08.05.2014 Views

Januar 2013 - Danmarks Optikerforening

Januar 2013 - Danmarks Optikerforening

Januar 2013 - Danmarks Optikerforening

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong> januar <strong>2013</strong><br />

01<br />

Optikeren<br />

SE BEDRE<br />

Med i.Scription ® fra ZEISS<br />

Bedre nattesyn, mere intense farver og<br />

skarpere kontraster. Kun fra ZEISS.<br />

www.zeiss.dk/vision


1-DAY ACUVUE ® MOIST ®<br />

Tilfredse kunder. Tilfredse optikere.<br />

• Enestående komfort fra morgen til sen aften takket være LACREON ® -teknologien 1,2<br />

• Klart og skarpt syn til astigmatikere med Accelerated Stabilisation Design 3<br />

Det betyder, at 91 % af dem, som bruger 1-DAY ACUVUE ® MOIST ® , er tilfredse,<br />

og 87 % siger, at de som regel vender tilbage til den samme optiker igen 4<br />

Anbefal 1-DAY ACUVUE ® MOIST ® .<br />

En del af jeres fremgang, gennem tilfredse kunder.<br />

1. JJVC data on file 2009: 1 week bilateral crossover study, 1 week wear with 1-DAY ACUVUE ® MOIST ® and DAILIES ® AquaComfort Plus ® , N=1213. 2. Sulley A and Meyler J. Two unique technologies unite in a new daily lens for astigmatism. Optician 2010; 239:<br />

6251 22-27. Range of lens parameters evaluated: sphere: -2.00D to -4.50D, cyl: -1.25 and -1.75, axes 20-160. 3. Sulley A et al. A Multi-Centre Study of Astigmatic Non-users of Soft Toric Contact Lenses. BCLA Poster presentation 2011. 4. Independent market<br />

research survey, 2012, 14 markets across Europe and Russia via online questionnaire with ACUVUE ® wearers from each market, data on file; Current 1-DAY ACUVUE ® MOIST ® and 1-DAY ACUVUE ® MOIST ® for ASTIGMATISM Brand Contact Lens wearers n=477.<br />

ACUVUE ® , 1-DAY ACUVUE ® MOIST ® , LACREON ® og SEE WHAT COULD BE ® er registrerede varemærker tilhørende Johnson & Johnson Vision Care. ©JJVC 2012.


Alle fællesskaber er for egen vindings skyld.<br />

Spørg en ulv, en gnu eller en optiker, om<br />

ikke det handler om at beskytte sig selv.<br />

Om man ikke er stærkere sammen, end<br />

hver for sig. Alligevel er det de færreste der<br />

starter som selvstændige, med drømmen<br />

om at være med i en kapitalkæde. Og det<br />

er præcis hér, at den frivillige kæde er en<br />

fordel. Det er en god idé for dig, der kan<br />

se alle fordelene, men trods alt gerne vil<br />

bestemme selv. Til dig, der gerne vil have<br />

i pose og sæk. Til dig, der hylder faglighed<br />

og erfaringsudveksling. Og ikke går af<br />

vejen, for at feste igennem med gode<br />

venner. Når der nu i Nyt Syn faktisk er en<br />

økonomisk situation, der er værd at feste<br />

for, så skulle man da være et skarn...<br />

MiniMuM 100.000 Mere på din bundlinie – eller et års gratis MedleMskab!<br />

Ring helt uforpligtende til adm. dir. Tom Skovbon på 20 21 99 00 eller læs mere på nytsyn.dk/100000<br />

Dit syn betyder alt for os


indhold<br />

Rygere har<br />

2-3 gange højere<br />

risiko for at udvikle<br />

våd AMD“<br />

5<br />

6<br />

16<br />

24<br />

26<br />

30<br />

34<br />

40<br />

42<br />

46<br />

50<br />

Leder<br />

Spaltelampeindstillinger<br />

Højt humør og stor tilfredshed på<br />

Dansk Optometri- og Kontaktlinsekonference 2012<br />

Patienten i fokus<br />

Et brilledesign der vokser ud af optikerforretningen<br />

Vinderbilledet i fotokonkurrencen:<br />

Hvad gør livet smukt for dig?<br />

Innovation og bløde linjer på årets Silmo<br />

Synoptik-Fonden hædrer Toke Bek<br />

AMD<br />

– Diagnostik og behandling<br />

Det handler om stil!<br />

Videoovervågning giver<br />

ro til kunderne<br />

Optikeren<br />

46<br />

Volumenen kan ikke blive stor nok,<br />

når det gælder disse arkitektoniske vidundere.<br />

REDAKTION:<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

Langebrogade 5<br />

1411 København K<br />

Tlf. 45 86 15 33<br />

Fax 45 76 65 76<br />

E-mail:<br />

optikeren@optikerforeningen.dk<br />

Redaktør:<br />

Bjarne Hansen<br />

Tlf. 88 51 03 18<br />

E-mail:<br />

bjh@optikerforeningen.dk<br />

ANNONCEBESTILLING:<br />

Morten Gammelmark<br />

Sales Manager<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

Langebrogade 5<br />

1411 København K<br />

Tlf.: +45 25 33 39 52<br />

mg@optikerforeningen.dk<br />

ANNONCEMATERIALE<br />

SENDES TIL:<br />

Morten Gammelmark<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

Langebrogade 5<br />

1411 København K<br />

Tlf.: +45 25 33 39 52<br />

mg@optikerforeningen.dk<br />

LAYOUT, PRODUKTION<br />

OG TRYK:<br />

Datagraf<br />

St. Kongensgade 72,<br />

1264 København K.<br />

Tlf. 3313 7383<br />

www.datagraf.dk<br />

4


34<br />

Ingen enkeltdel på et brillestel er for lille til,<br />

at der eksperimenteres med nyudvikling.<br />

Leder<br />

Lyse<br />

fremtidsudsigter<br />

for efteruddannelse<br />

52<br />

56<br />

58<br />

62<br />

Bleshøy Optik:<br />

opfordret til at arbejde med OCT scanner<br />

Nyt om produkter<br />

Nyt fra branchen<br />

Nyt fra uddannelsesudvalget<br />

Kursuskalender, kalender<br />

Et lille skilt på indgangsdøren<br />

og på skranken fortæller, at<br />

butikken er videoovervåget<br />

50<br />

Med udgangen af 2012 ophørte optikernes<br />

muligheder for videreuddannelse efter de<br />

regler, der gælder for erhvervsuddannelser, og<br />

det vil ikke længere vil være muligt at få tilskud<br />

til kurser hverken for ansatte, virksomheder<br />

eller uddannelsesinstitutioner.<br />

At optikeruddannelsen er flyttet fra en<br />

erhvervsuddannelse til en mellemlang videregående<br />

uddannelse har betydet nye erhvervsmuligheder<br />

inden for det offentlige, en helt ny<br />

adgang til forskning, og øget mulighed for<br />

et tætsamarbejde andre sundhedspersoner.<br />

Dette har allerede vist sig ved øjenlægernes<br />

øgede accept af optometristens viden og dermed<br />

ønske om samarbejde<br />

Den øgede anerkendelse kræver øget fokus<br />

på efteruddannelse for at få den nødvendige<br />

opgradering, specielt i en tidsalder, hvor der<br />

også hele tiden stilles nye krav til Optikeren/<br />

Optometristen såvel inden for det kliniske område<br />

som inden for nye produkter.<br />

Det store deltagerantal ved den nylig<br />

afholdte optometri- og kontaktlinsekonference<br />

er et godt bevis på, optikernes/ optometristernes<br />

iver for at tilegne sig den nødvendige<br />

nye viden. Og Optikernes Kompetenceudviklingsfonds<br />

blåstempling af konferencen og tilskud<br />

til foredragsholdere og deltagere, betød<br />

at alle kunne deltage.<br />

Det nye samarbejde med Serviceforbundet<br />

og den velvilje som Optikernes Kompetenceudviklingsfond<br />

har udvist overfor konferencen<br />

varsler godt for danske optikere /optometristers<br />

fremtidige muligheder for at efteruddanne<br />

sig, og for dansk optometri i det hele<br />

taget.<br />

Forsiden<br />

Med ZEISS i.Scription kan du tilbyde dine kunder<br />

bedre nattesyn, mere intense farver og skarpere<br />

kontraster. Kontakt os på ZEISS og hør mere!<br />

Med dette positive budskab ønskes alle et<br />

godt nytår.<br />

Per Michael Larsen<br />

Formand for <strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

5


fagligt<br />

»<br />

Den eneste sikre vej til at blive god til at bruge spaltelampen og dens<br />

muligheder ved synsundersøgelserne er ved træning og atter træning.<br />

Af Amond Adsersen MSc. (Optom)<br />

Spaltelampeindstillinger<br />

Den eneste sikre vej til at blive<br />

god til at bruge spaltelampen og<br />

dens muligheder ved synsundersøgelserne<br />

er ved træning og<br />

atter træning. Bruger man spaltelampen<br />

ved alle synsundersøgelser,<br />

vil man samtidigt få en<br />

rigtig god fornemmelse af, hvor<br />

forskelligt vi alle ser ud, og hvor<br />

bredt det normale strækker sig.<br />

På den måde vil det gradvist<br />

blive lettere at se, når der dukker<br />

tilstande op, som vi skal tage os<br />

af.<br />

Man kan selvfølgelig komme i<br />

tvivl om, hvorvidt det, man har<br />

set, er en naturlig variation eller<br />

en tilstand, man skal tage hånd<br />

om, og i sådanne tilfælde vil det<br />

være klogt at konferere med en<br />

kollega. Når man skal fortælle<br />

om tilstanden, man har set, er<br />

oplysninger som symptomer,<br />

lokation, dybde, udbredelse og<br />

farve vigtige indikatorer, og kan<br />

man fortælle ved hvilken belysningsform<br />

tilstanden er set, kan<br />

selv ganske små uregelmæssigheder<br />

relativt let genfindes og<br />

vurderes af kollegaen.<br />

Erfaringsmæssigt ses det, at<br />

et af de emner, der ofte opfattes<br />

som meget kompliceret og kun<br />

for de allermest indviede, er<br />

netop at kun skelne belysningsformerne<br />

med spaltelampen fra<br />

hinanden. Det behøver dog ikke<br />

at være så kompliceret, og jeg vil<br />

i det følgende prøve, om jeg kan<br />

simplificere emnet en smule.<br />

Spaltelampen<br />

Spaltelampen består af to ho -<br />

veddele: Mikroskopet og lyshuset.<br />

De to kan bevæge sig uafhængigt<br />

af hinanden i en cirkulær<br />

bevægelse med samme<br />

omdrejningspunkt, så fokuseringspunktet<br />

for lyset og sigtepunktet<br />

for mikroskopet er det<br />

samme. Sigtepunktet for mikroskopet<br />

vil altid være den okulære<br />

struktur, der ønskes undersøgt.<br />

På lyshuset kan man indstille<br />

01<br />

spaltebredden og højden samt<br />

placere et diffusionsfilter efter<br />

behov. Det er nødvendigt at kalibrere<br />

spaltelampen før man tager<br />

den i brug for at tage høj -<br />

de for akkommodationsevnen og<br />

en evt. ametropi hos optikeren.<br />

Kalibreringen foretages ved,<br />

at man placerer en kalibreringsstav<br />

i det dertil hørende hul for<br />

derefter under stor forstørrelse<br />

at dreje først højre og så venstre<br />

okular, til staven står skarpt.<br />

Start med maksimum plus og<br />

drej så okularet med uret rundt,<br />

til staven står skarpt.<br />

Sørg til sidst for, at distancen<br />

mellem okularerne passer til din<br />

PD, så sikrer du dig et skarpt og<br />

tredimensionelt billede af de<br />

strukturer, du vil undersøge.<br />

Fjern kalibreringsstaven og så<br />

er spaltelampen kalibreret og<br />

klar til brug.<br />

02<br />

Fremgangsmåde<br />

Når man ser på et øje gennem<br />

spaltelampen, er det vigtigt at<br />

huske, at øjet ikke er en plan<br />

flade, men det krummer konvekst<br />

ud fra ansigtet på patienten.<br />

Det betyder, at når man<br />

lyser med spaltelampen og følger<br />

med i okularet, skal man med<br />

joysticket følge en krum bane ud<br />

mod en selv hen over øjets<br />

strukturer (se billede 2).<br />

Ved rutineundersøgelsen af<br />

øjets strukturer kan det samtidigt<br />

være godt at have en plan<br />

for, i hvilken rækkefølge man<br />

undersøger strukturerne, så<br />

man ikke overser noget. En<br />

måde at gøre dette på kunne<br />

være at undersøge hen over øjet<br />

i tre bevægelser:<br />

Første bevægelse går fra<br />

venstre mod højre, og følger den<br />

øverste tredjedel af øjet, anden<br />

bevægelse går fra højre mod<br />

venstre, og følger den nederste<br />

tredjedel af øjet, og tredje<br />

bevægelse går igen fra venstre<br />

mod højre og følger den midter-<br />

6


Intuitivt syn<br />

EN REVOLUTIONERENDE NY GLASBEREGNING<br />

Perfekt balance i bevægelse.<br />

Nanoptix -teknologien reducerer op til 90% af svømmeeffekten<br />

EN REVOLUTIONERENDE NY DESIGN TEKNOLOGI<br />

Ekstra bredt synsfelt<br />

SynchronEyes -teknologien giver 50% større synsfelt<br />

Varilux S-serien bliver<br />

tilpasset netop dit syn<br />

gennem anvancerede<br />

digitale 3D målinger i<br />

Visioffice<br />

EN REVOLUTIONERENDE NY FOKUSERINGSHASTIGHED<br />

- INTUITIVT SYN<br />

Den eksklusive 4D TECHNOLOGY tager højde for vores øjnes<br />

højre- eller venstredominans for at sikre intuitivt syn og hurtigere<br />

reaktion. Præcis som vi er højre- eller venstrehåndede, er vores<br />

syn også domineret af det ene øje.<br />

www.varilux-s-series.com


fagligt<br />

» spaltelampeindstillinger<br />

Diffus belysning<br />

Procedure<br />

03<br />

ste tredjedel af øjet (se billede<br />

3).<br />

Der kan naturligvis være<br />

mange variationer over samme<br />

tema, men pointen er, at man<br />

følger samme standardprocedure<br />

hver gang, så man overser<br />

så få detaljer som muligt. Når der<br />

pludseligt dukker uregelmæssigheder<br />

eller overraskelser op,<br />

så bryder man rutinen og undersøger<br />

tilstandene nærmere med<br />

mere specialiserede belysningsformer<br />

eller metoder.<br />

Diffuser<br />

04<br />

frem, som man naturligt ville<br />

gøre under en øjenundersøgelse<br />

med spaltelampen og så lære de<br />

forskellige indstillinger undervejs.<br />

En fornuftig disposition ved<br />

en øjenundersøgelse kan være<br />

at starte så non-invasivt som<br />

muligt for så gradvist eller efter<br />

behov at påvirke patientens øjne<br />

mere og mere.<br />

Den mindst invasive undersøgelsesmetode<br />

med spaltelampen<br />

må være at kigge på øjet<br />

under diffus belysning. Her er<br />

spaltelampen indstillet til en lav<br />

forstørrelse, så det er let at<br />

bevare overblikket over strukturerne<br />

omkring øjet. Man danner<br />

sig et generelt indtryk af øjet og<br />

omgivelserne ved at kigge på<br />

øjenlåg, vipper, konjunktival<br />

rødme og lignende større elementer.<br />

På selve lysgiveren på spaltelampen<br />

kan der være monteret<br />

en lille uigennemsigtig, hvid plastikplade,<br />

der fungerer som diffuser<br />

for lyset. Den skal vippes<br />

hen foran lyset, så man får skabt<br />

Hagepapir som diffuser<br />

05<br />

en lysspredning, der kan generere<br />

det diffuse lys, man er ude<br />

efter. Har man ikke en diffuser<br />

monteret på spaltelampen, kan<br />

man i en håndevending skabe<br />

den samme belysning ved at<br />

Belysningsformer<br />

Når man skal have styr på belysningsformerne,<br />

er den enkleste<br />

måde at huske dem på ved at gå<br />

Hjemmelavet diffuser<br />

06<br />

Indstillinger for belysningsformerne<br />

Diffus<br />

Direkte<br />

fokal<br />

Indirekte<br />

fokal<br />

Optisk<br />

sektion<br />

Direkte<br />

retro<br />

Indirekte<br />

retro<br />

Sclerotic<br />

scatter<br />

Spekular<br />

refleks<br />

Konisk<br />

lysbundt<br />

Vinkel på<br />

lyshuset<br />

45°- 60° 45°- 60° 45°- 60° 45°- 60° 45°- 60° 45°- 60° 60° Vinklen på<br />

lyshuset =<br />

vinklen på<br />

mikroskopet.<br />

≈ 45°.<br />

60° - 75°<br />

Spaltehøjde Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 3 – 4 mm<br />

Spaltebredde<br />

4mm – helt<br />

åben<br />

1 – 2 mm 1 – 2 mm 0,2 – 0,3<br />

mm<br />

1 – 2 mm 1 – 2 mm 2 – 4 mm 1 – 2 mm 0,5 – 0,6<br />

mm<br />

Forstørrelse<br />

Lav (≈6X<br />

-10X)<br />

Start lavt<br />

(≈6X) og øg<br />

gradvist.<br />

Variabel.<br />

Efter behov.<br />

Start lavt<br />

(≈10X) og<br />

øg gradvist.<br />

Variabel.<br />

Efter behov.<br />

Variabel.<br />

Efter behov.<br />

Lav (≈6X<br />

-10X)<br />

Høj (25X –<br />

40X)<br />

20X – 30X<br />

Lysintensitet<br />

Lav Lav Lav - moderat<br />

Moderat -<br />

høj<br />

Moderat. Moderat. Moderat –<br />

høj.<br />

Moderat.<br />

Høj<br />

8


Belysningsformer<br />

placere et stykke ombukket<br />

hagepapir over lysgiveren.<br />

Er man lidt fiks på fingrene, er<br />

det såmænd også muligt at<br />

fremstille en mere permanent<br />

løsning uden at skulle betale for<br />

den. Hvis man klipper ”håndtaget”<br />

af en unidose kunstig tårevæske<br />

og monterer en papirklips<br />

07<br />

for enden af det afklippede<br />

”håndtag“, så er der blot tilbage<br />

at montere den på sin spaltelampe<br />

med et lille stykke tape, så<br />

har man sin egen hjemmelavede<br />

diffuser til spaltelampen! Filteret/hagepapiret,<br />

der sættes ned<br />

foran lyset, gør, at lyset spredes<br />

og giver en mildere, ikke-fokuseret<br />

belysning af øjenomgivelserne.<br />

Direkte fokal belysning<br />

Når man er tilfreds med observationerne<br />

foretaget under diffus<br />

belysning, fjernes diffusions<br />

filteret og spaltebredden indstilles<br />

til 1.0–2,0 mm. Nu er man<br />

klar til standard belysningsformen,<br />

der bliver brugt under stort<br />

set alle øjenundersøgelser med<br />

spaltelampen, nemlig direkte<br />

fokal belysning.<br />

Direkte fokal belysning betyder,<br />

at man stiller mikroskopet<br />

skarpt netop på samme sted,<br />

som lysspalten rammer øjets<br />

struktur. Start med en lav forstørrelse<br />

og øg den gradvist indtil<br />

det ønskede område kan ses<br />

tilfredsstillende. Nu studeres<br />

øjet, medens man bevæger<br />

joysticket til siden, og fokus<br />

bibeholdes på øjets strukturer.<br />

Når man undersøger fra venstre<br />

mod højre og når midten af øjet,<br />

er det hensigtsmæssigt at<br />

svinge lyskassen fra venstre til<br />

højre side, så man på den måde<br />

får mest muligt lys ind på de<br />

strukturer, der undersøges. Det<br />

samme gælder naturligvis, når<br />

man undersøger fra højre mod<br />

venstre.<br />

Indirekte fokal og<br />

retro belysning<br />

Når spaltelampen er indstillet<br />

til direkte fokal belysning, får<br />

vi samtidig foræret tre belysningsformer<br />

mere, når vi kigger<br />

gennem okularet! Visse tilstande<br />

ses dårligt, når de bliver<br />

Fortsættes side 12 »<br />

Eksempler på tilstande og belysningsformer<br />

Betragtet struktur/<br />

tilstand<br />

Forstørrelse Belysningsform Spaltebredde Ekstra<br />

Låg/generelt overblik Lav - medium Diffus Bred Diffuser<br />

Vipper Medium Direkte fokal Smal - medium Ingen<br />

Lokalt ødem, ar Lav Sclerotic scatter Medium Ude af klik<br />

Korneal defekt Medium - høj Direkte/indirekte fokal Medium - smal Ingen<br />

Dybde af opacitet Medium - høj Optisk sektion Smal Stor vinkel på lyshuset<br />

Korneale mikrocyster Høj Indirekte/direkte retro Smal Ingen<br />

Korneale striae Høj Indirekte Smal Ingen<br />

Korneal vaskulatur Medium - høj Indirekte retro Medium - smal Ingen. Evt. rødt-frit filter<br />

