08.05.2014 Views

Januar 2013 - Danmarks Optikerforening

Januar 2013 - Danmarks Optikerforening

Januar 2013 - Danmarks Optikerforening

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Danmarks Optikerforening januar 2013

01

Optikeren

SE BEDRE

Med i.Scription ® fra ZEISS

Bedre nattesyn, mere intense farver og

skarpere kontraster. Kun fra ZEISS.

www.zeiss.dk/vision


1-DAY ACUVUE ® MOIST ®

Tilfredse kunder. Tilfredse optikere.

• Enestående komfort fra morgen til sen aften takket være LACREON ® -teknologien 1,2

• Klart og skarpt syn til astigmatikere med Accelerated Stabilisation Design 3

Det betyder, at 91 % af dem, som bruger 1-DAY ACUVUE ® MOIST ® , er tilfredse,

og 87 % siger, at de som regel vender tilbage til den samme optiker igen 4

Anbefal 1-DAY ACUVUE ® MOIST ® .

En del af jeres fremgang, gennem tilfredse kunder.

1. JJVC data on file 2009: 1 week bilateral crossover study, 1 week wear with 1-DAY ACUVUE ® MOIST ® and DAILIES ® AquaComfort Plus ® , N=1213. 2. Sulley A and Meyler J. Two unique technologies unite in a new daily lens for astigmatism. Optician 2010; 239:

6251 22-27. Range of lens parameters evaluated: sphere: -2.00D to -4.50D, cyl: -1.25 and -1.75, axes 20-160. 3. Sulley A et al. A Multi-Centre Study of Astigmatic Non-users of Soft Toric Contact Lenses. BCLA Poster presentation 2011. 4. Independent market

research survey, 2012, 14 markets across Europe and Russia via online questionnaire with ACUVUE ® wearers from each market, data on file; Current 1-DAY ACUVUE ® MOIST ® and 1-DAY ACUVUE ® MOIST ® for ASTIGMATISM Brand Contact Lens wearers n=477.

ACUVUE ® , 1-DAY ACUVUE ® MOIST ® , LACREON ® og SEE WHAT COULD BE ® er registrerede varemærker tilhørende Johnson & Johnson Vision Care. ©JJVC 2012.


Alle fællesskaber er for egen vindings skyld.

Spørg en ulv, en gnu eller en optiker, om

ikke det handler om at beskytte sig selv.

Om man ikke er stærkere sammen, end

hver for sig. Alligevel er det de færreste der

starter som selvstændige, med drømmen

om at være med i en kapitalkæde. Og det

er præcis hér, at den frivillige kæde er en

fordel. Det er en god idé for dig, der kan

se alle fordelene, men trods alt gerne vil

bestemme selv. Til dig, der gerne vil have

i pose og sæk. Til dig, der hylder faglighed

og erfaringsudveksling. Og ikke går af

vejen, for at feste igennem med gode

venner. Når der nu i Nyt Syn faktisk er en

økonomisk situation, der er værd at feste

for, så skulle man da være et skarn...

MiniMuM 100.000 Mere på din bundlinie – eller et års gratis MedleMskab!

Ring helt uforpligtende til adm. dir. Tom Skovbon på 20 21 99 00 eller læs mere på nytsyn.dk/100000

Dit syn betyder alt for os


indhold

Rygere har

2-3 gange højere

risiko for at udvikle

våd AMD“

5

6

16

24

26

30

34

40

42

46

50

Leder

Spaltelampeindstillinger

Højt humør og stor tilfredshed på

Dansk Optometri- og Kontaktlinsekonference 2012

Patienten i fokus

Et brilledesign der vokser ud af optikerforretningen

Vinderbilledet i fotokonkurrencen:

Hvad gør livet smukt for dig?

Innovation og bløde linjer på årets Silmo

Synoptik-Fonden hædrer Toke Bek

AMD

– Diagnostik og behandling

Det handler om stil!

Videoovervågning giver

ro til kunderne

Optikeren

46

Volumenen kan ikke blive stor nok,

når det gælder disse arkitektoniske vidundere.

REDAKTION:

Danmarks Optikerforening

Langebrogade 5

1411 København K

Tlf. 45 86 15 33

Fax 45 76 65 76

E-mail:

optikeren@optikerforeningen.dk

Redaktør:

Bjarne Hansen

Tlf. 88 51 03 18

E-mail:

bjh@optikerforeningen.dk

ANNONCEBESTILLING:

Morten Gammelmark

Sales Manager

Danmarks Optikerforening

Langebrogade 5

1411 København K

Tlf.: +45 25 33 39 52

mg@optikerforeningen.dk

ANNONCEMATERIALE

SENDES TIL:

Morten Gammelmark

Danmarks Optikerforening

Langebrogade 5

1411 København K

Tlf.: +45 25 33 39 52

mg@optikerforeningen.dk

LAYOUT, PRODUKTION

OG TRYK:

Datagraf

St. Kongensgade 72,

1264 København K.

Tlf. 3313 7383

www.datagraf.dk

4


34

Ingen enkeltdel på et brillestel er for lille til,

at der eksperimenteres med nyudvikling.

Leder

Lyse

fremtidsudsigter

for efteruddannelse

52

56

58

62

Bleshøy Optik:

opfordret til at arbejde med OCT scanner

Nyt om produkter

Nyt fra branchen

Nyt fra uddannelsesudvalget

Kursuskalender, kalender

Et lille skilt på indgangsdøren

og på skranken fortæller, at

butikken er videoovervåget

50

Med udgangen af 2012 ophørte optikernes

muligheder for videreuddannelse efter de

regler, der gælder for erhvervsuddannelser, og

det vil ikke længere vil være muligt at få tilskud

til kurser hverken for ansatte, virksomheder

eller uddannelsesinstitutioner.

At optikeruddannelsen er flyttet fra en

erhvervsuddannelse til en mellemlang videregående

uddannelse har betydet nye erhvervsmuligheder

inden for det offentlige, en helt ny

adgang til forskning, og øget mulighed for

et tætsamarbejde andre sundhedspersoner.

Dette har allerede vist sig ved øjenlægernes

øgede accept af optometristens viden og dermed

ønske om samarbejde

Den øgede anerkendelse kræver øget fokus

på efteruddannelse for at få den nødvendige

opgradering, specielt i en tidsalder, hvor der

også hele tiden stilles nye krav til Optikeren/

Optometristen såvel inden for det kliniske område

som inden for nye produkter.

Det store deltagerantal ved den nylig

afholdte optometri- og kontaktlinsekonference

er et godt bevis på, optikernes/ optometristernes

iver for at tilegne sig den nødvendige

nye viden. Og Optikernes Kompetenceudviklingsfonds

blåstempling af konferencen og tilskud

til foredragsholdere og deltagere, betød

at alle kunne deltage.

Det nye samarbejde med Serviceforbundet

og den velvilje som Optikernes Kompetenceudviklingsfond

har udvist overfor konferencen

varsler godt for danske optikere /optometristers

fremtidige muligheder for at efteruddanne

sig, og for dansk optometri i det hele

taget.

Forsiden

Med ZEISS i.Scription kan du tilbyde dine kunder

bedre nattesyn, mere intense farver og skarpere

kontraster. Kontakt os på ZEISS og hør mere!

Med dette positive budskab ønskes alle et

godt nytår.

Per Michael Larsen

Formand for Danmarks Optikerforening

5


fagligt

»

Den eneste sikre vej til at blive god til at bruge spaltelampen og dens

muligheder ved synsundersøgelserne er ved træning og atter træning.

Af Amond Adsersen MSc. (Optom)

Spaltelampeindstillinger

Den eneste sikre vej til at blive

god til at bruge spaltelampen og

dens muligheder ved synsundersøgelserne

er ved træning og

atter træning. Bruger man spaltelampen

ved alle synsundersøgelser,

vil man samtidigt få en

rigtig god fornemmelse af, hvor

forskelligt vi alle ser ud, og hvor

bredt det normale strækker sig.

På den måde vil det gradvist

blive lettere at se, når der dukker

tilstande op, som vi skal tage os

af.

Man kan selvfølgelig komme i

tvivl om, hvorvidt det, man har

set, er en naturlig variation eller

en tilstand, man skal tage hånd

om, og i sådanne tilfælde vil det

være klogt at konferere med en

kollega. Når man skal fortælle

om tilstanden, man har set, er

oplysninger som symptomer,

lokation, dybde, udbredelse og

farve vigtige indikatorer, og kan

man fortælle ved hvilken belysningsform

tilstanden er set, kan

selv ganske små uregelmæssigheder

relativt let genfindes og

vurderes af kollegaen.

Erfaringsmæssigt ses det, at

et af de emner, der ofte opfattes

som meget kompliceret og kun

for de allermest indviede, er

netop at kun skelne belysningsformerne

med spaltelampen fra

hinanden. Det behøver dog ikke

at være så kompliceret, og jeg vil

i det følgende prøve, om jeg kan

simplificere emnet en smule.

Spaltelampen

Spaltelampen består af to ho -

veddele: Mikroskopet og lyshuset.

De to kan bevæge sig uafhængigt

af hinanden i en cirkulær

bevægelse med samme

omdrejningspunkt, så fokuseringspunktet

for lyset og sigtepunktet

for mikroskopet er det

samme. Sigtepunktet for mikroskopet

vil altid være den okulære

struktur, der ønskes undersøgt.

På lyshuset kan man indstille

01

spaltebredden og højden samt

placere et diffusionsfilter efter

behov. Det er nødvendigt at kalibrere

spaltelampen før man tager

den i brug for at tage høj -

de for akkommodationsevnen og

en evt. ametropi hos optikeren.

Kalibreringen foretages ved,

at man placerer en kalibreringsstav

i det dertil hørende hul for

derefter under stor forstørrelse

at dreje først højre og så venstre

okular, til staven står skarpt.

Start med maksimum plus og

drej så okularet med uret rundt,

til staven står skarpt.

Sørg til sidst for, at distancen

mellem okularerne passer til din

PD, så sikrer du dig et skarpt og

tredimensionelt billede af de

strukturer, du vil undersøge.

Fjern kalibreringsstaven og så

er spaltelampen kalibreret og

klar til brug.

02

Fremgangsmåde

Når man ser på et øje gennem

spaltelampen, er det vigtigt at

huske, at øjet ikke er en plan

flade, men det krummer konvekst

ud fra ansigtet på patienten.

Det betyder, at når man

lyser med spaltelampen og følger

med i okularet, skal man med

joysticket følge en krum bane ud

mod en selv hen over øjets

strukturer (se billede 2).

Ved rutineundersøgelsen af

øjets strukturer kan det samtidigt

være godt at have en plan

for, i hvilken rækkefølge man

undersøger strukturerne, så

man ikke overser noget. En

måde at gøre dette på kunne

være at undersøge hen over øjet

i tre bevægelser:

Første bevægelse går fra

venstre mod højre, og følger den

øverste tredjedel af øjet, anden

bevægelse går fra højre mod

venstre, og følger den nederste

tredjedel af øjet, og tredje

bevægelse går igen fra venstre

mod højre og følger den midter-

6


Intuitivt syn

EN REVOLUTIONERENDE NY GLASBEREGNING

Perfekt balance i bevægelse.

Nanoptix -teknologien reducerer op til 90% af svømmeeffekten

EN REVOLUTIONERENDE NY DESIGN TEKNOLOGI

Ekstra bredt synsfelt

SynchronEyes -teknologien giver 50% større synsfelt

Varilux S-serien bliver

tilpasset netop dit syn

gennem anvancerede

digitale 3D målinger i

Visioffice

EN REVOLUTIONERENDE NY FOKUSERINGSHASTIGHED

- INTUITIVT SYN

Den eksklusive 4D TECHNOLOGY tager højde for vores øjnes

højre- eller venstredominans for at sikre intuitivt syn og hurtigere

reaktion. Præcis som vi er højre- eller venstrehåndede, er vores

syn også domineret af det ene øje.

www.varilux-s-series.com


fagligt

» spaltelampeindstillinger

Diffus belysning

Procedure

03

ste tredjedel af øjet (se billede

3).

Der kan naturligvis være

mange variationer over samme

tema, men pointen er, at man

følger samme standardprocedure

hver gang, så man overser

så få detaljer som muligt. Når der

pludseligt dukker uregelmæssigheder

eller overraskelser op,

så bryder man rutinen og undersøger

tilstandene nærmere med

mere specialiserede belysningsformer

eller metoder.

Diffuser

04

frem, som man naturligt ville

gøre under en øjenundersøgelse

med spaltelampen og så lære de

forskellige indstillinger undervejs.

En fornuftig disposition ved

en øjenundersøgelse kan være

at starte så non-invasivt som

muligt for så gradvist eller efter

behov at påvirke patientens øjne

mere og mere.

Den mindst invasive undersøgelsesmetode

med spaltelampen

må være at kigge på øjet

under diffus belysning. Her er

spaltelampen indstillet til en lav

forstørrelse, så det er let at

bevare overblikket over strukturerne

omkring øjet. Man danner

sig et generelt indtryk af øjet og

omgivelserne ved at kigge på

øjenlåg, vipper, konjunktival

rødme og lignende større elementer.

På selve lysgiveren på spaltelampen

kan der være monteret

en lille uigennemsigtig, hvid plastikplade,

der fungerer som diffuser

for lyset. Den skal vippes

hen foran lyset, så man får skabt

Hagepapir som diffuser

05

en lysspredning, der kan generere

det diffuse lys, man er ude

efter. Har man ikke en diffuser

monteret på spaltelampen, kan

man i en håndevending skabe

den samme belysning ved at

Belysningsformer

Når man skal have styr på belysningsformerne,

er den enkleste

måde at huske dem på ved at gå

Hjemmelavet diffuser

06

Indstillinger for belysningsformerne

Diffus

Direkte

fokal

Indirekte

fokal

Optisk

sektion

Direkte

retro

Indirekte

retro

Sclerotic

scatter

Spekular

refleks

Konisk

lysbundt

Vinkel på

lyshuset

45°- 60° 45°- 60° 45°- 60° 45°- 60° 45°- 60° 45°- 60° 60° Vinklen på

lyshuset =

vinklen på

mikroskopet.

≈ 45°.

60° - 75°

Spaltehøjde Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 3 – 4 mm

Spaltebredde

4mm – helt

åben

1 – 2 mm 1 – 2 mm 0,2 – 0,3

mm

1 – 2 mm 1 – 2 mm 2 – 4 mm 1 – 2 mm 0,5 – 0,6

mm

Forstørrelse

Lav (≈6X

-10X)

Start lavt

(≈6X) og øg

gradvist.

Variabel.

Efter behov.

Start lavt

(≈10X) og

øg gradvist.

Variabel.

Efter behov.

Variabel.

Efter behov.

Lav (≈6X

-10X)

Høj (25X –

40X)

20X – 30X

Lysintensitet

Lav Lav Lav - moderat

Moderat -

høj

Moderat. Moderat. Moderat –

høj.

Moderat.

Høj

8


Belysningsformer

placere et stykke ombukket

hagepapir over lysgiveren.

Er man lidt fiks på fingrene, er

det såmænd også muligt at

fremstille en mere permanent

løsning uden at skulle betale for

den. Hvis man klipper ”håndtaget”

af en unidose kunstig tårevæske

og monterer en papirklips

07

for enden af det afklippede

”håndtag“, så er der blot tilbage

at montere den på sin spaltelampe

med et lille stykke tape, så

har man sin egen hjemmelavede

diffuser til spaltelampen! Filteret/hagepapiret,

der sættes ned

foran lyset, gør, at lyset spredes

og giver en mildere, ikke-fokuseret

belysning af øjenomgivelserne.

Direkte fokal belysning

Når man er tilfreds med observationerne

foretaget under diffus

belysning, fjernes diffusions

filteret og spaltebredden indstilles

til 1.0–2,0 mm. Nu er man

klar til standard belysningsformen,

der bliver brugt under stort

set alle øjenundersøgelser med

spaltelampen, nemlig direkte

fokal belysning.

