ErhvervsNyt December 2010 - EDC Poul Erik Bech

poulerikbech.dk

ErhvervsNyt December 2010 - EDC Poul Erik Bech

December 2010

ErhvervsNyt

2010 – Opvarmningsprogrammet

er

påbegyndt

Læs mere side 3

Stigende

efterspørgsel på

investeringsejendomme

Læs mere side 4

Vi ønsker vores kunder

en glædelig jul og

et godt nytår

Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

poulerikbech.dk/erhverv


edc erhverv poul erik bech

medarbejdere i danmark

København

København

København København København København København København København København København

københavn

& øvrige

sjælland

Poul Erik Bech

Statsaut. ejendomsmægler,

Valuar, MDE, MRICS

Jørgen Jørgensen

Direktør, civiløkonom,

HD, MRICS

Bjarne Bering

Afdelingsdirektør, statsaut.

ejendomsmægler, valuar, MDE

Helle Nielsen

Partner, KAM, statsaut.

ejendomsmægler, valuar, MDE

Jens Erik Hansen

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Peter Wassard

Statsaut. ejendomsmægler,

Ingeniør, civiløkonom, MDE

Jens Christian Laasholdt

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Christian B. Jørgensen

Erhvervskoordinator

Thomas Riis

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar

Thomas Rudlang

Salgs- & udlejningschef, statsaut.

ejdomsmægler, valuar, MDE

Tina Iburg

Erhvervsrådgiver, statsaut.

ejendomsmægler, MDE

København

København

København

København

København

København

København

København

København

København

København

Helge Rud Larsen

Cand.polit., statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Jørn Søby

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Knud Egehoved

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Poul Randrup

Statsaut. ejendomsmægler,

MDE

Peter Holten-Jensen

Property Swap Manager,

Statsaut. ejd.mgl, valuar, MDE

Lisbet H. Andersen

Erhvervskoordinator

Gunnar Jørgensen

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Hans Nielsen

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Kristian Hartmann

Salgs- og udlejningschef

Sabine Eriksen

Erhvervskonsulent

Klaus José Sigvardt

Erhvervskonsulent

København

København

København

København

København

Hillerød

Hillerød

Roskilde Roskilde Roskilde Næstved

Michael Thodsen

Statsaut. ejendomsmægler,

HDFR, MDE

Lars Pries

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Inge-Lise Jensen

Erhvervskoordinator

Julie Stener Nielsen

Erhvervskoordinator

Jeff Henriksen

Statsaut. ejendomsmægler,

MDE

Morten Bådstorp

Statsaut. ejendomsmægler,

MDE, centerchef

Niels Smith

Statsaut. ejendomsmægler,

Valuar, MDE

Arno Starup Werner

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Frank Jensen

Erhvervschef, statsaut.

ejendomsmægler, MDE

Nicolaj Zander Olsen

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Jesper Karmark

Statsaut. ejendomsmægler,

MDE

syd-/sønderjylland

Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding

Børge S. Mensel

Direktør, statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Claus Fenger

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Allan Arenkiel

Statsaut. ejendomsmægler,

MDE

John Vogt

Statsaut. ejendomsmægler,

MDE

Marianne Bering

Erhvervskoordinator

Aabenraa Aabenraa Esbjerg Esbjerg Esbjerg Esbjerg

Henrik F. Krarup

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Jørgen Bennett

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Karsten L. Jensen

Direktør

Jesper Ølgaard Bloch

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar

Knud Erik M. Pedersen

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Jette Jørgensen

Stataut. ejendomsmægler,

MDE, erhvervskoordinator

Midtjylland

Århus Århus Århus Århus Århus

Søren Leth Pedersen

Direktør, cand. merc., statsaut.

ejd.mgl., valuar, MDE

Hanne Snedevig Haun

Erhvervskoordinator,

advokatsekretær

Jacob F. Sørensen

Erhvervsrådgiver

Klaus Bugge Andersen

Erhvervsrådgiver

Morten Kristensen

Erhvervsrådgiver

Århus

Thomas Brauer

Erhvervsrådgiver

Århus

Århus Århus Århus Århus

Silkeborg

Thomas M. Kristensen

Erhvervsrådgiver, cand. jur.,

statsaut. ejd.mgl., MDE

Svend Kjær

Erhvervsrådgiver

Sanne V. Christensen

Studiemedhjælper

Gitte Andersen

Studiemedhjælper

Carsten Tungelund

Direktør, KAM, H.D., statsaut.

ejendomsmægler, valuar, MDE

Egon Bredtoft

Erhvervskonsulent

nordjylland

Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg

Stig Theilmann

Direktør, statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE, MRICS

Arne Kærgaard

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Martin B. Mikkelsen

Statsaut. ejendomsmægler,

MDE

John B. Bertelsen

Erhvervsrådgiver

Rikke Hansen

Statsaut. ejendomsmægler,

MDE, Erhvervskoordinator

Birthe Kjær

Erhvervskoordinator

københavn k herlev hillerød roskilde

3330 1000 • e-mail 114@edc.dk 4457 0337 • e-mail 278@edc.dk 4826 9910 • e-mail 342@edc.dk 4633 3333 • e-mail 403@edc.dk

næstved odense kolding sønderjylland

5578 6603 • e-mail 473@edc.dk 6612 6127 • e-mail 512@edc.dk 7633 8010 • e-mail 603@edc.dk 7333 1300 • e-mail 620@edc.dk

esbjerg Århus silkeborg aalborg

7610 4800 • e-mail 670@edc.dk 8730 9930 • e-mail 802@edc.dk 8682 1000 • e-mail 865@edc.dk 9631 4900 • e-mail 912@edc.dk


December 2010

2010 – Opvarmningsprogrammet er påbegyndt

Nogle af os kan erindre skolens gymnastiktimer, der ofte startede med fjedrehop på stedet,

og dermed var opvarmningsprogrammet til mere aktivitet sat i gang.

Et ejendomsmarked i bedring

Ejendomsmarkedet i 2010 har båret præg af at være bedre end 2009, men der er stadig et

pænt stykke vej til et normalmarked. Et bud på markedet for 2010 vil være et index på ca. 75 i

forhold til et normalår. Indexet har imidlertid været stigende hen over året, så vores bud på 2011

vil være, at opvarmningsprogrammet er overstået, og at vi er kommet til løb i adstadigt tempo.

I skrivende stund er året ikke overstået, men et kvalificeret bud for vores virksomhed vil være en

stigning i omsætningen på bolig på ca. 5% og 25% på erhverv. Begge aktivitetsområder med et

positivt resultat. Stadigt stigende detailregulering af vores branche fører desværre fortsat til

stigninger i de administrative omkostninger, hvorfor vi forventer et mindre overskud end i 2009.

