gyde Madsen af Gjødsvang, Anna

Michelborg af Krarup.

1786 d. 5 jun. havde Hans Hesselho og Mette Michelsdatter af Hesselho deres datter til kirke

som blev kaldet Karen og blev barnet frembåren af Kirstine Nielsdatter fra Krarup. Faddere

vare Michel Madsen af Krarup, Niels Jessen af Hesselho, Anders Jessen af Bredho, Maren

Michelsdatter af Krarup.

1786 d. 25 jun. havde Søren Knudsen og Ellen Nielsdatter af Tistrup deres hjemmedøbte søn

Niels kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af Ellen

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 14 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

Bertelsdatter af Tistrup. Faddere vare Christen Knudsen af tistrup, Niels Jørgensen ibidem,

Niels Pedersen af Galtho, Cathrine Ottoine Lobedantz, Mette Boel af Tistrup.

1786 d. 25 jun. havde Christen Jørgensen og Anna Michelsdatter af Store Tønding deres

hjemmedøbte søn Lars kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Ellen Madsdatter af Feld. Faddere vare Christen Feld, Jørgen Jepsen af Lille

Tønding, Anna Løvborg, Else kirstine Madsdatter af Hetofte, Karen Michelsdatter af Feld.

1786 d. 25 jun. havde Mads Lassen og Mette Marie Nielsdatter af Store Tønding deres

hjemmedøbte søn niels kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Bodil Marie Nielsdatter fra Frisvad. Faddere vare Peder Thorlund af Agerkrog,

Niels Lassen af Tistrup, Anna Olufsdatter fra Bredho, Johanne Michelsdatter Feld, Kirstine

Jørgensdatter af Lille Tønding.

1786 d. 25 jun. havde Thomas Sørensen af Snorup og Anna Marcusdatter deres hjemmedøbte

søn Jørgen kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

Karen Jørgensdatter af Bredho. Faddere vare Jens Madsen af Gjødsvang, Jeppe Christensen af

Snorup, Henrich Hansen af Tistrup, Maren Mouridsdatter af Snorup, Anna Christensdatter af

Hesselho.

1786 d. 25 jun. havde Peder Christensen og Maren Christensdatter af Snorup en søn til dåb i

Tistrup kirke som blev kaldet Christen og blev barnet frembåren af Mette Marie Pedersdatter

af Tistrup. Faddere vare Christen Christensen, Thomas Sørensen, Laust Thomsen, Jeppe

Christensen af Snorup, Maren Olufsdatter af Agerkrog.

1786 d. 2 jul. havde Christen Søndergård og Karen Mouridsdatter en søn til dåb i Tistrup

kirke som blev kaldet Christen og blev barnet frembåren af Kirstine Nielsdatter af Hesselho.

Faddere vare Christen Søndergård den ældre, Christen Marcussen af Hesselho, Christen

Mouridsen og Gyde Mouridsen af Tange, Christen Christensen af Snorup, Mette Elisabet af

Gårde.

1786 d. 23 jul. havde Laust Thomsen og Mette Madsdatter af snorup en søn til dåb i Tistrup

kirke som blev kaldet Thomas og blev barnet frembåren af Mette Marie Pedersdatter af

Tistrup. Faddere vare Gyde Madsen af Gjødsvang, Christen Christensen, Henrich Hansen af

Snorup, Christen Christensen ibidem, Karen Christensdatter af Snorup.

1786 d. 13 aug. havde Mads Jensen og Karen Nielsdatter af Tistrup en datter til dåb i Tistrup

kirke som blev kaldet Anna Margrethe og blev barnet frembåren af Søren Henrichsens hustru

Anna Nielsdatter af Tistrup. Faddere vare Jens Sørensen Gejl, Søren Knudsen af Tistrup,

Niels Olufsen af Agerkrog og Kirstine Knudsdatter af Tistrup.

1786 d. 8 okt. havde Jørgen Hansen og Karen Nielsdatter af Bredho en søn til dåb i Tistrup

kirke som blev kaldet Hans og blev barnet frembåren af Maren Michelborg fra Krarup.

Faddere vare Laust Jessen og Peder Jessen af Hesselho, Peder Christensen Krarup, Dorothea

Cathrine Christensdatter af Tistrup, Kirstine Bertelsdatter af Uhre.

1787 d. 21 jan. havde Niels Jacobsen og Ellen Cathrine Jesdatter af Galtho deres

hjemmedøbte søn Bertel kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Anna Olufsdatter af Bredho. Faddere vare Jørgen Hansen af Bredho, Hans

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 15 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

Jessen af Hesselho, Laust Jesen ibidem, Niels Pedersen af Galtho, Mette Michelsdatter af

Hesselho.

1787 d. 21 jan. havde Jens Nielsen og Kirstine Mortensdatter af Tistrup deres hjemmedøbte

datter Anna Marie kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Anna Marie Madsdatter af Hetofte. Faddere vare Nis Nielsen, Jens Christensen

af Tistrup, Hans Lauridsen af Tistrup, Peder Madsen af Tistrup, Dorothea Nielsdatter ibidem,

Anna Sophie Nielsdatter ibidem.

1787 d. 11 feb. havde Christen Knudsen og Ellen Bertelsdatter af Tistrup en datter til dåb i

Tistrup kirke som blev kaldet Birthe Marie og blev barnet frembåren af Else Marie

Christophersdatter af Agerkrog. Faddere vare Thomas Bertelsen af Uhre, Jens Bertelsen

ibidem, Christen Bertelsen af Agerkrog, Mads Bertelsen af Tistrup, Ellen Nielsdatter ibidem,

Kirstine Bertelsdatter i Uhre, Anna Sørensdatter i Tistrup.

1787 d. 6 apr. havde Peder Pedersen og birthe Nisdatter af Gjødsvang deres hjemmedøbte søn

Peder kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

Ellen Marie Knudsdatter af Gårde. Faddere vare Christen Thomsen af Gjødsvang, Jens

Grummesen ibidem, Niels Christensen ibidem, Peder Christensen af Have, Maren Madsdatter

af Gjødsvang, Maren Knudsdatter af Gårde.

1787 d. 17 maj. havde Christen Thomsen og Kirstine Madsdatter af Gjødsvang deres

hjemmedøbte datter Anna kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev

barnet frembåren af Johanne Gydesdatter af Gjødsvang. Faddere vare Christen Hansen af

Gjødsvang, Peder Pedersen ibidem, Hans Thomsen, Mads Madsen og Mette Grummesdatter

ibidem.

1787 d. 17 maj. var et uægte barn til dåb i Tistrup kirke fra Snorup. Moderens navn er Karen

Christensdatter og blev til barnefader udlagt en enkemand ved navn Hans Clemmensen af

Ødis Bramdrup. Barnets navn er Anna Magdalene og blev båren af Maren Christensdatter fra

Snorup. Faddere vare Gyde Mouridsen af Tange, Jeppe Christensen af Snorup, Karen

Mouridsdatter ibidem, Mette Marie Pedersdatter ibidem, Karen Jørgensdatter ibidem.

1787 d. 10 jun. havde Jens Sørensen og Appelone Jensdatter af Gejl deres hjemmedøbte

tvillingdøttre Bodil og Maren i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev Bodil

frembåren af Karen Nielsdatter i Tistrup og Maren af Kirstine Olufsdatter af Agerkrog.

Faddere vare Mads Jensen af Tistrup, Mads Pedersen af Hetofte, Nis Nielsen ibidem, Niels

Simonsen ibidem, Thomas Madsen ibidem, Niels Olufsen af Agerkrog, Lars Pedersen af

Krasborg, Lene Marie Marcusdatter af Agerkrog, Lene Marie Christensdatter, Anna Kirstine

Sørensdatter af Krasborg, Kirstine Clausdatter ibidem, Birgithe Marie Nielsdatter Hetofte.

1787 d. 9 sep. havde Anders Jessen og Anna Olufsdatter af Bredho deres hjemmedøbte søn

Oluf kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af Ellen

Cathrine Jesdatter af Galtho. Faddere vare Jes Nielsen af Heselho, Hans Jessen, Niels Jessen

ibidem, Niels Jacobsen af Galtho, Peder Christian Olufsen af Ølgod, Maren Michelborg, Else

Kirstine Jørgensdatter af Bredho.

1787 d. 9 sep. havde Nis Nielsen og Anna Marie Madsdatter af Hetofte deres hjemmedøbte

søn Niels kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 16 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

Johanne Jensdatter af Tistrup. Faddere vare Anders Lauridsen af Krarup, Mads Pedersen af

Hetofte, Christen Simonsen ibidem, Mette Christensdatter ibidem, Else Nielsdatter af Lervad.

1787 d. 9 sep. havde Christen Jørgensen og Anna Michelsdatter af Store Tønding deres

hjemmedøbte datter Ellen kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev

barnet frembåren af Karen Michelsdatter Feld. Faddere vare Christen Christensen af Feld,

Jørgen Jepsen af Lille Tønding, Christen Nielsen af Løvborg, Mads Lassen af Store Tønding,

Else Kirstine Madsdatter ibidem.

1787 d. 9 sep. havde Jens Sørensen Slot og Sidsel Christensdatter deres hjemmedøbte søn

Christen kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

Appelone Jensdatter af Gejl. Faddere vare Christen Påbøl, Jens Sørensen af Gejl, Mads

Pedersen af Hetofte, Thomas Madsen ibidem, Jens Simonsen ibidem, Anna Kirstine

Clausdatter af Krasborg.

1787 d. 30 sep. havde Christen Jensen og Maren Christensdatter af Have deres hjemmedøbte

søn Jens kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

Mette Marie Pedersdatter af Snorup. Faddere vare Christen Pedersen af snorup, Gyde Jensen

fra Vesterbæk, Peder Christensen af Have, Niels Nissen ibidem, Anders Christensen

Agerkrog, Kirstine Marie christensdatter Agerkrog, Karen Christensdatter af Snorup.

1787 d. 30 sep. havde Christen Christensen og Kirstine Hansdatter af Hesselho deres

hjemmedøbte søn Christen kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev

barnet frembåren af Mette Michelsdatter af Hesselho. Faddere vare Hans Jessen af Hesselho,

Niels Jessen ibidem, Laust og Peder Jessen, Mette Kirstine Jørgensdatter af Hesselho, Kirstine

Nielsdatter ibidem, Dorthea Christensdatter Krarup, Karen Christensdatter Hesselho.

1787 d. 31 okt. havde Jens Madsen og Mette Marie Madsdatter af Hetofte deres hjemmedøbte

datter Maren kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren

af Else Kirstine Madsdatter af Hetofte. Faddere vare Niels Simonsen af Hetofte, Christen

Simonsen ibidem, Dorthea Jensdatter fra Malle i Horne sogn, Maren Sørensdatter af Tistrup,

Karen Nielsdatter ibidem.

1787 d. 16 dec. var et uægte barn til dåb i Tistrup kirke. Moderens navn er Anna Marie

Thomasdatter. Barnets faders navn er Niels Nielsen fra Emmelev som tjener. Barnet blev

kaldet Dorthe og blev frembåren af Karen Nielsdatter fra Tistrup. Faddere vare Niels Hansen

ibidem, Christen ChristensenBoel ibidem, Anna Sørensdatter ibidem, Maren Sørensdatter

ibidem. Kvinden er fra Hjerting.

1788 d. 13 jan. havde Michel Madsen og Kirstine Pedersdatter af Krarup deres hjemmedøbte

søn Niels Christian kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Mette Michelsdatter fra Hesselho. Faddere vare Hans Jessen af Hesselho,

Christen Madsen fra Krarup, Mads Jessen, Maren Jesdatter af Letbæk Mølle, Cathrine

Jesdatter ibidem, Else Linding af Krarup, Anna Michelsdatter ibidem.

1788 d. 13 jan. havde Jørgen Jepsen og Kirstine Jørgensdatter af Lille Tønding deres

hjemmedøbte datter Maren kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev

barnet frembåren af Karen Michelsdatter fra Ølgod sogn Hjedding by. Faddere vare Christen

Christensen af Feld, Christen Nielsen fra Løvborg, Søren Jørgensen fra Lille Tønding.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 17 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1788 d. 13 jan. havde Hans Thomsen og Ellen Christensdatter af Tistrup deres hjemmedøbte

søn Thomas kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren

af Ellen Cathrine Christensdatter fra Hodde by. Faddere vare Christen Iversen af Hodde, Lars

Christensen ibidem, Laust Thomsen fra Sig, Peder Hansen af Tistrup, Kirstine Christensdatter

ibidem, Karen Nielsdatter fra Hodde.

1788 d. 20 mar. havde Niels Jørgensen og Kirstine Knudsdatter deres hjemmedøbte søn

Christen kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

Anna Michelsdatter fra Store Tønding. Faddere vare Søren Knudsen, Christen Jørgensen af

Store Tønding, Niels Boel af Tistrup, Karen Nielsdatter af Tistrup, Kirstine Christensdatter

ibidem.

1788 d. 24 mar. havde Niels Christensen og Bodil Olufsdatter af Hesselho ders hjememdøbte

søn Oluf kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

Anna Olufsdatter af Bredho. Faddere vare Hans Jessen af Hesselho, Christen Marcussen

ibidem, Marcus Christensen ibidem, Kirstine Hansdatter ibidem.

1788 d. 27 apr. havde Thomas Madsen og Mette Christensdatter Hetofte deres hjemmedøbte

søn Christen kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren

af Kirstine Thomasdatter af Krarup. Faddere vare Christen Knudsen af Krarup, Nis Nielsen af

Hetofte, Mads Thomsen i Gjødsvang, Gyde Madsen ibidem, Anna Christensdatter Krarup.

1788 d. 12 maj. havde Søren Knudsen og Ellen Nielsdatter af Tistrrup deres hjemmedøbte søn

Christen kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

Ellen Cathrine Jesdatter af Galtho. Faddere vare Niels Jacobsen af Galtho, Kirstine

Knudsdatter af Tistrup, Karen Nielsdatter ibidem, Kirstine Christensdatter ibidem.

1788 d. 1 jun. havde Peder Christensen og Anna Cathrine Nisdatter af Have deres

hjemmedøbte søn Christen kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev

barnet frembåren af Kirstine Christensdatter af Stundsig i Horne sogn. Faddere vare Christen

Jensen i Have, Johanne Christensdatter fra Stundsig, Anna Christensdatter ibidem, Kirstine

Marie Christensdatter ibidem, Kirstine Bertelsdatter fra Uhre.

1788 d. 22 jun. havde Peder Christensen og Maren Christensdatter af Snorup deres

hjemmedøbte søn Christen kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev

barnet frembåren af Maren Christensdatter af Have. Faddere vare Christen Pedersen af

Snorup, Oluf Christensen af Agerkrog, Christen Jensen af Have, Anna Marcusdatter af

Snorup, Karen Mouridsdatter ibidem.

1788 d. 29 jun. havde Jens Christensen og Karen Mortensdatter af Tistrup deres hjemmedøbte

datter Else kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

Ellen Jensdatter af Tistrup. Faddere vare Peder Madsen af Tistrup, Jens Nielsen ibidem, Niels

Christensen Boel, Karen Larsdatter Tistrup, Johanne Broe ibidem.

1788 d. 17 aug. havde Hans Nielsen og Benedikte Jensdatter af Krarup deres hjemmedøbte

søn Niels kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af

madame Satterup. Faddere vare Anders Lauridsen af Krarup, Hans Hansen af Lund, Niels

Jensen ibidem, Vedste Sørensen Krarup, Maren Jensdatter af Lund, Maren Sørensdatter

ibidem, Anna Kirstine Jensdatter ibidem.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 18 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1788 d. 5 okt. havde Niels Simonsen og Anna Jensdatter af Hetofte deres datter til dåb i

Tistrup kirke som blev kaldet Anna og blev barnet frembåren af Voldborg Lambertsdatter fra

Bjerremose. Faddere vare Palle Jensen fra Bjerremose, Lars Pedersen af Krasborg, Jens

Simonsen af Hetofte, Else Kirstine Madsdatter og Dorthea Madsdatter af Hetofte.

1788 d. 12 okt. havde Mads Lassen og Mette Marie Nielsdatter af Store Tønding deres datter

til dåb i Tistrup kirke og blev kaldet Anna og blev barnet frembåren af Margrethe Nielsdatter

af Agerkrog. Faddere vare Thomas Nielsen fra Frisvad, Niels Lassen fra Tistrup, Christen

Nielsen af Løvborg, Niels Pedersen af Agerkrog, Ellen Madsdatter fra Feld, Kirstine

Jørgensdatter af Lille Tønding, Anna Michelsdatter af Store Tønding.

1788 d. 30 nov. havde Niels Larsen og Karen Hansdatter af Tistrup deres datter til dåb i

Tistrup kirke som blev kaldet Anna og blev barnet frembåren af Birthe Christensdatter i

Tistrup. Faddere vare Peder Hansen af Tistrup, Niels Hansen ibidem, Mette Marie Nielsdatter

fra Store Tønding, Ellen Christensdatter fra Tistrup, Maren Sørensdatter ibidem.

1788 d. 28 dec. havde Thomas Sørensen og Anna Marcusdatter af Snorup deres hjemmedøbte

datter Kirstine kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Lene Marie Marcusdatter fra Agerkrog. Faddere vare Oluf Christensen af

Agerkrog, Christen Marcussen af Hesselho, Christen Thomsen Gårde, Marcus Christensen af

Hesselho, Maren Olufsdatter, Kirstine Olufsdatter.

1789 d. 1 apr. havde Niels Jacobsen og Ellen Cathrine Jesdatter i Galtho deres hjemmedøbte

datter Ellen Kirstine kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Ellen Nielsdatter i Tistrup. Faddere vare Hans Jessen af Hesselho, Niels Jessen

ibidem, Anders Jessen af Bredho, Christen Knudsen af Galtho, Jens Michelsen ibidem, Søren

Knudsen af Tistrup, Anna Jesdatter af Hesselho.