Direkte fokal belysning betyder,

at man stiller mikroskopet

skarpt netop på samme sted,

som lysspalten rammer øjets

struktur. Start med en lav forstørrelse

og øg den gradvist indtil

det ønskede område kan ses

tilfredsstillende. Nu studeres

øjet, medens man bevæger

joysticket til siden, og fokus

bibeholdes på øjets strukturer.

Når man undersøger fra venstre

mod højre og når midten af øjet,

er det hensigtsmæssigt at

svinge lyskassen fra venstre til

højre side, så man på den måde

får mest muligt lys ind på de

strukturer, der undersøges. Det

samme gælder naturligvis, når

man undersøger fra højre mod

venstre.

Indirekte fokal og

retro belysning

Når spaltelampen er indstillet

til direkte fokal belysning, får

vi samtidig foræret tre belysningsformer

mere, når vi kigger

gennem okularet! Visse tilstande

ses dårligt, når de bliver

Fortsættes side 12 »

Eksempler på tilstande og belysningsformer

Betragtet struktur/

tilstand

Forstørrelse Belysningsform Spaltebredde Ekstra

Låg/generelt overblik Lav - medium Diffus Bred Diffuser

Vipper Medium Direkte fokal Smal - medium Ingen

Lokalt ødem, ar Lav Sclerotic scatter Medium Ude af klik

Korneal defekt Medium - høj Direkte/indirekte fokal Medium - smal Ingen

Dybde af opacitet Medium - høj Optisk sektion Smal Stor vinkel på lyshuset

Korneale mikrocyster Høj Indirekte/direkte retro Smal Ingen

Korneale striae Høj Indirekte Smal Ingen

Korneal vaskulatur Medium - høj Indirekte retro Medium - smal Ingen. Evt. rødt-frit filter

Kornealt endotel Høj Spekular refleksion Medium Ingen

Dystrofier Lav - medium Direkte retro/fokal eller sclerotic scatter Medium Ingen

Fluorescein staining Lav - medium Direkte fokal Bred Blåt filter i lyshuset samt gult filter

for mikroskopet.

9


Som medlem af

OPTO Gruppen

skal du lære mindst

5 nye ord:

Gennemsigtighed

De fleste organisationer bygger på tanken

om, at dem i toppen skal være rige. Med det

mål bliver indkøbsaftaler og pengestrømme

uigennemsigtige. Hos OPTO Gruppen er det

medlemmerne, der deler overskuddet.

Derfor er det nye ord ”gennemsigtighed”.

I OPTO Gruppen er der gennemsigtighed på

alle priser og aftaler. Alt er åbent og gennemskueligt

og OPTO-modellen betyder også, at

alle administrationsomkostninger

er så lave som muligt.

Gennemsigtighed

Fairness

Individuel

Valgfrihed

Lokal forankring

Fairness

OPTO Gruppens system bygger på, at pengene skal

blive, der hvor de tjenes. Derfor har vi f.eks. overskudsdeling

og branchens laveste kontingent. Og så er der

bonus: Jo mere du udnytter OPTO Gruppens partneraftaler

med vores attraktive leverandører og mærker,

jo større bonus får du. Det kalder vi ”fairness”. Bonussen

pr. butik er i gennemsnit 100.000 kr. om året.

Individuel

Markedsføring hos OPTO Gruppen er en omfattede

ta’selv buffet i både bredde og dybde: Fra den uundværlige

plakat til gadestanderen, bannere og skilte,

annoncer, direct mails til instore-tv og individuelle

websites (også mobilsites). Der udvikles løbende nye

synlige og differentierende kampagner indenfor alle

områder fra højtråbende prissignal til hardcore fashion.

Derfor kan markedsføringen sammensættes helt individuelt

efter profil og behov.

OPTO Gruppen bruger de sidste nye digitale trykteknikker, det gør

det muligt at trykke individuelle brochurer på basis af et stort antal

grundmoduler. Mange butikker har valgt at husstandsomdele.


5 skarpe til

direktøren…

Markedsføringskoordinator Annemette

Graversen, adm. direktør Jeanet Lehmbeck,

og administrationschef Kirsten Brask er sammen

med en bestyrelse og forskellige udvalg

det stærke bagland for OPTO Gruppens

medlemmer.

Valgfrihed

I OPTO Gruppen stilles der ikke krav… og der

er meget at vælge imellem. Som en tredjedel

af NOA (Nordic Optical Alliance) køber vi ind

sammen med 420 andre butikker. Det sikrer,

at vi har gode aftaler med både glas-, kontaktlinse-

og stelleverandører. Her kan du frit

vælge og sammensætte det optimale sortiment

til din butik bl.a. på vores kædemesser

to gange om året.

Lokal forankring

Med eget navn på facaden er man i større grad

en del af lokalområdet. Flere og flere anerkender,

at det er de individuelle, personlige

butikker, der er med til at skabe attraktive indkøbsmiljøer…

og at pengene brugt her, bliver i

lokalområdet. Derfor arbejder OPTO Gruppen

med Shop ₂ konceptet for at sikre netværk,

styrke og udvikling i de lokale miljøer gennem

inspiration og idéer til mere lokalt samarbejde.

Hvis det er så godt, hvorfor er alle selvstændige

optikere så ikke medlem af OPTO Gruppen?

”For det første fordi vores medlemmer er de stærke selvstændige

optikere. De vil selv og kan selv. Vi blander os kun,

når vi bliver bedt om det. Vi vil være det solide bagland, der

sikrer favorable indkøbsmuligheder, god markedsføring og

uddannelse og kurser i alt fra IT til butiksdrift og forretningsudvikling.

Ja og for det andet, så skal eksisterende medlemmer

høres ved optagelse af nye butikker.”

Helt ærligt, er der stadig plads til optikerbutikker

med eget navn på facaden?

” I USA er en ny bevægelse - ”Small business day” - på vej.

I England kæmper man mod ”clone-cities”, der er fyldt med

de samme kædebutikker. Vi tror vinden blæser vores vej,

og der vil altid være kunder, der går efter det individuelle

og helst vil handle med folk, der har mod til at sætte deres

eget navn på facaden. Den selvstændige personlige butik vil

overleve, så længe der findes ildsjæle, iværksætterlyst og

glæden ved at have foden under eget bord.”

Har du ikke et godt tilbud til nye medlemmer?

”Nej. Vi lægger vægt på fairness og det vil ikke være fair

at lade gamle medlemmer være med til at betale for nye.

Nye medlemmer skal vælge OPTO Gruppen på grund af de

gode tilbud, der er i forvejen. Vi har på 10 år fordoblet medlemstallet

og har lige nu 138 butikker, så det går fint uden.”

I kalder jer en kæde, er I ikke bare et indkøbssamarbejde?

”Hvis kæde lyder af topstyring, så er vi alt andet end en

kæde. Vi bygger på samarbejde og det vigtigste er selvfølgelig

indkøb og markedsføring. De to vigtigste begivenheder

i vores kalender også de to årlige indkøbsmesser,

hvor vi mødes og køber ind og holder det, der vist er

kendt som branchens sjoveste fester.

Vi holder også regionalmøder og der er erfa-grupper på

tværs. Så er der markedsføringen, hvor hver butik kan sammensætte

sin markedsføring helt efter behov. Vi har alle

kædens kendetegn… men det er butikkerne, der styrer. ”

O P

T O

GRUPPE N

S AMMENS LUTNI NGEN A F

SELVSTÆNDIGE O P T I K E R E

Kan det ikke blive for frivilligt og individuelt?

”For branchen som sådan kan det ikke nytte, at alle butikker

fører de samme sortimenter af de samme standardvarer,

hvis vi skal sikre tilfredse kunder og gode indkøbsoplevelser.

Det er vigtigt at kunne udvælge et stærkt sortiment fra vores

partnerleverandører til den enkelte butik og målgruppe.

Derfor har vi sat valgfriheden i system, for kunsten er jo at

være fælles om alt det, der gør os forskellige.”


fagligt

» spaltelampeindstillinger

Indstillinger for belysningsformerne

Diffus

Direkte

fokal

Indirekte

fokal

Optisk

sektion

Direkte

retro

Indirekte

retro

Sclerotic

scatter

Spekular

refleks

Konisk

lysbundt

Vinkel på

lyshuset

45°- 60° 45°- 60° 45°- 60° 45°- 60° 45°- 60° 45°- 60° 60° Vinklen på

lyshuset =

vinklen på

mikroskopet.

≈ 45°.

60° - 75°

Spaltehøjde Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 3 – 4 mm

Spaltebredde

4mm – helt

åben

1 – 2 mm 1 – 2 mm 0,2 – 0,3

mm

1 – 2 mm 1 – 2 mm 2 – 4 mm 1 – 2 mm 0,5 – 0,6

mm

Forstørrelse

Lav (≈6X

-10X)

Start lavt

(≈6X) og øg

gradvist.

Variabel.

Efter behov.

Start lavt

(≈10X) og

øg gradvist.

Variabel.

Efter behov.

Variabel.

Efter behov.

Lav (≈6X

-10X)

Høj (25X –

40X)

20X – 30X

Lysintensitet

Lav Lav Lav - moderat

Moderat -

høj

Moderat. Moderat. Moderat –

høj.

Moderat.

Høj

direkte belyst, da de så bliver

overbelyste, men ses tydeligere,

hvis man kigger lidt ved siden af

lysspalten; dette kaldes indirekte

fokal belysning. Der er andre tilstande

i kornea, som bedst undersøges

og diagnosticeres, når

lyset rammer dem bagfra, altså

inde fra øjet og ud mod én selv.

Det kan opnås ved at belyse iris

og så kigge i retning af lyset derfra.

Man vil så kunne observere

tilstanden i direkte retro belysning.

Selvom direkte retro belysning

er tilbagekastet lys fra iris,

og ikke er så skarpt som direkte

fokal belysning, så kan det stadigt

være for skarpt. Det kunne

være ønskværdigt at betragte

tilstanden med lidt mindre skarp

retro belysning. Det kan opnås

ved at se lidt til siden for det tilbagekastede

lys, altså i indirekte

retro belysning.

Det er vigtigt, at fokus med

mikroskopet til stadighed er på

strukturen, der ønskes undersøgt!

For den blot lidt rutinerede

optiker vil man bevidst eller ubevidst

benytte sig af disse fire

belysningsformer hver eneste

gang, man lyser henover et øje,

det afhænger blot af, hvor man

kigger hen igennem okularet og,

at man til stadighed har fokus

bevaret på eksempelvis kornea.

Optisk sektion

Ser man noget, der kræver yderligere

undersøgelse, kan næste

skridt være at undersøge f.eks.,

hvor dybt en skade løber. For at

undersøge dette ser man på det

sted på kornea, der ønskes

undersøgt med direkte fokal

08

belysning. Nu gøres spalten langsomt

smallere, indtil den til sidst

er næsten forsvundet, samtidigt

med at vinklen mellem mikroskop

og lyskasse øges og forstørrelsen

skrues op. Det man nu kan se, er

en stribe lys i forskellige grå

nuancer: Den forreste konvekse

streg repræsenterer epitelet, den

bagerste streg repræsenterer

endotelet og den bredde grå

zone mellem de to er stromaet.

Sclerotic scatter

Ønsker man at overskue hele

kornea på en gang, for eksempelvis

at danne sig et overblik over

store eller mangfoldige dybe ar,

kan man benytte sig af belysningsformen

sclerotic scatter.

Her benytter man sig af, at kornea

normalt er gennemsigtig

med en for- og bagflade, der

begge reflekterer lys. Opstillingen

er med en forstørrelse, så

hele kornea kan overskues. Der

12


»

13

Retailchef Rene Hansen og chefoptiker Lene

Christiansen, partnere i Louis Nielsen på Amagerbrogade

i København, siden november 2012.

LOUIS NIELSENS ÆRLIGE

KONCEPT ER LIGE OS

- Louis Nielsens koncept er ikke bare stærkt. Det er også meget ærligt, og som partnere passer det os

begge glimrende hver dag at stå på mål for koncepter og værdier, som vi personligt har det rigtig godt

med.

- Med partnerskabet i Louis Nielsen følger en stærk opbakning og support på alle væsentlige funktioner

lige fra marketing til regnskaber. På den måde kan vi hver i sær koncentrere os om kunderne og det, som

vi hver især er allerbedst til.

- Det er vanskeligt at blive selvstændig i optikerbranchen i disse år. Hos Louis Nielsen er det ikke bare

muligt, det er også muligt til en fornuftig pris.

- Når man har familie og forpligtelser er det perfekt, at man som partner hos Louis Nielsen har en fast

grundløn samtidig med, at man får andel i overskuddet, når man giver den en skalle og leverer gode resultater.

Det giver en perfekt kombination mellem sikkerhed og belønning efter fortjeneste.

- Vi kan helt klar anbefale partnerskabet, som også er en fin ny karrieremulighed og udfordring.

For yderligere information, læs mere på www.louisnielsen.dk eller kontakt Karsten Spaabæk på

telefon 3038 3995 eller e-mail: karsten.spaabaek@louisnielsen.dk. Alle henvendelser behandles

naturligvis 100% fortroligt.


indhold fagligt

» spaltelampeindstillinger

stilles skarpt midt på kornea og

lyset drejes ”ud af klik“, så man

belyser periferien af hornhinden.

Nu sker der det, at lyset sendes

gennem hele korneas flade, så

man vil se en lysende ring

omkring hele limbusområdet.

Det er vigtigt at bibeholde fokus

på kornea! Man vil gennem

mikroskopet kunne se, at iris er

uskarp, og det er fristende at

bevæge joysticket en anelse

fremad for at fokusere, men det

ødelægger opstillingen!

Det man vil se, hvis der

eksempelvis er dybe ar i kornea,

er, at de fremtræder som grålige

områder, der alle kan ses på én

gang, så de på den måde kan

være lettere at tegne i patientjournalen.

Spekular refleks

Der findes flere forskellige

metoder til vurdering af tårefilmens

kvalitet, der i blandt vurdering

af interferens billedet, der

opstår mellem tårefilmens vandige

del, lipidfasen og luften.

Afhængigt af lipidfasens tykkelse

kan billedet fremstå i farver

spændende fra lyse grå til

meget blågrønne nuancer. For at

kunne se interferensbilledet

starter man ved relativt lav forstørrelse

med at stille skarpt på

kornea. Nu indstilles vinklen

mellem lyshuset og mikroskopet

således, at man mærker en skarp

blænding fra korneas overflade.

Prøv at lukke skiftevis det ene og

det andet øje, så vil du se, at

blændingen kun er i det ene okular.

Nu øges forstørrelsen til max,

mens man sørger for at bibeholde

fokus på kornea. Interferens

billedet ses som en lille ”sky“

ved siden af lysspalten, og er

man i tvivl om, hvorvidt man nu

også ser på tårefilmen og ikke

endotelet, som kan undersøges

ved samme belysningsform, så

bed patienten blinke; hvis dét, du

kan se, bevæger sig, så ser du på

tårefilmen.

Konisk lysbund

Ved inflammationstilstande i

kornea samt inden i øjet vil der i

visse tilfælde kunne ses lysvej i

forkammeret. Ønsker man at

bedømme, hvor voldsomt tilstanden

manifesterer sig, kan

man benytte sig af denne belysningsform:

Lyset i klinikken skal

være slukket, så der er så mørklagt

som muligt.

Man laver en direkte fokal

belysning midt på kornea ved ca.

20–30X forstørrelse og indstiller

spalten til ca. 0,5 mm bredde

og 3-4 mm højde. Lyskassen

skal drejes ud i en forholdsvis

stor vinkel ift. mikroskopet – ca.

70° – og lyset dirigeres gennem

pupillen. Nu fører man langsomt

fokus ind til iris, så den står

skarpt; den bevægelse, man her

har foretaget fremad med

joysticket, skal nu føres halvt tilbage,

så både kornea og iris ses

uskarpe gennem mikroskopet. På

nuværende tidspunkt er der stillet

skarpt lige midt i forkammeret,

hvor der normalt ikke vil

kunne ses noget som helst. Man

observerer nu med pupillen som

baggrund, og hvis der er en forkammer

reaktion (lysvej), vil det

kunne ses som alt fra enkelte celler

til et samlet sløret skær, ikke

ulig støv, der virvles op i lyskeglen

fra en lommelygte.