Ny boligbutik i Randers

Den 1. februar åbnede vi en ny boligbutik i Randers, og har dermed føjet endnu en brik til vores

vision om at der intet sted i Danmark, må være mere end ½ time til den nærmeste EDC Poul

Erik Bech boligbutik.

Poul Erik Bech

Statsaut. ejendomsmægler & valuar,

MDE, MRICS

Positive takter på medarbejdersiden

Den rolige hånd, som vi har haft på medarbejdersiden under hele finanskrisen, giver sig udslag

i, at flere og flere finder det attraktivt at blive ansat eller medejer hos os. Et lille symbol på

stabiliteten markerede vi i efteråret ved at fejre yderligere to 25 års jubilarer og 7 af 10-års

slagsen. Vores partner- og medejerprogram arbejder vi kontinuerligt med.

Boligfinansiering går den rette vej

Også i 2010 har mange boligkøbere mærket, at der skal flere informationer til for at opnå fuld

finansiering ved boligkøb. Det mærkes heldigvis også, at flere banker og realkreditinstitutter

er blevet bevidste om at udvikle frem for afvikle, og det gør alt i alt, at vi er på rette vej med finansiering

af boligkøb. Finansiering af erhvervshandlerne er stadig en betydelig udfordring,

og når det sker, er der ofte tale om yderst forsigtige vurderinger og med krav på 40% egenkapitalfinansiering

fra realkreditinstituttets side, selvom der i den pågældende lånekategori lovmæssigt

var plads til mere.

Udvikling af Property Swap®

På erhvervsområdet har vi udbygget vores koncept med Property Swap® med ansættelse af

en Property Swap-manager, så der nu er endnu flere ressourcer til at sikre kunder et vellykket

mageskifte eller en porteføljetilspasning.

Udleje af lokaler og vurderingsopgaver er et stadigt stigende element i vores erhvervsmæglerdel.

Aktiviteter i udlandet

Vores godt 50 medarbejdere i Sverige har også i år frembragt et rimeligt resultat. Vores medarbejdere

i Frankrig har mærket, at der er en pæn stigende efterspørgsel i området langs den

franske sydkyst, og vi forventer et økonomisk neutralt år med gode forventninger til 2011.

Flere nye aktiviteter i 2011

Vi har under og efter finanskrisen styrket os relativt i branchen, og dette forventer vi også vil

ske i 2011, hvor vi påregner at oprette ca. 20-25 nye stillinger samt etablere os på flere positioner

i Danmark og dermed yderligere udbygge vores position som Danmarks førende ejendomsmæglervirksomhed.

Glædelig jul og godt nytår

Indhold:

Artikel ......................... 4

Stillinger ...................... 5

PropertySWAP .............6

Investering ................. 9

Kontor ....................... 17

Industri ..................... 27

Butikker .................... 32

Grunde ...................... 35

Poul Erik Bech

3


Stigende efterSpørgSel på

investeringsejendomme

”Man skal selv stille med mindst 20 procent, hvis man vil låne. Har

man styr på finansieringen, kan der gøres virkelig gode investeefterspørgslen

overstiger nu udbuddet på markedet for investeringsejendomme i de

største danske byer. de stigende priser kan få sælgerne på banen i 2011, vurderer

eksperterne fra edC erhverv poul erik bech.

D

er er omsider klare tegn på, at markedet for investeringsejendomme

har bundet ud. En stigende efterspørgsel på især

mindre boligudlejningsejendomme og velbeliggende, moderne

kontorejendomme peger i retning af et stærkere marked de

kommende år.

EDC Erhvervs tendensanalyse for 3. kvartal 2010, gennemført

blandt erhvervsejendomsmæglere i hele landet, viser forventninger

om både stigende udbud og stigende salg af investeringsejendomme.

”Der er klare tegn på en vending i markedet. Efterspørgslen på

investeringsejendomme er stærkere end længe set, og det tyder

på, at køberne har analyseret sig frem til, at markedet har ramt

bunden og nu er på vej op igen. Det er godt nyt for hele ejendomsmarkedet,”

siger Erhvervsdirektør, Jørgen Jørgensen fra

EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Hans overordnede forventninger til markedet for investeringsejendomme,

både på kort og lidt længere sigt, er et let stigende

udbud samt let stigende efterspørgsel. Men der kan allerede nu

gøres en god handel i de største danske byer, lyder meldingen fra

eksperterne hos EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Lyspunkter i københavn

I København er der den senere tid gennemført en række større

transaktioner, som tyder på, at investeringsejendomme for alvor

er tilbage i markedet. En ejendom i Pilestræde er solgt for 150

mio. kr., og ATP Ejendomme har erhvervet en af byens mest

markante bygninger på H.C. Andersens Boulevard 2 fra Deloitte

Fonden. Bygningen var frem til 2006 hovedsæde for Deloitte.

”Efterspørgslen i København er fornuftig, og der er absolut købere

i markedet, når der udbydes noget attraktivt. Hvis der

sættes attraktive kontorejendomme med gode beliggenheder til

salg, har vi også køberne til dem. Men problemet er stadig finansieringen,”

påpeger Jørgen Jørgensen.

Han både håber og tror, at pengemarkedet vil blive normaliseret

inden for 2-3 år, hvorefter der for alvor kan sættes skub i markedet.

Som det er nu, er det især de institutionelle investorer samt

formuende private investorer, der optræder som købere.

”Der er ingen tvivl om, at de institutionelle investorer gerne ville

købe endnu flere ejendomme, men udbuddet er ikke så stort

som efterspørgslen på de attraktive ejendomme,” siger Jørgen

Jørgensen.

efterspørger boLigejendomme

EDC Erhverv Poul Erik Bech mærker for tiden er stor efterspørgsel

på mindre boligejendomme, hvor det bl.a. kniber med at finde

emner i landets største byer – København, Århus og Aalborg.

I København handles velbeliggende, mindre, ældre beboelsesejendomme

til et afkast på 5-6 procent. I Århus er det tilsvarende

afkastkrav 4-5 procent, mens det i Aalborg er 4-6 procent. Overalt

meldes om stor efterspørgsel på de mindre beboelsesejendomme

– men begrænset udbud.

”Markedet er i klar fremgang. De private investorer interesserer

sig især for de mindre ejendomme med op til seks lejligheder. Her

er der sket et prisfald siden toppen, men nu ser vi stigende priser.

Det betyder, at flere sælgere vil komme på markedet,” forudser

Direktør Søren Leth Pedersen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech i

landets næststørste by, Århus.