1789 d. 13 apr. havde Morten Lassen og Kirstine Pedersdatteraf Tistrup deres hjemmedøbte

datter Anna kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren

af Mette Marie Nielsdatter af Store Tønding. Faddere vare Anders Christensen af Tistrup,

Christen Olufsen ibidem, Karen Stokvad ibidem, Anna Rasmusdatter.

1789 d. 12 maj. havde Peder Pedersen og Birthe Nisdatter af Gødsvang deres hjemmedøbte

søn nis Christian kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Anna Christensdatter af Gjødsvang. Faddere vare Christen Boel, Mette

Grummes, Karen Madsdatter af Gjødsvang, Ellen Marie Knudsdatter af Gårde, Cathrine

Nisdatter af Have.

1789 d. 12 maj. havde Peder Christensen og Maren Christensdatter af Snorup deres

hjemmedøbte søn Peder kaldet i Tistrup kirke hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet

frembåren af Anna Marcusdatter fra Snorup. Faddere vare Thomas Sørensen af Snorup, Laust

Thomsen ibidem, Christen Christensen ibidem, Anna Jørgensdatter Bredho, Voldborg

Christensdatter Snorup.

1789 d. 21 maj. havde Oluf Thomsen og Anna Kirstine Clausdatter af Krasborg en søn til dåb

i Tistrup kirke som blev kaldet Claus og blev barnet frembåren af Maren Clausdatter fra Sig

Torstrup sogn. Faddere til den af degnen anførte Claus vare foruden den anmeldte der bar

barnet Oluf Thomsens Sc. af Krasborg Jens Jensen udi Sig, Christen Sørensen Gejl, Lars

Pedersen af Krasborg, Dorthea og Maren Thomasdøttre af Krasborg.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 19 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

Fra lide borte til mit embeds begyndelse have døbte i Tistrup annes tilhørende 2de drenge

Niels Christian og Peder. Et pigebarn Anna af Tistrup. Kirstine af Snorup. Ellen Kirstine af

Galtho. Anna af Tistrup.

1789 d. 21 maj. Claus døbt. Matre introducte eodem die.

1789 d. 21 jun. var en hjemmedøbt navnlig Knud i kirke. Parantos Mads Thomsen og Karen

Knudsdatter af Krarup. Birthe Marie Knudsdatter fra L? bar dette drengebarn. Sponsores

Christen Jensen, Christen Hansen, Vedste Sørensen, Gyde Madsen, Anna Christensdatter alle

af Krarup.

1789 d. 21 jun. havde Jens Grummesen og Maren Jensdatter af Gjødsvang deres hjemmedøbte

datter kaldet Anna i kirke. Anna Grummes af Gjødsvang bar barnet. Testes: Christen

Thomsen af Gjødsvang, Mads Madsen ibidem, Laust Jessen Hesselho, Niels Nissen af Have,

Anna Christensdatter Gjødsvang.

1789 d. 12 jul. et hjemmedøbt pigebarn kaldet Karen i Tistrup kirke. Kirstine Jørgensdatter af

Lille Tønding bar det. Parentes Christen Jørgensen og Anna Michelsdatter af Lille Tønding.

Testes: Christen Christensen af Feld, Mads Lassen af Store Tønding, Jørgen Jepsen af Lille

Tønding, Søren Jørgensen ibidem, Anna Christensdatter ibidem.

1789 d. 19 jul. i Tistrup kirke et hjemmedøbt pigebarns dåb publiceret navnlig Mette. Parentes

Laust Thomsen og Karen Michelsdatter af Snorup. Sponsorer

1789 d. 30 aug. en hjemmedåbs publication i Tistrup kirke sc. Thomas. Parentes Søren Skov

og Dorthe Thomasdatter af Agerkrog. Testes Kirstine Olufsdatter af Agerkrog, Oluf

Christensen fra Agerkrog, Anders Christensen ibidem, Christen Christensen af Feld, Kirstine

Thomasdatter af Sig og Else Christophersdatter af Agerkrog.

1789 d. 4 okt. atter en hjemmedåb publiceret i Tistrup kirke sc. Karen. Parent Niels Simonsen

og Anna Jensdatter af Hetofte. Testes Anna Kjeldsdatter fra Bjalderup som bar barnet,

Christen og Kjeld Sørensen af Hetofte, Else Madsdatter i Boel og Anna Jensdatter fra

Bjerremose.

1789 Festo set n. fød Hans Sørensen søn navnlig Christen i Tistrup.

1789 d. 1 nov. atter en hjemmedåbs offentlige forkyndelse i Tistrup kirke navnlig Jes.

Parentes Hans Jessen og Mette Michelsdatter af Hesselho. Ellen Cathrine Jesdatter af Galtho

bar barnet. Sept. Michel Madsen af Krarup, Niels Jessen af Hesselho, Christen Christensen

ibidem, Anders Jessen i Bredho og Anna Jesdatter af Hesselho.

1789 d. 1 nov. fremdeles hjemmedåb forkyndt sc. Birthe. Parentes Jens Slot og Sidsel

Christensdatter. Anna Madsdatter af Hetofte bar barnet. Test: Mads Pedersen af Hetofte,

Laust Rasmussen ibidem, Christen Påbøl af Gårde, Mette Christensdatter af Hetofte, Anna

Marie Madsdatter ibidem.

1789 d. 6 dec. havde Christen Thomsen og Kirstine Madsdatter af Gjødsvang en datter til dåb

i Tistrup kirke Johanne kaldet. Johanne Gydesdatter af Gjødsvang bar barnet. Testes: Jens

Grummesen Gjødsvang. Peder Pedersen ibidem, Mads Madsen ibidem, Anna Boel ibidem.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 20 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1789 d. 13 dec. en hjemmedåbs offentlige forkyndelse i Tistrup kirke sc. Maren. Parenter

Niels Jessen og Anna Christensdatter af Hesselho. Maren Olufsdatter af Snorup bar barnet.

Testes: Hans Jessen af Hesselho, Christen Marcussen ibidem, Anders Jessen af Bredho,

Christen Christensen af Hesselho, Anna Jesdatter ibidem.

1790 d. 10 jan. havde Oluf Christensen og Lene Marcusdatter af Agerkrog deres datter kaldet

Anna til dåb i Tistrup kirke. Anna Marcusdatter af Snorup bar barnet. Testes: Christen

Bertelsen af Agervig, Anders Christensen ibidem, Niels Olufsen ibidem, Kirstine Olufsdatter

ibidem, Dorthe Thomasdatter af Sig.

1790 d. 21 mar. en hjemmedåbs forkyndelse i Tistrup kirke sc. Niels. Parentes Anders Jessen

og Anna Olufsdatter af Bredho. Bodil Olufsdatter af Hesselho bar barnet. Testes: Niels Jessen

af Hesselho, Niels Christensen ibidem, Christen Marcussen ibidem, Maren Jørgensdatter af

Bredho.

1790 d. 5 apr. atter hjemmedåbs forkyndelse i Tistrup kirke sc. Anna Marie. Parentes Jørgen

Jepsen og Kirstine Jørgensdatter af Lille Tønding. Voldborg Christensdatter af snorup bar

barnet. Testes: Christen Løvborg, Christen Christensen Feld, Mads Lassen Tønding, Jeppe

Christensen Snorup.

1790 d. 25 apr. havde forældrene Nis Nielsen og Anna Marie Madsdatter af Hetofte en søn til

dåb i Tistrup kirke som blev kaldet Mads. Karen Madsdatter af Hetofte bar barnet. Testes:

Laust Rasmussen af Hetofte, Mads Pedersen ibidem, Jens Nielsen af Tistrup, Mette Christens

af Hetofte, Appelone Jensdatter af Gejl.

1790 d. 2 maj. en hjemmedåbs forkyndelse i Tistrup kirke sc. Kirstine Marie. Parentes

Christen Nielsen og Anna Jørgensdatter af Løvborg. Ellen Andersdatter af Agerkrog bar

barnet. Testes: Christen Jepsen af Agerkrog, Mads Lassen af Tønding, Christen Jørgensen

ibidem, Maren Lambertsdatter ibidem, Johanne Michelsdatter af Feld.

1790 d. 16 maj. havde Jens Madsen og Dorthea Marie Madsdatter deres søn til dåb i Tistrup

kirke som blev kaldet Mads Christian. Else Madsdatter af Krarup bar barnet. Testes: Anders

Lauridsen Krarup, Niels Simonsen af Hetofte, Else Kirstine Ibidem, Maren Sørensdatter af

Tistrup.

1790 d. 16 maj. en hjemmedåbs forkyndelse i Tistrup kirke sc. Kirstine. Parentes Christen

Jensen og Maren Christensdatter af Have. Mette Knudsdatter af Vesterbæk bar barnet. Testes:

Gyde Jensen af Vesterbæk, Peder Christensen af Have, Thomas Bertelsen af Uhre, Maren

Olufsdatter Snorup.

1790 d. 24 maj. var en hjemmedåbs forkyndelse i Tistrup kirke sc. Niels. Parentes Michel

Madsen og Kirstine Pedersdatter af Krarup. Cathrine Jesdatter fra Letbæk Mølle bar barnet.

Faddere: Niels Hansen af Letbæk Mølle, Jeppe Nielsen af Hodde, Laust Jørgensen af Olling i

Ansager sogn, Mads Michelsen af Krarup, Karen Jesdatter af Letbæk Mølle.

1790 d. 24 maj. havde Jens Nielsen og Kirstine Mortensdatter af Tistrup en søn til dåb i

Tistrup kirke som blev kaldet Niels. Johanne Jensdatter af Tistrup bar barnet. Testes: Hans

Lauridsen af Tistrup, Jens Christensen ibidem, Nis Nielsen af Hetofte, Anna Sophie

Nielsdatter af Tistrup, Dorthea Jensdatter ibidem.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 21 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1790 d. 8 aug. var hjemmedåbs forkyndelse i Tistrup kirke sc. Christine. Parentes Christen

Knudsen og Ellen Bertelsdatter af Tistrup. Kirstine Christensdatter bar barnet. Testes: Bertel

Thomsen af Uhre, Niels Jørgensen af Tistrup, Søren Knudsen ibidem, Thomas Bertelsen af

Uhre, Kirstine Bertelsdatter ibidem, Karen Sørensdatter af Tistrup.

1790 d. 15 aug. atter hjemmedåbs forkyndelse i Tistrup kirke sc. Anna. Parentes Christen

Christensen og Karen Mouridsdatter af Snorup. Kirstine Nielsdatter af Hesselho bar barnet.

Testes: Christen Marcussen af Hesselho, Christen Thomsen af Gårde, Anders Jessen af

Bredho, Peder Christensen af Snorup, Jeppe Christensen, Anna Nielsdatter Snorup.

1790 d. 26 aug. hjemmedøbt fra Krarup Jens. Parentes Hans Nielsen og Anneke Jensdatter.

Testes dom 17 p trinit. Anna Kirstine Jensdatter fra Lund bar barnet. Anders Lauridsen fra

Krarup, Niels Hansen Letbæk Mølle.

1790 d. 14 sep. hjemmedøbt fra Galtho Niels Jacobsen og Ellen Cathrine Jesdatter sc. Niels.

Mette Michelsdatter af Hesselho bar barnet. Spons: Hans Jessen af Hesselho, Laust Jessen

ibidem, Anders Jessen af Bredho, Jørgen Hansen ibidem, Anna Christensdatter af Hesselho.

1790 d. 24 okt. havde Niels Jørgensen og Anna Kirstine Knudsdatter en søn til dåb som blev

kaldet Søren og blev barnet frembåren af Karen Sørensdatter af Tistrup. Spons: Christen

Knudsen af Tistrup, Søren Knudsen ibidem, Søren Jørgensen ibidem, Karen Nielsdatter af

Tistrup, Johanne Marie Lobedantz.

1790 d. 26 dec. havde Mads Thomsen og Karen Knudsdatter af Krarup en datter til dåb som

blev kaldet Anna Kirstine og blev barnet frembåren af Anna Cathrine Madsdatter fra Krarup.

Spons. Lars Pedersen af Krarup, Anders Lauridsen ibidem, Niels Hansen Letbæk Mølle,

Kirstine Pedersdatter af Krarup, Lene Marie Christensdatter ibidem.

1790 d. 26 dec. havde Peder Christensen og Anna Cathrine Nisdatter fra Have en datter til dåb

som blev kaldet Johanne Marie og blev barnet frembåren af Kirstine Christensdatter fra

Stundsig i Horne sogn. Spons. Peder Pedersen i Gjødsvang, Christen Jensen Have, Niels

Nissen, Jens Bertelsen Uhre, Anna Christensdatter.

1791 d. 20 feb. havde Jens Grummesen og Maren Jensdatter af Gjødsvang en søn til dåb som

var kaldet Grumme og blev barnet frembåren af Mette Grummesdatter fra Gjødsvang. Spons.

Christen Thomsen af Gjødsvang, Mads Madsen ibidem, Jens Jensen Gårde, Nis Jensen

ibidem, Anna Boel Gjødsvang.

1791 d. 13 mar. havde Gyde Madsen og Anna Christensdatter af Krarup deres hjemmedøbte

datter Kirstine kaldet i Tistrup kirke og blev barnet frembåren af Kirstine Thomasdatter fra

Krarup. Spons. Michel Madsen af Krarup, Hans Nielsen ibidem, Christen Christensen Snorup,

Niels Lambertsen Krarup, Karen Knudsdatter ibidem.

1791 d. 2 jun. havde Christen Jørgensen og Anna Michelsdatter af Store Tønding deres

hjemmedøbte datter Christine kaldet til dåb i Tistrup kirke og bar barnet Johanne

Michelsdatter af Feld. Spons. Christen Christensen Feld, Christen Nielsen fra Løvborg,

Jørgen Christensen af Tønding, Henrich Christensen ibidem, Else Marie Jørgensdatter

Tønding.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 22 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1791 d. 13 jun. havde Laust Thomsen og Karen Michelsdatter af Snorup deres hjemmedøbte

datter Ellen kaldet i Tistrup kirke og blev barnet frembåren af Johanne Michelsdatter fra Feld.

Spons. Christen Christensen af Feld, Thomas Sørensen af snorup, Christen Søndergård

ibidem, Christen Thomsen Gjødsvang, Else Kirstine Christensdatter Snorup.

1791 d. 13 jun. havde Peder Christensen og Maren Olufsdatter deres hjemmedøbte søn Oluf

kaldet i Tistrup kirke og blev barnet frembåren af Lene Marie Marcusdatter fra Agerkrog.

Spons. Oluf Christensen af Agerkrog, Oluf Lassen af Strellev, Jeppe Christensen Snorup,

Maren Mouridsdatter Snorup, Anna Olufsdatter ibidem.

1791 d. 17 jul. havde Mads Lassen og Mette Marie Nielsdatter af Store Tønding deres

hjemmedøbte søn Lars kaldet i Tistrup kirke og blev barnet frembåren af Ellen Cathrine

Pedersdatter fra Yderik Torstrup sogn. Spons. Thomas Nielsen fra Frisvad Varde sogn, Peder

Lassen fra Yderik, Niels Lassen fra Tistrup, Else Marie Jørgensdatter fra Lille Tønding, Bodil

Christensdatter fra Løvborg.

1791 d. 17 jul. havde Thomas Madsen og Mette Christensdatter af Hetofte deres hjemmedøbte

datter Johanne Kirstine kaldet i Tistrup kirke hvis hjemmedåb da blev confirmeret og blev

barnet frembåren af Anna Christensdatter fra Krarup. Testes: Christen Knudsen af Krarup,

Gyde Madsen ibidem, Mads Madsen af Gjødsvang, Anna Kirstine Jesdatter fra Hetofte, Anna

Jensdatter Gejl.

1791 d. 17 jul. havde Mads Jensen og Karen Nielsdatter af Tistrup deres hjemmedøbte søn

Niels kaldet i Tistrup kirke hvis hjemmedåb da blev publiceret og blev barnet frembåren af

Anna Sørensdatter af Tistrup. Spons. Jens Sørensen Gejl, Christen Simonsen af Tistrup,

Christen Christensen fra Lervad, Cathrine Otterine Lobedantz, Maren Sørensdatter Tistrup.

1791 d. 7 aug. havde Niels Christensen og Bodil Olufsdatter en datter til dåb i Tistrup kirke

som blev kaldet Inger Kirstine og blev barnet frembåren af Kirstine Eriksdatter fra Forsumho.

Spons. Christen Marcussen, Laust Jensen, Hans Jessen alle fra Hesselho, Laust Christensen

fra Gårde, Anna christensdatter fra Hesselho.

1791 d. 7 aug. havde Laust Jessen og Maren Madsdatter af Hesselho en søn til dåb i Tistrup

kirke som blev kaldet Thomas og blev barnet frembåren af Kirstine Madsdatter fra

Gjødsvang. Test: Christen Thomsen af Gjødsvang, Mads Thomsen ibidem, Niels Christensen

af Hesselho, Thomas Christensen af Gjødsvang, Mette Michelsdatter af Hesselho, Anna

Olufsdatter fra Lærkeholt Ansager sogn.

1792 d. 8 jan. havde Peder Christensen og Maren Jørgensdatter af Bredho en datter til dåb i

Tistrup kirke som blev kaldet Kirstine og blev barnet frembåren af Karen Jørgensdatter fra

Bredho. Testes: Hans Jessen af Hesselho, Niels Christensen ibidem, Jens Bertelsen fra Uhre,

Johanne Jensdatter ibidem, Karen Christensdatter fra Hesselho.

