Henrik Palm 1.HF Evidens

ortopaedi.dk

Henrik Palm 1.HF Evidens

Hoftenære Frakturer,

Evidens og Forskning

Henrik Palm

Overlæge og leder af

Hoftefraktur Enheden

Hvidovre Hospital

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Indhold (20 min)

Formål:

At skabe forståelse for evidens og

forskning på hoftenære frakturer

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Indhold (20 min)

• Patienten

• Forskningsområder

• Studietyper

Evidens

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Patienten

• 10.000 /år = 2,2% sengedage

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

• >80 år, ¾ kvinder, co-moribiditet

• Demens og Delir

• 20-30 % mortalitet efter 1 år

• 10-20 % re-opereret efter 1 år

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Patienten

• 10.000 /år = 2,2% sengedage

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

• >80 år, ¾ kvinder, co-moribiditet

• Demens og Delir

• 20-30 % mortalitet efter 1 år

• 10-20 % re-opereret efter 1 år

=> Hvad ser I med en forskers øjne??

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Patienten

• 10.000 /år = 2,2% sengedage => Stor indlagt population

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

• >80 år, ¾ kvinder, co-moribiditet => Gamle og heterogene

• Demens og Delir => Svær inklusion

• 20-30 % mortalitet efter 1 år => Lost to follow-up

• 10-20 % re-opereret efter 1 år => Noget at tage fat på!!

=> Hvad ser I med en forskers øjne??

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Forskningsområder

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

Uhm… Noget rigtig

ortopædkirurgi

.

?

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Forskningsområder

Patienten

Operative

Fraktur, Implantat, Teknik

Ort.Kir.

Områder

Studietyper

Peri-operative

Smerte, væske, transfusion, ernæring

Anæst.

Evidens

Medicinske

Co-morbiditet, medicinsanering

Geri, Praksis

Profylakse

Fald, DVT, Osteoporose

Geri, Praksis, Endo

Rekonvalescens

Mobilitet, Styrke, Netværk, Bolig

Fys, Praksis

Logistiske

Mandskab, Uddannelse, Tilsyn

Ledelse

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Studie Typer

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Studie Typer

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

• Biomekaniske

• Randomiserede

• Databaser

• Observatør på klassifikationer

• Expert opinion

• Tekniske beskrivelser

• Kasuistikker

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Studie Typer

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

• Biomekaniske

• Randomiserede

• Databaser

• Observatør på klassifikationer

• Expert opinion

• Tekniske beskrivelser

• Kasuistikker

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Studie Typer

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

• Biomekaniske

• Randomiserede

• Databaser

• Observatør på klassifikationer

• Expert opinion

• Tekniske beskrivelser

• Kasuistikker

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Studie Typer

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

• Biomekaniske

• Randomiserede

• Databaser

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

• Biomekaniske

• Randomiserede

• Databaser

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Studie Typer

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

• Biomekaniske

• Randomiserede

• Databaser

– Landsdatabaser / multicenter / enkeltcenter

– Deskriptive / Sammenlignende studier

– Konsekutive / Selekterede

– Prospektive / Retrospektive / Pro. indsamlet og retro. opgjort

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Studie Typer

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

• Biomekaniske

• Randomiserede

• Databaser

I: Basis

II: Stratificering

III: Outcome

IV: Radiologisk

Patient ID

Alder, køn

Boligform

Diagnose (ICD)

- Side

- Klassifikation

Procedure (ICD)

- Implantat (type)

- Kirurg/Supervisor

- BMI

- Mobilitet

- ASA

- Card, kol, demens

- Osteoporose

- Operative (blødn...)

- Periop. Sm, Hgb...

- Profyl: Inf/dvt/fald

Genindlæggelse

Reoperation

Mortalitet

Boligskifte

Rehabilitering

Outcome-scores:

- CAS, TUG, NMS

- (EQ-5D)

- (Harris Hip Score)

Røntgen/CT/RSA

Anatomi

Implantat:

- Position

- Migration

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Studie Typer

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

• Biomekaniske

• Randomiserede

• Databaser Nationale Indikator Projekt

I: Basis

II: Stratificering

III: Outcome

IV: Radiologisk

Patient ID

Alder, køn

Boligform

Diagnose (ICD)

- Side

- Klassifikation

Procedure (ICD)

- Implantat (type)

- Kirurg/Supervisor

- BMI

- Mobilitet

- ASA

- Card, kol, demens

- Osteoporose

- Operative (blødn...)

- Periop. Sm, Hgb...

