Juni 2009 - Ellidshøj Skole

ellidshoej.skole.skoleintra.dk

Juni 2009 - Ellidshøj Skole

SKOLEBLADET

NR. 5 - JUNI 2009


Ny skolevej 2 - 9230 Svenstrup

Tlf. 98 38 40 93 Fax 98 38 43 80

DUSSEN

Ellidshøjvej 60 - 9230 Svenstrup

Tlf. 98 38 40 04 Fax 98 38 45 04

Børnehaven

Ellidshøjvej 60 - 9230 Svenstrup

Tlf. 98 38 42 15 Fax 98 38 45 04

Skolebladet på Ellidshøj Skole udkommer 5 gange årligt.

1. nummer udkommer sidste dag inden efterårsferien

2. nummer udkommer sidste dag inden juleferien

3. nummer udkommer sidste dag inden vinterferien

4. nummer udkommer sidste dag inden påske

5. nummer udkommer sidste dag inden sommerferien

Artiklerne skrives hovedsageligt af skolens ledelse, skolebestyrelsen

og skolebladets redaktion. Redaktionen består af to lærere samt et

antal elever fra 6. og 7. klasse.

Redaktionen 2008/2009:

Nikolaj, 7. klasse

Ellen, 6. klasse

Sofie, 6. klasse

Karoline, 6. klasse

Caroline, 6. klasse

Kira, 5. klasse

Thea Lindberg

Anja Bach Christensen

Henvendelse til skolebladet kan ske til sidstnævnte på :

ac@ellidshoej-skole.dk.

Skolebladet trykkes i et oplag på 150 eksemplarer.

Udover alle elever og ansatte ved landsbyordningen modtages det

af forhenværende personale og diverse samarbejdspartnere

- herunder andre skoler.

Forsidefoto: Side 2 Farvel til 7. klasse. Ha’ det godt:)


Foråret er kommet, dagene bliver lysere og varmere.

Vore elever finder rulleskøjterne frem og skolegården

bliver flittigt brugt hver eftermiddag.

Eleverne i 7. klasse er blevet konfirmeret og har

forhåbentlig haft en dejlig dag.

Sundhedsstyrelsen inviterer igen i år alle landets skoler

og kommuner til at deltage i

Get moving- kampagnen vedr. fysisk aktivitet.

Kampagnen løber igen i år af stablen i uge 41 (5.-9. oktober

2009) og er målrettet børn og unge i 4. – 10. klasse.

I det kommende skoleår vil vi fortsat sætte fokus på

sundhed i mere bred forstand. Det er vigtigt,

med sund mad, at eleverne får motion, at de trives med

hinanden og de voksne.

Skolens indsatsområde næste år kommer igen til at

dreje sig om sundhed og bevægelse m.m.

Vi kommer til at arbejde sammen med Landsbyordningen,

således at der vil være et synligt flow i arbejdet.

Dette bringer mig så direkte over i det næste punkt nemlig:

O-timer.

Undervisningen i O-timerne varetages af pædagogerne. Indholdet

i timerne skal understøtte Aalborg kommunes politikker,

herunder Børne- og Ungepolitikken, sundhedspolitikken og

omfatte emner som sundhed og trivsel, hvilket jo ikke kan falde

bedre i tråd med det, vi allerede i år har sat i gang.

Skolemad. Til næste år skifter vi leverandør af skolemad. Som

jeg har lyttet mig til, har der været stor tilfredshed med ordningen

og maden. Desværre er vi, som den lille skole vi jo er med få

leveringer, blevet bedt om at betale kr. 120 pr. levering. Det kan vi

slet ikke betale og heller ikke forsvare at lægge oveni prisen på

maden.

Side 3


Dette betyder, at vi har set os om efter en anden leverandør og

fundet firmaet. God frokost, som holder til i Storvorde og vil

levere gratis til os, da de i forvejen leverer til Ferslev skole.

Ordningen administreres stadig af ”God Skolemad” og I

logger ind som vanligt med jeres tlf. nr.

Det nye er så udvalget af mad, men også mulighed for at

bestille i sidste sekund – man kan sende en SMS så sent som

om morgenen samme dag med ønske om mad. Fin ordning,

synes jeg, og ordningen er godkendt i skolebestyrelsen.

Kik selv på tilbuddet, som I finder her: http://godfrokost.dk –

husk priser er ikke de priser, I skal betale, da vi er momsfritaget

og får vores eget link med vore priser.

Ny kalenderbog.

Efter sommerferien vil eleverne få udleveret en ny kalenderbog.

Sammen med skolebestyrelsen har vi besluttet, at eleverne skal

modtage en kalenderbog i stedet for de lasede kinabøger.

Finansieringen sker ved hjælp af sponsorer, som velvilligt har

bidraget.

Skulle familierne være interesserede i at købe en kalenderbog

til eget brug, vil dette blive hilst særdeles velkomment. Kalenderen

er anvendelig i samme grad, som hvis man plejer at købe

en Mayland kalender. Prisen på vores kalender er kr. 50,-

Er der overskud på kalenderen går dette ubeskåret til elevaktiviteter.

