Coats HP

coatscrafts.dk

Coats HP

BOBLE-FRAKKE

Størrelse: S (M) L (XL)

Overvidde: 83 (90) 97 (104) cm

Hel længde: 98 (100) 102 (104) cm

Garn:

Cosy + Ombelle + Kidopale

Garnforbrug: 18+6+3 (19+6+3) 20+7+3 (21+7+3) ngl.

Tilbehør:

6 knapper.

Pinde: Jumperp nr. 6, 7, 8 og 10

Strikkefasthed:

8 m retstrik på p nr. 10 med 1 tråd Cosy + 1 tråd Ombelle = 10 cm i bredden.

11 m retstrik på p nr. 8 med 1 tråd Cosy + 1 tråd Kidopale = 10 cm i bredden.

13 m omvendt glat på p nr. 7 med 1 tråd Cosy + 1 tråd Kidopale = 10 cm i bredden.

Det er vigtigt at overholde strikkefastheden for at opnå det rigtige resultat

Det er altid en god idé at læse opskriften igennem inden arbejdet påbegyndes.

Boble: Strik (1 ret, slå om, 1 ret, slå om, 1 ret, slå om, 1 ret) i samme m (= 7 m). Vend og strik 7 vr.

Vend og strik 7 ret. Vend og strik 7 vr. Vend og strik 7 ret. Træk derpå den 2., 3., 4., 5., 6. og 7. m

over den 1. m, én ad gangen = igen 1 m.

Bemærk: Strik ikke bobler, hvis de er mindre end 5 m fra sidesømmen.

Ryg: Slå 63(68)72(76) m op på p nr. 7 med 1 tråd Cosy + 1 tråd Ombelle. Strik 1 p ret (= vrang-s). Næste p

strikkes ret, og samtidig tages jævnt ud til 79(85)89(95) m (tag ud ved at strikke lænken efter cirka hver 4. m

drejet ret op). Skift til p nr. 10 og strik 1 p ret (= vrang-s). Fortsæt i retstrik (= ret på alle p) med bobler efter

diagrammet (begynd første p ved ”sidesøm” i diagrammets højre side, og slut ved ”sidesøm” i diagrammets

venstre side). Tag samtidig 1 m ind i begge sider når arbejdet måler 7 cm og derpå med 7 cm’s mellemrum i

alt 8 gange = 63(69)73(79) m. Når arbejdet måler 63(64)65(66) cm (slut med en p fra ret-s), skiftes til 1 tråd

Cosy + 1 tråd Kidopale og p nr. 7. Fortsæt i omvendt glat (= glat med vrangsiden udad), idet der på første p

tages jævnt ind til 51(55)59(63) m (= strik cirka hver 4. og 5. m sammen). Tag derpå 1 m ud i hver side når

der er strikket 4 cm omvendt glat, og derpå med 4 cm’s mellemrum i alt 3 gange = 57(61)65(69) m. Når der er

strikket 16 cm omvendt glat, lukkes af til ærmegab i begge sider, på hver 2. p, for 2,2,1,1 (2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1

(3,2,1,1,1) m = 45(47)51(53) m. Når ærmegabet måler 18(19)20(21) cm, hviler de midterste 19(19)21(21) m

til hals og hver side strikkes færdig for sig. Samtidig lukkes af til skulder på hver p fra ærmegabssiden for 6,7

(7,7) 7,8 (8,8) m.

Venstre forstykke: Slå 33(36)37(39) m op på p nr. 7 med 1 tråd Cosy + 1 tråd Ombelle. Strik 1 p ret (=

vrang-s). Næste p strikkes ret og samtidig tages jævnt ud til 42(45)47(50) m (tag ud som på ryggen). Strik 1 p

ret (= vrang-s). Fortsæt i retstrik med bobler efter diagrammet (strik ikke bobler over de 5 yderste m mod

forkanten). Begynd første p ved ”sidesøm” i diagrammets højre side, og slut ved ”venstre forkant”. Tag

samtidig ind mod sidesømmen som på ryggen = 34(37)39(42) m. Når arbejdet måler 63(64)65(66) cm (slut

fra ret-s), skiftes til 1 tråd Cosy + 1 tråd Kidopale og p nr. 7. Fortsæt i omvendt glat, idet der på første p tages

jævnt ind til 28(30)32(34) m (= strik cirka hver 4. og 5. m sammen) – tag dog ikke ind over de 5 yderste m

mod forkanten, og strik fortsat disse 5 m i ret på alle p (= forkant) over resten af forstykket. Tag ud mod

sidesømmen som på ryggen = 31(33)35(37) m. Luk af til ærmegab i samme højde som på ryggen =

25(26)28(29) m. Når ærmegabet måler 14(14)15(16) cm, hviler de yderste 6 m mod forkanten. Derpå lukkes

af mod halssiden, på hver 2. p, for 2,2,1,1 (2,2,1,1) 3,2,1,1 (3,2,1,1) m. Luk af til skulder i samme højde som

på ryggen. Afmærk knappernes placering langs venstre forkant. Der skal være en knap ved overgangen

mellem under- og overdel, en knap midt i halskanten (denne strikkes til sidst), samt 4 knapper derimellem.


Højre forstykke: Strikkes som venstre, blot spejlvendt og med knaphuller, svarende til knappernes placering.

Begynd første p ved ”højre forkant” og slut ved ”sidesøm” i diagrammets venstre side. Knaphullerne strikkes

ud for knap-markeringerne på venstre forstykke. Et knaphul strikkes fra ret-s således: 1 ret, 2 ret sammen,

slå om p, strik p hen.

Ærme: Slå 35(37)39(41) m op på p nr. 7 med 1 tråd Cosy + 1 tråd Kidopale. Strik 1 p ret (= vrang-s). Næste p

strikkes ret, og samtidig tages jævnt ud til 55(57)59(61) m (tag ud ved at strikke lænken mellem cirka hver

anden m drejet ret op). Skift til p nr. 8. Strik 1 p ret (= vrang-s). Fortsæt i retstrik med bobler efter diagrammet

(afmærk midterste m og tæl ud herfra, så der kommer en boble midt på ærmet). Når arbejdet måler 23 cm

(slut fra ret-s), skiftes til p nr. 7 og omvendt glat, idet der på første p tages jævnt ind til 41(43)45(47) m (= strik

cirka hver 4. og 5. m ret sammen). Strik lige op til arbejdet måler 45 cm eller ønsket længde. Luk derpå af til

ærmekuppel i begge sider, på hver 2. p, for 2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3 (2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3)

2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3 (2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,3) m. Luk de resterende 5(5)7(7) m af på én gang. Strik et

ærme magen til.

Montering: Sy skuldersømmene. Strik med p nr. 6 cirka 65(65)69(69) m op langs halsen (inkl de hvilende m).

Strik ret på alle p, idet der strikkes et knaphul, over de øvrige, når halskanten måler 1 cm. Luk af i ret når

halskanten måler 3 cm. Sy ærme- og sidesømme. Sy ærmerne i. Sy knapper i.

Design og opskrift: © Coats HP /g Lene Holme Samsøe

DIAGRAM

XL L M S

venstre forkant

højre f


sidesøm

TEGNFORKLARING

= Ret på retsiden


= Ret på vrangsiden


= Boble (se opskrift)


Coats HP

Nannasgade 28, DK-2200 Kbh. N. Tlf. +45 3586 9049 Fax +45 3582 1510 - www.coatscrafts.dk

More magazines by this user
Similar magazines