Gasbilsguide - Östersunds kommun

ostersund.se

Gasbilsguide - Östersunds kommun

Gasbilsguide

Februari 2010


Innehåll

1 Gasfordon på den svenska

eller norska marknaden

1.1 Personbilar 9

1.2 Lätta transportfordon 31

2 Gasfordon på övriga

marknader

2.1 Personbilar 46

2.2 Lätta transportfordon 132


Förord

Gasbilsguiden är framtagen i ADORE IT-projektet där Grön Trafik, Östersunds

kommun samverkar tillsammans med projektpartners från Nederländerna, Italien,

Norge, Estland, Italien och Rumänien. För ADORE IT (Adolescence for Renewable

Energies in Transport) i Östersund är målet att öka användningen av miljöfordon

som drivs med förnyelsebara bränslen. Projektet pågår under perioden 2008 –

2011.

Denna gasbilsguide är framtagen utifrån den satsning på biogas som

fordonsbränsle som sker, liksom vår önskan att här bidra till en snabb

marknadsutveckling i vår region, men även nationellt. Presentation av saklig,

marknadsneutral och så fullständig information som möjligt om tillgången på

gasbilar är en viktig komponent i arbetet.

Guiden ger en översikt över de gasbilar som finns på den globala marknaden

hösten 2009, och modeller som förväntas bli tillgängliga under kommande år. Här

kan du hitta både bilpriser, prestanda och räckvidd vid gasdrift, information om

säkerhet, länkar till vidare läsning och mycket annat. Denna guide ska kunna

fungera som ett uppslagsverk för kommuner, privata och offentliga verksamheter

och privatpersoner som överväger att skaffa sig gasbilar, eller som bara vill

informera sig mer om utbudet. Intressant är att det i guiden finns flera

fyrhjulsdrivna fordon, vilket efterfrågas, inte minst i norra Sverige.

Vi har aldrig sett en så omfattande gasbilsguide som denna, men guiden är

säkerligen inte komplett. Vi värdesätter därför all information om fel och brister i

guiden, liksom information om märken och modeller som saknas.

På Internet finns gasbilsguiden att ladda ner på www.adore-it.eu och på

www.ostersund.se/adore-it

Kontaktpersoner är:

Anne Sörensson: anne.sorensson@ostersund.se

Petter Björnsson: petter.bjornsson@ostersund.se

Guiden är framtagen av Per Östborn och Mattias Goldmann, på uppdrag av

Grön Trafik, inom ADORE IT-projektet. Vi riktar ett varmt tack till Mattias och

Per, som har gjort ett utmärkt jobb med denna sammanställning!

Läs också elbilsguiden!

Genom Interregprojektet SÖT, vilket är ett samarbete mellan städerna Sundsvall,

Östersund och Trondheim samt energibolag och intressenter i regionen, publiceras

sedan en tid tillbaka även en omfattande elbilsguide, avseende såväl den norska

och svenska marknaden som den globala. Guiden finns också på engelska, utifrån

vår ambition att bistå i omställningen till hållbara trafiklösningar långt bortom våra

landsgränser. Elbilsguiden finns att ladda ner på www.greenhighway.nu


Anmärkningar

Urval av fordon

I denna guide presenteras gasdrivna personbilar och lätta transportfordon med

totalvikt upp till 3.5 ton. Enbart fordon som kan drivas av fordonsgas (natur- eller

biogas) presenteras, det vill säga fordon som drivs av bränslen som huvudsakligen

består av metan. Fordon som drivs av motorgas (LPG) är inte medtagna. Motorgas

består huvudsakligen av propan och butan och bedöms inte ha en förnybar

fortsättning, som naturgasen har i biogasen.

Alla fordon som presenteras finns att köpa eller leasa idag, eller kommer ut på

marknaden inom ett år. Bara fordon där introduktionen bedöms som säker och där

faktauppgifter finns att tillgå presenteras. Gasfordon som tagits ur produktion

presenteras inte, men en kortfattad lista över begagnade fordon på den svenska

marknaden återfinns nedan.

Gränsen mellan fabrikstillverkade gasfordon och efterhandskonverteringar är

flytande. Alla nya, fabrikstillverkade gasbilar som säljs på den svenska marknaden

presenteras, liksom de efterhandskonverteringar som är kvalitetsgodkända och

klarar avgaskraven. De blir därmed miljöbilsklassade, med de förmåner detta

innebär.

Så vitt vi vet säljs inga gasfordon på den norska marknaden. I rubriksättningen

talar vi ändå om den svenska och norska marknaden, med förhoppning att i nästa

upplaga kunna presentera gasbilar som säljs i Norge.

Vad gäller fordon som inte finns att köpa i Sverige eller Norge, presenteras nya,

fabrikstillverkade gasfordon, och sådana efterkonverterade fordon som kan sägas

vara ”nästan-serietillverkade”. Det innebär att man antingen kan gå till

konverteringsföretaget och köpa ett färdigt gasdrivet fordon, tydligt specificerat,

som uppfyller lokala kvalitets- och avgaskrav, eller att det efterkonverterade

fordonet säljs av märkesåterförsäljare. Vi har ingen förhoppning att listan på

gasfordon på de utländska marknaderna ska vara uttömmande.

Fordon på de utländska marknaderna som kan efterhandskonverteras om kunden

själv tar dem till ett konverteringsföretag är inte medtagna. Marknaden för

efterhandskonverteringar är stor i flera sydamerikanska länder (t.ex. Peru och

Venezuela) och i flera asiatiska länder (t.ex. Indien, Iran, Kina, Pakistan och

Thailand).

I flera asiatiska länder säljs gasdrivna småfordon, av typ rickshaw eller tuktuk,

varav vissa är trehjulingar. Det skulle föra vilse att försöka presentera alla modeller

som finns att tillgå, men vi tar ändå upp några för att ge ett smakprov på vad som

erbjuds.

Indelning i fordonsklasser

Fordonen i guiden delas upp i personbilar och lätta transportfordon. Alla fordon som

främst är avsedda för persontransport sägs vara personbilar. Detta innebär till

exempel att Mercedes Sprinter i kombivariant presenteras som personbil, medan

skåpbilsvarianten presenteras som transportfordon.

Efterkonvertering till gasdrift i Sverige

För närvarande finns tre konverteringsföretag i Sverige. De modeller de erbjuder

som beskrivs i guiden står i fet stil i förteckningen nedan. Kontakta respektive

företag för att få mer information om övriga modeller.


Konverteringsföretag i Sverige

Konvegas AB

Framtidsvägen 12 – Bravo, Videum Science Park

351 96 Växjö

Tel: 0470 72 33 85

E-post: info@konvegas.se

Modeller som konverteras

Ford C-Max, Ford Fiesta, Ford Focus,

Ford S-Max

Miljöbilscenter/Gas Tech AS

E.A. Rosengrens gata 13, 421 31 Västra Frölunda

Tel: 031 47 24 50

E-post: info@miljobilscenter.com, info@brcgas.se

Fiat Bravo, samt de flesta modeller av

Alfa Romeo, Chevrolet, Citroën, Fiat och

Peugeot

Stadspartner AB

Brogatan 1, Box 1937, 581 18 Linköping

Tel: 0705 36 81 96

E-post: fredrik.passot@stadspartner.se

Volvo C30, Volvo V70

Begagnade gasbilar

Här följer en lista på gasdrivna bilmodeller som inte kan köpas som nytillverkade i

Sverige, men som kan gå att hitta på begagnatmarknaden.

BMW 316G

BMW 518G Touring

Citroën C5 kombi (Stadspartner)

Fiat Punto Natural Power

Mercedes E200 NGT

Opel Astra CNG

Renault Kangoo (Stadspartner)

Skoda Octavia (Stadspartner)

Volkswagen Golf Variant Bi-Fuel

Volvo 850 Bi-Fuel

Volvo S60 Bi-Fuel

Volvo S70 Bi-Fuel

Volvo S80 Bi-Fuel

Volvo V70 Bi-Fuel av de två första generationerna

Våra faktauppgifter

Bränsle

De bränslen som fordonet kan köras på skrivs ut åtskilda av snedstreck. Ett fordon

för vilket det står ”Fordonsgas/bensin” kan således köras både på fordonsgas och

bensin. Om det bara står ”Fordonsgas” körs fordonet uteslutande på fordonsgas.

Tillverkningsland

Om konvertering till gasdrift utförs i ett annat land än bilens tillverkningsland skrivs

tillverkningslandet först och sedan konverteringslandet (till exempel

”Tyskland/Schweiz”).

Pris

Pris på den billigaste varianten av den aktuella modellen anges. Alla priser är

inklusive moms, även för transportfordon. ”Grundpris på hemmamarknad” är priset


i tillverkningslandet för fabrikstillverkade gasfordon och priset i landet där

konverteringen till gasdrift sker för efterkonverterade fordon. Den lokala

momssatsen inkluderas. Priserna är angivna i respektive lands valuta, kompletterat

med uppskattade värden i SEK. Dessa är baserade på följande avrundade

växelkurser från oktober 2009:

Växelkurser

1 BRL brasiliansk real = 4.2 SEK

1 CHF schweizerfranc = 7.0 SEK

1 EUR euro = 10.7 SEK

1 INR indisk rupie = 0.22 SEK

1 JPY Japansk yen = 0.077 SEK

1 PKR pakistansk rupie = 0.09 SEK

1 SGD singaporiansk dollar = 5.3 SEK

1 THB thailändsk baht = 0.22 SEK

1 USD amerikansk dollar = 7.3 SEK

Tjänstevikt och maxlast

Tjänstevikten är vikten av ett fulltankat, fullt utrustat fordon med en förare på 75

kg. Utanför Europa anges ofta fordonets ”kerb weight”. I denna vikt är ingen förare

inkluderad. Här har vi lagt till 75 kg för att få fram tjänstevikten.

Bagageutrymme

I de flesta gasfordon inkräktar gastankarna på bagageutrymmet. Bara då vi har en

säker siffra på bagageutrymmet för fordonet i gasversion anges denna.

Maxlast

Många gasfordon har en förhållandevis låg maxlast på grund av gastankarnas extra

vikt. Maxlasten är den högst tillåtna vikten av passagerare (föraren exkluderad)

plus övrig last.

Motoreffekt

Den maximala effekten hos ett gasfordon beror på om det körs på gas eller bensin

(eller på ett annat bränsle). I efterkonverterade fordon blir effekten oftast 10 – 20

% lägre vid gasdrift eftersom motorn inte optimerats för gas. Om effektuppgifter

finns för flera bränslen anges dessa, annars den tillgängliga siffran. Denna siffra är

oftast effekten vid gasdrift.

Tankstorlek

Tillverkarna anger vanligtvis tankstorleken i kilo gas. Därför gör vi det

genomgående här. I de fall tillverkaren endast uppgivit tankstorlek i vätskeliter har

vi antagit att en gastank rymmer 0.17 kg gas per vätskeliter tankvolym. Detta gör

vi för att tillverkarna själva oftast använder detta samband. Det blir då lättare att

jämföra modeller. Se även avsnitten om mått, enheter och omräkningsfaktorer.

Bränsleförbrukning

Globalt sett är det vanligast att ange gasförbrukningen i kilo gas per 100 km.

Därför gör vi på samma sätt. Förbrukningen beror på vilken gas som avses. I

Europa använder tillverkarna oftast referensgas G20 (100 % metan) vid

uppmätningar. Osäkerheten kring vilken gas som används av utomeuropeiska

tillverkare gör att alla förbrukningssiffror inte självklart kan jämföras. Se även

avsnitten om mått, enheter och omräkningsfaktorer.


Räckvidd

Siffrorna som uppges är den angivna tankstorleken dividerat med den angivna

förbrukningen. Se även avsnitten om mått, enheter och omräkningsfaktorer.

Säkerhet

I de fall bilmodellen krocktestats av Euro NCAP eller det amerikanska NHTSA

(National Highway Traffic Safety Administration) har vi angett resultatet, i första

hand från Euro NCAP. förbrukningen.

Köldcertifiering

Den gastekniska utrustningen i nya gasbilar som säljs på EU/EES-marknaden ska

vara testad och certifierad för antingen – 20° C (”normal”) eller – 40° C (”cold”).

Detta anges i direktivet ECE 110. För gasbilar på den svenska eller norska

marknaden anger vi vad som gäller för respektive modell.

Mått och enheter

Ett tecken på att marknaden för gasfordon är förhållandevis ny är att det inte finns

något helt standardiserat sätt att ange gasförbrukning och gastankarnas storlek.

Det bästa vore att tillverkarna konsekvent anger hur många liter vätska

gastankarna rymmer. De slipper då referera till en viss gas, ett visst fyllnadstryck

och en viss temperatur. Detta måste göras om tankstorleken mäts i kilo eller

normalkubikmeter – även om tillverkarna sällan gör det. Om den faktiska

tankstorleken angavs skulle alla fordonsmodeller i världen kunna jämföras.

Gasförbrukningen anges bäst i kilo, det vill säga som den mängd gas som måste

förbrännas för att förflytta fordonet en viss sträcka. I Sverige anges ofta

förbrukningen i normalkubikmeter (Nm 3 ). En Nm 3 är mängden gas som i en

behållare på 1 m 3 håller atmosfärtryck (1.013 bar) vid 0° C. Här måste man alltså

referera till ett visst tryck och en viss temperatur. Särskilt referenstemperaturen

kan orsaka förvirring eftersom olika värden florerar.

Allra bäst vore att alla tillverkare världen över använde ren metan för att mäta

gasförbrukningen. För Europas del anger EU-direktivet 1999/100/EG att någon av

referensgaserna G20 eller G25 ska användas. G20 är ren metan, medan G25 består

av 86 mol-procent metan och 14 mol-procent kvävgas. De flesta tillverkare

använder ren metan. Förbrukningssiffror från europeiska tillverkare går därför

oftast att jämföra.


Omräkningsfaktorer för svenska förhållanden

Med hjälp av uppgifter om densitet och energiinnehåll hos metan, biogas av

fordonskvalitet och naturgas i det svenska ledningsnätet 1 får vi fram följande

omvandlingstabell för gasförbrukning. Den ska ses som ungefärlig.

F = siffervärdet på gasförbrukningen som anges i guiden

Förbrukning av Enhet Värde

biogas kg/100 km 1.08×F

biogas Nm 3 /100 km 1.44×F

naturgas kg/100 km 1.05×F

naturgas Nm 3 /100 km 1.26×F

Hur mycket gas går det i bilen när man tankar i Sverige? Idealt ska trycket på

gasmackar vara 200 bar vid 15° C. I så fall blir detta också trycket i en full tank vid

denna temperatur. Med hjälp av allmänna gaslagen, givet molmassorna för biogas

och svensk naturgas 2 , kan vi räkna ut hur många kilo biogas eller naturgas som

ryms. När tillverkarna anger tankstorlek i kilo, använder de sig oftast av sambandet

att en gastank rymmer 0.17 kg gas per liter tankvolym (vätskeliter). Då får vi

följande ungefärliga samband:

T = siffervärdet på gastankens storlek som anges i guiden

Tankat bränsle Enhet Gasmängd som ryms

biogas kg 0.82×T

biogas Nm 3 1.09×T

naturgas kg 0.92×T

naturgas Nm 3 1.11×T

Vad gäller räckvidden vid blandad körning får vi ungefärligen, vid idealt tryck på

macken:

R = siffervärdet på räckvidden vid gasdrift som anges i guiden

Bränsle Enhet Räckvidd

biogas km 0.76×R

naturgas km 0.88×R

1 Vi antar följande energiinnehåll: 13.9 kWh/kg i metan, 12.9 kWh/kg i biogas och 13.3 kWh/kg i

naturgas (källa SGC). Densiteterna antas vara 0.75 kg/Nm 3 för biogas (källa Stockholms Vatten) och 0.83

kg/Nm 3 för naturgas (källa Swedegas).

2 Molmassan för biogas antas vara 16.7 g/mol. Detta motsvarar en gassammansättning på 97

molprocent metan, 2 molprocent koldioxid, 0.8 molprocent kvävgas och 0.2 molprocent syrgas.

Molmassan för naturgas i det svenska nätet antas vara 18.7 g/mol (källa Swedegas).


1

Gasfordon på den

svenska eller

norska marknaden

1.1

Personbilar


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Fiat Bravo 1.4 Bi-

Fuel

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Italien/Sverige

Saknas

Miljöbilscenter

Grundpris på hemmamarknad 199 900 SEK

Grundpris i Sverige

199 900 SEK

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 434 cm, B 179 cm, H 150 cm

i.u.

i.u.

i.u.

1 300 kg

120 hk

58 l bensin

6.7 l bensin

300 + 870 km

Säkerhet 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 3 stjärnor för barn, 2

stjärnor för fotgängare (Euro NCAP)

Köldcertifiering

Anmärkning

- 40° C

Efterkonverteras av Gas Tech AS/Miljöbilscenter. Gas Tech är

svensk generalagent för gasutrustning från BRC i Italien.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.miljobilscenter.com

www.brcgas.se

Miljöbilscenter, E.A. Rosengrens gata 13, 421 31 Västra Frölunda.

Tel: 031-472 450. E-post: info@miljobilscenter.com eller

dennis@brcgas.se

10


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Fiat Grande Punto

1.4 Natural Power

(Punto Evo)

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Italien

Saknas

Miljöbilscenter

Grundpris på hemmamarknad 15 500 EUR (166 000 SEK)

Grundpris i Sverige

189 900 SEK

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L 403 cm, B 169 cm, H 149 cm

1 165 kg

200 l

485 kg

1 000 kg

69 hk

14 kg metan, 45 l bensin

4.1 kg metan, 6.4 l bensin

340 + 700 km

5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

i.u.

