08.05.2014 Views

Mange nye muligheder med Ortho-K - Danmarks Optikerforening

Mange nye muligheder med Ortho-K - Danmarks Optikerforening

Mange nye muligheder med Ortho-K - Danmarks Optikerforening

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FAGLIGT STOF<br />

14<br />

<strong>Mange</strong> <strong>nye</strong> <strong>muligheder</strong> <strong>med</strong> <strong>Ortho</strong>-K<br />

Der er sket store fremskridt indenfor behandling <strong>med</strong> orthokeratologi i de seneste 5-6 år. I dag kan man ikke<br />

blot behandle myope <strong>med</strong> høje cylinderværdier, men også hyperope. Samtidig er der kolossal interesse i videnskabelige<br />

kredse for <strong>Ortho</strong>-K’s evne til at bremse udviklingen af myopi.<br />

Af Claus Suk Yong Jacobsen<br />

Der findes stadig en del myter om<br />

<strong>Ortho</strong>-K i Danmark, også blandt optikere.<br />

En af dem er, at <strong>Ortho</strong>-K ikke virker<br />

eller ikke har nogen dokumenteret<br />

virkning.<br />

Det er ikke rigtigt: Den direkte virkning<br />

af <strong>Ortho</strong>-K er meget veldokumenteret. I<br />

forhold til effekten på synet i dagtimerne<br />

og i forhold til bremsningen af<br />

udvikling af myopi, findes der klare og<br />

entydige målinger fra hele verden.<br />

Det, der stadig mangler, er den videnskabelige<br />

forklaring på, hvordan det at<br />

flytte lyset længere bagud på retina<br />

påvirker øjet hjernen til at sende det<br />

signal, at øjet skal stoppe sin aksiale<br />

vækst.<br />

En pilotundersøgelse udført af professor<br />

Pauline Cho fra Polyteknisk<br />

Universitet i Hong Kong – en undersøgelse,<br />

der stadig mangler at blive udført<br />

<strong>med</strong> kontrolgrupper og randomisering<br />

– peger på, at reduktionen i<br />

udviklingen af myopi er permanent i<br />

den forstand, at udviklingen af myopi<br />

ganske vist fortsætter, hvis behandling<br />

<strong>med</strong> <strong>Ortho</strong>-K afbrydes, men den<br />

fortsætter kun <strong>med</strong> samme grad af tilvækst<br />

som før <strong>Ortho</strong>-K.<br />

Myopiudviklingen indhenter ikke det<br />

forsømte, så at sige.<br />

Flere forældre vælger <strong>Ortho</strong>-K til børnene<br />

En anden myte er, at <strong>Ortho</strong>-K er en risikabel<br />

procedure. Et stigende antal forældre<br />

i Danmark vælger <strong>Ortho</strong>-K til<br />

deres børn, fordi behandlingen ikke<br />

blot korrigerer for børnenes myopi,<br />

men samtidig begrænser det synshandicap<br />

deres børn skal leve <strong>med</strong> resten af<br />

livet.<br />

Ifølge Finn Kristensen, der er partner i<br />

Con-Lens i Horsens, vil forældre ofte<br />

vælge <strong>Ortho</strong>-K til sig selv, før de tillader<br />