VIGTIGE DATOER

Fra fredag den 26. juni kl. 12.00 holder Ellidshøj skoles elever

sommerferie. Mødetid kl. 8.00 – 12.00 for alle skolens elever.

Skolens kontor har åbent:

Uge 27: Mandag - onsdag kl. 9.00 - 13.00

Uge 32:

Side

Fra

4

tirsdag kl. 9.00 – 13.00


Fredag den 7. august holder lærerne møde kl. 9.00

Det nye skoleår starter mandag den 10. august kl. 8.15 -12.00 for

alle elever også børnehaveklassen.

Alle møder i salen. Herefter går vi til klasselokalerne.

Fra skolens side vil vi gerne sige tak for samarbejdet, og vi ønsker

alle hjem en god sommerferie.

Med venlig hilsen

Annette Bystrup

Symfonien

Af Kira, 5. kl.

Torsdag d.28 maj var 1., 2. og 3 klasse i symfonien og se

”løgnhalsen”, der fortalte historier som symfoniorkesteret spillede

til. Inden de skulle i symfonien havde klasserne arbejdet med de

forskellige instrumenter, der er i et symfoniorkester og været på

Ferslev skole til en mini

koncert med messingblæserne.

De havde også øvet

anemonesangen, som de

skulle synge sammen med

symfoniorkesteret.

Historien handlede om

løgnhalsen som barn, og

at han var forelsket i en

pige som desværre var

forelsket i en frø- prins.

Side 5


Farvel og tak

Af 7. klasse

Så er det ved at være tiden, hvor vi endnu engang skal sige

farvel til en 7. klasse. 8 gode år fyldt med sorger, glæder,

forandringer og byggerod. I alt har vi været 13 elever.

Vi har lavet et lille tilbageblik på nogle af årene!

Da vi var i de små klasser, boede vi i pavillonen og måtte ikke

gå op ad gangen.

Før trivselsreglerne var de store ”lidt farlige”. ( Eller også er vi

nu blevet de store og synes ikke vi er farlige :) )

Vi har flyttet klasselokale mindst 9 gange. Vi var den mindste

klasse og der var ombygninger, så vi blev flyttet en del rundt.

Vi har bl.a. boet i lægelokalet, pavillonen, det gamle

musiklokale, hvor instrumenterne stod i den ene side af

klassen, fysik og i vores nuværende lokale indtil flere gange.

I børnehaveklassen legede vi med biler på bilbanen, og vi lavede

drager sammen med 7. klasse.

Vi har været på skøjtebanen, både i bhv. klassen og 7. klasse.

Vi havde billedkunst i den gamle kælder.

Der var et computerrum ( i nuværende sløjd/billedkunstlokale).

Det var kun 4.-7. klasse, der måtte komme der, og engang fik vi

lov til at komme derned sammen med Kaj Collin i matematiktimen.

Det var en stor oplevelse!!!

Vi har haft rigtig mange gode oplevelser og en masse gode

lærere!

Nu skal vi så videre. 4 elever skal til Støvring, 3 til Højvangsskolen

Side og 16

på efterskole.

Spændende hvad det vil byde på?!


Hareby

Af Sofie, 6. kl.

Elever på Ellidshøj Skole havde i månedsvis glædet sig til ”at vi

skal have en by”, både store og små.

Teamwork var et af Harebys indbyggeres store egenskaber,

og alting var helt anderledes end i normale skoledage.

Der blev ikke råbt og skreget, og stemningen var ligesom en

almindelig, rigtig by – snakken i gaderne, folk med nykøbte ting,

journalister med annoncer og indbyggere, der bare gik rundt i

gaden og nød Harebys stemning.

Jeg tror, det var lidt svært at sige farvel til hyggelige Hareby, men

jeg håber, at Harebys teamwork og venskab vil genspejle hverdagen…

Hareby har været årets bedste tværsuge, og

jeg tror, der er mange, der giver mig ret!

Side 7


Konfirmation Af Nikolaj, 7. kl.

Den 19/4 2009 holdt 7. klasse konfirmation (minus bjørn).

Dagen startede med at vi stillede os op 2 og 2 på række, og vi var

alle fine i tøjet (det var første gang jeg så Mia i kjole =O).

Derefter skulle vi ind i kirken, hvor vi skulle holde vores

konfirmation og sige et af de vigtigste ja´er i vores liv. Derefter

skulle vi holde fest ´forskellige steder. Vi fik alle sammen god

mad, masser af mennesker og en god dag. Jeg har snakket med

tre konfirmander og de sagde:

Christian: Min konfirmation var en rigtig god dag.

En afslappet dag med min familie med god mad og drikke.

Lars: Den var rigtig god, sjov og vi fik masser af godt mad, og vi

havde en rigtig hyggelig dag.

Tobias: Den var hyggelig, og vi havde en god dag.