Køberne er ifølge direktøren ikke de professionelle investorer,

men typisk formuende private, der gerne vil sprede risikoen ved

at have en enkelt ejendom i deres portefølje. De køber så en ejendom

som et supplement til pensionsopsparingen.

ejendomme som foræLdrekøb

”Vi ser også ejendomme, der handles som forældrekøb. Velhavende

forældre køber hele ejendommen, når deres barn skal

studere i byen. De kan jo se, at kvadratmeterprisen er lavere, når

man køber en hel ejendom, end når man køber en enkelt lejlighed,”

siger Søren Leth Pedersen.

Det afgørende er, at investoren selv stiller med en betydelig startkapital.

Man skal altså helst komme med over en million på lommen,

hvis man vil købe en mindre beboelsesejendom. Ellers får

man næppe overtalt banken og realkreditforeningen til at finansiere

købet.

Samme melding får man hos Direktør, Stig Theilmann fra EDC

Erhverv Poul Erik Bech i Aalborg, hvor man også melder om voksende

interesse for de mindre beboelsesejendomme.

4


inger. Den lave lånerente betyder, at man får et positivt cashflow

fra starten. Renten er lavere end startafkastet, og derfor vil man

få en positiv likviditet fra starten,” påpeger han.

Pilen Peger oPad oVeralt

Den aktuelle tendensanalyse fra EDC Erhverv viser, når man

sammenligner resultaterne med tilsvarende undersøgelser fra

årets første kvartaler, fremgang overalt. Udsigterne er lidt lysere

overalt, men dog ikke mere end at stemningen er ændret fra let

negativ til nu let positiv, hvad angår udvikling i udbud og efterspørgsel,

og fra neutral til let negativ, hvad angår pris- og lejeniveau.

”Vi oplever stadig et afdæmpet marked for investeringsejendomme

i Aalborg, men med en lille pil opad. Udsigterne for 2011

er bedre. Vi ser lys for enden af tunnelen,” siger Stig Theilmann.

Han tilføjer, at de aktuelle tal for de absolut bedste ejendomme

inden for de forskellige segmenter viser, at kontorejendomme

handles til afkast på 6-7,5 procent, butiksejendomme til 5,5-7

procent, og endelig logistik- og industriejendomme til 6,5-8 procent.

I Århus er afkastkravene for gode logistik- og produktionsejendomme

7-8 procent, mens de bedste retailejendomme til dagligvarer

og udvalgsvarer handles til 6,75-7,25 procent. De bedste

kontorejendomme handles 5-6 procent, men markedet er

begrænset af et meget lavt udbud af ejendomme af institutionel

kvalitet.

”Det er ærgerligt, for vi mærker nu for alvor, at de institutionelle

investorer rører på sig. De vil gerne købe større, moderne, centralt

beliggende kontorejendomme i Århus – på linje med København.

Men ejerne holder på deres ejendomme. Udfordringen er

at finde sælgere,” siger Søren Leth Pedersen.

Sælgerne kommer På banen

Alle eksperterne fra EDC Erhverv Poul Erik Bech ser markedet for

investeringsejendomme fortsætte den positive udvikling ind i

2011 og de efterfølgende år.

”Investorerne er på vej ind i markedet igen efter finanskrisen.

Markedet har stabiliseret sig, og investorerne agerer nu ud fra en

tro på, at vi så bunden sidste år. Jeg tror også, vi snart vil se sælgerne

komme på banen. Priserne skal nok en smule op, men så

er der mange, som vil kunne sælge med en gevinst. Det gælder

ikke mindst de investorer, der har ejet deres ejendomme i mange

år,” siger Søren Leth Pedersen.

Samme melding kommer fra de øvrige store byer. Her er der stadig

en masse attraktive ejendomme, som er indkøbt til fornuftige

priser for 10-20 år siden. Her nåede ejerne altså ikke at sælge på

toppen i perioden 2006-2007, men de kan stadig realisere deres

værdier med et betydeligt plus. Måske fordi de nærmer sig pensionsalderen,

eller måske fordi de er ved at omlægge deres portefølje.

lEdigE StillingEr

Vi kan tilbyde dig:

Et spændende og yderst afvekslende job i en dynamisk

og ekspansiv virksomhed med de allerbedste

udviklingsmuligheder både karrieremæssigt og

geografisk. Vi har i firmaet karriereplanlægning

spændende fra elevuddannelse og til indtræden

som partner, og gennemfører løbende en aktiv efteruddannelse

samt interne jobrokeringer.

Et job i en virksomhed i ekspansion, der gennem

kontrolleret vækst ønsker at fastholde vores førende

position i Danmark, og udvikle os som en innovativ

og international mæglervirksomhed, med

netop de muligheder og udfordringer dette giver

og kræver for dig som medarbejder.

edC Poul erik beCh - erhVerV

Erhvervsmægler

Køge Bugt-området, Odense, Silkeborg,

Midtjylland

Erhvervsdirektør/partner

Odense, Silkeborg

Vurderingsmægler

Øst- og Midtjylland

edC Poul erik beCh - bolig

Boligbutiksleder med partnerpotentiale

Hovedstaden, Valby, Herlev, Frederikssund

Boligmægler

Gentofte, Allerød, Frederikssund, Kolding

Sagskoordinator

Silkeborg

Administrativ trainee

Gentofte

Weekendvagt

Frederikssund, Hundested

Se mere på poulerikbech.dk/erhverv

Endelig peger erhvervsmæglerne på, at EDC Erhverv som noget

relativt nyt har gjort det muligt at bytte sine ejendomme til et andet

aktiv – måske et fritidshus eller en ejendom i en anden landsdel.

Dette foregår via den såkaldte PropertySwap ordning, som

oplever stigende interesse fra såvel købere som sælgere.

5


EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

Ring og hør nærmere hos vores PropertySwap Manager:

Peter Holten-Jensen

PropertySwap Manager

Telefon: 33 30 10 00

Mail: phj@edc.dk

Vi udvider nu vores succeskoncept

med Consulting, hvor vi tilbyder:

• Konsulentgennemgang af ejendomsporteføljen

• Rådgivning ved salg og køb af ejendomme

• Porteføljetilpasning såvel internt som eksternt

• Løbende udlejning - minimal tomgangsleje

• Administration af ejendommene

• Tilpasning & opkrævning af markedsleje

• Service- & Viceværtsordninger

• Vedligeholdelsesplaner

• Markedstilpassede forsikringsvilkår


KØBENHAVN K

TIL SALG

RØDDING

TIL SALG

PropertySWAP ®

PropertySWAP ®

INVESTERINGSEJENDOM

SAG 62050702 Pæn og velholdt ejendom, der sælges enten individuelt eller

som en del af en større portefølje. Ejendommen der er opført i 1913 med

ombygning i 19980fremstår velrenoveret og er fuldt udlejet. Bygningen er

opført i mursten, der er pudsede og malede samt tag beklædt med røde

tegl. Underetagen er primært anvendt til erhvervsformål. Der er tale om en

markant ejendom i bybilledet med en central beliggenhed.