1792 d. 19 feb. havde Mads Madsen og Anna Jesdatter deres hjemmedøbte søn Thomas

kaldet hvis dåb der da blev confirmeret og blev barnet frembåren af Maren Madsdatter fra

Hesselho. Faddere: Laust Jessen af Hesselho, Hans Jessen ibidem, Christen Hansen

Gjødsvang, Mette Grummesdatter.

1792 d. 30 okt. forevist ved min visitats i Tistrup og Hodde menighed. C. Sølling.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 23 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1792 d. 3 jun. Lars døbt i Tistrup kirke. Niels Lassen og Karen Hansdatter ob blev barnet

frembåren af Cathrine Ottoine Bertelsen fra Varde. Spons. Thomas Bertelsen, Peder Hansen

af Tistrup, Ellen Christensdatter, Maren Sørensdatter af Tistrup.

1792 d. 10 jun. Johannes døbt i Tistrup kirke. Niels Jacobsen og Ellen Cathrine Jesdatter af

Galtho og blev barnet frembåren af Kirstine Pedersdatter fra Ørbæk i Hoven sogn. Faddere:

Jes Nielsen, Niels Jessen Laust Jessen, Anna Marcusdatter.

1792 d. 15 jun. Maren døbt i Tistrup kirke. Hans Thomsen og Ellen Christensdatter af Tistrup.

Faddere: Peder Hansen af Tistrup, Morten Lassen ibidem, Christen Olufsen ibidem, Karen

Hansdatter Tistrup.

1792 d. 15 jun. Hans døbt i Tistrup kirke. Christen Thomsen og Kirstine Madsdatter af

Gjødsvang og blev barnet frembåren af Johanne Gydesdatter i Gjødsvang. Faddere: Mads

Madsen, Jens Grummesen, Christen Hansen, Peder Pedersen, Mette Grummesdatter

Gjødsvang.

1792 d. 17 jul. Thomas døbt i Tistrup kirke. Oluf Thomsen og Anna Kirstine Clausdatter af

Krasborg og blev barnet frembåren af Maren Thomasdatter fra Sig. Faddere: Thomas Olufsen,

Lars Pedersen i Krasborg, Jens Sørensen Gejl, Anna Kirstine Jensdatter.

1792 d. 28 okt. Søren døbt i Tistrup kirke. Christen Simonsen og Barcha Sørensdatter af

Tistrup og blev barnet frembåren af Anna Jensdatter i Hetofte. Faddere: Niels Simonsen,

Christen Knudsen, Niels Jørgensen, Marcus Christensen, Mette Madsdatter.

1792 d. 30 sep. Bodil døbt i Tistrup kirke. Niels Christian Bertelsen og Johanne Jensdatter i

Uhre og blev barnet frembåren af Kirstine Bertelsdatter. Faddere: Thomas Bertelsen, Christen

Bertelsen Agerkrog, Jens Bertelsen, Christen Knudsen Tistrup, Kirstine Knudsdatter ibidem.

1792 d. 4 nov. Karen døbt i Tistrup kirke. Jens Madsen og Dorthea Marie Madsdatter af

Tistrup og blev barnet frembåren af Else Kirstine Madsdatter. Faddere: Thomas Madsen,

Niels Simonsen, Mads Pedersen, Maren Sørensdatter Tistrup.

1792 d. 11 nov. Mette døbt i Tistrup kirke. Niels Jessen og Anna Christensdatter og blev

barnet frembåren af Hans Jessens hustru Mette Michelsdatter af Hesselho. Faddere: Jes

Nielsen, Christen Marcussen, Laust Jessen, Niels Christensen, Maren Christensdatter

Hesselho.

1792 d. 11 nov. Morten døbt i Tistrup kirke. Jens Nielsen og Kirstine Mortensdatter og blev

barnet frembåren af Johanne Jensdatter Broe. Faddere: Peder Madsen, Jens Due, Nis Nielsen

af Hetofte, Niels Christian Nielsen, Maren Sørensdatter af Tistrup.

1792 d. 26 dec. Georgine Kirstine døbt i Tistrup kirke. Peder Johannes Lobedantz og Marie

Grue og blev barnet frembåren af Catharine Ottoine Bertelsen fra Varde. Faddere: Thomas

Bertelsen, Christen Simonsen, Niels Christian Bertelsen, jomfru Kaae.

1793 d. 17 mar. Jes døbt i Tistrup kirke. Laust Jessen og Maren Madsdatter af Hesselho og

blev barnet frembåren af Hans Jessens hustru Mette Michelsdatter af Hesselho. Faddere: Jes

Nielsen, Hans Jessen, Peder Jessen af Steigebjerg, Mads Madsen af Gjødsvang, Maren

Marcusdatter.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 24 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1793 d. 7 apr. Else Marie døbt i Tistrup kirke. Oluf Christensen og Lene Marie Marcusdatter

af Agerkrog og blev frembåren af Maren Olufsdatter i Snorup. Faddere: Peder Christensen af

Snorup, Christen Bertelsen, Anders Christensen, Niels Olufsen, Else Kirstine Olufsdatter,

Anna Olufsdatter.

1793 d. 28 apr. Søren døbt i Tistrup kirke. Jens Sørensen og Sidsel Christensdatter i Gårde og

blev barnet frembåren af Anna Sophie Christensdatter af Gårde. Faddere: Christen Thomsen,

Niels Christensen, Lauge Christensen, Laust Christensen, Maren Knudsdatter.

1793 d. 28 apr. Christen et uægte barn. Moderen Anna Michelsdatter. Faderen er udlagt at

være Peder Christensen fra Ølgod sogn. Barnet blev frembåren af Mette Michelsdatter af

Hesselho. Faddere: Hans Jessen, Niels Hansen af Letbæk Mølle, Jens Hansen, Morten

Hansen, Lene Marie Christensdatter.

1793 d. 16 jun. Michel døbt i Tistrup kirke. Laust Thomsen og Karen Michelsdatter af Snorup

og blev barnet frembåren af Maren Larsdatter af Feld. Spons. Christen Christensen Feld,

Peder Christensen, Thomas Sørensen, Jeppe Christensen, Vodlborg Christensdatter, Maren

Mouridsdatter.

1793 d. 30 jun. Maren døbt i Tistrup kirke. Niels Simonsen og Anna Jensdatter af Hetofte og

blev barnet frembåren af Anna Jensdatter af Horne sogn. Test: Jens Pallesen af Horne sogn,

Thomas Madsen, Jens Madsen af Tistrup, Mads Pedersen af Hetofte, Jens Simonsen, Kjeld

Simonsen.

1793 d. 13 aug. Lars døbt i Tistrup kirke. Christen Jørgensen og Anna Michelsdatter af Store

Tønding og blev barnet frembåren af Maren Christensdatter af Tønding. Test. Mads Lassen,

Christen Christensen Feld, Mads Michelsen, Henrich Christensen, Jens Christensen af Store

Tønding, Else Kirstine Jørgensdatter af Lille Tønding.

1793 d. 18 sep. Christen døbt i Tistrup kirke. Christen Knudsen og Ellen Bertelsdatter af

Tistrup og blev barnet frembåren af Johanne Jensdatter af Uhre. Faddere: Knud Sørensen

Tistrup, Jørgen Nielsen ibidem, Niels Christian Bertelsen Uhre.

1794 d. 2 mar. Jens døbt i Tistrup kirke. Jens Grummesen og Maren Jensdatter af Gjødsvang

og blev barnet frembåren af Maren Jensdatter i Gårde. Test: Mads Madsen af Gjødsvang,

Niels Johansen af Gårde, Christen Thomsen af Gjødsvang, Christen Christensen, Karen

Christensdatter ibidem.

1794 d. 2 mar. Mads døbt i Tistrup kirke. Mads Madsen og Anna Jesdatter af Gjødsvang og

blev barnet frembåren af Maren Madsdatter i Hesselho. Faddere: Laust Jessen af Hesselho,

Thomas Christensen, Niels Christensen, Niels Jessen Hesselho, Maren Christensdatter af

Hesselho.

1794 d. 11 mar. hjemmedøbt Mette af Hesselho. Laust Jessen og Maren Madsdatter. Spons.

Jes Nielsen af Hesselho, Mads Thomsen af Gjødsvang, Thomas Madsen af Hetofte, Karen

Christensdatter af Hesselho.

1794 d. 17 mar. hjemmedøbt fra Galtho Jep Christian. Niels Jacobsen og Ellen Cathrine

Jesdatter og blev barnet frembåren af Anna Christensdatter af Hesselho. Fad: Hans Jessen.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 25 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1794 d. 30 mar. Christen hjemmedøbt fra Lille Tønding. Jørgen Jepsen og Maren

Christensdatter og blev barnet frembåren af Maren Christensdatter fra Sig i Torstrup sogn.

Faddere: Christen Madsen af Sig i torstrup sogn, Christen Christensen Feld, Mads Lassen og

Christen Jørgensen i Store Tønding.

1794 d. 23 mar. Peder døbt i Tistrup kirke. Hans Pedersen og Karen Jensdatter af Tistrup og

blev barnet frembåren af stuepigen på Nørholm. Faddere: Lars Pedersen af Krasborg, Søren

Christensen af Tistrup, Jens Madsen ibidem, Maren Sørensdatter af Tistrup.

1794 d. 6 jul. Hans Peder døbt i Tistrup kirke. Peder Hansen og Ellen Cathrine Nielsdatter og

blev barnet frembåren af Else Marie Nielsdatter af Galtho. Spons. Hans Lauridsen, Jens

Nielsen Broe af Tistrup, Niels Pedersen af Galtho, Nis Nielsen af Hetofte.

1794 d. 31 aug. Knud døbt i Tistrup kirke. Thomas Madsen og Mette Christensdatter af

Hetofte og blev barnet frembåren af Christine Christensdatter af Krarup. Spons. Christen

Michelborg af Krarup, Gyde Madsen ibidem, Mads Madsen Gjødsvang, Jens Sørensen Gejl,

Anna Jensdatter ibidem.

1794 d. 4 maj. Cathrine Marie døbt i Tistrup kirke. Niels Lassen og Karen Hansdatter af

Tistrup og blev barnet frembåren af Maren Pedersdatter af Tistrup. Faddere: Peder Hansen,

Mads Lassen af Store Tønding, Hans Thomsen af Tistrup, Johanne Marie Lobedantz, Maren

Sørensdatter.

1794 d. 12 sep. Andreas døbt i Tistrrup kirke. Moderen Karen Andreasdatter. Faderen blev

udlagt at være en Thybo. Faddere og den der bar barnet var Kirstine Jensdatter af Krasborg,

Christen Feld, Jens Nielsen Skrædder, Anna Kirstine Jensdatter.

1794 d. 30 nov. Ellen døbt i Tistrup kirke. Laust Thomsen og Karen Michelsdatter af Snorup.

Kirstine Madsdatter af Gjødsvang bar det. Testes: Christen Christensen af Gjødsvang, Lars

Pedersen Krarup, Christen Feld, Christen Søndergård, Ellen Christensdatter Krarup.

1794 d. 7 dec. Niels christian Bertelsen Uhre og Johanne Jensdatters barn n. Mette blev døbt i

Tistrup kirke. Testes: Anna Jensdatter fra Debel bar barnet samt Jep Jensen, Jens Christensen

begge af ? sogn, Jens Bertelsen fra Mølby, Marie Kirstine Jepsdatter ibidem, Kirstine

Christensdatter af Tistrup.

1794 d. 14 dec. Niels Christensen og Bodil Olufsdatter af Hesselho deres søn Christens dåb

forkyndt i Tistrup kirke. Testes: Maren Christensdatter som bar ham, Christen Marcussen,

Niels Jessen, Laust Jessen alle af Hesselho samt Inger Christensdatter af Tistrup.

1794 d. 21 dec. døbt et pigebarn Kirstine af Hesselho. Testes: Maren Christensdatter af dito

som bar barnet, Christen Marcussen, Hans Jessen, Laust Jessen af Hesselho, Christen

Thomsen Gårde, Ellen Cathrine Jesdatter Galtho. Parentes Niels Jessen og Anna

Christensdatter af Hesselho.

1795 d. 1 jan. en hjemmedåb forkyndt i Tistrup kirke sc. Niels af Tistrup. Jens Nielsen Broe

og Kirstine Mortensdatter. Test: jomfru Johanne Marie Lobedantz bar det, Nis Nielsen af

Hetofte, Jens Christensen af Tistrup, Niels Christian Nielsen ibidem, Dorthe Sørensdatter og

Maren Sørensdatter ibidem.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 26 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1795 d. 11 jan. Gyde Madsen og Anna Christensdatter af Krarup deres søn Christens

hjemmedåb publiceret. Test: Christine Christensdatter af Krarup bar barnet, Christen

Michelborg, Michel Madsen ibidem, Niels Hansen af Letbæk Mølle, Ebbe Hansen af Krarup,

Morten Hansen ibidem.

1795 d. 18 jan. en hjemmedåb forkyndt udi Tistrup kirke. Barnets navn Villads. Parents Peder

Villadsen og Maren Thomasdatter af Snorup. Test: Anna Kirstine Sørensdatter af Torstrup bar

barnet, Niels Pedersen Olling, Thomas Sørensen Snorup, Oluf Thomsen Krasborg og Maren

Sørensdatter Tistrup.

1795 d. 18 jan. dito dag døbt et pigebarn fra Have sc. Mette. Christen Jensen og Maren

Christensdatter. Test: Maren Olufsdatter fra Snorup bar barnet, Gyde Jensen fra Vesterbæk,

Oluf Larsen fra Strellev, Cathrine Nisdatter fra Have og Kirstine ?datter fra Uhre.

1795 d. 1 feb. døbt et barn fra Hetofte sc. Christen. Parentes Nis Nielsen og Anna Marie

Madsdatter. Test: Anna Jensdatter af Galtho, Jens Sørensen af Gejl, Mads Pedersen af

Hetofte, Jens Nielsen Broe af Tistrup, Niels Christian Nielsen ibidem.

1795 d. 1 mar. døbt i Tistrup kirke en pigebarn Maren fra Gjødsvang. Parentes Jens

Grummesen og Maren Jensdatter. Testes: Kirstine Madsdatter af Gjødsvang bar barnet,

Christen Thomsen ibidem, Christen Hansen ibidem, Niels Christensen af Gårde, Hans Jensen

ibidem, Karen Christensdatter af Hesselho.

1795 d. 15 jan, Michels barn i Krarup Niels. Parentes: Michel Madsen og Kirstine

Pedersdatter.

1795 d. ? ?. Mads. Parentes: Jens Madsen og Kirstine Olufsdatter. Test: Kirstine Madsdatter

af Gjødsvang bar barnet, Oluf Christensen af Agerkrog, Christen Thomsen, Mads Madsen af

Gjødsvang og Peder Christensen af Krarup.

1795 d. 25 mar. Mourids af Snorup. Par: Christen Christensen og Maren Mouridsdatter.

Testes: Mette Michelsdatter af Hesselho som bar barnet, Hans Jessen ibidem, Christen

Marcussen ibidem, Peder Christensen af Snorup, Sophie Christensdatter Gårde, Anna

Maoridsdatter Tange.

1795 d. 27 apr. hjemmedøbt fra Tønding Christiane.

1795 d. 19 apr. forhen døbt Bertel i Tistrup. Oarentes: Jens Madsen og Dorthe Marie

Christensdatter. Maren Christensdatter fra Nørholm bar det. Testes: Anders Lauridsen Krarup,

Morten Hansen ibidem, Maren Sørensdatter Tistrup.

1795 d. 25 maj. i Tistrup kirke hjemmdøbt Christiane. Par: Christen Hansen og Anna

Christensdatter af Tønding. Test: Maren Christensdatter af Tønding som bar barnet, Christen

Christensen af Feld, Hans Nielsen af Krarup, Jørgen Jepsen af Lille Tønding, Mette Marie

Nielsdatter ibidem.

1795 d. 25 maj. ligeså i Tistrup kirke en hjemmedåbs publikation forkyndt sc. Anna Marie.

Jens Sørensen Slot og Sidsel Christensdatter af Gårde deres datter. Test: Maren Jensdatter af

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 27 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

Gårde, Niels Johansen ibidem, Maren Knudsdatter ibidem, Anna Sophie Christensdatter og

Sidsel Christensdatter alle af Gårde.

1795 d. 27 sep. Døbt i Tistrup Kirke Simon fra Hetofte.

1795 d. 27 sep. Anneken fra Krarup.

1795 d. 15 nov. samme dag Niels Christian fra Lille Tønding. Par: Jørgen Jepsen Lille

Tønding og Maren Christensdatter og pigen Else Kirstine Jørgensdatter bar barnet. Test:

Christen Jørgensen, Mads Lassen Store Tønding, Christen Løvborg og Voldborg

Christensdatter.

1795 d. 1 nov. Hans fra Galtho. Parent: Niels Jacobsen og Ellen Cathrine Jesdatter. Testes.

1795 ? ? Mette af Bredho. Par. Peder Christensen og Maren Jørgensdatter.

1796 d. 14 feb. Mads af Krarup født d. 23 dec. 1795. Par. Jens Hansen og Karen Knudsdatter.

Testes: Christine Christensdatter af Krarup som bar barnet, Anders Lauridsen, Hans Nielsen,

Gyde Madsen og Mette Hansdatter.

1796 d. 21 feb. Johanne Kirstine af Galtho. Par. Hans Jepsen og Mette Michelsdatter. Test:

Kirsten Pedersdatter af Krarup som bar barnet, Michel Madsen Krarup, Niels Jessen og Laust

Jessen Hesselho, Mads Michelsen Krarup, Karen Jesdatter Hesselho, Bodil Christensdatter

Galtho.

