Læs hele interviewet her - Per Nikolaj Bukh, professor i ...

pnbukh.com

Læs hele interviewet her - Per Nikolaj Bukh, professor i ...

LØRDAG 24. JULI 2010

TONEKUNSTNEREN

OG TALKNUSEREN

+

Curacao

i ugens

sommerdrink

Jordbær

Romanoff

på grillen

Blå er

efterårets

farve


SOMMERTANKER

IMPROVISATION: Kan en

tonekunstner og en talknuser

sammen finde melodien for

Nordjyllands fremtid? Musiker Sofie

Nielsen byder økonomiprofessor

Per Nikolaj Bukh på kaffe i Aalborgs

alternative kulturhus

Tro på det

ukendte

4 WEEKEND 24. JULI 2010 www.nordjyske.dk


SOMMERTANKER

TANKER PÅ SPIL

{ Hvad er Nordjylland? Hvad gør egnen

ved en? Hvad kan og skal der dog ske

med den og med os, der bor og kommer

her?

{ I en række sommersamtaler med

mennesker, der har Nordjylland i hjertet,

sætter NORDJYSKE nye tanker og gamle

sandheder i spil.

Tekst: Charlotte Rørth /

Foto: Torben Hansen

charlotte.roerth@nordjyske.dk

SOFIE NIELSEN KOMMER cyklende

hen ad havnefronten en anelse forsinket.

Hendes lyse hår er farvet, det samme

er hendes cykel, hendes humør, selve

hendes høretelefoner, hun er ung,

sig selv, knaldende dygtig og kreativ,

verdenskendt electronicamusiker, ydmyg

og sød og en af dem, der har været

med til at få det helt særlige kulturhus i

gang, som ligger her i Aalborgs havn

ikke langt fra Nordkraft.

Platform4 hedder pakhuset, som

hun parkerer cyklen op ad, og hvor der

lige nu er ved at blive sat stole op til tale

og fest inde i det kolossale rum med

firkantede fabrikssøjler og betongulv

skabt til lagerbrug.

Ellers er her optræden. Musik. Der er

kunst på væggene. Installationer. De er

der bare. Er ikke ødelagt eller hærget.

Her holder de unge selv hus med hinanden.

De har selv skabt stedet, ejeren

Enggaard kræver en bevidst lav husleje,

som Aalborg kommune betaler.

Sofie Nielsen er ikke aktivt med længere,

hun er begyndt at læse Arts &

Technology på Aalborg Universitet og

vil passe på sin tid. Men der skulle være

timer til at mødes med Per Nikolaj

Bukh, der står klar på kajkanten i det

dress, der er hans. Habitten og mappen.

Han er professor i økonomi på Aalborg

Universitet og ved særligt meget

om økonomistyring også af kommuner

og regioner. Hvad er det, de skal satse

på og hvordan for at klare sig?

De to kender hinanden af navn, men

ved ikke nok om hinanden til at afgøre,

om de er enige eller ej. De kommer fra

hver sin verden, men mødes dog i universitetets

univers og så her en sommerdag

uden skyer over det Nordjylland,

hvis fremtid de skal indenfor og

sidde og snakke om.

- Jeg har jo været rundt og tjekke tallene,

siger Per Nikolaj Bukh allerede

udenfor.

- Og jeg har tænkt en del over, hvordan

vi fremmer Nordjylland mest muligt.

Hvad kan politikere, fonde og

virksomheder gøre for at skabe vækst

i Nordjylland? Det er jo nærliggende

at fremme specifikke forskningsprojekter

på universitet samt innovation

og forretningsudvikling. Men jeg er

ikke sikker på, at det giver et forspring

på den lange bane. Vi skal have

fat på grundvilkårene for at udfolde

sig kreativt. Det vil jeg gerne arbejde

for.

fortsættes næste side ...

www.nordjyske.dk 24. JULI 2010 WEEKEND 5


SOMMERTANKER

Så mødet med performeren Sofie

har, allerede inden det har fundet sted,

sat sig spor i pengenes verden, erfarer

hun, da hun kommer hen for at hilse og

undskylde den minimale forsinkelse

på cykelturen fra haveforeningshuset.

