How to place the pinns-temporær ekstern fiksation

ortopaedi.dk

How to place the pinns-temporær ekstern fiksation

How to place the pinns-temporær ekstern fiksation

Michael Brix, traumesektoren OUH. 1


How to place the pinns

Formål

1. Indikationer (hos hvem og hvornår)

2. Basisprincipper/biomekanik

3. Safe zones

4. Rammer, spanning

5. Praktiske eksempler

6. Diskussion

Michael Brix, traumesektoren OUH. 2


Indikationer

► 1. Damage control orthopaedics DCO

Gennemgået ved Henrik og Morten

Primær stabilisering af multiple frakturer

Multitraumepatienten

Foretages akut, når beslutning om DCO er taget

Michael Brix, traumesektoren OUH. 3


Indikationer

2. Midlertidig ekstern fiksation

Frakturer med dårlige bløddele

l

(Monotraumer med højenergifrakturer)

(Svære intraartikulære frakturer)

Michael Brix, traumesektoren OUH. 4


Indikationer

3. Bedste specialistbehandling

► Mange svære frakturer som bedst: Behandles i

dagtid af dedikerede kirurger

► Skal ex. marvsømninger laves i vagten af alle????

► I dagtid/vagt af traumatologer???

► Tager vi under diskussionen…….

Michael Brix, traumesektoren OUH. 5


Krav til systemet.

1. Det skal være simpelt at bruge

2. Det skal kunne bruges af vagthavende

3. Det skal være modulopbygget

4. Det skal være stabilt

5. Det skal være CT/MR kompatibelt

6. Der skal kunne bruges pinns i forskellig diameter

Michael Brix, traumesektoren OUH. 6


Basisprincipper

► Modulært

► Blokke

► Rods

► Clamps

► Pins

• pin diameter:

► max 1/3 af knogle-

diameter

Michael Brix, traumesektoren OUH. 7


Biomekanik

Tykkere bars er

mere stabile

Spredning af

pinde giver

større stabilitet

Jo tættere på

knoglen desto

større stabilitet

8

Michael Brix, traumesektoren OUH. 8


Isætning af pins (kend dit system)

øve, øve og øve

Michael Brix, traumesektoren OUH. 9


Isætning af pinns

(simpelt (i og hurtigt)

tit)

Michael Brix, traumesektoren OUH. 10


Grundlæggende regler - pinns

►Mindst to pinns i hvert fragment

►Pinns placeres centralt

►Bi

Bi-cortical fæste

►Mindst to cm fra frakturen

►Kend anatomien – bløddelsskade

►Tænk på definitiv behandling

►Anatomisk reposition er ikke

prioriteret

Michael Brix, traumesektoren OUH. 11


Modulær teknik

Michael Brix, traumesektoren OUH. 12


Modulær teknik

Michael Brix, traumesektoren OUH. 13


Safe-zones

(god teknik udvider safe zones)

Tænk på bløddele og den næste operation

Michael Brix, traumesektoren OUH. 14


Overvej hvordan definitiv

osteosyntese t skal placeres

Michael Brix, traumesektoren OUH. 15


Safe-zones

Aldrig perkutant på humerus

Se knoglen når du borer pinnen i

Michael Brix, traumesektoren OUH. 16


Safe zones pelvis

1. C-clamp er nr. 1, men der er pittfalls

2Alme 2. Alm. ex-fix helst kranielt for acetabulum, ikke i

bækkenvingen.

Michael Brix, traumesektoren OUH. 17


Michael Brix, traumesektoren OUH. 18


Hyppigste ex-fix:

∆-ramme

Temporær fiksation af

• Pilon frakturer

• Frakturluxationer af ankel

med bløddelshævelse

2 pinne i tibiae

1 calcaneuspinn gennemgående

1 pinn i 1 metatars (og evt.4)

Kan fordobles til 2 deltarammer

Michael Brix, traumesektoren OUH. 19


How to do it

Michael Brix, traumesektoren OUH. 20


Spanning the joint

Ved frakturer i og tæt ved leddet

Michael Brix, traumesektoren OUH. 21


Start med at ex fixe, det letter

bløddelshåndteringen

l dt

Michael Brix, traumesektoren OUH. 22


Særlige situationer-improviserimproviser

Michael Brix, traumesektoren OUH. 23


Eksplosionsulykke

CT angio uden

Kar til foden

Ex-fix og ro på bløddelene

Ilizarov og langt forløb.

Bevarede begge fødder

Michael Brix, traumesektoren OUH. 24


Definitiv behandling – hvornår?

►Multitraumer

• Dag 5-8 se tidl. foredrag

►Monotraumer

• Når bløddele tillader det

• Når ekspertisen er til

rådighed

Michael Brix, traumesektoren OUH. 25


Hvornår kan man konvertere?

► Bhandari et al (J Orthop Trauma 2005), Metaanalyse:

• Risiko for infektion når

► Pågående pin-infektion

infektion

► Ex fix har siddet i mere end 28 dage

► Della Rocca, Crist (J Am Acad Orthop Surg. 2006):

• Konvertering er sikker inden for 14 dage

Michael Brix, traumesektoren OUH. 26


Husk at revidere pinn huller !!!!!!

►Revider hudrand

►Fjern avitalt væv

►Skrab b borekanal

►Skyl med rigeligt NaCl

Michael Brix, traumesektoren OUH. 27


Temporær ekstern fiksation

►K.I.S.S KISS

Span the joint

Michael Brix, traumesektoren OUH. 28


Pilonfractur m ex-fix kommentarer?

Michael Brix, traumesektoren OUH. 29


Take home message

► 1. stil krav til, og kend dit udstyr, øve, øve

► 2. gå efter maksimal stabilitet, biomekanik

► 3. tænk på den næste operation

► 4. er du i tvivl, så temporær ex-fix

► 5. definitiv behandling når bløddele og ekspertise

tillader det

Michael Brix, traumesektoren OUH. 30


Det er aldrig for tidligt

at lære at lave ekstern fix

Michael Brix, traumesektoren OUH. 31


Diskussion

►Hvad skal laves akut af alle i vagten??

►Hvad skal temporært ex-fixes??

Michael Brix, traumesektoren OUH. 32

More magazines by this user
Similar magazines