Vær opmærksom på, at hvis der

er en forkammer reaktion, så vil

det næsten altid være fulgt af

smerte i forbindelse med fotofobi

(lysskyhed). Den syge

patient vil altså lide noget under

denne undersøgelse.

Opsummering

Vi kan altså sige, at når vi skal lave

en almindelig undersøgelse af

øjet med spaltelampen, så starter

man med diffus belysning for

at danne sig et overblik, derefter

fjernes diffuseren, og man går

videre med indstillingen til direkte

fokal belysning. Idet der skannes

henover øjet af tre omgange,

betragtes strukturerne både ved

direkte og indirekte fokal og retro

belysning, idet de alle opstår af

samme standard belysning,

nemlig den direkte fokale belysning.

Hvis man ser noget, der kræver

nøjere undersøgelse, så

benytter man den eller de indstillinger,

der er bedst egnede til

formålet, det være sig sclerotic

scatter, optisk sektion, spekular

refleks eller konisk lysbundt.

Kilder:

W. Sickenberger. Klassifikation von

Spaltlampenbefunden. 2005

A. Philips og L. Speedwell.

Contact Lenses. 5th edition. 2006

09

Amond Adsersen

MSc. (Optom)

Optikerhøjskolen

er en del af

14


Earth & Fire – Feinschmecker efterårskampagne 2012

Kampagnen er optaget i Moskva, og lavet i samarbejde

med den russiske multikunstner Evegny.

Se mere på feinschmeckeroptik.dk


konference

Foto: Harry Nielsen

Højt humør og stor tilfredshed


Dansk Optometri- og Kontaktlinse

konference 2012

I weekenden d. 10.-11. november afholdt Danmarks Optikerforening i samarbejde med Serviceforbundet

– Urmagerne og Optikerne Dansk Optometri- og Kontaktlinsekonference, der samlede

intet mindre end 400 optometrister, optikere, studerende, udstillere og foredragsholdere fra

ind- og udland på tværs af branchen. Og fra alle sider lød der yderst positiv kritik. Af Malene Østerby

16


Der blev lyttet interesseret og stillet mange

spørgsmål under og efter de mange foredrag.

Klokken 9.30 blev de første konferencedeltagere registreret på

Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center på Frederiksberg.

Forventningerne var høje, humøret i top og den lettere hektiske stemning

blandt arrangørerne vidnede om, at kulminationen på mange

måneders arbejde var snublende tæt på.

Flere deltagere havde taget turen langvejs fra blandt andre de

ansatte hos Nyt syn i Lemvig.

”Vi blev enige om at tage af sted hele flokken og lave en hyggetur

ud af det. Så vi lukkede butikken både i går og i dag. Og så håber vi

selvfølgelig på at få en masse nye input og forhåbentlig møde nogle af

vores gamle studiekammerater og venner,” fortalte optiker Anette

Palm Witt, der personligt glædede sig til at blive klogere på det patologiske

område.

Stærkt program og stor udstilling

Og der var rig mulighed for at suge ny viden til sig. I løbet af de to dage,

konferencen varede, bød den på intet mindre end 36 foredrag, der tog

fat om vidt forskellige emner som blandt andet øjenhovedpine, Sport

Vision, tørre øjne, UV-stråling og sammenhængen mellem synet og

hjernen. Og netop det vidtfavnende program og høje niveau fik mange

rosende ord med på vejen af konferencens deltagere, der så det som

en god mulighed for også at snuse til andre områder, end dem de

beskæftiger sig med til dagligt. Desuden lå det deltagerne såvel som

foredragsholderne meget på sinde, at man skulle kunne omsætte den

viden, man fik på konferencen, til praksis i butikkerne. Rasmus Hagenau

fra Kontaktlinseinstituttet i Århus fandt blandt andet store inspiration

i et foredrag om scelerale linser.

”Jeg har fået mod på at lave nogle nye ting, som jeg måske ikke har

rodet så meget med derhjemme blandt andet at få lidt mere gang i

sclerale linser. ”

I pauserne mellem foredragene var der lejlighed til at besøge de

mange udstillere, hvor det nyeste inden for kontaktlinser, instrumenter

og andre farmaceutiske produkter blev vist frem og demonstreret.

Eksempelvis kunne ABIGO Pharma fremvise Tearsagain, en øjenspray

til tørre øjne, som sprayes på det lukkede øje, mens InnZ Medical, der

er en ny spiller på det danske marked, var på banen med en ny autorefractor

fra HUVITZ. Hos Johnson & Johnson handlede det i højere grad

om at vise ansigt og netværke.

”Det er vigtigt for os at være på den eneste kontaktlinsekonference

i Danmark. Og så er vi glade for, at den er så stor den her gang

med over 400 mennesker, som gør, at vi kan få lov til at snakke med

rigtig mange kunder.”

» 17


konference

Glade arrangører

Fra arrangørernes side lød der stor tilfredshed

oven på to meget vellykkede dage med

summende aktivitet – både i konferencelokalerne,

på udstillingsstandene og deltagerne

imellem – og yderst positive evalueringer.

”Der kom flere tilmeldinger, end vi havde turdet

håbe på, og responsen har været særdeles

positiv, så vi er meget glade,“ lød det fra

formanden for Danmarks Optikerforening,

Per Michael Larsen, der gav ordet videre til

formanden for Serviceforbundet – Urmagerne

og Optikerne, Anette Pedersen:

”Vi er meget tilfredse med, at det er blevet

en succes på baggrund af de mange

opfordringer om samarbejde, der har lydt fra

vores medlemmer, og det store arbejde det

har været at få en konference op at stå.“

Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center

lagde lyse rammer til Dansk Optometri- og Kontaktlinsekonference

2012 d. 10. -11. november.

Udstillerne var på plads, kaffen sat frem og arrangørerne

stod klar til at modtage de mange deltagere, da

dørene åbnede kl. 9.30. Foto: Harry Nielsen

Steen Saust, der har lagt et stort arbejde i konferencen,

præsenterede foredragsholderne i auditoriet.

Foto: Harry Nielsen

18


Foredragsholdere

Jeg synes, niveauet er rigtig

højt og interessen fantastisk.

Det er meget positivt, at de mennesker,

der betjener det samme maskineri og de

samme mennesker, endelig kan mødes i

samme forum.

Steen Aalberg, foredragsholder

Nick Dash, foredragsholder

”To think outside the box and to improve

the quality of vision in real world

environments. That’s the key to performing.”

Sådan lød hovedbudkabet i Nick

Dash’e foredrag om Sport Vision. Desuden

gav han konferencen og deltagerne

et par rosende ord med på vejen:

“It’s a great venue and great conference

all together and people are so interactive

and very knowledgably as well. “

Caroline Christie, foredragsholder

“It’s lovely to be invited back to the

conference this year. The last time

I was here was in 2008. It has been

great to talk about dry eye, which it

something I’m passionately interested

in and both from the audience

this morning and from the number

of the people who attended the

second lecture and also my colleagues

lecture, I think that it’s a subject

that Danish Optometrists are

very interested in as well.”

Mathias Eggers, foredragsholder

“It’s a perfect opportunity for the

industry to send a message where

we can combine patient care with

our products.”

Henrik Holton, foredragsholder

Med sit oplæg om øjets kontrastfølsomhed

ønskede Henrik Holton

bl.a. at inspirere deltagerne til at

implementere måling af kontrastfølsomhed

i den daglige undersøgelsesrutine.

Om konferencen:

”Jeg er rigtig positiv over, at der er

kommet så mange. At se over 400

fremmødte synes jeg er fantastisk.

Og så synes jeg, hele arrangementet

er meget professionelt lavet. “

Torben Helstrup, foredragsholder

Torben Helstrup satte i sit foredrag

om øjenhovedpine bl.a. fokus

på optikeren som en sundhedsfaglig

person, der leverer sundhedsydelser.

Han påpegede, at optikeren

kan være med til at gøre en reel

forskel for de mange danskere, der

døjer med hovedpine, ved at turde

stille en diagnose.

Om konferencens niveau:

”Uha, det synes jeg er meget meget

højt og flot. Det har været en

meget positiv oplevelse.”

» 19


indhold

Deltagere

“Jeg er her i dag, fordi det

er spændende, og fordi

man møder en masse kollegaer.

Det er dejligt, at programmet er

så blandet, og at det ikke kun

handler om linser.”

Maria Ragus, Profil Optik i Waves, Greve

Carsten Haar,

Kommunikationscentret,

Region Hovedstaden

”Det er det faglige indhold, der trækker.

Men fordi jeg har holdt mig løbende

opdateret i forbindelse med synstræning,

kunne jeg godt have tænke mig, at

der havde været lidt mere kul på nogle

af foredragene. Men hele konceptet og

indholdet synes jeg er rigtig godt.“

Anette Palm Witt,

Nyt Syn i Lemvig

”Jeg synes niveauet er rigtig godt.

Det foredrag vi alle sammen hørte

om intra-okculære linser og nye

metoder i morges var super godt.

Han var rigtig god til at fortælle og

fik os alle sammen med.”

Vinderne af Tip en 22’er!

Janne Christensen (th) og

Anne Andersen (tv) løb med

henholdsvis 1. og 2. pladsen i

konkurrencen Tip en 22’er og

var derfor de heldige vindere

af et rejsegavekort på 5.000,-

til Star Tour og en tablet fra

Samsung. 3. pladsen og to

flasker vin gik til Hanne

Wogensen.

Foto: Harry Nielsen

Rasmus Hagenau,

Kontaktlinseinstituttet i Århus

”Jeg synes, det er rigtig godt og

rart at se, at der er så mange mennesker.

Også nogle som måske

ikke kommer så tit, men det er jo

efter, foreningerne er gået sammen

om det her projekt, så det er

rigtig godt.”

Betina Langager,

Vision på Frederiksberg

”Jeg forventer at få ny viden med

hjem, som jeg kan fortælle kunderne.

Vi har blandt andet været inde

og høre et foredrag om UV, og det

er der sikkert mange, der spørger

ind til i hverdagen, så det er meget

interessant.”

Hanne Becker, Profil Optik på

Frederiksberg (tv) og Louise

Suhr-Lauritsen, Profil Optik i

Svendborg (th)

”Programmet er rigtig godt, og så

favner det bredt både med kontaktlinser,

briller og synsoptimering.

Vi får en bred vifte af foredragsholdere

at høre og mulighed

for at lære en helt masse nyt, også

på de områder som man ikke beskæftiger

sig med til dagligt.”

”Jeg havde glædet mig til at høre

Henrik (red. Henrik Holton), fordi

jeg har haft ham som elev. Men

det, jeg også synes er hyggeligt,

det er, at du kommer til at møde

nogle leverandører ude i det åbne

område.” (Hanne Becker)

20


konference

Deltagere

Udstillere

Eaglet-eye. Hollandske Eaglet-eye viste deres helt nye Eye Surface profiler

frem, som de dedikerer til alle former for kontaktlinsetilpasning.

Topcon. Topcon viste bl.a. deres

nyeste OCT-scanner frem, som er

en kombination af et apparat, der

laver en OCT-scanning og et fundusbillede,

så man ser begge dele

på en gang. Instrumentet ligger

dog ikke til optikerne endnu, men

det er noget der på sigt vil komme.

(OCT-scanneren ses i baggrunden)

Hoya var til stede med deres visuReal-app,

som netop har vundet en Silmo d’Or- pris.

App’en er et centringsudstyr, der er lavet til

iPad, som en pendant til de traditionelle måletårne.

Med sin iPad kan man så foretage

præcise målinger af for eksempel stelkrumninger

og monteringshøjde.

Bausch + Lomb. ”Vi har en ny endagslinse

med i et helt nyt materiale.

Det er ikke en hydrogenlinse, heller

ikke en silikonehydrogen, vi kalder materialet

hypergel. Linsen er inspireret

af øjet naturlige biologi og indeholder

78 procent vand nøjagtig som retina.”

InnZ Medical. InnZ Medical, der er en

ny spiller på det danske marked, var på

banen med en ny autorefractor fra HU-

VITZ.

En deltager gav sig hen som prøvekanin.

Foto: Harry Nielsen

22


Solcreme og skibriller 3

UV-blokerende linser 3

Glade kunder 3

Folk er blevet mere opmærksomme på følgevirkningerne

af UV-stråling, og behovet for beskyttelse mod UV-stråling

er især vigtigt i løbet af vinteren, da strålingen kan blive

op til 100 gange kraftigere, når den reflekteres af sneen. 1

Præcis som på huden akkumuleres UV-skaderne i øjet og

kan forårsage flere forskellige uønskede tilstande såsom

pingueculae, pterygium og kortikal katarakt. 2

Flere og flere kunder ønsker at beskytte deres øjne mod

UV-stråler 3 , og denne vinter har du mulighed for at hjælpe

dem – ved at informere alle dine kunder om risikoen

forbundet med UV-stråling og ved at rådgive dem, så de

kan reducere eksponeringen. ACUVUE ® kontaktlinser er

det eneste store linsemærke, som blokerer over 98% af

UVB-strålerne og 85% af UVA-strålerne som standard

for hele serien.

Giv dine kunder optimal UV-beskyttelse i alle omgivelser

og i al slags vejr.

Også til

bygningsfejl

Dine kunder beskytter deres hud, og du kan hjælpe dem

med at beskytte deres øjne.

Alle ACUVUE ® kontaktlinser har UV-beskyttelse klasse 1 eller klasse 2, som hjælper til at beskytte mod overførsel af skadelig UV-stråling til hornhinden og ind i øjet. UV-absorberende kontaktlinser

erstatter IKKE UV-absorberende øjenbeskyttelse såsom UV-absorberende beskyttelsesbriller eller solbriller, da de ikke dækker hele øjet og området omkring øjet.

1. Sliney, David H. Intraocular and Crystalline Lens Protection From Ultraviolet Damage. Eye & Contact Lens July 2011; 37: 250–258. 2. A Special Issue: Ultraviolet Radiation and Its Effects on the Eye. Eye & Contact Lens (2011); 37(4): 167 – 272.

3. UV Consumer Insights Survey, November 2011, online questionnaire with 18-45 year-old soft CL wearers (UK, n=400; Poland, n=300) and CL considerers (Poland, n=302).

ACUVUE ® , 1-DAY ACUVUE ® TruEye ® , ACUVUE ® OASYS ® , 1-DAY ACUVUE ® MOIST ® , ACUVUE ® ADVANCE ® , LACREON ® , HYDRACLEAR ® og SEE WHAT COULD BE ® er registrerede varemærker tilhørende Johnson & Johnson Vision Care. © JJVC 2012.


konference

Patienten i

fokus

Kontaktlinser og aftercare var i centrum på en konference, der bød på

foredrag af høj international kvalitet hele vejen rundt i branchen.

Af Bjarne Hansen

Foto Harry Nielsen

24

DDen røde tråd gennem foredragene

var, at patienten skal tages alvorlig og

tilbydes en vifte af løsningsforslag, når der er

behov for hjælp til et bedre syn. Optometristen

skal både være specialist og samtidig

kende sine begrænsninger. Patienten skal

have mulighed for at få lige netop den løsning,

han eller hun ønsker, uanset om det er

kontaktlinser, brilleglas, samsynstræning

eller kirurgi.

Udbuddet af foredrag var så stort og

spændende, at mange af deltagerne gik glip

af et foredrag eller to, de gerne ville have

hørt, fordi det lå samtidigt med et andet

spændende et af slagsen.

Øjenlæge Johan Lønsmann Poulsen indledte

konferencen med et spændende og

informativt foredrag om moderne refraktive

løsninger for presbyoper.