Fiat Grande Punto finns från slutet av oktober 2009 i en något

förnyad version kallad Punto Evo. Denna kommer också att

tillverkas i gasversion. Motor och tankstorlek blir desamma som i

Grande Punto Natural Power.

www.automotorsport.se/biltester/2009/0903/090306.pdf

www.ngvglobal.com/cng-fiat-punto-evo-will-debut-at-frankfurtmotor-show-0831

www.miljobilscenter.com

Miljöbilscenter, E.A. Rosengrens gata 13, 421 31 Västra Frölunda.

Tel: 031-472 450. E-post: info@miljobilscenter.com

11


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Fiat Panda 1.2

Natural Power

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Italien

Saknas

Miljöbilscenter

Grundpris på hemmamarknad 14 050 EUR (150 000 SEK)

Grundpris i Sverige

156 900 SEK

Sittplatser 4

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L 354 cm, B 159 cm, H 161 cm

1 050 kg

200 l

315 kg

i.u.

52 hk på metan, 60 hk på bensin

12 kg metan, 30 l bensin

4.2 kg metan, 6.2 l bensin

290 + 480 km

3 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för barn, 1 stjärna

för fotgängare (Euro NCAP)

i.u.

Finns i Italien även i en version ”Climbing” som delar yttre attribut

med motsvarande fyrhjulsdrivna bensinmodell. Gasmodellen är

dock bara tvåhjulsdriven. Gastankens placering hindrar fyrhjulsdrift.

http://www.motomodif.com/latest/fiat-panda-natural-power-testdrive.html

www.miljobilscenter.com

Miljöbilscenter, E.A. Rosengrens gata 13, 421 31 Västra Frölunda.

Tel: 031-472 450. E-post: info@miljobilscenter.com

12


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Ford C-Max 2.0 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Ford Motor Company AB

Grundpris på hemmamarknad 25 100 EUR (269 000 SEK)

Grundpris i Sverige

232 300 SEK

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

L 437 cm, B 183 cm, H 159 cm

i.u.

i.u.

i.u.

1 200 kg

124 hk

18 kg metan, 55 l bensin

5.9 kg metan, 8.1 l bensin

300 + 670 km

4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

- 20° C

Konverteringen till gasdrift görs av företaget CNG-Technik GmbH i

Tyskland - ett dotterbolag till Ford.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.ford.se

Kontaktuppgifter Ford Motor Company, Rävebergsvägen 405 31 Göteborg.Tel: 031-

325 96 00. E-post: onorberg@ford.se

13


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Ford Focus 1.8

TrippelFuel

(KonveGas)

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/etanol/bensin

Tyskland/Sverige

Saknas

KonveGas AB

Grundpris på hemmamarknad Cirka 220 000 SEK

Grundpris i Sverige

Cirka 220 000 SEK

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

L 434 cm, B 184 cm, H 150 cm

i.u.

i.u.

i.u.

1 200 kg

125 hk

55 l etanol/bensin

7.0 l bensin

300 + 790 km

5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

- 40° C

Konverteringen till gasdrift utförs av KonveGas AB i Växjö. Efter

överenskommelse kan de också konvertera Ford C-Max, Ford Fiesta

och Ford S-Max till gasdrift.

http://www.miljofordonsyd.se/aktuellt/nyheter/konvegas.php

www.konvegas.se

Kontaktuppgifter KonveGas, Framtidvägen 12 – Bravo, Videum Science Park 351 96

Växjö. Tel: 0470 72 33 85. E-post: info@konvegas.se

14


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Ford Focus 2.0 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Ford Motor Company AB

Grundpris på hemmamarknad 23 100 EUR (247 000 SEK)

Grundpris i Sverige

217 000 SEK

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

L 434 cm, B 184 cm, H 150 cm

1545 kg

i.u.

i.u.

1 200 kg

124 hk

18 kg metan, 55 l bensin

5.9 kg metan, 8.1 l bensin

300 + 670 km

5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

- 20° C

Konverteringen till gasdrift görs av företaget CNG-Technik GmbH i

Tyskland - ett dotterbolag till Ford

http://www.alltommotor.se/tester/bilar/ford/test-ford-focus-gascng-1.16269

www.ford.se

Kontaktuppgifter Ford Motor Company Rävebergsvägen 405 31 Göteborg.Tel: 031-

325 96 00. E-post: onorberg@ford.se

15


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Mercedes B 180 2.0

NGT

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Mercedes-Benz Sverige AB

Grundpris på hemmamarknad 24 650 EUR (264 000 SEK)

Grundpris i Sverige

265 400 SEK

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

L 427 cm, B 178 cm, H 160 cm

1 470 kg

416 l

480 kg

1 300 kg

116 hk

16 kg metan, 54 l bensin

4.9 kg metan, 7.3 l bensin

330 + 740 km

5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

- 20° C

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.automotorsport.se/biltester/2008/0823/082302.pdf

www.gronabilister.se/mercedesbgas

www.mercedes-benz.se

Mercedes-Benz Sverige AB, Box 50531 202 50 Malmö.

Besöksadress: Dockgatan 1 Malmö. Tel: 040 - 671 84 84, E-post:

info-malmoe@daimler.com

16


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Mercedes Sprinter

316 1.8 NGT Kombi

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Mercedes-Benz Sverige AB

Grundpris på hemmamarknad 46 791 EUR (501 000 SEK)

Grundpris i Sverige

420 000 SEK

Sittplatser 3 - 9

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L 595 cm, B 200 cm

2 320 kg

9 000 - 14 000 l beroende på modell, med enbart främre säten

1180 kg

2 000 kg

156 hk

124 (208) l metan, 100 l bensin

8.4 - 9.6 kg metan , 11.7 - 13.8 l bensin (beroende på modell)

Cirka 200 (330) + 740 km (beroende på modell)

Ej testad av Euro NCAP

- 20° C

Finns med standardtak och förhöjt tak (bilden). Finns med två olika

axelavstånd. Fler gastankar kan fås som extrautrustning, upp till

sammanlagd volym 208 l (siffror inom parentes).

www.alltommotor.se/tester/bilar/mercedes-benz/en-gronare-tysklastasna-1.8495

www.verkehrsrundschau.de/mercedes-sprinter-316-ngt-vs-ivecodaily-cng-823500.html?_apg=1

www.mercedes-benz.se

Mercedes-Benz Sverige AB, Box 50531 202 50 Malmö.

Besöksadress: Dockgatan 1 Malmö. Tel: 040 - 671 84 84, E-post:

info-malmoe@daimler.com

17


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Opel Combo 1.6

CNG Tour

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Saab Opel Sverige AB

Grundpris på hemmamarknad 19 120 EUR (205 000 SEK)

Grundpris i Sverige

189 900 SEK

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

L 433 cm, B 168 cm, H 180 cm

1 442 kg

510 l

458 kg

750 kg

94 hk

19 kg metan, 14 l bensin

4.9 kg metan, 7.8 l bensin

390 + 180 km

Ej testad av Euro NCAP

- 20° C

Anmärkning Gasutrustningen är testad för - 30° C, men bara certifierad för -

20° C, eftersom certifieringsalternativen är - 20° C och - 40° C.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.gronabilister.se/opelcombogas

www.expressen.se/motor/tester/ovrigatester/1.327667/opelcombo-1-6cng

www.opelsverige.se

Kontaktuppgifter Saab Opel Sverige Esbogatan/Saabgatan 164 93 Kista. Tel: 020-33

30 00 eller 08-623 85 00. E-post: opel.sverige@gmcustomercare.com

18


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Opel Zafira 1.6 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Saab Opel Sverige AB

Grundpris på hemmamarknad 22 425 EUR (240 000 SEK)

Grundpris i Sverige

229 700 SEK

Sittplatser 7

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 447 cm, B 180 cm, H 165 cm

1 665 kg

645 l

570 kg

400 kg

94 hk

21 kg metan, 14 l bensin

5.0 kg metan, 9.3 l bensin

420 + 150 km

Säkerhet 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 2

stjärnor för fotgängare (Euro NCAP)

Köldcertifiering

- 20° C

Anmärkning Gasutrustningen är testad för - 30° C, men bara certifierad för -

20° C, eftersom certifieringsalternativen är - 20° C och - 40° C.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.gronabilister.se/opelzafiragas

www.opelsverige.se

Kontaktuppgifter Saab Opel Sverige Esbogatan/Saabgatan 164 93 Kista. Tel: 020-33

30 00 eller 08-623 85 00. E-post: opel.sverige@gmcustomercare.com

19


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Opel Zafira 1.6 CNG

Turbo

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Saab Opel Sverige AB

Grundpris på hemmamarknad 25 435 EUR (272 000 SEK)

Grundpris i Sverige

239 900 SEK

Sittplatser 7

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 447 cm, B 180 cm, H 165 cm

1 735 kg

645 l

570 kg

1 100 kg

150 hk

21 kg metan, 14 l bensin

5.3 kg metan, 9.3 l bensin

400 + 150 km

Säkerhet 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 2

stjärnor för fotgängare (Euro NCAP)

Köldcertifiering

- 20° C

Anmärkning Gasutrustningen är testad för - 30° C, men bara certifierad för -

20° C, eftersom certifieringsalternativen är - 20° C och - 40° C.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.vibilagare.se/zino.aspx?pageID=75&modelID=590

www.opelsverige.se

Kontaktuppgifter Saab Opel Sverige Esbogatan/Saabgatan 164 93 Kista. Tel: 020-33

30 00 eller 08-623 85 00. E-post: opel.sverige@gmcustomercare.com

20


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Subaru Legacy 2.5

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Japan

Saknas

Subaru Nordic AB

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Grundpris i Sverige

i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 476 cm, B 178 cm, H 154 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

167 hk

i.u.

i.u.

i.u.

Säkerhet 5 stjärnor av 5 (Euro NCAP 2009)

Köldcertifiering

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

- 40° C

Introduceras i Sverige i april 2010. Den första fyrhjulsdrivna

gasbilen på den svenska marknaden.

www.alltommotor.se/artiklar/nyheter/1.16199

www.subaru.se

Kontaktuppgifter Subaru Nordic AB, Torbornavägen 15, Box 15003, 253 68

Helsingborg. Tel: 042-490 49 00. E-post: lengvall@subaru.se

21


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Volkswagen Caddy

2.0 EcoFuel

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Volkswagen Group Sverige AB

Grundpris på hemmamarknad 20 879 EUR (223 000 SEK)

Grundpris i Sverige

212 700 SEK

Sittplatser 5 – 7

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

L 441 cm, B 180 cm, H 183 cm

1 663 kg

750 l med 5 säten

523 kg

1 200 kg

109 hk

26 kg metan, 13 l bensin

6.0 kg metan, 6.0 l bensin

430 + 220 km

4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

- 40° C

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.thegreencarwebsite.co.uk/blog/index.php/2009/03/05/thevolkswagen-caddy-ecofuel/

www.volkswagentransportbilar.se

Volkswagen Group Sverige 151 88 Södertälje. Besöksadress:

Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: 08-553 865 00. E-post:

marcus.thomasfolk@vwgroup.se

22


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Volkswagen Caddy

Maxi 2.0 EcoFuel

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Volkswagen Group Sverige AB

Grundpris på hemmamarknad 22 789 EUR (244 000 SEK)

Grundpris i Sverige

238 900 SEK

Sittplatser 5 – 7

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L 488 cm, B 180 cm, H 183 cm

1 882 kg

530 l med 7 säten

444 kg

1 500 kg

109 hk

37 kg metan, 13 l bensin

6.0 kg metan, 6.0 l bensin

620 + 220 km

4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

- 40° C

Förlängd version av VW Caddy med större gastankar

www.thegreencarwebsite.co.uk/blog/index.php/2009/03/05/thevolkswagen-caddy-ecofuel/

www.volkswagentransportbilar.se

Volkswagen Group Sverige 151 88 Södertälje. Besöksadress:

Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: 08-553 865 00. E-post:

marcus.thomasfolk@vwgroup.se

23


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Volkswagen

Caravelle/

Transporter kombi

2.0 Eco BiFuel

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Volkswagen Group Sverige AB

Grundpris på hemmamarknad 32 755 EUR (Caravelle), 28 328 EUR (Transporter) (351 000 /

303 000 SEK)

Grundpris i Sverige

406 400 (Caravelle), 351 500 SEK (Transporter)

Sittplatser 5 – 9

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L 489 cm, B 190 cm, H 196 cm

2 137 (2 247) kg

Beroende på gastankarnas placering (se nedan)

713 (603) kg

2 000 kg

116 hk

17 (34) kg metan, 80 l bensin

7.9 kg metan, 10.4 l bensin

210 (420) + 770 km

4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 1 stjärna

för fotgängare (Euro NCAP)

- 40° C

Konverteras till gasdrift av IAV GmbH i Berlin (dotterbolag till VW).

Alla bensinmodeller av Caravelle/Transporter kan konverteras.

Gastankarna kan placeras i lastutrymmet eller under golvet. Dubbla

gastankar kan fås som tillval (siffror inom parentes).

www.iav.com/downloads/de/handouts/fahrzeugentwicklung/

080910_VW_T5CNG_de_WEB.pdf

www.volkswagentransportbilar.se

Volkswagen Transportbilar 151 88 Södertälje. Besöksadress:

Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: 08-553 865 00. E-post:

marcus.thomasfolk@vwgroup.se

24


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Volkswagen Passat

1.4 EcoFuel

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Volkswagen Group Sverige AB

Grundpris på hemmamarknad 30 000 EUR (321 000 SEK)

Grundpris i Sverige

284 500 SEK

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 477 cm, B 182 cm, H 152 cm

1 733 kg

513 l

584 kg

1 500 kg

150 hk

22 kg metan, 31 l bensin

4.5 kg metan, 6.8 l bensin

480 + 460 km

Säkerhet 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 2

stjärnor för fotgängare (Euro NCAP)

Köldcertifiering

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

- 40° C

Utsedd till miljöbästa bil 2009 i Sverige av Gröna Bilister

www.automotorsport.se/biltester/2009/0907/090703.pdf

www.alltommotor.se/tester/bilar/volkswagen/gas-passat-vwslyckade-guldkalv-1.9076

www.gronabilister.se/vwpassatgas

www.vw.se

Volkswagen Group Sverige 151 88 Södertälje. Besöksadress:

Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: 08-553 865 00. E-post:

marcus.thomasfolk@vwgroup.se

25


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Volkswagen Touran

1.4 EcoFuel

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Volkswagen Group Sverige AB

Grundpris på hemmamarknad 27 000 EUR (289 000 SEK)

Grundpris i Sverige

242 900 SEK

Sittplatser 5 – 7

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L 439 cm, B 179 cm, H 165 cm

1 660 kg

695 l med 5 säten

520 kg

1 500 kg

150 hk

(18) 24 kg metan, 11 l bensin

4.7 kg metan, 7.3 l bensin

(380) 510 + 150 km

5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 3 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

- 40° C

Tillverkas från sommaren 2009 med samma 1.4-litersmotor som i

VW Passat EcoFuel. Kan fås med 5 eller 7 sitsar. I utförandet med 7

sitsar har gastankarna mindre volym (siffror inom parentes).

www.gronabilister.se/vwtourangas

www.teknikensvarld.se/nyheter/090708-touran-tsiecofuel/index.xml

www.vw.se

Volkswagen Group Sverige 151 88 Södertälje. Besöksadress:

Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: 08-553 865 00. E-post:

marcus.thomasfolk@vwgroup.se

26


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Volvo C30 1.8 3-

Fuel (Stadspartner)

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Fordonsgas/etanol/bensin

Sverige

Saknas

Generalagent/importör i

Sverige

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Grundpris i Sverige

i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 425 cm, B 178 cm, H 144 cm

i.u.

233 l i originalversion. Golvet höjt 5 cm pga gastankarna.

i.u.

1 300 kg

111 hk på metan, 125 hk på biogas

12.5 kg metan, 55 l etanol/bensin

7.3 l bensin

300 (cirka) + 750 km

Säkerhet 5 stjärnor av 5 (Euro NCAP 2009)

Köldcertifiering

Anmärkning

- 40° C

Kunden köper en Volvo C30 1,8 F i Volvohandeln och lämnar in till

Stadspartner för efterkonvertering. Modellen är testad och godkänd

och berättigar till miljöbilsförmåner. Volvos garantier och försäkring

gäller. Konverteringen genomförs i samarbete med företaget BRC.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.tekniskaverken.se/stadspartner/infrateknik/miljofordonbiogas/

www.brcgas.se

Stadspartner AB, Brogatan 1, Box 1937, 581 18 Linköping. Tel:

0705 36 81 96. E-post: fredrik.passot@stadspartner.se

BRC Sweden AB, E.A.Rosengrens gata 13, 421 31 Västra Frölunda.

Tel: 0705 472 410. E-post: dennis@brcgas.se

27


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Volvo V70 2.0 3-

Fuel (Stadspartner)

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Fordonsgas/etanol/bensin

Sverige

Saknas

Generalagent/importör i

Sverige

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Grundpris i Sverige

i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

L 482 cm, B 186 cm, H 155 cm

i.u.

575 l i originalversion. Golvet höjt 8 cm i gasversionen.

i.u.