Kontant kr. 3.200.000

73331300

HERNING

TIL SALG

PropertySWAP ®

INDEHOLDER 2 BUTIKKER OG 4 GODE BOLIGER

SAG 11476319 Velbeliggende og bevaringsværdig ejendom. Opført i år

1800 i 4 fulde etager, samt høj kælder og tagetage. Ejendommen er

omfattende istandsat bl.a. med nyere tegltag og renoverede facader.

Ejendommen indeholder 2 butikker samt 4 stk. 4-værelses lejligheder på

105 kvm. Lejlighederne er både charmerende og velindrettede. De 2

butikker er udlejet til rejsebureau i høj stueetage og til skobutik i kælderen.

1. sal på 105 kvm 0er ledig for køber. Indeholder 2 rum mod gaden,

spisestue, stort køkken, toiletrum samt badeværelse. Brugsret til depotrum

på loftet. Lejligheden trænger til gennemgribende istandsættelse.

Ejendommens gård er en af middelalderbyens flotteste gårde.

Kontant kr. 13.500.000

33301000

ATTRAKTIV AFSKRIVNINGSBERETTIGET INVESTERINGSMULIGHED

SAG 80280021 • Udlejet til Fitness One, Blockbuster og Kirkens Korshær

• God lejespredning og lav genudlejningsrisiko

• 5 års uopsigelighed 0på Fitness One, der byens førende fitnesscenter

• Fuldt afskrivningsberettiget - afskrivn. grundlag anslået til kr. 24.443.200

• Beliggende ud til Bredgade, hvor gågaden starter

• 1. års afkast 6,72% - mulighed for byttehandel med anden ejendom

Kontant kr. 26.900.000

87309930

MIDDELFART

TIL SALG

KOLDING

TIL SALG

PropertySWAP ®

PropertySWAP ®

ATTRAKTIV JORD PÅ 83.248 KVM.

SAG 60350805 Muligheder for udstykninger til parcelhuse grunde, tæt-lav

bebyggelse eller etagebyggeri.

På grunden er der en 0lagerbygning på et samlet areal på 5.967 m² som idag

står tom.

Ring og forhør nærmere

Kontant kr. 22.000.000

76338010

PRÆSENTABEL DOMICILEJENDOM

SAG 60351053 Nu er der mulighed for at flytte ind i et veldindrettet og

særdeles præsentabelt domicil i Strandhuse.

Ejendommen er beliggende 0 i Strandhuse et attraktivt beboelsesområde

med kort afstand til overordnet vejnet, herunder motorvej E45.

Kontant kr. 10.000.000

76338010

TIRSTRUP

TIL SALG

LØGUMKLOSTER

TIL SALG

PropertySWAP ®

PropertySWAP ®

30.743 KVM ERHVERVSJORD VED ÅRHUS LUFTHAVN TIL SALG

SAG 80295863 • 30.743 kvm. erhvervsjord ved Århus Lufthavn i Tirstrup

• Erhvervsjorden har en central placering på Djursland

• Beliggende som nærmeste nabo til lufthavn

• Kort afstand til Grenåvej/Århusvej og motorvejsnettet

Kontant kr. 3.900.000

87309930

INVESTERINGSEJENDOM MED GOD FORRENTNING

SAG 62050615 Ejendommen er opført som en facadedel samt en

sidebygning. Alt er opført i teglsten der er pudsede samt malede.

Facadedelens tag er beklædt med tagsten i tegl medens sidebygningens

tagbeklædning består af eternitplader.

Der er indkørsel til mindre gårdareal med opført carport.

Bygningen er registreret som bevaringsværdig, men er ikke fredet.

Kontant kr. 1.350.000

73331300

7


VARDE

TIL SALG/LEJE

RIBE

TIL SALG/LEJE

PropertySWAP ®

PropertySWAP ®

584 KVM FLOT KONTOREJD. - PÅ 2.657 KVM GRUND CENTRALT I VARDE

SAG 67010989 Pæn og velholdt kontorejendom på i alt 584 m² opført med

et moderne "snit". Ejendommen er beliggende synligt i Vardes bymidte -

ved siden af banegård (Vestbanen) og kun 2 minutters gang fra byens torv

og gågader. Ejendommen er indrettet til kontorbrug og indeholder reception,

div. kontorer, stort konferencerum (der kan opdeles ved en foldedør),

mødelokaler, køkken/kantine og øvrige velfærdsfac. Endvidere forefindes

god tør kælder på 080 m² bestående af mindre teknikrum og 2 lokaler

velegnet til arkiveringsformål. Ejendommen opvarmes med fjernvarme, og

der installeret udsugningsanlæg med varmegenvinding. Der er gode

adgangsforhold til ejendommen og ca. 20 P-pladser på grunden.

Kontant kr. 4.500.000 Månedlig leje kr. 27.033

76 10 48 00

VELHOLDT FORRETNINGSEJENDOM PÅ 2.868 KVM - PÅ 9.046 KVM GRUND

SAG 67011335 Større velholdt forretningsejendom med stor opmærksomhedsværdi

ved trafikeret indfaldsvej i Ribe Nord.

Ejendommen består af 3 selvstændige bygninger på henholdsvis 2.190 m²

butiksudstilling, 209 m² opvarmet lager og 469 m² uopvarmet lager.

Butiksdelen er indrettet som et stort regulært lokale med et mindre

administrationsafsnit bestående af 2 kontorer, frokostrum og toiletfac. En

del af butiksbygningen 0 er i dag inddraget til værksted og lager på i alt ca.

449 m² , der relativt nemt kan tilbageføres til butiksformål. På loftet over en

del butikken ses et mindre lager på ca. 270 m².

Særdeles gode parkeringsfaciliteter.

Kontant kr. 10.950.000 Årlig leje: kr. 1.067.100

76 10 48 00

AALBORG

TIL SALG

TJÆREBORG

TIL SALG/LEJE

PropertySWAP ®

PropertySWAP ®

STORE OG RUMMELIGE LAGER- OG PRODUKTIONSLOKALER.

SAG 67011022 Særdeles velholdte lager- og produktionslokaler på i alt

5.301 m². Ejendommen er overalt isoleret og opvarmet, og er opdelt i 3

lager-/prod.afsnit med 0 tilhørende kontor- og personalefac. Der er en god

frihøjde på 6,15 m., ligesom ejendommen er velforsynet med store aluporte

samt overdækket kørerampe. Gode tilkørselsforhold samt store befæstede

udenomsarealer.