For mange patinter er briller og kontaktlinser

absolut den sidste nødlæsning for at

løse problemer med synet. Her er kirurgi den

eneste acceptable løsning. Tilhørerne blev

delagtiggjort i mange af de kirurgiske løsninger,

der findes. Johan Lønsmann Poulsen

understrede, at der skal indgås mange faglige

kompromisser i forhold til en optimal synsløsning.

Johan understregede også, at de på

klinikken aldrig lover, at et kirurgisk indgreb

betyder, at patienten undgår at anvende briller

eller kontaktlinser i særlige situationer.

Efterspørgslen efter kirurgiske løsninger

er i hastig vækst og kreativiteten for at

udvikle nye operationsmetoder er stor. Operation

bliver en mere og mere almindelig løsning

for presbyoper for at udgå besvær med

at skulle tage et synshjælpemiddel på om

morgenen.

En Øjenåbner

Henrik Holton høstede stor ros for sit foredrag

om kontrastsensivitet. Netop evnen til

at opnå et tilfredsstillende kontrastsyn for

patienten kan være en slags facitliste for, om

den ene eller anden optiske løsning er acceptabel.

Foredraget var en øjenåbner for mange

af tilhørerne. Her er en af forklaringerne på,

at en person med god visus klager over

uskarpt syn, og tilsvarende at en person med

en måske lidt dårlige visus siger, at han ser

som en ørn.

Der var flere inspirerende foredrag om

kontaktlinser og et af de mange budskaber,

leverandørerne er enige om, er at korrigere

for astigmatisme. De har helst sikkert fået

inspiration af budskabet fra Henrik Holton

om at forholde sig til kontrastopfattelsen.

Tørre øjne

Røde, tørre øjne var i fokus i flere foredrag.

Caroline Christie fortalte vigtigheden af at

optometristen vænner sig til at bruge ørerne

før instrumenterne. Caroline Christie opfordrede

til at spørge til komfort både sidst på

dagen. Samtidig opfordrede hun optometristen

til at iagttage huden i ansigtet, fordi en

usund hund også kan være en indikator på

problemer med tørre, irriterede øjne.

Visuelle forstyrrelser

Synet og hjernen var i fokus både hos Randi

Starrfelt, Steen Aalberg og Torben Helstup.

Randi starrfelt, der har speciale i klinisk

neuropsykologi, holdt foredrag om forstyrrelser

i visuel perception og opmærksomhed

og gav helt nye vinkler til synsprocessen.

Optometristerne Torben Helstrup og Steen

Aalberg koblede samsynet og hjernen sammen

på en måde, der sætter betydningen

af et godt samsyn ind i en større sammenhæng.


1. Young G, Sulley A & Hunt C. Prevalence of Astigmatism in Relation to Soft Contact Lens Fitting; Eye & CL, 2011: 37: 20‐25

2. GfK Fit Audit FY 2011

3. 19.4% CL wearers use torics – Internal data, 2012

65% of drop‐outs:

≥ 0.75DC in one eye

Young, Veys, Pritchard & Coleman Ophthal

Phsiol Opt 2002; 22: 516‐52

Sulley A, Young G, Osborn K, et al. A multi‐centre study of astigmatic nonusers of soft toric contact

lenses. BCLA Conference 2011, Poster Presentation.

Sulley A, Young G, Osborn K, et al. A multi‐centre study of astigmatic nonusers of soft toric contact

lenses. BCLA Conference 2011, Poster Presentation.

Sulley A, Young G, Osborn K, et al. A multi‐centre study of astigmatic nonusers of soft toric contact

lenses. BCLA Conference 2011, Poster Presentation.

Sulley A, Young G, Osborn K, et al. A multi‐centre study of astigmatic nonusers of soft toric contact

lenses. BCLA Conference 2011, Poster Presentation.

01 02

10/11/2012

01

Astigmatism ‐ prevalence,

Johan Lønsmann insights & Poulsen opportunities

Astigmatism and its prevalence

02

03

Caroline Christie

Randi starrfelt

November 2012

Anna Sulley BSc (Hons) MCOptom FBCLA FAAO

Medical Affairs Associate Director EMA

03

Young G, Sulley A and Hunt C. Prevalence of

Astigmatism in Relation to Soft Contact Lens Fitting.

Eye & Contact Lens 2011; 37 (1): 20‐25

24%

23%

53%

Spherical or

/=0.75DC in one

eye only

>/= 0.75DC in

both eyes

(N=11,624)

04

10/11/2012

04

05

Henrik Holton

20%

Anna Sully 15%

Prevalence eyes with various levels astigmatism

Prevalence

30%

Hyperopes

25%

Myopes

All

31.7% myopes >0.75DC

10%

15.7% hyperopes >0.75DC

Prevalence astigmatism increases with Studies age to gain key insights into astigmatic patient

behaviour, awareness and needs

Prevalence

30%

0.50DC or less

>/= 0.75DC at least one eye

25%

1 – Non‐toric User 2 – Qualitative 3 ‐ Astigmatism 4 – Usage & Attitude

20%

Clinical Study

Interviews Awareness Survey Survey

Background questionnaire Interviews and On‐line survey ‐

On‐line survey –

15%

to evaluate ease of fitting focus groups Independent

Independent

non‐toric CL users &

MR agency

MR agency

10%

clinical performance 2

ASD torics

1. Non‐toric Use Clinical Study

No. of subjects

Spherical Wearers

Spherical wearers: 67

CL Drop‐outs: 72

Neophytes: 61

Drop-outs

Neophytes

5%

0%

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 >2.50

Cylinder (D)

Young G, Sulley A and Hunt C. Prevalence of

Astigmatism in Relation to Soft Contact Lens Fitting.

Eye & Contact Lens 2011; 37 (1): 20‐25

5%

0%

8‐19 20‐29 30‐39 40‐49

Age range (Years)

Young G, Sulley A and Hunt C. Prevalence of

Astigmatism in Relation to Soft Contact Lens Fitting.

Eye & Contact Lens 2011; 37 (1): 20‐25

1‐month, open label, Practitioners and Consumers aged CL wearers

randomised, DW study astigmats (lapsed, 18 to 54 (n=819) Aged 16‐54 years

current spherical,

Representative CL

neophytes)

population by age,

50‐59 60‐70

gender, modality

200 astigmats 60 each group Spectacles/CL

n=3525

wearers (n=538) (n = 1018 astigmats)

UK, 16 sites UK & Italy UK 9 countries in Europe

Male Female

Prevalence Astigmatism vs. Fits Data

Astigmatic Drop Outs

Neophytes –

key reasons for not wearing CLs (n=61)

Drop‐outs –

key reasons for discontinuation (n=72)

Percentage (%)

Although toric soft CL prescribing

increasing ‐ not to levels expected if all

astigmats fully corrected

50

45

40

35

30

25

47

20

15

20 19

10

5

0

Prevalence Toric fits UK ‐ Industry Norway 3

astigmatism (≥0.75D data 2

at least 1 eye) 1

A high percentage of CL dropouts

are astigmats

Spectacles more convenient

Concerned about comfort

Haven't got round to it

Cost

Don't like thought of putting CLs in eye

Never thought about it

Get lost in eye

Irritation/infections

CLs too much trouble to care for

• Astigmats over represented among CL drop‐outs

Handling

• Poor vision due to uncorrected cylinder contributing factor

in CL discontinuation

39%

33%

33%

31%

30%

23%

18%

15%

Reasons wider

15%

beliefs of nonlens

15%

wearers

Discomfort

Spectacles more

convenient

Poor vision

Dryness

Cost

Ran out of CLs and didn't

get round to getting more

CLs too much trouble to

care for

15%

15%

39%

35%

31%

24%

21%

Key factor was CLs

did not meet specific

vision needs

Figur 1 Kun ca. 40% af astigmatikere

korrigeres med toriske linser.

Figur 2 65% af drop outs udgøres af astigmatikere

Figur 3 39% angiver manglende komfort som medvirkende

årsag til at droppe brugen af kontaktlinser

med en cylinder på 0,75 D eller derover på det øje.

Background questionnaire 1 ‐ Spherical wearers – key

reasons for not wearing toric CLs (n=67)

2. Qualitative interviews

Unaware there were

lenses for astigmatism

28%

Lapsed Wearers

Current Lens Wearers

Unaware I had

astigmatism

22%

05

Practitioner never

12%

offered me toric CLs

interview ANNA SULLEY

Cost

Astigmatism didn't

warrant toric CL

18%

Main reason for

not wearing ‐ ‘lack

of awareness’

12%

1 in 10 said TSCLs

not offered

Astigmatism qualitative interview s, UK & Italy, 60 practitioners, 60 patients, 2011

Optikerens udsendte overværede flere foredrag om netop kontaktlinser, og jeg havde en kort interview

Anna Sully, efter at have hørt hendes foredrag ”Seneste nyt om kontaktlinser og astigmatisme”.

Budskabet var det samme som i flere af foredragen om kontaktlinser. Anna Sully havde velunderbygget

statistik om tilpasning af toriske, hvor det fremgår, at optikerne undlader at finde til de toriske løsninger

frem. Anna Sully havde også sørget for nogle mere eller mindre tilfældige danskere var blevet spurgt, om

de viste, at de kan anvende kontaktlinser, hvis de har bygningsfejl. – Og det vidste de ikke. Samtidig leverer

Anna Sully velunderbygget dokumentation, der viser, at de største drop out af linsebærere netop er astigmatikere

med dårlig visus.

Jeg spurgte Anna Sully: ”Når der nu er så mange toriske løsningsmuligheder med kontaktlinser, hvorfor

siger du ikke bare til optikerne: Så brug dem dog! Lad være med at inddrage patienter i, om de har bygningsfejl

eller ej. Lav nogen kontaktlinser patienterne kan se med.”

Anna Sully virkede lidt overrasket og svarede: ”Jamen det koster jo flere penge for patienten, så det er

nødvendigt. Jeg kan godt se, at det måske er fornuftigt først at vise patienten, hvordan de kan komme til

at se, og så fortælle, hvad det koster.”

Anna Sully fortalte om, hvordan det historisk er en tradition, at optometrister taler meget om bygningsfejl

i forbindelse med kontaktlinsebæring, fordi der var mange år, hvor det ikke var muligt for astigmatikere,

at få et optimalt syn med kontaktlinser. Anna Sully var meget åben for at rutinerne måske skal ændres,

hvis der skal opnås bedre tilpasninger og dermed færre drop outs.

Statistikken taler for sig selv. Dårlig visus og manglende komfort er årsag til at mange kontaktlinsebrugere

dropper ud og finder andre løsninger på synsproblemerne.

Non wearers

2

25


virksomhedsprofil

Morten Thomsen og

Gitte Bjerregaard

er designerduoen bag

Thomsen Eyewear.

Jeg ved ikke, hvordan det

er at få kokain, men sådan

havde Morten og jeg det.

Vi havde fået brillekokain.

Et brille

26

”Thomsen Eyewear, så er du godt klædt på“.

Sådan lyder sloganet i firmaets aktuelle kampagne.


Af Malene Østerby

På blot to år har Thomsen Eyewear

erobret terræn i det meste af Skandinavien.

Succesen er skabt i kraft af dybt branchekendskab,

et tidløst design og en arbejdsglæde

ud over det sædvanlige.

design

der vokser ud af

optikerforretningen

Det er en oktober aften i 2009. På en parisisk fortovscafé

sidder optiker Gitte Bjerregaard, der har

været ansat som salgskonsulent i knap et år i det, der

dengang hed OptikCompaniet, sammen med indehaver

af firmaet, Morten Thomsen, og hans kone Mie. I to dage

har de jagtet en kollektion, der skulle krydre firmaets

egen brillelinje med mere trend og mode. Men end ikke

på den franske brillemesse Silmo, hvor man eller skulle

synes, der var nok at vælge imellem, fandt de, hvad de

søgte. Midt i ærgrelserne over at skulle vende tomhændet

hjem til Danmark spørger Mortens Thomsens kone

henkastet: ”Hvorfor designer I den ikke bare selv?“

Brillekokain i Milano

Det var de gyldne ord, Morten Thomsen og Gitte Bjerregaard

havde brug for at høre. I godt et år havde de

eksperimenteret med mange forskellige brillemærker, og

nu vidste de ned til mindste detalje, hvad de gik efter.

”Vi havde setup’et klar inde i vores hoveder. Vi ville

skabe briller i metal med sjove farver og større former.

Det var bare os selv, der skulle indstille os på, at det var

det, vi gjorde,“ fortæller Morten Thomsen.

Tilbage i Slagelse slog Gitte Bjerregaard og Morten

Thomsen deres kreative pjalter sammen for første gang

og omsatte de klare visioner til otte farverige modeller,

som de tog med sig i salgskufferten rundt til optikere i

hele landet. Det satte dem på sporet af deres succes, til

trods for at blot tre ud af de otte modeller solgte i et

omfang, så der lige var til margarine på brødet, som Gitte

udtrykker det.

Under navnet Trend of Denmark drog de til Milano

med 18-19 nye modeller, og det blev vendepunktet for

den dugfriske designerkonstellation, der slet ikke havde

fantasi til at forestille sig, at interessen for deres design

ville blive så stor.

”Der kom så mange. Jeg ved ikke, hvordan det er at få

kokain, men sådan havde Morten og jeg det. Vi havde

fået brillekokain,“ siger Gitte Bjerregaard.

»

27


virksomhedsprofil

»

En utraditionel vej

ind i branchen

Med et eksamensbevis fra Syddansk

Universitet blev Morten ansat til at

implementere EDB i Synoptik.

Her studsede han med det samme

over ting, han gerne vil gøre anderledes

i forhold til det at drive en butik.

Et passioneret partnerskab

Som de to designere står der på det lille lager, der udgør

det ene af virksomhedens to beskedne men dog hyggelige

lokaler, og i rendyrket begejstring fortæller virksomhedens

historie i munden på hinanden, hersker der ingen

tvivl om, at Gitte og Morten har fundet deres niche. Nok

er de forskellige som dag og nat – Gitte med hendes højrøstede

latter og impulsive idéer og Morten med hans

rolige sind og pragmatiske tilgang til brilledesign. Men

sammen er de en stærk alliance, og passionen, for det de

laver, er åbenlys.

”Tænk på, at når du kommer ind i et rum, så er øjnene

det sted, hvor vi møder hinanden. Det udtryk du har der,

det er det, der fanger. På den måde klæder en brille dig

næsten på. Du kan rende rundt med en laset T-shirt og

en fed brille, og så er du faktisk godt klædt på,“ lyder det

fra Morten Thomsen.

Selv om det har været et ubarmhjertigt tidspunkt at

skulle promovere et nyt design, med en finanskrise der

står printet i alles bevidsthed, er det gået slag i slag for

Morten og Gitte. På to år har de skabt et enkelt brilledesign

med øje for de tekniske detaljer, der klæder forbrugere

i hele Skandinavien godt på. Men det har kostet

meget sved og en mindre formue i brillestel at når dertil,

hvor de er i dag.

Fransk kollektion viser vejen

Da Gitte Bjerregaard bankede på døren hos Optik-

Companiet i december 2008, var det egentlig ikke en

designmakker Morten Thomsen var på udkig efter. I

Gitte øjnede han en dygtig sælger, der kunne afsætte

firmaets eksisterende og forholdsvis ”sikre“ linje, som

han selv havde designet og udviklet gennem fire år, samt

være med til at opsnuse nye spændende kollektioner, der

kunne krydre firmaets eget design med mere mode.

Efter seks år som selvstændig designer og sælger af

andre brillemærker havde Morten Thomsen skabt et

solidt økonomisk og designmæssigt fundament, som

netop levnede luft nok til, at han og Gitte sammen kunne

eksperimentere og udvikle firmaet i en mere trendy retning.

I tiden efter Gittes ansættelse gav de sig derfor i kast

med at prøve en masse forskellige kollektioner af og

snævre konceptet ind. Nogle af dem fik de stor succes

med, men de tjente bare ingen penge. Særligt en fransk

kollektion åbnede en masse døre både mentalt og fysisk

for det lille firma, der nu for alvor turde tro på, at de

havde fat i den lange ende. Og selv om det var en underskudsforretning,

var den med til at forme firmaet og give

Morten og Gitte, og ikke mindst kunderne, en idé om,

hvor de var på vej hen.