1 500 kg

125 hk på bensin, 146 hk på bensin

18 kg metan, 70 l etanol/bensin

8.6 l bensin

300 (cirka) + 810 km

5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

- 40° C

Kunden köper en Volvo V70 2,0 F i Volvohandeln och lämnar in till

Stadspartner för efterkonvertering. Modellen är testad och godkänd

och berättigar till miljöbilsförmåner. Volvos garantier och försäkring

gäller. Konverteringen genomförs i samarbete med företaget BRC.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.tekniskaverken.se/stadspartner/infrateknik/miljofordonbiogas/

www.brcgas.se

Stadspartner AB, Brogatan 1, Box 1937, 581 18 Linköping. Tel:

0705 36 81 96. E-post: fredrik.passot@stadspartner.se

BRC Sweden AB, E.A.ROSENGRENS GATA 13, 421 31 Västra

Frölunda. Tel: 0705 472 410. E-post: dennis@brcgas.se

28


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Volvo V70 2.5 Bi-

Fuel Turbo (AFV)

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Fordonsgas/etanol/bensin

Sverige

Saknas

Generalagent/importör i

Sverige

Grundpris på hemmamarknad 319 900 SEK

Grundpris i Sverige

319 900 SEK

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

L 482 cm, B 186 cm, H 155 cm

i.u.

575 l i originalversion. Golvet höjt 11 cm pga gastankarna.

i.u.

1 600 kg

231 hk

70 l etanol/bensin

8.8 l bensin

300 + 800 km

5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

- 40° C

En Volvo V70 2,5 FT som efterkonverteras av företaget Alternative

Fuel Vehicle (AFV). Volvos garantier och försäkring gäller. Börjar

säljas av Volvos återförsäljare till privatkunder våren 2010.

www.teknikensvarld.se/nyheter/081219-v70-25ft-biogas/index.xml

www.gronabilister.se/volvov70gas

www.afv.nu

Kontaktuppgifter Alternative Fuel Vehicle Sweden AB, Lindströmsvägen 68, 434 96

Kungsbacka. Tel: 0708-319443. E-post: info@afv.nu

29


Gasfordon på den svensk/norska marknaden

Personbilar

Volvo V70 2.5 3-

Fuel Turbo

(Stadspartner)

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Fordonsgas/etanol/bensin

Sverige

Saknas

Generalagent/importör i

Sverige

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Grundpris i Sverige

i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

L 482 cm, B 186 cm, H 155 cm

i.u.

575 l i originalversion. Golvet höjt 8 cm i gasversionen.

i.u.

1 600 kg

206 hk på metan, 231 hk på bensin

18 kg metan, 70 l etanol/bensin

8.8 l bensin

300 (cirka) + 800 km

5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

- 40° C

Kunden köper en Volvo V70 2.5 FT i Volvohandeln och lämnar in till

Stadspartner för efterkonvertering. Modellen är testad och godkänd

och berättigar till miljöbilsförmåner. Volvos garantier och försäkring

gäller. Konverteringen genomförs i samarbete med företaget BRC.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.tekniskaverken.se/stadspartner/infrateknik/miljofordonbiogas/

www.brcgas.se

Stadspartner AB, Brogatan 1, Box 1937, 581 18 Linköping. Tel:

0705 36 81 96. E-post: fredrik.passot@stadspartner.se

BRC Sweden AB, E.A.Rosengrens gata 13, 421 31 Västra Frölunda.

Tel: 0705 472 410. E-post: dennis@brcgas.se

30


1

Gasfordon på den

svenska eller

norska marknaden

1.2

Lätta

transportfordon

31


Gasfordon på den svensk/norska marknaden Transportfordon

DongFeng

EQ1020TF

Lastskåpsbil/flakbil

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Kina

Simson Motor Company AB

Simson Motor Company AB

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Grundpris i Sverige

115 000 SEK (lastskåp), 105 000 SEK (flak)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 391 cm, B 156 cm, H 183 cm

1 055 kg (flak)

3 000 l (lastskåp), 3.45 m 2 (flak)

800 kg

i.u.

52 hk

i.u.

i.u.

i.u.

Säkerhet

Köldcertifiering

- 20° C

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.simsonmotor.se

Kontaktuppgifter Simson Motor Company AB, Vagnmakaregatan 12, 415 07

Göteborg. Tel: 031-260 155. E-post: sales@simsonmotor.se

32


Gasfordon på den svensk/norska marknaden Transportfordon

DongFeng

EQ5021TF skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Kina

Simson Motor Company AB

Simson Motor Company AB

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Grundpris i Sverige

132 000 SEK

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 380 cm, B 156 cm, H 193 cm

i.u.

3 200 l

i.u.

i.u.

52 hk

i.u.

i.u.

i.u.

Säkerhet

Köldcertifiering

- 20° C

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.simsonmotor.se

Kontaktuppgifter Simson Motor Company AB, Vagnmakaregatan 12, 415 07

Göteborg. Tel: 031-260 155. E-post: sales@simsonmotor.se

33


Gasfordon på den svensk/norska marknaden Transportfordon

DongFeng

EQ1021TF pickup

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Kina

Simson Motor Company AB

Simson Motor Company AB

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Grundpris i Sverige

121 000 SEK

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 398 cm, B 156 cm, H 183 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

52 hk

i.u.

i.u.

i.u.

Säkerhet

Köldcertifiering

- 20° C

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.simsonmotor.se

Kontaktuppgifter Simson Motor Company AB, Vagnmakaregatan 12, 415 07

Göteborg. Tel: 031-260 155. E-post: sales@simsonmotor.se

34


Gasfordon på den svensk/norska marknaden Transportfordon

DongFeng

EQ6310LF skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Kina

Simson Motor Company AB

Simson Motor Company AB

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Grundpris i Sverige

129 000 SEK

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

i.u.

i.u.

4 200 l

i.u.

i.u.

52 hk

i.u.

i.u.

i.u.

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

- 20° C

Finns med eller utan sidorutor till lastutrymmet

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.simsonmotor.se

Kontaktuppgifter Simson Motor Company AB, Vagnmakaregatan 12, 415 07

Göteborg. Tel: 031-260 155. E-post: sales@simsonmotor.se

35


Gasfordon på den svensk/norska marknaden Transportfordon

Fiat Doblò 1.6

Natural Power

skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Italien

Saknas

Miljöbilscenter

Grundpris på hemmamarknad 18 300 EUR (196 000 SEK)

Grundpris i Sverige

166 875 SEK

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

L 425 cm, B 172 cm, H 183 cm

1 445 kg

3 200 l

625 kg

1 000 kg

92 hk på metan, 103 hk på bensin

21 kg metan, 30 l bensin

6.3 kg metan, 9.2 l bensin

330 + 330 km

3 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 1 stjärna för fotgängare

(Euro NCAP)

i.u.

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.gronabilister.se/fiatdoblogas

www.miljobilscenter.com

Miljöbilscenter, E.A. Rosengrens gata 13, 421 31 Västra Frölunda.

Tel: 031-472 450. E-post: info@miljobilscenter.com

36


Gasfordon på den svensk/norska marknaden Transportfordon

Iveco Daily 35S 3.0

CNG skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Iveco Sweden AB

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Grundpris i Sverige

352 000 SEK

Sittplatser 3

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

L 508 – 701 cm, H 227 – 286 cm

2 055 – 2 370 kg

7 300 - 17 200 l

1 130 – 1 445 kg

i.u.

136 hk

37 (42) kg metan

10 kg metan

370 (420) km på metan

Ej testad av Euro NCAP

- 40° C

Finns med enkelt eller dubbelt bakre hjulpar. Finns med tre olika

axelavstånd. Finns med två olika takhöjder. Kan fås med extra

gastank (siffror inom parentes).

www.gronabilister.se/ivecodailygas

www.verkehrsrundschau.de/mercedes-sprinter-316-ngt-vs-ivecodaily-cng-823500.html?_apg=1

www.iveco.com/sweden/Pages/Home.aspx

Kontaktuppgifter Iveco Sweden AB, Arlövsvägen 23, 232 35 Arlöv. Tel: 040-535 360,

040 431 130. E-post: ContactUs@iveco.com, hrscandinavia@iveco.com

37


Gasfordon på den svensk/norska marknaden Transportfordon

Iveco Daily 35S 3.0

CNG

chassibil/flakbil

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Iveco Sweden AB

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Grundpris i Sverige

331 000 SEK

Sittplatser 3

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

L 501 – 651 cm, B cm, H 222 cm

1 790 – 2 020 kg

Maximal tillåten flakdimension: L 420 cm, B 235 cm

1 480 – 1 710 kg

i.u.

136 hk

37 (42) kg metan

10 kg metan

370 (420) km på metan

Ej testad av Euro NCAP

- 40° C

Finns med enkelt eller dubbelt bakre hjulpar. Finns med tre olika

axelavstånd. Finns med dubbelhytt. Kan fås med extra gastank

(siffror inom parentes).

www.gronabilister.se/ivecodailygas

www.verkehrsrundschau.de/mercedes-sprinter-316-ngt-vs-ivecodaily-cng-823500.html?_apg=1

www.iveco.com/sweden/Pages/Home.aspx

Kontaktuppgifter Iveco Sweden AB, Arlövsvägen 23, 232 35 Arlöv. Tel: 040-535 360,

040 431 130. E-post: ContactUs@iveco.com, hrscandinavia@iveco.com

38


Gasfordon på den svensk/norska marknaden Transportfordon

Mercedes Sprinter

316 1.8 NGT skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Mercedes-Benz Sverige AB

Grundpris på hemmamarknad 42 578 EUR (456 000 SEK)

Grundpris i Sverige

400 000 SEK

Sittplatser 3

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L 595 cm, B 200 cm

2 270 kg

9 000 - 14 000 l beroende på modell

1 230 kg

2 200 kg

156 hk

21 (36) kg metan, 100 l bensin

8.4 – 9.6 kg metan , 11.7 – 13.8 l bensin

220 – 400 km på metan, 700 – 850 km på bensin

Ej testad av Euro NCAP

- 20° C

Finns med standardtak och förhöjt tak (bilden). Finns med två olika

axelavstånd. Fler gastankar kan fås som extrautrustning (siffror

inom parentes).

www.alltommotor.se/tester/bilar/mercedes-benz/en-gronare-tysklastasna-1.8495

www.verkehrsrundschau.de/mercedes-sprinter-316-ngt-vs-ivecodaily-cng-823500.html?_apg=1

www.mercedes-benz.se

Mercedes-Benz Sverige AB, Box 50531 202 50 Malmö.

Besöksadress: Dockgatan 1 Malmö. Tel: 040 - 671 84 84, E-post:

info-malmoe@daimler.com

39


Gasfordon på den svensk/norska marknaden Transportfordon

Mercedes Sprinter

316 1.8 NGT

chassibil/flakbil

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Mercedes-Benz Sverige AB

Grundpris på hemmamarknad 41 793 EUR (447 000 SEK)

Grundpris i Sverige

400 000 SEK

Sittplatser 3 – 6

Yttermått

Tjänstevikt

L 595 cm, B 200 cm

2 240 kg

Bagageutrymme 5.5 – 9.1 m 2

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

1 260 kg (flakbil)

2 000 kg

156 hk

21 (50) kg metan, 100 l bensin

8.4 – 9.6 kg metan , 11.7 – 13.8 l bensin

220 – 600 km på metan, 700 – 850 km på bensin

Ej testad av Euro NCAP

- 20° C

Finns med två olika axelavstånd. Finns med dubbelhytt. Fler

gastankar kan fås som extrautrustning (siffror inom parentes).

www.alltommotor.se/tester/bilar/mercedes-benz/en-gronare-tysklastasna-1.8495

www.verkehrsrundschau.de/mercedes-sprinter-316-ngt-vs-ivecodaily-cng-823500.html?_apg=1

www.mercedes-benz.se

Mercedes-Benz Sverige AB, Box 50531 202 50 Malmö.

Besöksadress: Dockgatan 1 Malmö. Tel: 040 - 671 84 84, E-post:

info-malmoe@daimler.com

40


Gasfordon på den svensk/norska marknaden Transportfordon

Opel Combo 1.6

CNG skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Saab Opel Sverige AB

Grundpris på hemmamarknad 18 278 EUR (196 000 SEK)

Grundpris i Sverige

183 100 SEK

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

L 432 cm, B 168 cm, H 180 cm

1 397 kg

2 765 l

548 kg

750 kg

94 hk

19 kg metan, 14 l bensin

4.9 kg metan, 0.78 l bensin

390 + 180 km

Ej testad av Euro NCAP

- 20° C

Anmärkning Gasutrustningen är testad för - 30° C, men bara certifierad för -

20° C, eftersom certifieringsalternativen är - 20° C och - 40° C.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.gronabilister.se/opelcombogas

www.expressen.se/motor/tester/ovrigatester/1.327667/opelcombo-1-6-cng

www.opelsverige.se

Kontaktuppgifter Saab Opel Sverige Esbogatan/Saabgatan 164 93 Kista. Tel: 020-33

30 00 eller 08-623 85 00. E-post: opel.sverige@gmcustomercare.com

41


Gasfordon på den svensk/norska marknaden Transportfordon

Volkswagen Caddy

2.0 EcoFuel skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Volkswagen Group Sverige AB

Grundpris på hemmamarknad 20 438 EUR (219 000 SEK)

Grundpris i Sverige

190 100 SEK

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

L 441 cm, B 180 cm, H 183 cm

1 580 kg

3 200 l

690 kg

1 200 kg

109 hk

26 kg metan, 13 l bensin

6.0 kg metan, 10.0 l bensin

440 + 130 km

4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

- 40° C

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

http://www.thegreencarwebsite.co.uk/blog/index.php/2009/03/05/

the-volkswagen-caddy-ecofuel/

www.volkswagentransportbilar.se

Volkswagen Transportbilar 151 88 Södertälje. Besöksadress:

Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: 08-553 865 00. E-post:

marcus.thomasfolk@vwgroup.se

42


Gasfordon på den svensk/norska marknaden Transportfordon

Volkswagen Caddy

Maxi 2.0 EcoFuel

skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Volkswagen Group Sverige AB

Grundpris på hemmamarknad 22 348 EUR (239 000 SEK)

Grundpris i Sverige

225 600 SEK

Sittplatser 5 – 7

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

L 488 cm, B 180 cm, H 183 cm

1680 kg

4 200 l

670 kg

1 500 kg

109 hk

37 kg metan, 13 l bensin

6.0 kg metan, 6.0 l bensin

620 + 220 km

4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

- 40° C

Förlängd version av VW Caddy med större gastankar

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.volkswagentransportbilar.se

Volkswagen Group Sverige 151 88 Södertälje. Besöksadress:

Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: 08-553 865 00. E-post:

marcus.thomasfolk@vwgroup.se

43


Gasfordon på den svensk/norska marknaden Transportfordon

Volkswagen

Transporter 2.0 Eco

BiFuel skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Volkswagen Group Sverige AB

Grundpris på hemmamarknad 27 162 EUR (291 000 SEK)

Grundpris i Sverige

350 600 SEK

Sittplatser 3

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L 489 – 529 cm, B 190 cm, H 199 – 248 cm

1 905 – 2 298 kg

5 800 l – 9 300 l (Gastankar kan uppta del av utrymmet)

552 – 945 kg

2 000 kg

116 hk

17 (34) kg metan, 80 l bensin

7.9 kg metan, 10.4 l bensin

210 (420) + 770 km

4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 1 stjärna

för fotgängare (Euro NCAP)

- 40° C

Finns med två axelavstånd och tre takhöjder. Konverteras till

gasdrift av IAV GmbH i Berlin (dotterbolag till VW). Alla

bensinmodeller av Caravelle/Transporter kan konverteras.

Gastankarna kan placeras i lastutrymmet eller under golvet. Dubbla

gastankar kan fås som tillval (siffror inom parentes).

www.iav.com/_downloads/de/handouts/fahrzeugentwicklung/

080910_VW_T5CNG_de_WEB.pdf

www.volkswagentransportbilar.se

Volkswagen Transportbilar 151 88 Södertälje. Besöksadress:

Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: 08-553 865 00. E-post:

marcus.thomasfolk@vwgroup.se

44


Gasfordon på den svensk/norska marknaden Transportfordon

Volkswagen

Transporter 2.0 Eco

BiFuel

chassibil/flakbil

Bränsle

Tillverkningsland

Generalagent/importör i

Norge

Generalagent/importör i

Sverige

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Saknas

Volkswagen Group Sverige AB

Grundpris på hemmamarknad 27 364 EUR (293 000 SEK)

Grundpris i Sverige

364 300 SEK

Sittplatser 3 – 6

Yttermått

Tjänstevikt

L 521 – 561 cm, B 199 cm, H 199 cm

1 875 – 2 379 kg

Bagageutrymme 4.2 – 5.7 m 2

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Köldcertifiering

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

471 – 975 kg

2 000 kg

116 hk

20.4 (30.6) kg metan, 80 l bensin

7.9 kg metan, 10.4 l bensin

260 (390) + 770 km

4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 1 stjärna

för fotgängare (Euro NCAP)

- 40° C

Finns med två axelavstånd. Finns med dubbelhytt. Konverteras till

gasdrift av IAV GmbH i Berlin (dotterbolag till VW). Alla

bensinmodeller av Caravelle/Transporter kan konverteras.

Gastankarna kan placeras i lastutrymmet eller under golvet. Större

gastankar kan fås som tillval (siffror inom parentes).

www.iav.com/_downloads/de/handouts/fahrzeugentwicklung/

080910_VW_T5CNG_de_WEB.pdf

www.volkswagentransportbilar.se

Volkswagen Transportbilar 151 88 Södertälje. Besöksadress:

Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: 08-553 865 00. E-post:

marcus.thomasfolk@vwgroup.se

45


2

Gasfordon på

övriga marknader

2.1

Personbilar

46


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Audi A3 1.6 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Grundpris på hemmamarknad 29 000 EUR (310 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

L 420 cm, B 177 cm, H 142 cm

i.u.

i.u.

i.u.