det på deres børn – de skal lige<br />

sikre sig, at det ikke er ubehageligt eller<br />

farligt.<br />

Con-Lens fremstiller hårde linser til<br />

specialtilpasninger og leverer <strong>Ortho</strong>-K<br />

linser til stort set alle de danske optikere,<br />

der tilbyder <strong>Ortho</strong>-K.<br />

Finn Kristensens egne døtre har <strong>med</strong><br />

stor succes anvendt <strong>Ortho</strong>-K i årevis.<br />

”Min datter var en af de første, vi lavede<br />

<strong>Ortho</strong>-K linser til for seks år siden.<br />

Dengang var hun lige knap 15 år gammel.<br />

Hun er 21 i dag. Hun var -3.25<br />

<strong>med</strong> -1 cylinder. I dag kan hun læse<br />

tekst-tv, selv om hun har haft linserne<br />

af en uge”, fortæller Finn Kristensen.<br />

Den yngre datter fik <strong>Ortho</strong>-K, da hun<br />

var 11 år, hvor hendes øjne målte -1D.<br />

Datteren er i dag 15 år gammel og måler<br />

stadig -1D.<br />

Tårevæsken omformer epitelet<br />

En tredje myte er, at <strong>Ortho</strong>-K linsen<br />

virker ved at presse på hornhinden. Den<br />

direkte virkning af <strong>Ortho</strong>-K er imidlertid<br />

en subtil omformning af hornhindens<br />

epitel ved hjælp af trykket fra<br />

tårevæsken i depotet mellem epitel og<br />

<strong>Ortho</strong>-K linse.<br />

0,05 mm svarer til en reduktion på<br />

0,25D.<br />

”Med <strong>Ortho</strong>-K flytter du noget af huden<br />

ud og opmagasinerer det andre<br />

steder på cornea. Du får et fladere område<br />

på cornea, men også en ring rundt<br />

om cornea, der er krummere. Den<br />

krummere ring er det, der gør, at det<br />

perifere syn bliver anderledes”, forklarer<br />

Finn Kristensen.<br />

Det betyder også, at <strong>Ortho</strong>-K linsen automatisk<br />

udglatter hornhindens epitel,<br />

så cylinder-værdier helt op til 4 korrigeres.<br />

Tårevæsken i depotet mellem<br />

<strong>Ortho</strong>-K linsen og epitelet udglatter<br />

øjets overflade og skaber en ensartet<br />

kurve.<br />

Varigheden af bæreperiode og omformningens<br />

holdbarhed afhænger i nogen<br />

grad af kvaliteten af det individuelle<br />

øjes epitel, der har forskellig massefylde,<br />

tykkelse, omfang og elasticitet.<br />

Typisk vil en <strong>Ortho</strong>-K patient begynde<br />

<strong>med</strong> at bære <strong>Ortho</strong>-K hele natten hver<br />

nat. I nogle tilfælde vil det ikke række<br />

til en komplet synskorrigering.<br />

Eksempelvis kan en patient, der har -7D<br />

opnå -2D i hverdagen <strong>med</strong> <strong>Ortho</strong>-K i<br />

begyndelsen, men efter en periode


FAGLIGT STOF<br />

bringes yderligere ned til 0.<br />

Nogle oplever, at de efter en periode<br />

<strong>med</strong> <strong>Ortho</strong>-K skal bære linserne sjældnere,<br />