Kornealt endotel Høj Spekular refleksion Medium Ingen<br />

Dystrofier Lav - medium Direkte retro/fokal eller sclerotic scatter Medium Ingen<br />

Fluorescein staining Lav - medium Direkte fokal Bred Blåt filter i lyshuset samt gult filter<br />

for mikroskopet.<br />

9


Som medlem af<br />

OPTO Gruppen<br />

skal du lære mindst<br />

5 nye ord:<br />

Gennemsigtighed<br />

De fleste organisationer bygger på tanken<br />

om, at dem i toppen skal være rige. Med det<br />

mål bliver indkøbsaftaler og pengestrømme<br />

uigennemsigtige. Hos OPTO Gruppen er det<br />

medlemmerne, der deler overskuddet.<br />

Derfor er det nye ord ”gennemsigtighed”.<br />

I OPTO Gruppen er der gennemsigtighed på<br />

alle priser og aftaler. Alt er åbent og gennemskueligt<br />

og OPTO-modellen betyder også, at<br />

alle administrationsomkostninger<br />

er så lave som muligt.<br />

Gennemsigtighed<br />

Fairness<br />

Individuel<br />

Valgfrihed<br />

Lokal forankring<br />

Fairness<br />

OPTO Gruppens system bygger på, at pengene skal<br />

blive, der hvor de tjenes. Derfor har vi f.eks. overskudsdeling<br />

og branchens laveste kontingent. Og så er der<br />

bonus: Jo mere du udnytter OPTO Gruppens partneraftaler<br />

med vores attraktive leverandører og mærker,<br />

jo større bonus får du. Det kalder vi ”fairness”. Bonussen<br />

pr. butik er i gennemsnit 100.000 kr. om året.<br />

Individuel<br />

Markedsføring hos OPTO Gruppen er en omfattede<br />

ta’selv buffet i både bredde og dybde: Fra den uundværlige<br />

plakat til gadestanderen, bannere og skilte,<br />

annoncer, direct mails til instore-tv og individuelle<br />

websites (også mobilsites). Der udvikles løbende nye<br />

synlige og differentierende kampagner indenfor alle<br />

områder fra højtråbende prissignal til hardcore fashion.<br />

Derfor kan markedsføringen sammensættes helt individuelt<br />

efter profil og behov.<br />

OPTO Gruppen bruger de sidste nye digitale trykteknikker, det gør<br />

det muligt at trykke individuelle brochurer på basis af et stort antal<br />

grundmoduler. Mange butikker har valgt at husstandsomdele.


5 skarpe til<br />

direktøren…<br />

Markedsføringskoordinator Annemette<br />

Graversen, adm. direktør Jeanet Lehmbeck,<br />

og administrationschef Kirsten Brask er sammen<br />

med en bestyrelse og forskellige udvalg<br />

det stærke bagland for OPTO Gruppens<br />

medlemmer.<br />

Valgfrihed<br />

I OPTO Gruppen stilles der ikke krav… og der<br />

er meget at vælge imellem. Som en tredjedel<br />

af NOA (Nordic Optical Alliance) køber vi ind<br />

sammen med 420 andre butikker. Det sikrer,<br />

at vi har gode aftaler med både glas-, kontaktlinse-<br />

og stelleverandører. Her kan du frit<br />

vælge og sammensætte det optimale sortiment<br />

til din butik bl.a. på vores kædemesser<br />

to gange om året.<br />

Lokal forankring<br />

Med eget navn på facaden er man i større grad<br />

en del af lokalområdet. Flere og flere anerkender,<br />

at det er de individuelle, personlige<br />

butikker, der er med til at skabe attraktive indkøbsmiljøer…<br />

og at pengene brugt her, bliver i<br />

lokalområdet. Derfor arbejder OPTO Gruppen<br />

med Shop ₂ konceptet for at sikre netværk,<br />

styrke og udvikling i de lokale miljøer gennem<br />

inspiration og idéer til mere lokalt samarbejde.<br />

Hvis det er så godt, hvorfor er alle selvstændige<br />

optikere så ikke medlem af OPTO Gruppen?<br />

”For det første fordi vores medlemmer er de stærke selvstændige<br />

optikere. De vil selv og kan selv. Vi blander os kun,<br />

når vi bliver bedt om det. Vi vil være det solide bagland, der<br />

sikrer favorable indkøbsmuligheder, god markedsføring og<br />

uddannelse og kurser i alt fra IT til butiksdrift og forretningsudvikling.<br />

Ja og for det andet, så skal eksisterende medlemmer<br />

høres ved optagelse af nye butikker.”<br />

Helt ærligt, er der stadig plads til optikerbutikker<br />

med eget navn på facaden?<br />

” I USA er en ny bevægelse - ”Small business day” - på vej.<br />

I England kæmper man mod ”clone-cities”, der er fyldt med<br />

de samme kædebutikker. Vi tror vinden blæser vores vej,<br />

og der vil altid være kunder, der går efter det individuelle<br />

og helst vil handle med folk, der har mod til at sætte deres<br />

eget navn på facaden. Den selvstændige personlige butik vil<br />

overleve, så længe der findes ildsjæle, iværksætterlyst og<br />

glæden ved at have foden under eget bord.”<br />

Har du ikke et godt tilbud til nye medlemmer?<br />

”Nej. Vi lægger vægt på fairness og det vil ikke være fair<br />

at lade gamle medlemmer være med til at betale for nye.<br />

Nye medlemmer skal vælge OPTO Gruppen på grund af de<br />

gode tilbud, der er i forvejen. Vi har på 10 år fordoblet medlemstallet<br />

og har lige nu 138 butikker, så det går fint uden.”<br />

I kalder jer en kæde, er I ikke bare et indkøbssamarbejde?<br />

”Hvis kæde lyder af topstyring, så er vi alt andet end en<br />

kæde. Vi bygger på samarbejde og det vigtigste er selvfølgelig<br />

indkøb og markedsføring. De to vigtigste begivenheder<br />

i vores kalender også de to årlige indkøbsmesser,<br />

hvor vi mødes og køber ind og holder det, der vist er<br />

kendt som branchens sjoveste fester.<br />

Vi holder også regionalmøder og der er erfa-grupper på<br />

tværs. Så er der markedsføringen, hvor hver butik kan sammensætte<br />

sin markedsføring helt efter behov. Vi har alle<br />

kædens kendetegn… men det er butikkerne, der styrer. ”<br />

O P<br />

T O<br />

GRUPPE N<br />

S AMMENS LUTNI NGEN A F<br />

SELVSTÆNDIGE O P T I K E R E<br />

Kan det ikke blive for frivilligt og individuelt?<br />

”For branchen som sådan kan det ikke nytte, at alle butikker<br />

fører de samme sortimenter af de samme standardvarer,<br />

hvis vi skal sikre tilfredse kunder og gode indkøbsoplevelser.<br />

Det er vigtigt at kunne udvælge et stærkt sortiment fra vores<br />

partnerleverandører til den enkelte butik og målgruppe.<br />

Derfor har vi sat valgfriheden i system, for kunsten er jo at<br />

være fælles om alt det, der gør os forskellige.”


fagligt<br />

» spaltelampeindstillinger<br />

Indstillinger for belysningsformerne<br />

Diffus<br />

Direkte<br />

fokal<br />

Indirekte<br />

fokal<br />

Optisk<br />

sektion<br />

Direkte<br />

retro<br />

Indirekte<br />

retro<br />

Sclerotic<br />

scatter<br />

Spekular<br />

refleks<br />

Konisk<br />

lysbundt<br />

Vinkel på<br />

lyshuset<br />

45°- 60° 45°- 60° 45°- 60° 45°- 60° 45°- 60° 45°- 60° 60° Vinklen på<br />

lyshuset =<br />

vinklen på<br />

mikroskopet.<br />

≈ 45°.<br />

60° - 75°<br />

Spaltehøjde Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 3 – 4 mm<br />

Spaltebredde<br />

4mm – helt<br />

åben<br />

1 – 2 mm 1 – 2 mm 0,2 – 0,3<br />

mm<br />

1 – 2 mm 1 – 2 mm 2 – 4 mm 1 – 2 mm 0,5 – 0,6<br />

mm<br />

Forstørrelse<br />

Lav (≈6X<br />

-10X)<br />

Start lavt<br />

(≈6X) og øg<br />

gradvist.<br />

Variabel.<br />

Efter behov.<br />

Start lavt<br />

(≈10X) og<br />

øg gradvist.<br />

Variabel.<br />

Efter behov.<br />

Variabel.<br />

Efter behov.<br />

Lav (≈6X<br />

-10X)<br />

Høj (25X –<br />

40X)<br />

20X – 30X<br />

Lysintensitet<br />

Lav Lav Lav - moderat<br />

Moderat -<br />

høj<br />

Moderat. Moderat. Moderat –<br />

høj.<br />

Moderat.<br />

Høj<br />

direkte belyst, da de så bliver<br />

overbelyste, men ses tydeligere,<br />

hvis man kigger lidt ved siden af<br />

lysspalten; dette kaldes indirekte<br />

fokal belysning. Der er andre tilstande<br />

i kornea, som bedst undersøges<br />

og diagnosticeres, når<br />

lyset rammer dem bagfra, altså<br />

inde fra øjet og ud mod én selv.<br />

Det kan opnås ved at belyse iris<br />

og så kigge i retning af lyset derfra.<br />

Man vil så kunne observere<br />

tilstanden i direkte retro belysning.<br />

Selvom direkte retro belysning<br />

er tilbagekastet lys fra iris,<br />

og ikke er så skarpt som direkte<br />

fokal belysning, så kan det stadigt<br />

være for skarpt. Det kunne<br />

være ønskværdigt at betragte<br />

tilstanden med lidt mindre skarp<br />

retro belysning. Det kan opnås<br />

ved at se lidt til siden for det tilbagekastede<br />

lys, altså i indirekte<br />

retro belysning.<br />

Det er vigtigt, at fokus med<br />

mikroskopet til stadighed er på<br />

strukturen, der ønskes undersøgt!<br />

For den blot lidt rutinerede<br />

optiker vil man bevidst eller ubevidst<br />

benytte sig af disse fire<br />

belysningsformer hver eneste<br />

gang, man lyser henover et øje,<br />

det afhænger blot af, hvor man<br />

kigger hen igennem okularet og,<br />

at man til stadighed har fokus<br />

bevaret på eksempelvis kornea.<br />

Optisk sektion<br />

Ser man noget, der kræver yderligere<br />

undersøgelse, kan næste<br />

skridt være at undersøge f.eks.,<br />

hvor dybt en skade løber. For at<br />

undersøge dette ser man på det<br />

sted på kornea, der ønskes<br />

undersøgt med direkte fokal<br />

08<br />

belysning. Nu gøres spalten langsomt<br />

smallere, indtil den til sidst<br />

er næsten forsvundet, samtidigt<br />

med at vinklen mellem mikroskop<br />

og lyskasse øges og forstørrelsen<br />

skrues op. Det man nu kan se, er<br />

en stribe lys i forskellige grå<br />

nuancer: Den forreste konvekse<br />

streg repræsenterer epitelet, den<br />

bagerste streg repræsenterer<br />

endotelet og den bredde grå<br />

zone mellem de to er stromaet.<br />

Sclerotic scatter<br />

Ønsker man at overskue hele<br />

kornea på en gang, for eksempelvis<br />

at danne sig et overblik over<br />

store eller mangfoldige dybe ar,<br />

kan man benytte sig af belysningsformen<br />

sclerotic scatter.<br />

Her benytter man sig af, at kornea<br />

normalt er gennemsigtig<br />

med en for- og bagflade, der<br />

begge reflekterer lys. Opstillingen<br />

er med en forstørrelse, så<br />

hele kornea kan overskues. Der<br />

12


»<br />

13<br />

Retailchef Rene Hansen og chefoptiker Lene<br />

Christiansen, partnere i Louis Nielsen på Amagerbrogade<br />

i København, siden november 2012.<br />

LOUIS NIELSENS ÆRLIGE<br />

KONCEPT ER LIGE OS<br />

- Louis Nielsens koncept er ikke bare stærkt. Det er også meget ærligt, og som partnere passer det os<br />

begge glimrende hver dag at stå på mål for koncepter og værdier, som vi personligt har det rigtig godt<br />

med.<br />

- Med partnerskabet i Louis Nielsen følger en stærk opbakning og support på alle væsentlige funktioner<br />

lige fra marketing til regnskaber. På den måde kan vi hver i sær koncentrere os om kunderne og det, som<br />

vi hver især er allerbedst til.<br />

- Det er vanskeligt at blive selvstændig i optikerbranchen i disse år. Hos Louis Nielsen er det ikke bare<br />

muligt, det er også muligt til en fornuftig pris.<br />

- Når man har familie og forpligtelser er det perfekt, at man som partner hos Louis Nielsen har en fast<br />

grundløn samtidig med, at man får andel i overskuddet, når man giver den en skalle og leverer gode resultater.<br />

Det giver en perfekt kombination mellem sikkerhed og belønning efter fortjeneste.<br />

- Vi kan helt klar anbefale partnerskabet, som også er en fin ny karrieremulighed og udfordring.<br />

For yderligere information, læs mere på www.louisnielsen.dk eller kontakt Karsten Spaabæk på<br />

telefon 3038 3995 eller e-mail: karsten.spaabaek@louisnielsen.dk. Alle henvendelser behandles<br />

naturligvis 100% fortroligt.


indhold fagligt<br />

» spaltelampeindstillinger<br />

stilles skarpt midt på kornea og<br />

lyset drejes ”ud af klik“, så man<br />

belyser periferien af hornhinden.<br />

Nu sker der det, at lyset sendes<br />

gennem hele korneas flade, så<br />

man vil se en lysende ring<br />

omkring hele limbusområdet.<br />

Det er vigtigt at bibeholde fokus<br />

på kornea! Man vil gennem<br />

mikroskopet kunne se, at iris er<br />

uskarp, og det er fristende at<br />

bevæge joysticket en anelse<br />

fremad for at fokusere, men det<br />

ødelægger opstillingen!<br />

Det man vil se, hvis der<br />

eksempelvis er dybe ar i kornea,<br />

er, at de fremtræder som grålige<br />

områder, der alle kan ses på én<br />

gang, så de på den måde kan<br />

være lettere at tegne i patientjournalen.<br />

Spekular refleks<br />

Der findes flere forskellige<br />

metoder til vurdering af tårefilmens<br />

kvalitet, der i blandt vurdering<br />

af interferens billedet, der<br />

opstår mellem tårefilmens vandige<br />

del, lipidfasen og luften.<br />

Afhængigt af lipidfasens tykkelse<br />

kan billedet fremstå i farver<br />

spændende fra lyse grå til<br />

meget blågrønne nuancer. For at<br />

kunne se interferensbilledet<br />

starter man ved relativt lav forstørrelse<br />

med at stille skarpt på<br />

kornea. Nu indstilles vinklen<br />

mellem lyshuset og mikroskopet<br />

således, at man mærker en skarp<br />

blænding fra korneas overflade.<br />

Prøv at lukke skiftevis det ene og<br />

det andet øje, så vil du se, at<br />

blændingen kun er i det ene okular.<br />

Nu øges forstørrelsen til max,<br />

mens man sørger for at bibeholde<br />

fokus på kornea. Interferens<br />

billedet ses som en lille ”sky“<br />

ved siden af lysspalten, og er<br />

man i tvivl om, hvorvidt man nu<br />

også ser på tårefilmen og ikke<br />

endotelet, som kan undersøges<br />

ved samme belysningsform, så<br />

bed patienten blinke; hvis dét, du<br />

kan se, bevæger sig, så ser du på<br />

tårefilmen.<br />

Konisk lysbund<br />

Ved inflammationstilstande i<br />

kornea samt inden i øjet vil der i<br />

visse tilfælde kunne ses lysvej i<br />

forkammeret. Ønsker man at<br />

bedømme, hvor voldsomt tilstanden<br />

manifesterer sig, kan<br />

man benytte sig af denne belysningsform:<br />

Lyset i klinikken skal<br />

være slukket, så der er så mørklagt<br />

som muligt.<br />

Man laver en direkte fokal<br />

belysning midt på kornea ved ca.<br />

20–30X forstørrelse og indstiller<br />

spalten til ca. 0,5 mm bredde<br />

og 3-4 mm højde. Lyskassen<br />

skal drejes ud i en forholdsvis<br />

stor vinkel ift. mikroskopet – ca.<br />

70° – og lyset dirigeres gennem<br />

pupillen. Nu fører man langsomt<br />

fokus ind til iris, så den står<br />

skarpt; den bevægelse, man her<br />

har foretaget fremad med<br />

joysticket, skal nu føres halvt tilbage,<br />

så både kornea og iris ses<br />

uskarpe gennem mikroskopet. På<br />

nuværende tidspunkt er der stillet<br />

skarpt lige midt i forkammeret,<br />

hvor der normalt ikke vil<br />

kunne ses noget som helst. Man<br />

observerer nu med pupillen som<br />

baggrund, og hvis der er en forkammer<br />

reaktion (lysvej), vil det<br />

kunne ses som alt fra enkelte celler<br />

til et samlet sløret skær, ikke<br />

ulig støv, der virvles op i lyskeglen<br />

fra en lommelygte.<br />

Vær opmærksom på, at hvis der<br />

er en forkammer reaktion, så vil<br />

det næsten altid være fulgt af<br />

smerte i forbindelse med fotofobi<br />

(lysskyhed). Den syge<br />

patient vil altså lide noget under<br />

denne undersøgelse.<br />

Opsummering<br />

Vi kan altså sige, at når vi skal lave<br />

en almindelig undersøgelse af<br />

øjet med spaltelampen, så starter<br />

man med diffus belysning for<br />

at danne sig et overblik, derefter<br />

fjernes diffuseren, og man går<br />

videre med indstillingen til direkte<br />

fokal belysning. Idet der skannes<br />

henover øjet af tre omgange,<br />

betragtes strukturerne både ved<br />

direkte og indirekte fokal og retro<br />

belysning, idet de alle opstår af<br />

samme standard belysning,<br />

nemlig den direkte fokale belysning.<br />

Hvis man ser noget, der kræver<br />

nøjere undersøgelse, så<br />

benytter man den eller de indstillinger,<br />

der er bedst egnede til<br />

formålet, det være sig sclerotic<br />

scatter, optisk sektion, spekular<br />

refleks eller konisk lysbundt.<br />

Kilder:<br />

W. Sickenberger. Klassifikation von<br />

Spaltlampenbefunden. 2005<br />

A. Philips og L. Speedwell.<br />

Contact Lenses. 5th edition. 2006<br />

09<br />

Amond Adsersen<br />

MSc. (Optom)<br />

Optikerhøjskolen<br />

er en del af<br />

14


Earth & Fire – Feinschmecker efterårskampagne 2012<br />

Kampagnen er optaget i Moskva, og lavet i samarbejde<br />

med den russiske multikunstner Evegny.<br />

Se mere på feinschmeckeroptik.dk


konference<br />

Foto: Harry Nielsen<br />

Højt humør og stor tilfredshed<br />

på<br />

Dansk Optometri- og Kontaktlinse<br />

konference 2012<br />

I weekenden d. 10.-11. november afholdt <strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong> i samarbejde med Serviceforbundet<br />