1 200 kg

88 hk på metan, 102 hk på bensin

12 kg metan, 55 l bensin

5.3 kg metan, 6.8 l bensin

230 + 810 km

4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 3 stjärnor för barn, 1 stjärna

för fotgängare (Euro NCAP)

Efterkonverterad bil som tillverkas i en begränsad serie.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.verbundnetz-plus.de

Kontaktuppgifter VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, Sitz Braunstraße 7,

04347 Leipzig, Postanschrift PF 24 12 65, 04332 Leipzig. Tel: +49

341 443 2904 eller +49 172 3431857, E-post:

steffen.hesse@vng.de

47


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

BRA GmbH/PGO

Cévennes Turbo

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas

Frankrike/Tyskland

Grundpris på hemmamarknad 48 000 EUR (514 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

L 370 cm, B 168 cm, H 120 cm

980 kg

110 l

i.u.

i.u.

150 hk

Tankstorlek 22 kg metan (132 l)

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd

Säkerhet

4.6 kg metan

450 km

Ej testad av Euro NCAP

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.cngpower.eu

Kontaktuppgifter BRA GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 7, 97424 Tyskland. Tel: +49

9721 675 301. E-post: mb@cngpower.eu

48


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Chevrolet Impala

3.5/3.9

NaturalDrive CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/etanol/bensin

USA

Grundpris på hemmamarknad 38 000 USD (278 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

L 509 cm, B 185 cm, H 149 cm

i.u.

396 l

i.u.

i.u.

212 hk

64 l etanol/bensin

10.2 l bensin

600 + 630 km

5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare vid frontalkrock (NHTSA)

Efterkonverteras med system framtaget av NaturalDrive Partners.

Godkänt för flera Impalamodeller med 3.5 och 3.9 liters V6-motor

anpassad för etanoldrift (FFV).

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.naturaldrive.com

NaturalDrive Partners LLC, 3134 West Lewis Suite 44, Phoenix

AZ85009. Tel: +1 801 768 2986. E-post: info@naturaldrive.com

49


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Chevrolet Lacetti

1.8 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Korea/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 30 990 CHF (217 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

L 430 cm, B 173 cm, H 145 cm

1 427 kg

i.u.

253 kg

i.u.

103 hk på metan, 121 hk på bensin

15 kg metan, 60 l benin

5.3 kg metan, 7.4 l bensin

280 + 810 km

Ej testad av Euro NCAP

Bilen tillverkas av Daewoo som ägs till 40 % av GM. I Asien säljs

Chevrolet Lacetti under namnet Chevrolet Optra. Efterkonvertering

till gasdrift sker i Schweiz. Halvkombimodell.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.de.chevrolet.ch

Kontaktuppgifter Chevrolet Suisse SA, Steltzenstrasse 4, 8152 Glattbrugg. Tel: +41

844 850 850. E-post: chevrolet.suisse@ch.gm.com

50


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Chevrolet Nubira

1.8 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Korea/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 32 290 CHF

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

L 458 cm, B 173 cm, H 150 cm

1 527 kg

i.u.

288 kg

i.u.

103 hk på metan, 121 hk på bensin

15 kg metan, 60 l bensin

5.3 kg metan, 7.4 l bensin

280 + 810 km

Ej testad av Euro NCAP

Bilen tillverkas av Daewoo som ägs till 40 % av GM. I Asien säljs

Chevrolet Nubira under namnet Chevrolet Optra. Efterkonvertering

till gasdrift sker i Schweiz. Kombimodell.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.de.chevrolet.ch

Kontaktuppgifter Chevrolet Suisse SA, Steltzenstrasse 4, 8152 Glattbrugg. Tel: +41

844 850 850. E-post: chevrolet.suisse@ch.gm.com

51


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Chevrolet Optra 1.6

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Thailand

Grundpris på hemmamarknad 60 999 SGD (Singapore), 849 000 THB (Thailand)(323 000/187 000

SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 451 cm, B 173 cm, H 145 cm

1 325 kg

i.u.

360 kg

i.u.

109 hk på bensin

11 kg metan, 55 l bensin

6.1 kg metan, 7,1 l bensin

180 + 770 km

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Tillverkas på GMs fabrik i Thailand. Säljs i flera asiatiska länder. I

Europa säljs Chevrolet Optra under namnet Chevrolet

Lacetti/Nubira. Finns som sedan och kombi.

http://www.asiaone.com/Motoring/Test+Drive/Story/

A1Story20080414-59780.html

http://www.bangkokpost.com/auto/autoscoop/19178/the-cngfactor

www.chevroletsingapore.com

Kontaktuppgifter Chevrolet centre, 1 Ubi Road 4, Singapore 408 607. Tel: +65 113

033

52


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

China Auto Group

Passenger Tricycle

0.25 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Kina

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 6 – 9

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 324 cm, B 125 cm, H 180 cm

575 kg

i.u.

375 kg

i.u.

20 hk

3.4 kg metan, 20 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Företaget är Kinas största tillverkare av trehjulingar och har flera

gasdrivna fordon i sitt modellprogram.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.caichk.com

China Auto International, 11F Tower B Sofitel Building, No.137

Keyuan 2nd Road, High-Tech District, Chongqing, Chongqing,

Kina 400039. Tel: +86 23 6896 2563. E-post:tricycle@caichk.com

53


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Chongqing Zhineng

Jeep 2020 2.4 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Kina

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

i.u.

L 407 cm, B 177 cm, H 187 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

85 hk

i.u.

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Fyrhjulsdrivna fordon som kan fås med eller utan gasdrift. De har

antingen fast tak eller är öppna med tygtak. Den kinesiska armén

använder jeepar av detta slag. De är inte godkända för export till

Europa.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.dengdilin.diytrade.com/sdp/182892/4/main-

630611/0/Home.html

Chongqing Zhineng Motor Factory, 42 Nanxi Industrial Garden

District, Jingkou Shapingba, Chongqing, 400032 Kina. Tel: +86

13708395457. E-post: cqvehicle@yahoo.com.cn,

shmotor@myub.net

54


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Citroën Berlingo

First 1.4 GNV

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Frankrike

Grundpris på hemmamarknad 17 950 EUR (192 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 414 cm, B 172 cm, H 182 cm

1 382 kg

524 l

428 kg

i.u.

68 hk på metan, 75 hk på bensin

14 kg metan, 55 l bensin

5.4 kg metan, 7.8 l bensin

260 + 710 km

Säkerhet 4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 3 stjärnor för barn, 2

stjärnor för fotgängare (Euro NCAP)

Anmärkning

Tillverkas av den förra generationen Berlingo, därav tillnamnet

”First”.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.citroen.fr

PSA Peugeot Citroën, Avenue de la Grande Armée 75, 75 116 Paris.

Tel. +31 1 40 66 53 81

55


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Citroën C3 1.4 GNV

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Frankrike

Grundpris på hemmamarknad 16 230 EUR (174 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

L 386 cm, B 167 cm, H 151 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

68 hk på metan, 75 hk på bensin

9 kg metan, 45 l bensin

4.7 kg metan, 6.5 l bensin

190 + 690 km

4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.citroen.fr

PSA Peugeot Citroën, Avenue de la Grande Armée 75, 75 116 Paris.

Tel. +31 1 40 66 53 81

56


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Citroën/DongFeng

C-Elysée 1.6 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Kina

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

51 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Tillverkas av Dong Feng Peugeot Citroën Automobiles (DPCA). Bilen

satte rekord våren 2009 då den kördes 1756 km utan att tankas.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.dpca.com.cn/publish/index.jsp

DongFeng Motor Corporation, 430015 Wuhan Hubei, China.

57


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Daihatsu Cuore 0.8

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Pakistan

Grundpris på hemmamarknad 669 000 PKR (60 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 330 cm, B 140 cm, H 145 cm

815 kg

i.u.

325 kg

i.u.

41 hk

8.5 kg metan

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.toyota-indus.com

Indus Motor Company Ltd, Plot No. N.W.Z/1/P-1, Port Qasim

Authority, Karachi, Pakistan. Tel: +92 21 4721100. E-post:

customer.relations@toyota-indus.com

58


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Eco-Fueler

American Roadster

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas

USA

Grundpris på hemmamarknad 19 900 USD (145 000 SEK)

Sittplatser 3

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L 430 cm, B 188 cm

825 kg

i.u.

i.u.

i.u.

100 hk

Cirka 17 kg metan

Cirka 2.4 kg metan

720 km

Ej krocktestad som personbil

3-hjulig roadster som definieras som motorcykel i USA. Uppfyller

säkerhetskraven för motorcyklar och de flesta säkerhetskraven för

bilar. Avtagbar hardtop ingår liksom en anläggning för hemmabruk

att komprimera gas med (för tankning).

www.ngvglobal.com/stylish-cng-powered-american-roadstermoving-from-concept-to-production-0609

http://green.autoblog.com/2007/11/12/the-american-roadster-byeco-fueler-seats-one-and-a-half-men/

www.eco-fueler.com

Eco-Fueler Corporation, 745 NW Mt Washington Dr, Ste 107 Bend,

Oregon 97701, USA. Tel: +1 541 350-6731. E-post:

information@eco-fueler.com

59


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

FAW-VW Jetta 1.6

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Kina

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 439 cm, B 167 cm, H 142 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

70 hk

55 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Den gastekniska utrustningen kommer från företaget Sammitr

Motors i Thailand.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.faw-vw.com/en/index.php

FAW-Volkswagen Automobile Co. Ltd, 5 Anqing Road, Changchun,

Jilin Province 130011, Kina. Tel: +86 431 5990888 E-post:

vw@CRM.faw-volkswagen.com

60


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Fiat Doblò 1.6

Natural Power

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Italien

Grundpris på hemmamarknad 18 500 EUR (198 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

L 425 cm, B 172 cm, H 182 cm

1 450 kg

530 l

620 kg

1 000 kg

92 hk på metan, 103 hk på bensin

21 kg metan, 30 l bensin

6.3 kg metan, 9.2 l bensin

360 + 330 km

3 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 1 stjärna för fotgängare

(Euro NCAP)

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.gronabilister.se/fiatdoblogas

www.fiat.it

Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino,

Italia. Tel. +80034280000

61


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Fiat Ducato Persone

3.0 Natural Power

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Italien

Grundpris på hemmamarknad 40 600 EUR (434 000 SEK)

Sittplatser 5 - 9

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L 541 cm, B 205 cm, H 252 cm

2 310 kg

i.u.

1 190 kg

i.u.

136 hk på metan

37 kg metan, 15 l bensin

8.8 kg metan, 13.8 l bensin

420 + 110 km

Ej testad av Euro NCAP

Finns med tre olika hjulbaser och tre takhöjder. De längre

versionerna kan fås med inredning som skolbuss. Faktauppgifterna

avser versionen med den mellanlånga hjulbasen 345 cm och det

mellanhöga taket.

http://www.theautochannel.com/news/2009/03/23/454275.html

www.fiatprofessional.it

Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino,

Italia. Tel. +80034280000

62


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Fiat Fiorino Combi

1.4 Natural Power

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Italien

Grundpris på hemmamarknad Cirka 16 000 EUR (171 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

L 386 cm, B 172 cm, H 174 cm

1 345 kg

i.u.

405 kg

i.u.

70 hk på metan, 77 hk på bensin

15 kg metan, 45 l bensin

4.4 kg metan, 6.8 l bensin

340 + 660 km

Ej testad av Euro NCAP

Fiat Fiorino är nära besläktad med Peugeot Bipper (se nedan).

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.fiatprofessional.it

Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino,

Italia. Tel. +80034280000

63


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Fiat Multipla 1.6

Natural Power

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Italien

Grundpris på hemmamarknad 23 000 EUR (246 000 SEK)

Sittplatser 6

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

L 409 cm, B 187 cm, H 170 cm

1 470 kg

430 l

580 kg

i.u.

92 hk på metan, 103 hk på bensin

28 kg metan, 38 l bensin

6.3 kg metan, 9.1 l bensin

450 + 420 km

3 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.gronabilister.se/fiatmultiplagas

www.fiat.it

Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino,

Italia. Tel. +80034280000

64


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Fiat Palio 1.1 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Indien

Grundpris på hemmamarknad Cirka 500 000 INR (80 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 383 cm, B 162 cm, H 144 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

57 hk

47 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Lanseringen är angiven till hösten 2009, men den verkar ännu inte

ha lanserats i oktober 2009.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.fiat-india.com

Fiat India Automobiles Ltd., B-19, Ranjangaon MIDC Industrial

Area, Ranjangaon - 412210. Taluka - Shirur, Dist. - Pune, India.

Tel: +91 2138 672700 / 232144 / 5 / 6 / 7.

65


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Fiat Punto Classic

1.2 Natural Power

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Italien

Grundpris på hemmamarknad 14 450 EUR (155 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

L 387 cm, B 166 cm, H 148 cm

1 025 kg

162 l

370 kg

1 000 kg

52 hk på metan, 60 hk på bensin

11 kg metan, 47 l bensin

4.3 kg metan, 6.3 l bensin

260 + 750 km

4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare (Euro NCAP)

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

http://custombodykits.blogspot.com/2009/07/fiat-punto-classic-

2010-evergreen-low.html

www.fiat.it

Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino,

Italia. Tel. +80034280000

66


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Fiat Qubo 1.4

Natural Power

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Italien

Grundpris på hemmamarknad 16 400 EUR (175 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L 396 cm, B 172 cm, H 174 cm

1 365 kg

250 l

335 kg

i.u.

70 hk på metan, 77 hk på bensin

13 kg metan, 45 l bensin

4.3 kg metan, 0.70 l bensin

300 + 640 km

Ej testad av Euro NCAP

Fiat Qubo är en något förlängd, mer personbilsmässig variant av

Fiat Fiorino (se ovan).

http://www.ngvglobal.com/fiat-expands-natural-gas-stable-withnew-qubo-natural-power-0924

www.fiat.it

Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino,

Italia. Tel. +80034280000

67


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Fiat Siena 1.4

Tetrafuel

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/etanol/bensin

Brasilien

Grundpris på hemmamarknad 42 600 BRL (179 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

L 416 cm, B 164 cm, H 143 cm

1 149 kg

370 l

380 kg

i.u.

68 hk på metan, 81 hk på etanol, 80 hk på bensin

9 kg metan, 48 l etanol/bensin

i.u.

i.u.

3 stjärnor av 5 för vuxna passagerare (Euro NCAPs standard).

Testerna är utförda i Ryssland på den snarlika Fiat Albea.

Namnet Tetrafuel kommer av att bilen kan köras på fordonsgas,

bensin och de två etanolblandningar som erbjuds i Brasilien (E25

och E100).

http://www.italiaspeed.com/2007/cars/fiat/08/siena_tetra_fuel/

2508.html

www.fiat.com.br

Kontaktuppgifter Fiat Automóveis, Rodovia Fernão Dias s/nº BR 381, km 429 Betim -

MG - CEP 32.560-460. Tel: +55 800 707 1000. E-post:

visita@fiat.com.br

68


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Ford C-Max 1.8

GreenPower

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Tyskland/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 36 011 CHF (252 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

L 437 cm, B 183 cm, H 159 cm

1 509 kg

i.u.

401 kg

1 200 kg

124 hk på metan, 125 hk på bensin

15 kg metan, 55 l bensin

5.2 kg metan, 7.1 l bensin

290 + 770 km

4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

Efterkonvertering till gasdrift sker i Schweiz, till skillnad från den

gasdrivna Ford C-Max som säljs i Sverige, där konverteringen görs

av ett tyskt dotterföretag till Ford. Den schweiziska gasmodellen har

en mindre, bränslesnålare motor. Fords garantier gäller.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.green-power.ch

Kontaktuppgifter F. +Ch. Müller AG, Ford Garage Wehntal, Wehntalerstrasse 54,8162

Sünikon, Schweiz. Tel: +41 44 855 60 60. E-post: info@greenpower.ch

69


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Ford Crown Victoria

4.6 CNG (Mercury

Grand Marquis)

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/etanol/bensin

USA

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5 - 6

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

L 538 cm, B 199 cm, H 148 cm

Cirka 2 100 kg

i.u.

i.u.

i.u.

224 hk på bensin

32 eller 41 kg metan, 71 l etanol/bensin

14.7 l bensin (stad), 9.8 l bensin (landsväg)

i.u.

5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare vid frontalkrock (NHTSA)

Efterkonvertering till gasdrift utförs av företaget BAF Technologies,

som inriktar sig på konvertering av taxi och limousinflottor. Två

storlekar på gastankarna kan väljas. Ford Crown Victoria går också

under namnet Mercury Grand Marquis och delar bottenplatta med

Lincoln Town Car (se nedan).

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.baftechnologies.com

Kontaktuppgifter BAF Technologies, 2415 Beatrice Street Dallas, Texas 75208. E-

post: bafinfo@baftechnologies.com

70


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Ford Fiesta

1.25/1.4/1.6

GreenPower

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Tyskland/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 392 cm, B 172 cm, H 143 cm

1 214 kg

i.u.

306 kg

600 kg

74/79/98 hk på metan, 75/80/100 hk på bensin

10.5 (13) kg metan, 40 l bensin

4.4 kg metan, 6.0 l bensin

240 (300) + 670 km

Säkerhet 5 stjärnor av 5 (Euro NCAP 2009)

Anmärkning

Efterkonvertering till gasdrift sker i Schweiz. Konverteringen kan

utföras på de tre motorstorlekarna 1.25, 1.4 respektive 1.6 liter.

