Α.Π.: 6140

pcci.gr

Α.Π.: 6140

Χώρα Ποσότ. (τόνοι) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΙΑΝ. 2010 ΦΕΒΡ. 2010 ΜΑΡΤ. 2010 Αξία (χιλ.SEK) Ποσότ. (τόνοι) Αξία (χιλ.SEK) Ποσότ. (τόνοι) Αξία (χιλ.SEK) Μέση τιμή CIF ΜΑΡΤ. 2010 SΕΚ/kg ευρώ/kg Ελλάδα 219 13.186 144 8.545 186 10.788 58 6,00 Γερμανία 62 3.254 46 2.068 47 2.063 44 4,50 Δανία 9 331 17 827 21 1.010 48 5,00 Tσεχία 0 0 0 0 4 134 34 3,50 Φινλανδία 1 87 1 81 1 109 Iταλία 1 47 0 8 1 40 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... Σύνολα 295 17.188 208 11.528 260 14.144 Σημ.: ισοτιμία Μαρτίου 2010: 1 ευρώ = 9,73 SEK Η προτίμηση των Σουηδών για κατανάλωση φέτας γίνεται εντονότερη με την πάροδο του χρόνου, εντασσόμενη στη γενικότερη στροφή προς υγιεινότερες διατροφικές συνήθειες (μεσογειακή κουζίνα, ελαιόλαδο, κ.λπ.) και προς νέες κουζίνες και γεύσεις (π.χ. εξωτικά μη ευρωπαϊκά είδη). Η εισαγωγή φέτας γίνεται κυρίως από τις ομογενειακές επιχειρήσεις εισαγωγής ελληνικών τροφίμων (Fontana Food κ.ά.), ενώ η λιανική διακίνηση γίνεται από τις μεγάλες ολιγοπωλιακές αλυσίδες σούπερ-μάρκετ ειδών διατροφής στη Σουηδία (ICA, COOP κ.λπ.). Παραθέτουμε στη συνέχεια πίνακα των μεγαλυτέρων αλυσίδων σούπερ-μάρκετ ειδών διατροφής της Σουηδίας (με αναφορά του υπευθύνου προμηθειών), μέσω των οποίων γίνεται η λιανική πώληση γαλακτοκομικών και τυριών και συνεπώς και φέτας: ICA SVERIGE AB, www.ica.se, info@ica.se (υπεύθυνος προμηθειών: κ. Anders Nyberg) COOP SVERIGE AB, www.coop.se, info@coop.se (υπεύθυνος ενημέρωσης: κ. Magnus Frisk) HEMKÖP, www.hemkop.se, info.stockholm@hemkop.se (βλέπε Axfood κατωτέρω) AXFOOD SVERIGE AB, www.axfood.se, info@axfood.se (υπεύθυνος προμηθειών: κ. Mats Sjödahl) BERGENDAHLS GRUPPEN AB, www.bergendahlsgruppen.se, info@bergendahls.se (υπεύθυνος προμηθειών: κ. Johan Johnsson) 2

More magazines by this user
Similar magazines