DOS BULLETIN - Dansk Ortopædisk Selskab

ortopaedi.dk

DOS BULLETIN - Dansk Ortopædisk Selskab

Moms på attester pr. 1. april 2005

Ved årsmødet 3. maj 2005 i Forsikringslægernes forening fremgik det, at

ikke alle kolleger er helt på omgangshøjde med de nye krav til momsregistrering

og –regnskab pr. 1. april 2005 – derfor dette reminder-indlæg.

Efter en EU-sag om momspligt på lægeydelser, herunder attester, er det

retsligt præciseret at den tidligere momsfritagelse er begrænset betydeligt.

Alle attester med det formål ”at andre kan træffe beslutning” i forvaltnings-

eller erstatningsspørgsmål – er momspligtige.

Kun attester, der har til formål at beskytte eller retablere en sundhedstilstand,

er stadig momsfrie – det er ikke eksemplificeret hvilke typer attester

denne undtagelse omfatter.

Derimod står det fast at alle almindelige speciallægeerklæringer, ledskemaer

m.m. er momspligtige.

Momspligten er formuleret som en ny praksis med virkning fra 1. april

og altså uden tilbagevirkende kraft.

Den personlige momspligt indtræder når ”det er åbenlyst at årets

momspligtige omsætning vil overstige 50.000 kr.”

50.000 kr. er således registreringsgrænsen for et års samlede omsætning

og ikke en momsfri bundgrænse for de første 50.000 kr.

Herefter skal vi, for hver momspligtige attest fremsende en faktura med

Lægens navn og adresse

Modtagers navn og adresse

Udstedelsesdato eller fakturadato

Fortløbende fakturanummering

Ydelsens art (attestens art eks.: Speciallægeerklæring)

Ydelsens grundbeløb

Gældende momssats (25%) og momsbeløbets størrelse

Samlet faktura-beløb

Evt. Betalingssted og betalingsvilkår

28

More magazines by this user
Similar magazines