Aktuelle fokusområder og udfordringer for det danske ... - primo

primodanmark.dk

Aktuelle fokusområder og udfordringer for det danske ... - primo

Aktuelle fokusområder og udfordringer

for det danske redningsberedskab

6. september 2012

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer


Hvad kan borgerne forvente af os?

• Løsning af kerneopgaver

• Robusthed

• Tryghed

• Forsikring

• Støtter op om kommunernes

beredskabsplanlægning og

krisehåndtering


Hvad kan borgerne forvente af os?

• En synlig spiller i kommunen

• Forebyggelse

• Rykker ud til alle typer hændelser

=> Hvad kan vi forvente af borgerne?


Hvordan sikres robustheden?

• Vi skal ikke hvile på laurbærrene

• Ingen er bedre end den sidste indsats

• Vi må dyrke en sammenhængende

sikkerheds- og beredskabskultur i

samfundet


Analyse

• Budgetanalysen

• Andre undersøgelser

– Konstruktivt med- og modspil

– Afdækning af alle faktorer

– Retvisende billede

– Villighed til forandring

• Se robustheden i det danske samfund i en større

helhed og i en international kontekst


Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

More magazines by this user
Similar magazines