Kontant købspris: Forhør nærmere Årlig leje kr. 1.343.250

76 10 48 00

VARDE

TIL SALG/LEJE

PropertySWAP ®

8

BOLIGEJENDOM MED 5 BOLIGER TÆT VED AALBORG MIDTBY.

SAG 91210139 Boligejendom beliggende overfor Eternitgrunden, som

indenfor en kortere årrække skal gennemgå en større byudvikling med bl.a.

nye boliger, kontorer og indkøbsmuligheder.

Bygningen består af 5 mindre boliger med tilhørende velanlagt have med

skur til hver lejlighed samt fælles overdækket cykelparkering, terrasse samt

skur. Stueetagen består af større bolig på 87 kvm., 1. sal består af 2 boliger

på hhv 66 kvm. og 40 kvm. og 2. sal består af 2 boliger på begge 40 kvm.

Alle boligerne har eget badeværelse samt køkken.

Kontant kr. 2.850.000

96314900

VELBELIGGENDE FORRETNINGSLEJEMÅL PÅ 691 KVM - STOR SYNLIGHED

SAG 67011163 Markant ejendom bestående af et stort regulært butikslokale

i stueplan, med personalerum og kundetoilet. Der er indgang fra såvel

Ribevej som fra ejendommens P-plads i gården. Fra den store P-plads er

der endvidere adgang til lokalet via alu-port (velegnet til vareindlevering). Fra

butikken er der adgang til et åbent kontormiljø på 1. sal med tilhørende

personalerum og køkken. En ejendom med mange muligheder !

Kontant købspris: Forhør nærmere Månedlig leje 27.316

76 10 48 00


KØBENHAVN K

TIL SALG

TÆT VED KONGENS NYTORV

SAG 11460883 Sjælden udbudt og velbygget ejendom tæt på Kongens

Nytorv - i det attraktive indkøbsområde mellem Gothersgade og Ny

Østergade. 5

Ejendommen er opført i 1908 i 4 fulde etager samt udnyttet tagetage og

kælderetage. Facaderne fremstår i røde sten mod gaden og gule sten mod

gården. Mod gaden dog i granitsten til 1. sal.

Ejendommen indeholder 2 butikker samt 4 beboelseslejligheder på hver 102

kvm., heraf 1 ledig for køber.

Ejendommen er opdelt i 7 ejerlejligheder. Opdelingen er aldrig tinglyst.

Stueetagen er udlejet til kendt bijouteri-butik samt til en god sandwichbar, og

1. - 4. sal er beboelseslejligheder. Kælderen er pt. uudlejet.

Kontant kr. 16.500.000

33301000

KØBENHAVN K

TIL SALG

FREDET EJENDOM I NYHAVN MED BOLIG/ERHVERV

SAG 11460925 Indeholder 2 opgange: 4 boliger i Nyhavn 59 samt kontorer i

Nyhavn 61. Herudover i kælder 40 kvm. udlejet til rejsebureau.

Lejlighederne snor sig fra forhuset til baghuset, meget charmerende og med i

øvrigt god loftshøjde overalt og ingen skrå vægge, bortset fra en hems på 16

kvm. i tagetagen.

Den øverste lejlighed i Nyhavn 59 er sammenlagt med 3. salen i forhuset i

Nyhavn 61 og har et areal på 143 kvm. plus en hems i tagetagen på 16 kvm,

ifølge BBR.

Hele ejendommen er, bortset fra 40 kvm. i kælderen, LEDIG for køber.

Kontant kr. 22.500.000

33301000

9


KØBENHAVN N

TIL SALG

VELBELIGGENDE OG VELHOLDT BYFORNYET EJENDOM MED 15 BOLIGER OG 2 ERHVERVSLEJEMÅL

SAG 11475266 Velholdt og byfornyet udlejningsejendom til beboelse og

erhverv, oprindelig opført i 1893 og byfornyet i 2000. Ejendommen indeholder

15 beboelseslejligheder 4 i størrelser fra 2 til 4 vær. Ejendommen er en

hjørneejendom opført i 5 fulde etager med udnyttet tagetage og med kælder.

Facader er pudsede og malede i lyse, venlige farver. Taget, der er udnyttet, er

et "københavnertag" tækket med skifer og tagpap. Ejendommens vinduer er

termovinduer isat i forbindelse med byfornyelsen.

Ejendommen er centralt beliggende på Nørrebro i et udpræget boligområde

med såvel ældre boligetageejendomme som nyere boligejendomme.

Ejendommen opvarmes ved centralvarme tilsluttet fjernvarmenettet.

Kontant kr. 23.500.000

33301000

KØBENHAVN Ø

TIL SALG

OFFENTLIG

UDBUD

D

DEJLIG VILLA PÅ 259 KVM, HERAF 66 KVM GARAGE OG 15 KVM KÆLDER

10

SAG 11482783 Centralt beliggende villa nær Emdrup Sø, Emdrup Svømmehal

og Lundehus Skole. Stueplan: Vindfang, entré m/trappe til 1. sal, nyere

brusebadevær., 2 stuer en-suite med franske døre, yderligere 1 stue samt 2

vær. Fra vindfanget er der udgang til viktualierum, hvorfra der er udgang til

garagen.

1. sal: Repos, toilet m/brusebad, pænt køkken, rummeligt sovevær. samt stor

stue m/udgang til dejlig afskærmet altan.

Kælderen er indrettet m/2 disponible rum.

Villaen udbydes til salg efter reglerne for offentlig udbud. Den oplyste

salgspris er mindstebud.

Tilbud skal afleveres senest onsdag, den 15. december 2010, kl. 11.00.

Kontant kr. 2.800.000

33301000


HILLERØD

TIL SALG

5.060 KVM EJERLEJLIGHEDER I 3 ETAGER MED BL.A. 41 LEJLIGHEDER

SAG 40340431 Ungdomsboliger, hospice, plejecenter, asylcenter? -

mulighederne er mange med denne ejendom. Ejendommen fremstår som et

arkitektonisk helstøbt 0 og harmonisk byggeri. Ejendommen der er een

ejerlejlighed indeholder 5.060 kvm i 3 etager. Beboelse er ca 1.080 kvm

fordelt på 41 lejligheder alle med eget bad men med en god fordeling på

størrelse. (17 2-vær. og 24 etvær. lejligheder), 3.980 kvm fælles arealer,

restaurant i stue etagenl, kontorer m.v. I stue etagen er der en grøn atrium

gård. Ejendommen er fredet, og det må således påregnes at ændring af

facaderne ikke er muligt. Dette bør dog ikke forhindre at man kan forbedre

0

opholdsmulighederne inde og ude.

