DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for XXX ... - Politiets

politi.dk

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for XXX ... - Politiets

5. Orientering fra

kommunen

6. Orientering fra

repræsentanter for

øvrige lokalsamfund

7. Drøftelse,

herunder

evaluering af

iværksatte tiltag og

projekter, herunder

revision af

handleplaner.

PS

LR

MBA

ES

AJ

Alle

Projekt ”Ung

Mor”

Puljemidler

Forårstilbud fra

Ungdomskolen

Tricktyveri hos

ældre

Forening

Handleplaner:

Revision af

eksisterende

Handleplan

vedr. indbrud i

beboelse

Mange med ”ondt i livet” tiltrækkes

af Ringsted. Især unge mødre

med spædbørn, der tages hjem fra

institution og flytter til Ringsted klar

til at klare sig selv.

Projekt ”Ung Mor” netværk skal

søge at få disse mødre i gang.

Håber på støtte fra Røde Kors for

at få disse mødre ud af ”isolation”.

Anita bød ind med evt.

uddannelsestilbud til de unge

mødre.

Desuden tilsagn på mødet fra Erik

Schaumann, Foreningslivet, om

støtte under én eller anden form.

Anne Madsen er projektleder i

”Ung Mor”.

Puljemidler på 3,1 mil. kroner afsat

til Specialiserede Plejefamilier for

hjælp til børn i familielignende

forhold. Man regner med 10

familier, men helst 20.

Mange forårs- og sommertilbud til

de unge fra Ungdomsskolen.

Folder omdelt med de mange

tilbud.

Mette informerede om de hyppige

tricktyverier hos vore ældre

medborgere og ikke mindst, hvad

der kan gøres.

Hjemmeplejen kontaktes med

henblik på intern aftale af

fremgangsmåde ved henvendelse

fra hjemmeplejen til de ældre

herunder anvendelse af

legitimation og information til de

ældre herom.

Erik informerede kort om en ny

form for idræts- og fritidspolitik, der

er ved at tage form. Ingen

nærmere detaljer på nuv.

tidspunkt.

Foreningslivet er opmærksomme

på ”anderledes unge”, der ikke

kan/vil gøre brug af de etablerede

fritidstilbud. Man vil forsøge at

”strikke” fritidstilbud sammen til

denne gruppe.

AJ oplyste til orientering, at der på

EUC er stadigt stigende problemer

med de unges adfærd herunder at

andelen af 2-sprogede elever

bliver stadig større.

Johnny har udsendt forslag til

revision af eksisterende planer om

Forældreinvolvering og Unges

brug af det Offentlige Rum.

Efter en udbytterig debat fremsatte

Lene tilbud om en

omskrivning/sammenskrivning af

de eksisterende planer.

Sendes til Johnny senest… 20-01-11

Otto Storm samler op på

handleplan vedrørende indbrud i

beboelse

More magazines by this user
Similar magazines