1796 d. 28 feb. Christen af Agerkrog, død 25 apr. Parent: Anders Christensen og Anna

Hansdatter. Testes: Kirstine Marie Christensdatter af Gunderup i Horne sogn som bar barnet,

Peder Nielsen af Gunderup, Christen Bertelsen af Agerkrog, Christen Christensen ibidem,

Henrich Jørgensen Tønding, Anna Olufsdatter Agerkrog.

1796 d. 6 mar. Maren af Agerkrog. Parentes: Christen Bertelsen og Else Marie

Christophersdatter. Testes: Kirstine Bertelsdatter af Uhre som bar barnet, Christopher Mejling

af Ølgod, Oluf Christensen og Anders Christensen begge af Agerkrog, Niels Christian

Bertelsen fra Uhre, Kirsten Christensdatter af Tistrup.

1796 d. 25 mar. Thomas Christian fra Hetofte. Parentes: Thomas Pedersen og Dorthe

Nielsdatter. Test: Anna Madsdatter af Hetofte bar barnet, Mads Pallesen ibidem, Niels

Christian Nielsen, Nis Nielsen Hetofte og Maren Sørensdatter Tistrup.

1796 ? ? Mourids af Snorup. Par. Christen Christensen og Maren Mouridsdatter. Mette

Michelsdatter af Hesselho bar barnet. Test: Hans Jessen af Hesselho, Christen Marcussen

ibidem, Peder Christensen af Snorup, Sophie Christensdatter Gårde, Anna Mouridsdatter

Tange.

1796 ? ? Jes af Hesselho. Par. Laust Jessen og Maren Madsdatter. Mette Michelsdatter bar

barnet. Test: Hans Jessen, Niels Jessen, Christen Marcussen, Maren Christensdatter, Karen

Christensdatter alle af Hesselho.

1796 ? ? Bertel. Jens Madsen i Tistrup.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 28 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1796 d. 23 okt. døbt Mette af Bredho. Parentes: Peder Christensen og Maren Jørgensdatter.

Testes: Karen Christensdatter af Hesselho, Lars Christensen, Niels Jensen af Hetofte, Anna

Jørgensdatter i Bredho.

1796 d. 2 ? Laust af Hetofte. et drengebarn er født, hjemmedøbt samme dag, hjemmedåben

forkyndet.

1797 d. 1 jan. Simon. nytårsdag 1797. Parentes: Niels Simonsen og Anna Jensdatter. Testes:

Karen Pallesdatter bar det af Bjerremose. Palle Jensen af Dito, Peder Mortensen Gejl, Mads

Pedersen Hetofte, Jens Simonsen,

1797 ? ? Mads af Krarup. Parentes: Gyde Madsen og Anna Christensdatter af Krarup. Testes:

Michel Madsen, Hans Nielsen og Las Pedersen, Mads Madsen, båren af Karen Madsdatter

Gjødsvang.

1797 d. 19 jan. Christen fra Gjødsvang, født, hjemmedøbt og død samme dag.

1797 d. 9 mar. I Præstegården hjemmedøbt Anna fra Krarup. Parentesd: Michel Madsen og

Kirstine Pedersdatter. Hans Jessens hustru i Galtho Mette Michelsdatter bar barnet. Testes:

Hans Jessen af Galtho, Gyde Madsen, Jens Hansen af Krarup, Morten Hansen.

1797 d. 19 mar. Født og hjemmedøbt Christen fra Snorup. Hjemmedåben forkyndt i Tistrup

kirke. Par. Christen Pedersen og Maren Olesdatter. Test: Karen Christensdatter af Asbøl af

Strellev annex, Christen Have, Thomas Sørensen og Thomas Lauridsen af Snorup.

1797 d. ? ? Mads af Hesselho. Par: Laust Jessen og Maren Madsdatter. Maren Jørgensdatter af

Bredho bar barnet. Test: Peder Christensen af Bredho, Christen Christensen af Hesselho,

Niels Jessen ibidem samt Hans Jessen af Galtho.

1797 d. ? ? Niels Christian af Hetofte. Par. Nis Nielsen og Anna Marie Madsdatter. Test:

Karen Madsdatter af Øse sogn Hostrup by bar barnet, Knud Nielsen ibidem, Thomas Madsen

Hetofte, Peder Mortensen Gejl og Jens Nielsen Broe.

1797 d. ? ? Ellen af Agerkrog. Parentes: Anders Christensen og ?. Testes: Anna Marie

Hansdatter fra Hornelund i Horne sogn som bar barnet, Jørgen Hansen ibidem, Christen

Christensen Agerkrog, Christen Bertelsen ibidem samt Peder Nielsen i Gunderup Horne sogn.

1797 d. ? ? Thomas af Hesselho. Parentes: Niels Jessen og Anna Christensdatter. Inger

Kirstine Christensdatter af Tistrup bar barnet, Marcus Christensen ibidem, Christen

Marcussen af Hesselho, Christen Jensen Hauge, Palle Christensen af Snorup.

1797 d. ? ? Johanne af Gødsvang. Parentes: Mads Madsen og Anna Jesdatter. Kirstine

Olesdatter af Gødsvang barn barnet. Test: Laust Jessen af Bredho, Jens Grummesen

Gjødsvang, Anna Thomasdatter af Hesselho og Karen Madsdatter af Gjødsvang.

1797 d. ? ? Maren af Uhre. Parentes: Niels Christian Bertelsen og Johanne Jensdatter. Test:

Cathrine Ottoine Bartelsen fra Varde bar barnet, Thomas Bertelsen ibidem, Jens Palle af

Bækhus, Cristen Bertelsen Agerkrog, Niels Jensen Bækhus.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 29 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1797 d. ? ? Kirstine fra Store Tønding. Parentes: Christen Jørgensen og Anna Michelsdatter

Tønding.

1797 d. ? ? Johanne af Galtho Hede. Par. Peder Hansen og Ellen Cathrine Nielsdatter, Galtho

Huse.

1797 d. ? ? Bertel fra Tistrup. Par: Jens Madsen og Dorthe Marie Madsdatter Tistrup.

1797 d. 25 jul. Simon et barn fra Krarup. Parentes: Christen Simonsen og Mette Sørensdatter.

1797 d. 17 aug. Niels fra Gjødsvang. Parentes: Jens Grummesen, moder Maren Jensdattter

Gjødavang.

1797 d. 21 aug. Maren fra Have. Faderen Christen Jensen, moderen Maren Christensdatter

Hauge.

1797 d. 4 sep. hjemmedøbt Anna Cathirne i Tistrup. Parentes: Hans Thomsen i Tistrup og

Ellen Christensdatter.

1797 d. 7 sep. Hans. Niels Larsen og Karen Hansdatter. Maren Pedersdatter bar det.

1797 d. 24 okt. Maren fra Hetofte. Parentes: Thomas Madsen og Mette Christensdatter.

1797 d. 5 nov. døbt Mette Kirstine af Hesselho. Niels Jacobsen og moderen Ellen Cathrine

Jesdatter. Blev frembåren af Søren Knudsens kone i Tirstrup Ellen Nielsdatter.

1797 d. 9 dec. Hans Elkjær fra Krarup. Parentes: Jens Hansen og Karen Knudsdatter af

Krarup deres barn Hans Jensen blev frembåren.

1798 d. 23 feb. Maren Christensdatter født. Ole Christensen og Lonne Marie i Agerkrog. Blev

frembåren af Stine Olesdatter af Gjødsvang. Vidner: Anders Agerkrog, Mads Michelsen,

Peder Christensen Snorup, Kirsten Olesdatter, Margrethe Olesdatter begge af Agerkrog.

1798 d. 7 jun. Maren Nielsdatter født. Niels Hansen og Karen Jørgensdatter af Hesselho blev

frembåren af Else Kirstine Jørgensdatter af Bredho. Vidner: Niels Jacobsen af Hesselho,

Jørgen Hansen i Bredho, Peder Hansen i Bredho, Lars Christensen i Hesselho, Mads

Michelsens hustru Maren i Hesselho og Niels Jessens hustru Anna Ibidem, Sophie

Marcusdatter og Karen Christensdatter af Hesselho.

1798 d. 17 jul. Christen Andersen født. Anders Christensen og Anna Villadsdatter af Tistrup.

Blev frembåren af Inger Andersdatter. Vidner: Christen Christensen af Hessel, Anders

Christensen Hulvig, Morten Larsen i Tistrup, Anna Christensdatter og Anna Jensdatter

Krasborg.

1798 d. 16 aug. Jens Pedersen født. Peder Mortensen og Anna Jensdatter af Gejl. Blev

frembåren af Appelone Jensdatter i Gejl. Vidner: Lars Pedersen og Ole Thomsen af Krasborg,

Ole Agerkrog, Mette Christensdatter og Anna Marie Madsdatter af Hetoft, Maren

Sørensdatter Tistrup og Anna Kirstine Olesdatter i Agerkrog.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 30 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1798 d. 7 sep. Maren Nielsdatter født. Niels Simonsen og Anna Jensdatter af Hetofte. Blev

frembåren af Anna Jensdatter af Krasborg. Vidner: Mette Christensdatter Hetofte, Anna Marie

Madsdatter af Hetofte, Kjeld Simonsen af Tistrup, Jens Madsen af Tistrup, Jens Simonsen af

Gjødsvang.

1798 d. 9 sep. Henning Poulsen født. Poul Henningsen og Karen Iversdatter af Strevlen. Blev

frembåren af Anna Marie Madsdatter af Hetofte. Vidner: Nis Nielsen i Hetofte, Henrich

Hansen Hesselho, Bodil Christensdatter af Løvborg, Maren Sørensdatter af Tistrup.

1798 d. 22 sep. Anna Kirstine Nielsdatter født. Niels Jørgensen og Kirsten Christensdatter af

Tistrup. Blev frembåren af Mette Christensdatter af Tistrup. Vidner: Peder Christensen, Hans

Christian Jørgensen Tønding, Lars Nielsen Tistrup, Anna Cathrine Have, Johanne

Christensdatter Have.

1798 d. 13 okt. Stine Pedersdatter født. Peder Christensen og Maren Jørgensdatter af Bredho.

Blev frembåren af Karen Jørgensdatter fra Hesselho. Vidner: Niels Foler Hesselho, Laurids

Jessen Bredho, Niels Christian Bertelsen Uhre, Ellen Jørgensdatter, Anna Jørgensdatter

Bredho.

1798 d. 13 nov. Voldborg Olesdatter født. Ole Thomsen og Anna Kirstine Clausdatter af

Krasborg i Tistrup sogn. Blev frembåret af Anna Thomasdatter af Ølgod. Vidner: Mads

Oldenborg af Ølgod, Peder Mortensen Gejl, Jens Skrædder Krasborg, Jens Graver i Sig,

Karen Sørensdatter i Tistrup.

1798 d. 18 dec. Niels Jensen født. Jens Grummesen og Maren Nielsdatter i Gjødsvang. Blev

frembåren af Mette Jensdatter fra Ansager. Vidner: Peder Jegård, Mads Madsen og Jens

Madsen Gjødsvang, Karen Madsdatter og Maren Christesndatter Gjødsvang.

1799 d. 31 jan. Johanne Madsdatter født. Mads Michelsen og Maren Christensdatter af

Hesselho. Blev frembåren af Kirsten Kirstine af Krarup. Vidner: Michel Madsen Krarup,

Christen Nørgård, Niels Jessen, Niels Jacobsen af Hesselho, Mads Nielsen og hustru af

Strelev.

1799 d. 9 mar. Christen Kjeldsen født. Kjeld Pedersen og Maren Mogensdatter af Snorup.

Blev frembåren af Kirsten Christensdatter. Vidner: Jørgen Pedersen i Bjerremose, Thomas

Pedersen, Marcus Thomsen og Peder Christensen af Snorup, Voldborg Christensdatter og

Kirsten Lauridsdatter Snorup.

1799 d. 9 mar. Mads Lauridsen født. Laurids Jessen og Maren Madsdatter Bredho. Blev

frembåren af Kirsten Frensd af Tistrup. Vidner: Søren Knudsen af Tistrup, Hans Jessen af

Galtho, Mads Madsen, Jens Madsen og Karen Madsdatter af Gjødsvang.

1799 d. 16 mar. Kirstine Jørgensdatter født. Jørgen Jepsen og Maren Christensdatter Tønning.

Blev frembåren af Else Marie Jørgensdatter. Vidner: Christen Feld, Christen Tønning, Mads

Tønning, Peder Christensen Snorup.

1799 d. 2 maj. Jens Henrichsen født. Henrich Hansen og Mette Pedersdatter Hesselho. Blev

frembåren af Anna Cathrine af Hesselho. Vodner: Christen Nørgård, Niels Jessen, Christen

Marcussen, Niels Hansen og Anna Thomasdatter alle af Hesselho.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 31 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1799 d. 17 apr. Anders Mortensen født. Morten Hansen og Christine Christensdatter af

Krarup. Blev frembåren af Else Linding af Krarup. Vidner: Christen Knudsen, Gyde Madsen,

Hans Nielsen, Michel Madsen og Lars Pedersen af Krarup.

1799 d. 18 maj. Peder Madsen født. Mads Tønning og Mette Marie af Tønning. Blev

frembåren af Karen Madsdatter Tønning. Vidner: Jørgen Jepsen, Christen Jørgensen Tønning,

Peder Feld og Niels Smed Tistrup.

1799 d. 5 aug. Kirsten Madsdatter født. Mads Madsen og Anna Jesdatter af Gjødsvang. Blev

frembåren af Karen Madsdatter. Vidner: Laurids Jensen i Galtho, Jens Madsen, Jens

Grummesen og Niels Hansen Gjødsvang.

1799 d. 21 aug. Anna Nielsdatter født. Niels Christian Bertelsen og Johanne Jensdatter af

Uhre. Blev frembåren af Jens Kurtsens kone af Henne sogn. Vidner: Christen Bertelsen

Agerkrog, Christen Have, Peder Have, Thomas Uhres kone fra Varde.

1799 d. 27 aug. Mads Lauridsen født. Laurids Thomsen og Karen Michelsdatter af Snorup.

Frembåren af Kirsten Lauridsdatter Snorup. Vidner: Thomas Sørensen, Thomas Lauridsen,

Peder Christensen og Kirsten Christensdatter alle af Snorup.

1799 d. 28 aug. Christen Nielsen født. Niels Jessen og Anna Christensdatter af Hesselho. Blev

frembåren af Anna Thomasdatter Hesselho. Vidner: Christen Nørgård, Niels Jacobsen, Niels

Hansen og Anna Christensdatter alle af Hesselho.

1799 d. 13 dec. Peder Jensen født. Jens Simonsen og Maren Pedersdatter af Gjødsvang.

Frermbåren af Anna Pedersdatter af Gjødsvang. Vidner: Mads Madsen, Jens Madsen, Jens

Grummesen og Sidsel Pedersdatter alle af Gjødsvang.

1799 d. 22 dec. Anna Dorthe født. Jens Madsen og Dorthe Marie Madsdatter Tistrup.

Frembåren af Sidsel i Hetofte. Vidner: Morten Hansen i Krarup, Marie Madsdatter af Hodde

Præstegård, Niels Simonsen af Hetofte og Peder Madsen af Tistrup.

1800 d. 10 jan. Michel Christensen født. Christen Jørgensen og Anna Michelsdatter Tønning.

Død d. 23 jan.

1800 d. 5 jan. Johanne Gydesdatter født. Gyde Madsen og Anna Christensdatter af Krarup.

Frembåren af Maren Madsdatter af Galtho. Vidner: Jens Madsen, Niels Madsen, Herman

Madsen og Karen Madsdatter af Gjødsvang.

1800 d. 27 feb. Kirsten Marie Iversdatter født. Iver Sørensen og Sidsel Christensdatter af

Gårde. Frembåren af Cathrine Christensdatter af Gårde. Vidner: Niels Christensen, Jens

Jensen, Mads Christensen og Maren Knudsdatter af Gårde.

1800 d. 16 maj. Agnete Pedersdatter født. Peder Hansen og Ellen Cathrine Nielsdatter i

Galtho. Barnet blev frembåren af Anna Kirstine Jesdatter af Galtho. Vidner: Jens Broe

Tistrup, Jens Michelsen Konve, Christen Pedersen og Anna Christensdatter Galtho.

1800 d. 13 maj. Kirsten Nielsdatter født. Niels Hansen og Karen Jørgensdatter af Hesselho.

Barnet blev frembåren af Maren Christensdatter af Hesselho. Vidner: Christen Nørgård, Jes

Nielsen og Ellen Cathrine i Hesselho og Jørgen Hansen af Bredho.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 32 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1800 d. 12 maj. Christen Christensen født. Christen Jensen og Maren Christensdatter Have.

Barnet blev frembåren af Maren Christensdatter i Have. Vidner: Gyde Jensen og hustru i

Vesterbæk, Peder Have og Henrich Hansen af Hesselho.

1800 d. 14 jun. Jes Hansen født. Hans Jessen og Mette Michelsdatter Bredho. Barnet blev

frembåren af Anna Jesdatter af Gjødsvang. Vidner: Mads Madsen Gjødsvang, Niels Jessen

Hesselho, Anna og Karen Hansdatter af Bredho.

1800 d. 1 jul. Jørgen Pedersen født. Peder Christensen og Maren Jørgensdatter i Bredho. Blev

frembåren af Else Kirstine Jørgensdatter fra Hesselho. Vidner: Jørgen Hansen, Hans Jessen og

Karen Hansdatter af Bredho, Mads Eg fra Grindsted sogn og Peder Andreasen Ansager sogn.

1800 d. 21 jul. Appelone Marie Pedersdatter født. Peder Mortensen og Anna Jensdatter Gejl.

Blev frembåren af Maren Bertelsdatter fra Sig i torstrup sogn. Vidner: Lars Peder og Ole

Thomsen af Krasborg, Bodil Christensdatter af Hetofte og Maren Andersdatter af Tistrup

degnebolig.