Der foreligger et forslag til udvidelse af bebyggelsen nemlig en tagetage med

18 nye boliger.

Kontant kr. 39.000.000

46333333

KØBENHAVN K

TIL SALG

SNEKKERSTEN

TIL SALG

TOTAL OMBYGGET STRØGEJENDOM

SAG 11460802 Unik forretningsejendom med optimal størrelse og i 2007

totalombygget til moderne detailhandelsvirksomhed, efter oplæg fra

Henning Larsen Arkitekter A/S og færdigudviklet af arkitekt Ulrich Schirnig.

Schirnigs tegnestue har indrettet en lang række af Strøgets bedste butikker.

Beliggenheden er i top, idet den mest befærdede del af Strøget netop er

mellem Rådhuspladsen og Gammel Torv.

Ejendommen er udlejet til Butler/Richard I/S, der driver tøjforretningen

LOFTET.

Kontant kr. 48.000.000

33301000

SJÆLDENT UDBUDT LIEBHAVEREJENDOM - 180 GRADER SUNDUDSIGT !

SAG 11482769 Gennemgribende moderniseret liebhaverejendom med ialt 6

beboelseslejligheder på samlet 903 kvm., 2 erhvervslejemål på samlet 210

kvm. samt hyggelig lille ispavillon. Ejendommen er yderst velbeliggende på

Strandvejen, ca. 35 minutter fra København og 10 minutter fra Helsingør.

Fra stort set alle lejligheder, er der en fantastisk 180 grader udsigt over

Øresund og om aftenen betages man af den oplyste Svenskekyst og

kyststrækningen hele vejen til København. 2 nænsomt istandsatte

lejligheder på henholdsvis 110 kvm. og 250 kvm. er ledige og til købers

disposition. Udelukkende kvalitetsmaterialer er benyttet i forbindelse med

moderniseringen. Velplejet fælles have med stor græsplæne og solterrasse.

Kontant kr. 37.500.000

33301000

11


FREDERIKSHAVN

TIL SALG

VELDREVEN INVESTERINGSEJENDOM MED GODE STABILE LEJERE

SAG 91210131 Ejendommen er en del af Transportcenter Nord, som ligger

ved motorvej E45 i den sydlige udkant af Frederikshavn.

0

Ejendommen er opført i 1975 i gode og vedligeholdelsesvenlige materialer,

den er siden væsentligt om- og tilbygget af flere gange, senest i 2009. Den

fremstår i dag som en flot og velvedligeholdt ejendom.

Ejendommens samlede areal er på 3.805 kvm, der er fordelt med ca. 1.500

kvm. kontorer, 1.320 kvm. værksted, 620 kvm. køle-/frysehus samt ca. 365

kvm. lager og diverse. Ejendommen er delvist afskrivningsberettiget.

0

Ejendommen er fremtidssikret idet der en byggeret på godt 2.400 kvm på

grunden.

Kontant kr. 25.000.000

96314900

ESBJERG V

TIL SALG

AABENRAA

TIL SALG

12

FULDT AFSKRIVNINGSBERETTIGET INVESTERINGSEJENDOM PÅ 1644 KVM

SAG 67011262 Fuldt afskrivningsberettiget investeringsejendom - med god

sikkerhed for investor - sælges til et solidt startafkast på 7,80 %. Oprindeligt

er ejendommen opført til detailsalg for Tæppeland i 1987, men blev i 2010

gennemgribende ombygget til fitnesscenter for Fitness One-kæden, og er

nu Esbjergs største og nyeste fitnesscenter. Indvendigt fremtræder

ejendommen således som ny overalt. Bl.a. ses nye gulve, lofter og

belysning, omfattende nye elinstallationer og ventilationssystemer samt

nyetablerede velfærdssektioner, omklædnings- og badefaciliteter. Ejendommen

ligger synligt placeret på vestsiden af den mest trafikerede indfaldsvej i

Esbjerg V. På den 5.400 m² store grund er der ca. 80 p-pladser.

Kontant kr. 11.900.000

76 10 48 00

1.534 KVM. INVESTERING BUTIK/LAGER/PRODUKTION

SAG 62050927 Ejendommen har et samlet erhvervsareal på 1.534 m²

fordelt på 2 lejemål. Butikslejemålet på 910 m² har været udlejet til Baby

Vest og er p.t. til udlejning. 624 m² er udlejet til Kirkens Korshær og

anvendes til butik.

Søstvej er en sidevej til Vestvejen, der udgør forbindelsesvejen og danner en

ring vest omkring byen og er således den mest benyttede adgangsvej til

såvel ind som udgående trafik. I området forefindes automobilforhandlere,

butikker med salg af varige forbrugsgoder såsom køkkener, bad og sanitet,

cykler, tæpper m.m. samt benzin og dagligvarer. Ved fuld udlejning giver

ejendommen et afkast på ca. 8%.

Kontant kr. 4.650.000

73331300


RINGSTED

TIL SALG

RØDOVRE

TIL SALG

IALT 1.760 KVM - STARTAFKAST CA. 6,2 %

SAG 40350040 Samlet ejendomsportefølje på i alt 5 investeringsejendomme.

Ejendommene er beliggende tæt på hinanden, nær Ringsted Centrum.

Tæt på indkøb, off. transport, grønne områder og Ringsted Station.

(1) DAGMARSGADE - 7 boliglejemål. Samlet areal 376 kvm. Stor have.

(2) DAGMARSGADE (2 ejendomme) 6 boliglejemål. Samlet areal 388 kvm.

(3) KØGEVEJ 4 og et større erhvervslejemål.

(4) ROSKILDEVEJ -2 0boliglejemål, samt 5 klubværelser med fælles køkken

og bad/toilet. Garagebygning på 75 kvm.

Samlet ca. 1.775 kvm., heraf ca. 400 kvm. erhverv. Sekundære arealer ca.

280 kvm.

Budgetteret årlig leje kr. 1.370.000 Kontant kr. 16.000.000

46333333

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 11 STK. 2 OG 3 VÆR. LEJLIGHEDER

SAG 11467547 Centralt beliggende, mindre udlejningsejendom ved

Hvidovre S-Station indeholdende 9 stk. 2 vær. lejligheder og 2 stk. 3 vær.

lejligheder i størrelser fra 48 kvm til 79 kvm, i alt 11 boliglejemål, samt 2

erhvervslejemål, grill-forretning og cykelforretning.

Ejendommen er opført i gule mursten i 2 etager med udnyttet tagetage og

fuld kælder. Ejendommens tag er et sadeltag, tækket med røde teglsten fra

2003. Ejendommens 0vinduer er forsynet med termoruder. Ejendommen

opvarmes ved centralvarme tilsluttet naturgasnettet.

