Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik i ... - dirac

dirac.ruc.dk

Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik i ... - dirac

dannede grupper snarere udfra, hvem de plejer at arbejde sammen med, end udfra emnet. Men det

var lykkedes at nå frem til 6 grupper med 6 emner:

1. Computervirus (2 elever)

2. Kolesterolindhold (4 elever)

3. Kinas befolkning (4 elever)

4. Epidemi (5 elever)

5. Opløsning af et bolche (4 elever)

6. Atombomber (4 elever)

Som det ses, har nogle af grupperne valgt emner mere eller mindre direkte fra inspirationspapiret.,

mens andre selv har været kreative, så på den måde har papiret virket efter hensigten. Eleverne fik

så udleveret arket ”Projektarbejde” (bilag 3), hvoraf det fremgik, at de skulle skrive en socialkontrakt,

vælge ordstyrer og referent samt skrive logbog efter hver (dobbelt)lektion.

Opgaven til næste undervisningslektion blev, at hver elev skulle nedfælde 10 linier til den sociale

kontrakt samt finde materiale om deres emne. Den sociale kontrakt følte jeg nødvendig aht. et par

elever, som jeg kunne forestille mig ikke ville yde meget til et gruppearbejde, og det var også derfor

jeg tillod 5 elever i en gruppe (hvis en eller to skulle falde fra), selvom der så blev en gruppe på kun

2 elever (som begge viste stor iver og interesse for deres emne). I starten af lektion 2+3 fik de

udleveret arket ”Projektarbejde med differentialligninger”. Dette var delvist hentet fra ”Autentiske

matematikanvendelser”, Matematiklærerforeningen 1991, side 6-7 og blev givet som eksempel på

opstilling af model. Lektion 2 blev brugt til at koge deres oplæg sammen til en fælles social kontrakt,

og i lektion 3 skulle de udarbejde en problemformulering.

Det viste sig at være et meget ambitiøst projekt. At skulle vejlede 6 grupper med 6 forskellige emner

og hjælpe dem med at finde materiale var overvældende. Det er helt klart, at ikke alle grupper

har fået den vejledning, de har haft behov for, men følgende passus fra en af de afleverede rapporter

liver dog op:

”Alt i alt kan jeg konkludere, at dette projektforløb har været yderst interessant. Det har været

rigtig sjovt at prøve at arbejde på en anderledes måde end man er vant til. Det har også været

lærerigt at skulle undersøge alle tingene selv og få gang i projektet. Gruppen har fungeret

rigtig godt og alle har været engagerede. Den gode stemning i gruppen og gruppemøderne

gjorde at der var styr på tingene og at folk syntes at det var sjovt at være med i projektet.

Alt i alt har projektet altså været supergodt, og jeg har lært en hel masse af det.”

Måske var det alligevel det hele værd.

De 6 gruppers arbejde bliver nu beskrevet hver for sig:

1. Computervirus:

De to drenge tog med engagement og højt humør fat på dette emne og fik hurtigt udarbejdet

følgende problemformulering:

More magazines by this user
Similar magazines