Han svarer tilbage, at han ikke altid

selv kan styre sine forsinkelser, han har

ikke kørekort, ikke bil, og de ler af de

små fordomme, der allerede er faldet

og griner endnu mere, da hun skal fotograferes

med sine selvmalede grønne

hørebøffer, mens han iklædes en

avishat med lutter tal og analyser fra

Financial Times.

Verden er lille

Roller er til at for at synliggøres, så de

kan blande sig, når der skal snakkes, så

der kan handles, og det bliver der, da

de to får sig sat med en papkop kaffe

inde i det gamle kontor, som nu er bar,

og hvor stolene er hjemmesmedede og

derfor kan være hårde ved fine stoffer,

påpeger Sofie Nielsen, og et par plaider

findes frem til at skåne dem begge

for rifter og sår.

- Aalborg er stor nok, indleder Sofie

Nielsen.

- København er større, men ikke for

mig. I min verden møder jeg de samme

heroppe som der. Byens størrelse betyder

ikke noget i dag. Det er det miljø,

der er, og de er mere og mere specielle

og derfor ikke så afhængige af, om det

er en stor by. Vi rejser også bare efter

det. Om vi mødes i Aalborg eller Amsterdam

er lige meget, fortsætter hun

og nævner den verdensomspændende

elektroniske musikfestival, der sidste

år blev holdt i New York, Tokyo – og

Aalborg.

Nu kan man synes, at computerkreeret

musik er bedøvende ligegyldigt for

Nordjyllands fremtid, men for Per Nikolaj

Bukh er det slet ikke lige meget,

selv om han selv lytter til noget helt andet

”og meget mere kedeligt og almindeligt”.

- Det er Sofies verden, der skal støttes.

Det er dem, der kan trække Nordjylland

frem på landkortet og give

dem, der bor her og dem, der måske

vil, en fornemmelse af, at her oppe er

Blå BOg

Talknuseren

blå bog

{{

Per Nikolaj Drachmann

Bukh, født 1965.

{{

Farfars familie stammer

fra Mors.

{{

Mor er i familie med Holger

Drachmann.

{{

Bor i Århus med sin familie.

{{

Professor i økonomistyring

ved Aalborg Universitet.

{{

Medlem af en lang række

bestyrelser, bl.a. Spar Nord

Fonden.

{{

Flittig foredragsholder.

{{

Forfatter til over 150 artikler

og bøger.

{{

Har også været med til at

vurdere Nordjyllands værd

forud for salg i NORDJYSKE.

{{

www.pnbukh.com

Tonekunstneren

{{

Sofie Nielsen, født 7. marts 1980.

{{

Opvokset i Uggerby, Ferren og

Saltum.

{{

Bor nu i kolonihavehus i Aalborg.

{{

Læser Art & Technology på Aalborg

Universitet.

{{

Verdenskendt electronica-musiker.

{{

Fik Rock Nord-prisen 2006.

{{

Optrådte da som Tone, der i dag

er en duo med hende og Kristian

Ravn-Ellestad.

{{

Albummet “Small Arm og Sea”

kan downloades via www.tonetone.

org

{{

Har i flere år været aktiv i det

nordjyske kulturmiljø.

{{

Har blandt andet været med til at

starte det alternative kulturhus Platform

4 nær Nordkraft i Aalborg.

{{

www.platform4.dk

- Jeg har ikke noget særligt forhold til farver,

men blå er nok den farve, jeg ser mest

i. Jeg er jo fra Skalkendrup på Østfyn, så

vandet og himlen har vist mig den lysende

blå som den fremtid, vi ser ud i. Og den truende,

dystre, mørke blå. Sådan kan det jo

også blive ... Med fire sønner må jeg også

sige, at blå er farven til babyer. Blå kan sige

meget.

- Jeg er egentlig en havfrue, er vokset op

ved vandet, mest i vandet, så jeg elsker da

blåt. Den viser de store perspektiver, de

største. Og dem skal vi mindes om at holde

os for øje.