Effekten hos de tre motorerna anges ovan. Övriga faktauppgifter

gäller 1.25-litersmotorn. Två storlekar på gastankarna finns att

välja mellan för vardera motoralternativ. Fords garantier gäller.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.green-power.ch

Kontaktuppgifter F. +Ch. Müller AG, Ford Garage Wehntal, Wehntalerstrasse 54,8162

Sünikon, Schweiz. Tel: +41 44 855 60 60. E-post: info@greenpower.ch

71


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Ford Focus 1.6

GreenPower

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Tyskland/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 33 521 CHF (235 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

L 434 cm, B 184 cm, H 150 cm

1 380 kg (halvkombi), 1421 kg (kombi)

i.u.

445 kg (halvkombi), 404 kg (kombi)

800 kg

114 hk på metan, 115 hk på bensin

15 kg metan, 55 l bensin

4.8 kg metan, 6.6 l bensin

310 + 830 km

5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

Efterkonvertering till gasdrift sker i Schweiz, till skillnad från den

gasdrivna Ford C-Max som säljs i Sverige, där konverteringen görs

av ett tyskt dotterföretag till Ford. Den schweiziska gasmodellen har

en mindre, bränslesnålare motor. Fords garantier gäller.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.green-power.ch

Kontaktuppgifter F. +Ch. Müller AG, Ford Garage Wehntal, Wehntalerstrasse 54,8162

Sünikon, Schweiz. Tel: +41 44 855 60 60. E-post: info@greenpower.ch

72


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Ford Focus 2.0 CNG

(USA)

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas

USA

Grundpris på hemmamarknad 24 495 USD (179 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L 434 cm, B 184 cm, H 150 cm

i.u.

Cirka 230 l

i.u.

i.u.

i.u.

23 kg metan

5.7 kg metan (stad), 4.1 kg metan (landsväg)

400 km (stad), 560 km (landsväg)

4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare vid frontalkrock (NHTSA)

Efterkonverteras av Altech-Eco Corporation. De erbjuder bilar både

med ren gasdrift och med kombinerad gas- och bensindrift (bi-fuel).

Faktauppgifterna gäller en bil med ren gasdrift.

http://www.ngvglobal.com/ford-focus-cng-conversion-adss-todedicated-offering-in-us-0809

http://www.transecoenergy.com/index.htm

Altech-Eco Corporation, 101 Fair Oaks Road, Arden, North Carolina

28704. Tel: +1 828 654-8300. E-post: sales@altecheco.com

73


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Ford Fusion 1.6

GreenPower

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Tyskland/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 27 745 CHF (194 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

L 402 cm, B 172 cm, H 154 cm

1 244 kg

i.u.

361 kg

900 kg

99 hk på metan, 100 hk på bensin

10.5 eller 13 kg metan, 40 l bensin

4.8 kg metan, 6.6 l bensin

220 eller 270 + 610 km

4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

Efterkonvertering till gasdrift sker i Schweiz. Två storlekar på

gastankarna finns att välja mellan. Fords garantier gäller.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.green-power.ch

Kontaktuppgifter F. +Ch. Müller AG, Ford Garage Wehntal, Wehntalerstrasse 54,8162

Sünikon, Schweiz. Tel: +41 44 855 60 60. E-post: info@greenpower.ch

74


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Ford Fusion CNG

(USA)

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas

USA

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L cm, B cm, H cm

i.u.

425 l

i.u.

i.u.

i.u.

23 kg metan

8.0 kg metan (stad), 5.5 kg metan (landsväg)

290 km (stad), 420 km (landsväg)

5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare vid frontalkrock (NHTSA)

Efterkonverteras av Altech-Eco Corporation. De erbjuder bilar både

med ren gasdrift och med kombinerad gas- och bensindrift (bi-fuel).

Faktauppgifterna gäller en bil med ren gasdrift.

http://www.ngvglobal.com/ford-focus-cng-conversion-adss-todedicated-offering-in-us-0809

http://www.transecoenergy.com/index.htm

Altech-Eco Corporation, 101 Fair Oaks Road, Arden, North Carolina

28704. Tel: +1 828 654-8300. E-post: sales@altecheco.com

75


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Ford Galaxy 2.0

GreenPower

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Tyskland/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 50 160 CHF (351 000 SEK)

Sittplatser 7

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 482 cm, B 188 cm, H 176 cm

1 817 kg

308 l med 7 säten

598 kg

1 100 kg

143 hk på metan, 145 hk på bensin

12 kg metan,70 l bensin

6.0 kg metan, 8.2 l bensin

200 + 850 km

Säkerhet 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 2

stjärnor för fotgängare (Euro NCAP)

Anmärkning

Efterkonvertering till gasdrift sker i Schweiz. Fords garantier gäller.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.green-power.ch

Kontaktuppgifter F. +Ch. Müller AG, Ford Garage Wehntal, Wehntalerstrasse 54,8162

Sünikon, Schweiz. Tel: +41 44 855 60 60. E-post: info@greenpower.ch

76


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Ford Ikon Flair 1.3

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Indien

Grundpris på hemmamarknad 590 000 INR (94 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 415 cm, B 163 cm, H 144 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

70 hk på bensin

14 kg metan, 45 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Konvertering till gasdrift utförs av Shrimankar Gas Car Services Pvt

Ltd, som är auktoriserade av Ford. Bilen säljs av Ford India i vissa

indiska delstater.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.india.ford.com

Kontaktuppgifter Ford India P Ltd, S.P. Koil Post Chengalpattu – 603204. Tel: +91 44

27454375

77


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Ford Ka 1.25

GreenPower

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Tyskland/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 3 eller 4

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

L 362 cm, B 166 cm, H 141 cm

1 080 kg

i.u.

185 kg

kg

73 hk på metan, 70 hk på bensin

10.5 kg metan, 35 l bensin

5.1 l bensin

690 km på bensin

Säkerhet 4 stjärnor av 5 (Euro NCAP 2009)

Anmärkning

Efterkonvertering till gasdrift sker i Schweiz. Eventuellt kommer

denna bil bara att godkännas för tre personer på grund av att

gastankarnas extra vikt ger en mycket låg maxlast. Fords garantier

gäller.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.green-power.ch

Kontaktuppgifter F. +Ch. Müller AG, Ford Garage Wehntal, Wehntalerstrasse 54,8162

Sünikon, Schweiz. Tel: +41 44 855 60 60. E-post: info@greenpower.ch

78


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Ford Kuga 2.5

GreenPower

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Tyskland/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 47 971 CHF (336 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 444 cm, B 184 cm, H 171 cm

1 708 kg

i.u.

422 kg

i.u.

198 hk på metan, 200 hk på bensin

16 kg metan, 58 l bensin

7.2 kg metan, 9.3 l bensin

220 + 620 km

Säkerhet 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 3

stjärnor för fotgängare (Euro NCAP)

Anmärkning

Fyrhjulsdriven modell. Efterkonvertering till gasdrift sker i Schweiz.

Fords garantier gäller.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.green-power.ch

Kontaktuppgifter F. +Ch. Müller AG, Ford Garage Wehntal, Wehntalerstrasse 54,8162

Sünikon, Schweiz. Tel: +41 44 855 60 60. E-post: info@greenpower.ch

79


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Ford Mondeo 2.0

GreenPower

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Tyskland/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 42 310 CHF (296 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 478 cm, B 208 cm, H 150 cm

1 597 kg (sedan),1616 kg (kombi)

528 l (sedan), 542 l (kombi)

493 kg (sedan), 584 kg (kombi)

1 500 kg

143 hk på metan, 145 hk på bensin

15 kg metan, 70 l bensin

5.8 kg metan, 7.9 l bensin

260 + 890 km

Säkerhet 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 2

stjärnor för fotgängare (Euro NCAP)

Anmärkning

Efterkonvertering till gasdrift sker i Schweiz. Fords garantier gäller.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.green-power.ch

Kontaktuppgifter F. +Ch. Müller AG, Ford Garage Wehntal, Wehntalerstrasse 54,8162

Sünikon, Schweiz. Tel: +41 44 855 60 60. E-post: info@greenpower.ch

80


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Ford S-Max 2.0

GreenPower

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Tyskland/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 46 460 CHF (325 000 SEK)

Sittplatser 5 - 7

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 477 cm, B 188 cm, H 166 cm

1 725 kg

i.u.

615 kg

1 100 kg

143 hk på metan, 145 hk på bensin

12 kg metan, 70 l bensin

5.9 kg metan, 8.1 l bensin

200 + 860 km

Säkerhet 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 2

stjärnor för fotgängare (Euro NCAP)

Anmärkning

Efterkonvertering till gasdrift sker i Schweiz. Fords garantier gäller.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.green-power.ch

Kontaktuppgifter F. +Ch. Müller AG, Ford Garage Wehntal, Wehntalerstrasse 54,8162

Sünikon, Schweiz. Tel: +41 44 855 60 60. E-post: info@greenpower.ch

81


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Geely CK 1.5 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Kina

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 415 cm, B 168 cm, H 144 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

http://www.cars-fans.cn/2009/01/Geely-two-CNG-bi-fuel-carshome-official-line-28Chart-29/

www.geely.com

Kontaktuppgifter Geely International Corporation, No.87 Qianyang Road, 200 333

Shanghai, P.R.China. Tel: +86 21 5269 5666. E-post:

autoexp@geely.com

82


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Great Wall de

Venezuela 2.4

Hover

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Kina/Venezuela

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 462 cm, B 180 cm, H 171 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

125 hk

i.u.

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

Great Wall är Kinas största privatägda bilföretag. De har

dotterföretag i flera länder, bland annat i Venezuela. Modellen

Hover finns både med två- och fyrhjulsdrift.

http://www.ngvglobal.com/china-makes-inroads-into-venezuelangv-market-1119

www.greatwall.com.ve

2266 Chaoyang South Avenue, Baoding city, Hebei Pro., P.R. China.

Tel: +86 312 2197688, E-post: gwmomd@gwm.cn

83


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Hindustan

Ambassador 1.8

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Indien

Grundpris på hemmamarknad 431 000 INR (69 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 433 cm, B 166 cm, H 159 cm

1 245 kg

i.u.

375 kg

i.u.

54 hk på metan, 75 hk på bensin

10 kg metan, 42 l bensin

6.3 kg metan, 10 l bensin

160 + 420 km

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

Hindustan Ambassador är ursprungligen en licenstillverkad Morris

Oxford. Modellen har producerats sedan 1957, men har

moderniserats successivt.

http://www.thereisnocat.com/showme276.html

http://www.scribd.com/doc/13175190/Cng-Ambassador-Detailed-

Analysis

www.hmambassador.com

Hindustan Motors Ltd, Automobile Marketing Division, P.O Hind

Motor, Dist, Hooghly-712233 West Bengal, Indien.

84


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Honda Civic GX 1.8

NGV

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas

USA

Grundpris på hemmamarknad 25 190 USD (184 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L 450 cm, B 175 cm, H 144 cm

1 396 kg

170 l

i.u.

i.u.

113 hk

21 kg metan

5.7 kg metan

370 km

5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare vid frontalkrock (NHTSA)

Den enda fabrikstillverkade gasbilen på den amerikanska

marknaden från en större tillverkare. Har utsetts till ”America’s

greenest car” fem år i rad av American Council for an Energy-

Efficient Economy (ACEEE).

http://alternativefuels.about.com/od/naturalgasvehiclereviews/fr/

2009HondaGX.htm

http://automobiles.honda.com

American Honda Motor Co., 1919 Torrance Boulevard, Mail Stop:

500 - 2N - 7D, Torrance CA 90501-2746, USA. Tel: +1 800 999

1009

85


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Hyundai Accent 1.5

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Indien

Grundpris på hemmamarknad 560 000 INR (90 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L 425 cm, B 167 cm, H 137 cm

1 114 kg

i.u.

411 kg

i.u.

94 hk

12 kg metan, 45 l bensin

9.1 l bensin

490 km på bensin

2 stjärnor av 5 för vuxna passagerare (Euro NCAP)

Efterkonverteras på Hyundais fabrik i Indien med kit som

tillhandahålls av det koreanska företaget CEV. Säljs av Hyundais

indiska återförsäljare med samma garantier som för övriga

modeller.

http://www.automobileindia.com/cars/hyundai-motors/hyundaiaccent-cng.html

www.hyundai.co.in

Hyundai Motor India Ltd, Tel: +91 (0)98 7356 4645. E-post:

cr@hmil.net

86


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Hyundai Santro

Xing 1.1 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Indien, Pakistan

Grundpris på hemmamarknad 325 360 INR (52 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L 357 cm, B 153 cm, H 159 cm

929 kg

i.u.

i.u.

i.u.

63 hk

12 kg metan, 35 l bensin

7.8 l bensin

450 km på bensin

3 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP). Testbilen var en Hyundai Atos, vilket var bilens

europeiska namn då den såldes där.

Efterkonverteras på Hyundais fabrik i Indien med kit som

tillhandahålls av företaget Minda Auto Gas Ltd. Säljs av Hyundais

indiska återförsäljare med samma garantier som för övriga

modeller. Säljs också i Pakistan.

http://www.zigwheels.com/Reviews/First-DriveHyundai-Santro-

CNG/One_Pocket_20080107-1-2

www.hyundai.co.in

Hyundai Motor India Ltd, Tel: +91 (0)98 7356 4645. E-post:

cr@hmil.net

87


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Hyundai Sonata 2.0

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Korea/Thailand

Grundpris på hemmamarknad 1 075 000 THB (237 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 480 cm, B 183 cm, H 147 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

144 hk

17 kg metan, 70 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet 4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 2

stjärnor för fotgängare (Euro NCAP)

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

Hyundai Thailand erbjuder 3 års garanti, medan övriga modeller har

5 års garanti.

http://www.bkkautos.com/Hyundai-Sonata-with-Free-CNG-

Installation

www.hyundai-motor.co.th

Hyundai Motor (Thailand) Co., Ltd., 1779 Paholyothin Rd., Jatujak,

Bangkok 10900, Thailand. Tel: +66 662 511 2555. E-post:

info@hyundai-motor.co.th

88


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Iran Khodro

Samand Soren 1.7

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Iran

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 453 cm, B 172 cm, H 146 cm

i.u.

270 l

i.u.

i.u.

150 hk

15 kg metan

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

Motorn har turboöverladdning. Modellen har börjat säljas i Schweiz

och uppfyller avgaskrav Euro IV. Samand Soren är baserad på ett

chassi från Peugeot 405. Iran Kodhro tillverkar även Peugeot 405

och Peugeot Roa, och även dessa finns i gasversion (se nedan).

http://www.liveleak.com/view?i=c6c_1234454009

www.ikco.com/default.aspx

Iran Khodro Industrial Group, Km 14, Karaj road, Iran Khodro Co.,

P.O. Box: 13895 – 111, Iran

89


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Jeep Commander

4.7 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

USA/Singapore

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

L 479 cm, B 196 cm, H 183 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

305 hk på bensin

28 kg metan, 80 l bensin

11.6 kg metan, 14.7 l bensin

240 + 550 km

5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare vid frontalkrock (NHTSA)

Finns med fyrhjulsdrift. Efterkonverteras till gasdrift av C. Melchers

GmbH & Co. i Singapore. Uppfyller avgaskrav Euro IV.

Ursprungsmodellen är sjusitsig, men den bakersta stolsraden har

plockats bort för att få ett stort bagageutrymme trots de två

gastankarna.

Vidare läsning

Officiell webbplats

http://www.cng.com.sg/

Kontaktuppgifter Autotechnik Workshop, 50 Old Toh Tuck Road, Singapore 597657.

Tel: +65 6462 6519. E-post: info@cng.com.sg

90


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

La Strada Avanti

Ecostar 3.0

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Italien/Tyskland

Grundpris på hemmamarknad Cirka 50 000 EUR (500 000 SEK)

Sittplatser 2 – 6

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Finns i olika stora varianter

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

136 hk på metan

37 kg metan, 15 l bensin

8.8 kg metan, 13.8 l bensin

420 + 110 km

Ej testad av Euro NCAP

Världens första gasdrivna husbil. Är baserad på Fiat Ducato.

http://www.gibgas.de/?navi=aktuelles&subnavi=nachricht&id=332

www.la-strada.de

Kontaktuppgifter La Strada Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, Am Sauerborn 19, 61209

Echzell , Germany. Tel. +49 60 0891110. info@lastrada-mobile.de

91


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Lifan 520CNG

1.3/1.6

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Kina

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

L 437 cm, B 170 cm, H 147 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

116 hk på bensin

11 kg metan

4.2 kg metan, 5.6 l bensin i 90 km/h.

260 km på metan

Säkerhet

Anmärkning

Tillverkas och säljs även i Peru. Motoreffekt och bränsleförbrukning

avser 1.6-litersmotorn.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

http://iecauto.lifan.com/enauto/

Lifan Industry Group, No.60, Zhangjiawan, Shangqiao,

Shapingba District, Chongqing, China. Tel: +86 23 6166 3053. E-

post: iecauto@lifan.com

92


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Lincoln Town Car

4.6 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/etanol/bensin

USA

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5 – 6

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

L 547 cm, B 199 cm, H 150 cm

Cirka 2 200 kg

i.u.

i.u.

i.u.

239 hk på bensin

32 (41) kg metan, 71 l etanol/bensin

14.7 l bensin (stad), 9.8 l bensin (landsväg)

i.u.