”Det var under den proces, at vi fandt ud af, at vi

manglede den kollektion, som vi tog til Paris for at finde.

Havde vi ikke sat gang i processen og forelsket os i de

enkelte kollektioner undervejs, så var vi aldrig endt her,

hvor vi er i dag,“ siger Morten Thomsen, der ikke er sen til

at give Gitte – hendes kreativitet og sans for mode - en

god del af æren.

Briller der spiller med tiden

Gitte og Morten er meget påpasselige med ikke at

hænge deres briller op på en bestemt modetendens. De

ved af erfaring, at briller ikke er noget, man skifter på

samme måde, som man skifter tøj, sko og tasker. Derfor

designer de briller, som spiller med tiden og kan bruges

både til vinterbleg hud og sommerbrun kulør, uanset om

moden dikterer pastelfarver, orange eller blå.

”Det, vi leder efter i vores design, er at skabe et

udtryk, der på én gang kan tilføre kunden noget nyt og

flytte kunden, men uden at gå over stregen,“ fortæller

Morten Thomsen.

Det gør firmaet eksempelvis ved at skabe frække

kontraster, hvor det afdæmpede og stilrene møder det

farverige og dekadente.

”Tag nu den her,“ siger Gitte og hiver en mørkeblå

brille frem med en turkis inderside. ”Den er rimelig plain

om Thomsen Eyewear

• Morten Thomsen etablerede OptikCompaniet i 2003.

I 2011 tog firmaet navneforandring til det mere internationalt klingende Thomsen

Eyewear.

• Thomsen Eyewear producerer metalbriller til både den modige og forsigtige forbruger

og sælges primært i Skandinavien, men med Europa inden for nærmeste rækkevidde.

• Firmaet har tre ansatte ud over Morten Thomsen.

28


Sammen med en optikerkollega startede han

egen brilleforretning, og siden hen blev han

udviklingskonsulent i Filtenborg.

I 2003 etablerede han eget firma, OptikCompaniet, som han

til at begynde med drev fra sin lejlighed på Amager i København

med lager i et hjemmesnedkereret karlekammerskab.

I 2011 skiftede firmaet navn til

Thomsen Eyewear, og i dag sælger

firmaet kun egne mærker.

Havde vi ikke sat gang i processen

og forelsket os i de enkelte

kollektioner undervejs, så var vi

aldrig endt her, hvor vi er i dag,

på fronten men har knald på indersiden, og det giver en

god effekt, uden at det skræmmer kunderne væk.“

Pasformen og funktionaliteten er også et vigtigt

design parameter hos Thomsen Eyewear, som firmaet i

efteråret 2011 tog navneforandring til. Uanset om man

har et smalt, rundt, ovalt eller firkantede ansigt, skal linjerne

og størrelsen passe på en prik.

Erfaring gennemsyrer brilledesign

Før Gitte og Morten kunne smykke deres visitkort med

designertitlerne, har begge prøvet kræfter med almindelig

butiksdrift – Morten som medstifter af egen optikerforretning

og Gitte som optiker. Desuden arbejdede

de en årrække som kollegaer hos Filtenborg, inden Morten

besluttede sig for at gå egne veje. Gitte og Morten

kender derfor alle led i den værdikæde, de er en del af.

Og de er ikke i tvivl om, at deres samlet mængde erfaring

inden for optikbranchen kommer dem og optikerne til

gode, hvor de er nu.

”Vi ved, hvor fejlene opstår, og vi ved hvilke problemer,

det giver, hvis det tekniske ikke er på plads,“ siger

Gitte Bjerregaard.

Hun finder en kraftig brille frem og forklarer, hvordan

de bevidst har undladt at lodde den nederste del af fronten

sammen for at undgå skår i glasset. ”Nogen vil måske

mene, at det er peanuts,“ siger Gitte, men som tidligere

optiker ved hun, at netop de små tekniske finesser gør en

stor forskel i det daglige arbejde for optikeren. Og denne

forankring mellem dem og optikeren er vigtig.

”Vores vision vokser ud af optikerforretningerne. De

er mere end bare kunder. Når vi præsenterer noget for

dem, så får vi feedback: ’Hvorfor gør I ikke sådan, eller

hvis nu I gjorde sådan’, og det er der, hvor vi kan gøre en

forskel,“ forklarer Morten.

Føling med produktet

Thomsen Eyewear er i dag at finde på hylderne hos

mange optikere i de nordiske lande, og rundt om hjørnet

lurer nærmarkederne. Manden bag Thomsen Eyewear,

Morten Thomsen, har dog ikke et ønske om, at brillefirmaet

skal vokse sig kæmpe stort for en hver pris. For

godt et år siden satte han nemlig foden på bremsen, da

det gik pludselig gik hurtigere, end hvad firmaet kunne

følge med til.

”Vi var nødt til at stoppe op og erkende, at vi ikke

kunne vokse på alle parametre med det samme. Det er

meget vigtigt for os, at det ikke bare bliver et stykke

hardware, vi leverer. Vi vil gerne følge produktet til dørs

og sørge for, at vores samarbejdspartnere forstår, hvad

det er for et produkt, de sælger,“ siger Morten Thomsen.

”Hvis du bare bliver en lille brik i en stor organisation, så

mister du følingen.”

Morten Thomsen indrømmer dog, at det er en stor

tilfredsstillelse at se eget design på gaden, og særligt én

oplevelse har brændt sit fast hos den 47-årige iværksætter,

der har svært ved at skjule smilet, alt i mens han

fortæller sin historie.

”I sommer, da jeg sad på stranden, kom en kvinde

gående imod mig. Hun havde de flotteste briller på, og

jeg kan huske, at jeg tænkte: ’De briller ville jeg godt have

designet’. Da hun passerede mig, opdagede jeg, at det

var min egen brille. Og der må jeg indrømme, at jeg blev

lidt stolt.“

Forbrugerne er næste skridt

Designerne bag det vestsjællandske brillebrand er begge

enige om, at det næste store skridt må være at fortælle

forbrugerne om Thomsen Eyewear. Indtil nu har Morten

og Gitte nemlig lagt alle kræfter og al energi i at udvikle

deres produkt og sælge konceptet til branchen. Og så

har de også selv skulle vokse med opgaven.

”Det er kun et år siden, vi blev til Thomsen Eyewear.

Og nu ér vi Thomsen Eyewear. Først kom kollektionen, så

kom navnet og nu kom selvforståelsen,“ forklarer Morten

Thomsen og tilføjer:

”Nu er vi sikre på, hvad vi vil med vores kollektion. Nu

skal vi bare have fortalt det til resten af verden, og helt

ærligt hvor svært kan det være.

29


vinderbillede i fotokonkurrencen

Hvad gør

livet smukt

for dig?

I anledning af Verdens Synsdag afholdt Danmarks Optikerforening fotokonkurrencen

Hvad gør livet smukt for dig? Ved at uploade et billede af det, der gør livet

smukt dem, var fotograferne med til at skabe opmærksomhed omkring synet.

Vinderen af konkurrencen blev Ken Holmsted Sørensen med dette skønne naturfoto.

Om billedet siger han selv:

”Jeg har gennem tiderne set rigtige mange solnedgange ved vandet som lystfisker

de sidste 30 år, men denne aften var unik og så smuk, at den har brændt

sig fast i nethinden, og jeg vil aldrig glemme den.“

Ken Holm Søren kan glæde sig til et weekendophold for to med Danmarks måske

bedste udsigt over Møns Klint, som vinder af 1. præmien.

Konkurrencens 2. plads og et fuldautomatisk teleskop fra Meade gik til Camilla

Olesen, mens Jens Christensen løb med 3. pladsen og et årskort for to til ARoS.

De tre vinderfotos blev udpeget af et dommerpanel bestående af brilledesignerne:

Bellinger, Carlottas Village, Kilsgaard Eyewear og Vesterby Denmark.

Du kan se alle de indsendte billeder på selivetersmukt.dk

30


messe

Foto Inger Lewandowski

Silmo er mødestedet for de, der søger efter nye

teknologiske og moderigtige løsninger inden

for alle områder i optikerbranchen.

Innovation og bløde linjer

på årets Silmo

Af Bjarne Hansen

Hovedindtrykket er at metal vinder frem på bekostning af

acetat, og selve begrebet retro glider lidt i baggrunden selv

om en stor del af kollektionerne stadig henter inspiration

fra 50’erne og 60’erne. Cat-eye-stilen er fremme igen i mange

afskygninger. Måske er det tid til at få løftet lidt på ansigtstrækkene og

finde optimismen frem igen.

Ingen enkeltdel på et brillestel er for lille til, at der eksperimenteres

med nyudvikling. Det gælder lige fra stanghængsel til sidesteg og

hokeyende.

Briller skal ikke kun være flotte at se på. Mange af finesserne gemmes

under håret og bag ørerne, så brillebrugeren er nødt til at tage

brillen af for at vise omgivelserne alle detaljerne. Samtidig skal brillen

selvfølgelig føles lækker at røre ved.

Genbrugsmaterialer vinder frem og har helt sikkert sit publikum i en

verden med fokus på bæredygtighed. Det er en god historie for brugeren.

Luksus i form af horn, ædelmetal og diamenter lyser op. Danske Lindberg

er også helt i front her.

Comfort er et must, og designerne er kreative i deres søgen efter

hele tiden at finde nye lette materialer, så det er muligt på samme tid

at designe meget synlige briller i form af materialetykkelse, uden at

det går ud over vægten i brillen.

Der jages efter nye materialer og nye løsninger for at forbedre

komforten. Ultem er et af de materialer. Det er et nyt plastmateriale,

der kommer fra Korea. Det bliver støbt og er lige så stærkt og let som

titanium. Et andet nyt polyamid, som ikke tidligere er blevet brugt til

briller, er et granulat, der som udgangspunkt fremstilles i en meget

tynd plade, som næsten minder om papir. Fordelen ved dette materiale

er, at det i princippet kan laves i en slags printer, og det bygges op

af mange lag, der presses sammen under højt tryk. Processen kræver

ingen dyre forme og specialværktøjer, det er derfor let og hurtigt at

lave nye modeller.

34


Mykita Mylon er et godt eksempel

på, at et let materiale gør det muligt

at kombinere et maskulint look med

komfort. Med en kraftig brille i ocean

blue er det muligt at sætte sig selv i

fokus i ethvert selskab. Det hotteste

tyske mærke er også et godt eksempel

på, hvordan runde briller absolut

ikke kun er i retro.

Et firma, der kan det med at holde en

stil, er Theo fra Belgien. De kan lave

dominerende frække briller i meget

forskellige faconer, og alligevel er

fagfolk ikke i tvivl. Det kan kun være

en Theo. Klædeligt er nok ikke lige

det ord, der falder en først ind, men

det er synlighed i højeste potens.

Cat-eye-looket hæver ansigtstrækkene,

og i Theo-stilen kombineres

det med et frækt lokkende løft. Den

her er for piger, der vil lægges mærke

til. Især solbrillen er ekstremt synlig.

Monoqool, der har en forkærlighed

for markante stanghængsler, er på

banen med en ny finesse. Den runde

orange gummiring er ikke en nødplan

for at redde et løst hængsel. Det er

Monoqools svar på at ændre udseende

på brillen ved at kunne skifte farve

på en del af brillen.

Ørgreen rider videre på jubilæumsbølgen

med en lækker solbrilleserie.

Det er samtidig en markering af, at

det hele startede med 3 unge solbrillesælgere,

der ville ind og markere

sig i brillebranchen. Her 15 år

efter kan det konstateres, at det er

lykkedes til fulde. Ørgreen evner at

forny sig og alligevel være loyal over

for et synligt maskulint look. Alle,

der er branchekendt kan spotte et

Ørgreen-design på lang afstand.

Én ting har dog ændret sig gennem

årene. Der er kommet mere fokus på

komfort, og nu er de store lette briller

også justerbare, så pasformen er

perfekt.

»

35


messe

Tyske Markus T er både til store og små briller.

Her er genkendeligheden også centreret omkring

stanghængslet. Brillen har en lille finesse mere,

som gør det let at vinkle den kraftige stang, uden

det går ud over overgangen mellem front og stang.

Kilsgaards motto er helt klart.

Gør det enkelt. For ham er det ”no

bullshit”, bare passion og aluminium.

Den enkle brille i en klar farve viser

det tydeligt. - Og dog helt simpelt

er det ikke mere. Også Kilsgaard har

måttet overgive sig og tilføre det stive

materiale noget komfort. Der er

kommet bløde hokeyender på stængerne.

Inface

Satser på et stort publikum med

bredt sortiment i flotte farver.

Nine er klar med en ny serie Nine

Edge, som er i pladetitanium. Her

er det Lisbeth Falk Sonnichsen fra

Nine, der bærer en af de mest populære

modeller på Silmo. Fronten er i

hvid og stængerne i gulddouble.

Denmark Kronenberg er med på

Silmo for første gang. Det er danske

Henrik Degn Jensen, som har

skabt et lille brilleeventyr med base

i tyskland. Kronenberg laver briller i

det nye lette materiale ultem. Henrik

bærer selv en af de maskuline modeller.

Hos Leisure Society er håndværkskvaliteten

også helt i top. Det er

japansk håndarbejde i topkvalitet.

Materialerne er acetat og titanium

med pladeguld i 12 og 18 karat guld.

Jørgen Vesterby, Vesterby Design,

nyder tidens trend med fokus på det

mere rolige look i afdæmpede farver.

Brillen er skabt til Jørgens ansigtstræk,

der på samme tid udstråler ro

og livserfaring og med brillen får et

intellektuelt look.

Fotos Inger Lewandowski

36

Bellinger er med Bellinger Bounce

søgt tilbage til den gamle farverige stil.

Dog i en lidt mere dæmpet udgave.

Rolf arbejder nu både i træ og sten. For Rolf er sten det perfekte supplement

til træ, fordi stenens overfladestruktur i sig selv er så levende

og spændende. Håndværkskvaliteten er helt i top. Og Rolf har, hvad ingen

har kunnet før ham, skabt en succes med træbriller i god pasform.

(Ingen foto)

»


CV/DD/DTO1/PA/111208/DK

Glideeffekten minimerer friktionen

mod det sarte øjenvæv.

Glideeffekten bevares

hele dagen.

100%

BEVARET GLIDEEFFEKT

GLIDEFAKTORPROCENT

FØR BRUG

50%

0,0%

FØR BRUG

EFTER BRUG

(gennemsnitligt 14 t)

Gennemsnitsværdi

± SD

DAILIES TOTAL1 ® -SiHy-kontaktlinser med gradueret vandindhold bevarer

100 % af deres oprindelige glideeffekt, selv efter en hel dags brug. 1

Sammenlignet med andre endagslinser har DAILIES TOTAL1 ® -kontaktlinser:

• Enestående glideeffekt 2

• Den højeste iltgennemtrængelighed 3 (Dk/t 156 ved -3,00 D)

DAILIES TOTAL1 ® -kontaktlinser giver exceptionel komfort hele dagen,

fra morgen til aften. Resultaterne taler for sig selv. Men tag ikke bare

vores ord for gode varer. Prøv dem på dine kunder.

Vi tilbyder vores Komfortgaranti* – pengene tilbage,

hvis man ikke er tilfreds.

* Få yderligere information hos din salgsrepræsentant.

1

Alcon ® -data registreret 2011.

2

Baseret på kritisk friktionskoefficient målt ved hjælp af den såkaldte ‘inclined plane’-metode; signifikans

påvist ved 0,05-niveau, Alcon ® -data registreret 2010.

3

Beregnet ud fra linsens iltgennemtrængelighedskvotient. Alcon ® -data registreret 2010.

COMFORT ENGINEERED TO LAST

Se produktanvisningerne for detaljeret information om brug, pleje og sikkerhed.


messe

Ingen Silmo uden Face a

Face. Her er det en lækker

acetatbrille i cat-eye-stil i

stærke farver, der vil vække

opsigt på et hvert ansigt.