– Urmagerne og Optikerne Dansk Optometri- og Kontaktlinsekonference, der samlede<br />

intet mindre end 400 optometrister, optikere, studerende, udstillere og foredragsholdere fra<br />

ind- og udland på tværs af branchen. Og fra alle sider lød der yderst positiv kritik. Af Malene Østerby<br />

16


Der blev lyttet interesseret og stillet mange<br />

spørgsmål under og efter de mange foredrag.<br />

Klokken 9.30 blev de første konferencedeltagere registreret på<br />

Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center på Frederiksberg.<br />

Forventningerne var høje, humøret i top og den lettere hektiske stemning<br />

blandt arrangørerne vidnede om, at kulminationen på mange<br />

måneders arbejde var snublende tæt på.<br />

Flere deltagere havde taget turen langvejs fra blandt andre de<br />

ansatte hos Nyt syn i Lemvig.<br />

”Vi blev enige om at tage af sted hele flokken og lave en hyggetur<br />

ud af det. Så vi lukkede butikken både i går og i dag. Og så håber vi<br />

selvfølgelig på at få en masse nye input og forhåbentlig møde nogle af<br />

vores gamle studiekammerater og venner,” fortalte optiker Anette<br />

Palm Witt, der personligt glædede sig til at blive klogere på det patologiske<br />

område.<br />

Stærkt program og stor udstilling<br />

Og der var rig mulighed for at suge ny viden til sig. I løbet af de to dage,<br />

konferencen varede, bød den på intet mindre end 36 foredrag, der tog<br />

fat om vidt forskellige emner som blandt andet øjenhovedpine, Sport<br />

Vision, tørre øjne, UV-stråling og sammenhængen mellem synet og<br />

hjernen. Og netop det vidtfavnende program og høje niveau fik mange<br />

rosende ord med på vejen af konferencens deltagere, der så det som<br />

en god mulighed for også at snuse til andre områder, end dem de<br />

beskæftiger sig med til dagligt. Desuden lå det deltagerne såvel som<br />

foredragsholderne meget på sinde, at man skulle kunne omsætte den<br />

viden, man fik på konferencen, til praksis i butikkerne. Rasmus Hagenau<br />

fra Kontaktlinseinstituttet i Århus fandt blandt andet store inspiration<br />

i et foredrag om scelerale linser.<br />

”Jeg har fået mod på at lave nogle nye ting, som jeg måske ikke har<br />

rodet så meget med derhjemme blandt andet at få lidt mere gang i<br />

sclerale linser. ”<br />

I pauserne mellem foredragene var der lejlighed til at besøge de<br />

mange udstillere, hvor det nyeste inden for kontaktlinser, instrumenter<br />

og andre farmaceutiske produkter blev vist frem og demonstreret.<br />

Eksempelvis kunne ABIGO Pharma fremvise Tearsagain, en øjenspray<br />

til tørre øjne, som sprayes på det lukkede øje, mens InnZ Medical, der<br />

er en ny spiller på det danske marked, var på banen med en ny autorefractor<br />

fra HUVITZ. Hos Johnson & Johnson handlede det i højere grad<br />

om at vise ansigt og netværke.<br />

”Det er vigtigt for os at være på den eneste kontaktlinsekonference<br />

i Danmark. Og så er vi glade for, at den er så stor den her gang<br />

med over 400 mennesker, som gør, at vi kan få lov til at snakke med<br />

rigtig mange kunder.”<br />

» 17


konference<br />

Glade arrangører<br />

Fra arrangørernes side lød der stor tilfredshed<br />

oven på to meget vellykkede dage med<br />

summende aktivitet – både i konferencelokalerne,<br />

på udstillingsstandene og deltagerne<br />

imellem – og yderst positive evalueringer.<br />

”Der kom flere tilmeldinger, end vi havde turdet<br />

håbe på, og responsen har været særdeles<br />

positiv, så vi er meget glade,“ lød det fra<br />

formanden for <strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong>,<br />

Per Michael Larsen, der gav ordet videre til<br />

formanden for Serviceforbundet – Urmagerne<br />

og Optikerne, Anette Pedersen:<br />

”Vi er meget tilfredse med, at det er blevet<br />

en succes på baggrund af de mange<br />

opfordringer om samarbejde, der har lydt fra<br />

vores medlemmer, og det store arbejde det<br />

har været at få en konference op at stå.“<br />

Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center<br />

lagde lyse rammer til Dansk Optometri- og Kontaktlinsekonference<br />

2012 d. 10. -11. november.<br />

Udstillerne var på plads, kaffen sat frem og arrangørerne<br />

stod klar til at modtage de mange deltagere, da<br />

dørene åbnede kl. 9.30. Foto: Harry Nielsen<br />

Steen Saust, der har lagt et stort arbejde i konferencen,<br />

præsenterede foredragsholderne i auditoriet.<br />

Foto: Harry Nielsen<br />

18


Foredragsholdere<br />

Jeg synes, niveauet er rigtig<br />

højt og interessen fantastisk.<br />

Det er meget positivt, at de mennesker,<br />

der betjener det samme maskineri og de<br />

samme mennesker, endelig kan mødes i<br />

samme forum.<br />

Steen Aalberg, foredragsholder<br />

Nick Dash, foredragsholder<br />

”To think outside the box and to improve<br />

the quality of vision in real world<br />

environments. That’s the key to performing.”<br />

Sådan lød hovedbudkabet i Nick<br />

Dash’e foredrag om Sport Vision. Desuden<br />

gav han konferencen og deltagerne<br />

et par rosende ord med på vejen:<br />

“It’s a great venue and great conference<br />

all together and people are so interactive<br />

and very knowledgably as well. “<br />

Caroline Christie, foredragsholder<br />

“It’s lovely to be invited back to the<br />

conference this year. The last time<br />

I was here was in 2008. It has been<br />

great to talk about dry eye, which it<br />

something I’m passionately interested<br />

in and both from the audience<br />

this morning and from the number<br />

of the people who attended the<br />

second lecture and also my colleagues<br />

lecture, I think that it’s a subject<br />

that Danish Optometrists are<br />

very interested in as well.”<br />

Mathias Eggers, foredragsholder<br />

“It’s a perfect opportunity for the<br />

industry to send a message where<br />

we can combine patient care with<br />

our products.”<br />

Henrik Holton, foredragsholder<br />

Med sit oplæg om øjets kontrastfølsomhed<br />

ønskede Henrik Holton<br />

bl.a. at inspirere deltagerne til at<br />

implementere måling af kontrastfølsomhed<br />

i den daglige undersøgelsesrutine.<br />

Om konferencen:<br />

”Jeg er rigtig positiv over, at der er<br />

kommet så mange. At se over 400<br />

fremmødte synes jeg er fantastisk.<br />

Og så synes jeg, hele arrangementet<br />

er meget professionelt lavet. “<br />

Torben Helstrup, foredragsholder<br />

Torben Helstrup satte i sit foredrag<br />

om øjenhovedpine bl.a. fokus<br />

på optikeren som en sundhedsfaglig<br />

person, der leverer sundhedsydelser.<br />

Han påpegede, at optikeren<br />

kan være med til at gøre en reel<br />

forskel for de mange danskere, der<br />

døjer med hovedpine, ved at turde<br />

stille en diagnose.<br />

Om konferencens niveau:<br />

”Uha, det synes jeg er meget meget<br />

højt og flot. Det har været en<br />

meget positiv oplevelse.”<br />

» 19


indhold<br />

Deltagere<br />

“Jeg er her i dag, fordi det<br />

er spændende, og fordi<br />

man møder en masse kollegaer.<br />

Det er dejligt, at programmet er<br />

så blandet, og at det ikke kun<br />

handler om linser.”<br />

Maria Ragus, Profil Optik i Waves, Greve<br />

Carsten Haar,<br />

Kommunikationscentret,<br />

Region Hovedstaden<br />

”Det er det faglige indhold, der trækker.<br />

Men fordi jeg har holdt mig løbende<br />

opdateret i forbindelse med synstræning,<br />

kunne jeg godt have tænke mig, at<br />

der havde været lidt mere kul på nogle<br />

af foredragene. Men hele konceptet og<br />

indholdet synes jeg er rigtig godt.“<br />

Anette Palm Witt,<br />

Nyt Syn i Lemvig<br />

”Jeg synes niveauet er rigtig godt.<br />

Det foredrag vi alle sammen hørte<br />

om intra-okculære linser og nye<br />

metoder i morges var super godt.<br />

Han var rigtig god til at fortælle og<br />

fik os alle sammen med.”<br />

Vinderne af Tip en 22’er!<br />

Janne Christensen (th) og<br />

Anne Andersen (tv) løb med<br />

henholdsvis 1. og 2. pladsen i<br />

konkurrencen Tip en 22’er og<br />

var derfor de heldige vindere<br />

af et rejsegavekort på 5.000,-<br />

til Star Tour og en tablet fra<br />

Samsung. 3. pladsen og to<br />

flasker vin gik til Hanne<br />

Wogensen.<br />

Foto: Harry Nielsen<br />

Rasmus Hagenau,<br />

Kontaktlinseinstituttet i Århus<br />

”Jeg synes, det er rigtig godt og<br />

rart at se, at der er så mange mennesker.<br />

Også nogle som måske<br />

ikke kommer så tit, men det er jo<br />

efter, foreningerne er gået sammen<br />

om det her projekt, så det er<br />

rigtig godt.”<br />

Betina Langager,<br />

Vision på Frederiksberg<br />

”Jeg forventer at få ny viden med<br />

hjem, som jeg kan fortælle kunderne.<br />

Vi har blandt andet været inde<br />

og høre et foredrag om UV, og det<br />

er der sikkert mange, der spørger<br />

ind til i hverdagen, så det er meget<br />

interessant.”<br />

Hanne Becker, Profil Optik på<br />

Frederiksberg (tv) og Louise<br />

Suhr-Lauritsen, Profil Optik i<br />

Svendborg (th)<br />

”Programmet er rigtig godt, og så<br />

favner det bredt både med kontaktlinser,<br />

briller og synsoptimering.<br />

Vi får en bred vifte af foredragsholdere<br />

at høre og mulighed<br />

for at lære en helt masse nyt, også<br />

på de områder som man ikke beskæftiger<br />

sig med til dagligt.”<br />

”Jeg havde glædet mig til at høre<br />

Henrik (red. Henrik Holton), fordi<br />

jeg har haft ham som elev. Men<br />

det, jeg også synes er hyggeligt,<br />

det er, at du kommer til at møde<br />

nogle leverandører ude i det åbne<br />

område.” (Hanne Becker)<br />

20


konference<br />

Deltagere<br />

Udstillere<br />

Eaglet-eye. Hollandske Eaglet-eye viste deres helt nye Eye Surface profiler<br />

frem, som de dedikerer til alle former for kontaktlinsetilpasning.<br />

Topcon. Topcon viste bl.a. deres<br />

nyeste OCT-scanner frem, som er<br />

en kombination af et apparat, der<br />

laver en OCT-scanning og et fundusbillede,<br />

så man ser begge dele<br />

på en gang. Instrumentet ligger<br />

dog ikke til optikerne endnu, men<br />

det er noget der på sigt vil komme.<br />

(OCT-scanneren ses i baggrunden)<br />

Hoya var til stede med deres visuReal-app,<br />

som netop har vundet en Silmo d’Or- pris.<br />

App’en er et centringsudstyr, der er lavet til<br />

iPad, som en pendant til de traditionelle måletårne.<br />

Med sin iPad kan man så foretage<br />

præcise målinger af for eksempel stelkrumninger<br />

og monteringshøjde.<br />

Bausch + Lomb. ”Vi har en ny endagslinse<br />

med i et helt nyt materiale.<br />

Det er ikke en hydrogenlinse, heller<br />

ikke en silikonehydrogen, vi kalder materialet<br />

hypergel. Linsen er inspireret<br />

af øjet naturlige biologi og indeholder<br />

78 procent vand nøjagtig som retina.”<br />

InnZ Medical. InnZ Medical, der er en<br />

ny spiller på det danske marked, var på<br />

banen med en ny autorefractor fra HU-<br />

VITZ.<br />

En deltager gav sig hen som prøvekanin.<br />

Foto: Harry Nielsen<br />

22


Solcreme og skibriller 3<br />

UV-blokerende linser 3<br />

Glade kunder 3<br />

Folk er blevet mere opmærksomme på følgevirkningerne<br />

af UV-stråling, og behovet for beskyttelse mod UV-stråling<br />

er især vigtigt i løbet af vinteren, da strålingen kan blive<br />

op til 100 gange kraftigere, når den reflekteres af sneen. 1<br />

Præcis som på huden akkumuleres UV-skaderne i øjet og<br />

kan forårsage flere forskellige uønskede tilstande såsom<br />

pingueculae, pterygium og kortikal katarakt. 2<br />

Flere og flere kunder ønsker at beskytte deres øjne mod<br />

UV-stråler 3 , og denne vinter har du mulighed for at hjælpe<br />

dem – ved at informere alle dine kunder om risikoen<br />

forbundet med UV-stråling og ved at rådgive dem, så de<br />

kan reducere eksponeringen. ACUVUE ® kontaktlinser er<br />

det eneste store linsemærke, som blokerer over 98% af<br />

UVB-strålerne og 85% af UVA-strålerne som standard<br />

for hele serien.<br />

Giv dine kunder optimal UV-beskyttelse i alle omgivelser<br />

og i al slags vejr.<br />

Også til<br />

bygningsfejl<br />

Dine kunder beskytter deres hud, og du kan hjælpe dem<br />

med at beskytte deres øjne.<br />

Alle ACUVUE ® kontaktlinser har UV-beskyttelse klasse 1 eller klasse 2, som hjælper til at beskytte mod overførsel af skadelig UV-stråling til hornhinden og ind i øjet. UV-absorberende kontaktlinser<br />

erstatter IKKE UV-absorberende øjenbeskyttelse såsom UV-absorberende beskyttelsesbriller eller solbriller, da de ikke dækker hele øjet og området omkring øjet.<br />

1. Sliney, David H. Intraocular and Crystalline Lens Protection From Ultraviolet Damage. Eye & Contact Lens July 2011; 37: 250–258. 2. A Special Issue: Ultraviolet Radiation and Its Effects on the Eye. Eye & Contact Lens (2011); 37(4): 167 – 272.<br />

3. UV Consumer Insights Survey, November 2011, online questionnaire with 18-45 year-old soft CL wearers (UK, n=400; Poland, n=300) and CL considerers (Poland, n=302).<br />

ACUVUE ® , 1-DAY ACUVUE ® TruEye ® , ACUVUE ® OASYS ® , 1-DAY ACUVUE ® MOIST ® , ACUVUE ® ADVANCE ® , LACREON ® , HYDRACLEAR ® og SEE WHAT COULD BE ® er registrerede varemærker tilhørende Johnson & Johnson Vision Care. © JJVC 2012.