helt ned til hver tredje nat, for at<br />

opleve perfekt syn i de vågne timer.<br />

Der er <strong>med</strong> andre ord en semi-permanens<br />

i behandlingen eller i hvert fald<br />

en tendens til, at epitelet beholder den<br />

fladere struktur i længere tid. Nogle<br />

undersøgelser peger på, at stroma bliver<br />

omdannet efter længere tids brug<br />

af <strong>Ortho</strong>-K.<br />

15<br />

Hvordan <strong>Ortho</strong>-K bremser udviklingen<br />

af myopi<br />

Men den mest interessante virkning er<br />

selvfølgelig <strong>Ortho</strong>-K’s dokumenterede<br />

virkning på udviklingen af myopi. Et<br />

stort sæt af undersøgelser viser, at<br />

<strong>Ortho</strong>-K i gennemsnit halverer den hastighed,<br />

hvor<strong>med</strong> myopi udvikler sig<br />

hos børn og unge.<br />

Den udbredte opfattelse er, at <strong>Ortho</strong>-K<br />

er en af flere måder at korrigere for<br />

myopi. Behandlingen korrigerer ikke<br />

blot for myopi, men bremser samtidig<br />

udviklingen af myopi hos børn og unge.<br />

Myopi er forårsaget af hornhindens for<br />

skarpe krumning i forhold til for høj<br />

vækst i øjets aksiale længde.<br />

Virkningen af <strong>Ortho</strong>-K behandling kan<br />

direkte måles på den aksiale længde:<br />

Øjet holder op <strong>med</strong> at vokse så meget,<br />

hvilket ifølge den <strong>nye</strong>ste forklaringsmodel<br />

hænger sammen <strong>med</strong>, at epitelet<br />

omdannes på en måde, der får lyset til<br />

at ramme retina mere nøjagtigt i den<br />

perifere del.<br />

Det sender et signal til hjernen om, at


FAGLIGT STOF<br />

16<br />

den aksiale vækst skal bremses, fordi<br />

øjet så at sige er langt nok allerede.<br />

Almindelige kontaktlinser korrigerer for<br />

krumningsfejl på hornhinden, men<br />

bremser ikke udviklingen af myopi.<br />

Det betyder for eksempel, at et barn<br />

<strong>med</strong> -1,25D i 15-års alderen kan ende<br />

som -3,25D som 21-årig, hvor hun<br />

uden behandling formentlig kunne<br />

være endt <strong>med</strong> omkring -7D.<br />

<strong>Ortho</strong>-K udfordrer forskerne<br />

Der er stadig et element af spekulation<br />

<strong>med</strong> hensyn til omfanget af den individuelle<br />

reduktion. Komparative undersøgelser<br />

af udviklingen af myopi i udvalgte<br />

grupper viser klart, at<br />

udviklingen samlet set følger en ret<br />

stabil kurve.<br />

Samtidig er kurven langt stejlere for de,<br />

der korrigeres <strong>med</strong> almindelige linser,<br />

altså bløde kontaktlinser, formfaste<br />

kontaktlinser og silikone-hydrogeler.<br />

Hvor meget de enkelte <strong>Ortho</strong>-K bærere<br />

vinder på behandlingen er sværere at<br />

dokumentere, fordi <strong>Ortho</strong>-K typisk<br />

påbegyndes tidligt i barnets liv, så snart<br />

der konstateres myopi.<br />

Når behandlingen først er i gang, er det<br />

svært at få lov at afbryde den tilstrækkelig<br />

længe til at måle på udviklingen<br />

af myopi uden <strong>Ortho</strong>-K, for det indebærer<br />

jo et forventeligt tab i forhold til<br />

den samlede bremsning af myopien.<br />

En fremskrivning på baggrund af eventuelle<br />

tidligere journaler giver ikke et<br />

videnskabeligt akkurat billede, så dette<br />

er stadig et område, hvor forskningen<br />

halter bagud.<br />

Men man må formode, at udviklingen<br />

vil følge det gennemsnitlige niveau for<br />

myopiudvikling, og at der altså er tale<br />

om cirka 50 procent reduktion af den<br />

permanente synsfejl, når en person er<br />

ude over udviklingsalderen.<br />

”Man tester flere forskellige steder i<br />

verden for at dokumentere virkningen<br />

af <strong>Ortho</strong>-K. Forskningen styres fra<br />

Austin University i Texas, hvor der også<br />

køres en kontrolgruppe. Man måler<br />

krumningen på cornea og den aksiale<br />

længde. Undersøgelserne har blandt<br />

andet vist, at når du dividerer den aksiale<br />

længde <strong>med</strong> krumningen og får 3<br />

eller derover, så vil 85 procent af 4700<br />

testklienter udvikle myopi”, siger Finn<br />

Kristensen.<br />

Han peger på flere enkelttilfælde, hvor<br />

der tilsyneladende er opnået ikke blot<br />

et fuldstændigt stop af øjets abnorme<br />

forlængelse, men også en reduktion af<br />

myopien.<br />

”Når man kan bevise, at man kan reducere<br />

den aksiale længde, så er det bevist,<br />

at man kan reducere myopien”, siger<br />

Finn Kristensen som forklaring på<br />

den enorme interesse for <strong>Ortho</strong>-K i videnskabelige<br />

kredse.<br />

Variationer i epitelet betinger behandlingen<br />

En fjerde myte omhandler den gruppe<br />

af patienter, som kan omfattes af<br />

<strong>Ortho</strong>-K. <strong>Mange</strong> opfatter stadig <strong>Ortho</strong>-<br />

K som en behandling, der udelukkende<br />

retter sig mod myope <strong>med</strong> ret lave dioptrier<br />

og cylinder-værdier.<br />

<strong>Ortho</strong>-K som behandlingsform har i det<br />

En ny definition på myopi er forholdet mellem krumning og<br />

aksial længde. En undersøgelse blandt 4700 testklienter viser,<br />

at når den aksiale længde deles <strong>med</strong> krumningen vil 85 procent<br />

af patienter <strong>med</strong> værdien 3 eller derover udvikle myopi.