»

Morten Thomsen, Thomsen Eyewear,

og Gitte Bjerregaard har ramt

en stil, der er populær hos optikerne.

Det er let sælgelige briller i netop de

bløde farver, der er oppe i tiden.

Carlottas Village er knap så oversize

som tidligere og farverne varmere

og mere afstemte.

Tue Strange, Danish Eye wear viser

selv en typisk Danish Eyewear brille.

Den er synlig uden på nogen måder

at være dominerende.

Fleye har spottet stilen med afdæmpede

farver og et positivt løft på

brillen. Hanne Rosenvold Andersson

tager selv imod kunderne med

en brille i moderat cat-eye-facon i en

dæmpet farve.

Fotos Inger Lewandowski

Lindberg er dansk design, når det

er allerbedst og stilrent. Der er ingen

andre firmaer i branchen med et så

stilsikkert og tidløst design, at det

næsten er tilstrækkeligt at komme

med de ”gamle” modeller i nye farver.

Alligevel er der kreativitet og innovation

hos Lindberg til hele tiden

at udvikle nyheder. De viste briller

er kendetegnet ved et afdæmpet og

samtidig karakteristisk harmonisk

look. Den lette elegante stil, hvor

både dame- og herrebrillen er smart

og klædelig. Damebrillen har en ny

og mere buet cat-eye-form samt en

trendy dobbeltbro. Begge brillerne

fås i flere farver, så det er let at finde

en, der passer til temperamentet.

38


NYHED!

Nu findes der en bedre måde at holde

linserne fugtige på i 16 timer. 1, 2

OPTI-FREE ® PureMoist ® -kontaktlinsevæske

· Med HydraGlyde ® Moisture Matrix - en banebrydende og fugtighedgivende teknologi,

der er udviklet for at holde moderne og avancerede kontaktlinser fugtige hele dagen.

· Fjerner proteinbelægninger og mindsker lipidbelægninger.

· Giver god komfort og holder linserne fugtige, fra de sættes i, til de tages ud.

· Indeholder desinfektionsmidlerne POLYQUAD ® og ALDOX ® med EDTA.

Nu kan du være helt sikker på, at dine linser holder sig friske, lige så længe som du gør!

Tlf. 46 38 00 00

1. Data on file, Alcon Research Ltd. 2. Lally J, Ketelson H, Borazjani R, et al. A new lens care solution provides moisture and comfort

with today’s CLs. Optician. 2011. Kan ses på: http://business.highbeam.com/410120/article-1G1-252396346/new-lens-caresolutionprovides-moisture-and-comfort.

Uploaded 1. juni, 2011.

More moisture by design


CV/LC/OFPM/120615/DK


eportage

Synoptik-Fonden

hædrer Toke Bek

Ledende overlæge på øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital, professor dr. med., HD (O)

Toke Bek, fik i år Synoptik-Fondens hædersgave for sin store indsats inden for dansk oftalmologi.

Af Bjarne Hansen

Professor dr.med. Jesper Hjortdal fremhævede

den meget betydelige arbejdskapacitet

Toke Bek udviser. Toke Beks forskerkarriere

startede allerede for 25 år siden og har

primært været koncentreret om retinale,

vaskulære skader. Studierne blev indledt

ved Københavns Universitet midt i firserne

og resulterede i en Guldmedaljeafhandling i

1986. Umiddelbart derefter gennemførte

Toke Bek en række studier af sammenhængen

mellem nethindeskader og synsfeltudfald,

hvilket resulterede i disputatsarbejde

ved Københavns Universitet i 1993.

Ud over de kliniske og videnskabelige aktiviteter

har Toke Bek været ledende overlæge

ved øjenafdelingen i Aarhus de sidste

10 år, og han har i perioden formået at øge

afdelingens budget og aktivitet betydeligt

til gavn for især vestdanske øjenpatienter.

Toke Bek holdt en spændende forelæsning

under overskriften: ”Fra dyreforsøg

til patientbehandling ved retinale, vaskulære

sygdomme“. Hædersgaven blev uddelt

på Synoptik-Fondens årlige seminar,

der som altid fandt sted den første søndag

i november. Temaet på seminaret var

”Modeller for og fund ved studiet af retinale,

vaskulære skader“, og tilhørerne fik

en spændende dag med fokus på vaskulære

skader, og hvordan de kan behandles.

Fonden har gennem årerne støttet forskning

for mere end 12 millioner kr., og størsteparten

er gået til oftalmologisk forskning.

Forskningsmidlerne kan også søges af optometrister,

og efter omlægningen af optometristuddannelsen

er der en øget interesse for

forskning her.

Bedømmelsudvalget og hædersgavemodtageren fra venstre. Professor dr.med. Jesper Hjortdal, ledende overlæge, hædersgavemodtager, professor dr.med., HD (O)

Toke Bek, øjenlæge, professor dr.med., dr.hc. Jan Ulrik Prause og optometrist, studierektor, MSc.(optom.) Svend-Erik Runberg.

40


HDR7000 + HDC8000 PF

Digital phoroptor og Polarised LCD

I 2012 fejrer InnZ Medical sin 10 års fødselsdag i Scandinavien,

ved denne lejlighed, introducere vi InnZ Medical i Danmark med

Huvitz HDR7000 phoroptor som tilslutter Huvitz HDC8000PF 24”

Polarised LCD med hjælp af trådløs infrarød teknik. Ring til os

idag for et godt tilbud.

Telefon: 41 69 88 40

E-post: info@innz.dk


indhold fagligt

Af optometrist

Christine Bohnsack Kristensen

AMD

– Diagnostik og behandling

I 43% af de tilfælde, hvor personer bliver erklæret socialt blinde, er AMD årsagen. Derfor kategoriseres AMD

som en folkesygdom, der skal tages alvorligt. På et aftenkursus arrangeret af Danmarks Optikerforening

fortalte afdelingslæge på øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Dorte Ancher Larsen, om hvordan

øjenlæger diagnosticerer og behandler AMD. Det giver et godt renomme at være indsigtsfuld på et bredt

område. Når optikere kan se nogle af tegnene på AMD, kan vi give relevante og vigtige henvisninger.

For at forstå hvilke metoder, der

anvendes til be-kæmpelsen af AMD, skal

man kende til hormonet VEGF

Forstadiet til AMD kaldes ARM (Aldersrelateret

makulapati) det-te er symptomfrit

og giver ikke noget synstab. Der sker nogle

strukturelle forandringer i ma kula i form af

druser. Halvdelen af alle over 75 år rammes

af ARM. Ca. en tredjedel af de pa-tienter

som har ARM, rammes så af AMD.

Ved den tørre form for AMD går pigmentepithelet

til grunde, hvilket ses som et

pigmentopbrud og atrofi således, at der

opstår områder uden nethinde. Der ses

også druser, som er ophobninger af nedbrydningsprodukter

imellem Bruchs membran

og pigmentepithelet. Ved tør AMD

opleves synsgenerne slør, læsevanskeligheder,

synsfelts udfald, bogstaver der hopper

og lige linjer virker skæve. Tør AMD udvikler

sig langsomt og giver et gradvist aftagende

syn.

Hos de patienter, der har tør AMD, vil det

i ca. 20% af tilfældene udvikles til våd AMD.

Af tillægsgener ses her CNV (Chor-oidal

neovaskularisation) samt subretinal karnydannelse,

hvor blodkarrene i Choroidea bryder

op i retina, her sker der udsivninger med

blod og væske i retina. I nogle tilfælde er der

gennembrudsblødninger til corpus rummet.

Generne ved våd AMD er udover de, der er

ved den tørre form, også centralt slør.

Symptomerne opstår pludseligt og udvikler

sig hurtigt.

Diagnostik

Når øjenlægen undersøger, om der er tegn

på AMD anvendes flere forskellige instrumenter.

Herunder bl.a. OCT (Optical Coherence

Tomografi) for at un-dersøge, om

der er kommet druser. OCT er ligesom

ultralyd bare endnu finere og skarpere. Det

giver en vævs refleksion ved hjælp af infrarødt

lys, der viser et tværsnit af øjet. Her

kan ses om nervecellerne er skubbet til siden

pga. underliggende druser.

IVFA (Intravenøs Flourescein angiografi)

farve sprøjtes ind i blodåren og når først

choroidea og derefter retina. Først fyldes

arterierne med farvestof og ly-ser op, og

dernæst fyldes ve-nerne. Her kan det ses,

hvis choroideas kar er vokset ind i retina.

Der vil komme en diffus farveplamage, da

de er utætte og væsken siver ud. Vi ser også

druserne forfra samt eventuel pigmentepithelløsning.

Det sidste kan udvikle sig til våd

AMD, men kan også gå i sig selv. Nogle har

Pigmentepithelløsning i må-neder og år

inden, det går i sig selv igen.

Ved våd AMD ses en tiltagende intensi-

42


Patienter med moderat eller

svær AMD på et eller begge øjne,

med fordel kan tage et kosttilskud

First there was Hydrogel.

tet og størrelse på de angeografiske forandringer.

Dette er vigtigt at kontrollere for,

før der diagnosticeres.

Man er selvfølgelig opmærksom på differentialdiagnoser,

da der er flere tilstande,

som kan give samme symptomer som ved

AMD. Bl.a. ses subretinal karnydannelse hos

patienter med diabetes, der er blevet laseropereret,

og der ses druser ved central

serøs chorioretinopati og cystisk ødem, der

kan ligne druser.

Årsager og forebyggelse

Man ved endnu ikke, med 100 % sikkerhed,

hvad der er årsagen til AMD, men det er

højst sandsynligt en kombination af genetik

og miljø. Der er en tydelig sammenhæng

imellem alder, arv og rygning i forhold til

forekomsten af AMD.

Man spekulerer også i følgende årsager:

Inflammation er en re-aktion på fremmede

stoffer såsom bakterier eller virus. Der er

bevis for, at inflammation spiller en rolle i

årsagen til AMD,

da man ser inflammationsramte celler i

disse øjne. Man forestil-ler sig, at hvis

inflammationen kunne nedbringes ville progressionen

af AMD måske bremses. Men da

man ikke kender den di-rekte årsag til AMD,

er det svært at præcisere hvilken medicin

Dorte Ancher Larsen

eller kostændring, der ville af -

hjælpe dette.

Lokal iltmangel er årsagen til, at der bliver

dannet nye blodkar, men disse bliver

ofte utætte, da de desværre ikke er ligeså

tætte som almindelige kar.

Oxidativ stress. Da der er et ekstremt

højt blodflow i retina, kan det måske med

alderen blive sværere at komme af med

affaldsstofferne (oxidanter). Det er bevist,

at antioxidanter hjælper til at mindske progressionen

af sygdommen således, at patienter

med moderat AMD får 25% mindre

risiko for at udvikle middelsvær eller svær

AMD.

Hvis man ønsker at forebygge eller nedsætte

progressionen af AMD giver øjenlægen

dette råd: Hvis du ryger så stop. Rygere

har 2-3 gange højere risiko for at udvikle

våd AMD,, og ifølge sundhedsstyrelsen

medfører passiv rygning en næsten lige så

stor risiko for våd AMD som aktiv rygning.

Der er ingen kostændringer eller vitamin tilskud,

som anbefales til primær forebyggelse.

Dog er det bevist, at patienter med

moderat eller svær AMD på et eller begge

øjne, med fordel kan tage et kosttilskud

indeholdende vitamin C, E, Betacaroten

samt zink og kobber. Pga. de store doser,

anbefales dette kun efter aftale med øjenlægen,

der er opmærksom på, at store

doser C vitamin kan give nyresten samt, at

Betacaroten øger risikoen for lungekræft

hos rygere.

Behandling

Der findes ingen eksisterende behandling,

der kan helbrede AMD. Men der er nogen

be-handlingsformer, som kan sænke progressionen

og mindske symptomerne. Disse

metoder anvendes dog først når tilstanden

er gået over i våd AMD.

Våd AMD vil gradvist give en dårligere

visus, over tid, hvis det ikke bliver behandlet.

I 1980 begyndte man at anvende argon

laseren på CNV. Den varme laser efterlader

et ar, da den brænder nethinden væk og kan

Then Silicone Hydrogel.

Now there’s

Biotrue

Introducing

Biotrue ONEday

lenses

The first daily disposable

to feature HyperGel

material for

comfortable

vision throughout

the day.

For at se filmen - download

QR-scanner fra App Store

eller Android Market

Order online: www.bauschonline.dk

Customer service Denmark: 808 809 90

43


fagligt

Rygere har 2-3 gange højere risiko for at udvikle våd AMD,,

og ifølge sundhedsstyrelsen medfører passiv rygning en

næsten lige så stor risiko for våd AMD som aktiv rygning.

derfor ikke anvendes til behandling

i fovea.

I år 2000 blev den kolde

laser, PDT, taget i kraft. Den virker

ved, at man indsprøjter et

medikament i blodåren og behandler

ovenpå dette. Laserbehandlingen

sammen med medikamentet

forårsager, at blodet i

årene koagulerer og årene går til

grunde. De to laserbehandlingsmetoder

bremser progressionen

en anelse, og giver patienten en

smule bedre visus over tid i forhold

til dem, som ikke bliver

behandlet. PDT har bedre resultater

end varm laser.

I 2006 begyndte man at

anvende en intraocculær indsprøjtning

som hæmmer VEGF

hormonet. VEGF (Vascular Endothelial

Growth Factor) er et

hormon, der stimulerer dannelsen

af nye blodkar, hvis blodtilførslen

ikke er optimal som f.eks.

ved traumer eller muskeltræning.

En overeksponering af

VEGF kan føre til cancer og retinasygdomme

bl.a. AMD.

Medikamentet, der bruges

ved indsprøjtning hedder Lucentis,

og det viser sig at have langt

bedre resultater end både varm

og kold laser, der er en klar forbedring

af visus.

Behandlingen skal starte tidligt

og ofte modtager man behandling

samme dag, som man

møder op på den klinik, man er

henvist til.

Den VEGF hæmmende behandling

fungerer ved, at man i

starten giver 3 indsprøjtninger

med jævne mellemrum, indtil

visus er stabil. Derefter genbehandler

man efter behov for at

bibeholde effekten. Man stopper

behandlingen, hvis der ikke

er behov for genbehandling i 6

måneder, eller hvis patienten får

visusfald på trods af behandlingen.

Lucentis behandlingen er ikke

uden risiko for komplikationer.

Hvis man rammer linsen med

nålen, kan der opstå cataract.

Derudover kan man få nethindeløsning,

infektion, blødninger

og rifter i pigmentepithelet.

Langtidsbivirkningerne kendes

af gode årsager ikke. Komplikationsrisikoen

skal dog ses i forhold

til ikke at modtage nogen

be-handling. Hvis man derimod

ikke bliver behandlet, er der

garanti for at sygdommen vil

udvikle sig negativt over en

årrække.

Fremtiden

I fremtiden kan vi blive endnu

bedre til at anvende kosttilskud, i

de tilfælde, hvor der er en dokumenteret

effekt. Desuden kan vi

håbe på, at der vil komme kosttilskud

på markedet, som ikke

kun hjælper patienter med AMD

i det tidlige stadie, men også

dem i senstadiet samt dem,

der ønsker at forebygge AMD

selvom de ingen symptomer har.

Vi har også lov at håbe på, at

der vil blive udviklet nogle billigere,

mindre invasive og lettere

metoder at administrere end

ved injektion. F.eks. VEGF hæmmere

i dråbeform. Lucentis er

dyrt. Det koster ca. 9000kr

pr. behandling, men en billigere

løsning er på vej. Præparatet

hedder Avastin og er godkendt

til cancer behandling, men endnu

ikke til intra occulært brug.

Denne behandling vil koste ca.

500 kr pr. gang.

I USA er der netop godkendt

en anderledes VEGF hæmmende

metode; VEGF-trap til

intraocculært brug. VEGF-trap

er et protein, der går ind og binder

VEGF hormonet. Fordelen

ved denne metode er at den

virker længere end Lucentis.