5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare vid frontalkrock (NHTSA)

Efterkonvertering till gasdrift utförs av företaget BAF Technologies,

som inriktar sig på konvertering av taxi och limousinflottor. Två

storlekar på gastankarna kan väljas. Lincoln Town Car delar

bottenplatta med Ford Crown Victoria (se ovan).

http://www.ngvglobal.com/cng-powered-stretch-limousines-extendgreen-credentials-for-las-vegas-resort-0807

www.baftechnologies.com

Kontaktuppgifter BAF Technologies, 2415 Beatrice Street Dallas, Texas 75208. E-

post: bafinfo@baftechnologies.com

93


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Mahindra Renault

Logan 1.6 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Indien

Grundpris på hemmamarknad 490 000 INR (78 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 425 cm, B 174 cm, H 153 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

84 hk

12 kg metan, 35 l bensin

10.1 l bensin (stad), 7.5 l bensin (landsväg)

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

Utrustningen för gasdrift tillhandahålls av det italienska företaget

Landy Renzo. Bilen säljs av Mahindra Renault med normala

garantier.

http://www.carazoo.com/newcars/carreview/Mahindra-

Renault/Logan

www.mahindrarenault.com

Mahindra Renault Pvt Ltd., C/O Mahindra & Mahindra Ltd.,

Automotive Sector Div., Admin Bldg., 1st floor, Akurli Road,

Kandivili(E), Mumbai – 400 101, Indien. Tel: +91 9935066006.

94


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Maruti Suzuki Alto

0.8 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Indien

Grundpris på hemmamarknad 268 000 INR (43 000 SEK)

Sittplatser 4

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

L 350 cm, B 148 cm, H 146 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

47 hk på bensin

7.5 kg metan, 35 l bensin

6.9 l bensin

510 km på bensin

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

Efterkonverteras med kit som är auktoriserat av Maruti Suzuki. Alto

var Indiens mest sålda bil år 2008.

http://economictimes.indiatimes.com/Maruti-launches-CNG-kit-for-

Alto/articleshow/4786407.cms

www.marutisuzuki.com

Maruti Suzuki India Ltd, Plot No. 1, Nelson Mandela Road,

Vasant Kunj, New Delhi-110070. Tel: + 91 9910 20 20 20

95


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Mitsubishi Lancer

1.5 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Indien

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 429 cm, B 169 cm, H 143 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

87 hk på bensin

i.u.

6.1 l bensin

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

Ett samarbete mellan Mitsubishi och Hindustan Motors.

Efterkonverteras på försäljningsställena med kit som utvecklats

speciellt för Mitsubishi Lancer, baserat på en design från företaget

BRC i Italien.

http://www.domain-b.com/companies/companies_h/hind_motors/

20060713_cng_version.html

www.mitsubishi-motors.co.in/

Hindustan Motors Ltd, Automobile Marketing Division, P.O Hind

Motor, Dist, Hooghly-712233 West Bengal, Indien. E-post:

soni.shrivastav@india.birlasoft.com

96


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Mitsubishi Lancer

1.6 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Thailand

Grundpris på hemmamarknad 704 000 THB (155 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 460 cm, B 170 cm, H 145 cm

1 260kg

i.u.

340 kg

i.u.

102 hk

kg metan, 50 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

http://www.bangkokpost.com/auto/autoscoop/19178/the-cngfactor

www.mitsubishi-motors.co.th

Mitsubishi Motors (Thailand) Co., 688 Phaholyothin Rd.

Klongluang, Pathum Thani 12120, Thailand. Tel: +66 2 908 8000.

E-post: customer.plus@th.mitsubishi-motors.com

97


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Mitsubishi Minicab

0.7 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Japan

Grundpris på hemmamarknad Motsvarande 21 130 USD (154 000 SEK)

Sittplatser 4

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

L 340 cm, B 148 cm, H 189 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

48 hk

14 kg metan

4.8 kg metan, 6.3 l bensin

290 km på metan

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

http://www.ngvglobal.com/mitsubishi-motors-rolls-out-cngminivan-in-japan-0422#more-1407

www.mitsubishi-motors.com/

Kontaktuppgifter Mitsubishi Motors Co., 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-

8410 Japan. Tel: +81 3 6719 2111.

98


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Nissan Sentra

Clásico 1.6 GNV

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Brasilien/Peru/Venezuela

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 433 cm, B 167 cm, H 135 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

105 hk på bensin

12 kg metan, 50 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

Säljs av Nissan-återförsäljare i Peru och Venezuela. Märkesgarantier

gäller. Efterkonverteras i Peru av Teleflex GFI.

www.gnvmagazine.com/ingles/detalle_noticia.php?id=831

www.nissan.com.pe

www.nissan.net.ve

Nissan Maquinarias, Av. La Marina 3380 San Miguel, Lima, Peru.

Tel: +51 614 5555.

Nissan Venezuela, Urbanización Industrial Los Guayos, Primera

Transversal 94-A, Parcela 16 Paraparal, Los Guayos Edo. Carabobo,

Venezuela. Tel: + 58 241 7009500.

99


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Nissan Sunny 1.3

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Pakistan

Grundpris på hemmamarknad 1 175 000 PKR (106 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 450 cm, B 170 cm, H 145 cm

1 140 kg

i.u.

kg

i.u.

87 hk

8.5 kg metan

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.ghandharanissan.com.pk

Ghandhara Nissan, Ghandhara House, 109/2, Clifton, Karachi-6.

P.O. Box No: 3812 Karachi, Pakistan. Tel: +92 21 5830251-56. E-

post: info@ghandhara.com.pk

100


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Peugeot 207 1.4

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Frankrike/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 29 577 CHF (207 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 416 cm, B 175 cm, H 153 cm

1 390 kg

428 l

301 kg

1 150 kg

94 hk på metan, 95 hk på bensin

10.5 (13) kg metan, 50 l bensin

4.6 kg metan, 6.3 l bensin

230 (280) + 790 km

Säkerhet 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 3

stjärnor för fotgängare (Euro NCAP)

Anmärkning

Efterkonverteras i Schweiz av samma företag som konverterar

Ford. Två olika storlekar på gastankarna kan väljas. Kan fås med 3

eller 5 dörrar och som kombi. Faktappgifterna avser

kombimodellen. Säljs av Peugeot.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.peugeot.ch

www.green-power.ch/PSA.html

Peugeot Suisse SA, Gewerbestr. 19, 3302 Moosseedorf/BE,

Schweiz. Tel: +41 31 85026 26.

Saturn Garage, Wehntalerstrasse 52, 8162 Steinmaur, Schweiz.

Tel: +41 44 855 60 66. E-post: info@saturngarage.ch

101


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Peugeot 207 1.6 CC

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Frankrike/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 34 730 CHF (243 000 SEK)

Sittplatser 4

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

L 404 cm, B 175 cm, H 140 cm

1 527 kg

145 l

193 kg

1 040 kg

118 hk på metan, 120 hk på bensin

15.5 kg metan, 50 l bensin

4.7 kg metan, 6.5 l bensin

330 + 770 km

5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

Den första gasdrivna cabrioletmodellen på marknaden.

Efterkonverteras i Schweiz av samma företag som konverterar

Ford. Säljs av Peugeot.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.peugeot.ch

www.green-power.ch/PSA.html

Peugeot Suisse SA, Gewerbestr. 19, 3302 Moosseedorf/BE,

Schweiz. Tel: +41 31 85026 26.

Saturn Garage, Wehntalerstrasse 52, 8162 Steinmaur, Schweiz.

Tel: +41 44 855 60 66. E-post: info@saturngarage.ch

102


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Peugeot 308 1.4

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Frankrike/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 32 540 CHF (228 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 428 cm, B 182 cm, H 150 cm

1 437 kg

348 l

312 kg

i.u.

94 hk på metan, 95 hk på bensin

16 kg metan, 60 l bensin

4.7 kg metan, 6.5 l bensin

340 + 920 km

Säkerhet 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 3

stjärnor för fotgängare (Euro NCAP)

Anmärkning

Efterkonverteras i Schweiz av samma företag som konverterar

Ford. Säljs av Peugeot. Erbjuds med 3 och 5 dörrar.

Faktauppgifterna avser 3-dörrarsmodellen.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.peugeot.ch

www.green-power.ch/PSA.html

Peugeot Suisse SA, Gewerbestr. 19, 3302 Moosseedorf/BE,

Schweiz. Tel: +41 31 85026 26.

Saturn Garage, Wehntalerstrasse 52, 8162 Steinmaur, Schweiz.

Tel: +41 44 855 60 66. E-post: info@saturngarage.ch

103


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Peugeot 807 2.0

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Frankrike/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 46 256 CHF (324 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

L 473 cm, B 185 cm, H 175 cm

1 806 kg

480 l

599 kg

1 700 kg

138 hk på metan, 140 hk på bensin

13 kg metan, 80 l bensin

6.6 kg metan, 9.0 l bensin

200 + 890 km

5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 1 stjärna för fotgängare

(Euro NCAP)

Efterkonverteras i Schweiz av samma företag som konverterar

Ford. Säljs av Peugeot.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.peugeot.ch

www.green-power.ch/PSA.html

Peugeot Suisse SA, Gewerbestr. 19, 3302 Moosseedorf/BE,

Schweiz. Tel: +41 31 85026 26.

Saturn Garage, Wehntalerstrasse 52, 8162 Steinmaur, Schweiz.

Tel: +41 44 855 60 66. E-post: info@saturngarage.ch

104


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Peugeot 405/Roa

1.6 CNG (Iran

Khodro)

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Iran

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 441 cm, B 169 cm, H 141 cm

i.u.

250 l

i.u.

i.u.

84 hk (405), 54 hk (Roa)

13.5 kg

7.5 kg metan (405), 8.4 kg metan (Roa)

180 + 640 km (405), 160 + 540 km (Roa)

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

Peugeot Roa har samma kaross som Peugeot 405 men bakhjulsdrift

och annorlunda chassi. Både Roa och 405 erbjuds med gasdrift. Roa

är en betydligt billigare modell än 405.

http://www.liveleak.com/view?i=c6c_1234454009

www.ikco.com/default.aspx

Iran Khodro Industrial Group, Km 14, Karaj road, Iran Khodro Co.,

P.O. Box: 13895 – 111, Iran

105


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Porsche 997 Turbo

CNG (Sportec

SP550mc)

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas

Tyskland/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 445 cm, B 185 cm, H 130 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

550 hk

i.u.

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

Efterkonverteras av Sportec i Schweiz.

www.automobilesreview.com/auto-news/sportec-sp550mc/10962/

www.sportec.ch

Sportec AG, Hofstrasse 17, 8181 Höri b. Bülach|ZH, Schweiz. Tel:

+41 43 411 43 00. E-post: info@sportec.ch

106


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Proton Gen-2

1.3/1.6 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Malaysia/Pakistan

Grundpris på hemmamarknad 889 000 PKR (80 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 431 cm, B 173 cm, H 144 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

94/112 hk

i.u.

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Efterkonverteras till gasdrift av Proton i Pakistan. Proton Gen-2 och

Proton Persona (se nedan) är i grunden samma bil, men Persona

har längre bakparti.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.protonpakistan.com

Royal Automobiles (Pvt.) Ltd., Plot 21, Sector 22, K.I.A. Karachi,

Pakistan. Tel: +92 21 111 776 886.

107


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Proton Persona 1.6

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Malaysia

Grundpris på hemmamarknad 549 000 THB (121 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

L 448 cm, B 173 cm, H 144 cm

1 270 kg

i.u.

i.u.

i.u.

110 hk

15 kg metan, 50 l bensin

6.6 l bensin

760 km på bensin

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

Säljs på den thailändska marknaden. Proton Persona och Proton

Gen-2 (se ovan) är i grunden samma bil, men Persona har längre

bakparti.

www.bkkautos.com/Proton-Persona-CNG-on-a-Budget

www.bkkautos.com/Proton-Persona-CNG--Test-Drive-Report

www.protonthailand.com

Phranakorn Auto Sales CO., LTD., 108, MOO2, Vipavadee-Rangsit

Road, Lardyaow, Jatuchak Bangkok, Thailand. Tel: +66 2579 088.

E-post: proton_info@pnagroup.com

108


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Proton Saga 1.3

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Malaysia/Pakistan

Grundpris på hemmamarknad 679 000 PKR (61 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 405 cm, B 163 cm, H 135cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

90 hk

45 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Efterkonverteras till gasdrift av Proton i Pakistan.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.protonpakistan.com

Royal Automobiles (Pvt.) Ltd., Plot 21, Sector 22, K.I.A. Karachi,

Pakistan. Tel: +92 21 111 776 886.

109


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Proton Wira 1.5

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Malaysia/Pakistan

Grundpris på hemmamarknad 769 000 PKR (69 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 427 cm, B 169 cm, H 139 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

91 hk

i.u.

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Efterkonverteras till gasdrift av Proton i Pakistan.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.protonpakistan.com

Royal Automobiles (Pvt.) Ltd., Plot 21, Sector 22, K.I.A. Karachi,

Pakistan. Tel: +92 21 111 776 886.

110


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Renault Pars

Tondar 90 1.6 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Iran

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 425 cm, B 174 cm, H 153 cm

i.u.

306 l

i.u.

i.u.

87 hk

14 kg metan, 50 l bensin

6.7 kg metan, 7.1 l bensin

210 + 700 km

Säkerhet

Anmärkning

Renault Pars ägs till 51 % av Renault och till 49 % av de två största

iranska biltillverkarna, Iran Khodro och Saipa. Modellen Tondar 90

är i grunden samma bil som Mahindra Renault Logan (se ovan),

men har anpassats för gasdrift av Renault Pars.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.renault.co.ir/?page=00&lang=en

Renault Pars, 8 TH Street, Ahmad ghassir (Bukharest) Avenue,

Arjentin Sq Tehran, 1514737113 Iran. Tel: 021 88 75 55 26-30

111


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Shanghai VW

Santana 3000 1.8

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Kina

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 469 cm, B 170 cm, H 145 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

90 hk

60 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Populär som taxi i Kina

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.csvw.com/csvw/english/index.shtml

Shanghai Volkswagen Co. Ltd., Mail box 063-789, Shanghai

200 333, Kina. Tel: +86 21 95000789/52768169. E-post:

callcenter@svwsc.com

112


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Skoda Octavia 1.6

CNG-Edition

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Tjeckien/Tyskland

Grundpris på hemmamarknad 20 864 EUR (223 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 457 cm, B 177 cm, H 147 cm

i.u.

520 l

i.u.

1 200 kg

88 hk på metan, 102 hk på bensin

17 kg metan, 55 l bensin

5.7 kg metan, 7.4 l bensin

300 + 740 km

Säkerhet 4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 2

stjärnor för fotgängare (Euro NCAP)

Anmärkning

Finns endast som kombimodell. Har utvecklats i ett

samarbetsprojekt mellan IEK Germany, ett initiativ från Tysklands

ledande gasföretag, och företaget IAV GmbH (dotterbolag till VW),

som också konverterar de VW Caravelle/Transporter som säljs i

Sverige.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.erdgasfahrzeuge-kontor.de

www.iav.com

www.iek-deutschland.de

IEK – Initiativkreis Erdgas als Kraftstoff – Deutschland e. V.,

Braunstr. 7 · 04347 Leipzig, Tyskland. Tel: +49 341 443 2316. E-

post: info@iek-deutschland.de

IAV GmbH, Carnotstraße 1, 10587 Berlin, Tyskland. Tel: +49 30

39978 9624 eller +49 30 39978 9623. E-post: E-Mail:

gasfahrzeuge@iav.de

113


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Suzuki Alto 1.0 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Pakistan

Grundpris på hemmamarknad 592 000 PKR (53 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 340 cm, B 148 cm, H 146 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

55 hk

9 kg metan, 37 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Bilen har ett fabriksmonterat italienskt gas-kit.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.suzukifaisalabad.com

Suzuki Faisalabad Motors, 9-10 Muslim Town 3, Sargodha Road,

Faisalabad, Pakistan. Tel: +92 41 111 222 700. E-post:

info@suzukifaisalabad.com

114


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Suzuki Bolan 0.8

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Pakistan

Grundpris på hemmamarknad 519 000 PKR (47 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 320 cm, B 140 cm, H 185 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

37 hk

9 kg metan, 36 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Bilen har ett fabriksmonterat italienskt gas-kit.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.suzukifaisalabad.com

Suzuki Faisalabad Motors, 9-10 Muslim Town 3, Sargodha Road,

Faisalabad, Pakistan. Tel: +92 41 111 222 700. E-post:

info@suzukifaisalabad.com

115


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Suzuki Cultus 1.0

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Pakistan

Grundpris på hemmamarknad 790 000 PKR (71 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 384 cm, B 159 cm, H 138 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

55 hk

9 kg metan, 40 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Bilen har ett fabriksmonterat italienskt gas-kit.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.suzukifaisalabad.com

Suzuki Faisalabad Motors, 9-10 Muslim Town 3, Sargodha Road,

Faisalabad, Pakistan. Tel: +92 41 111 222 700. E-post:

info@suzukifaisalabad.com

116


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Suzuki Liana 1.3

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Pakistan

Grundpris på hemmamarknad 1 024 000 PKR (92 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 435 cm, B 169 cm, H 155 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

90 hk

10 kg metan, 50 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Bilen har ett fabriksmonterat italienskt gas-kit.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.suzukifaisalabad.com

Suzuki Faisalabad Motors, 9-10 Muslim Town 3, Sargodha Road,

Faisalabad, Pakistan. Tel: +92 41 111 222 700. E-post:

info@suzukifaisalabad.com

117


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Suzuki Mehran 0.8

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Pakistan

Grundpris på hemmamarknad 449 000 PKR (40 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 330 cm, B 141 cm, H 141 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

40 hk

7 kg metan, 30 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Bilen har ett fabriksmonterat italienskt gas-kit. Suzuki Mehran var

Pakistans mest sålda bil år 2008.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.suzukifaisalabad.com

Suzuki Faisalabad Motors, 9-10 Muslim Town 3, Sargodha Road,

Faisalabad, Pakistan. Tel: +92 41 111 222 700. E-post:

info@suzukifaisalabad.com

118


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Tata Xenon 2.1 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas

Indien/Thailand

Grundpris på hemmamarknad 519 000 THB (114 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 513 cm, B 186 cm, H 177 cm

i.u.