1800 d. 20 jul. Thomas Thomsen født. Thomas Madsen og Mette Christensdatter af Hetofte.

Barnet blev frembåren af Anna Christensdatter af Krarup. Vidner: Christen Knudsen og Lars

Pedersen af Krarup, Karen Madsdatter af Gjødsvang og Bodil Christensdatter af Hetofte.

1800 d. 22 jul. Jacob Henrich født. Niels Daniel Grue Dam og Anna Jacobsen af Tistrup

Degnebolig. Barnet blev frembåren af Morten Strandbygårds kone Anna Marie af Vestkjær i

Ølgod sogn. Vidner: hr. Gabriel Rcod Ølgård i Varde, Morten Strandbygård i Vestkjær, Niels

Hansen af Letbæk Mølle og madame Lobedantz af Tistrup.

1800 d. 4 okt. Peder Kjeldsen født. Kjeld Pedersen og Maren Mogensdatter af Snorup. Barnet

blev frembåren af Else Kirstine Pedersdatter fra Asp i Horne sogn. Vidner: Peder Christensen,

Jeppe Christensen og Kirsten Lauridsdatter Snorup, Hans Jessen af Bredho.

1800 d. 20 okt. Kirsten Jensdatter født. Jens Michelsen og Kirsten Christensdatter af Galtho.

Barnet blev frembåren af Karen Michelsdatter fra Hjedding i Ølgod sogn. Vidner: Christen

Knudsen, Knud Michelsen, Anna Kirstine Jesdatter af Galtho, Hans Peder Jensen af Øster

List i Ølgod sogn.

1800 d. 4 dec. Hans Nielsen født. Niels Larsen og Karen Hansdatter af Tistrup. Barnet blev

frembåren af Else Kirstine fra Lund i Ansager sogn. Vidner: Hans Thomsen, Marcus

Christensen, Maren Pedersdatter og Maren Sørensdatter alle af Tistrup. Døbt 2. juledag.

1800 d. 6 dec. Anna Andersdatter født. Anders Christensen og Anna Villadsdatter Tistrup.

Barnet blev frembåren af Inger Andersdatter af Tistrup. Vidner: Christen Tøstesen af Hessel,

Knud Christen, Christen Pedersen og Johanne Broe af Tistrup. Døbt 2. juledag.

1800 d. 14 dec. Maren Kjeldsdatter født. Kjeld Simonsen og Inger Larsdatter af Tistrup.

Barnet blev frembåren af Birthe Larsdatter af Linding i Torstrup sogn. Vidner: Ole Larsen og

Hans Larsen af Lervad, Jørgen Hansen Høelund, Anna Christensdatter og Maren Andersdatter

Tistrup.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 33 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1800 d. 14 dec. Jens Henrichsen født. Henrich Hansen og Mette Marie Pedersdatter af

Hesselho. Barnet blev frembåren af Anna Christensdatter af Hesselho. Vidner: Christen

Nørgård, Niels Jacobsen, Niels Foeler, Mads Michelsen og Jes Nielsen af Hesselho.

Hjemmedåb confirmeret d. 1 feb. 1801.

1801 d. 23 jan. Kirsten Mortensdatter født. Morten Hansen og Christine Christensdatter af

Krarup. Barnet blev frembåren af Gyde Madsens kone Anna i Krarup. Vidner: Hans Nielsen

og Gyde Madsen af Krarup, Niels Hansen fra Letbæk Mølle, Mette Christensdatter af Hetofte

og Maren Christensdatter af Hodde Præstegård.

1801 d. 1 feb. Peder Marcussen fødr. Marcus Christensen og Maren Pedersdatter af Tistrup.

Barnet blev frembåren af Maren Pedersdatter i Tistrup. Vidner: Kjeld Simonsen, Niels

Tønding i Tistrup, Niels Jessen i Hesselho, Mads Smed fra Ølgod sogn og Maren

Andersdatter af Tistrup. Hjemmedåben confirmeret d. 8 mar. 1801.

1801 d. 22 apr. Kirsten Madsdatter født. Mads Michelsen og Maren Christensen af Hesselho.

Barnet blev frembåren af Anna Marie Christensdatter fra Lindbjerg Mark i Ølgod sogn.

Vidner: Michel Madsen Krarup, Marcus Christensen Tistrup, Mads Nielsen fra Lindbjerg

Mark, Maren Christensdatter og Anna Hansdatter af Hesselho.

1801 d. 12 maj. Jens Nissen født. Nis Nielsen og Anna Marie Madsdatter Hetofte. Barnet blev

frembåren af Johanne Michelsdatter Krarup. Vidner: Thomas Madsen og Anna Simons af

Hetofte, Peder Mortensen Gejl, Jens Hessel. Hjemmedåb confirmeret d. 28 jun.

1801 d. 18 maj. Christen Christensen født. Christen Jørgensen og Anna Michelsdatter af

Tønding. Barnet blev frembåren af Voldborg Christensdatter af Feld. Vidner: Christen Feld,

Laurids Frandsen Snorup, Hans Nielsen af Krarup og Karen Madsdatter Tønding.

Hjemmedåb confirmeret d. 28 jun.

1801 d. 24 maj. Kirsten Marie født. Jørgen Jepsen og Maren Christensdatter Tønding. Barnet

blev frembåren af Kirsten Pedersdatter af Sig i Torstrup sogn. Vidner: Mads Christensen af

Sig, Mads Smed af Lindbjerg Mark, Maren Christensdatter og Kirsten Christensdatter af

Tønding.

1801 d. 18 aug. Johanne Lauridsdatter født. Laurids Jessen og Maren Madsdatter af Galtho.

Barnet blev frembåren af Karen Madsdatter af Gjødsvang. Vidner: Hans Jessen af Bredho,

Niels Jacobsen af Hesselho, Anna Christensdatter og Kirsten Michelsdatter af Galtho.

1801 d. 3 okt. Christen Nielsen født. Niels Christensen tjenendes i Nordenskov Øse sogn og

Else Marie Jørgensdatter i Tistrup et uægte barn. Barnet blev frembåren af Kirsten

Christensdatter i Tistrup. Vidner: Jørgen Christensen, Maren Christensdatter og Karen

Madsdatter af Tønding, Christen Jørgensen og Maren Feld af Tistrup. Døbt d. 4 okt.

1801 d. 19 sep. Johanne Jensdatter født. Jens Madsen og Kirsten Olesdatter i Gjødsvang.

Barnet blev frembåren af Maren Olufsdatter fra Snorup. Vidner: Mads Madsen, Jens

Simonsen, Niels Boel af Gjødsvang, Anna Madsen og Karen Madsdatter af Gjødsvang.

1801 d. 18 sep. Bertel Jensen født. Jens Grummesen og Karen Nielsdatter Gjødsvang. Barnet

blev frembåren af Maren Christensdatter af Gjødsvang. Vidner: Jeppe Nielsen af Hostrup,

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 34 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

Niels Sørensen Haltrup, Jens Sørensen, Karen Madsdatter og Maren Christensdatter af

Gjødsvang. Hjemmedåb confirmeret d. 1 nov.

1802 d. 3 jan. Michel Pedersen født. Peder Michelsen og Maren Madsdatter af Krarup. Barnet

blev frembåren af Kirsten Michelsdatter af Letbæk Mølle. Vidner: Niels Hansen Letbæk

Mølle, Michel Madsen, Lars Pedersen Krarup, Mette Christensdatter af Krarup og Voldborg

Christensdatter af Feldmark. Hjemmedåb confirmeret d. 7 feb.

1802 d. 18 jan. Lars Kjeldsen født. Kjeld Simonsen og Inger Larsdatter af Tistrup. Barnet

blev frembåren af Else Olesdatter i Lervad Horne sogn. Vidner: Ole Lervad, Hans Michelsen

Linding, Marcus Christensen, Anna Christensdatter og degnens pige i Tistrup. Hjemmedåb

confirmeret d. 14 feb.

1802 d. 2 jan. Hans Olesen født. Ole Hansen og Kirsten Jensdatter Krasborg. Barnet blev

frembåren af Anna Kirstine Jensdatter af Krasborg. Vidner: Ole Thomsen, Lars Pedersen,

Niels Sørensen og Karen Jensdatter af Krasborg, Peder Mortensen Gejl. Hjemmedåb

confirmeret d. 14 feb.

1802 d. 10 feb. Thomas Niels Christiansen født. Niels Christian Bertelsen og Johanne

Jensdatter af Uhre. Døde d. 28 feb. 1802.

1802 d. 6 feb. Anna Nielsdatter født. Niels Jacobsen og Ellen Cathrine Jepsdatter Hesselho.

Barnet blev frembåren af Peder Johnsens hustru fra Ølgod sogn. Vidner: Christen Nørgård,

Maren Nørgård, Niels Jessen af Hesselho, Hans Jessen og Karen Hansdatter af Bredho.

1802 d. 6 mar. Anna Elisabet Nielsdatter. Niels Sørensen og Inger Marie Andersdatter af

Krasborg. Barnet blev frembåren af Henrich Uldbæks hustru fra Lyne. Vidner: Ole Thomsen,

Lars Pedersen, Ole Hansen og Karen Stokvad alle af Krasboeg, Peder Mortensen Gejl.

1802 d. 25 apr. Hans Christian Christensen født. Anders Christensen og Anna Hansdatter af

Agerkrog. Barnet blev frembåren af Karen Christensdatter fra Hornelund. Vidner: Jørgen

Hansen Hornelund, Christen Bertelsen Agerkrog, Margrethe Olesdatter Agerkrog, Maren

Sørensdatter Rotbøl og Jens Jessen Bjalderup. Hjemmedåb confirmeret d. 27 maj.

1802 d. 29 apr. Anna Marie Gydesdatter født. Gyde Madsen og Anna Christensdatter af

Krarup. Barnet blev frembåren af Mette Christensdatter af Hetofte. Vidner: Hans Nielsen,

Michel Madsen, Lars Pedersen af Krarup, Maren Christensdatter af Letbæk Mølle og Karen

Madsdatter af Tønding.

1802 d. 13 jun. Sidsel Kirstine Jensdatter født. Et uægte barn. Jens Sørensen Slot og Karen

Pedersdatter af Tistrup. Barnet blev frembåren af Anna Villadsdatter af Tistrup. Vidner:

Anders Smed i Tistrup, Nis Broe og Jens Skrædder af Hetofte, Dorthe Streffels og Ellen

Cathrine af Hesselho.

1802 d. 26 jun. Margrethe Pedersdatter født. Peder Christensen og Maren Olesdatter af

Snorup. Barnet blev frembåren af Margrethe Pellesdatter af Agerkrog. Vidner: Jeppe Skov,

Marcus Thomsen, Thomas Lauridsen, Kirsten Christensdatter af Snorup og Maren

Christensdatter Have.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 35 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1802 d. 25 jul. Maren Jensdatter født. Jens Michelsen og Kirsten Christensdatter af Galtho.

Barnet blev frembåren af Birthe Christensdatter af Galtho. Vidner: Christen Knudsen, Laurids

Jessen, Knud Michelsen, Niels Sørensen og Kirsten Michelsdatter alle af Galtho.

1802 d. 18 aug. Maren Madsdatter født. Mads Madsen og Maren Jesdatter af Gjødsvang.

Barnet blev frembåret af Mette Thomaskone i Hetofte. Vidner: Jens Grummesen, Jens

Madsen, Jens Simonsen, Maren Boels og Karen Madsdatter alle af Gjødsvang.

1802 d. 25 sep. Hans Nielsen født. Niels Hansen og Karen Jørgensdatter Hesselho. Barnet

blev frembåren af Else Kirstine af Galtho. Vidner: Henrich Hansen, Niels Jacobsen, Christen

Nørgård, Maren Nørgård og Niels Jessen af Hesselho. Hjemmedåb confirmeret d. 7 nov.

1802 d. 18 okt. Maren Nielsdatter født. Niels Larsen og Karen Hansdatter af Tistrup. Barnet

blev frembåren af Maren Pedersdatter af Tistrup. Vidner: Mads Tønding, Peder Feld, Maren

Sørensdatter, Birthe Christensdatter og Marcus Christensen af Tistrup.

1803 d. 12 jan. Christen Madsen født. Mads Michelsen og Maren Christesndatter af Hesselho.

Barnet blev frembåren af Anna Christensdatter Hesselho. Vidner: Michel Madsen Krarup,

Niels Jessen, Niels Jacobsen, Christen Nørgård og Maren Christensdatter Hesselho.

Hjemmedåb confirmeret d. 27 feb.

1803 d. 17 jan. Jens Kjeldsen født. Kjeld Pedersen og Maren Mogensdatter af Snorup. Barnet

blev frembåren af Kirsten Christensdatter af Kvie i Ansager sogn. Vidner: Peder Christensen

af Kvie, Hans Jessen og Karen Hansdatter af Bredho, Niels Christensen af Gårde, Thomas

Lauridsen og Laust Thomsen af Snorup. Hjemmedåb confirmeret d. 27 feb.

1803 d. 1 feb. Søren Christian Iversen født. Iver Sørensen og Sidsel Christensdatter af Gårde.

Barnet blev frembåren af Peder Sørensens datter fra Ølgod sogn. Vidner: Peder Sørensen

Ølgod, Niels Sørensen Krasborg, Christen Christensen, Maren Christensdatter og Kirsten

Lauridsdatter Gårde. Hjemmedåb confirmeret d. 20 mar.

1803 d. 7 feb. Maren Mortensdatter født. Peder Mortensen og Anna Jensdatter Gejlen. Barnet

blev frembåren af Kirstine Krasborg. Vidner: Morten i Oved, Hans Nielsen Krarup, Thomas

Madsen Hetofte, Nis Broes kone af Hetofte og Niels Sørensens kone af Krasborg.

1803 d. 10 feb. Else Cathrine Jensdatter født. Jens Madsen og Dorthe Marie Madsdatter i

Tistrup. Barnet blev frembåren af madamme Vindfeld fra Hodde Præstegård. Vidner: Morten

Hansen, Laurids Andersen af Krarup, Niels Simonsen Hetofte, Else Madsdatter Kvorup og

Marie Christensdatter tjenende i Hodde Præstegård.

1803 d. 15 maj. Kirsten Marie Madsdatter født. Mads Larsen og Mette Marie Nielsdatter af

Store Tønding. Barnet blev frembåren af Karen Madsdatter Tønding. Vidner: Christen

Feldmark, Jørgen Løvborg, Jørgen Tønding, Kirsten Christensdatter Tønding, Niels Smed

Tistrup.

1803 d. 23 maj. Anna Johanne Madsdatter født. Mads Hansen og Mette Andersdatter Krarup.

Barnet blev frembåren af velædle madame Vindfeld af Hodde Præstegård. Vidner: Hans

Nielsen, Las Pedersen, Bertel Andersen, Hans Pedersens kone alle af Krarup, Niels Hansens

kone fra Letbæk Mølle.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 36 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1803 d. 1 jun. Christen Jørgensen født. Jørgen Jepsen og Maren Christensdatter af Tønding.

Barnet blev frembåren af Sidsel Christensdatter af Krarup. Vidner: Mads Tønding, Christen

Løvborg, Jeppe Skov i Snorup, Karen Madsdatter og Maren Jørgensdatter Tønding.

1803 d. 26 jun. Anna Knudsdatter født. Knud Sørensen og Maren Sørensdatter af Tistrup.

Kirsten Sørensdatter af Tistrup. Vidner: Thomas Rotbøl og Laust Larsen af Horne sogn,

Marcus Christensen, Christen Nielsen og Stine Sørensdatter alle af Tistrup.

1803 d. 15 aug. Else Marie Mortensdatter født. Morten Hansen og Kirstine Christensdatter af

Krarup. Barnet blev frembåren af Marie Christensdatter Hodde præstegård. Vidner: Hans

Nielsen, Mads Hansen, Mads Larsen, Anna Christensdatter af Krarup og Marie

Christensdatter fra Hodde Præstegård.

1803 d. 1 sep. Inger Kirstine Marcusdatter født. Marcus Christensen og Maren Pedersdatter af

Tistrup. Barnet blev frembåren af Bodil Nielskone af Gårde. Vidner: Peder Feld, Niels

Jørgensen, Christen Pedersen, madame Dam og Kirsten Sørensdatter alle af Tistrup.

1803 d. 19 okt. Michel Hansen født. Hans Nielsen og Johanne Michelsdatter af Krarup.

Barnet blev frembåren af Voldborg Christensdatter af Feld. Vidner: Christen Feld, Morten

Hansen, Lars Pedersen fra Krarup, Jes Nielsen fra Lille Mølle, Peder Michelsens kone i

Krarup og Christens kone i Tønding.

1803 d. 28 okt. Thomas Niels Christiansen født. Niels Christian Bertelsen og Johanne

Jensdatter Uhre. Barnet blev frembåren af Thomas Bertelsens kone fra Varde. Vidner:

Thomas Bertelsen fra Varde, Jens Pallesen fra Berthus, Christen Have, Maren Have og Karen

Hansdatter Bredho.

1803 d. 1 dec. Simon Jensen født. Jens Simonsen og Maren Pedersdatter af Gjødsvang. Barnet

blev frembåren af Niels Simonsens kone af Hetofte. Vidner: Mads Madsen, Jens Grummesen,

Christen Boel, Maren Boel og Maren Pedersdatter alle af Gjødsvang.

1804 d. 4 jan. Else Marie Hansdatter født. Hans Christensen og Kirstine Christensdatter af

Tistrup. Barnet blev frembåren af Karen Christensdatter af Sig. Vidner: Christen Christensen,

Christen Sørensen, Eske Christensen, Jens Christensen og Ingeborg Christensdatter alle af Sig

i Torstrup sogn.