Behandlingen er endnu ikke godkendt

i Danmark.

44


forårsMode

tendenser4

Af Pia Finne

01

basic

Nøgleord: Blomster, blonder,

maritimt, hvid, Det lille hus på Prærien,

tone i tone.

Farver Sort, hvid, mørkeblå, brun,

støvede nuancer, sandede toner

dæmpede farver.

Briller Her hersker enkeltheden

og det stilrene udtryk. Briller i sort

og brunt får liv, formerne er klassiske

og tone-i-tone udtrykket spiller

en hovedrolle.

Modetendenserne er mange, for i dag er det personligheden, der tæller i modebilledet.

Netop brillerne er en stor del af personligheden og det signal, man sender

til omverdenen, og derfor er briller supervigtige i det samlede modebillede. Til foråret

og sommeren arbejdes der i 2013 med fire gennemgående modetemaer, bl.a.

defineret af Copenhagen International Fashion Fair.

De spænder over blid sommernostalgi, rene linjer, masser af party-stemning og

sjove farver samt modsat en back to basic tendens, der leger med Amish-kulturen.

Det

handler

om stil!

46


Nostalgi i luften

Der er nostalgi i luften, men ikke af den

romantiske slags. Det gælder en trend til de

farverige børn af internet-tidsalderen.

En tegnefilmsagtig plastikverden i cyberspace sætter scenen, og der skabes en

levende garderobe.

Der leges med kontrasterne mellem det nye digitaliserede og det gamle

analoge, kunstige materialer og farver fra internet-tidsalderen dukker op i en

1990’er silhuet, og hylder dermed den tidlige digitale ungdom.

Hypermoderne farver som neonpink, limegrøn og klar orange spiller op til

æggeskalsgrå og blå nuancer fra en tidligere, underudviklet digital verden.

02nostalgi

Nøgleord: Neon, striber, polkaprikker,

tegnefilmprint, metalliske nuancer.

Farver: Kunstige farver, syrefarver,

technicolor, klare nuancer (neonpink,

limegrøn, cyan, orange), æggeskalsgrå

og blå som kontrast – det nye med

det gamle.

Briller: Der leges for alvor med

farverne på forårets briller. De klare

nuancer ses. Pink, lime, orange med

flere, der kan give look’et et super løft.

Der ses også bl.a. striber på stellene.

Tilbage til basic

Det er tilbage til basic for nybyggerne i deres fineste

søndagspuds. Det gælder en stemning af puritanisme.

Inspirationen er hentet fra den enkle æstetik skabt af de amerikanske nybyggere i det

19. århundrede. Looket omfatter en klar prærie-stil.

Skuespillerinden Kirsten Dunst er foregangskvinde, når det gælder det sirlige og

korrekte look. Der bruges naturlige materialer, folkloreblomster, broderie anglaise og

lidt underligt udseende sko.

Med reference til Amish påklædningen, er trenden baseret på mørke nuancer;

sandede og støvede toner domineret af sort, hvid, mørkeblå og brun. En fornemmelse

af kirketøj ses i mændenes garderobe, ikke mindst fordi formelle elementer mikses

med det brugbare som bl.a. kraftige knapper, hatte med brede skygger og kraftige

sko, meget i stil med musikeren Jack White.

»

47


forårsMode

tendenser4

Livet er en fest

Her gælder det en kakofoni af vilde print,

der sætter i en trend, hvor livet en konstant fest.

Mere er mere i et stilunivers, hvor det højtråbende er nøglen, og alt er tilladt –

næsten til et punkt, hvor begrebet anti-trend skaber en ny trend. Musikeren

M.I.A.’s video til ”Bad Girls” sætter stemningen, og der ses masser af print og

farver, der clasher, og masser af etniske vibrationer samt tøj med inspiration

hentet i 1970er-formerne.

Det handler om glamour, og de klare ædelstensnuancer som smaragd, turkis,

rubin og safir skaber en varm, luksuriøs farveskala.

En ung Elton John tager turen i herreafdelingen, hvor vilde print mikses

med afrikanske og arabiske mønstre og trendy camouflage.

03fest

Nøgleord: Camouflage, dyreprint,

geometriske print, clashing print.

Farver: Stærke ædelstensnuancer

(smaragd, turkis, rubin, safir med videre),

guld og okker.

Briller: Dyreprint og de smukke

ædelstensnuancer går også igen på

brillestellene til foråret og sommeren,

ligesom der ses guldeffekter som guld

mirror coating, der giver en guld spejlrefleks

med meget mere.

48


04 linjer

Nøgleord: Volumen, oversize, let minimalistisk udtryk, soft

pinks.

Farver: Grå og hvid dominerer med strejf af farver, farveblokke

i nuancer af grå.

Briller: Briller i oversize ses matchende dette tema i grå og

hvide nuancer, der understreger stilen. Udtrykket er minimalistisk

og enkelt.

Arkitektoniske linjer

Volumenen kan ikke blive stor nok, når det gælder

disse arkitektoniske vidundere.

Det gælder det strukturelle og skulpturelle design, syntetiske materialer – ofte

stive materialer – skåret, så der skabes dramatiske volumener og næsten rustningsagtigt

udtryk.

Som en hyldest til skuespilleren Tilda Swinton ses de overdrevne proportioner

som nøglen til dette enkle, minimalistiske look, der har et strejf af maskulinitet

over sig. Grå og hvide nuancer er primærfarverne i denne palet, men samtidig

ses strejf af klare farvetoner, der understreger en visuelt overraskende stil.

Maritime elementer ses også i dette look, der behandler den mandlige og

den kvindelige krop som foranderlige, kunstneriske elementer.

49


eportage

For Tine Lavsen, Haslev Brillecenter, var det nærmest blevet normalt med et til to

indbrud om året. Det var både ubehageligt og dyrt, og Tine havde store problemer

med at finde et forsikringsselskab, der ville tegne en indbrudsforsikring.

Videoovervågning giver

ro til kunderne

Af Bjarne Hansen Foto Niels Johansen

Motivationen for at gøre noget forebyggende

var stor, og nærmest ved en tilfældighed

endte det med videoovervågning. Benjamin

Vognsen fra firmaet EYE4U kom forbi

på det rigtige tidspunkt. Firmaet er specialister

i at lave videoovervågning til mindre

apoteker, og her er problemstillingen med at

være alene på arbejde lidt af det samme som

i en mindre optikbutik.

Et lille skilt på indgangsdøren og på skranken

fortæller, at butikken er videoovervåget,

og det er tilsyneladende nok til at vise, at her

er det farligt at forsøge sig med indbrud og

tyveri. Og uanset årsagen så har der ikke

været indbrud, siden udstyret blev sat op.

Der er monteret 3 kameraer i butikken, og

det dækker stort set hele salgsarealet. Billederne

kan ses på 2 skærme, hvor den ene er

monteret i prøverummet og den anden i baglokalet.

Det har givet

mig ro til at

koncentrere mig om

min patient i prøverummet“

Hvilken optiker kender ikke situationen

med at være alene på arbejde og sidde og

koncentrere sig i prøverummet, medens

klokken ringer, og der træder en person ind i

butikken. Eller der kommer tre personer, du

ikke kender, ind i butikken. Den ene ønsker en

synsprøve, og de to andre er så ladt alene tilbage

i butikken, og du er nervøs for, om der

skal forsvinde et par lækre solbriller ned i en

medbragt taske. I dag er det en rolig Tine, der

fortæller, hvor afslappende det er at sidde i

prøverummet, selv om hun er alene i butikken,

uden at være nervøs for tyveri.

”Det har givet mig ro til at koncentrere

mig om min patient i prøverummet,“ fortæller

Tine. ”Før mistede jeg lidt af fokus på

patienten, når der gik en person rundt alene

i butikken, og det kunne vedkommende

mærke lige med det samme.

Optiker Jeannet Larsen bakker op og supplerer.

”Ofte er vi jo kun én på arbejde, og hvis

vi sidder og laver værkstedsarbejde i baglokalet,

er situationen nøjagtig den samme.

Du behøver ikke lade dig afbryde og gå ud

i butikken, hvis det bare lige er posten, der

har lagt noget på skranken og hurtigt er ude

igen.”

Hvert år er der mange organiserede tyverier

hos danske optikere, og mange har rea-

01 01 02

50


03

01 Der skal åbenbart kun en diskret skiltning

til at holde indbrudstyve væk.

02 Skærmen i prøverummet er placeret, så

optikeren både kan koncentrere sig om

patienten og samtidig se, hvad der sker

i butikken.

03 Kameraet er synligt og diskret på

samme tid.

De daglige fordele med

tryghed gør, at vi har svært ved

at forestille en dagligdag ude

geret ved at undlade at handle med mærkevarer

i solbriller. Det gælder også i Haslev. Det

er dog ikke alene tyverierne, der er årsagen,

men også den stigende nethandel. ”Vi var

blevet trætte af at have besvær med at finde

den rette mærkevaresolbrille, oplyse navn og

nummer og så se, kunden blot bruger os til at

finde den rigtige brille på nettet.“ siger Tine.

På nogle arbejdspladser har der været

debat om videoovervågning i relation til personalebutikken.

”Jeg har aldrig tænkt det som

overvågning af mig,“ siger Jeannet og fortsætter:

”De daglige fordele med tryghed gør, at vi

har svært ved at forestille en dagligdag uden,

og der er ingen kunder, der har reageret

negativt på overvågningen. – Og så har der

jo ikke været indbrud, siden det blev stillet

op.“

51


hos

Bleshøy Optik

Hele teamet på klinikken: Fra venstre: Ann Bleshøy, Jess Bleshøy, Gudrun Bjerg Olesen, Susanne Asbo Nielsen (siddende) og Per Lykke Gregersen.

Opfordret til at arbejde

med OCT scanner

AF Bjarne Hansen

Foto Jess bleshøy

52

Bleshøy Optik i Sønderborg er kendt for at have et

højt fagligt niveau. Som en af de første optikerbutikker

i Danmark tog de separat betaling for faglige ydelser,

og de har altid lagt vægt på, at synsprøven er kerneydelsen

i butikken. På et meget tidligt tidspunkt anskaffede Bleshøy

Optik også et funduskamera. Søskendeparret Ann og

Jess Bleshøy, der ejer butikken, har gennem årene altid haft

et godt samarbejde med både øjenafdelingen på Sønderborg

Sygehus og de lokale øjenlæger.

I 2011 opfordrede øjenlæge Per Lykke Gregersen,

der dengang var ansat på Sønderborg Sygehus, Ann og

Jess Bleshøy til at anskaffe en OCT scanner. ”I gør så

meget for jeres patienter, hvorfor anskaffer I ikke en

OCT scanner, I kan jo ikke se alt med et fundus apparat,“

sagde øjenlæge Per Lykke Gregersen, Sønderborg

Sygehus.

Bleshøy Optik havde på det tidspunkt haft et langt og

godt samarbejde med øjenlægen om brugen af netop

deres fundus apparat.

”Efter at vi har fået vores OCT scanner, er det blevet

meget sjovere at lave synsanalyser,“ siger Ann. ”Med en

OCT scanner kan vi komme ind bag øjet og få mange

spørgsmål besvaret, som vi ikke før var i stand til at

vurdere.“

I dag arbejder Per Lykke Gregersen på nedsat tid på

øjenafdelingenpå Tønder Sygehus. Sideløbende hermed

arbejder han efter behov på Syddansk Øjenklinik,

der er indrettet som en klinik i klinikken hos Bleshøy

Optik. Klinikken bliver også brugt af de lokale øjenlæger,

der er nemlig ingen af dem, der endnu har

anskaffet en OCT scanner. Patienterne kommer direkte

fra øjenlægerne, efter at de har fået udvidet pupillerne,


DANISH DESIGN

Med en OCT scanner kan

vi komme ind bag øjet og få

mange spørgsmål besvaret, som vi ikke

før var i stand til at vurdere.

og bliver scannet, hvorefter de går tilbage til øjenlægen

for af få vurderet resultatet af scanningen.

Den nye klinik er blevet så kendt i byen, at folk har

fået øjnene op for, at der findes en anderledes måde at

lave en synsundersøgelse på end den, de selv har fået.

Der er kunder, der ringer for at bestille en OCT scanning

i håbet om, at de kan få en forklaring på, hvorfor de ikke

ser bedre, end de gør.

Alle øjenlæger på Sønderborg Sygehus ved, at vi

samarbejder med øjenlæge Per Lykke Gregersen, og at

det er ham, der stiller diagnosen og har ansvaret.

Ann og Jess finder det meget tilfredsstillende at samarbejde

med øjenlægerne på den måde. ”Vi er lykkelige for det

gode samarbejde og håber, det kan inspirere andre til at gå

samme vej. Det er meget spændende at bruge sin uddannelse

og viden på den måde,“ slutter Ann Bleshøy.

IF 1154

Opti´13

YES! HALLE C4 133


Brilleland AS er en landsdekkende optikerkjede som har levert billige briller til

høy kvalitet i over 25 år. Kjeden er nå en av landets ledende optikerkjeder der lave

priser går hånd i hånd med faglig ekspertise.

Brilleland i Norge søker

danske OPTIKERE

Trondheim • Bergen • Stavanger

Sandvika • Oslo • Larvik

Er du nyutdannet eller erfaren optiker? Kanskje du ønsker deg en miljøforandring

fra nåværende jobb? Vi kan tilby deg gode jobbmuligheter i Norge.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, ytteordning, fadder,

boligstøtte etter avtale og har god bonusording i våre butikker.

Vi ønsker uansett å komme i kontakt med deg snarest!

Send oss en uforpliktende e-post i dag for å nne dine muligheter for

en framtid hos oss. Vi hjelper deg med ytting og alt det praktiske.

Alle søkere behandles med full kondensialitet.

E-post sendes til vår rekrutteringsavdeling på hr@synoptik.no


produkter

Essilor vinder Silmo d’Or 2012 med

ny Varilux serie

Essilor har med en ny serie af progressive

glas, Varilux S, præsteret endnu et teknologisk

fremskridt til glæde for presbyoper.

Varilux S-serien kombinerer nye teknologier og innovativt

design for derigennem at sikre forbrugerne en

optimal synsoplevelse. Med en ny Nanoptix Technology,

der betyder, at der kan defineres styrker helt ned til

mindste delområde i glasset, er det muligt at eliminere

svømme-effekten og give et forbedret dynamisk syn,

når brugeren drejer øjnene.

For første gang i et progressivt design bruger SynchronEyes

Technology de målte styrker fra både venstre

og højre øje samtidig til at beregne glassenes endelige

styrke som et par. Det sikrer, at begge øjne arbejder

optimalt sammen som ét visuelt system. Dette giver

mulighed for bedst muligt billede på nethinden og forbedret

rumlig perception. Brugerne oplever ubegrænset

skarpt syn og intet slør i glassets yderområder.

Varilux S-serien fås i 3 designvarianter. Varilux S Design

er grundglasset i serien, og Varilux S Fit tager

hensyn til flere parametre og endelig det helt individuelle

Varilux S 4D, der tager hensyn til både hovedstilling

og øjets rotationscenter.

56


CV/HW/AIRG/PA/120702/DK

AIR OPTIX ® er bedst til at

modvirke belægninger.

Det har vi belæg for.

AIR OPTIX®-månedslinser er

udviklet til at give suveræn

komfort fra morgen til aften.

Hele måneden. Linserne

er baseret på vores unikke

TriComfort-teknologi. Det

betyder, at de bevarer fugtigheden,

har høj iltgennemtrængelighed og modvirker

belægninger. 1-3

Bevarer fugtigheden

Modvirker belægninger

Iltgennemtrængelige

Den plasmabehandlede overflade er særdeles glat og

forhindrer lipider fra f.eks. sminke, creme og tårefilm i

at sætte sig fast på linserne. Faktum er, at AIR OPTIX®månedslinser

har større modstandsdygtighed mod

belægninger end nogen anden kontaktlinse på

markedet † . Desuden giver overfladebehandlingen en

lavere fugtningsvinkel, hvilket er med til at sikre bedre

genfugtning og komfort.