konference<br />

Patienten i<br />

fokus<br />

Kontaktlinser og aftercare var i centrum på en konference, der bød på<br />

foredrag af høj international kvalitet hele vejen rundt i branchen.<br />

Af Bjarne Hansen<br />

Foto Harry Nielsen<br />

24<br />

DDen røde tråd gennem foredragene<br />

var, at patienten skal tages alvorlig og<br />

tilbydes en vifte af løsningsforslag, når der er<br />

behov for hjælp til et bedre syn. Optometristen<br />

skal både være specialist og samtidig<br />

kende sine begrænsninger. Patienten skal<br />

have mulighed for at få lige netop den løsning,<br />

han eller hun ønsker, uanset om det er<br />

kontaktlinser, brilleglas, samsynstræning<br />

eller kirurgi.<br />

Udbuddet af foredrag var så stort og<br />

spændende, at mange af deltagerne gik glip<br />

af et foredrag eller to, de gerne ville have<br />

hørt, fordi det lå samtidigt med et andet<br />

spændende et af slagsen.<br />

Øjenlæge Johan Lønsmann Poulsen indledte<br />

konferencen med et spændende og<br />

informativt foredrag om moderne refraktive<br />

løsninger for presbyoper.<br />

For mange patinter er briller og kontaktlinser<br />

absolut den sidste nødlæsning for at<br />

løse problemer med synet. Her er kirurgi den<br />

eneste acceptable løsning. Tilhørerne blev<br />

delagtiggjort i mange af de kirurgiske løsninger,<br />

der findes. Johan Lønsmann Poulsen<br />

understrede, at der skal indgås mange faglige<br />

kompromisser i forhold til en optimal synsløsning.<br />

Johan understregede også, at de på<br />

klinikken aldrig lover, at et kirurgisk indgreb<br />

betyder, at patienten undgår at anvende briller<br />

eller kontaktlinser i særlige situationer.<br />

Efterspørgslen efter kirurgiske løsninger<br />

er i hastig vækst og kreativiteten for at<br />

udvikle nye operationsmetoder er stor. Operation<br />

bliver en mere og mere almindelig løsning<br />

for presbyoper for at udgå besvær med<br />

at skulle tage et synshjælpemiddel på om<br />

morgenen.<br />

En Øjenåbner<br />

Henrik Holton høstede stor ros for sit foredrag<br />

om kontrastsensivitet. Netop evnen til<br />

at opnå et tilfredsstillende kontrastsyn for<br />

patienten kan være en slags facitliste for, om<br />

den ene eller anden optiske løsning er acceptabel.<br />

Foredraget var en øjenåbner for mange<br />

af tilhørerne. Her er en af forklaringerne på,<br />

at en person med god visus klager over<br />

uskarpt syn, og tilsvarende at en person med<br />

en måske lidt dårlige visus siger, at han ser<br />

som en ørn.<br />

Der var flere inspirerende foredrag om<br />

kontaktlinser og et af de mange budskaber,<br />

leverandørerne er enige om, er at korrigere<br />

for astigmatisme. De har helst sikkert fået<br />

inspiration af budskabet fra Henrik Holton<br />

om at forholde sig til kontrastopfattelsen.<br />

Tørre øjne<br />

Røde, tørre øjne var i fokus i flere foredrag.<br />

Caroline Christie fortalte vigtigheden af at<br />

optometristen vænner sig til at bruge ørerne<br />

før instrumenterne. Caroline Christie opfordrede<br />

til at spørge til komfort både sidst på<br />

dagen. Samtidig opfordrede hun optometristen<br />

til at iagttage huden i ansigtet, fordi en<br />

usund hund også kan være en indikator på<br />

problemer med tørre, irriterede øjne.<br />

Visuelle forstyrrelser<br />

Synet og hjernen var i fokus både hos Randi<br />

Starrfelt, Steen Aalberg og Torben Helstup.<br />

Randi starrfelt, der har speciale i klinisk<br />

neuropsykologi, holdt foredrag om forstyrrelser<br />

i visuel perception og opmærksomhed<br />

og gav helt nye vinkler til synsprocessen.<br />

Optometristerne Torben Helstrup og Steen<br />

Aalberg koblede samsynet og hjernen sammen<br />

på en måde, der sætter betydningen<br />

af et godt samsyn ind i en større sammenhæng.


1. Young G, Sulley A & Hunt C. Prevalence of Astigmatism in Relation to Soft Contact Lens Fitting; Eye & CL, 2011: 37: 20‐25<br />

2. GfK Fit Audit FY 2011<br />

3. 19.4% CL wearers use torics – Internal data, 2012<br />

65% of drop‐outs:<br />

≥ 0.75DC in one eye<br />

Young, Veys, Pritchard & Coleman Ophthal<br />

Phsiol Opt 2002; 22: 516‐52<br />

Sulley A, Young G, Osborn K, et al. A multi‐centre study of astigmatic nonusers of soft toric contact<br />

lenses. BCLA Conference 2011, Poster Presentation.<br />

Sulley A, Young G, Osborn K, et al. A multi‐centre study of astigmatic nonusers of soft toric contact<br />

lenses. BCLA Conference 2011, Poster Presentation.<br />

Sulley A, Young G, Osborn K, et al. A multi‐centre study of astigmatic nonusers of soft toric contact<br />

lenses. BCLA Conference 2011, Poster Presentation.<br />

Sulley A, Young G, Osborn K, et al. A multi‐centre study of astigmatic nonusers of soft toric contact<br />

lenses. BCLA Conference 2011, Poster Presentation.<br />

01 02<br />

10/11/2012<br />

01<br />

Astigmatism ‐ prevalence,<br />

Johan Lønsmann insights & Poulsen opportunities<br />

Astigmatism and its prevalence<br />

02<br />

03<br />

Caroline Christie<br />

Randi starrfelt<br />

November 2012<br />

Anna Sulley BSc (Hons) MCOptom FBCLA FAAO<br />

Medical Affairs Associate Director EMA<br />

03<br />

Young G, Sulley A and Hunt C. Prevalence of<br />

Astigmatism in Relation to Soft Contact Lens Fitting.<br />

Eye & Contact Lens 2011; 37 (1): 20‐25<br />

24%<br />

23%<br />

53%<br />

Spherical or<br />

/=0.75DC in one<br />

eye only<br />

>/= 0.75DC in<br />

both eyes<br />

(N=11,624)<br />

04<br />

10/11/2012<br />

04<br />

05<br />

Henrik Holton<br />

20%<br />

Anna Sully 15%<br />

Prevalence eyes with various levels astigmatism<br />

Prevalence<br />

30%<br />

Hyperopes<br />

25%<br />

Myopes<br />

All<br />

31.7% myopes >0.75DC<br />

10%<br />

15.7% hyperopes >0.75DC<br />

Prevalence astigmatism increases with Studies age to gain key insights into astigmatic patient<br />

behaviour, awareness and needs<br />

Prevalence<br />

30%<br />

0.50DC or less<br />

>/= 0.75DC at least one eye<br />

25%<br />

1 – Non‐toric User 2 – Qualitative 3 ‐ Astigmatism 4 – Usage & Attitude<br />

20%<br />

Clinical Study<br />

Interviews Awareness Survey Survey<br />

Background questionnaire Interviews and On‐line survey ‐<br />

On‐line survey –<br />

15%<br />

to evaluate ease of fitting focus groups Independent<br />

Independent<br />

non‐toric CL users &<br />

MR agency<br />

MR agency<br />

10%<br />

clinical performance 2<br />

ASD torics<br />

1. Non‐toric Use Clinical Study<br />

No. of subjects<br />

Spherical Wearers<br />

Spherical wearers: 67<br />

CL Drop‐outs: 72<br />

Neophytes: 61<br />

Drop-outs<br />

Neophytes<br />

5%<br />

0%<br />

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 >2.50<br />

Cylinder (D)<br />

Young G, Sulley A and Hunt C. Prevalence of<br />

Astigmatism in Relation to Soft Contact Lens Fitting.<br />

Eye & Contact Lens 2011; 37 (1): 20‐25<br />

5%<br />

0%<br />

8‐19 20‐29 30‐39 40‐49<br />

Age range (Years)<br />

Young G, Sulley A and Hunt C. Prevalence of<br />

Astigmatism in Relation to Soft Contact Lens Fitting.<br />

Eye & Contact Lens 2011; 37 (1): 20‐25<br />

1‐month, open label, Practitioners and Consumers aged CL wearers<br />

randomised, DW study astigmats (lapsed, 18 to 54 (n=819) Aged 16‐54 years<br />

current spherical,<br />

Representative CL<br />

neophytes)<br />

population by age,<br />

50‐59 60‐70<br />

gender, modality<br />

200 astigmats 60 each group Spectacles/CL<br />

n=3525<br />

wearers (n=538) (n = 1018 astigmats)<br />

UK, 16 sites UK & Italy UK 9 countries in Europe<br />

Male Female<br />

Prevalence Astigmatism vs. Fits Data<br />

Astigmatic Drop Outs<br />

Neophytes –<br />

key reasons for not wearing CLs (n=61)<br />

Drop‐outs –<br />

key reasons for discontinuation (n=72)<br />

Percentage (%)<br />

Although toric soft CL prescribing<br />

increasing ‐ not to levels expected if all<br />

astigmats fully corrected<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

47<br />

20<br />

15<br />

20 19<br />

10<br />

5<br />

0<br />

Prevalence Toric fits UK ‐ Industry Norway 3<br />

astigmatism (≥0.75D data 2<br />

at least 1 eye) 1<br />

A high percentage of CL dropouts<br />

are astigmats<br />

Spectacles more convenient<br />

Concerned about comfort<br />

Haven't got round to it<br />

Cost<br />

Don't like thought of putting CLs in eye<br />

Never thought about it<br />

Get lost in eye<br />

Irritation/infections<br />

CLs too much trouble to care for<br />

• Astigmats over represented among CL drop‐outs<br />

Handling<br />

• Poor vision due to uncorrected cylinder contributing factor<br />

in CL discontinuation<br />

39%<br />

33%<br />

33%<br />

31%<br />

30%<br />

23%<br />

18%<br />

15%<br />

Reasons wider<br />

15%<br />

beliefs of nonlens<br />

15%<br />

wearers<br />

Discomfort<br />

Spectacles more<br />

convenient<br />

Poor vision<br />

Dryness<br />

Cost<br />

Ran out of CLs and didn't<br />

get round to getting more<br />

CLs too much trouble to<br />

care for<br />

15%<br />

15%<br />

39%<br />

35%<br />

31%<br />

24%<br />

21%<br />

Key factor was CLs<br />

did not meet specific<br />

vision needs<br />

Figur 1 Kun ca. 40% af astigmatikere<br />

korrigeres med toriske linser.<br />

Figur 2 65% af drop outs udgøres af astigmatikere<br />

Figur 3 39% angiver manglende komfort som medvirkende<br />

årsag til at droppe brugen af kontaktlinser<br />

med en cylinder på 0,75 D eller derover på det øje.<br />

Background questionnaire 1 ‐ Spherical wearers – key<br />

reasons for not wearing toric CLs (n=67)<br />

2. Qualitative interviews<br />

Unaware there were<br />

lenses for astigmatism<br />

28%<br />

Lapsed Wearers<br />

Current Lens Wearers<br />

Unaware I had<br />

astigmatism<br />

22%<br />

05<br />

Practitioner never<br />

12%<br />

offered me toric CLs<br />

interview ANNA SULLEY<br />

Cost<br />

Astigmatism didn't<br />

warrant toric CL<br />

18%<br />

Main reason for<br />

not wearing ‐ ‘lack<br />

of awareness’<br />

12%<br />

1 in 10 said TSCLs<br />

not offered<br />

Astigmatism qualitative interview s, UK & Italy, 60 practitioners, 60 patients, 2011<br />

Optikerens udsendte overværede flere foredrag om netop kontaktlinser, og jeg havde en kort interview<br />

Anna Sully, efter at have hørt hendes foredrag ”Seneste nyt om kontaktlinser og astigmatisme”.<br />

Budskabet var det samme som i flere af foredragen om kontaktlinser. Anna Sully havde velunderbygget<br />

statistik om tilpasning af toriske, hvor det fremgår, at optikerne undlader at finde til de toriske løsninger<br />

frem. Anna Sully havde også sørget for nogle mere eller mindre tilfældige danskere var blevet spurgt, om<br />

de viste, at de kan anvende kontaktlinser, hvis de har bygningsfejl. – Og det vidste de ikke. Samtidig leverer<br />

Anna Sully velunderbygget dokumentation, der viser, at de største drop out af linsebærere netop er astigmatikere<br />

med dårlig visus.<br />

Jeg spurgte Anna Sully: ”Når der nu er så mange toriske løsningsmuligheder med kontaktlinser, hvorfor<br />

siger du ikke bare til optikerne: Så brug dem dog! Lad være med at inddrage patienter i, om de har bygningsfejl<br />

eller ej. Lav nogen kontaktlinser patienterne kan se med.”<br />

Anna Sully virkede lidt overrasket og svarede: ”Jamen det koster jo flere penge for patienten, så det er<br />

nødvendigt. Jeg kan godt se, at det måske er fornuftigt først at vise patienten, hvordan de kan komme til<br />

at se, og så fortælle, hvad det koster.”<br />

Anna Sully fortalte om, hvordan det historisk er en tradition, at optometrister taler meget om bygningsfejl<br />

i forbindelse med kontaktlinsebæring, fordi der var mange år, hvor det ikke var muligt for astigmatikere,<br />

at få et optimalt syn med kontaktlinser. Anna Sully var meget åben for at rutinerne måske skal ændres,<br />

hvis der skal opnås bedre tilpasninger og dermed færre drop outs.<br />

Statistikken taler for sig selv. Dårlig visus og manglende komfort er årsag til at mange kontaktlinsebrugere<br />

dropper ud og finder andre løsninger på synsproblemerne.<br />

Non wearers<br />

2<br />

25


virksomhedsprofil<br />

Morten Thomsen og<br />

Gitte Bjerregaard<br />

er designerduoen bag<br />

Thomsen Eyewear.<br />

Jeg ved ikke, hvordan det<br />

er at få kokain, men sådan<br />

havde Morten og jeg det.<br />

Vi havde fået brillekokain.<br />

Et brille<br />

26<br />

”Thomsen Eyewear, så er du godt klædt på“.<br />

Sådan lyder sloganet i firmaets aktuelle kampagne.


Af Malene Østerby<br />

På blot to år har Thomsen Eyewear<br />

erobret terræn i det meste af Skandinavien.<br />

Succesen er skabt i kraft af dybt branchekendskab,<br />

et tidløst design og en arbejdsglæde<br />

ud over det sædvanlige.<br />

design<br />

der vokser ud af<br />

optikerforretningen<br />

Det er en oktober aften i 2009. På en parisisk fortovscafé<br />

sidder optiker Gitte Bjerregaard, der har<br />

været ansat som salgskonsulent i knap et år i det, der<br />

dengang hed OptikCompaniet, sammen med indehaver<br />

af firmaet, Morten Thomsen, og hans kone Mie. I to dage<br />

har de jagtet en kollektion, der skulle krydre firmaets<br />

egen brillelinje med mere trend og mode. Men end ikke<br />

på den franske brillemesse Silmo, hvor man eller skulle<br />

synes, der var nok at vælge imellem, fandt de, hvad de<br />

søgte. Midt i ærgrelserne over at skulle vende tomhændet<br />

hjem til Danmark spørger Mortens Thomsens kone<br />

henkastet: ”Hvorfor designer I den ikke bare selv?“<br />

Brillekokain i Milano<br />

Det var de gyldne ord, Morten Thomsen og Gitte Bjerregaard<br />

havde brug for at høre. I godt et år havde de<br />

eksperimenteret med mange forskellige brillemærker, og<br />

nu vidste de ned til mindste detalje, hvad de gik efter.<br />

”Vi havde setup’et klar inde i vores hoveder. Vi ville<br />

skabe briller i metal med sjove farver og større former.<br />

Det var bare os selv, der skulle indstille os på, at det var<br />

det, vi gjorde,“ fortæller Morten Thomsen.<br />

Tilbage i Slagelse slog Gitte Bjerregaard og Morten<br />

Thomsen deres kreative pjalter sammen for første gang<br />

og omsatte de klare visioner til otte farverige modeller,<br />

som de tog med sig i salgskufferten rundt til optikere i<br />

hele landet. Det satte dem på sporet af deres succes, til<br />

trods for at blot tre ud af de otte modeller solgte i et<br />

omfang, så der lige var til margarine på brødet, som Gitte<br />

udtrykker det.<br />

Under navnet Trend of Denmark drog de til Milano<br />

med 18-19 nye modeller, og det blev vendepunktet for<br />

den dugfriske designerkonstellation, der slet ikke havde<br />

fantasi til at forestille sig, at interessen for deres design<br />

ville blive så stor.<br />

”Der kom så mange. Jeg ved ikke, hvordan det er at få<br />

kokain, men sådan havde Morten og jeg det. Vi havde<br />

fået brillekokain,“ siger Gitte Bjerregaard.<br />

»<br />

27


virksomhedsprofil<br />

»<br />

En utraditionel vej<br />

ind i branchen<br />

Med et eksamensbevis fra Syddansk<br />

Universitet blev Morten ansat til at<br />

implementere EDB i Synoptik.<br />

Her studsede han med det samme<br />

over ting, han gerne vil gøre anderledes<br />

i forhold til det at drive en butik.<br />

Et passioneret partnerskab<br />

Som de to designere står der på det lille lager, der udgør<br />

det ene af virksomhedens to beskedne men dog hyggelige<br />

lokaler, og i rendyrket begejstring fortæller virksomhedens<br />

historie i munden på hinanden, hersker der ingen<br />

tvivl om, at Gitte og Morten har fundet deres niche. Nok<br />

er de forskellige som dag og nat – Gitte med hendes højrøstede<br />

latter og impulsive idéer og Morten med hans<br />

rolige sind og pragmatiske tilgang til brilledesign. Men<br />

sammen er de en stærk alliance, og passionen, for det de<br />

laver, er åbenlys.<br />

”Tænk på, at når du kommer ind i et rum, så er øjnene<br />

det sted, hvor vi møder hinanden. Det udtryk du har der,<br />

det er det, der fanger. På den måde klæder en brille dig<br />

næsten på. Du kan rende rundt med en laset T-shirt og<br />

en fed brille, og så er du faktisk godt klædt på,“ lyder det<br />

fra Morten Thomsen.<br />

Selv om det har været et ubarmhjertigt tidspunkt at<br />

skulle promovere et nyt design, med en finanskrise der<br />

står printet i alles bevidsthed, er det gået slag i slag for<br />

Morten og Gitte. På to år har de skabt et enkelt brilledesign<br />

med øje for de tekniske detaljer, der klæder forbrugere<br />

i hele Skandinavien godt på. Men det har kostet<br />

meget sved og en mindre formue i brillestel at når dertil,<br />

hvor de er i dag.<br />

Fransk kollektion viser vejen<br />

Da Gitte Bjerregaard bankede på døren hos Optik-<br />

Companiet i december 2008, var det egentlig ikke en<br />

designmakker Morten Thomsen var på udkig efter. I<br />

Gitte øjnede han en dygtig sælger, der kunne afsætte<br />

firmaets eksisterende og forholdsvis ”sikre“ linje, som<br />

han selv havde designet og udviklet gennem fire år, samt<br />

være med til at opsnuse nye spændende kollektioner, der<br />

kunne krydre firmaets eget design med mere mode.<br />

Efter seks år som selvstændig designer og sælger af<br />

andre brillemærker havde Morten Thomsen skabt et<br />

solidt økonomisk og designmæssigt fundament, som<br />

netop levnede luft nok til, at han og Gitte sammen kunne<br />

eksperimentere og udvikle firmaet i en mere trendy retning.<br />

I tiden efter Gittes ansættelse gav de sig derfor i kast<br />

med at prøve en masse forskellige kollektioner af og<br />

snævre konceptet ind. Nogle af dem fik de stor succes<br />

med, men de tjente bare ingen penge. Særligt en fransk<br />

kollektion åbnede en masse døre både mentalt og fysisk<br />

for det lille firma, der nu for alvor turde tro på, at de<br />

havde fat i den lange ende. Og selv om det var en underskudsforretning,<br />

var den med til at forme firmaet og give<br />

Morten og Gitte, og ikke mindst kunderne, en idé om,<br />

hvor de var på vej hen.<br />

”Det var under den proces, at vi fandt ud af, at vi<br />

manglede den kollektion, som vi tog til Paris for at finde.<br />

Havde vi ikke sat gang i processen og forelsket os i de<br />

enkelte kollektioner undervejs, så var vi aldrig endt her,<br />

hvor vi er i dag,“ siger Morten Thomsen, der ikke er sen til<br />

at give Gitte – hendes kreativitet og sans for mode - en<br />

god del af æren.<br />

Briller der spiller med tiden<br />

Gitte og Morten er meget påpasselige med ikke at<br />

hænge deres briller op på en bestemt modetendens. De<br />

ved af erfaring, at briller ikke er noget, man skifter på<br />

samme måde, som man skifter tøj, sko og tasker. Derfor<br />

designer de briller, som spiller med tiden og kan bruges<br />

både til vinterbleg hud og sommerbrun kulør, uanset om<br />

moden dikterer pastelfarver, orange eller blå.<br />

”Det, vi leder efter i vores design, er at skabe et<br />

udtryk, der på én gang kan tilføre kunden noget nyt og<br />

flytte kunden, men uden at gå over stregen,“ fortæller<br />

Morten Thomsen.<br />

Det gør firmaet eksempelvis ved at skabe frække<br />

kontraster, hvor det afdæmpede og stilrene møder det<br />

farverige og dekadente.<br />

”Tag nu den her,“ siger Gitte og hiver en mørkeblå<br />

brille frem med en turkis inderside. ”Den er rimelig plain<br />

om Thomsen Eyewear<br />

• Morten Thomsen etablerede OptikCompaniet i 2003.<br />

I 2011 tog firmaet navneforandring til det mere internationalt klingende Thomsen<br />

