Hightech mod smuds - Erlus AG

erlus

Hightech mod smuds - Erlus AG

Erlus Lotus ®

| Verdens første selvrensende tag


Erlus Lotus ®

| Hightech mod smuds

Tagsten udsættes dagligt for direkte påvirkning fra vejret og skal sam-

tidig være husets "smykke". Ud over den rene funktionsevne er kravene

til et tags æstetiske fremtoning øget betydeligt i de senere år. I dag skal

taget, som er husets "femte facade", også se godt ud på længere sigt.

Og det har tegltagsten de bedste forudsætninger for.

Som et af de ældste og mest naturlige tagmaterialer rummer de en unik

kombination af gunstige egenskaber: De er kulde- og klimabestandige

og har i forhold til metaltage fremragende lyddæmpende egenskaber

og høj værdifasthed.

Ud over de naturlige egenskaber spiller overfladen en afgørende rolle

for tegltagstenenes udseende. Her giver den selvrensende Erlus Lotus ®

-

teknologi en særlig beskyttelse.

Den indbrændte overfladeforædling af Erlus Lotus ®

-tegltagsten ødelæg-

ger organiske smudspartikler som fedtaflejringer, sod, mos og alger ved

hjælp af sollyset. Regnen skyller dem væk. I forhold til traditionelle tage

forbliver et Erlus Lotus ®

-tegltag således rent i årevis.

Som det fremgår, gør vi altid vores bedste for, at den "femte facade" på

dit hus kan bevare sin oprindelige karakter i årevis.

Billede øverst til venstre: Ergoldsbacher E 58/E 58 MAX ®

i Lotusrød

Billede øverst til højre: Ergoldsbacher Forma ®

i Lotusrød

Billede i midten til venstre: Ergoldsbacher E 58/E 58 MAX ®

i Lotusbrun

Billede i midten til højre: Ergoldsbacher Forma ®

i Lotusbrun

Billede nederst til venstre: Ergoldsbacher E 58/E 58 MAX ®

i Lotussort

Billede nederst til højre: Ergoldsbacher Forma ®

i Lotussort

"Hej, jeg er en tegltagsten fra Erlus Lotus ®

, ver-

dens første selvrensende tag …

… I forhold til traditionelle tagsten forbliver jeg

ren i årevis …

… Princippet bag Erlus Lotus ®

er revolutionerende!

Min indbrændte overfladeforædling …

… ødelægger organiske smudspartikler som

fedtaflejringer , sod, mos og alger ved hjælp af

sollyset. Regnen skyller dem væk".

Den talende Erlus Lotus ®

-tegltagsten viser med

sin sympatiske tv-optræden, hvordan et Erlus

Lotus ®

-tegltag renser sig selv.


Erlus Lotus ®

| Tekniske infomationer

Erlus Lotus ®

– Verdens første selvrensende

tegltag: I forhold til traditionelle tage

forbliver det rent i årevis.

Princippet er revolutionerende. Den

indbrændte overfladeforædling af Erlus

Lotus®-tegltagsten ødelægger organiske

smudspartikler som fedtaflejringer, sod,

mos og alger ved hjælp af sollyset.

Regnen skyller dem væk. Dog bliver

uigennemsigtigt smuds såsom løv eller

grene ikke fjernet.

Erlus Lotus ®

optimale selvrensende

virkning opnås fra 10º C.

Erlus Lotus ®

virker allerede ved en

taghældning på 20º C.

Taget behøver ikke at vende i en bestemt

retning, da Erlus Lotus® allerede reagerer

ved et lysindfald på 30 % af det

gennemsnitlige naturlige dagslys.*

Erlus Lotus ®

retter sig efter de testnormer

for selvrensende overflader, der for

tiden udarbejdes på verdensplan. Med

hensyn til sod og fedtaflejringer kan

man allerede nu på grundlag af disse

tests se en nedbrydningsevne på op til

0,1 my pr. dag ved det gennemsnitlige

naturlige dagslys.*

Tekniske detaljer: E 58 E 58 MAX ®

Forma ®

Størrelse: ca. 26,0 x 42,0 cm ca. 29,0 x 46,5 cm ca. 29,5 x 46,5 cm

Dæklængde: ø 34,0 cm ø 38,5 cm ø 38,5 cm

ca. 33,8 – 34,3 cm ca. 38,1 – 38,8 cm ca. 37,7 – 39,7 cm

Dækbredde: ca. 20,2 cm ca. 22,7 cm ca. 25,5 cm

Antal stk. pr/m 2

: ca. 14,5 stk. ca. 11,5 stk. ca. 10 stk.