6 WEEKEND 24. JULI 2010 www.nordjyske.dk


SOMMERTANKER

»

Spill over-effekten af nogle aktiviteter kan være langt

større end selve arrangementet, der endog i sig selv kan

give underskud. Det gælder især kultur.

vi en del af fremtiden, forklarer Per Nikolaj

Bukh, som lidt senere fordyber

sig så meget i forklaringen om hvorfor,

det er sådan, at han må rejse sig og tegne

på en imaginær tavle.

hvis man vel at mærke giver pengene

uden for store bindinger. Hvis man

sidder som kommune og tror, man kan

forudse, hvad der bliver succes, tror

man fejl og ender med at gøre det samme

som alle andre, fordi alle har læst

de samme forudsigelser. Man skal

støtte langt mindre målrettet, råder

han og vækker Sofie Nielsens spørgeiver.

- Hvordan kan man uddanne politikere

til at vide, at det er bedst at støtte,

inden alle andre også har fået øje på

det? F.eks. inden, mine sange bliver

spillet i radioen? Jeg forstår jo godt deres

logik, de er jo bange for at bruge

pengene forkert, siger Sofie Nielsen og

Per Nikolaj Bukh svarer ved at grine af

sig selv over, at han som præstesøn ikke

korrekt kan citere et af de hyppigst

fejlanbragte citater fra Matthæusevangeliet

om, at den, der har, skal mere gives.

- Denne misbrugte version handler

ofte om handle om penge og magt, og

er meget betegnende for, hvordan

dansk politisk tænkning er. Og det er

dumt og rammer tilbage på en egn

som Nordjylland. Gør kommunerne

heroppe bare som de andre, kommer

de bagest, fordi de geografisk ligger

yderst.

Mere end uddannelse

- I stedet skal kommunerne gøre to

ting, lyder hans råd, som han nu vil høre

Sofies kommentarer til. For det er

unge som hende, det handler om.

Hvordan får man dem til ikke at rejse

og til at komme hertil?

- Det gør man ved at satse på uddannelse,

indleder han.

- Ja, kommenterer hun med det samme

og uddyber:

- Vi flytter derhen, hvor vi kan få den

uddannelse, vi vil have.

- Ja, svarer han.

- Det siger I jo godt nok. Og det er til

en vis grad også sandt, men uanset,

hvor mange uddannelser, der er her,

vil der stadig være nogle skarn, lad os

kalde dem det, der flytter – fordi de vil

væk. Det gjorde jeg da selv. Jeg fandt

en uddannelse langt væk fra Østfyn og

sagde til mig selv og ikke mindst mine

forældre, at det var den, jeg ville have,

husker han.

Det er ikke så simpelt endda, selv om

regnestykket er lokkende let.

Ikke som de andre

Inden da vil de dog begge gerne slå

fast, at de ikke synes, det står så grelt til

endda.

- Nordjylland er da et udkantsområde.

Det ligger i enden af landet. Og i

krisetider vandrer folk. Der er bare ikke

nogle, der vandrer udad og opad.

Men vi skal altså ikke gøre problemerne

større, end de er. Under udvandringen

til USA, drog hen ved halvdelen af

borgerne fra nogle af byerne i Vendsyssel

over Atlanten. Også dengang drog

de først til de større byer, påpeger Per

Nikolaj Bukh.

Der er vandring fra land til by, men

som helhed er der faktisk lidt flere,

der flytter ind i Nordjylland, end

dem, der flytter ud. Og dem, der rejser,

tager ikke ret langt væk. Hovedparten

tager kun til Århus, hvor han

selv bor, men at der er problemer heroppe,

står han ved. Arbejdsløsheden

er højere, der skal gøres mere for at

sikre arbejdspladser fremover. Men

hvad?

- Mange tror jo i fuld alvor, at de har

løsningsmodellen, sukker han.

- Det har de bare ikke. De tror, at

løsningen er bedre vilkår til erhvervslivet,

gode grunde, hjælp til klyngedannelse

af virksomheder, favoriserende

lokalplaner og så videre. Historisk

set er det dog en sørgelig kendsgerning,

at det kun har begrænset effekt.

Erhvervspolitiske tiltag er aldrig

lykkes i stor skala, fastslår han, der

herhjemme regnes for en af de absolutte

eksperter i kommunal finansiering.

- Forklaringer er der to af. Den ene er,

at alle gør sådan, og derfor kommer ingen

foran ved det. Den anden er, at

klynger ikke kan forceres.