Ejendommen er p.t. fuldt udlejet.

Kontant kr. 11.250.000

33301000

ALLERØD

TIL SALG

NÆSTVED

TIL SALG

OFFENTLIG

UDBUD

NEDLAGT PLEJEHJEM 3.629 KVM - HERLUFSHOLMHJEMMET

SAG 47347215 Herlufsholmhjemmet, tidligere plejehjem i udbud for

Næstved Kommune. Ejendommen er beliggende i de naturskønne omgivelser

omkring Herlufsholm 0 kostskole og Susåen, med vandrestier gennem

skoven. Ejendommen har tidligere været anvendt til plejehjem og Næstved

kommune ser gerne at ejendommens fortsatte anvendelse peger mod det

ældre segment, såsom privat plejehjem, ældreboliger, Hospice e.lign.

55786600

HALSSKOV - KORSØR

TIL SALG

FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM I ALLERØD. 8% FORRENTNING.

SAG 34234381 FULDT udlejet investeringsejendom i Allerød.

Ejendommen består af to bygninger:

En villa på 167 kvm i ét plan i gule sten i typisk 60'stil (opført 1966), som i

dag er delt op i to selvstændige boliger. Inde er villaen moderniseret

indenfor de seneste ca 10 år med bl.a. nye køkkener og badeværelser og

fremstår nu moderne og velholdt. Begge boliger er udlejet; den ene til

autolakereren, der benytter den anden bygning.

En værkstedsbygning på 433 kvm, som i dag benyttes til autolakereri;

opført 1964/1968.

Ejendommen er opvarmet med oliefyr.

Kontant kr. 4.500.000

48269910

200 KVM BYEJENDOM MIDT I HALSSKOV - BUTIK OG KONTOR

SAG 47347236 Opført 1910 på ialt 260 kvm - moderniseret EDC

ejendomsmæglerbutik. Indeh. stueet. stort butikslokale med store

udstillingsvinduer, personalekøkken, toilet, delvist åbent baglokale til teknik

samt baggang til bagbygning. 1.sal indeh. 3 møderum, køkken,

opholdsrum, depotrum, toilet. Adgang via bagtrappe til baggård med egne

parkeringspladser. Bagbygning ca. 60 kvm.

Kontant kr. 875.000

55786600

13


HADERSLEV

TIL SALG

EJENDOMSPORTEFØLJE SÆLGES

SAG 62050941 Består af 4 ejendomme : Storegade 67 & Storegade 69 - 71

en samlet bebyggelse og består af et enkelt butikslejemål samt 12

boliglejemål. Der er 0tale om en velvedligeholdt ejendom og som har haft stor

hjælp gennem én af byens arkitekter til gennemførelse af en nænsom og

gennemgribende renovering. Ejendommens lejere har mulighed for at benytte

carportplads på grunden.

Ejendom med stabile lejere og ordnede forhold

Teaterstien 13. Erhvervsejerlejlighed med Flügger Farver som bruger.

Ejerlejligheden er en del af et ejendomskompleks bestående af blandet

0

boliger og detailforretninger.

Thorsvej 34 er et garageanlæg i tilknytning til et større boligområde med

rækkehuse.

Kontant kr. 13.500.000

73331300

HADERSLEV

TIL SALG

HEDENSTED

TIL SALG

14

928 KVM. BOLIGINVESTERING

SAG 62050936 På en af de bedste placeringer i Haderslev ligger denne

nyistandsatte ejendom, i kort afstand til såvel bymidte som åbne, rekrative

områder. Indeholder 15 lejligheder i størrelser fra 36 m² til 62 m² der alle er

gennemgribende istandsat med nye installationer samt nyt køkken og bad.

Bygningen, der er i to plan, er placeret således, at der opnås et maksimalt

lysindfald så alle lejligheder er lyse og venlige. Fra stuearealet er der enten

terrasse eller altan med udsyn direkte ud mod Haderslev Dam.

Opbevaringsrum samt parkeringsplads til hver lejlighed. Beliggende i nær

omfartsvej der gør det nemt at komme til og fra området.

Utrolig spændende investeringsmulighed med mange attraktive kvaliteter.

Kontant kr. 10.500.000

73331300

DAGLIGVAREBUTIK PÅ BYTORVET I CENTRUM AF HEDENSTED

SAG 80295851

• Aldi har været lejer siden ejendommens opførelse i 1994

• 613 kvm bygning på 1.961 kvm grund

• Udvidelsesmuligheder - bebyggelsesprocent på 80

• Udlejet til kr. 690 pr. kvm

• Salgspris kun kr. 4,5 mill svarende til kr. 7.340 pr. kvm

• 1. års afkast 7,3%

Kontant kr. 4.500.000

87309930


HVIDOVRE

TIL SALG

ALLERØD

TIL SALG

MODERNE ERHVERVSEJENDOM MED 8 LEJEMÅL. AFKAST 11,15%

SAG 11482736 Moderne erhvervsejd. opført i 1989, beliggende i attraktivt

område nær Avedøre Holme og motorvejsnettet.

Der er gode offentlige trafikforbindelser til ejd. og nærmeste S-station er

Avedøre Station. På ejd. findes endvidere 80 afmærkede p-pladser. Ejd. er

beliggende på let skrånende grund hvilket gør, at der er rigtig gode

tilkørselsforhold til kælderen/parterren. Ejd. samlede erhvervsareal udgør

6.432 kvm. Den årlige 2 lejeindtægt i fuldt udlejet stand udgør kr. 2.848.561,

svarende til et afkast på 11,15%. Den aktuelle aktuelle lejeindtægt (delvis

udlejet stand) udgør kr. 942.301. Sælger refunderer manglende lejeindtægt

fra ledige arealer i op til 1 år efter salgstidspunktet.

Kontant kr. 23.200.000

33301000

BLANDET BOLIG OG ERHVERV

SAG 34234408 For enden af lukket stikvej. Blandet bolig og erhverv, hvor

erhvervet består af en selvstændig lager/kontorbygning på 300 kvm i ét plan

og med gode tilkørselsmuligheder.

Boligen er en fritliggende villa, der ligger forrest mod stikvejen. Her er der

180 kvm bolig og 200 kvm kælder. Kælderen er delvist lejet ud til

håndværksvirksomhed til dennes lager. Bygningerne er opført i gule mursten

og fremtræder 0velholdte og solide. Mellem bygningerne er der befæstet

område. Sneppevang er en del af et lukket erhvervsområde med nogen

beboelse iblandet - har udpræget præg af villakvarter.

Afkast 7 %.