Dagen efter (den 20/4) startede en ligeså god dag, vores blå

mandag. Dagen startede med, at vi spiste morgenmad nede ved

Christian, dejligt. Bagefter skulle vi op på skolen for at sige hej til

lærerne, inden vi skulle videre. Vi skulle af sted til Aalborg, hvor

vi skulle kigge lidt rundt i butikkerne og købe nogle ting. Bagefter

skulle vi op til Løkken Action House, hvor vi skulle bowle, spille

lasergames og køre gokart, inden vi til sidst skulle hjem.

Jeg har spurgt nogle af dem:

Hvordan var din blå mandag?

Bjørn: Ikke rød!

Casper: Den var rigtig god, og vi hyggede os meget.

Mia: Den var da fin nok.

Side 8

Og mig selv, Nikolaj: Den var rigtig god, og vi var alle glade.


Lejrskole

Af Ellen, 6. kl.

Onsdag d. 15. april 2009 tog 6. klasse på lejrtur til Silkeborg.

Vi skulle bo på Silkeborg vandrehjem. Det var en rigtig god

tur med rigtig godt vejr og masser af solskin.

Vi var på besøg på el-museet, hvor vi fik en rundvisning.

Derefter fik vi lov at gå rundt selv, og vi prøvede en masse sjove

ting med strøm. Vi var også ude at bowle med buffet. Vi

startede med at spise, og derefter bowlede vi i en time. Dagen

efter skulle vi ud og sejle i kano langs Gudenåen. Vi sejlede i

ca. 5 timer, hvor vi holdt en pause halvvejs og spiste vores

madpakker. Da vi kom hjem, havde vi en masse tid, hvor vi

kunne holde fri, der kunne vi spille bold eller gå en tur ud i

byen. Om fredagen, da vi havde pakket vores ting, gik vi en

tur. Der var ingen af os, der vidste, hvor vi skulle hen; kun

lærerne. Vi gik hen til ferskvandsmuseet ”Aqua”. Vi gik ind,

og vi fik lov at gå rundt selv i nogle timer. Vi kiggede på alle

dyrene og legede med vand. Der var en mand, der fodrede

odderne og fortalte om dem. Så var det tid til at hente vores

kufferter og gå hen til tog stationen.

Da vi kom hjem blev vi modtaget af vores forældre. Vi var alle

meget trætte og glade, fordi vi havde haft en rigtig sjov tur.

Side 9


Cyklistprøve

Af Caroline, 6. kl.

Onsdag d.20. maj skulle alle fra 4.-7. klasse op på deres cykler.

Der kom en politimand, og så hvordan de cyklede.

6. klasse var hovedpersoner, fordi de fik point og kunne komme

til Nørresundby og deltage i politikredsfinalen. Før det havde

6. klasse en teoriprøve. Pointene fra teoriprøven blev lagt

sammen med pointene fra cyklistprøven, og de heldige vindere

blev Caroline Houmøller Pedersen på en 1. plads og Ellen Høg

Thuesen på en 2. plads.

Desværre faldt politikredsfinalen og Hareby på samme tid og

Ellen og Caroline ville være kede af at forlade Hareby. Så de

blev i Hareby…

Side 10


Arkitektur

Af Kira, 5. kl.

4. /5. klasse har i billedkunst

arbejdet med arkitektur. Det er

der kommet en masse flotte huse

og anlæg ud af. På billedet

ses Patrick og Mikkel Bo med

deres fodboldstadion.

Kira og Josephine har lavet et

fiskehus, Jonas har lavet en

pizzabar og Astrid-Marie og

Mikkel-Bo har lavet en

restaurant for bl.a. hjemløse.

Det har været meget sjovt, men

også lidt svært at lave, siger

Josephine fra 4. klasse.

Hun fortæller, at de skulle lave

mål og tegninger og passe på

med limpistolerne!

Vi har arbejdet med projektet i ca. 4 uger. Vi har lært noget om

konstruktioner og hvordan arkitekter arbejder. Vi har brugt

mange forskellige materialer; f.eks. liggeunderlag, pap og

tandstikker.

Nogle af værkerne er allerede udstillet på skolens gang.

OBS!

Vi har i dette nummer af skolebladet ændret

en smule på vores layout. Dette er sket efter

idé fra Sofie, 6. klasse.

Side 11


Sommerferie

Af Karoline, 6. kl.

Snart er der sommerferie. Og det

glæder alle sig selvfølgelig til.

Så er der:

∗ ingen lektier

∗ ingen lærere

∗ man kan sove længe

Og i det hele taget bare slappe af.

De fleste på skolen skal på

sommerferie enten i sommerhus

eller på ferie til et eller andet land.

Jeg har spurgt nogle på skolen om, hvad de skal i sommerferien:

Sofie 6. kl.: Jeg skal til Grækenland i sommerferien.

Kira 5. kl.: Jeg skal til Sverige og i

sommerhus.

Thea lærer: Jeg skal til Nibe festival og

på Harry Potter højskole.

Carl-Emil 4. kl.: Jeg skal i Sommerhus

med min familie.

Josefine 4. kl.: jeg skal til Italien i

sommerferien.

og nu venter vi bare på det gode vejr og

strandene på os!

Side 12

Ellidshøj skole ønsker alle en

God sommerferie

More magazines by this user
Similar magazines