Eyewear.<br />

• Thomsen Eyewear producerer metalbriller til både den modige og forsigtige forbruger<br />

og sælges primært i Skandinavien, men med Europa inden for nærmeste rækkevidde.<br />

• Firmaet har tre ansatte ud over Morten Thomsen.<br />

28


Sammen med en optikerkollega startede han<br />

egen brilleforretning, og siden hen blev han<br />

udviklingskonsulent i Filtenborg.<br />

I 2003 etablerede han eget firma, OptikCompaniet, som han<br />

til at begynde med drev fra sin lejlighed på Amager i København<br />

med lager i et hjemmesnedkereret karlekammerskab.<br />

I 2011 skiftede firmaet navn til<br />

Thomsen Eyewear, og i dag sælger<br />

firmaet kun egne mærker.<br />

Havde vi ikke sat gang i processen<br />

og forelsket os i de enkelte<br />

kollektioner undervejs, så var vi<br />

aldrig endt her, hvor vi er i dag,<br />

på fronten men har knald på indersiden, og det giver en<br />

god effekt, uden at det skræmmer kunderne væk.“<br />

Pasformen og funktionaliteten er også et vigtigt<br />

design parameter hos Thomsen Eyewear, som firmaet i<br />

efteråret 2011 tog navneforandring til. Uanset om man<br />

har et smalt, rundt, ovalt eller firkantede ansigt, skal linjerne<br />

og størrelsen passe på en prik.<br />

Erfaring gennemsyrer brilledesign<br />

Før Gitte og Morten kunne smykke deres visitkort med<br />

designertitlerne, har begge prøvet kræfter med almindelig<br />

butiksdrift – Morten som medstifter af egen optikerforretning<br />

og Gitte som optiker. Desuden arbejdede<br />

de en årrække som kollegaer hos Filtenborg, inden Morten<br />

besluttede sig for at gå egne veje. Gitte og Morten<br />

kender derfor alle led i den værdikæde, de er en del af.<br />

Og de er ikke i tvivl om, at deres samlet mængde erfaring<br />

inden for optikbranchen kommer dem og optikerne til<br />

gode, hvor de er nu.<br />

”Vi ved, hvor fejlene opstår, og vi ved hvilke problemer,<br />

det giver, hvis det tekniske ikke er på plads,“ siger<br />

Gitte Bjerregaard.<br />

Hun finder en kraftig brille frem og forklarer, hvordan<br />

de bevidst har undladt at lodde den nederste del af fronten<br />

sammen for at undgå skår i glasset. ”Nogen vil måske<br />

mene, at det er peanuts,“ siger Gitte, men som tidligere<br />

optiker ved hun, at netop de små tekniske finesser gør en<br />

stor forskel i det daglige arbejde for optikeren. Og denne<br />

forankring mellem dem og optikeren er vigtig.<br />

”Vores vision vokser ud af optikerforretningerne. De<br />

er mere end bare kunder. Når vi præsenterer noget for<br />

dem, så får vi feedback: ’Hvorfor gør I ikke sådan, eller<br />

hvis nu I gjorde sådan’, og det er der, hvor vi kan gøre en<br />

forskel,“ forklarer Morten.<br />

Føling med produktet<br />

Thomsen Eyewear er i dag at finde på hylderne hos<br />

mange optikere i de nordiske lande, og rundt om hjørnet<br />

lurer nærmarkederne. Manden bag Thomsen Eyewear,<br />

Morten Thomsen, har dog ikke et ønske om, at brillefirmaet<br />

skal vokse sig kæmpe stort for en hver pris. For<br />

godt et år siden satte han nemlig foden på bremsen, da<br />

det gik pludselig gik hurtigere, end hvad firmaet kunne<br />

følge med til.<br />

”Vi var nødt til at stoppe op og erkende, at vi ikke<br />

kunne vokse på alle parametre med det samme. Det er<br />

meget vigtigt for os, at det ikke bare bliver et stykke<br />

hardware, vi leverer. Vi vil gerne følge produktet til dørs<br />

og sørge for, at vores samarbejdspartnere forstår, hvad<br />

det er for et produkt, de sælger,“ siger Morten Thomsen.<br />

”Hvis du bare bliver en lille brik i en stor organisation, så<br />

mister du følingen.”<br />

Morten Thomsen indrømmer dog, at det er en stor<br />

tilfredsstillelse at se eget design på gaden, og særligt én<br />

oplevelse har brændt sit fast hos den 47-årige iværksætter,<br />

der har svært ved at skjule smilet, alt i mens han<br />

fortæller sin historie.<br />

”I sommer, da jeg sad på stranden, kom en kvinde<br />

gående imod mig. Hun havde de flotteste briller på, og<br />

jeg kan huske, at jeg tænkte: ’De briller ville jeg godt have<br />

designet’. Da hun passerede mig, opdagede jeg, at det<br />

var min egen brille. Og der må jeg indrømme, at jeg blev<br />

lidt stolt.“<br />

Forbrugerne er næste skridt<br />

Designerne bag det vestsjællandske brillebrand er begge<br />

enige om, at det næste store skridt må være at fortælle<br />

forbrugerne om Thomsen Eyewear. Indtil nu har Morten<br />

og Gitte nemlig lagt alle kræfter og al energi i at udvikle<br />

deres produkt og sælge konceptet til branchen. Og så<br />

har de også selv skulle vokse med opgaven.<br />

”Det er kun et år siden, vi blev til Thomsen Eyewear.<br />

Og nu ér vi Thomsen Eyewear. Først kom kollektionen, så<br />

kom navnet og nu kom selvforståelsen,“ forklarer Morten<br />

Thomsen og tilføjer:<br />

”Nu er vi sikre på, hvad vi vil med vores kollektion. Nu<br />

skal vi bare have fortalt det til resten af verden, og helt<br />

ærligt hvor svært kan det være.<br />

29


vinderbillede i fotokonkurrencen<br />

Hvad gør<br />

livet smukt<br />

for dig?<br />

I anledning af Verdens Synsdag afholdt <strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong> fotokonkurrencen<br />

Hvad gør livet smukt for dig? Ved at uploade et billede af det, der gør livet<br />

smukt dem, var fotograferne med til at skabe opmærksomhed omkring synet.<br />

Vinderen af konkurrencen blev Ken Holmsted Sørensen med dette skønne naturfoto.<br />

Om billedet siger han selv:<br />

”Jeg har gennem tiderne set rigtige mange solnedgange ved vandet som lystfisker<br />

de sidste 30 år, men denne aften var unik og så smuk, at den har brændt<br />

sig fast i nethinden, og jeg vil aldrig glemme den.“<br />

Ken Holm Søren kan glæde sig til et weekendophold for to med <strong>Danmarks</strong> måske<br />

bedste udsigt over Møns Klint, som vinder af 1. præmien.<br />

Konkurrencens 2. plads og et fuldautomatisk teleskop fra Meade gik til Camilla<br />

Olesen, mens Jens Christensen løb med 3. pladsen og et årskort for to til ARoS.<br />

De tre vinderfotos blev udpeget af et dommerpanel bestående af brilledesignerne:<br />

Bellinger, Carlottas Village, Kilsgaard Eyewear og Vesterby Denmark.<br />

Du kan se alle de indsendte billeder på selivetersmukt.dk<br />

30


messe<br />

Foto Inger Lewandowski<br />

Silmo er mødestedet for de, der søger efter nye<br />

teknologiske og moderigtige løsninger inden<br />

for alle områder i optikerbranchen.<br />

Innovation og bløde linjer<br />

på årets Silmo<br />

Af Bjarne Hansen<br />

Hovedindtrykket er at metal vinder frem på bekostning af<br />

acetat, og selve begrebet retro glider lidt i baggrunden selv<br />

om en stor del af kollektionerne stadig henter inspiration<br />

fra 50’erne og 60’erne. Cat-eye-stilen er fremme igen i mange<br />

afskygninger. Måske er det tid til at få løftet lidt på ansigtstrækkene og<br />

finde optimismen frem igen.<br />

Ingen enkeltdel på et brillestel er for lille til, at der eksperimenteres<br />

med nyudvikling. Det gælder lige fra stanghængsel til sidesteg og<br />

hokeyende.<br />

Briller skal ikke kun være flotte at se på. Mange af finesserne gemmes<br />

under håret og bag ørerne, så brillebrugeren er nødt til at tage<br />

brillen af for at vise omgivelserne alle detaljerne. Samtidig skal brillen<br />

selvfølgelig føles lækker at røre ved.<br />

Genbrugsmaterialer vinder frem og har helt sikkert sit publikum i en<br />

verden med fokus på bæredygtighed. Det er en god historie for brugeren.<br />

Luksus i form af horn, ædelmetal og diamenter lyser op. Danske Lindberg<br />

er også helt i front her.<br />

Comfort er et must, og designerne er kreative i deres søgen efter<br />

hele tiden at finde nye lette materialer, så det er muligt på samme tid<br />

at designe meget synlige briller i form af materialetykkelse, uden at<br />

det går ud over vægten i brillen.<br />

Der jages efter nye materialer og nye løsninger for at forbedre<br />

komforten. Ultem er et af de materialer. Det er et nyt plastmateriale,<br />

der kommer fra Korea. Det bliver støbt og er lige så stærkt og let som<br />

titanium. Et andet nyt polyamid, som ikke tidligere er blevet brugt til<br />

briller, er et granulat, der som udgangspunkt fremstilles i en meget<br />

tynd plade, som næsten minder om papir. Fordelen ved dette materiale<br />

er, at det i princippet kan laves i en slags printer, og det bygges op<br />

af mange lag, der presses sammen under højt tryk. Processen kræver<br />

ingen dyre forme og specialværktøjer, det er derfor let og hurtigt at<br />

lave nye modeller.<br />

34


Mykita Mylon er et godt eksempel<br />

på, at et let materiale gør det muligt<br />

at kombinere et maskulint look med<br />

komfort. Med en kraftig brille i ocean<br />

blue er det muligt at sætte sig selv i<br />

fokus i ethvert selskab. Det hotteste<br />

tyske mærke er også et godt eksempel<br />

på, hvordan runde briller absolut<br />

ikke kun er i retro.<br />

Et firma, der kan det med at holde en<br />

stil, er Theo fra Belgien. De kan lave<br />

dominerende frække briller i meget<br />

forskellige faconer, og alligevel er<br />

fagfolk ikke i tvivl. Det kan kun være<br />

en Theo. Klædeligt er nok ikke lige<br />

det ord, der falder en først ind, men<br />

det er synlighed i højeste potens.<br />

Cat-eye-looket hæver ansigtstrækkene,<br />

og i Theo-stilen kombineres<br />

det med et frækt lokkende løft. Den<br />

her er for piger, der vil lægges mærke<br />

til. Især solbrillen er ekstremt synlig.<br />

Monoqool, der har en forkærlighed<br />

for markante stanghængsler, er på<br />

banen med en ny finesse. Den runde<br />

orange gummiring er ikke en nødplan<br />

for at redde et løst hængsel. Det er<br />

Monoqools svar på at ændre udseende<br />

på brillen ved at kunne skifte farve<br />

på en del af brillen.<br />

Ørgreen rider videre på jubilæumsbølgen<br />

med en lækker solbrilleserie.<br />

Det er samtidig en markering af, at<br />

det hele startede med 3 unge solbrillesælgere,<br />

der ville ind og markere<br />

sig i brillebranchen. Her 15 år<br />

efter kan det konstateres, at det er<br />

lykkedes til fulde. Ørgreen evner at<br />

forny sig og alligevel være loyal over<br />

for et synligt maskulint look. Alle,<br />

der er branchekendt kan spotte et<br />

Ørgreen-design på lang afstand.<br />

Én ting har dog ændret sig gennem<br />

årene. Der er kommet mere fokus på<br />

komfort, og nu er de store lette briller<br />

også justerbare, så pasformen er<br />

perfekt.<br />

»<br />

35


messe<br />

Tyske Markus T er både til store og små briller.<br />

Her er genkendeligheden også centreret omkring<br />

stanghængslet. Brillen har en lille finesse mere,<br />

som gør det let at vinkle den kraftige stang, uden<br />

det går ud over overgangen mellem front og stang.<br />

Kilsgaards motto er helt klart.<br />

Gør det enkelt. For ham er det ”no<br />

bullshit”, bare passion og aluminium.<br />

Den enkle brille i en klar farve viser<br />

det tydeligt. - Og dog helt simpelt<br />

er det ikke mere. Også Kilsgaard har<br />

måttet overgive sig og tilføre det stive<br />

materiale noget komfort. Der er<br />

kommet bløde hokeyender på stængerne.<br />

Inface<br />

Satser på et stort publikum med<br />

bredt sortiment i flotte farver.<br />

Nine er klar med en ny serie Nine<br />

Edge, som er i pladetitanium. Her<br />

er det Lisbeth Falk Sonnichsen fra<br />

Nine, der bærer en af de mest populære<br />

modeller på Silmo. Fronten er i<br />

hvid og stængerne i gulddouble.<br />

Denmark Kronenberg er med på<br />

Silmo for første gang. Det er danske<br />

Henrik Degn Jensen, som har<br />

skabt et lille brilleeventyr med base<br />

i tyskland. Kronenberg laver briller i<br />

det nye lette materiale ultem. Henrik<br />

bærer selv en af de maskuline modeller.<br />

Hos Leisure Society er håndværkskvaliteten<br />

også helt i top. Det er<br />

japansk håndarbejde i topkvalitet.<br />

Materialerne er acetat og titanium<br />

med pladeguld i 12 og 18 karat guld.<br />

Jørgen Vesterby, Vesterby Design,<br />

nyder tidens trend med fokus på det<br />

mere rolige look i afdæmpede farver.<br />

Brillen er skabt til Jørgens ansigtstræk,<br />

der på samme tid udstråler ro<br />

og livserfaring og med brillen får et<br />

intellektuelt look.<br />

Fotos Inger Lewandowski<br />

36<br />

Bellinger er med Bellinger Bounce<br />

søgt tilbage til den gamle farverige stil.<br />

Dog i en lidt mere dæmpet udgave.<br />

Rolf arbejder nu både i træ og sten. For Rolf er sten det perfekte supplement<br />

til træ, fordi stenens overfladestruktur i sig selv er så levende<br />

og spændende. Håndværkskvaliteten er helt i top. Og Rolf har, hvad ingen<br />

har kunnet før ham, skabt en succes med træbriller i god pasform.<br />

(Ingen foto)<br />

»


CV/DD/DTO1/PA/111208/DK<br />

Glideeffekten minimerer friktionen<br />

mod det sarte øjenvæv.<br />

Glideeffekten bevares<br />

hele dagen.<br />

100%<br />

BEVARET GLIDEEFFEKT<br />

GLIDEFAKTORPROCENT<br />

FØR BRUG<br />

50%<br />

0,0%<br />

FØR BRUG<br />

EFTER BRUG<br />

(gennemsnitligt 14 t)<br />

Gennemsnitsværdi<br />

± SD<br />

DAILIES TOTAL1 ® -SiHy-kontaktlinser med gradueret vandindhold bevarer<br />

100 % af deres oprindelige glideeffekt, selv efter en hel dags brug. 1<br />

Sammenlignet med andre endagslinser har DAILIES TOTAL1 ® -kontaktlinser:<br />

• Enestående glideeffekt 2<br />

• Den højeste iltgennemtrængelighed 3 (Dk/t 156 ved -3,00 D)<br />

DAILIES TOTAL1 ® -kontaktlinser giver exceptionel komfort hele dagen,<br />

fra morgen til aften. Resultaterne taler for sig selv. Men tag ikke bare<br />

vores ord for gode varer. Prøv dem på dine kunder.<br />

Vi tilbyder vores Komfortgaranti* – pengene tilbage,<br />

hvis man ikke er tilfreds.<br />

* Få yderligere information hos din salgsrepræsentant.<br />

1<br />

Alcon ® -data registreret 2011.<br />

2<br />

Baseret på kritisk friktionskoefficient målt ved hjælp af den såkaldte ‘inclined plane’-metode; signifikans<br />

påvist ved 0,05-niveau, Alcon ® -data registreret 2010.<br />

3<br />

Beregnet ud fra linsens iltgennemtrængelighedskvotient. Alcon ® -data registreret 2010.<br />

COMFORT ENGINEERED TO LAST<br />

Se produktanvisningerne for detaljeret information om brug, pleje og sikkerhed.


