Den 23. marts 2009 - Politiets

politi.dk

Den 23. marts 2009 - Politiets

LOKALPOLITIET

26. marts 2009

Sagsbehandler: phs

Lokalstation Roskilde

Vicepolitiinspektøren

Skovbogade 3

4000 Roskilde

Telefon: 4635 1448

Direkte: 4632 1551

Lokal: indvalg 5001

E-mail: phs001@politi.dk

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Lejre Kommune, mandag den 23.

marts 2009 kl. 1600, Lejre Rådhus, Lejrevej 15, Allerslev, 4320 Lejre.

Til stede: Linda Brask (LB), Karen Sommer (KS), Peter Busk-Jensen (PB), Peter Walsøe (PW), Keld

Nielsen (KN), Ole Lunding (OL), Asger Holm Villumsen (AHV), Søren Danielsen (SD), Per Heide

Sørensen (PHS)

Fraværende:

Dagsordenpunkt Emne Beslutning Status

1. Godkendelse af

PHS Dagsorden jfr. Godkendt uden bemærkninger.

ok

dagsorden

handleplan

2. Godkendelse af referat PHS Mødet den 4. Godkendt uden bemærkninger.

ok

af sidste ordinære møde December 2008

3. Opfølgning på arbejdet PHS Handleplan 2009 Der manglede tid, men ellers tilfredshed ok

med handleplaner

med processen og resultatet.

4. Orientering om

kriminalitetsudviklingen

PHS General statistik

fra OPA

Kriminalitetsstatistik og kriminalitetsudvikling

for Lejre kommune på udvalgte

anmeldelsesgrupper, samt antal sager

med børn og unge mellem 14 og 18 år

fremlagt og drøftet.

5. Orient. om politiets

kriminalitetsbekæmpende

og kriminalpræventive

indsats

6. Orientering fra

kommunen

PHS

PB

Indsats mod

indbrud i beboelse

Bandeindsats i

København

Sidste skoledag

Orientering om den særlige

indbrudsindsats.

PW spurgte til Midt- og Vestsjællands

Politis bidrag til bandeindsatsen i

København. PHS gav kort orientering

herom.

Lejre kommune afholder i år fælles

arrangement i Hvalsøhallen

PB

Temadag om

Der afholdes temadag den 15.4.2009 i


Side 2

alkohol

Hvalsøhallen. Om formiddagen er det for

elever i 7.-9. klasse. Om eftermiddagen

for lærere og pædagoger, og om aftenen

for forældre.

7. Orientering fra

repræsentanter for

øvrige lokalsamfund

8. Drøftelse, herunder

evaluering af iværksatte

tiltag og projekter

9. Orientering fra

kredsrådet

LB

PW

PHS

10. Eventuelt PHS

Samarbejde med

frivillig flygtningenetværk

Samle alle

foreningsledere i

Lejre komme

ingen

Kredsrådsmødet

den 23. Februar

2009

Redegørelse for

politiets virksomhed

i 2008

Lejre kommune har indgået et samarbejde

med Dansk Flygtningehjælps

frivillignet i kommunen. Det er en rigtig

god hjælp i forhold til at få flygtninge

integregeret. Der arbejdes også på, at få

etableret et samarbejde med

velfungerende flygtningefamilier, der

skal fungere som rollemodeller.

PW foreslår gennem Folkeoplysningsudvalget

af få samlet frivillige ledere fra

alle kommune ca. 80 foreninger til

fællesmøde, hvor lokalrådet kunne give

en orientering om dets formål og

arbejde.

Orientering om de emner, der blev

drøftet på kredsrådsmødet, herunder

forslaget om et trafikadfærdsprojekt.

Udlevering og kort gennemgang af

redegørelsen.

verser

verser

Politiets virksomhedsplan

2009

Udlevering og kort gennemgang af

virksomhedsplanen.

11. Sted for næste møde d.

18. Juni 2009 kl. 1700

KS

Orientering til

Lejre kommunes

borgmester

Lejre kommunes borgmester, Flemming

Jensen har bedt om et møde med hele

lokalrådet for at få en orientering om

medlemmernes erfaringer med

samarbejdet i lokalrådet.

Borgmesteren inviteres til næste

lokalrådsmøde.

Hvalsøhallen, 4330 Hvalsø.

Med venlig hilsen

Per Heide Sørensen

2


Side 3

formand

3

More magazines by this user
Similar magazines