Vægt pr/stk: ca. 3,1 kg ca. 3,7 kg ca. 4,0 kg

Vægt pr/m 2

inkl.

lægtevægt efter DIN105: ca. 0,55 kN/m 2

Realvægt: ca. 45 kg/m 2

Ligesom engoberede tagsten fra Erlus

kan Erlus Lotus ®

-teglsten behandles,

betrædes, transporteres og forarbejdes.

De bør dog vådskæres for at undgå

indbrænding af finstøv. Desuden

anbefales det at undgå kontakt med

rengøringsmidler, silikone og halogenholdige

materialer, da selvrensningsevnen

herved kan forringes. Hvis der anvendes

højtryksrenser til at fjerne løv eller grene,

skal der ved et tryk på maksimalt 80 bar

overholdes en afstand på ca. 50 cm til

taget.

* Svarer til en strålingseffekt på 10 W/m 2

UVA i

Mellemeuropa.

Erlus Lotus ®

Produktprogram

Ergoldsbacher tegltagsten E58/E58 MAX ®

og Ergoldsbacher Forma ®

– henholdsvis i

lotusrød, lotusbrun og lotussort.

Standardsten 1. sortering

Vindskedesten højre eller venstre

Rygningstilslutningssten

Rygningstilslutningssten – udhængssten

højre eller venstre

Udluftningssten

Pultsten – udhængssten højre eller

venstre (kun til E 58/E 58 MAX ®

)

ca. 0,55 kN/m 2

ca. 42,5 kg/m 2

Anbefalet rygningssten:

Rygningssten nr. 15 (dæklængde ca. 38

cm), rygningssten nr. 15 start + afslutning

og rygningsudligningssten nr. 15

Rygningssten nr. 18 (dæklængde ca. 37

cm), rygningssten nr. 18 start + afslutning

og rygningsudligningssten nr. 18

Rygningssten nr. 19 m. udluftning

(dæklængde ca. 36 cm) indtil 10 m

spærlængde og 45º taghældning, rygningssten

nr. 19 start + slut

Erloton handelsvare produktet kan tages

ud af standardprogrammet.

Erlus AG har fået tildelt MATERIALICA

Design prisen for ERLUS LOTUS ®

i kategorien

”Materiale”. Prisen uddeles af

Munich Expo GmbH og den organiseres af

International Forum Design (IF).

Det foreliggende prospekt er en oversættelse fra tysk. Da der kan opstå forskelle

af sproglige fortolkningsårsager, peger vi udtrykkeligt på at kun det originale tyske

indhold er bindende. I tvivlstilfælde gælder altid DIN EN 1304.

© ERLUS AG 2008. Alle rettigheder forbeholdes. Disse ophavsretligt beskyttede

dokumenter - eller uddrag heraf – må kun efter forudgående accept af ERLUS

AG mangfoldiggøres, ændres eller videreformidles i anden form eller andet

medium eller lagres i database eller andet datalagringssystem. Anvendelse uden

forudgående accept betragtes som en overtrædelse af de gældende copyrightbestemmelser.

ca. 0,55 kN/m 2

ca. 40 kg/m 2

Erlus AG | Hauptstraße 106 | 84088 Neufahrn/NB | Tel ++49(0)8773 18-0 | Fax ++49(0)8773 18-300 | www.erlus.com

Forhandler:

Komproment ApS | Fabriksparken 13 A | DK-9230 Svenstrup | Tlf. 9652 0710 | e-mail: salg@komproment.dk | www.komproment.dk

0408/1/ TY/Studru/Lotus -dän./1.0

More magazines by this user
Similar magazines