messe<br />

Ingen Silmo uden Face a<br />

Face. Her er det en lækker<br />

acetatbrille i cat-eye-stil i<br />

stærke farver, der vil vække<br />

opsigt på et hvert ansigt.<br />

»<br />

Morten Thomsen, Thomsen Eyewear,<br />

og Gitte Bjerregaard har ramt<br />

en stil, der er populær hos optikerne.<br />

Det er let sælgelige briller i netop de<br />

bløde farver, der er oppe i tiden.<br />

Carlottas Village er knap så oversize<br />

som tidligere og farverne varmere<br />

og mere afstemte.<br />

Tue Strange, Danish Eye wear viser<br />

selv en typisk Danish Eyewear brille.<br />

Den er synlig uden på nogen måder<br />

at være dominerende.<br />

Fleye har spottet stilen med afdæmpede<br />

farver og et positivt løft på<br />

brillen. Hanne Rosenvold Andersson<br />

tager selv imod kunderne med<br />

en brille i moderat cat-eye-facon i en<br />

dæmpet farve.<br />

Fotos Inger Lewandowski<br />

Lindberg er dansk design, når det<br />

er allerbedst og stilrent. Der er ingen<br />

andre firmaer i branchen med et så<br />

stilsikkert og tidløst design, at det<br />

næsten er tilstrækkeligt at komme<br />

med de ”gamle” modeller i nye farver.<br />

Alligevel er der kreativitet og innovation<br />

hos Lindberg til hele tiden<br />

at udvikle nyheder. De viste briller<br />

er kendetegnet ved et afdæmpet og<br />

samtidig karakteristisk harmonisk<br />

look. Den lette elegante stil, hvor<br />

både dame- og herrebrillen er smart<br />

og klædelig. Damebrillen har en ny<br />

og mere buet cat-eye-form samt en<br />

trendy dobbeltbro. Begge brillerne<br />

fås i flere farver, så det er let at finde<br />

en, der passer til temperamentet.<br />

38


NYHED!<br />

Nu findes der en bedre måde at holde<br />

linserne fugtige på i 16 timer. 1, 2<br />

OPTI-FREE ® PureMoist ® -kontaktlinsevæske<br />

· Med HydraGlyde ® Moisture Matrix - en banebrydende og fugtighedgivende teknologi,<br />

der er udviklet for at holde moderne og avancerede kontaktlinser fugtige hele dagen.<br />

· Fjerner proteinbelægninger og mindsker lipidbelægninger.<br />

· Giver god komfort og holder linserne fugtige, fra de sættes i, til de tages ud.<br />

· Indeholder desinfektionsmidlerne POLYQUAD ® og ALDOX ® med EDTA.<br />

Nu kan du være helt sikker på, at dine linser holder sig friske, lige så længe som du gør!<br />

Tlf. 46 38 00 00<br />

1. Data on file, Alcon Research Ltd. 2. Lally J, Ketelson H, Borazjani R, et al. A new lens care solution provides moisture and comfort<br />

with today’s CLs. Optician. 2011. Kan ses på: http://business.highbeam.com/410120/article-1G1-252396346/new-lens-caresolutionprovides-moisture-and-comfort.<br />

Uploaded 1. juni, 2011.<br />

More moisture by design<br />

<br />

CV/LC/OFPM/120615/DK


eportage<br />

Synoptik-Fonden<br />

hædrer Toke Bek<br />

Ledende overlæge på øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital, professor dr. med., HD (O)<br />

Toke Bek, fik i år Synoptik-Fondens hædersgave for sin store indsats inden for dansk oftalmologi.<br />

Af Bjarne Hansen<br />

Professor dr.med. Jesper Hjortdal fremhævede<br />

den meget betydelige arbejdskapacitet<br />

Toke Bek udviser. Toke Beks forskerkarriere<br />

startede allerede for 25 år siden og har<br />

primært været koncentreret om retinale,<br />

vaskulære skader. Studierne blev indledt<br />

ved Københavns Universitet midt i firserne<br />

og resulterede i en Guldmedaljeafhandling i<br />

1986. Umiddelbart derefter gennemførte<br />

Toke Bek en række studier af sammenhængen<br />

mellem nethindeskader og synsfeltudfald,<br />

hvilket resulterede i disputatsarbejde<br />

ved Københavns Universitet i 1993.<br />

Ud over de kliniske og videnskabelige aktiviteter<br />

har Toke Bek været ledende overlæge<br />

ved øjenafdelingen i Aarhus de sidste<br />

10 år, og han har i perioden formået at øge<br />

afdelingens budget og aktivitet betydeligt<br />

til gavn for især vestdanske øjenpatienter.<br />

Toke Bek holdt en spændende forelæsning<br />

under overskriften: ”Fra dyreforsøg<br />

til patientbehandling ved retinale, vaskulære<br />

sygdomme“. Hædersgaven blev uddelt<br />

på Synoptik-Fondens årlige seminar,<br />

der som altid fandt sted den første søndag<br />

i november. Temaet på seminaret var<br />

”Modeller for og fund ved studiet af retinale,<br />

vaskulære skader“, og tilhørerne fik<br />

en spændende dag med fokus på vaskulære<br />

skader, og hvordan de kan behandles.<br />

Fonden har gennem årerne støttet forskning<br />

for mere end 12 millioner kr., og størsteparten<br />

er gået til oftalmologisk forskning.<br />

Forskningsmidlerne kan også søges af optometrister,<br />

og efter omlægningen af optometristuddannelsen<br />

er der en øget interesse for<br />

forskning her.<br />

Bedømmelsudvalget og hædersgavemodtageren fra venstre. Professor dr.med. Jesper Hjortdal, ledende overlæge, hædersgavemodtager, professor dr.med., HD (O)<br />

Toke Bek, øjenlæge, professor dr.med., dr.hc. Jan Ulrik Prause og optometrist, studierektor, MSc.(optom.) Svend-Erik Runberg.<br />

40


HDR7000 + HDC8000 PF<br />

Digital phoroptor og Polarised LCD<br />

I 2012 fejrer InnZ Medical sin 10 års fødselsdag i Scandinavien,<br />

ved denne lejlighed, introducere vi InnZ Medical i Danmark med<br />

Huvitz HDR7000 phoroptor som tilslutter Huvitz HDC8000PF 24”<br />

Polarised LCD med hjælp af trådløs infrarød teknik. Ring til os<br />

idag for et godt tilbud.<br />

Telefon: 41 69 88 40<br />

E-post: info@innz.dk


indhold fagligt<br />

Af optometrist<br />

Christine Bohnsack Kristensen<br />

AMD<br />

– Diagnostik og behandling<br />

I 43% af de tilfælde, hvor personer bliver erklæret socialt blinde, er AMD årsagen. Derfor kategoriseres AMD<br />

som en folkesygdom, der skal tages alvorligt. På et aftenkursus arrangeret af <strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

fortalte afdelingslæge på øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Dorte Ancher Larsen, om hvordan<br />

øjenlæger diagnosticerer og behandler AMD. Det giver et godt renomme at være indsigtsfuld på et bredt<br />

område. Når optikere kan se nogle af tegnene på AMD, kan vi give relevante og vigtige henvisninger.<br />

For at forstå hvilke metoder, der<br />

anvendes til be-kæmpelsen af AMD, skal<br />

man kende til hormonet VEGF<br />

Forstadiet til AMD kaldes ARM (Aldersrelateret<br />

makulapati) det-te er symptomfrit<br />

og giver ikke noget synstab. Der sker nogle<br />

strukturelle forandringer i ma kula i form af<br />

druser. Halvdelen af alle over 75 år rammes<br />

af ARM. Ca. en tredjedel af de pa-tienter<br />

som har ARM, rammes så af AMD.<br />

Ved den tørre form for AMD går pigmentepithelet<br />

til grunde, hvilket ses som et<br />

pigmentopbrud og atrofi således, at der<br />

opstår områder uden nethinde. Der ses<br />

også druser, som er ophobninger af nedbrydningsprodukter<br />

imellem Bruchs membran<br />

og pigmentepithelet. Ved tør AMD<br />

opleves synsgenerne slør, læsevanskeligheder,<br />

synsfelts udfald, bogstaver der hopper<br />

og lige linjer virker skæve. Tør AMD udvikler<br />

sig langsomt og giver et gradvist aftagende<br />

syn.<br />

Hos de patienter, der har tør AMD, vil det<br />

i ca. 20% af tilfældene udvikles til våd AMD.<br />

Af tillægsgener ses her CNV (Chor-oidal<br />

neovaskularisation) samt subretinal karnydannelse,<br />

hvor blodkarrene i Choroidea bryder<br />

op i retina, her sker der udsivninger med<br />

blod og væske i retina. I nogle tilfælde er der<br />

gennembrudsblødninger til corpus rummet.<br />

Generne ved våd AMD er udover de, der er<br />

ved den tørre form, også centralt slør.<br />

Symptomerne opstår pludseligt og udvikler<br />

sig hurtigt.<br />

Diagnostik<br />

Når øjenlægen undersøger, om der er tegn<br />

på AMD anvendes flere forskellige instrumenter.<br />

Herunder bl.a. OCT (Optical Coherence<br />

Tomografi) for at un-dersøge, om<br />

der er kommet druser. OCT er ligesom<br />

ultralyd bare endnu finere og skarpere. Det<br />

giver en vævs refleksion ved hjælp af infrarødt<br />

lys, der viser et tværsnit af øjet. Her<br />

kan ses om nervecellerne er skubbet til siden<br />

pga. underliggende druser.<br />

IVFA (Intravenøs Flourescein angiografi)<br />

farve sprøjtes ind i blodåren og når først<br />

choroidea og derefter retina. Først fyldes<br />

arterierne med farvestof og ly-ser op, og<br />

dernæst fyldes ve-nerne. Her kan det ses,<br />

hvis choroideas kar er vokset ind i retina.<br />

Der vil komme en diffus farveplamage, da<br />

de er utætte og væsken siver ud. Vi ser også<br />

druserne forfra samt eventuel pigmentepithelløsning.<br />

Det sidste kan udvikle sig til våd<br />

AMD, men kan også gå i sig selv. Nogle har<br />

Pigmentepithelløsning i må-neder og år<br />

inden, det går i sig selv igen.<br />

Ved våd AMD ses en tiltagende intensi-<br />

42


Patienter med moderat eller<br />

svær AMD på et eller begge øjne,<br />

med fordel kan tage et kosttilskud<br />

First there was Hydrogel.<br />

tet og størrelse på de angeografiske forandringer.<br />

Dette er vigtigt at kontrollere for,<br />

før der diagnosticeres.<br />

Man er selvfølgelig opmærksom på differentialdiagnoser,<br />

da der er flere tilstande,<br />

som kan give samme symptomer som ved<br />

AMD. Bl.a. ses subretinal karnydannelse hos<br />

patienter med diabetes, der er blevet laseropereret,<br />

og der ses druser ved central<br />

serøs chorioretinopati og cystisk ødem, der<br />

kan ligne druser.<br />

Årsager og forebyggelse<br />

Man ved endnu ikke, med 100 % sikkerhed,<br />

hvad der er årsagen til AMD, men det er<br />

højst sandsynligt en kombination af genetik<br />

og miljø. Der er en tydelig sammenhæng<br />

imellem alder, arv og rygning i forhold til<br />

forekomsten af AMD.<br />

Man spekulerer også i følgende årsager:<br />

Inflammation er en re-aktion på fremmede<br />

stoffer såsom bakterier eller virus. Der er<br />

bevis for, at inflammation spiller en rolle i<br />

årsagen til AMD,<br />

da man ser inflammationsramte celler i<br />

disse øjne. Man forestil-ler sig, at hvis<br />

inflammationen kunne nedbringes ville progressionen<br />

af AMD måske bremses. Men da<br />

man ikke kender den di-rekte årsag til AMD,<br />

er det svært at præcisere hvilken medicin<br />

Dorte Ancher Larsen<br />

eller kostændring, der ville af -<br />

hjælpe dette.<br />

Lokal iltmangel er årsagen til, at der bliver<br />

dannet nye blodkar, men disse bliver<br />

ofte utætte, da de desværre ikke er ligeså<br />

tætte som almindelige kar.<br />

Oxidativ stress. Da der er et ekstremt<br />

højt blodflow i retina, kan det måske med<br />

alderen blive sværere at komme af med<br />

affaldsstofferne (oxidanter). Det er bevist,<br />

at antioxidanter hjælper til at mindske progressionen<br />

af sygdommen således, at patienter<br />

med moderat AMD får 25% mindre<br />

risiko for at udvikle middelsvær eller svær<br />

AMD.<br />

Hvis man ønsker at forebygge eller nedsætte<br />

progressionen af AMD giver øjenlægen<br />

dette råd: Hvis du ryger så stop. Rygere<br />

har 2-3 gange højere risiko for at udvikle<br />

våd AMD,, og ifølge sundhedsstyrelsen<br />

medfører passiv rygning en næsten lige så<br />

stor risiko for våd AMD som aktiv rygning.<br />

Der er ingen kostændringer eller vitamin tilskud,<br />

som anbefales til primær forebyggelse.<br />

Dog er det bevist, at patienter med<br />

moderat eller svær AMD på et eller begge<br />

øjne, med fordel kan tage et kosttilskud<br />

indeholdende vitamin C, E, Betacaroten<br />

samt zink og kobber. Pga. de store doser,<br />

anbefales dette kun efter aftale med øjenlægen,<br />

der er opmærksom på, at store<br />

doser C vitamin kan give nyresten samt, at<br />

Betacaroten øger risikoen for lungekræft<br />

hos rygere.<br />

Behandling<br />

Der findes ingen eksisterende behandling,<br />

der kan helbrede AMD. Men der er nogen<br />

be-handlingsformer, som kan sænke progressionen<br />

og mindske symptomerne. Disse<br />

metoder anvendes dog først når tilstanden<br />

er gået over i våd AMD.<br />

Våd AMD vil gradvist give en dårligere<br />

visus, over tid, hvis det ikke bliver behandlet.<br />

I 1980 begyndte man at anvende argon<br />

laseren på CNV. Den varme laser efterlader<br />

et ar, da den brænder nethinden væk og kan<br />

Then Silicone Hydrogel.<br />

Now there’s<br />

Biotrue <br />

Introducing<br />

Biotrue ONEday<br />

lenses<br />

The first daily disposable<br />

to feature HyperGel <br />

material for<br />

comfortable<br />

vision throughout<br />

the day.<br />

For at se filmen - download<br />

QR-scanner fra App Store<br />

eller Android Market<br />

Order online: www.bauschonline.dk<br />

Customer service Denmark: 808 809 90<br />

43


fagligt<br />

Rygere har 2-3 gange højere risiko for at udvikle våd AMD,,<br />

og ifølge sundhedsstyrelsen medfører passiv rygning en<br />

næsten lige så stor risiko for våd AMD som aktiv rygning.<br />

derfor ikke anvendes til behandling<br />

i fovea.<br />

I år 2000 blev den kolde<br />

laser, PDT, taget i kraft. Den virker<br />

ved, at man indsprøjter et<br />

medikament i blodåren og behandler<br />

ovenpå dette. Laserbehandlingen<br />

sammen med medikamentet<br />

forårsager, at blodet i<br />

årene koagulerer og årene går til<br />

grunde. De to laserbehandlingsmetoder<br />

bremser progressionen<br />

en anelse, og giver patienten en<br />

smule bedre visus over tid i forhold<br />

til dem, som ikke bliver<br />

behandlet. PDT har bedre resultater<br />

end varm laser.<br />

I 2006 begyndte man at<br />

anvende en intraocculær indsprøjtning<br />

som hæmmer VEGF<br />

hormonet. VEGF (Vascular Endothelial<br />

Growth Factor) er et<br />

hormon, der stimulerer dannelsen<br />

af nye blodkar, hvis blodtilførslen<br />

ikke er optimal som f.eks.<br />

ved traumer eller muskeltræning.<br />

En overeksponering af<br />

VEGF kan føre til cancer og retinasygdomme<br />

bl.a. AMD.<br />

Medikamentet, der bruges<br />

ved indsprøjtning hedder Lucentis,<br />

og det viser sig at have langt<br />

bedre resultater end både varm<br />

og kold laser, der er en klar forbedring<br />

af visus.<br />

Behandlingen skal starte tidligt<br />

og ofte modtager man behandling<br />

samme dag, som man<br />

møder op på den klinik, man er<br />

henvist til.<br />

Den VEGF hæmmende behandling<br />

fungerer ved, at man i<br />

starten giver 3 indsprøjtninger<br />

med jævne mellemrum, indtil<br />

visus er stabil. Derefter genbehandler<br />

man efter behov for at<br />

bibeholde effekten. Man stopper<br />

behandlingen, hvis der ikke<br />

er behov for genbehandling i 6<br />

måneder, eller hvis patienten får<br />

visusfald på trods af behandlingen.<br />

Lucentis behandlingen er ikke<br />

uden risiko for komplikationer.<br />

Hvis man rammer linsen med<br />

nålen, kan der opstå cataract.<br />

Derudover kan man få nethindeløsning,<br />

infektion, blødninger<br />

og rifter i pigmentepithelet.<br />

Langtidsbivirkningerne kendes<br />

af gode årsager ikke. Komplikationsrisikoen<br />

skal dog ses i forhold<br />

til ikke at modtage nogen<br />

be-handling. Hvis man derimod<br />

ikke bliver behandlet, er der<br />

garanti for at sygdommen vil<br />

udvikle sig negativt over en<br />

årrække.<br />

Fremtiden<br />

I fremtiden kan vi blive endnu<br />

bedre til at anvende kosttilskud, i<br />

de tilfælde, hvor der er en dokumenteret<br />

effekt. Desuden kan vi<br />

håbe på, at der vil komme kosttilskud<br />

på markedet, som ikke<br />

kun hjælper patienter med AMD<br />

i det tidlige stadie, men også<br />

dem i senstadiet samt dem,<br />

der ønsker at forebygge AMD<br />

selvom de ingen symptomer har.<br />

Vi har også lov at håbe på, at<br />

der vil blive udviklet nogle billigere,<br />

mindre invasive og lettere<br />

metoder at administrere end<br />

ved injektion. F.eks. VEGF hæmmere<br />

i dråbeform. Lucentis er<br />

dyrt. Det koster ca. 9000kr<br />

pr. behandling, men en billigere<br />

løsning er på vej. Præparatet<br />

hedder Avastin og er godkendt<br />

til cancer behandling, men endnu<br />

ikke til intra occulært brug.<br />

Denne behandling vil koste ca.<br />

500 kr pr. gang.<br />

I USA er der netop godkendt<br />

en anderledes VEGF hæmmende<br />

metode; VEGF-trap til<br />

intraocculært brug. VEGF-trap<br />

er et protein, der går ind og binder<br />

VEGF hormonet. Fordelen<br />

ved denne metode er at den<br />

virker længere end Lucentis.<br />

Behandlingen er endnu ikke godkendt<br />

i Danmark.<br />

44


forårsMode<br />

tendenser4<br />

Af Pia Finne<br />

01<br />

basic<br />

Nøgleord: Blomster, blonder,<br />

maritimt, hvid, Det lille hus på Prærien,<br />

tone i tone.<br />

Farver Sort, hvid, mørkeblå, brun,<br />

støvede nuancer, sandede toner<br />

dæmpede farver.<br />

Briller Her hersker enkeltheden<br />

og det stilrene udtryk. Briller i sort<br />

og brunt får liv, formerne er klassiske<br />

og tone-i-tone udtrykket spiller<br />

en hovedrolle.<br />

Modetendenserne er mange, for i dag er det personligheden, der tæller i modebilledet.<br />