Sofie Nielsen nikker.

- Nej, det er vel som i musikermiljøer.

De kommer, når der er folk, der samles.

De kan ikke tvinges frem, så bliver

det så institutionaliseret, at det nytænkende

og kreative forsvinder. Så er det

ikke os, der skaber, siger hun.

- Netop, svarer professoren og uddyber:

- Man kan støtte klynger, når de op-

Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring, Aalborg Universitet står. Og da kan man gøre en forskel, fortsættes næste side ...

Trænger du til en ferie sydpå?

– rejs billigt direkte fra Aalborg

Rhodos 1 uge

Afrejse 4/8, hotel Castello di Rodi, kat. 3 2.699,-

Spar

1.250,-

Tyrkiet 1 uge

Afrejse 5/8, lejlighedshotel Turkiz Aparts, kat. 3+ 2.399,-

Spar

1.250,-

Bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

www.nordjyske.dk 24. JULI 2010 WEEKEND 7


SOMMERTANKER

Hver gang, en ung vælger at tage sin

uddannelse på Aalborg Universitetet,

giver det over årene en kvart mio. kr. i

universitets kasse plus penge til andre

nordjyske konti for boliger, madvarer,

tøj samt en større sandsynlighed for, at

de finder en kæreste her, et job, bosætter

sig.

- Hvis det bare handlede om at få flere

uddannelsestilbud, var det jo en ren

teknisk øvelse, der var let at lave, men

det er i høj grad også livet udenfor læsetiden,

de unge vælger efter. Og den

slags kastes der ikke penge nok efter

heroppe. Slet ikke, fastslår Per Nikolaj

Bukh til Sofie Nielsens klare tilfredshed.

- Vi flytter efter, hvor der er liv. Og

det er der, hvor vi selv får lov at skabe.

Men det er, som om der slet ingen forståelse

er for det. Jeg ved ikke, om det

er fantasien, der ikke rækker, om det er

et kontrolbehov, eller en mangel på tillid

til andre, til unge, som dem med

magt og penge mangler. Men det er jo

åbenlyst, at de kun plejer det brede

vælgersegment og giver kulturpenge

til det, der er bredt publikum til, og de

måske selv synes om, og som er til folk

på deres alder. Poul Krebs og Tall

Ships. Det skal også være der, men det

er ikke ligefrem det, der får unge lokket

til Aalborg, siger Sofie Nielsen.

Hæld penge ud

Men virker det, hvis man giver kulturpenge

ud i øst og vest, så folk selv kan

skabe miljøer?

Økonomiprofessoren siger ja.

- Det står i kapitel 1 i enhver økonomisk

lærebog. Spill over-effekten af

nogle aktiviteter kan være langt større

end selve arrangementet, der endog i

sig selv kan give underskud. Det gælder

især kultur, og også derfor er den

en offentlig opgave, vi alle økonomisk

deles om. Den kan vise, Aalborg eksisterer,

kan give omsætning ud i mange

led, hoteller, butikker. Det er ikke altid

til at vide, hvad der giver mest og hvornår,

det kan måles, men det betyder ikke,

at sammenhængen ikke er der.

- Ja, den er der, siger Sofie.

- Og jeg vil så gerne være med til at

gøre den endnu tydeligere. Derfor læser

jeg det, jeg gør, så jeg måske kan

finde ud af at få kunsten endnu nærmere

manges hverdag. En del mennesker

er jo nærmest bange for kunst, de

synes ikke, de forstår sig på det og

skubber det fra sig. Også politikere,

der derfor skærer i kulturmidler. Men

kunst hjælper samfundet, det gavner,

giver liv, gør os glade for at være til, udvikler

os, forklarer Sofie Nielsen.

Fordommene overfor kunst går begge

veje, erfarer hun. Inden for kulturens

verden, den unge i hvert fald, er

der fordomme om, at ”alt i Nordjylland

er fadøl og pølser”.

- Det er til en vis grad sandt, desværre,

men der er også andet mere banebrydende

og anderledes kultur heroppe,

forsikrer Sofie Nielsen.

