TraumeManual - Dansk Ortopædisk Selskab

ortopaedi.dk

TraumeManual - Dansk Ortopædisk Selskab

TraumeManual – Endeligt udkast – Version 1.1

Det kan ved udredning og behandling være en stor hjælp at have forældrene til

stede.

Børn med alvorlige traumer bør observeres og behandles på steder med børnekirurgisk

og –anæstesiologisk expertise.

Man skal altid være opmærksom på om de fundne læsioner svarer til det

beskrevne traume. Er dette ikke tilfældet, bør man mistænke non-accidentel

vold. I disse tilfælde skal den lokale børneafdeling eller de sociale myndigheder

kontaktes og informeres.

Børn med abdominale læsioner kan med fordel behandles konservativt, hvis det

med infusion og/eller transfusion er muligt at bevare stabil og normal cirkulation.

14.5 Forberedelse af transport

Da observation og behandling af tilskadekomne børn bør foregå i centre med

expertise i dette er det hyppigt nødvendigt at overflytte børn. Transport af tilskadekomne

børn kan være en vanskelig opgave som om muligt bør udføres af

teams med expertise i dette. Er dette ikke muligt bør det være personale med højest

mulig kompetance, der varetager transporten.

Forberedelse af og klargøring til transport af det tilskadekomne barn bør foregå

i tæt dialog med det modtagende center.

For børn skal man altid vurdere muligheden for at have en forælder eller anden

tæt bekendt med ved transporten. Er dette ikke muligt eller hensigtsmæssigt bør

man sikre denne persons transport i så tæt relation til barnets transport som muligt.

15 Kartraumer

15.1 Indledning

Traumer mod arteriesystemet forårsager blødning samt ofte iskæmi af det væv,

som arterien forsyner. Ved stumpe traumer kan der ske en intimafraktur med efterfølgende

trombose og vævs-iskæmi. Ofte vil kollateralfunktionen være beskeden,

og der vil være en tidsfaktor for irreversible vævsskader på ca.6 timer,

hvad ekstremiteterne angår. For nyrer og tarmsystem er tidsintervallet kortere,

ca. 1 time.

15.2 Diagnostik

Klinisk undersøgelse.

Graden af iskæmi vurderes med en blodtryksmåling med doppler, som skal udføres

ved mindste mistanke om et kartraume.

Ved intraabdominale og thorakale skader, vil arteriografi i reglen være indiceret.

For ekstremiteterne er arteriografi kun indiceret ved mere udbredte læsioner,

og dermed usikkerhed om, hvor karkirurgen skal frilægge den skadede arterie.

32

More magazines by this user
Similar magazines