Overenskomsten 2007-10 - Pakkeriklubben

pakkeriklubben.dk

Overenskomsten 2007-10 - Pakkeriklubben

Stk. 2. Nyoptagne medlemmer af DMA, der forinden indmeldelsen ikke har

etableret en pensionsordning for medarbejdere omfattet af dækningsområdet for

overenskomsten, eller som for disse medarbejdere har en pensionsordning med

lavere pensionsbidrag, kan kræve at pensionsbidraget fastsættes således:

Senest fra tidspunktet for DMAs meddelelse til overenskomstparterne skal arbejdsgiverbidraget

henholdsvis lønmodtagerbidraget udgøre mindst 20% af de

overenskomstmæssige bidrag.

Senest 1 år efter skal bidragene udgøre mindst 40% af de overenskomstmæssige

bidrag.

Senest 2 år efter skal bidragene udgøre mindst 60% af de overenskomstmæssige

bidrag.

Senest 3 år efter skal bidragene udgøre mindst 80% af de overenskomstmæssige

bidrag.

Senest 4 år efter skal bidragene udgøre mindst fuldt overenskomstmæssigt

bidrag.

Såfremt de overenskomstmæssige bidrag forhøjes inden for perioden, skal virksomhedens

bidrag forhøjes forholdsmæssigt, således at andelen af de overenskomstmæssige

bidrag til enhver tid indbetales til pension.

23

More magazines by this user
Similar magazines