- Og det vil være en god forretning,

hvis der kom meget mere, fastslår Per

Nikolaj Bukh og nu er det, han ikke kan

sidde stille længere, men må op til tavlen

og lektorere, som holdt han en forelæsning

for økonomistuderende.

På den graffitimalede væg tegner

han en fiktiv rombe, som ruder i et spil

kort er den bredest på midten.

- Heroppe i toppen ligger det kundesegment,

som f.eks. B&O skal designe

de nye produkter til, peger han.

- Her er trendsetterne, som nok er et

lille marked i sig selv, men lige under

ligger lidt flere fast followers, og hvor

det er bredest, bor Hr. og Fru Danmark.

Begge de to grupper efterligner

de få øverst oppe. Så det er det, man

skal støtte. Det er dem, de andre følge

efter. Giver man penge øverst, giver

det derfor størst effekt.

- Modellen er bredt anerkendt, men

den kræver mod. Et mod, som virksomheder

kan have, fordi de selv kan

vælge, hvor de vil ligge i markedet.

»

Nordjylland er jo ikke

lukket. Endnu ...

Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring,

Aalborg Universitet

Men en kommune har ikke en enkelt

direktør. Den har en bestyrelse, men

den er valgt af mange, og det har den

ulempe, at bestyrelsesmedlemmerne

derfor altid vil vælge at tækkes flest

mulige vælgere.

- Men de fleste ligger nede i den brede

gruppe, og de vil da gerne have Poul

Krebs, men ham kan de jo få alle steder,

men politikerne i alle kommune

vil genvælges, og så ender de alle sammen

med at vælge at støtte den samme

brede kultur overalt. Og ingen af dem

tænker fremad, sukker Per Nikolaj

Bukh.

Børneopdragelse

Også Sofie Nielsen er desillusioneret

oven på den logiske gennemgang af

det, hun godt vidste fra sine egne efterhånden

15 år som aktiv i det nordjyske

kulturliv.

- Det er svært at se, hvad man kan gøre,

for det handler om, at f.eks. politikerne

ikke har tillid til os. Vi får aldrig

sådan et klap på skulderen af kommunefar.

I stedet mødes vi med krav om,

at kunne dokumentere, at der kommer

så og så mange til et eller andet færdigt

arrangement, politikerne og embedsmændene

kan se for sig. Det er som

om, de ikke forstår, at selve processen

er af betydning, det at skabe selv, at

være i gang, uden at vi kan sige, hvad

det præcise mål er. Så de egentligt nyskabende

projekter får stort set vi aldrig

støtte til, konstaterer Sofie Nielsen.

- Det er svært for dem, der bevilger,

svarer Per Nikolaj Bukh og fortsætter:

- Vi er alle sammen opdraget til at

være ekstremt målfokuserede. Det begynder

derhjemme, når vi spørger børnene,

hvad deres tegning forestiller. Er

det ikke et vindue? Nej, hvor fint, siger

vi og er lettede over, at det ligner noget,

vi kender. Vores kultur er så tryghedssøgende.

Det er problemet.

Det er ikke fordi, Sofie Nielsen ikke

er enig, at hun sidder stille lidt længere,

end hun hidtil har gjort, før hun

svarer. Men at de to her nær slutningen

på samtalen er enige om, at kernen til

den stilstand, Nordjylland alt for ofte

stiller sig i, ligger helt inde i kernen af

vores liv, i den måde, vi giver livet videre

til vores børn på, virker ikke til at

være det, hun havde forestillet sig som

resultatet af et møde med en økonomiprofessor.

- Det gør det jo ikke ligefrem lettere

at gøre noget ved, at det er så grundlæggende,

vel, spørger hun hen for sig,

og fortsætter i sit eget tempo med at

fundere højt over, at det måske er anelsen

om netop det, der har gjort, at hun

igennem længere tid ”ikke har været

helt så fortrøstningsfuld”.

- Jeg prøver at tro på, at det kan hjælpe,

hvis jeg lærer deres sprog. Hvis jeg

nu kan tale som dem, så kan det være,

jeg kan nå over den forståelseskløft, siger

Sofie Nielsen håbefuldt.

- Ja, du skal lære at sige forretningsplan,

indskyder Per Nikolaj Bukh, og

hun ler og siger, at hun allerede har

lært at sige ”vision”.