1804 d. 23 jan. Villads Andersen født. Anders Christensen og Anna Villadsdatter af Tistrup.

Barnet blev frembåren af Peder Villadsens kone Else Marie fra Hindsig i Horne sogn. Vidner:

Peder Villadsen Hindsig, Niels Tarm Krasborg, Niels Broe Tistrup, Else Marie Villadsdatter

fra Varde, Kirsten Christensdatter fra Tistrup.

1804 d. 14 feb. Lars Pedersen født. Peder Michelsen og Maren Madsdatter af Krarup. Barnet

blev frembåren af Voldborg i Feld. Vidner: Christen Feld, Hans Plagborg og hustru, Morten

Hansen og Sidsel alle af Krarup.

1804 d. ? ? Et uægte barn født. Christen Andersen af Hee sogn og by og Anna Kirstine

Jensdatter af Hetofte i Tistrup sogn. Barnet blev frembåren af Karen Jensdatter af Hetofte.

Vidner: Jens Skrædder og hustru af Hetofte, Ole Hansen fra Hodde, Hans Olesen fra Torstrup

sogn og Karen Andreasdatter fra Krarup.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 37 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1804 d. 25 mar. Kirstine Jepsdatter født. Jeppe Jørgensen fra Tønding og Karen Madsdatter

fra Gjødsvang. Barnet blev frembåren af Jørgen Tøndings kone. Vidner: Jørgen Tønding,

Mads Madsen og Jens Madsen af Gjødsvang, Anna Christensdatter af Krarup og Jens

Madsens kone af Gjødsvang.

1804 d. 15 apr. Kirsten Marie Lauridsdatter født. Laurids Jessen og Maren Madsdatter af

Gejlen. Barnet blev frembåren af Mette Hansdatter fra Bredho. Vidner: Hans Jessen Bredho,

Niels Jessen og Niels Jacobsen Hesselho, Anna Hansdatter og Karen Madsdatter Gjødsvang.

1804 d. 26 maj. Anna Kirstine Nielsdatter født. Niels Sørensen og Inger Marie Andersdatter

fra Krasborg. Barnet blev frembåren af Anna Villadsdatter af Tistrup. Vidner: Anders Smed

Tistrup, Lars Pedersden, Laust Sørensen, Ole Thomsen af Krasborg og Mette Hansdatter Gejl.

1804 d. 22 maj. Johanne Andersdatter født. Anders Christensen og Anna Hansdatter

Agerkrog. Barnet blev frembåren af Johanne Christensdatter Agerkrog. Vidner: Jørgen

Hansen Hoelund, Jens Hansen ved Horne kirke, Peder Nielsen Gunderup, Bodil

Christensdatter og Margrethe Olufsdatter af Agerkrog.

1804 d. 12 jun. Kirstine Gydesdatter født. Gyde Madsen og Anna Christensdatter af Krarup.

Barnet blev frembåren af Anna Christensdatter fra Galtho. Vidner: Michel Madsen, Lars

Pedersen, Hans Nielsen og Johanne Christensdatter af Krarup samt Maren Nielsdatter fra

Letbæk Mølle.

1804 d. 22 aug. Anna Johanne Nisdatter født. Nis Nielsen og Anna Marie Madsdatter af

Hetofte. Barnet blev frembåren af Anna Marie Jensdatter af Tistrup. Vidner: Jens Broe, Niels

Christian Broe, Johanne Broe af Tistrup, Jens Skrædder og Kirsten Thomasdatter af Hetofte.

1804 d. 16 sep. Oluf Mortensen født. Morten Christensen og Margrethe Olufsdatter af

Agerkrog. Barnet blev frembåren af Maren Olufsdatter af Snorup. Vidner: Peder Christensen

af Snorup, Jens Madsen af Gjødsvang, Anna Christensdatter af Galtho, Anders Christensen og

Bodil Christensdatter af Agerkrog.

1804 d. 11 okt. Henrich Henrichsen født. Henrich Hansen og Mette Marie Pedersdatter af

Hesselho. Død.

1804 d. 6 okt. Anna Dorthea Olufsdatter født. Ole Hansen og Kirsten Jensdatter af Gjødsvang.

Barnet blev frembåren af Maren Pedersdatter af Gjødsvang. Vidner: Jens Skrædder Hetofte,

Ole Skytte Gjødsvang, Jens Simonsen ibidem, Karen Andreasdatter Krarup og Anna Kirstine

Jensdatter af Hetofte.

1804 d. 22 okt. Hans Pedersen født. Peder Christensen og Maren Jørgensdatter Bredho.

Barnet blev frembåren af Anna Hansdatter i Bredho. Vidner: Jacob af Bølling, Jørgen Hansen

og Maren Hansdatter, Niels Hansen i Hesselho og Hans Jessen Bredho.

1804 d. 8 dec. Marie Kirstine Jensdatter født. Jens Grummesen og Maren Nielsdatter

Gjødsvang. Barnet blev frembåren af Maren Christensdatter af Galtho. Vidner: Hans Jensen

af Gårde, Jens Madsen, Christen Hansen, Anna Jesdatter og Maren Pedersdatter alle af

Gjødsvang.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 38 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1805 d. 9 jan. Karen Nielsdatter født. Niels Hansen og Karen Jørgensdatter af Hesselho.

Barnet blev frembåren af Maren Jørgensdatter af Bredho. Vidner: Peder Christensen Bredho,

Christen Nørgård, Jes Nielsen, Else Kirstine Jørgens og Anna Thomases alle af Hesselho.

1805 d. 26 jan. Anna Madsdatter født. Mads Michelsen og Maren Christensdatter af Hesselho.

Barnet blev frembåren af Hans Jessens hustru af Bredho. Vidner: Hans Jessen Bredho, Michel

Madsen Krarup, Christen Nørgård, Anna Thomasdatter og Niels Hansens hustru Karen af

Hesselho.

1805 d. 1 apr. Niels Kjeldsen født. Kjeld Pedersen og Maren Mogensdatter af Snorup. Barnet

blev frembåren af Maren Mogensdatter i Tastrup. Vidner: Marcus Thomsen, Christen

Christensen, Kirsten Lauridsdatter og Anna Christensdatter af Snorup samt Niels Johansen af

Gårde.

1805 d. 29 apr. Inger Kirstine Marcusdatter født. Marcus Christensen og Maren Pedersdatter

Tistrup. Barnet blev frembåren af Maren Pedersdatter af Tistrup. Vidner: Peder Feld, Kjeld

Simonsen, Niels Tønding, Maren Sørensdatter og Stine Sørensdatter alle af Tistrup.

1805 d. 27 maj. Sidsel Kirstine Nielsdatter. Niels Sørensen og Johanne Pedersdatter af

Gjødsvang. Barnet blev frembåren af Kirsten Marie Pedersdatter af Gjødsvang. Vidner: Peder

Have, Jens Simonsen, Maren Boel, Maren Pedersdatter, Peder Foged og Mads Madsen alle af

Gjødsvang.

1805 d. 3 jun. Anna Johanne Jørgensdatter født. Jørgen Jepsen og Maren Christensdatter af

Tønding. Barnet blev frembåren af Anna Marie Christesndatter fra Ølgod sogn. Vidner: Mads

Smed af Ølgod sogn, Karen Madsdatter Gjødsvang, Christen Løvborg, Mads Tønding og

Maren Jørgensdatter Tønding.

1805 d. 12 jul. Michel Jensen født. Jens Michelsen og Kirsten Christensdatter af Galtho.

Barnet blev frembåren af Anna Christensdatter af Galtho. Vidner: Christen Knudsen, Karen

Hansdatter og Anna Kirstine Jesdatter af Galtho, Jeppe Malle af Vestkjær og Hans Tønding af

Hjedding Ølgod sogn.

1805 d. 16 aug. Niels Hansen født. Hans Jensen og Maren Christensdatter af Gårde. Barnet

blev frembåren af Maren Jensdatter fra Gjødsvang. Faddere: Jens Grummesen fra Gjødsvang,

Christen Christensen og Anna Christensdatter fra Hesselho, Jens Jensen og Birthe

Christensdatter fra Gårde. I kirke 15 søndag efter trinit.

1805 d. 21 sep. Christen Iversen født. Iver Sørensen og Sidsel Christensdatter af Gårde.

Barnet blev frembåren af Anna Sophie Christensdatter. Faddere: Jens Jensen, Hans Jensen,

Christen Christensen, Maren Christensdatter, Maren Knudsdatter fra Gårde. I kirken 20

søndag efter trinit.

1805 d. 1 okt. Peder Hansen født. Hans Nielsen og Johanne Michelsdatter af Krarup. Barnet

blev frembåren af Else Madsdatter fra Krarup. Faddere: Christen Christensen, Jørgen

Christensen fra Feld, Mads Hansen, Johanne Christensdatter og Else Linding fra Krarup. I

kirken 22 søndag efter trinit.

1805 d. 12 okt. Karen Kjeldsdatter født. Kjeld Simonsen og Inger Lasdatter fra Tistrup.

Barnet blev frembåren af Maren Pedersdatter fra Gjødsvang. Faddere: Jens Simonsen af

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 39 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

Gjødsvang, Ole Larsen af Lervad, Laust Larsen, Karen Nielsdatter, Maren Sørensdatter. I

kirken 22 søndag efter trinit.

1805 d. 3 nov. Las Madsen født. Hjd. 4 nov. I kirken 2. søndag i advent. Faderen Mads

Hansen. Moderen Mette Andersdatter. Barnet blev frembåren af Anna Andersdatter fra Ølgod

Præstegård. Faddere: Hans Nielsen, Hans Pedersen, Mads Lassen, Johanne Michelsdatter alle

fra Krarup.

1805 d. 24 okt. Peder Henrichsen født og hjd. I kirken 3. søndag i advent. Faderen Henrich

Hansen. Moderen Mette Marie Pedersdatter fra Hesselho. Barnet blev frembåren af Anna

Thomasdatter. Faddere: Niels Jacobsen, Mads Michelsen, Niels Hansen, Anna

Christensdatter, Ellen Jørgensdatter fra Hesselho.

1806 d. 11 jan. Hans Jensen født. Hjd. 12. jan. I kirken 3. søndag i faste. Faderen Jens

Madsen. Moderen Dorthe Marie Madsdatter. Barnet blev frembåren af Else Linding. Faddere:

Niels Simonsen, Hans Thomsen fra Hetofte, Mads Jensen, Maren Jensdatter, Karen Dus fra

Tistrup.

1806 d. 7 feb. Christen Mortensen født. Hjd. 8. feb. I kirken skærtorsdag. Faderen Morten

Hansen. Moderen Kirstine Christensdatter fra Krarup. Barnet blev frembåren af Mette

Christensdatter. Faddere: Hans Nielsen, Thomas Madsen, Gyde Madsen, Mads Lassen,

Johanne Christensdatter.

1806 d. 3 mar. Christen Andersen født. Hjd. 5 mar. I kirken Skærtorsdag. Faderen Anders

Christensen. Moderen Anna Hansdatter fra Agerkrog. Barnet blev frembåren af Kirsten

Lauridsdatter. Faddere: Christen Christensen fra Transbøl, Morten Christensen, Bertel

Christensen, Margrethe Olesdatter, Bodil Christensdatter fra Agerkrog.

1806 d. 16 mar. Christen Bertelsen født og hjd. I kirken 2. søndag efter påske. Faderen Bertel

Christensen. Moderen Kirsten Sørensdatter af Tistrup. Barnet blev frembåren af Bodil

Christensdatter. Faddere: Peder Muss fra Ølgod, Kjeld Simonsen, Niels Sørensen, Kirstine

Christensdatter, Jacobine Dam.

1806 d. 1 apr. Ellen Jørgensdatter født og hjd. 2. apr. I kirke 4. søndag efter påske. Faderen

Jørgen Christensen. Moderen Voldborg Christensdatter fra Feld. Barnet blev frembåren af

Maren Christensdatter. Faddere: Christen Jørgensen, Jørgen Løvborg, Peder Michelsen, Karen

Madsdatter, Ellen Christensdatter.

1806 d. 6 apr. Jes Pedersen født. Hjd. 7 apr. I kirken 4. søndag efter påske. Faderen Peder

Michelsen. Moderen Maren Larsdatter fra Krarup. Barnet blev frembåren af Niels Møllers

hustru fra Letbæk Mølle. Faddere: Niels Hansen, Hans Nielsen, Mads Larsen, Anna

Christensdatter, Johanne Christensdatter.

1806 d. 20 aug. Jes Laustsen født. Hjd. 21. aug. I kirken 18. søndag efter trinit. Faderen Laust

Jessen. Moderen Maren Madsdatter fra Gejl. Barnet blev frembåren af Mette Christensdatter

fra Sig. Faddere: Hans Jessen, Niels Jessen, Niels Jacobsen, Mette Hansdatter, Anna Jesdatter.

1806 d. 26 dec. Karen Nielsdatter født. Hjd. 27. dec. I kirke søndag sepyuagesima 1807.

Faderen Niels Sørensen. Moderen Inger Marie Andersdatter fra Krasborg. Barnet blev

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 40 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

frembåren af Karen Jesdatter fra Dejgård. Faddere: Iver Sørensen, Las Pedersen, Ole

Thomsen, Maren Hansdatter, Maren Jensdatter.

1807 d. 1 jan. Christen Iversen født. Hjd. 4. jan. I kirken 1. søndag i faste. Faderen Iver

Sørensen. Moderen Sidsel Christensdatter fra Gårde. Barnet blev frembåren af Morten

Pedersens hustru fra Ølgod. Faddere: Niels Johnsen, Jens Jensen, Inger Christensdatter,

Maren Knudsdatter.

1807 d. 24 feb. Christen Hansen født og hjemmedøbt. I kirke 2. påskedag. Faderen Hans

Jensen. Moderen Maren Christensdatter fra Gårde. Barnet blev båret af Anna Christensdatter.

Faddere Nis Jensen, Jens Jensen, Mads Christensen, Maren Knuds.

1807 d. 8 mar. Anna Johanne Rasmusdatter født. Hjd. 11. mar. I kirke 3. søndag efter påske.

Faderen Rasmus Christensen. Moderen Ellen Andersdatter fra Tistrup. Barnet blev frembåren

af Kirsten Lauridsdatter fra Snorup. Faddere: Laurids Thomsen, Anders Smed, Niels Madsen,

Kirsten Jensdatter, Maren Mortensdatter.

1807 d. 29 mar. Maren Nielsdatter født og hjemmedøbt. I kirke 6. søndag efter påske. Faderen

Niels Madsen. Moderen Anna Thomasdatter af Tistrup. Barnet blev frembåren af Anna

Christensdatter. Faddere: Niels Jessen, Mads Madsen, Gyde Madsen, Johanne Christensdatter,

Maren Mortensdatter.

1807 d. 2 apr. Christen Mortensen født og hjemmedøbt. Kirke 2. pinsedag. Faderen Morten

Christensen. Moderen Anna Olesdatter af Agerkrog. Barnet blev frembåren af Christen

Knudsens kone i Galtho. Faddere: Christen Knudsen, Peder Christensen, Anders Christensen,

Anna Olesdatter.

1807 d. 19 maj. Michel Madsen født. Hjd. 20. maj. I kirke 5. søndag efter trinit. Faderen

Mads Michelsen. Moderen Maren Christensdatter fra Hesselho. Barnet blev frembåren af

Kirstine Michelsen fra Krarup. Faddere: Peder Michelsen, Hans Jessen, Christen Christensen,

Anna Christensdatter, Mette Hansdatter.

1807 d. 26 maj. Mette Gydesdatter født. Hjd. 29. maj. I kirke 5. søndag efter trinit. Faderen

Gyde Madsen. Moderen Anna Christensdatter fra Krarup. Barnet blev frembåren af Kirsten

Thomasdatter. Faddere: Thomas Madsen, Hans Nielsen, Lars Pedersen, Mette Madses,

Johanne Christensdatter.

1807 d. 8 jun. Mads Christian Mortensen født. Hjd. 9. jun. I kirke 7. søndag efter trinit.

Faderen Morten Hansen. Moderen Christine Christensdatter fra Krarup. Barnet blev

frembåren af Maren Christensdatter fra Vesterbæk. Faddere: Christen Madsen, Gyde Madsen,

Hans Nielsen, Johanne Christensdatter, Kirsten Gydesdatter.

1807 d. 13 jul. Jens Christian Kjeldsen født og hjemmedøbt. I kirke 8. søndag efter trinit.

Faderen Kjels Pedersen. Moderen Maren Christensdatter fra Snorup. Barnet blev frembåren af

Christen Nielsens hustru fra Heager. Faddere: Christen Nielsen, Niels Johnsen, Hans Jessen

fra Bredho, Maren og anna Christensdøttre fra Snorup.

1807 d. 19 jul. Anna Marie Olesdatter født. Hjd. 23. jul. I kirke 14. søndag efter trinit.

Faderen Ole Thomsen. Moderen Anna Kirstine fra Krasborg. Barnet blev frembåren af

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 41 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

Margrethe Jensdatter fra Sig. Faddere: Jens Jensen, Niels Sørensen, Lars Pedersen, Kirsten

Thomasdatter, Karen Nielsdatter.

1807 d. 28 aug. Niels Frandsen født. Hjd. 30. aug. I kirke 14. søndag efter trinit. Et uægte

barn. Moderen Karen Madsdatter fra Store Tønding og til barnefader blev udlagt ungkarl

Frands Vilkens Koch fra Pjested ved Åbenrå. Barnet blev båret af Mette Marie Madses.

Faddere: Mads Larsen, Jørgen Jepsen, Jørgen Feld, Karen Christensdatter, Anna Madsdatter.

