NY folder - Kopi.indd - Aarhus Universitet

samfundsvidenskab.au.dk

NY folder - Kopi.indd - Aarhus Universitet

Lyst til at vide mere?

E-LÆRING OG JURA: WWW.UNI-C.DK/JURA

PLAGIERING: WWW.STOPPLAGIAT.NU

OPHAVSRETSLOVEN:

HTTPS://WWW.RETSINFORMATION.DK/FORMS/R0710.ASPX?ID=117519

ROSENMEIER, MORTEN (2010). OPHAVSRET FOR BEGYNDERE: EN BOG TIL IKKE-JURISTER. (2. UDG.) KØ-

BENHAVN: JURIST OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG.

FIND DEN PÅ: HTTP://UBVA.DK/FILES/PDF/OPHAVSRET_FOR_BEGYNDERE_2._UDGAVE_2010.PDF

BILLEDER I DENNE BROCHURE ER HENTET FRA UNI-C OG UBVA: HTTP://WWW.UNI-C.DK/JURA/INDEX.

HTML (20-02-2012)

DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE BIBLIOTEKET MED SPØRGSMÅL OM OP-

HAVSRET

Aarhus University Library

Aarhus University

www.bibliotek.au.dk

E-mail:

Lone Jensen: jen@asb.dk

Kirsten Pedersen: kip@asb.dk

Kirsten Nielsen: kirstenn@hih.au.dk

Solveig Johnsen: ssj@sam.au.dk

Ophav

sret

OPHAVSRET FOR

STUDERENDE

DU KAN, MEN MÅ DU?

I UGE 9 2012 HAR BIBLIOTEKERNE VED BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, AARHUS UNIVERSITET FOKUS

PÅ ”OPHAVSRET FOR STUDERENDE”. DU KAN RIGTIGT MANGE TING I DEN DIGITALE TIDSALDER VI LEVER

I – MEN SPØRGSMÅLET ER OM DU MÅ?

BIBLIOTEKERNE ER MED HELT FREMME NÅR DET GÆLDER RÅDGIVNING I FORHOLD TIL OPHAVSRET!

DENNE FOLDER HAR FOKUS PÅ HVAD DER ER ”GO” ELLER ”NO GO” OG RUSTER DIG TIL DIT AKADEMISKE

ARBEJDE PÅ UNIVERSITETET. DET ER NEMLIG EN DEL AF AT KUNNE ARBEJDE AKADEMISK, AT MAN ER I

STAND TIL AT HÅNDTERE SINE KILDER LOVLIGT – OG DERMED OVERHOLDE OPHAVSRETSLOVEN.


Hvad er ophavsret?

Ophavsretten beskytter ophavsmanden til tekster, musik, billeder, hjemmesider, tv-udsendelser,

databaser mm. Som ophavsmand til f.eks. en opgave er det dig, der bestemmer, om

andre må bruge dit materiale. Ophavsretten er udtryk for en balance mellem ophavsmænd

og brugere. Man skal derfor være bevidst om sin egen ophavsret og samtidig skal man også

respektere andres rettigheder. Når du skriver opgave betyder det at du skal tænke dig om

når du bruger andres materiale og når du kopierer f.eks. lærebøger. I det følgende kan du

blive klogere på hvad det betyder for dig.

Kopier du bare løs, men....

Du må faktisk godt kopiere TRYKTE bøger på biblioteket alt det du vil, men de kopier

du tager skal været til PRIVAT brug – dvs. til dit eget brug eller til en snæver kreds af

venner eller medstuderende. Hvis du tager DIGITALE kopier af en bog, er det kun til

PERSONLIGT brug. Det betyder, at du kun må kopiere til eget brug og til din husstand

– altså dem du bor med.

Fildeling

På en e-læringsplatform har din underviser ret til at lægge visse former for materialer ud til

brug for undervisningen. Men din underviser må ikke lægge f.eks. dine opgavebesvarelser

ud, uden dit samtykke da du har ophavsret til din opgave. Du har også ophavsret til det du

f.eks. skriver i diskussionstråde eller på en blog.

Webcasts

Det er nemt at optage og off entliggøre en video af en forelæsning i dag, men du må aldrig

optage en undervisningssituation og lægge den på internettet med mindre du får lov af underviser

og de medstuderende, der optræder på videoen. Som studerende skal du også give

samtykke til at en videooptagelse af undervisningen, hvor du deltager i diskussionen, off entliggøres

på f.eks. e-læringsplatformen. Du kan også efterfølgende kræve, at en optagelse

med dine udtalelser skal klippes ud af webcast’en.

Citater

Som studerende er det uundgåeligt at citere fra bøger eller andre kilder når du skriver opgaver.

Men det kan være svært at vurdere hvor meget du må citere, før det tenderer til plagiat.

Som tommelfi ngerregel må du kun citere en lille beskeden del af et værk. Det kunne være en

halv side i en bog og man skal selvfølgelig ALTID angive kilden hvorfra man citerer.

Links

Det er nemt at linke til materiale på internettet i sin opgave og lovgivningen omkring at linke

til andet materiale er diff us. Det er dog helt sikkert at du ikke må linke til noget materiale der

ligger ulovligt på internettet! Det kunne være en opgave skrevet af én studerende men offentliggjort

af en anden studerende på sin webside, uden at have fået tilladelse hertil, eller

det kunne være en ulovlig mp3 fi l som du linker til på Facebook. Nogle nyhedssider giver heller

ikke tilladelse til at du kan linke til deres artikler – tjek det inden du linker.

Billeder

Det skal ikke være tekst det hele. Du fi nder en stak billeder ved at søge på Google og vil inkludere

dem i din eksamensopgave – må du det? Faktisk er det ikke lovligt at fi nde billeder

på internettet og bruge dem som du har lyst. Enten skal ophavsmanden til billedet sige god

for at du bruger billedet og lade det fremgå af den webside du fi nder billedet på, eller du skal

opsøge ophavsmanden og spørge om lov!

E-bøger

Med e-bøger gælder de samme retningslinier som nævnt ved digitale kopier. En e-bog er til

dit EGET private brug og den må derfor ikke videresendes, lægges i fi l-delings fora eller udskrives

og gives til andre! Det gælder både e-bøger du kan downloade gennem dit universitetsbibliotek

og de e-bøger du køber selv.

Similar magazines