Netop brillerne er en stor del af personligheden og det signal, man sender<br />

til omverdenen, og derfor er briller supervigtige i det samlede modebillede. Til foråret<br />

og sommeren arbejdes der i <strong>2013</strong> med fire gennemgående modetemaer, bl.a.<br />

defineret af Copenhagen International Fashion Fair.<br />

De spænder over blid sommernostalgi, rene linjer, masser af party-stemning og<br />

sjove farver samt modsat en back to basic tendens, der leger med Amish-kulturen.<br />

Det<br />

handler<br />

om stil!<br />

46


Nostalgi i luften<br />

Der er nostalgi i luften, men ikke af den<br />

romantiske slags. Det gælder en trend til de<br />

farverige børn af internet-tidsalderen.<br />

En tegnefilmsagtig plastikverden i cyberspace sætter scenen, og der skabes en<br />

levende garderobe.<br />

Der leges med kontrasterne mellem det nye digitaliserede og det gamle<br />

analoge, kunstige materialer og farver fra internet-tidsalderen dukker op i en<br />

1990’er silhuet, og hylder dermed den tidlige digitale ungdom.<br />

Hypermoderne farver som neonpink, limegrøn og klar orange spiller op til<br />

æggeskalsgrå og blå nuancer fra en tidligere, underudviklet digital verden.<br />

02nostalgi<br />

Nøgleord: Neon, striber, polkaprikker,<br />

tegnefilmprint, metalliske nuancer.<br />

Farver: Kunstige farver, syrefarver,<br />

technicolor, klare nuancer (neonpink,<br />

limegrøn, cyan, orange), æggeskalsgrå<br />

og blå som kontrast – det nye med<br />

det gamle.<br />

Briller: Der leges for alvor med<br />

farverne på forårets briller. De klare<br />

nuancer ses. Pink, lime, orange med<br />

flere, der kan give look’et et super løft.<br />

Der ses også bl.a. striber på stellene.<br />

Tilbage til basic<br />

Det er tilbage til basic for nybyggerne i deres fineste<br />

søndagspuds. Det gælder en stemning af puritanisme.<br />

Inspirationen er hentet fra den enkle æstetik skabt af de amerikanske nybyggere i det<br />

19. århundrede. Looket omfatter en klar prærie-stil.<br />

Skuespillerinden Kirsten Dunst er foregangskvinde, når det gælder det sirlige og<br />

korrekte look. Der bruges naturlige materialer, folkloreblomster, broderie anglaise og<br />

lidt underligt udseende sko.<br />

Med reference til Amish påklædningen, er trenden baseret på mørke nuancer;<br />

sandede og støvede toner domineret af sort, hvid, mørkeblå og brun. En fornemmelse<br />

af kirketøj ses i mændenes garderobe, ikke mindst fordi formelle elementer mikses<br />

med det brugbare som bl.a. kraftige knapper, hatte med brede skygger og kraftige<br />

sko, meget i stil med musikeren Jack White.<br />

»<br />

47


forårsMode<br />

tendenser4<br />

Livet er en fest<br />

Her gælder det en kakofoni af vilde print,<br />

der sætter i en trend, hvor livet en konstant fest.<br />

Mere er mere i et stilunivers, hvor det højtråbende er nøglen, og alt er tilladt –<br />

næsten til et punkt, hvor begrebet anti-trend skaber en ny trend. Musikeren<br />

M.I.A.’s video til ”Bad Girls” sætter stemningen, og der ses masser af print og<br />

farver, der clasher, og masser af etniske vibrationer samt tøj med inspiration<br />

hentet i 1970er-formerne.<br />

Det handler om glamour, og de klare ædelstensnuancer som smaragd, turkis,<br />

rubin og safir skaber en varm, luksuriøs farveskala.<br />

En ung Elton John tager turen i herreafdelingen, hvor vilde print mikses<br />

med afrikanske og arabiske mønstre og trendy camouflage.<br />

03fest<br />

Nøgleord: Camouflage, dyreprint,<br />

geometriske print, clashing print.<br />

Farver: Stærke ædelstensnuancer<br />

(smaragd, turkis, rubin, safir med videre),<br />

guld og okker.<br />

Briller: Dyreprint og de smukke<br />

ædelstensnuancer går også igen på<br />

brillestellene til foråret og sommeren,<br />

ligesom der ses guldeffekter som guld<br />

mirror coating, der giver en guld spejlrefleks<br />

med meget mere.<br />

48


04 linjer<br />

Nøgleord: Volumen, oversize, let minimalistisk udtryk, soft<br />

pinks.<br />

Farver: Grå og hvid dominerer med strejf af farver, farveblokke<br />

i nuancer af grå.<br />

Briller: Briller i oversize ses matchende dette tema i grå og<br />

hvide nuancer, der understreger stilen. Udtrykket er minimalistisk<br />

og enkelt.<br />

Arkitektoniske linjer<br />

Volumenen kan ikke blive stor nok, når det gælder<br />

disse arkitektoniske vidundere.<br />

Det gælder det strukturelle og skulpturelle design, syntetiske materialer – ofte<br />

stive materialer – skåret, så der skabes dramatiske volumener og næsten rustningsagtigt<br />

udtryk.<br />

Som en hyldest til skuespilleren Tilda Swinton ses de overdrevne proportioner<br />

som nøglen til dette enkle, minimalistiske look, der har et strejf af maskulinitet<br />

over sig. Grå og hvide nuancer er primærfarverne i denne palet, men samtidig<br />

ses strejf af klare farvetoner, der understreger en visuelt overraskende stil.<br />

Maritime elementer ses også i dette look, der behandler den mandlige og<br />

den kvindelige krop som foranderlige, kunstneriske elementer.<br />

49


eportage<br />

For Tine Lavsen, Haslev Brillecenter, var det nærmest blevet normalt med et til to<br />

indbrud om året. Det var både ubehageligt og dyrt, og Tine havde store problemer<br />

med at finde et forsikringsselskab, der ville tegne en indbrudsforsikring.<br />

Videoovervågning giver<br />

ro til kunderne<br />

Af Bjarne Hansen Foto Niels Johansen<br />

Motivationen for at gøre noget forebyggende<br />

var stor, og nærmest ved en tilfældighed<br />

endte det med videoovervågning. Benjamin<br />

Vognsen fra firmaet EYE4U kom forbi<br />

på det rigtige tidspunkt. Firmaet er specialister<br />

i at lave videoovervågning til mindre<br />

apoteker, og her er problemstillingen med at<br />

være alene på arbejde lidt af det samme som<br />

i en mindre optikbutik.<br />

Et lille skilt på indgangsdøren og på skranken<br />

fortæller, at butikken er videoovervåget,<br />

og det er tilsyneladende nok til at vise, at her<br />

er det farligt at forsøge sig med indbrud og<br />

tyveri. Og uanset årsagen så har der ikke<br />

været indbrud, siden udstyret blev sat op.<br />

Der er monteret 3 kameraer i butikken, og<br />

det dækker stort set hele salgsarealet. Billederne<br />

kan ses på 2 skærme, hvor den ene er<br />

monteret i prøverummet og den anden i baglokalet.<br />

Det har givet<br />

mig ro til at<br />

koncentrere mig om<br />

min patient i prøverummet“<br />

Hvilken optiker kender ikke situationen<br />

med at være alene på arbejde og sidde og<br />

koncentrere sig i prøverummet, medens<br />

klokken ringer, og der træder en person ind i<br />

butikken. Eller der kommer tre personer, du<br />

ikke kender, ind i butikken. Den ene ønsker en<br />

synsprøve, og de to andre er så ladt alene tilbage<br />

i butikken, og du er nervøs for, om der<br />

skal forsvinde et par lækre solbriller ned i en<br />

medbragt taske. I dag er det en rolig Tine, der<br />

fortæller, hvor afslappende det er at sidde i<br />

prøverummet, selv om hun er alene i butikken,<br />

uden at være nervøs for tyveri.<br />

”Det har givet mig ro til at koncentrere<br />

mig om min patient i prøverummet,“ fortæller<br />

Tine. ”Før mistede jeg lidt af fokus på<br />

patienten, når der gik en person rundt alene<br />

i butikken, og det kunne vedkommende<br />

mærke lige med det samme.<br />

Optiker Jeannet Larsen bakker op og supplerer.<br />

”Ofte er vi jo kun én på arbejde, og hvis<br />

vi sidder og laver værkstedsarbejde i baglokalet,<br />

er situationen nøjagtig den samme.<br />

Du behøver ikke lade dig afbryde og gå ud<br />

i butikken, hvis det bare lige er posten, der<br />

har lagt noget på skranken og hurtigt er ude<br />

igen.”<br />

Hvert år er der mange organiserede tyverier<br />

hos danske optikere, og mange har rea-<br />

01 01 02<br />

50


03<br />

01 Der skal åbenbart kun en diskret skiltning<br />

til at holde indbrudstyve væk.<br />

02 Skærmen i prøverummet er placeret, så<br />

optikeren både kan koncentrere sig om<br />

patienten og samtidig se, hvad der sker<br />

i butikken.<br />

03 Kameraet er synligt og diskret på<br />

samme tid.<br />

De daglige fordele med<br />

tryghed gør, at vi har svært ved<br />

at forestille en dagligdag ude<br />

geret ved at undlade at handle med mærkevarer<br />

i solbriller. Det gælder også i Haslev. Det<br />

er dog ikke alene tyverierne, der er årsagen,<br />

men også den stigende nethandel. ”Vi var<br />

blevet trætte af at have besvær med at finde<br />

den rette mærkevaresolbrille, oplyse navn og<br />

nummer og så se, kunden blot bruger os til at<br />

finde den rigtige brille på nettet.“ siger Tine.<br />

På nogle arbejdspladser har der været<br />

debat om videoovervågning i relation til personalebutikken.<br />

”Jeg har aldrig tænkt det som<br />

overvågning af mig,“ siger Jeannet og fortsætter:<br />

”De daglige fordele med tryghed gør, at vi<br />

har svært ved at forestille en dagligdag uden,<br />

og der er ingen kunder, der har reageret<br />

negativt på overvågningen. – Og så har der<br />

jo ikke været indbrud, siden det blev stillet<br />

op.“<br />

51


hos<br />

Bleshøy Optik<br />

Hele teamet på klinikken: Fra venstre: Ann Bleshøy, Jess Bleshøy, Gudrun Bjerg Olesen, Susanne Asbo Nielsen (siddende) og Per Lykke Gregersen.<br />

Opfordret til at arbejde<br />

med OCT scanner<br />

AF Bjarne Hansen<br />

Foto Jess bleshøy<br />

52<br />

Bleshøy Optik i Sønderborg er kendt for at have et<br />

højt fagligt niveau. Som en af de første optikerbutikker<br />

i Danmark tog de separat betaling for faglige ydelser,<br />

og de har altid lagt vægt på, at synsprøven er kerneydelsen<br />

i butikken. På et meget tidligt tidspunkt anskaffede Bleshøy<br />

Optik også et funduskamera. Søskendeparret Ann og<br />

Jess Bleshøy, der ejer butikken, har gennem årene altid haft<br />

et godt samarbejde med både øjenafdelingen på Sønderborg<br />

Sygehus og de lokale øjenlæger.<br />

I 2011 opfordrede øjenlæge Per Lykke Gregersen,<br />

der dengang var ansat på Sønderborg Sygehus, Ann og<br />

Jess Bleshøy til at anskaffe en OCT scanner. ”I gør så<br />

meget for jeres patienter, hvorfor anskaffer I ikke en<br />

OCT scanner, I kan jo ikke se alt med et fundus apparat,“<br />

sagde øjenlæge Per Lykke Gregersen, Sønderborg<br />

Sygehus.<br />

Bleshøy Optik havde på det tidspunkt haft et langt og<br />

godt samarbejde med øjenlægen om brugen af netop<br />

deres fundus apparat.<br />

”Efter at vi har fået vores OCT scanner, er det blevet<br />

meget sjovere at lave synsanalyser,“ siger Ann. ”Med en<br />

OCT scanner kan vi komme ind bag øjet og få mange<br />

spørgsmål besvaret, som vi ikke før var i stand til at<br />

vurdere.“<br />

I dag arbejder Per Lykke Gregersen på nedsat tid på<br />

øjenafdelingenpå Tønder Sygehus. Sideløbende hermed<br />

arbejder han efter behov på Syddansk Øjenklinik,<br />

der er indrettet som en klinik i klinikken hos Bleshøy<br />

Optik. Klinikken bliver også brugt af de lokale øjenlæger,<br />

der er nemlig ingen af dem, der endnu har<br />

anskaffet en OCT scanner. Patienterne kommer direkte<br />

fra øjenlægerne, efter at de har fået udvidet pupillerne,


DANISH DESIGN<br />

Med en OCT scanner kan<br />

vi komme ind bag øjet og få<br />

mange spørgsmål besvaret, som vi ikke<br />

før var i stand til at vurdere.<br />

og bliver scannet, hvorefter de går tilbage til øjenlægen<br />

for af få vurderet resultatet af scanningen.<br />

Den nye klinik er blevet så kendt i byen, at folk har<br />

fået øjnene op for, at der findes en anderledes måde at<br />

lave en synsundersøgelse på end den, de selv har fået.<br />

Der er kunder, der ringer for at bestille en OCT scanning<br />

i håbet om, at de kan få en forklaring på, hvorfor de ikke<br />

ser bedre, end de gør.<br />

Alle øjenlæger på Sønderborg Sygehus ved, at vi<br />

samarbejder med øjenlæge Per Lykke Gregersen, og at<br />

det er ham, der stiller diagnosen og har ansvaret.<br />

Ann og Jess finder det meget tilfredsstillende at samarbejde<br />

med øjenlægerne på den måde. ”Vi er lykkelige for det<br />

gode samarbejde og håber, det kan inspirere andre til at gå<br />

samme vej. Det er meget spændende at bruge sin uddannelse<br />

og viden på den måde,“ slutter Ann Bleshøy.<br />

IF 1154<br />

Opti´13<br />

YES! HALLE C4 133


Brilleland AS er en landsdekkende optikerkjede som har levert billige briller til<br />

høy kvalitet i over 25 år. Kjeden er nå en av landets ledende optikerkjeder der lave<br />

priser går hånd i hånd med faglig ekspertise.<br />

Brilleland i Norge søker<br />

danske OPTIKERE<br />

Trondheim • Bergen • Stavanger<br />

Sandvika • Oslo • Larvik<br />

Er du nyutdannet eller erfaren optiker? Kanskje du ønsker deg en miljøforandring<br />

fra nåværende jobb? Vi kan tilby deg gode jobbmuligheter i Norge.<br />

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, ytteordning, fadder,<br />

boligstøtte etter avtale og har god bonusording i våre butikker.<br />

Vi ønsker uansett å komme i kontakt med deg snarest!<br />

Send oss en uforpliktende e-post i dag for å nne dine muligheter for<br />

en framtid hos oss. Vi hjelper deg med ytting og alt det praktiske.<br />

Alle søkere behandles med full kondensialitet.<br />

E-post sendes til vår rekrutteringsavdeling på hr@synoptik.no


produkter<br />

Essilor vinder Silmo d’Or 2012 med<br />

ny Varilux serie<br />

Essilor har med en ny serie af progressive<br />

glas, Varilux S, præsteret endnu et teknologisk<br />

fremskridt til glæde for presbyoper.<br />

Varilux S-serien kombinerer nye teknologier og innovativt<br />

design for derigennem at sikre forbrugerne en<br />

optimal synsoplevelse. Med en ny Nanoptix Technology,<br />

der betyder, at der kan defineres styrker helt ned til<br />

mindste delområde i glasset, er det muligt at eliminere<br />

svømme-effekten og give et forbedret dynamisk syn,<br />

når brugeren drejer øjnene.<br />

For første gang i et progressivt design bruger SynchronEyes<br />

Technology de målte styrker fra både venstre<br />

og højre øje samtidig til at beregne glassenes endelige<br />

styrke som et par. Det sikrer, at begge øjne arbejder<br />

optimalt sammen som ét visuelt system. Dette giver<br />

mulighed for bedst muligt billede på nethinden og forbedret<br />

rumlig perception. Brugerne oplever ubegrænset<br />

skarpt syn og intet slør i glassets yderområder.<br />

Varilux S-serien fås i 3 designvarianter. Varilux S Design<br />

er grundglasset i serien, og Varilux S Fit tager<br />

hensyn til flere parametre og endelig det helt individuelle<br />

Varilux S 4D, der tager hensyn til både hovedstilling<br />

og øjets rotationscenter.<br />

56


CV/HW/AIRG/PA/120702/DK<br />

AIR OPTIX ® er bedst til at<br />

modvirke belægninger.<br />

Det har vi belæg for.<br />

AIR OPTIX®-månedslinser er<br />

udviklet til at give suveræn<br />

komfort fra morgen til aften.<br />

Hele måneden. Linserne<br />

er baseret på vores unikke<br />

TriComfort-teknologi. Det<br />

betyder, at de bevarer fugtigheden,<br />

har høj iltgennemtrængelighed og modvirker<br />

belægninger. 1-3<br />

Bevarer fugtigheden<br />

Modvirker belægninger<br />

Iltgennemtrængelige<br />

Den plasmabehandlede overflade er særdeles glat og<br />

forhindrer lipider fra f.eks. sminke, creme og tårefilm i<br />

at sætte sig fast på linserne. Faktum er, at AIR OPTIX®månedslinser<br />

har større modstandsdygtighed mod<br />

belægninger end nogen anden kontaktlinse på<br />

markedet † . Desuden giver overfladebehandlingen en<br />

lavere fugtningsvinkel, hvilket er med til at sikre bedre<br />

genfugtning og komfort.<br />

Hver gang en af dine kunder sætter et par AIR OPTIX®månedslinser<br />

i, kan du være helt sikker på, at TriComfort<br />

-teknologien holder øjnene sunde hele dagen - uanset<br />

synsfejl og livsstil. AIR OPTIX®-månedslinser kan anvendes<br />

til døgnbrug eller dagbrug og fås til korrektion af<br />

myopi, hyperopi og astigmatisme og desuden også til<br />

presbyopi takket være AIR OPTIX® AQUA Multifocal,<br />

det sidste nye medlem i AIR OPTIX®-serien.<br />

4,5 2-ugerslinser<br />

4,0<br />

3,8<br />

3,5<br />

3,0<br />

2,5<br />

2,0<br />

1,5<br />

1,0<br />

0,5<br />

0<br />

Overlegen modstandsdygtighed mod belægninger 4<br />

ACUVUE®<br />

ADVANCE®<br />

2,8<br />

ACUVUE®<br />

OASYS®<br />

1,6<br />

Lipidabsorbtion efter brug<br />

1,3<br />

Månedslinser<br />

Mindre grad af lipidbelægninger<br />

0,3 †† 0,09 ‡<br />

PureVision® Biofinity® AIR OPTIX®<br />

NIGHT & DAY®<br />

AQUA<br />

AIR OPTIX®<br />

AQUA<br />

Ved brug af linserne i henhold til producentens anvisninger. AOSEPT® PLUS anvendt til rensning<br />

og desinfektion. De angivne værdier er medianværdier.<br />

AIR OPTIX® – fås til myopi, hyperopi, astigmatisme og presbyopi.<br />

Referencer:<br />

1. Nash W, Gabriel M, Mowrey-McKee M. A comparison of various silicone hydrogel lenses; lipid and protein deposition as a result of daily wear. Optom Vis Sci. 2010;87: E-abstract 105110.<br />