1808 d. 4 jan. Hans Olesen født og hjemmedøbt. I kirke 1. søndag i faste. Faderen Ole

Hansen. Moderen Kirsten Jensdatter fra Hesselho. Barnet blev frembåren af Anna

Christensdatter. Faddere: Jens Skrædder, Jens Slot, Mads Michelsen, Christen Nørgård,

Maren Pedersdatter.

1808 d. 12 feb. Marie Kirstine Henrichsdatter født og hjemmedøbt. I kirke 3. søndag i faste.

Faderen Henrich Hansen. Moderen Mette Marie fra Hesselho. Barnet blev frembåren af Mads

Michelsens kone i Hesselho. Faddere: Mads Michelsen, Niels Hansen, Christen Christensen,

Anna Christensdatter, Ellen Jørgensdatter.

1808 d. 15 feb. Maren Andersdatter født og hjemmedøbt. I kirke s. søndag i fasten. Faderen

Anders Christensen. Moderen Anna Hansdatter fra Agerkrog. Barnet blev frembåren af Jens

Jensens kone ved Horne kirke. Faddere: Jens Hansen, Jørgen Hansen, Morten Christensen,

Bodil Christensdatter, Anna Olesdatter.

1808 d. 21 feb. Jens Nielsen født. Hjd. 22. feb. I kirke 5. søndag i faste. Faderen Niels

Christian Bertelsen. Moderen Hanne Jensdatter fra Uhre. Barnet blev frembåren af Christen

Jensens hustru fra Bækhuse i Outrup sogn. Faddere: Christen Jensen, Jens Bertelsen, Bertel

Christensen, Karen Hansdatter, Kirsten Pedersdatter.

1808 d. 3 mar. Jes Pedersen født og hjemmedøbt. I kirke palmesøndag. Faderen Peder

Michelsen. Moderen Maren Lasdatter fra Krarup. Barnet blev frembåren af Mette Hansdatter.

Faddere: Mads Michelsen, Niels Møller, Hans Nielsen, Maren Nielsdatter, Kirstine

Madsdatter.

1808 d. 16 mar. Christen Marcussen født og hjemmedøbt. I kirke 2. påskedag. Faderen

Marcus Christensen. Moderen Maren Pedersdatter fra Tistrup. Barnet blev frembåren af

Maren Christensdatter. Faddere: Christen Marcussen, Mads Michelsen, Jacobine Dam, Maren

Pedersdatter.

1808 d. 5 apr. Christen Jørgensen født. Hjd. 6 apr. I kirke christi himmelfartsdag. Faderen

Jørgen Christensen. Moderen Voldborg Christensdatter fra Feld. Barnet blev frembåren af

Voldborg Christensdatter. Faddere: Christen Tønding, Hans Nielsen, Jeppe Christensen,

Karen og Ellen Christensen.

1808 d. 10 maj. Dorthe Frederiksdatter født. Hjd. 12. maj. I kirke 2. pinsedag. Et uægte barn.

Moderen Karen Jensdatter fra Tistrup og til barnefader blev udlagt Frederik Hansen Bauer fra

Varde. Barnet blev frembåren af Kirsten Jensdatter. Faddere: Jens Nielsen, Ole Hansen,

Rasmus Christensen, Maren Sørensdatter.

1808 d. 25 jun. Las Kjeldsen født og hjemmedøbt. I kirke 6. søndag efter trinit. Faderen Kjeld

Simonsen. Moderen Inger Lasdatter fra Tistrup. Barnet blev frembåren af Maren Jensdatter

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 42 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

fra Nørholm. Faddere: Marcus Christensen, Bertel Christensen, Ole Larsen, Jacobine Dam,

Lene Iversdatter fra Hoddeskov.

1808 d. 13 jul. Ellen Bertelsdatter født og hjemmedøbt. I kirke 10. søndag efter trinit. Faderen

Bertel Christensen. Moderen Kirsten Sørensdatter fra Tistrup. Barnet blev frembåren af Bodil

Christensdatter. Faddere: Søren Knudsen, Kjeld Simonsen, Niels Sørensen, Kirsten

Christensdatter, Stine Sørensdatter.

1808 d. 23 sep. Karen Lausdatter født. Hjd. 24. sep. I kirke allehelgensdag. Faderen Laust

Jessen. Moderen Maren Madsdatter fra Gejl. Barnet blev frembåren af Karen Hansdatter fra

Bredho. Faddere: Hans Jessen, Mads Madsen, Jens Madsen, Kirsten Thomasdatter, Anna

Nielsdatter.

1808 d. 19 okt. Margrethe Nielsdatter født og hjemmedøbt. I kirke 1. advents søndag. Faderen

Niels Madsen. Moderen Anna Thomasdatter fra Tistrup. Barnet blev fembåren af Jens

Madsens hustru i Gjødsvang. Faddere: Mads Madsen, Jens Madsen, Peder Madsen, Niels

Jessen, Anna Christensdatter, Kirsten Thomasdatter.

1808 d. 16 nov. Anna Pedersdatter født og hjemmedøbt. I kirke 2. juledag. Faderen Peder

Christensen. Moderen Maren Jørgensdatter fra Bredho. Barnet blev frembåren af Ellen

Jørgensdatter. Faddere: Niels Hansen, Niels Jørgensen, Christen Nørgård, Mette og Karen

Hansdatter.

1809 d. 3 mar. Las Nielsen født og hjemmedøbt. I kirke 2. søndag efter påske. Faderen Niels

Sørensen. Moderen Inger Kirstine fra Krasborg. Barnet blev frembåren af Cathrine Marie

Christensdatter. Faddere: Las Krasborg, Anders Smed, Ole Thomsen, Thomas Olesen.

1809 d. 13 apr. Jens Hansen født. Hjd. 16. apr. I kirke 2. pinsedag. Faderen Hans Jensen.

Moderen Maren Christensdatter fra Gårde. Barnet blev frembåren af Nis Jensens hustru fra

Ølgod. Faddere: Nis Jensen, Jens Jensen, Iver Sørensen, Karen Henrichsdatter.

1809 d. 3 jul. Anna Jørgensdatter født. Hjd. 4. jul. I kirke 10. søndag efter trinit. Faderen

Jørgen Jepsen. Moderen Maren Christensdatter fra Tønding. Barnet blev frembåren af Anna

Marie Christensdatter. Faddere: Mads Smed, Jens Kusk, Christen Løvborg, Karen

Christensdatter, Anna Madsdatter.

1809 d. 3 aug. Karen Madsdatter født. Hjd. 4 aug. I kirke 14. søndag efter trinit. Faderen

Mads Hansen. Moderen Mette Andersdatter fra Krarup. Barnet blev frembåret af Anna

Kirstine Madsdatter. Faddere: Hans Pedersen, Hans Nielsen, Lars Pedersen, Maren Peders,

Kirsten Madsdatter.

1809 d. 6 aug. Jørgen Nielsen født og hjemmedøbt. I kirke 16. søndag efter trinit. Faderen

Niels Jørgensen. Moderen Anna Christensdatter fra Hesselho. Barnet blev frembåren af Ellen

Jørgensdatter. Faddere: Jørgen Hansen, Christen Nørgård, Jens Frandsen, Kirsten

Pedersdatter, Ellen Cathrine.

1809 d. 24 aug. Christen Mortensen født. Hjd. 25 aug. I kirke 16. søndag efter trinit. Faderen

Morten Hansen. Moderen Christine Christensdatter. Barnet blev frembåret af Kirsten

Thomasdatter. Faddere: Thomas Madsen, Christen Thomsen, Gyde Madsen, Maren Peders,

Johanne Hans Nielsens hustru.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 43 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1809 d. 13 sep. Niels Jacobsen født. Hjd. 14. sep. I kirke 20. søndag efter trinit. Faderen Jacob

Nielsen. Moderen Mette Hansdatter fra Hesselho. Barnet blev frembåren af Maren

Pedersdatter. Faddere: Niels Jensen, Christen Nørgård, Christen Mortensen, Margrethe

Andersdatter, Ellen Jørgensdatter.

1809 d. 12 nov. Birthe Cathrine Jensdatter født og hjemmedøbt. I kirke 2. søndag i advent.

Faderen Jens Simonsen. Moderen Maren Pedersdatter fra Gjødsvang. Barnet blev frembåren

af Maren Pedersdatter. Faddere: Mads Madsen, Henrich Christensen, Anna Jensdatter og

Mette Pedersdatter.

1809 d. 21 nov. Søren Rasmussen født og hjemmedøbt. I kirke 3. søndag i advent. Faderen

Rasmus Sørensen. Moderen Anna Johanne Rasmusdatter fra Galtho. Faddere: Kirsten

Jensdatter som bar barnet, Hans Laugesen, Peder Mortensen, Jens Madsens hustru, Peder

Hansens hustru.

1809 d. 27 nov. Severine Christiane født og hjemmedøbt. I kirke nytårsdag 1810. Faderen

Gyde Madsem. Moderen Anna Christensdatter fra Krarup. Barnet blev frembåren af madame

Foss. Faddere: Hans Nielsen, Niels Hansen Møller, Maren Nielsdatter, Johanne Lauridsdatter.

1809 d. 14 dec. Christen Henrichsen født. Hjd. 17. dec. I kirke 3. søndag efter hel. 3 konger.

Faderen Henrich Christensen. Moderen Maren Christensdatter fra Gjødsvang. Barnet blev

frembåren af Kirsten Christensdatter. Faddere: Jørgen Nielsen, Jens Grummesen, Anna

Jensdatter, Mette Pedersdatter.

1810 d. 8 jan. Marie Mortensdatter født og hjemmedøbt. I kirke søndag septuagesima.

Faderen Morten Christensen. Moderen Margrethe Olesdatter fra Agerkrog. Barnet blev

frembåren af Anna Olesdatter. Faddere: Anders Christensen, Ole Pedersen, Jens Madsen,

Appelone Christensdatter.

1810 d. 3 jan. Hans madsen født. Hjd. 4. jan. I kirke fastelavns søndag. Faderen Mads

Michelsen. Moderen Maren Christensdatter fra Hesselho. Barnet blev frembåren af Mette

Hansdatter fra Hesselho. Faddere: Jacob Nielsen, Christen Nørgård, Kirstine Nielsdatter,

Kirstine Thomasdatter.

1810 d. 15 jan. Christen Jensen født og hjemmedøbt. I kirke 3. søndag i faste. Faderen Jens

Sørensen Slot. Moderen Anna Malene Nielsdatter fra Gårde. Barnet blev frembåren af Birthe

Henrichsdatter. Faddere: Christen Thomsen, Jens Jensen, Jens Simonsen, Anna Marie

Jensdatter.

1810 d. 28 mar. Christen Laustsen født. Hjd. 1. apr. I kirke palmesøndag. Et uægte barn.

Moderen Karen Iversdatter. Faderen blev udlagt at være Laust Lund hestehandler fra Husum.

Barnet blev frembåren af Nis Nielsens hustru. Faddere: Nis Nielsen Broe, Niels Simonsen,

Karen Dues, Anna Nielsdatter.

1810 d. 16 maj. Erik Iversen født og hjemmedøbt. I kirke 2. påskedag. Faderen Iver Sørensen.

Moderen Sidsel Christensdatter fra Gårde. Barnet blev frembåren af Lauge Sørensens hustru.

Faddere: Lauge Sørensen, Peder Sørensen, Hans Jensen, Jens Jensen.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 44 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1810 d. 18 mar. Maren Jensdatter født og hjemmedøbt. I kirke 2. søndag efter påske. Faderen

Jens Madsen. Moderen Dorthe Marie Madsdatter fra Tistrup. Barnet blev frembåret af Marie

Christensdatter. Faddere: Niels Simonsen, Christen Thomsen, Maren Sørensdatter, Kirstine

Christensdatter.

1810 d. 27 apr. Ellen Pedersdatter født og hjemmedøbt. I kirke 5. søndag efter påske. Faderen

Peder Michelsen. Moderen Maren Lasdatter fra Krarup. Barnet blev frembåret af Ellen

Christensdatter. Faddere: Mads Hansen, Morten Hansen, Jens Hansen, Maren Nielsdatter.

1810 d. 1 jun. Christine Pedersdatter født og hjemmedøbt. I kirke 4. søndag efter trinit.

Faderen Peder Christensen. Moderen Maren Jørgensdatter fra Bredho. Barnet blev frembåren

af Anna Christensdatter. Faddere: Niels Jørgensen, Christen Christensen, Ellen Jørgensdatter,

Kirsten Pedersdatter.

1810 d. 8 jun. Mette Marcusdatter født. Hjd. 9. jun. I kirke 4. søndag efter trinit. Faderen

Marcus Thomsen. Moderen Kirsten Lauridsdatter fra Snorup. Barnet blev frembåren af

Kirsten Lauridsdatter. Faddere: Thomas Lauridsen, Laurids Thomsen, Mourids Christensen,

Anna Thomasdatter, Johanne Lauridsdatter.

1810 d. 30 jul. Christen Jørgensen født. Hjd. 1. aug. I kirke 13. søndag efter trinit. Faderen

Jørgen Christensen. Moderen Voldborg Christensdatter fra Tønding. Barnet blev frembåren af

Ellen Christensdatter. Faddere: Hans Nielsen, Laust Thomsen, Thomas Lauridsen, Maren

Jørgensdatter, Karen Christensdatter.

1810 d. 29 aug. Niels Christian Christensen født og hjemmedøbt. I kirke 17. søndag efter

trinit. Faderen Christen Olesen. Moderen Kirsten Christensdatter fra Bredho. Barnet blev

båren af Niels Christensens hustru. Faddere: Niels Christensen, Peder Christensen, Hans

Jensen, Maren Pedersdatter.

1810 d. 28 sep. Christen Jensen født. Døbt i kirken 19. søndag efter trinit. Faderen Jens

Michelsen. Moderen Kirsten Christensdatter fra Galtho. Barnet blev frembåren af Anna

Christensdatter. Faddere: Christen Knudsen, Knud Michelsen, Ole Nielsen, Anna Kirstine og

Kirsten Nielsdatter fra Galtho.

1810 d. 29 sep. Niels Jørgensen født. Døbt i kirken 20. søndag efter trinit. Faderen Jørgen

Nielsen. Moderen Kirsten Christensdatter fra Tistrup. Barnet blev frembåren af Kirsten

Nielses. Faddere: Søren Knudsen, Marcus Christensen, Peder Christian Dam, Maren

Christensdatter, Karen Christensdatter.

1810 d. 4 okt. Anders Graversen født. Hjd. 5. okt. I kirke 21. søndag efter trinit. Faderen

Gravers Andersen. Moderen Anna Jepsdatter fra Assenbæk Mølle. Barnet blev frembåren af

Maren Jepsdatter. Faddere: Jep Nielsen, Jes Jepsen, Niels Møller, Jes Christensen, jomfru

Tranbjerg, Anna Kirstine Haahr.

1810 d. 12 okt. Birthe Nielsdatter født. Hjd. 13. okt. I kirke 23. søndag efter trinit. Faderen

Niels Christian Bertelsen. Moderen Hanne Jensdatter fra Uhre. Barnet blev frembåren af

Bodil Nielsdatter. Faddere: Christen Jensen, Christen Bertelsen, Christen Christensen, Bodil

Christensdatter, Maren Christensdatter.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 45 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

1810 d. 26 okt. Christen Hansen født. Hjd. 29. okt. I kirke 1. søndag i advent. Faderen Hans

Jensen. Moderen Bodil Christensdatter fra Løvborg. Barnet blev frembåren af Christen

Nielsens hustru. Faddere: Christen Nielsen, Lars Madsen, Maren Jørgensdatter, Karen

Christensdatter.

1810 d. 1 dec. Søren Bertelsen født og hjemedøbt. I kirke nytårsdag 1811. Faderen Bertel

Christensen. Moderen Kirsten Sørensdatter. Barnet blev frembåren af Stine Sørensdatter fra

Tistrup. Faddere: Søren Knudsen, Niels Sørensen, Christen Christensen, Maren Linding,

Maren Dam.

1810 d. 2 dec. Christen Thomsen født. Døbt i kirken 3. søndag efter hellig 3 konger 1811.

Faderen Thomas Lauridsen. Moderen Voldborg Christensdatter fra Snorup. Barnet blev

frembåren af Else Skov fra Øse. Faddere: Laust Thomsen, Marcus Thomsen, Christen

Pedersen, Anna Christensdatter, Mette Lauridsdatter.

1811 d. 6 feb. Maren Hansdatter født. Hjd. 7. feb. I kirke 3. søndag i faste. Faderen Hans

Jensen. Moderen Maren Christensdatter fra Gårde. Barnet blev frembåret af Anna Jensdatter.

Faddere: Jens Grummesen, Nis Jensen, Jens Jensen, Niels Marcussen.

1811 d. 20 mar. Anders Rasmussen født. Hjd. 22. mar. Faderen Rasmus Christensen.

Moderen Ellen Andersdatter. Barnet blev frembåren af Maren Mortensdatter. Faddere: Niels

Madsen, Peder Mortensen, Thomas Lauridsen, Kirsten Nielsdatter, Mette Madsdatter.

1811 d. 27 mar. Dorthe Olesdatter født. Hjd. 29. mar. I kirke 3. søndag efter påske. Faderen

Ole Hansen. Moderen Kirsten Jensdatter fra Galtho. Barnet blev frembåren af Karen

Jensdatter. Faddere: Jens Skrædder, Mads Michelsen, Henrich Hansen, Laust Nielsen, Trine

Peders, Anna Johanne Rasmusses.

1811 d. 3 apr. Karen Jacobsdatter født. Døbt i kirken 3. søndag efter påske. Faderen Jacob

Nielsen. Moderen Mette Hansdatter fra Hesselho. Barnet blev frembåren af Anna Hansdatter.

