Læs folderen Når kørekortet skal fornys her. - Politiets

politi.dk

Læs folderen Når kørekortet skal fornys her. - Politiets

Når kørekortet

skal fornys


Når kørekortet skal fornys

Dit kørekort skal fornys, inden du fylder 70. Det foregår dels hos lægen

og dels på Borgerservice. Du skal selv sørge for, at dit kørekort bliver

fornyet, så start med at bestille tid hos din egen læge 1-3 måneder før,

du fylder 70.

Oplysningerne fra

din lægeattest kan føre til:

• Problemfri fornyelse af dit kørekort

• Krav om yderligere oplysninger fra en læge

• Krav om vejledende helbredsmæssig køretest

• At dit kørekort bliver tidsbegrænset

• At dit kørekort ikke længere kan fornys


Hos lægen

Hos lægen skal du og lægen udfylde en lægeattest med oplysninger om dit

helbred, og du skal bl.a. gennemføre en test: Du skal tegne en urskive med tal

og sætte viserne på et bestemt tidspunkt, og så skal du huske tre ord. Begge

dele er noget, lægen beder dig om at gøre.

Testen gennemføres for at finde ud af, om du har tegn på ”trafikfarlige”

sygdomme, som fx demens. Langt de fleste gennemfører testen fint og får

kørekortet fornyet uden problemer. Lægen vurderer også, om du får medicin,

der kan påvirke din evne til at køre bil.

Du skal have et nyt foto med til lægen. Der er strenge krav til fotoet, så det

kan være en god idé at få det taget hos en professionel fotograf.

Læs mere om kravene på www.borger.dk > Transport og rejser > Biler, kørekort

og cykler > Kørekort > Gyldighed og fornyelse.


På Borgerservice

Efter besøget hos lægen skal du på Borgerservice for at få fornyet kørekortet.

Der medbringer du:

• Lægeattesten og foto i en lukket kuvert

• Kørekort (hvis dit kørekort ikke er af kreditkorttypen, skal du også medbringe

original dåbs/fødsels/navneattest)

Du skal udfylde en ansøgningsblanket om fornyelse af kørekortet. Den kan du

finde på www.borger.dk og udfylde hjemmefra, eller du kan gøre det, når du

kommer på Borgerservicecentret.

Hvis alt er i orden, får du dit nye kørekort tilsendt med posten.


Vejledende helbredsmæssig køretest

Hvis der er tvivl, om du kan fortsætte med at køre bil, kan du blive indstillet til

en vejledende helbredsmæssig køretest (VHK).

VHK er en praktisk køretest i trafikken, og der er ingen teoriprøve. Du kører

en tur i en køreskolebil med en særlig uddannet prøvesagkyndig på passagersædet.

Turen varer 30-60 minutter, og bagefter får du svar på, om den prøvesagkyndige

vil anbefale, at kørekortet fornys eller ej. Det er politiet, der træffer

den endelige afgørelse. I enkelte tilfælde kan den prøvesagkyndige ikke træffe

en endelig afgørelse, og så skal man til en kontrollerende køreprøve.

Hvis du skal til en VHK, er det en god idé at tage en time eller to hos en kørelærer,

inden du skal gennemføre køretesten. Mange bilister, der bliver indstillet

til VHK, får deres kørekort fornyet bagefter.

Kørekortet skal fornys når du fylder 70, 74, 76, 78 og 80 år.

Derefter skal det fornys hvert år.


Bevar dine gode kørefærdigheder

Erfarne bilister kører oftest sikkert i trafikken. Ældre har ikke flere ulykker

end andre, snarere tværtimod. Men når ulykkerne sker, får ældre flere og mere

alvorlige skader end yngre trafikanter. Det skyldes, at kroppen bliver mere

skrøbelig med alderen og er længere tid om at hele.

Uheld med ældre sker ofte i komplekse trafikale situationer, især i kryds og

ved venstresving. Her kan det have en betydning, at reaktionstiden også bliver

længere med alderen.

Der er al mulig grund til at bevare dine gode kørefærdigheder som bilist. Det

gør du bedst ved at holde dig i form både mentalt og fysisk og ved at forsætte

med at køre bil jævnligt.

Bilistkurser

Du kan også vedligeholde dine kørefærdigheder ved at deltage i et bilistkursus.

En del kommuner arrangerer kurser med både teori og kørsel, og mange steder

gives tilskud til kurserne, så deltagergebyret bliver holdt så lavt som muligt.

Læs mere på www.vejsektoren.dk > Trafiksikkerhed > Færdselssikkerhedsudvalg.

Eller henvend dig til din kommune eller en lokal ældreorganisation.


Kvinderne skal blive bag rattet

En del kvinder undlader at forny deres kørekort, når de fylder 70. Måske

fordi de har haft for vane at lade deres ægtefælle være chauffør og derfor

synes, de mangler rutinen til at køre.

Det er en rigtig dårlig idé, fordi kvinder generelt lever længere end deres

mænd, og så står kvinden måske tilbage med en bil, som hun ikke længere

tør at køre i. Derudover kan mange mænd have svært ved at bede om

hjælp, hvis køreopgaven vokser dem over hovedet. Så hvis kvinden ikke

kan køre bilen, kan manden føle sig presset til at blive ved med at køre.

Sørg for at vedligeholde rutinen som bilist og forny kørekortet. Det gælder

både for mænd og kvinder.

Det handler om at blive længst muligt i egen bil – på en trafiksikker måde.


Forny dit kørekort,

så længe du kører sikkert

Hold rutinen ved lige

– kør bil flere gange om ugen

Hvis I er to

– så skiftes til at køre bilen

Manometer Grafisk Design. Foto: Hans Søndergård

Se dig særlig godt for i vejkryds,

og når du skal svinge

Kør ikke, når du er træt