- Det er absurd, men måske er meget

af modstanden med f.eks. nye former

for kultur bundet i, at vi kunstnere ikke

kan tale, så dem med penge kan forstå

det? Men hvem skal lære at tale den

anden sides sprog? Skal jeg f.eks. tage

en uddannelse til det, spørger hun, og

nu er det ham, der ler, men hurtigt slår

han alvoren til, for det ”er misbrug af

talent”.

- Det er ikke de samme, der er gode

til regneark, som er gode til at skabe

kunst. Der skal være andre, f.eks. i universitetsregi,

der finder midler til jeres

eksperimenteren på uddannelsen, siger

Per Nikolaj Bukh.

Klynkeri giver bagslag

Ansvaret for at overkomme kløften ligger

”ikke hos kulturfolket”, mener

han.

8 WEEKEND 24. JULI 2010 www.nordjyske.dk


SOMMERTANKER

Frederikshavn-Göteborg · Grenaa-Varberg

Det ligger hos dem, der beslutter, hos

”politikerne først og fremmest”. Det er

dem, der skal tage ved lære af samtalen

her, især ved at begribe, at de skal

”droppe det der sygeplejerskesyndrom”,

som han kalder det, når man

som dem stedet for at stå ved vigtigheden

deres job/egn og dets store nytte

og glæde for samfund og mennesker,

argumenterer for mere i løn/støtte ved

at ynke sig selv.

- Det virker på kort sigt, men på lang

sigt tærer det på stoltheden. Og så går

det galt, forudser Per Nikolaj Bukh og

svarer ja til, at politikerne har pylret for

meget.

- Det Skæve Danmark (forening for

landets fattigste kommuner, red.) er

først godt og senere meget skidt. Den

har skaffet opmærksomhed og penge,

men det fortæller også både dem, der

bor i de kommuner og alle andre, at

der ude er skidt at bo. Og hvem vil så

tage derud? Når man så oven i købet

heroppe er beskedne og aldrig praler,

men holder sig tilbage, så han man en

meget uheldig cocktail, forklarer økonomen,

der ”vælger ikke at være pessimistisk”.

- Jeg ved, det har indvirkning på økonomien,

hvordan man taler om en egn.

Derfor, fastslår han, mens Sofie Nielsen

erkender, at ”det åbenbart ligger til

mennesket at være negativt.”

Derfor har hun også ”svært ved at give

et optimistisk svar” på spørgsmålet

om, hvor Nordjylland er på vej hen. Alligevel

aner man et spirende håb, for

”der er nogle, der tror, og hvis bare de

kunne få lidt flere skulderklap og penge”,

så kunne det brede sig.

- Jeg tror generelt, at vi unge i min

generation er mere bevidst om at tage

hånd om vores eget liv, og alene derfor,

kan jeg godt være lidt optimistisk ind i

mellem, erkender Sofie Nielsen.

- Ja, da, lyder det fra Per Nikolaj

Bukh, og han tilføjer:

- Nordjylland er jo ikke lukket. Endnu

...

»

Vi flytter efter, hvor

der er liv. Og det er

der, hvor vi selv får lov

at skabe.

Sofie Nielsen, ”Tone”, internationalt

anerkendt electronica-musiker

Familietur

til Liseberg

Foto: Liseberg

Tag børnene med på hotel og få

en kæmpe oplevelse i forlystelsesparken

Liseberg og i Göteborg

– byen med de mange attraktioner,

kulturtilbud og et summende

café- og shopppingliv.

Sverige – meget mere for pengene!

Quality Hotel Winn

1 døgn, 2 voksne og 2 børn i familieværelse.

inkl. morgenbuffet, entrébillet

til Liseberg og overfart t/r.

Ialt fra kr. 1.406,- *

*Hotel fra kr. 768,- Overfart t/r fra kr. 500,-

Entrébilletter fra kr. 138,-

Ta’ til

sommerbyen

Göteborg

Bestil vores sommerkatalog

på stenaline.dk

www.nordjyske.dk WEEKEND 9

96 200 200

stenaline.dk

Book rejsen online og spar gebyret på kr. 100,-

More magazines by this user
Similar magazines