- Profyl: Inf/dvt/fald

Genindlæggelse

Reoperation

Mortalitet

Boligskifte

Rehabilitering

Outcome-scores:

- CAS, TUG, NMS

- (EQ-5D)

- (Harris Hip Score)

Røntgen/CT/RSA

Anatomi

Implantat:

- Position

- Migration

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Studie Typer

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

• Biomekaniske

• Randomiserede

• Databaser Svenske Rikshöft

I: Basis

II: Stratificering

III: Outcome

IV: Radiologisk

Patient ID

Alder, køn

Boligform

Diagnose (ICD)

- Side

- Klassifikation

Procedure (ICD)

- Implantat (type)

- Kirurg/Supervisor

- BMI

- Mobilitet

- ASA

- Card, kol, demens

- Osteoporose

- Operative (blødn...)

- Periop. Sm, Hgb...

- Profyl: Inf/dvt/fald

Genindlæggelse

Reoperation

Mortalitet

Boligskifte

Rehabilitering

Outcome-scores:

- CAS, TUG, NMS

- (EQ-5D)

- (Harris Hip Score)

Røntgen/CT/RSA

Anatomi

Implantat:

- Position

- Migration

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Studie Typer

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

• Biomekaniske

• Randomiserede

• Databaser Svenske Rikshöft

I: Basis

II: Stratificering

III: Outcome

IV: Radiologisk

Patient ID

Alder, køn

Boligform

Diagnose (ICD)

- Side

- Klassifikation

Procedure (ICD)

- Implantat (type)

- Kirurg/Supervisor

- BMI

- Mobilitet

- ASA/Charlton

- Card, kol, demens

- Osteoporose

- Operative (blødn...)

- Periop. Sm, Hgb...

- Profyl: Infekt/DVT

Genindlæggelse

Reoperation

Mortalitet

Boligskifte

Outcome-scores:

- CAS, TUG, NMS

- (EQ-5D)

- (Harris Hip Score)

Røntgen/CT/RSA

Anatomi

Implantat:

- Position

- Migration

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Studie Typer

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

• Biomekaniske

• Randomiserede

• Databaser DFDB.dk

I: Basis

II: Stratificering

III: Outcome

IV: Radiologisk

Patient ID

Alder, køn

Boligform

Diagnose (ICD)

- Side

- Klassifikation

Procedure (ICD)

- Implantat (type)

- Kirurg/Supervisor

- BMI

- Mobilitet

- ASA/Charlton

- Card, kol, demens

- Osteoporose

- Operative (blødn...)

- Periop. Sm, Hgb...

- Profyl: Infekt/DVT

Genindlæggelse

Reoperation

Mortalitet

Boligskifte

Outcome-scores:

- CAS, TUG, NMS

- (EQ-5D)

- (Harris Hip Score)

Røntgen/CT/RSA

Anatomi

Implantat:

- Position

- Migration

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Fordele / Ulemper

Inklusion

Antal pt.

Follow-up

Formål

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

• Biomekaniske

• Randomiserede

• Databaser

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


To operationsmetoder

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

• Biomekanisk, 2x 10 kadaverknogler?

• Randomiseret, multicenter 2x 50 pt.?

• Database: Prospektivt konsekutivt, 2x 200 pt. >80% FU fra ét center?

Retrospektivt, 2x 40.000 pt. 60% FU i en landsdatabase?

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


To operationsmetoder

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

• Biomekanisk, 2x 10 kadaverknogler?

• Randomiseret, multicenter 2x 50 pt.?

• Database: Prospektivt konsekutivt, 2x 200 pt. >80% FU fra ét center?

Retrospektivt, 2x 40.000 pt. 60% FU i en landsdatabase?

Introduction of Methods

Register Studies

Pre-clinical testing

Initial Step

Prospective

Randomized Studies

Clinical Step I

Multicenter Study

Clinical Step II

Clinical Step III

Malchau PhD, Göteborg 1993

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Evidens

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Evidens

Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Patienten

Områder

Studietyper

Evidens

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Patienten

Områder

Operationsforsinkelse

… Flere undersøgelser viser øget mortalitet ved operationsforsinkelse

udover henholdsvis 24 (2) III og 48 timer (3) IIb. Andre viser ingen øget

mortalitet ved operationsforsinkelse, hverken ved operations forsinkelse

over 24 eller 48 timer (4) III (5) IIb. Det største studie (2) vedrører

129.522 patienter…

Anbefalinger

At det tilstræbes, at operationen ikke udsættes udover 24 timer af

kapacitetsmæssige grunde (C).

Studietyper

Evidens

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Konklusion

• Svær patientgruppe

• Multi-faktorielle årsags-sammenhænge

• Kombination af studie-typer

• Foreligger evidens, men sjældent på højeste level

• Stor mulighed for forbedring

• LÆS REFERENCE-PROGRAMMET!

Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012


Henrik Palm, Hvidovre Hospital Specialespecifikke kursus Onsdag d. 3. Oktober 2012

More magazines by this user
Similar magazines