2. In vitro measurement of contact angles on unworn lenses; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2009.<br />

3. In vitro measurements compared to high water content (>50%) hydrogel lenses; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2008.<br />

4. Nash W, Gabriel M,Mowrey-McKee M. A comparison of various silicone hydrogel lenses; lipid and protein deposition as a result of daily wear. Optom Vis Sci. 2010;87:E-abstract 105110.<br />

† Compared to Biofinity,® PureVision,® ACUVUE® OASYS,® ACUVUE® ADVANCE® and Avaira® contact lenses.<br />

†† Alle forskelle mellem AIR OPTIX® NIGHT & DAY AQUA-kontaktlinser og andre fabrikater er statistisk sikre. p


anchen<br />

Mød nye<br />

italienske<br />

firmaer på<br />

Opti<br />

Det italienske flag vil veje tæt på udstillingen<br />

”Walk of Frame“ i Hal C1. Her har<br />

elleve mindre italienske firmaer valgt at<br />

slå sig sammen for at fremtræde mere<br />

synligt. For flere af dem er det første<br />

gang, de deltager på en messe.<br />

Opti App<br />

Som en ny service kan besøgende<br />

hente en fri App på:<br />

www.opti-munich.com<br />

App’en er en ideel guide til planlægning<br />

af besøget. Det er nemt at finde standene,<br />

og der er en oversigt over foredragene<br />

i Opti Forum.<br />

Opti afholdes i perioden<br />

25.-27. januar <strong>2013</strong>.<br />

58


Ny udgave af Grading Scales<br />

Johnson & Johnson Vision Care har offentliggjort<br />

en revideret udgave af de velkendte Efron<br />

grading scales. Skalaerne, der oprindeligt blev<br />

udviklet af professor Nathan Efron, findes nu<br />

i en komprimeret form og under et nyt navn –<br />

The Vision Care Institute® Clinical Grading Scales.<br />

Opdateringerne, der bl.a. omfatter ny information om<br />

belysningsteknikker med spaltlampe. De oprindelige skalaer,<br />

der i mange år har været værdsat af optikerne, vil<br />

efter opdateringen være et endnu mere værdifuldt værktøj<br />

for optikere og gøre det nemmere at vurdere de komplikationer,<br />

de møder i klinikken.<br />

Johnson & Johnson Vision Care har udarbejdet en vejledning<br />

til vurdering af de kumu lative effekter af UV-stråling<br />

på øjet, som bliver et vigtigt supplement til de nye skalaer.<br />

Det er almindelig kendt, at akkumulerede UV-skader i øjet<br />

kan forårsage en række forskellige lidelser som pinguecula,<br />

pterygium og kortikal katarakt. Der er øget opmærksomhed<br />

omkring problemet med UV-stråling, og udover<br />

en vejledning til vurdering af UV-skaderne får optikerne<br />

også tip om, hvordan man fortæller kunderne om UVbeskyttelse.<br />

De nye Clinical Grading Scales bidrager ikke blot til at lette<br />

og forbedre vurderingen af kontaktlinsekomplikationer,<br />

men giver også optikere mulighed for at tilbyde deres<br />

patienter den allerbedste professionelle behandling.<br />

Ryders Eyewear bygger bro mellem<br />

optik-, sport-, og cykelbutikker<br />

Ryders Eyewear har kreeret en QR kode som sidder på alle deres brillestandere. Når kunden kigger på<br />

Ryders solbriller i sport- og cykelbutikker, bliver de informeret om mulighederne for styrkeglas i solbrillerne.<br />

»<br />

59


anchen<br />

Ny Sales Manager til<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

Mandag d. 3. december startede Morten Gammelmark,<br />

35 år, som ny Sales Manager i henholdsvis <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Optikerforening</strong>, Dansk Detail og <strong>Danmarks</strong><br />

Sportshandlerforening.<br />

”Vi får en person, der er dedikeret til vores område,<br />

og på den måde kan vi opnå en større synergi mellem<br />

indholdet og annonceringen. Det ser vi en som en stor<br />

fordel for både foreningerne og annoncørerne.”<br />

De seneste år har Morten arbejdet som Sales Manager<br />

i DG Media, hvor han bl.a. har varetaget annoncesalget<br />

for Optikeren.<br />

De tre foreninger har nu indgået en samarbejdsaftale<br />

om at få Morten In-House, og det glæder formand Per<br />

Michael Larsen.<br />

Morten skal primært varetage salget af annoncer til<br />

Optikeren og sekundært andre sponsoropgaver. For<br />

eksempel var han involveret i udstillingen i forbindelse<br />

med den netop overstået Optometri- og Kontaktlinsekonference.<br />

Generalforsamling i<br />

Dansk ErhvervsOptik <strong>2013</strong><br />

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i<br />

Dansk ErhvervsOptik<br />

Onsdag den 16. april <strong>2013</strong>, kl. 18.00<br />

på foreningens adresse: Langebrogade 5, 1411 København<br />

Generalforsamling i dAnmarks<br />

<strong>Optikerforening</strong> <strong>2013</strong><br />

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

Torsdag den 21. marts <strong>2013</strong>, kl. 18.00<br />

på foreningens adresse: Langebrogade 5, 1411 København<br />

Dagsorden:<br />

1. Bestyrelsens beretning om<br />

foreningens virksomhed i det<br />

forløbne år.<br />

2. Fremlæggelse af årsregnskabet<br />

for foreningen.<br />

3. Godkendelse af bestyrelsens<br />

budgetforslag, herunder fastsættelse<br />

af kontingent og<br />

bestyrelseshonorarer.<br />

4. Forslag fra bestyrelsen eller<br />

medlemmerne.<br />

Forslag skal være foreningen<br />

i hænde senest 21 dage før<br />

generalforsamlingen – det vil<br />

sige senest tirsdag den<br />

26. marts <strong>2013</strong>.<br />

Der serveres en sandwich,<br />

kaffe og vand.<br />

Tilmelding til sandwich<br />

senest den 12. april <strong>2013</strong>.<br />

På e-mail:<br />

dn@danskerhvervsoptik.dk<br />

eller fax 4576 6576<br />

Dagsorden:<br />

1. Bestyrelsens beretning om<br />

foreningens virksomhed i det<br />

forløbne år.<br />

2. Fremlæggelse af årsregnskabet<br />

for foreningen.<br />

3. Godkendelse af bestyrelsens<br />

budgetforslag, herunder fastsættelse<br />

af kontingent og<br />

bestyrelseshonorarer.<br />

4. Forslag fra bestyrelsen eller<br />

medlemmerne.<br />

Forslag skal være foreningen<br />

i hænde senest 21 dage før<br />

generalforsamlingen – det vil<br />

sige senest torsdag den<br />

28. februar <strong>2013</strong>.<br />

Der serveres en sandwich,<br />

kaffe og vand.<br />

Tilmelding foretages på<br />

foreningens hjemmeside<br />

www.optikerforeningen.dk<br />

senest den 18. marts <strong>2013</strong>.<br />

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen,<br />

suppleanter og revisor.<br />

6. Eventuelt.<br />

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen,<br />

suppleanter og revisor.<br />

6. Eventuelt.<br />

DANMARKS<br />

OPTIKERFORENING<br />

60


kurser<br />

Den gode<br />

synsundersøgelse<br />

Undervisere:<br />

Kurset for dig der vil foretage en<br />

grundig synsundersøgelse uden at<br />

være i prøverummet i timevis.<br />

Dette aftenkursus handler om den problembaserede synsprøve,<br />

og giver dig et værktøj at styre efter, når relevante<br />

målinger skal udvælges med henblik på at spare tid uden at gå<br />

på kompromis med kvaliteten.<br />

Du lærer at udvælge de relevante målinger med afsæt i den<br />

enkelte klient..<br />

Optometrist Vibeke Andersen,<br />

professions bachelor i optometri,<br />

Underviser ved KEA.<br />

Optometrist Anette Ristorp Ohlsen,<br />

professionsbachelor i optometri,<br />

Underviser ved KEA<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong> 2012<br />

Uge Dato Længde Emne Sted<br />

11 12. marts Aftenkursus<br />

11 14. marts Aftenkursus<br />

Den gode synsundersøgelse<br />

– hvad tager den ansvarlige optometrist med i sin undersøgelse?<br />

Indlægsholdere: Vibeke Andersen & Anette Ristorp Ohlsen - KEA<br />

Den gode synsundersøgelse<br />

– hvad tager den ansvarlige optometrist med i sin undersøgelse?<br />

Indlægsholdere: Vibeke Andersen & Anette Ristorp Ohlsen - KEA<br />

KEA, Frederiksberg<br />

DCOVS, Randers<br />

16 17. april Aftenkursus Glæd dig, vi arbejder med en spændende foredragsholder<br />

16 18.april Aftenkursus Glæd dig, vi arbejder med en spændende foredragsholder<br />

Læs mere på www.optikerforeningen.dk/kursus<br />

Tilmelding til: Maj-Britt Frigast, tlf.: 4586 1533, fax: 4576 6576, e-mail: kursus@optikerforeningen.dk<br />

62


sæt i din<br />

Kalender<br />

8. – 10. februar <strong>2013</strong><br />

Optometridagene<br />

Årsmøde i Sveriges<br />

Optikerforbund<br />

Upsala, Sverige<br />

25. - 27. januar <strong>2013</strong><br />

opti ‘13<br />

International Trade<br />

Show for Trends in<br />

Optics<br />

New Munich Trade<br />

Fair Centre, Munich<br />

www.opti-munich.<br />

com<br />

12. – 14. februar <strong>2013</strong><br />

The Eye Show.<br />

The London ExCeL International<br />

Exhibition<br />

Centre, London<br />

http://www.theeyeshow.com<br />

27. februar – 1. marts<br />

<strong>2013</strong><br />

China (Shanghai)<br />

International Optics<br />

Fair<br />

Shanghai World Expo<br />

Exhibition And<br />

Convention Center<br />

Shanghai, China<br />

www.biztradeshows.com/tradeevents/china<br />

2. - 4. marts <strong>2013</strong><br />

Mido <strong>2013</strong> International<br />

messe for briller<br />

og optik.<br />

Rho-Pero, Milano<br />

www.mido.it<br />

15. - 17. marts <strong>2013</strong><br />

International Vision<br />

EXPO East 2012<br />

New York<br />

www.visionexpoeast.com<br />

21. marts <strong>2013</strong><br />

Generalforsamling<br />

i <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Optikerforening</strong><br />

Langebrogade 5<br />

1411 København K<br />

16. april <strong>2013</strong><br />

Generalforsamling i<br />

Dansk ErhvervsOptik<br />

Langebrogade 5<br />

1411 København K<br />

18. - 21. april <strong>2013</strong><br />

European Academy of<br />

Optometry and Optics<br />

European Council of<br />

Optometry and Optics<br />

World Council of<br />

Optometry<br />

Malaga, Spanien<br />

http://www.malaga<strong>2013</strong>.info/<br />

26. - 28. april <strong>2013</strong><br />

Landsmøde i Norges<br />

Optikerforbund<br />

Bergen, Norge<br />

6. - 9. juni <strong>2013</strong><br />

BCLA,<br />

Manchester, U.K.<br />

www.bcla.org.uk<br />

3. – 5. oktober <strong>2013</strong><br />

International Vision<br />

EXPO West <strong>2013</strong><br />

Sands Expo &<br />

Convention Center,<br />

Las Vegas<br />

www.visionexpowest.com<br />

23. – 26. oktober <strong>2013</strong><br />

American Academy<br />

of Optometry<br />

Seattle, USA<br />

3. november <strong>2013</strong><br />

Synoptik-Fondens<br />

seminar for øjenlæger<br />

og optikere<br />

Radisson SAS<br />

Scandinavia Hotel,<br />

København.<br />

www.synoptikfonden.dk<br />

7. - 9. november 2012<br />

Hong Kong Optical<br />

Fair<br />

Hong Kong<br />

http://www.hktdc.<br />

com/fair/hkopticalfair-en/<br />

Adresser & telefonnumre<br />

DANMARKS<br />

OPTIKERFORENING<br />

Sekretariat:<br />

Langebrogade 5<br />

1411 København K<br />

Tlf. 45 86 15 33<br />

Fax 45 76 65 76<br />

Telefontid: 9-16,<br />

fredag 9-15<br />

E-mail:<br />

do@optikerforeningen.dk<br />

www.optikerforeningen.dk<br />

Arbejdende formand<br />

Per Michael Larsen,<br />

Bestyrelsen:<br />

Formand:<br />

Per Michael Larsen,<br />

Tlf. 20 28 82 37<br />

Næstformand:<br />

Steen Saust,<br />

Tlf. 40 19 96 60<br />

Erik Sewerin,<br />

Tlf. 44 97 05 06<br />

Rasmus Dalsgaard,<br />

Tlf. 66 13 50 54<br />

Jeanet Lehmbeck,<br />

Tlf. 76 50 01 50<br />

Rasmus Planck,<br />

Tlf. 38 78 58 22<br />

Søren Broberg,<br />

Tlf. 36 88 86 86<br />

Tom Skovbon,<br />

Tlf. 70 26 09 08<br />

DANSK ERHVERVSOPTIK<br />

Sekretariat:<br />

Langebrogade 5<br />

1411 København K<br />

Tlf. 45 16 26 80<br />

Fax 45 76 65 76<br />

Telefontid: 9-15,<br />

fredag 9-12<br />

Optikeren<br />

ANSVARLIG OVERFOR<br />

PRESSELOVEN:<br />

Per Michael Larsen<br />

Formand for<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

ÅRSABONNEMENT:<br />

6 numre:<br />

Kr. 460.- ekskl. moms<br />

+ porto.<br />

E-mail:<br />

deo@danskerhvervsoptik.dk<br />

www.danskerhvervsoptik.dk<br />

BESTYRELSEN:<br />

Formand:<br />

Michael Bruun,<br />

Tlf. 48 79 66 30<br />

Næstformand:<br />

Gert Larsen,<br />

Tlf. 47 77 12 13<br />

Hans Jacobsen,<br />

Tlf. 20 64 46 00<br />

Helen Madsen,<br />

Tlf. 41 88 48 48<br />

OPTIKERNES<br />

KOMPETENCE-<br />

UDVIKLINGSFOND<br />

Sekretariat:<br />

Upsalagade 20, 4.,<br />

2100 København Ø<br />

Tlf. 35 47 34 00 –<br />

Fax 35 47 34 90<br />

Formand:<br />

Anette Pedersen<br />

Tlf. 35 47 34 00<br />

Næstformand:<br />

Svend Berg<br />

Tlf. 22 62 09 33<br />

OPTIKBRANCHENS<br />

LEVERANDØRFORENING<br />

Formand:<br />

Jesper Jensen,<br />

Frands Jensen A/S<br />

Sekretariat:<br />

Advokat<br />

Christiane Schaumburg<br />

Klampenborgvej 27<br />

2930 Klampenborg<br />

Tlf. 33 13 33 31<br />

Fax 44 91 00 81<br />

Ekstra blade til samme<br />

adresse:<br />

6 numre:<br />

Kr. 250 - ekskl. moms<br />

+ evt. mer-porto.<br />

Eftertryk af bladets<br />

artikelstof er kun tilladt<br />

med skriftlig tilladelse.<br />

SERVICEFORBUNDET<br />

– URMAGERNE OG<br />

OPTIKERNE<br />

Formand:<br />

Anette Pedersen<br />

Upsalagade 20, 4.,<br />

2100 København Ø<br />

Tlf. 35 47 34 00<br />

Fax 35 47 34 90<br />

www.uol.dk<br />

KEA – Københavns<br />

Erhvervsakademi<br />

Optometriafdelingen<br />

Nordre Fasanvej 27<br />

2000 Frederiksberg<br />

Tlf. 38 17 70 00<br />

www.kea.dk/optometri<br />

OPTIKERHØJSKOLEN<br />

Vester Allé 26,<br />

8900 Randers C<br />

Tlf. 87 10 04 74<br />

www.optikerskolen.dk<br />

ØJENFORENINGEN<br />

VÆRN OM SYNET<br />

Ny Kongensgade 20, 1.<br />

1557 København V<br />

Tlf. 33 69 11 00<br />

Fax 33 69 11 01<br />

DET DANSKE<br />

OPTIKMUSEUM<br />

Formand:<br />

Pia Nygaard<br />

Bilstrupvej 73,<br />

7800 Skive<br />

Tlf. 97 52 32 05<br />

Bankkontonummer:<br />

9260 265-57-32945<br />

Næste nummer af<br />

OPTIKEREN (nr. 2, <strong>2013</strong>)<br />

udkommer 27.02.<strong>2013</strong><br />

Stof til dette nummer skal være<br />

redaktionen i hænde senest<br />

25.01.<strong>2013</strong>.<br />

Annoncer til dette nummer skal<br />

være Morten Gammelmark,<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong> i<br />

hænde senest den 24.01.<strong>2013</strong>.<br />

63


AIR OPTIX ® AQUA MULTIFOCAL<br />

Klart og tydeligt syn på alle afstande*<br />

BEGYNDENDE PRESBYOPI<br />

PRESBYOPI I SENERE STADIER<br />

Precision Profile Lens-designet giver et klart syn på alle afstande<br />

med glidende overgang fra nær til fjern.<br />

Jævn overgang fra begyndende til senere stadier af presbyopi<br />

takket være 3 ADD-systemet.<br />

86 % af AIR OPTIX ® AQUA MULTIFOCAL-linserne fungerer<br />

ved første tilpasning hos personer med begyndende presbyopi. 1<br />

Hvis du har spørgsmål, kontakt da din Alcon ® -repræsentant eller vores<br />

kundeservice.<br />

*In emerging presbyopes. AIR OPTIX ® AQUA Multifocal (lotrafilcon B) Dk/t = 138 @ -3.00D. AIR OPTIX ® AQUA Multifocal:<br />

For daily wear or up to 6 nights extended wear for presbyopia. References: 1. Alcon ® , data on file, 2008.<br />

ALCON, Telefon: 46 38 00 00, Stora Åvägen 25, S-436 34 Askim, Sweden, www.cibavision.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!