L 177 cm, B 141 cm, H 41 cm

i.u.

i.u.

115 hk

17 kg metan

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Bilen säljs i Thailand.

http://www.ngvglobal.com/tata-to-launch-xenon-super-cng-at-thaimotor-expo-1123

www.tatamotors.co.th

Kontaktuppgifter TATA Motors (Thailand) Limited, 20 th Floor, Column Tower 199

Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel: +66

662 261-5500. E-post: thaiinfo@tatamotors.co.th

119


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

TMC Alif 0.2 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Pakistan

Grundpris på hemmamarknad 172 500 PKR (16 000 SEK)

Sittplatser 4

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

L 290 cm, B 136 cm, H 159 cm

525 kg

30 l

225 kg

i.u.

15 hk

4.3 kg metan, 8 l bensin

4.0 l bensin

200 km på bensin

Säkerhet

Anmärkning

Är bland annat tänkt att ersätta rickshaws på taximarknaden.

Encylindrig motor.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.tmcpk.com

Transmission Motor Company Ltd., B-14, Block-A, S.M.C.H.S.

Karachi-74400, Pakistan. Tel: +92 21-111 000. E-post:

info@tmcpk.com

120


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Toyota Corolla Altis

1.8 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Indien

Grundpris på hemmamarknad 1 055 000 INR (169 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

L 454 cm, B 176 cm, H 147 cm

1 335 kg

i.u.

245 kg

i.u.

132 hk

14 kg metan, 55 l bensin

5.0 kg metan

280 km på metan

Säkerhet 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 3

stjärnor för fotgängare (Euro NCAP)

Anmärkning Bilen kommer att börja säljas i Indien hösten 2009.

Vidare läsning

Officiell webbplats

http://autos.maxabout.com/cars/toyota/corolla-altis-cng/cvid1466

www.toyotabharat.com

Kontaktuppgifter Toyota Kirloskar Motor, 6th floor, Meridian Commercial Tower 8

Windsor Place, New Delhi 110 001, Indien. Tel: +91 80 66292929

eller +91 80 66553300.

121


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Toyota Innova 2.0

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Indien

Grundpris på hemmamarknad 949 000 INR (152 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 458 cm, B 177 cm, H 174 cm

1 635 kg

i.u.

565 kg

i.u.

132 hk

12 kg metan, 55 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Toyota Kirloskar samarbetar med M/s Minda Auto Gas Ltd för att

konvertera bilen till gasdrift.

http://www.ngvglobal.com/toyota-launches-first-ever-cng-mpv-inindia-0226#more-1340

www.toyotabharat.com

Kontaktuppgifter Toyota Kirloskar Motor, 6th floor, Meridian Commercial Tower 8

Windsor Place, New Delhi 110 001, Indien. Tel: +91 80 66292929

eller +91 80 66553300.

122


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Toyota Limo 1.6

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Thailand

Grundpris på hemmamarknad 724 000 THB (159 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 454 cm, B 176 cm, H 147 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

109 hk

13 kg metan, 55 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

Bilen är i serieproduktion, men är än så länge främst avsedd för

taximarknaden. Toyota Limo är taxiversionen av Toyota Corolla Altis

(se ovan), och är avskalad utrustningsmässigt.

http://www.autoincar.com/toyota-launches-double-fuelgasolinecng-taxi-in-thailand/

www.toyota.co.th/en

Toyota Motor Thailand Co. Ltd., 186/1 Moo 1 Old Railway Road,

Samrong Tai, Phrapradeang, Samutprakarn 10130, Thailand. Tel:

+66 2 386 1000

123


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Vehicle Production

Group MV-1 4.3

Taxi

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas

USA

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 6

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

L 521 cm, B 202 cm, H 191 cm

i.u.

841 l

i.u.

i.u.

i.u.

60 kg metan

15 kg metan

400 km

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Taxibil konstruerad för att passa även äldre och funktionshindrade.

Två rullstolar får plats. Uppfyller ”Americans with Disabilities Act

1990 (ADA) guidelines”. Kommer att bli tillgänglig på den

amerikanska och kanadensiska marknaden under det andra

kvartalet 2010. Går att beställa redan nu.

http://www.ngvglobal.com/dallas-moots-plan-for-cng-fuelledtaxicab-fleet-0825

http://www.vpgautos.com/universal-design

Kontaktuppgifter The Vehicle Production Group LLC, 1395 Brickell Avenue, Suite 630,

Miami, FL 33131, USA. Tel: +1 786 230 2100

124


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Volkswagen Bora

2.0 GNV

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Brasilien

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 438 cm, B 172 cm, H 150 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

115 hk

55 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Efterkonverterad bil som säljs av VW i Venezuela.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.vw.com.ve

Volkswagen Motors Venezuela, Av. Intercomunal Santiago Mariño,

Sector La Providencia Parcela No. 16. Turmero, Venezuela. Tel:

+58 243 2693562 eller +58 243 2694657

125


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Volkswagen Gol NF

1.6 GNV

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Brasilien

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 390 cm, B 167 cm, H 145 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

101 hk

55 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Efterkonverterad bil som säljs av VW i Venezuela. Finns både som

halvkombi och sedan (Voyage). Måtten gäller halvkombin.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.vw.com.ve

Volkswagen Motors Venezuela, Av. Intercomunal Santiago Mariño,

Sector La Providencia Parcela No. 16. Turmero, Venezuela. Tel:

+58 243 2693562 eller +58 243 2694657

126


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Volkswagen Golf

Variant 1.6 Bifuel

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 456 cm, B 178 cm, H 150 cm

1 550 kg

i.u.

340 kg

1 200 kg

88 hk på metan, 102 hk på bensin

17 kg metan, 55 l bensin

5.8 kg metan, 7.4 l bensin

300 + 740 km

Säkerhet 5 stjärnor av 5 (Euro NCAP 2009)

Anmärkning

Finns endast som kombimodell. Konverteras av företaget IAV GmbH

(dotterbolag till VW), som också konverterar de VW

Caravelle/Transporter som säljs i Sverige.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.iav.com

Kontaktuppgifter IAV GmbH, Carnotstraße 1, 10587 Berlin, Tyskland. Tel: +49 30

39978 9624 eller +49 30 39978 9623. E-post: E-Mail:

gasfahrzeuge@iav.de

127


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Volkswagen Space

Fox 1.6 GNV

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Brasilien

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 417 cm, B 165 cm, H 155 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

101 hk

50 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Efterkonverterad bil som säljs av VW i Venezuela.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.vw.com.ve

Volkswagen Motors Venezuela, Av. Intercomunal Santiago Mariño,

Sector La Providencia Parcela No. 16. Turmero, Venezuela. Tel:

+58 243 2693562 eller +58 243 2694657

128


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Volvo V50 1.8 Multi-

Fuel

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/etanol/bensin

Sverige/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 42 600 CHF (298 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 452 cm, B 177 cm, H 146 cm

1 502 kg

417 l

388 kg

1 300 kg

123 hk på metan, 125 hk på bensin

14 kg metan, 55 l etanol/bensin

4.9 kg metan, 7.4 l bensin

290 + 740 km

Säkerhet 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 2

stjärnor för fotgängare (Euro NCAP)

Anmärkning

Efterkonvertering till gasdrift sker i Schweiz. Säljs av Volvohandeln

med normala garantier. Har utvecklats av Volvo i samarbete med

F.+Ch. Mueller AG, som även konverterar Ford och Peugeot till

gasdrift (se ovan). Gastankarna monteras under golvet för

bibehållen lastvolym.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.volvocars.ch

Kontaktuppgifter Volvo Automobile (Schweiz) AG, Thurgauerstrasse 105, 8152

Glattburg/Zürich, Schweiz. Tel: +41 800 810 811. E-post:

info@volvocars.ch

129


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Volvo V70 2.0 Multi-

Fuel

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/etanol/bensin

Sverige/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 52 900 CHF (370 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 482 cm, B 186 cm, H 155 cm

1 710 kg

575 l

470 kg

1 500 kg

143 hk på metan, 145 hk på bensin

13 kg metan, 70 l etanol/bensin

5.7 kg metan, 8.6 l bensin

230 + 810 km

Säkerhet 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 2

stjärnor för fotgängare (Euro NCAP)

Anmärkning

Efterkonvertering till gasdrift sker i Schweiz. Säljs av Volvohandeln

med normala garantier. Har utvecklats av Volvo i samarbete med

F.+Ch. Mueller AG, som även konverterar Ford och Peugeot till

gasdrift (se ovan). Gastankarna monteras under golvet för

bibehållen lastvolym.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.volvocars.ch

Kontaktuppgifter Volvo Automobile (Schweiz) AG, Thurgauerstrasse 105, 8152

Glattburg/Zürich, Schweiz. Tel: +41 800 810 811. E-post:

info@volvocars.ch

130


Gasfordon på övriga marknader

Personbilar

Volvo V70 2.5 Multi-

Fuel Turbo

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/etanol/bensin

Sverige/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 59 600 CHF (417 000 SEK)

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 482 cm, B 186 cm, H 155 cm

1 750 kg

575 l

510 kg

1 600 kg

196 hk på metan, 200 hk på bensin

13 kg metan, 70 l etanol/bensin

6.3 kg metan, 9.4 l bensin

210 + 740 km

Säkerhet 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 2

stjärnor för fotgängare (Euro NCAP)

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Efterkonvertering till gasdrift sker i Schweiz. Säljs av Volvohandeln

med normala garantier. Har utvecklats av Volvo i samarbete med

F.+Ch. Mueller AG, som även konverterar Ford och Peugeot till

gasdrift (se ovan). Gastankarna monteras under golvet för

bibehållen lastvolym.

www.automobilrevue.ch/artikel_28426.html

www.volvocars.ch

Kontaktuppgifter Volvo Automobile (Schweiz) AG, Thurgauerstrasse 105, 8152

Glattburg/Zürich, Schweiz. Tel: +41 800 810 811. E-post:

info@volvocars.ch

131


2

Gasfordon på

övriga marknader

2.2

Lätta

transportfordon

132


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Chevrolet Colorado

2.5 Dual-fuel pickup

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/diesel

Thailand

Grundpris på hemmamarknad 597 000 THB (131 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd

L 506 cm, B 172 cm, H 164 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

116 hk

12 kg metan, 76 l diesel

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

Dieselmotorn körs antingen på 65 % fordonsgas och 35 % diesel,

eller enbart på diesel.

www.bangkokpost.com/auto/autoscoop/19178/the-cng-factor

www.chevroletthailand.com

Chevrolet Sales (Thailand) Ltd., 555 Rasa Tower 21st Floor,

Phaholyothin Road, Jatuchak, Bangkok 10900, Thailand. Tel: +66

2791 3400. E-post: infocac@chevroletthailand.com

133


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Chongqing Zhineng

Mini Truck 0.8 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Kina

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 356 cm, B 140 cm, H 172 cm

805 kg

i.u.

655 kg

i.u.

38 hk

i.u.

6.5 l bensin

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Företaget tillverkar också gasdrivna motorcyklar och små fyrhjuliga

ATVs (all terrain vehicles).

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.dengdilin.diytrade.com/sdp/182892/4/main-

630611/0/Home.html

Chongqing Zhineng Motor Factory, 42 Nanxi Industrial Garden

District, Jingkou Shapingba, Chongqing, 400032 Kina. Tel: +86

13708395457. E-post: cqvehicle@yahoo.com.cn,

shmotor@myub.net

134


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Citroën Berlingo

First 1.4 GNV

skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Frankrike

Grundpris på hemmamarknad 17 500 EUR (187 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 414 cm, B 172 cm, H 182 cm

1 239 kg

3 000 l

611 kg

i.u.

68 hk på metan, 75 hk på bensin

14 kg metan, 55 l bensin

5.4 kg metan, 7.8 l bensin

260 + 710 km

Säkerhet 4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 3 stjärnor för barn, 2

stjärnor för fotgängare (Euro NCAP)

Anmärkning

Tillverkas av den förra generationen Berlingo, därav tillnamnet

”First”.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.citroen.fr

PSA Peugeot Citroën, Avenue de la Grande Armée 75, 75 116 Paris.

Tel. +31 1 40 66 53 81

135


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Daihatsu Hijet 0.7

CNG skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas

Japan

Grundpris på hemmamarknad 2 045 000 JPY (157 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd

L 340 cm, B 148 cm, H 188 cm

985 kg

i.u.

350 kg

i.u.

39 hk

13 kg metan

i.u.

280 km på metan

Säkerhet

Anmärkning

Finns både med två- och fyrhjulsdrift. Säljs endast i Japan.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.daihatsu.com, www.daihatsu.co.jp

Kontaktuppgifter Daihatsu Motors Co. Ltd, 1 1 Daihatsu Cho Ikeda City Osaka 563

8651 Japan. Tel: +81 72 751 8811

136


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Daihatsu Mira Van

0.7 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas

Japan

Grundpris på hemmamarknad 1 711 500 JPY (132 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

L 340 cm, B 148 cm, H 153 cm

800 kg

i.u.

200 kg

i.u.

45 hk

11 kg metan

i.u.

300 km på metan

Säkerhet

Anmärkning

Huvudsakligen avsedd för budtransporter. Säljs endast i Japan.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.daihatsu.com, www.daihatsu.co.jp

Kontaktuppgifter Daihatsu Motors Co. Ltd, 1 1 Daihatsu Cho Ikeda City Osaka 563

8651 Japan. Tel: +81 72 751 8811

137


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Fiat Doblò Maxi 1.6

Natural Power

skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Italien

Grundpris på hemmamarknad 19 644 EUR (210 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L 463 cm, B 172 cm, H 182 cm

1 450 kg

4 000 l

620 kg

1 000 kg

92 hk på metan, 103 hk på bensin

21 kg metan, 30 l bensin

6.3 kg metan, 9.2 l bensin

360 + 330 km

3 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 1 stjärna för fotgängare

(Euro NCAP)

Detta är en förlängd version av den Fiat Doblò skåpbil som säljs på

den svenska marknaden.

www.gronabilister.se/fiatdoblogas

www.fiat.it

Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino,

Italia. Tel. +80034280000

138


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Fiat Ducato 3.0

Natural Power

skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Italien

Grundpris på hemmamarknad 36 600 EUR (392 000 SEK)

Sittplatser 3

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L 541 cm, B 205 cm, H 252 cm

2 205 kg

11 500 l

1 295 kg

i.u.

136 hk på metan

37 kg metan, 15 l bensin

8.8 kg metan, 13.8 l bensin

420 + 110 km

Ej testad av Euro NCAP

Finns med tre olika hjulbaser och tre takhöjder. Faktauppgifterna

avser versionen med den mellanlånga hjulbasen 345 cm och det

mellanhöga taket.

http://www.theautochannel.com/news/2009/03/23/454275.html

www.fiatprofessional.it

Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino,

Italia. Tel. +80034280000

139


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Fiat Ducato 3.0

Natural Power

chassibil/flakbil

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Italien

Grundpris på hemmamarknad 35 280 EUR (377 000 SEK)

Sittplatser 3 – 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

L 574 cm, B 210 cm, H 181 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

136 hk på metan

37 kg metan, 15 l bensin

8.8 kg metan, 13.8 l bensin

420 + 110 km

Ej testad av Euro NCAP

Finns med tre olika hjulbaser och med enkel- eller dubbelhytt.

Måttuppgifterna avser flakbilen med den mellanlånga hjulbasen 345

cm.

http://www.theautochannel.com/news/2009/03/23/454275.html

www.fiatprofessional.it

Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino,

Italia. Tel. +80034280000

140


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Fiat Fiorino 1.4

Natural Power

skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Italien

Grundpris på hemmamarknad 15 540 EUR (166 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

Anmärkning

L 386 cm, B 171 cm, H 174 cm

1 255 kg

2 100 l

425 kg

i.u.

70 hk på metan, 77 hk på bensin

15 kg metan, 45 l bensin

4.4 kg metan, 6.8 l bensin

340 + 660 km

Ej testad av Euro NCAP

Fiat Fiorino är nära besläktad med Peugeot Bipper (se nedan).

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.fiatprofessional.it

Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino,

Italia. Tel. +80034280000

141


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Fiat Multipla Van

1.6 Natural Power

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Italien

Grundpris på hemmamarknad 22 680 EUR (243 000 SEK)

Sittplatser 6

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

L 409 cm, B 187 cm, H 170 cm

1 520 kg

495 l

530 kg

i.u.

92 hk på metan, 103 hk på bensin

28 kg metan, 38 l bensin

6.3 kg metan, 9.1 l bensin

450 + 420 km

3 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare

(Euro NCAP)

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.gronabilister.se/fiatmultiplagas

www.fiatprofessional.it

Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino,

Italia. Tel. +80034280000

142


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Fiat Panda Van 1.2

Natural Power

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Italien

Grundpris på hemmamarknad 13 880 EUR (149 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

L 354 cm, B 159 cm, H 161 cm

1 050 kg

1 000 l

390 kg

i.u.