Hver gang en af dine kunder sætter et par AIR OPTIX®månedslinser

i, kan du være helt sikker på, at TriComfort

-teknologien holder øjnene sunde hele dagen - uanset

synsfejl og livsstil. AIR OPTIX®-månedslinser kan anvendes

til døgnbrug eller dagbrug og fås til korrektion af

myopi, hyperopi og astigmatisme og desuden også til

presbyopi takket være AIR OPTIX® AQUA Multifocal,

det sidste nye medlem i AIR OPTIX®-serien.

4,5 2-ugerslinser

4,0

3,8

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

Overlegen modstandsdygtighed mod belægninger 4

ACUVUE®

ADVANCE®

2,8

ACUVUE®

OASYS®

1,6

Lipidabsorbtion efter brug

1,3

Månedslinser

Mindre grad af lipidbelægninger

0,3 †† 0,09 ‡

PureVision® Biofinity® AIR OPTIX®

NIGHT & DAY®

AQUA

AIR OPTIX®

AQUA

Ved brug af linserne i henhold til producentens anvisninger. AOSEPT® PLUS anvendt til rensning

og desinfektion. De angivne værdier er medianværdier.

AIR OPTIX® – fås til myopi, hyperopi, astigmatisme og presbyopi.

Referencer:

1. Nash W, Gabriel M, Mowrey-McKee M. A comparison of various silicone hydrogel lenses; lipid and protein deposition as a result of daily wear. Optom Vis Sci. 2010;87: E-abstract 105110.

2. In vitro measurement of contact angles on unworn lenses; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2009.

3. In vitro measurements compared to high water content (>50%) hydrogel lenses; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2008.

4. Nash W, Gabriel M,Mowrey-McKee M. A comparison of various silicone hydrogel lenses; lipid and protein deposition as a result of daily wear. Optom Vis Sci. 2010;87:E-abstract 105110.

† Compared to Biofinity,® PureVision,® ACUVUE® OASYS,® ACUVUE® ADVANCE® and Avaira® contact lenses.

†† Alle forskelle mellem AIR OPTIX® NIGHT & DAY AQUA-kontaktlinser og andre fabrikater er statistisk sikre. p


anchen

Mød nye

italienske

firmaer på

Opti

Det italienske flag vil veje tæt på udstillingen

”Walk of Frame“ i Hal C1. Her har

elleve mindre italienske firmaer valgt at

slå sig sammen for at fremtræde mere

synligt. For flere af dem er det første

gang, de deltager på en messe.

Opti App

Som en ny service kan besøgende

hente en fri App på:

www.opti-munich.com

App’en er en ideel guide til planlægning

af besøget. Det er nemt at finde standene,

og der er en oversigt over foredragene

i Opti Forum.

Opti afholdes i perioden

25.-27. januar 2013.

58


Ny udgave af Grading Scales

Johnson & Johnson Vision Care har offentliggjort

en revideret udgave af de velkendte Efron

grading scales. Skalaerne, der oprindeligt blev

udviklet af professor Nathan Efron, findes nu

i en komprimeret form og under et nyt navn –

The Vision Care Institute® Clinical Grading Scales.

Opdateringerne, der bl.a. omfatter ny information om

belysningsteknikker med spaltlampe. De oprindelige skalaer,

der i mange år har været værdsat af optikerne, vil

efter opdateringen være et endnu mere værdifuldt værktøj

for optikere og gøre det nemmere at vurdere de komplikationer,

de møder i klinikken.

Johnson & Johnson Vision Care har udarbejdet en vejledning

til vurdering af de kumu lative effekter af UV-stråling

på øjet, som bliver et vigtigt supplement til de nye skalaer.

Det er almindelig kendt, at akkumulerede UV-skader i øjet

kan forårsage en række forskellige lidelser som pinguecula,

pterygium og kortikal katarakt. Der er øget opmærksomhed

omkring problemet med UV-stråling, og udover

en vejledning til vurdering af UV-skaderne får optikerne

også tip om, hvordan man fortæller kunderne om UVbeskyttelse.

De nye Clinical Grading Scales bidrager ikke blot til at lette

og forbedre vurderingen af kontaktlinsekomplikationer,

men giver også optikere mulighed for at tilbyde deres

patienter den allerbedste professionelle behandling.

Ryders Eyewear bygger bro mellem

optik-, sport-, og cykelbutikker

Ryders Eyewear har kreeret en QR kode som sidder på alle deres brillestandere. Når kunden kigger på

Ryders solbriller i sport- og cykelbutikker, bliver de informeret om mulighederne for styrkeglas i solbrillerne.

»

59


anchen

Ny Sales Manager til

Danmarks Optikerforening

Mandag d. 3. december startede Morten Gammelmark,

35 år, som ny Sales Manager i henholdsvis Danmarks

Optikerforening, Dansk Detail og Danmarks

Sportshandlerforening.

”Vi får en person, der er dedikeret til vores område,

og på den måde kan vi opnå en større synergi mellem

indholdet og annonceringen. Det ser vi en som en stor

fordel for både foreningerne og annoncørerne.”

De seneste år har Morten arbejdet som Sales Manager

i DG Media, hvor han bl.a. har varetaget annoncesalget

for Optikeren.

De tre foreninger har nu indgået en samarbejdsaftale

om at få Morten In-House, og det glæder formand Per

Michael Larsen.

Morten skal primært varetage salget af annoncer til

Optikeren og sekundært andre sponsoropgaver. For

eksempel var han involveret i udstillingen i forbindelse

med den netop overstået Optometri- og Kontaktlinsekonference.

Generalforsamling i

Dansk ErhvervsOptik 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Dansk ErhvervsOptik

Onsdag den 16. april 2013, kl. 18.00

på foreningens adresse: Langebrogade 5, 1411 København

Generalforsamling i dAnmarks

Optikerforening 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Danmarks Optikerforening

Torsdag den 21. marts 2013, kl. 18.00

på foreningens adresse: Langebrogade 5, 1411 København

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om

foreningens virksomhed i det

forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsregnskabet

for foreningen.

3. Godkendelse af bestyrelsens

budgetforslag, herunder fastsættelse

af kontingent og

bestyrelseshonorarer.

4. Forslag fra bestyrelsen eller

medlemmerne.

Forslag skal være foreningen

i hænde senest 21 dage før

generalforsamlingen – det vil

sige senest tirsdag den

26. marts 2013.

Der serveres en sandwich,

kaffe og vand.

Tilmelding til sandwich

senest den 12. april 2013.

På e-mail:

dn@danskerhvervsoptik.dk

eller fax 4576 6576

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om

foreningens virksomhed i det

forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsregnskabet

for foreningen.

3. Godkendelse af bestyrelsens

budgetforslag, herunder fastsættelse

af kontingent og

bestyrelseshonorarer.

4. Forslag fra bestyrelsen eller

medlemmerne.

Forslag skal være foreningen

i hænde senest 21 dage før

generalforsamlingen – det vil

sige senest torsdag den

28. februar 2013.

Der serveres en sandwich,

kaffe og vand.

Tilmelding foretages på

foreningens hjemmeside

www.optikerforeningen.dk

senest den 18. marts 2013.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen,

suppleanter og revisor.

6. Eventuelt.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen,

suppleanter og revisor.

6. Eventuelt.

DANMARKS

OPTIKERFORENING

60


kurser

Den gode

synsundersøgelse

Undervisere:

Kurset for dig der vil foretage en

grundig synsundersøgelse uden at

være i prøverummet i timevis.

Dette aftenkursus handler om den problembaserede synsprøve,

og giver dig et værktøj at styre efter, når relevante

målinger skal udvælges med henblik på at spare tid uden at gå

på kompromis med kvaliteten.

Du lærer at udvælge de relevante målinger med afsæt i den

enkelte klient..

Optometrist Vibeke Andersen,

professions bachelor i optometri,

Underviser ved KEA.

Optometrist Anette Ristorp Ohlsen,

professionsbachelor i optometri,

Underviser ved KEA

Danmarks Optikerforening 2012

Uge Dato Længde Emne Sted

11 12. marts Aftenkursus

11 14. marts Aftenkursus

Den gode synsundersøgelse

– hvad tager den ansvarlige optometrist med i sin undersøgelse?

Indlægsholdere: Vibeke Andersen & Anette Ristorp Ohlsen - KEA

Den gode synsundersøgelse

– hvad tager den ansvarlige optometrist med i sin undersøgelse?

Indlægsholdere: Vibeke Andersen & Anette Ristorp Ohlsen - KEA

KEA, Frederiksberg

DCOVS, Randers

16 17. april Aftenkursus Glæd dig, vi arbejder med en spændende foredragsholder

16 18.april Aftenkursus Glæd dig, vi arbejder med en spændende foredragsholder

Læs mere på www.optikerforeningen.dk/kursus

Tilmelding til: Maj-Britt Frigast, tlf.: 4586 1533, fax: 4576 6576, e-mail: kursus@optikerforeningen.dk

62


sæt i din

Kalender

8. – 10. februar 2013

Optometridagene

Årsmøde i Sveriges

Optikerforbund

Upsala, Sverige

25. - 27. januar 2013

opti ‘13

International Trade

Show for Trends in

Optics

New Munich Trade

Fair Centre, Munich

www.opti-munich.

com

12. – 14. februar 2013

The Eye Show.

The London ExCeL International

Exhibition

Centre, London

http://www.theeyeshow.com

27. februar – 1. marts

2013

China (Shanghai)

International Optics

Fair

Shanghai World Expo

Exhibition And

Convention Center

Shanghai, China

www.biztradeshows.com/tradeevents/china

2. - 4. marts 2013

Mido 2013 International

messe for briller

og optik.

Rho-Pero, Milano

www.mido.it

15. - 17. marts 2013

International Vision

EXPO East 2012

New York

www.visionexpoeast.com

21. marts 2013

Generalforsamling

i Danmarks

Optikerforening

Langebrogade 5

1411 København K

16. april 2013

Generalforsamling i

Dansk ErhvervsOptik

Langebrogade 5

1411 København K

18. - 21. april 2013

European Academy of

Optometry and Optics

European Council of

Optometry and Optics

World Council of

Optometry

Malaga, Spanien

http://www.malaga2013.info/

26. - 28. april 2013

Landsmøde i Norges

Optikerforbund

Bergen, Norge

6. - 9. juni 2013

BCLA,

Manchester, U.K.

www.bcla.org.uk

3. – 5. oktober 2013

International Vision

EXPO West 2013

Sands Expo &

Convention Center,

Las Vegas

www.visionexpowest.com

23. – 26. oktober 2013

American Academy

of Optometry

Seattle, USA

3. november 2013

Synoptik-Fondens

seminar for øjenlæger

og optikere

Radisson SAS

Scandinavia Hotel,

København.

www.synoptikfonden.dk

7. - 9. november 2012

Hong Kong Optical

Fair

Hong Kong

http://www.hktdc.

com/fair/hkopticalfair-en/

Adresser & telefonnumre

DANMARKS

OPTIKERFORENING

Sekretariat:

Langebrogade 5

1411 København K

Tlf. 45 86 15 33

Fax 45 76 65 76

Telefontid: 9-16,

fredag 9-15

E-mail:

do@optikerforeningen.dk

www.optikerforeningen.dk

Arbejdende formand

Per Michael Larsen,

Bestyrelsen:

Formand:

Per Michael Larsen,

Tlf. 20 28 82 37

Næstformand:

Steen Saust,

Tlf. 40 19 96 60

Erik Sewerin,

Tlf. 44 97 05 06

Rasmus Dalsgaard,

Tlf. 66 13 50 54

Jeanet Lehmbeck,

Tlf. 76 50 01 50

Rasmus Planck,

Tlf. 38 78 58 22

Søren Broberg,

Tlf. 36 88 86 86

Tom Skovbon,

Tlf. 70 26 09 08

DANSK ERHVERVSOPTIK

Sekretariat:

Langebrogade 5

1411 København K

Tlf. 45 16 26 80

Fax 45 76 65 76

Telefontid: 9-15,

fredag 9-12

Optikeren

ANSVARLIG OVERFOR

PRESSELOVEN:

Per Michael Larsen

Formand for

Danmarks Optikerforening

ÅRSABONNEMENT:

6 numre:

Kr. 460.- ekskl. moms

+ porto.

E-mail:

deo@danskerhvervsoptik.dk

www.danskerhvervsoptik.dk

BESTYRELSEN:

Formand:

Michael Bruun,

Tlf. 48 79 66 30

Næstformand:

Gert Larsen,

Tlf. 47 77 12 13

Hans Jacobsen,

Tlf. 20 64 46 00

Helen Madsen,

Tlf. 41 88 48 48

OPTIKERNES

KOMPETENCE-

UDVIKLINGSFOND

Sekretariat:

Upsalagade 20, 4.,

2100 København Ø

Tlf. 35 47 34 00 –

Fax 35 47 34 90

Formand:

Anette Pedersen

Tlf. 35 47 34 00

Næstformand:

Svend Berg

Tlf. 22 62 09 33

OPTIKBRANCHENS

LEVERANDØRFORENING

Formand:

Jesper Jensen,

Frands Jensen A/S

Sekretariat:

Advokat

Christiane Schaumburg

Klampenborgvej 27

2930 Klampenborg

Tlf. 33 13 33 31

Fax 44 91 00 81

Ekstra blade til samme

adresse:

6 numre:

Kr. 250 - ekskl. moms

+ evt. mer-porto.

Eftertryk af bladets

artikelstof er kun tilladt

med skriftlig tilladelse.

SERVICEFORBUNDET

– URMAGERNE OG

OPTIKERNE

Formand:

Anette Pedersen

Upsalagade 20, 4.,

2100 København Ø

Tlf. 35 47 34 00

Fax 35 47 34 90

www.uol.dk

KEA – Københavns

Erhvervsakademi

Optometriafdelingen

Nordre Fasanvej 27

2000 Frederiksberg

Tlf. 38 17 70 00

www.kea.dk/optometri

OPTIKERHØJSKOLEN

Vester Allé 26,

8900 Randers C

Tlf. 87 10 04 74

www.optikerskolen.dk

ØJENFORENINGEN

VÆRN OM SYNET

Ny Kongensgade 20, 1.

1557 København V

Tlf. 33 69 11 00

Fax 33 69 11 01

DET DANSKE

OPTIKMUSEUM

Formand:

Pia Nygaard

Bilstrupvej 73,

7800 Skive

Tlf. 97 52 32 05

Bankkontonummer:

9260 265-57-32945

Næste nummer af

OPTIKEREN (nr. 2, 2013)

udkommer 27.02.2013

Stof til dette nummer skal være

redaktionen i hænde senest

25.01.2013.

Annoncer til dette nummer skal

være Morten Gammelmark,

Danmarks Optikerforening i

hænde senest den 24.01.2013.

63


AIR OPTIX ® AQUA MULTIFOCAL

Klart og tydeligt syn på alle afstande*

BEGYNDENDE PRESBYOPI

PRESBYOPI I SENERE STADIER

Precision Profile Lens-designet giver et klart syn på alle afstande

med glidende overgang fra nær til fjern.

Jævn overgang fra begyndende til senere stadier af presbyopi

takket være 3 ADD-systemet.

86 % af AIR OPTIX ® AQUA MULTIFOCAL-linserne fungerer

ved første tilpasning hos personer med begyndende presbyopi. 1

Hvis du har spørgsmål, kontakt da din Alcon ® -repræsentant eller vores

kundeservice.

*In emerging presbyopes. AIR OPTIX ® AQUA Multifocal (lotrafilcon B) Dk/t = 138 @ -3.00D. AIR OPTIX ® AQUA Multifocal:

For daily wear or up to 6 nights extended wear for presbyopia. References: 1. Alcon ® , data on file, 2008.

ALCON, Telefon: 46 38 00 00, Stora Åvägen 25, S-436 34 Askim, Sweden, www.cibavision.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!