FAGLIGT STOF<br />

18<br />

seneste årti udviklet sig fra at være<br />

mere eller mindre eksklusiv for myope<br />

<strong>med</strong> op til -5D og 1,5 cylinder til også<br />

at omfatte svært myope <strong>med</strong> meget<br />

høje dioptrier.<br />

I kraft af den teknologiske udvikling,<br />

øget viden om epitelets modulerbarhed<br />

og større klinisk erfaringsgrundlag, kan<br />

man i dag korrigere for helt op til -8D<br />

og 4 cylinder, selv om dette absolut<br />

ikke er normen.<br />

Epitelet har forskellig tykkelse og massefylde<br />

hos forskellige patienter, og<br />

man vil typisk opleve store udsving i<br />

epitelets fleksibilitet.<br />

For personer <strong>med</strong> meget elastisk epitel<br />

foregår omformningen hurtigere, men<br />

så falder epitelet også hurtigere tilbage<br />

til sin oprindelige form. Efter en periode<br />

<strong>med</strong> <strong>Ortho</strong>-K vil dog selv personer<br />

<strong>med</strong> meget elastisk epitel kunne bruge<br />

<strong>Ortho</strong>-K om natten og se klart hele<br />

næste dag.<br />

Personer <strong>med</strong> mindre elastisk epitel kan<br />

opleve, at de ret hurtigt kan springe<br />

hele nætter over, og i nogle tilfælde får<br />

korrektionen varighed på helt op til 5<br />

dage efter nogle måneders brug.<br />

Typisk foretages korrektion i trin af op<br />

til 5 dioptrier for ikke at overbelaste<br />

epitelet. Når det yderste hudlag på cornea<br />

skubbes, bliver overfladen også<br />

tyndere.<br />

Det, som optikere for alt i verden skal<br />

undgå, er at beskadige epitelet, så der<br />

kommer sår. For <strong>nye</strong> optikere, der giver<br />

sig i kast <strong>med</strong> <strong>Ortho</strong>-K, er det dog ret<br />

let at undgå at gøre skade på øjet.<br />

Hans Bleshøy fra Skive Synsplejeklinik<br />

anbefaler, at man først og fremmest<br />

Det visuelle feedbacksystem<br />

er nøglen til at<br />

forstå, hvordan udfladning<br />

af cornea fører til<br />

forkortelse af øjets aksiale<br />

længde.<br />

sørger for i begyndelsen at holde sig til<br />

myope <strong>med</strong> -5D eller derunder.<br />

<strong>Ortho</strong>-K er også for hyperope<br />

Når hornhinden kan gøres mere konkav,<br />

kan den også gøres mere konveks.<br />

Virkningen af <strong>Ortho</strong>-K er en anelse<br />

mere holdbar på myope end hyperope,<br />

idet epitelet hellere vil fastholde den<br />

fladere form end den mere kurvede.<br />

<strong>Ortho</strong>-K mod hyperopi er relativt nyt i<br />

Skive Synsplejeklinik, men ikke på verdensplan.<br />

”I 2000 talte jeg <strong>med</strong> den første person,<br />

der allerede havde lavet <strong>Ortho</strong>-K til hyperope.<br />

Han havde lavet <strong>Ortho</strong>-K siden<br />

1991, og han var en af de første”, siger<br />

Finn Kristensen.<br />

Men i Skive Synsplejeklinik – en specialklinik<br />

associeret <strong>med</strong> Con-Lens – er<br />

der i dag 10 klienter, der bærer <strong>Ortho</strong>-K<br />

linser til korrektion af hyperopi.<br />

De behandles af Hans Bleshøy, der siden<br />

2003 har behandlet og fulgt 150<br />

<strong>Ortho</strong>-K patienter udover de mange<br />

andre typer specialtilpasninger, der tilbydes<br />

i Dansk Kontaktlinse Tilpasning.<br />

Samtidig <strong>med</strong> de øvrige fremskridt indenfor<br />

<strong>Ortho</strong>-K er det i kraft af kvadrant-teknologi<br />

muligt at indsætte ekstra<br />

cylinder i linsen.<br />

”Med kvadrant-systemet er vi i stand til<br />

at modificere øjet ved at dele øjet op i<br />

fire <strong>med</strong>ianer og modificere hver <strong>med</strong>ian<br />

i den facon, vi gerne vil opnå,<br />

altså den tilstræbte styrke”, forklarer<br />

Finn Kristensen.<br />

Con-Lens har som den eneste danske<br />

producent af <strong>Ortho</strong>-K linser og leverandør<br />

til stort set alle de omkring 25<br />

optikere i Danmark, der i dag tilbyder<br />

behandlingsformen, stor indsigt i<br />

<strong>Ortho</strong>-K.<br />

Con-Lens driver samtidig specialklinikken<br />

Skive Synsplejeklinik, hvor optometrist<br />

Hans Bleshøy tilbyder <strong>Ortho</strong>-K<br />

samt en lang række andre speciallinsetilpasninger.<br />

<strong>Ortho</strong>-K omformer ikke cornea, men presser en del af<br />

epitelet udefter, så der opstår et fladere område på cornea,<br />

omgivet af en krummere ring, der korrigerer det perifere<br />

syn.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!