52 hk på metan, 60 hk på bensin

12 kg metan, 30 l bensin

4.2 kg metan, 6.2 l bensin

290 + 480 km

3 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för barn, 1 stjärna

för fotgängare (Euro NCAP)

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.fiatprofessional.it

Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino,

Italia. Tel. +80034280000

143


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Fiat Punto Van 1.2

Natural Power

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Italien

Grundpris på hemmamarknad 15 480 EUR (166 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning

(per 100 km)

Räckvidd (metan + bensin)

Säkerhet

L 387 cm, B 166 cm, H 148 cm

1 060 kg

820 l

430 kg

1 000 kg

52 hk på metan, 60 hk på bensin

17 kg metan, 47 l bensin

4.3 kg metan, 6.3 l bensin

400 + 750 km

4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare (Euro NCAP)

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

http://custombodykits.blogspot.com/2009/07/fiat-punto-classic-

2010-evergreen-low.html

www.fiatprofessional.it

Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino,

Italia. Tel. +80034280000

144


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Ford F-series 5.4

CNG pickup

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/etanol/bensin

USA

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 3 – 6

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

Säkerhet

Anmärkning

L 589 cm, B 200 cm, H 194 cm

Cirka 2 700 kg

i.u.

Cirka 570 kg

i.u.

310 hk på bensin

26 – 77 kg metan, 136 l etanol/bensin

15.7 l bensin

870 km på bensin

Ford F-150 fick 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare vid

frontalkrock (NHTSA). Övriga modeller (F-250 och F-350) har ej

testats.

Efterkonvertering till gasdrift utförs av företaget BAF Technologies,

som inriktar sig på konvertering av större fordonsflottor, men även

riktar sig till privatpersoner. Olika stora gastankar kan väljas. Finns

med två- eller fyrhjulsdrift, och med 2 eller 4 dörrar.

Faktauppgifterna avser en fyrhjulsdriven F-150 med 4 dörrar.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.baftechnologies.com

Kontaktuppgifter BAF Technologies, 2415 Beatrice Street Dallas, Texas 75208. E-

post: bafinfo@baftechnologies.com

145


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Ford Transit 2.3

CNG skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Grundpris på hemmamarknad 34 900 EUR (373 000 SEK)

Sittplatser 3

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 486 – 568 cm, B 197 cm, H 200 – 260 cm

i.u.

5 800 – 11 600 l

i.u.

i.u.

130 hk på metan, 145 hk på bensin

29 kg metan, 80 l bensin

8.6 kg metan, 11.3 l bensin

310 + 710 km

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Konverteringen till gasdrift görs av företaget CNG-Technik GmbH i

Tyskland, samma dotterbolag till Ford som konverterar de

gasdrivna personbilar från Ford som säljs i Sverige (se ovan). Finns

med tre axelavstånd och tre takhöjder. Gastankarna kan placeras

antingen under golvet eller bakom framstolarna.

http://www.erdgas-fahren.de/Fahrzeugkatalog/Transporter/fordtransit-cng.html

www.ford.de

Kontaktuppgifter Ford-Werke GmbH, Kundenzentrum, Postfach 71 02 65,

50742 Köln, Tyskland. Tel.: +49 221 903-33 33

CNG-Technik GmbH, Robert-Koch-Straße 50, 55129 Mainz,

Tyskland. Tel: +49 6131 69337 0. E-post: info@cngtechnik.de

146


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Ford Transit 2.3

CNG

chassibil/flakbil

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Grundpris på hemmamarknad 34 800 EUR (372 000 SEK)

Sittplatser 3 – 6

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 525 – 610 cm, B 197 cm, H 201 cm

i.u.

5.3 – 7.9 m 2 (flak)

i.u.

i.u.

130 hk på metan, 145 hk på bensin

29 kg metan, 80 l bensin

8.6 kg metan, 11.3 l bensin

310 + 710 km

Säkerhet

Anmärkning

Konverteringen till gasdrift görs av företaget CNG-Technik GmbH i

Tyskland, samma dotterbolag till Ford som konverterar de

gasdrivna personbilar från Ford som säljs i Sverige (se ovan). Finns

med tre axelavstånd, och med enkel- eller dubbelhytt. Gastankarna

placeras under lastgolvet.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.ford.de

Kontaktuppgifter Ford-Werke GmbH, Kundenzentrum, Postfach 71 02 65,

50742 Köln, Tyskland. Tel.: +49 221 903-33 33

CNG-Technik GmbH, Robert-Koch-Straße 50, 55129 Mainz,

Tyskland. Tel: +49 6131 69337 0. E-post: info@cngtechnik.de

147


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Ford Transit 2.3

GreenPower skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Tyskland/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 41 740 CHF (447 000 SEK)

Sittplatser 3

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 486 – 568 cm, B 197 cm, H 200 – 260 cm

i.u.

5 800 – 11 600 l

i.u.

i.u.

143 hk på metan, 145 hk på bensin

15 – 22.5 kg metan, 80 l bensin

8.3 kg metan, 11.3 l bensin

270 + 710 km

Säkerhet

Anmärkning

Efterkonvertering till gasdrift sker i Schweiz. Fords garantier gäller.

Finns med tre axelavstånd och tre takhöjder. Gastankarna placeras

under golvet.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.green-power.ch

Kontaktuppgifter F. +Ch. Müller AG, Ford Garage Wehntal, Wehntalerstrasse 54,8162

Sünikon, Schweiz. Tel: +41 44 855 60 60. E-post: info@greenpower.ch

148


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Ford Transit 2.3

GreenPower

chassibil/flakbil

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Tyskland

Grundpris på hemmamarknad 41 740 CHF (447 000 SEK)

Sittplatser 3 – 6

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 525 – 610 cm, B 197 cm, H 201 cm

i.u.

5.3 – 7.9 m 2 (flak)

i.u.

i.u.

143 hk på metan, 145 hk på bensin

14 – 24 kg metan, 80 l bensin

8.3 kg metan, 11.3 l bensin

290 + 710 km

Säkerhet

Anmärkning

Efterkonvertering till gasdrift sker i Schweiz. Fords garantier gäller.

Finns med tre axelavstånd och tre takhöjder. Finns med tre

axelavstånd, och med enkel- eller dubbelhytt. Gastankarna placeras

under lastgolvet.

Vidare läsning

Officiell webbplats

www.green-power.ch

Kontaktuppgifter F. +Ch. Müller AG, Ford Garage Wehntal, Wehntalerstrasse 54,8162

Sünikon, Schweiz. Tel: +41 44 855 60 60. E-post: info@greenpower.ch

149


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Great Wall de

Venezuela 2.3 Deer

CNG pickup

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Kina/Venezuela

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 2 - 4

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

110 hk

i.u.

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

Great Wall är Kinas största privatägda bilföretag. De har

dotterföretag i flera länder, bland annat i Venezuela. Pickupen Deer

finns både med två- och fyrhjulsdrivning, och både med enkel-och

dubbehytt.

http://www.ngvglobal.com/china-makes-inroads-into-venezuelangv-market-1119

www.greatwall.com.ve

Great Wall, 2266 Chaoyang South Avenue, Baoding city, Hebei Pro.,

P.R. China. Tel: +86 312 2197688, E-post: gwmomd@gwm.cn

150


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Hindustan Winner

1.8 CNG flakbil

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Indien

Grundpris på hemmamarknad Cirka 400 000 INR (64 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

L 438 cm, B 160 cm, H 200 cm

1 525 kg

Bagageutrymme 4.2 m 2

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

825 kg

i.u.

50 hk på metan, 56 hk på bensin

22 kg metan, 50 l bensin

6.3 kg metan

350 km på metan

Säkerhet

Anmärkning

Chassi och kabin kommer från den kinesiska samarbetspartnern

Shandong Shifeng, medan motor och drivlina är från Hindustan

Motors.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.hmambassador.com

Hindustan Motors Ltd, Automobile Marketing Division, P.O Hind

Motor, Dist, Hooghly-712233 West Bengal, Indien.

151


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Jincheng (JCL)

Minibus 2.4 CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Kina

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 15

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 492 cm, B 171 cm, H 193 cm

1 695 kg

i.u.

725 kg

i.u.

103 hk

i.u.

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.jc-bus.com

Jincheng Automobile Manufacture Co. Ltd, 33 Huanghexi road,

Development Zone of Qinhuangdao City, Hebei Province, Kina. Tel:

+86 139 33627399. E-post: market@jc-bus.com

152


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Mahindra Alfa 0.4

CNG pickup

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Indien

Grundpris på hemmamarknad 137 200 INR (22 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

L 302 cm, B 146 cm, H 170 cm

615 kg

Bagageutrymme 2.3 m 2

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

380 kg

i.u.

8 hk

7 kg metan, 3 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Encylindrig motor

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.mahindrasmallcv.com

Mahindra & Mahindra Ltd., Automotive Sector, 2nd Floor, Mahindra

Towers, Dr. G.M. Bhosale Marg, P.K. Kurne Chowk,

Worli, Mumbai - 400 018, Indien. Tel : +91 9935066006. E-post:

merchant.piran@mahindra.com

153


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Mahindra Champion

0.5 CNG pickup

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Indien

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

L 345 cm, B 152 cm

805 kg

Bagageutrymme 2.8 m 2

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

545 kg

i.u.

11 hk

i.u.

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Encylindrig motor

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.mahindrasmallcv.com

Mahindra & Mahindra Ltd., Automotive Sector, 2nd Floor, Mahindra

Towers, Dr. G.M. Bhosale Marg, P.K. Kurne Chowk,

Worli, Mumbai - 400 018, Indien. Tel : +91 9935066006. E-post:

merchant.piran@mahindra.com

154


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Mahindra Bolero 2.5

CNG flakbil

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas

Indien

Grundpris på hemmamarknad 553 800 INR (89 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

L 522 cm, B 167 cm, H 187 cm

1 895 kg

Bagageutrymme 4.3 m 2

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

985 kg

i.u.

70 hk

24 kg metan

Ner till 8.0 kg metan

Upp till 300 km

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.mahindrasmallcv.com

Mahindra & Mahindra Ltd., Automotive Sector, 2nd Floor, Mahindra

Towers, Dr. G.M. Bhosale Marg, P.K. Kurne Chowk,

Worli, Mumbai - 400 018, Indien. Tel : +91 9935066006. E-post:

merchant.piran@mahindra.com

155


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Mahindra Maxx

Maxi 2.5 CNG flakbil

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas

Indien

Grundpris på hemmamarknad 379 900 INR (61 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

L 470 cm, B 153 cm, H 180 cm

1 555 kg

Bagageutrymme 3.4 m 2

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

745 kg

i.u.

70 hk

19 kg metan

Ner till 7.6 kg metan

Upp till 250 km

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.mahindrasmallcv.com

Mahindra & Mahindra Ltd., Automotive Sector, 2nd Floor, Mahindra

Towers, Dr. G.M. Bhosale Marg, P.K. Kurne Chowk,

Worli, Mumbai - 400 018, Indien. Tel : +91 9935066006. E-post:

merchant.piran@mahindra.com

156


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Mitsubishi Minicab

0.7 CNG skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Japan

Grundpris på hemmamarknad Motsvarande 21 130 USD (154 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

L 340 cm, B 148 cm, H 189 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

48 hk

14 kg metan

4.8 kg metan, 6.3 l bensin

290 km på metan

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

http://www.ngvglobal.com/mitsubishi-motors-rolls-out-cngminivan-in-japan-0422#more-1407

www.mitsubishi-motors.com/

Kontaktuppgifter Mitsubishi Motors Co., 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-

8410 Japan. Tel: +81 3 6719 2111.

157


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Nissan Frontier 2.4

GNV pickup

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Brasilien/Venezuela

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 2 – 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 508 cm, B 183 cm, H 171 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

150 hk

75 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

Säljs av Nissan-återförsäljare i Venezuela. Märkesgarantier gäller.

Finns med två- och fyrhjulsdrift och två olika stora kupéer, med 2

eller 4 dörrar.

www.todoauto.com.ve/1_doc/1_noticias/nissangnv.html

www.nissan.net.ve

Nissan Venezuela, Urbanización Industrial Los Guayos, Primera

Transversal 94-A, Parcela 16 Paraparal, Los Guayos Edo. Carabobo,

Venezuela. Tel: +58 241 7009500.

158


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Peugeot Bipper 1.4

CNG skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Frankrike/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 24 251 CHF (170 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 386 cm, B cm, H 172 cm

1 245 kg

2 500 l

435 kg

600 kg

74 hk på metan, 75 hk på bensin

11.5 kg metan, 45 l bensin

5.0 kg metan, 6.9 l bensin

230 + 650 km

Säkerhet

Anmärkning

Efterkonverteras i Schweiz av samma företag som konverterar

Ford. Säljs av Peugeot. Peugeot Bipper är nära besläktad med Fiat

Fiorino (se ovan).

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.peugeot.ch

www.green-power.ch/PSA.html

Peugeot Suisse SA, Gewerbestr. 19, 3302 Moosseedorf/BE,

Schweiz. Tel: +41 31 85026 26.

Saturn Garage, Wehntalerstrasse 52, 8162 Steinmaur, Schweiz.

Tel: +41 44 855 60 66. E-post: info@saturngarage.ch

159


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Peugeot Expert 2.0

CNG skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Frankrike/Schweiz

Grundpris på hemmamarknad 40 122 CHF (281 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 481 cm, B 199 cm, H 194 cm

1 836 kg

5 000 l

825 kg

i.u.

138 hk på metan, 140 hk på bensin

15 kg metan, 80 l bensin

7.2 kg metan, 9.9 l bensin

210 + 810 km

Säkerhet

Anmärkning

Efterkonverteras i Schweiz av samma företag som konverterar

Ford. Säljs av Peugeot. Faktauppgifterna avser modellen med

kortast axelavstånd och lägst tak.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.peugeot.ch

www.green-power.ch/PSA.html

Peugeot Suisse SA, Gewerbestr. 19, 3302 Moosseedorf/BE,

Schweiz. Tel: +41 31 85026 26.

Saturn Garage, Wehntalerstrasse 52, 8162 Steinmaur, Schweiz.

Tel: +41 44 855 60 66. E-post: info@saturngarage.ch

160


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Suzuki Ravi 0.8 CNG

flakbil

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Pakistan

Grundpris på hemmamarknad 459 000 PKR (41 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 320 cm, B 140 cm, H 165 cm

725 kg

i.u.

525 kg

i.u.

37 hk

7 kg metan, 36 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Bilen har ett fabriksmonterat italienskt gas-kit.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.suzukifaisalabad.com

Suzuki Faisalabad Motors, 9-10 Muslim Town 3, Sargodha Road,

Faisalabad, Pakistan. Tel: +92 41 111 222 700. E-post:

info@suzukifaisalabad.com

161


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

TMC Bay 0.2 CNG

skåpbil

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Pakistan

Grundpris på hemmamarknad 189 750 PKR (17 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

L 290 cm, B 136 cm, H 180 cm

525 kg

1 320 l

225 kg

i.u.

15 hk

4.3 kg metan, 8 l bensin

4.0 l bensin

200 km på bensin

Säkerhet

Anmärkning

Encylindrig motor

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.tmcpk.com

Transmission Motor Company Ltd., B-14, Block-A, S.M.C.H.S.

Karachi-74400, Pakistan. Tel: +92 21-111 000. E-post:

info@tmcpk.com

162


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

TMC Bay 0.2 CNG

pickup

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Pakistan

Grundpris på hemmamarknad 166 750 PKR (15 000 SEK)

Sittplatser 2

Yttermått

Tjänstevikt

L 290 cm, B 136 cm, H 159 cm

525 kg

Bagageutrymme 1.03 m 2

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

225 kg

i.u.

15 hk

4.3 kg metan, 8 l bensin

4.0 l bensin

200 km på bensin

Säkerhet

Anmärkning

Encylindrig motor

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.tmcpk.com

Transmission Motor Company Ltd., B-14, Block-A, S.M.C.H.S.

Karachi-74400, Pakistan. Tel: +92 21-111 000. E-post:

info@tmcpk.com

163


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Toyota Probox 1.5

CNG

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas

Japan

Grundpris på hemmamarknad 2 824 500 JPY (217 000 SEK)

Sittplatser 2 – 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd

L 420 cm, B 169 cm, H 153 cm

1 140 kg

i.u.

525 kg

i.u.

92 hk

15 kg metan

4.4 kg metan

350 km på metan

Säkerhet

Anmärkning

Huvudsakligen avsedd för varutransporter, men har ett spartanskt

baksäte som lätt kan fällas ner. Säljs endast i Japan.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

http://toyota.jp, www.toyota.co.jp/en/index.html

Toyota Motor Corporation, 1 Toyota-Cho, Toyota City, Aichi

Prefecture 471-8571, Japan. Tel: +81 565 28 2121

164


Gasfordon på övriga marknader

Transportfordon

Volkswagen Saveiro

1.6 GNV pickup

Bränsle

Tillverkningsland

Fordonsgas/bensin

Brasilien

Grundpris på hemmamarknad i.u.

Sittplatser 5

Yttermått

Tjänstevikt

Bagageutrymme

Maxlast

Maximal släpvagnsvikt

Motoreffekt

Tankstorlek

Bränsleförbrukning (per 100

km)

Räckvidd (metan + bensin)

L 445 cm, B 165 cm, H 144 cm

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

92 hk

55 l bensin

i.u.

i.u.

Säkerhet

Anmärkning

Efterkonverterad bil som säljs av VW i Venezuela.

Vidare läsning

Officiell webbplats

Kontaktuppgifter

www.vw.com.ve

Volkswagen Motors Venezuela, Av. Intercomunal Santiago Mariño,

Sector La Providencia Parcela No. 16. Turmero, Venezuela. Tel:

+58 243 2693562 eller +58 243 2694657

165

More magazines by this user
Similar magazines