Faddere: Jacob Bølling, Christen Christensen, Jens Frandsen, Mette Madsdatter, Mette

Lauridsdatter.

1811 d. 1 maj. Birthe Kirstine Marcusdatter født. Hjd. 2. maj. I kirke 2. pinsedag. Faderen

Marcus Christensen. Moderen Maren Pedersdatter fra Tistrup. Barnet blev frembåren af

Maren Pedersdatter. Faddere: Niels Jessen, Peder Feld, Christen Pedersen, Hans Dam, Stine

Thomasdatter.

1811 d. 14 maj. Johanne Nielsdatter født og hjemmedøbt. I kirke 1. søndag efter trinit.

Faderen Niels Madsen. Moderen Anna Thomasdatter fra Tistrup. Barnet blev frembåren af

Mette Madsdatter. Faddere: Mads Madsen, Niels Jessen, Anna Christensdatter, Stine

Christensdatter.

1811 d. 10 jun. Maren Laustdatter født og hjemmedøbt. Faderen Laust Jessen. Moderen Anna

Madsdatter fra Gejl. Barnet blev frembåren af Peder Jessens hustru. Faddere: Mads Madsen,

Jens Madsen, Gyde Madsen, Niels Madsen, Peder Jessen, Thomas Madsen.

1811 d. 11 aug. Jørgen Nielsen født. Hjd. 12. aug. I kirke 14. søndag efter trinit. Faderen

Niels Jørgensen. Moderen Anna Christensdatter fra Hesselho. Barnet blev frembåren af Peder

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 46 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

Christensens hustru. Faddere: Peder Christensen, Jacob Nielsen, Christen Christensenm

Margrethe Andersdatter, Ellen Jørgensdatter.

1811 d. 1 sep. Niels Kjeldsen født og hjemmedøbt. I kirke 17. søndag efter trinit. Faderen

Kjeld Pedersen. Moderen Maren Marcusdatter fra Snorup. Faddere: Anna Christensdatter som

bar barnet, Peder Christensen, Marcus Thomsen, Kirsten Lauridsdatter, Anna Christensdatter.

1811 d. 14 okt. Peder Christensen født. Hjd. 15. okt. I kirke 20. søndag efter trinit. Faderen

Christen Pedersen. Moderen Johanne Jensdatter fra Have. Barnet blev frembåren af Bodil

Jesdatter. Faddere: Jes Søndergård, Jens Jessen, Mette Nielsdatter Uhre, Maren

Christensdatter.

1811 d. 3 sep. Søren Nielsen født og hjemmedøbt. I kirke allehelgensdag. Faderen Niels

Sørensen. Moderen Inger Marie Andersdatter fra Krasborg. Barnet blev frembåren af Johanne

Christensdatter. Faddere: Laust Sørensen, Christen Lervad, Las Pedersen, Johanne Olesdatter,

Mette Lauridsdatter.

1811 d. 21 sep. Christine Henrichsdatter født. Hjd. 22. sep. I kirke allehelgensdag. Faderen

Henrich Christensen. Moderen Maren Christensdatter fra Gjødsvang. Barnet blev frembåren

af ? Faddere: Christen Jørgensen, Mads Madsen, Jens Madsen, Maren og Anna

Grummesdøttre.

1811 d. 24 nov. Anna Kjeldsdatter født. Hjd. 25. nov. I kirke første søndag efter nytår 1812.

Faderen Kjeld Simonsen. Moderen Inger Lasdatter fra Tistrup. Barnet blev frembåren af Anna

Nielsdatter. Faddere: Niels Simonsen, Jens Simonsen, Hans Michelsen, Peder Jessen, jomfru

Dam, Kirstine Christensdatter.

1811 d. 12 dec. Karen Bertelsdatter født og hjemmedøbt. I kirke første søndag efter hellig 3

konger 1812. Faderen Bertel Jensen. Moderen Mette Thomasdatter fra Hessel. Barnet blev

frembåret af Søren Agervigs hustru. Faddere: Mads Thomsen, Christen Christensen, Anna

Kirstine Haahr, Lene Iversdatter.

1812 d. 14 mar. Thomas Marcussen født. Hjd. 15. mar. I kirke 3. søndag efter påske. Faderen

Marcus Thomsen. Moderen Kirsten Lauridsdatter fra Snorup. Barnet blev frembåret af Anna

Thomasdatter. Faddere: Laust Thomsen, Thomas Lauridsen, Ole Pedersen, Mette

Lauridsdatter, Malene Jørgensdatter.

1812 d. 26 maj. Karen Mortensdatter født og hjemmedøbt. I kirken 5. søndag efter trinit.

Faderen Morten Christensen. Moderen Margrethe Olesdatter fra Agerkrog. Barnet blev

frembåret af Niels Nielsens hustru fra Mosbøl. Faddere: Niels Mosbøl, Peder Christensen,

Jens Madsen, Anna Thomasdatter, Maren Christensdatter.

1812 d. 29 maj. Hans Jacobsen født. Hjd. 30 maj. I kirke 6. søndag efter trinit. Faderen Jacob

Nielsen. Moderen Mette Hansdatter fra Hesselho. Barnet blev frembåret af Karen Hansdatter.

Faddere: Mads Michelsen, Niels Jørgensen, Christen Nørgård, Kirsten Pedersdatter, Henrich

Hansens hustru.

1812 d. 28 jun. Kirstine Pedersdatter født. Hjd. 29. jun. I kirke 10. søndag efter trinit. Faderen

Peder Michelsen. Moderen Maren Lasdatter fra Krarup. Barnet blev frembåret af Maren

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 47 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

Nielsdatter fra Letbæk Mølle. Faddere: Mads Hansen, Hans Pedersen, Mads Larsen, Kirsten

Gydesdatter, Anna Michelsdatter.

1812 d. 19 jul. Christen Jørgensen født og hjemmedøbt. I kirke 13. søndag efter trinit. Faderen

Jørgen Nielsen. Moderen Kirsten Christensdatter fra Tistrup. Barnet blev fembåret af Kjeld

Simonsens hustru. Faddere: Henrich Christensen, Jens Christensen, Kjeld Simonsen, jomfru

Dam, Stine Sørensdatter.

1812 d. 13 aug. Jes Madsen født og hjemmedøbt. I kirke 17. søndag efter trinit. Faderen Mads

Michelsen. Moderen Maren Christensdatter fra Hesselho. Faddere: Michel Madsens enke,

Peder Michelsen, Christen Nørgård, Niels Jørgensen, Henrich Hansen, Niels Hansens hustru.

1812 d. 26 aug. Ole Jensen født og hjemmedøbt. I kirke 18. søndag efter trinit. Faderen Jens

Madsen. Moderen Kirstine Olesdatter fra Gjødsvang. Barnet blev frembåret af Morten

Agerkrogs hustru. Faddere: Morten Agerkrog, Mads Madsen, Gyde Madsen, Mette

Madsdatter, Kirsten Thomasdatter.

1812 d. 25 sep. Kirsten Jensdatter født og hjemmedøbt. I kirke 24. søndag efter trinit. Faderen

Jens Christensen. Moderen Voldborg Christensdatter fra Tønding. Barnet blev frembåret af

Kirsten Christensdatter. Faddere: Jørgen Nielsen, Lars Christensen, Christen Jørgensen,

Christen Løvborgs hustru, Kirsten Christensdatter.

1812 d. 29 sep. Christen Knudsen født. Hjd. 30. sep. I kirke 25. søndag efter trinit. Faderen

Knud Michelsen. Moderen Birthe Christensdatter fra Galtho. Barnet blev frembåret af Maren

Christensdatter. Faddere: Christen Knudsen, Jens Michelsen, Jens Jepsen, Hans Tøndings

hustru, Morten Agerkrogs hustru.

1812 d. 11 nov. Kirsten Pedersdatter født. Hjd. 12. nov. I kirke 4. søndag i Advent. Faderen

Peder Mortensen. Moderen Johanne Marie Hansdatter fra Tistrup. Barnet blev frembårent af

Niels Madsens hustru i Tistrup. Faddere: Niels Madsen, Rasmus Christensen, Hans Hansen,

Johanne Christensdatter.

1812 d. 16 nov. Niels Dam Pedersen født. Hjd. 17 dec. Faderen Peder Christensen. Moderen

Maren Jørgensdatter fra Bredho. Barnet blev frembårent af jomfru Maren Grue Dam.

Faddere: Christen Christensen, Niels Jørgensen fra Hesselho, Christen Olesen, Kirsten og

Mette Pedersdøttre fra Bredho.

1812 d. 1 nov. Jens Mortensen født. Hjd. 2. nov. I kirke søndagen efter jul. Faderen Morten

Hansen. Moderen Christine Christensdatter fra Krarup. Barnet blev frembåret af Maren

Jensdatter. Faddere: Hans Pedersen, Mads Hansen, Christen Gydesen, Johanne

Christensdatter, Anneke Hansdatter fra Krarup.

1813 d. 2 feb. Peter Hansen født og hjemmedøbt. I kirke 5. søndag efter hellig 3 konger. Et

uægte barn. Moderen Maren Mortensdatter fra Tistrup. Faderen blev udlagt at være Hans

Andersen fra Als, soldat. Barnet blev frembåret af Mette Christensdatter fra Have. Faddere:

Peder Mortensen, Rasmus Christensen, Jens Christensen, Margrethe Andersdatter, Johanne

Pedersdatter.

1813 d. 21 jan. Søren Jensen født og hjemmedøbt. I kirke 2. søndag i faste. Faderen Jens

Michelsen. Moderen Kirsten Christensdatter fra Galtho. Barnet blev frembåret af Bodil

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 48 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

Christensdatter fra Ølgod. Faddere: Hans Peder, Niels Jessen, Knud Michelsen, Anna Kirstine

Jesdatter, Peder Hansens hustru.

1813 d. 17 feb. Mette Thomasdatter født. Hjd. 18. feb. Faderen Thomas Lauridsen. Moderen

Voldborg Christensdatter fra Snorup. Barnet blev frembåret af Kirsten Laustdatter. Faddere:

Laust Thomsen, Christen Pedersen, Marcus Thomsen, Anna Thomasdatter, Johanne

Laustdatter.

1813 d. 4 apr. Jens Christensen født og hjemmedøbt. I kirke lørdag d. 24 apr. Faderen

Christian Peder Hansen. Moderen Anna Marie Jensdatter. Barnet blev frembåret af Maren

Nielsdatter fra Letbæk Mølle. Faddere: Hans Christensen, Jens Christensen, Jens Nielsen,

Anna Nielsdatter.

1813 d. 9 apr. Johanne Christensdatter født og hjemmedøbt. I kirke fredag d. 14 maj. Faderen

Christen Pedersen. Moderen Birthe Jørgensdatter fra Have. Barnet blev frembåret af Karen

Jørgensdatter fra Ansager. Faddere: Peder Jørgensen og hustru fra Olling, Anna og Trine

Jørgensdøttre, Christen Pedersen fra Ansager.

1813 d. 11 maj. Kirsten Hansdatter født. Hjd. 12. maj. I kirke 2. pinsedag. Faderen Hans

Jensen. Moderen Maren Christensdatter fra Gårde. Barnet blev frembåret af Maren

Christensdatter fra Hornelund. Faddere: Jørgen Nielsen, Niels Hansen fra Hesselho, Maren

Knudsdatter, Inger Kirstine Nielsdatter fra Gårde.

1813 d. 20 jul. Kirsten Rasmusdatter født. Hjd. 21. jul. I kirke 10. søndag efter trinit. Faderen

Rasmus Sørensen. Moderen Anna Johanne Rasmusdatter fra Galtho Hede. Barnet blev

frembåret af Kirsten Christensdatter fra Vallund. Faddere: Christen Rasmussen, Peder

Hovborg og hustru, Peder Hansen og Ole Hansen fra Galtho.

1813 d. 29 aug. Mads Nielsen født. Hjd. 30. aug. I kirke 15. søndag efter trinit. Faderen Niels

Madsen. Moderen Anna Thomasdatter fra Tistrup. Barnet blev frembåret af Johanne

Christensdatter. Faddere: Gyde Madsen, Thomas Madsen, Mads Lassen, Kirsten Nielsdatter,

Mette Madsdatter fra Gjødsvang.

1813 d. 17 sep. Jørgen Henrichsen født. Hjd. 19. sep. I kirke 20. søndag efter trinit. Faderen

Henrich Christensen. Moderen Maren Christensdatter fra Gjødsvang. Barnet blev frembåret af

Voldborg Christensdatter fra Tønding. Faddere: Jens Christensen, Mads Madsen, Jens

Simonsen, Maren Jensdatter, Mette Madsdatter.

1814 d. 7 feb. Ellen Kirstine Bertelsdatter født og hjemmedøbt. I kirke skærtorsdag. Faderen

Bertel Christensen. Moderen Kirsten Sørensdatter fra Tistrup. Barnet blev frembåren af Birthe

Marie Christensdatter fra Tistrup. Faddere: Søren Knudsen, Kjeld Simonsen, Peter Dam,

Anna Nielsdatter, Kirsten Pedersdatter fra Tistrup.

1814 d. 3 mar. Anna Nielsdatter født. Hjd. 4. mar. I kirke 2. påskedag. Faderen Niels Jessen.

Moderen Maren Pedersdatter fra Galtho. Barnet blev frembåren af Inger Kirstine Nielsdatter.

Faddere: Niels Christensen, Laust Jessen, Mads Madsen, Jacob Nielsen, Kirsten Nielsdatter,

Maren Christensdatter fra Galtho.

1814 d. 15 maj. Jens Nielsen Jacobsen født. Hjd. 15. maj. I kirke 2. søndag efter trinit.

Faderen Jacob Nielsen. Moderen Mette Jesdatter fra Hesselho. Barnet blev frembåren af

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 49 af 50

Horsbøl


Tistrup sogn – døbte 1777 til 1814

Mette Madsdatter fra Gjødsvang. Faddere: Mads Madsen, Mads Michelsen, Christen Nørgård,

Maren Christensdatter, Karen Henrichsdatter.

1814 d. 20 maj. Jens Jensen født. Døbt i kirken 3. søndag efter trinit. Faderen Jens Christian

Pedersen. Moderen Karen Laustdatter fra Hetofte. Barnet blev frembåren af Mette Laustdatter

fra Gejl. Faddere: Laust Jensen, Mads Laustsen, Nis Nielsen, Maren Nielsdatter, Inger Marie

Andersdatter.

1814 d. 16 jun. Christen Pedersen født. Døbt i kirken 6. søndag efter trinit. Faderen Peder

Michelsen. Moderen Maren Lasdatter fra Krarup. Barnet blev frembåren af Anneke

Hansdatter. Faddere: Hans Nielsen, Laust Thomsen, Jens Christensen, Maren Nielsdatter,

Anna Michelsdatter.

1814 d. 3 sep. Inger Marie Kjeldsdatter født. Hjd. 4. sep. I kirke onsdag d. 14 sep. Faderen

Kjeld Simonsen. Moderen Maren Christensdatter fra Gjødsvang. Barnet blev frembåren af

Laust Larsens hustru fra Bjalderup. Faddere: Laust Lassen, Niels Simonsen, Jens Simonsen,

Christen Christensen, jomfru Dam.

1814 d. 21 aug. Jørgen Christensen født og hjemmedøbt. I kirke 16. søndag efter trinit.

Faderen Christen Pedersen. Moderen Birthe Jørgensdatter fra Have. Barnet blev frembåren af

Anna Marie Jørgensdatter fra Ansager. Faddere: Jørgen Hansen, Jens Simonsen, Jens

Christensen, Maren Christensdatter, Birthe (Thege)datter.

1814 d. 23 aug. Maren Graversdatter født. Hjd. 24. aug. I kirke 18. søndag efter trinit. Faderen

Gravers Andersen. Moderen Anna Jepsdatter fra Assenbæk Mølle.

1814 d. 27 aug. Hans Peder Marcussen og Bodil Marcusdatter. Døbt i kirken 18. søndag efter

trinit. Faderen Marcus Christensen. Moderen Maren Pedersdatter fra Tistrup. Drengen blev

frembåren af Maren Pedersdatter, Niels Jessens hustru og pigen af Inger Kirstine Nielsdatter.

Faddere: Christen Marcussen, Niels Jessen, Jes Nielsen, Peder Feld, Christen Pedersen, Peder

Dam, Søren Nielsen, Niels Christensen, Ole Christensen, Karen Christensdatter, Ellen

Christensdatter.

1814 d. 12 sep. Peder Christensen født. Døbt i kirken 19. søndag efter trinit. Faderen Christen

Pedersen Feld. Moderen Anna Nielsdatter fra Tistrup. Barnet blev frembåren af Marcus

Christensens hustru. Faddere: Marcus Christensen, Niels Larsen, Lars Nielsen, Regitze Dam,

Maren Christensdatter.

1814 d. 21 nov. Laust Marcussen født. Hjd. 22. nov. I kirke 2. juledag. Faderen Marcus

Thomsen. Moderen Kirsten Lauridsdatter fra Snorup. Barnet blev frembåren af Johanne

Lauridsdatter fra Krarup. Faddere: Laust Thomsen, Thomas Lauridsen, Laust Thomsen, Mette

Lauridsdatter, Malene Jørgensdatter.

1814 d. 3 dec. Kirsten Nielsdatter født. Hjd. 4. dec. I kirke nytårsdat 1815. Faderen Niels

Jørgensen. Moderen Anna Christensdatter fra Hesselho. Barnet blev frembåren af Niels

Hansens hustru fra Hesselho. Faddere: Niels Hansen, Henrich Hansen, Laust Nielsen, Mette

Nielsdatter, Johanne Madsdatter.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Tistrup\Tistrup sogn døbte 1777 til 1814.doc Side 50 af 50

Horsbøl

More magazines by this user
Similar magazines