Kontant kr. 4.000.000

48269910

FREDERIKSBERG

TIL SALG

HELSINGØR

TIL SALG

ARKITEKTONISK PERLE CENTRALT PÅ FREDERIKSBERG

SAG 11460907 Beboelsesejendom opført 1902 tegnet af arkitekt Th.

Bindesbøll. Mange bevaringsværdige detaljer og i øvrigt i god stand. Ejendommen

består af 3et forhus med 16 beboelseslejligheder samt en nydelig

villa i haven med 4 beboelseslejligheder. Lejlighederne i forhuset er 70 og 75

kvm. og indeholder 3 værelser, køkken og toilet. I flere lejligheder er der

installeret brusekabiner. 2 lejligheder i forhuset er ledige for køber.

Kontant kr. 20.000.000

33301000

INVESTERINGSEJENDOM TIL BOLIG

SAG 34234304 Tvillingejendom i det gamle, historiske Helsingør. Tre

bygninger, der er renoveret med bysaneringspenge. Vanvittig flot stand.

Naturgasfyr. 5 udlejede 0 boliglejemål, der fordeler sig med tre i nr 59 (forhus),

et i nr 59 (gårdhavehus) og et i nr 61 (helt byhus).

Lejer står for indv. vedligeholdelse og betaler istandsættelse ved fraflytning.

Kontant kr. 4.500.000

48269910

KØBENHAVN K

TIL SALG

HILLERØD

TIL SALG

FLOT OG KLASSISK BYEJENDOM VED KGS NYTORV

SAG 11460906 Ejendommen er opført i 1874 i 5 fulde etager og indeholder

2 restaurantslejemål i stueetagen, 1 kontorlejemål på 2. sal samt 7 beboelseslejemål,

heraf de 2 øverste ledige for køber. Samlet etageareal 1.275

kvm. fordelt med 854 kvm. boligareal og 421 kvm. erhvervsareal. De 7

boliger har attraktive størrelser mellem 86 kvm. og 138 kvm.

Boliglejen i bestående lejemål er kun kr. 724 pr. kvm.

Kontant kr. 35.000.000

33301000

VILLA INDRETTET MED TO LEJLIGHEDER OG ANNEKS - 207 + 77 KVM.

SAG 34234351 Villa indrettet med to lejligheder og anneks - 207 + 77 kvm.

1.004 kvm grund direkte overfor Hillerød S-station.

Bebyggelsesprocenten er 50, og ejendommene i området må anvendes til

blandet bolig og liberale erhverv.

Hovedhuset (villaen) er opført i 1900 i røde mursten. Bagved kunne f.eks.

opføres ca. 300 kvm kontorbygning til eget brug eller udlejning.

Kontant kr. 3.000.000

48269910

15


3

Velholdt erhvervsejendom

TIL SALG

Krogsbækvej 11

Investeringsejendom, Erhverv

Rødovre

Areal

786 kvm

Kontakt 33301000

Sag 11475241

Kontant kr. 9.000.000

0

Flot ejendom ved Østerport station

TIL SALG

Østbanegade 7

Investeringsejendom, Bolig

København Ø

Areal

2.525 kvm

Kontakt 33301000

Sag 11460708

Kontant kr. 35.000.000

6

Med nyistandsat ledig lejlighed for køber TIL SALG

Nyelandsvej 10

Investeringsejendom, Bolig

2000 Frederiksberg Areal

875 kvm

Kontakt 33301000

Sag 11460771

Kontant kr. 14.000.000

0

New Yorker kontorer i dynamisk område TIL SALG

Bragesgade 10

Investeringsejendom, Erhverv

København N

Areal

2.772 kvm

Kontakt 33301000

Sag 11460881

Kontant kr. 37.500.000

0

Fredet, attraktivt beliggende ejendom TIL SALG

Gothersgade 89

Investeringsejendom, Erhverv

Gothersgade, overfor Areal

678 kvm

Kontakt 33301000

Sag 11467430

Kontant kr. 14.900.000

0

Fuldt udlejet investeringsejendom

TIL SALG

Amager Strandvej 418 Investeringsejendom, Erhverv

Kastrup

Areal

642 kvm

Kontakt 33301000

Sag 11472692

Kontant kr. 8.900.000

3

3 udlejede lejligheder i charmerende ejendom TIL SALG

Toldbodgade 2

Investeringsejendom, Bolig

København K

Areal

307 kvm

Kontakt 33301000

Sag 11482747

Kontant kr. 5.100.000

0

Gennemrenoveret frihavnstation

TIL SALG

Amerika Plads 28

Investeringsejendom, Erhverv

København Ø

Areal

241 kvm

Kontakt 33301000

Sag 11460902

Kontant kr. 6.995.000

0

På meget central beliggenhed i Hundested TIL SALG

Nørregade 25C

Investeringsejendom, Bolig

Hundested

Areal

226 kvm

Kontakt 48269910

Sag 34234339

Kontant kr. 2.700.000

0

To selvstændige ejd. på hhv. 298 og 294 kvm TIL SALG

Schaldemosevej 3

Investeringsejendom, Bolig

Ringsted

Areal

592 kvm

Kontakt 46333333

Sag 40350024

Kontant kr. 5.420.000

0

Dobbelthus på hhv. 102 kvm. og 128 kvm. TIL SALG

Køgevej 81

Investeringsejendom, Bolig

Ringsted

Areal

230 kvm

Kontakt 46333333

Sag 40340419

Kontant kr. 1.750.000

0

Projektejendom med mange muligheder TIL SALG

Algade 31

Investeringsejendom, Erhverv

Gørlev

Areal

1.167 kvm

Kontakt 46333333

Sag 40341018

Kontant kr. 8.850.000

0

Byejendom med 5 beboelseslejligheder TIL SALG

Kongensgade 11

Investeringsejendom, Bolig

Ringsted

Areal

300 kvm

Kontakt 46333333

Sag 40350013

Kontant kr. 3.850.000

0

Investeringsejendom tæt på byens centrum TIL SALG

Marskvej 27A

Investeringsejendom, Erhverv

Næstved

Areal

834 kvm

Kontakt 55786600

Sag 47347172

Kontant kr. 8.950.000

0

Investeringsejendom i Næstved centrum TIL SALG

Ramsherred 5

Investeringsejendom, Erhverv

Næstved

Areal

946 kvm

Kontakt 55786600

Sag 47347248

Kontant kr. 9.000.000

0

1.141 kvm. Investering TIL SALG

H.C. Ørsteds Vej 3

Investeringsejendom, Erhverv

Kolding

Areal

1.141 kvm

Kontakt 76338010 Kontant kr. 6.300.000

Sag 60350965

Årlig leje kr. 565140

0

Nyudviklet erhvervsejendom i centrum TIL SALG

Vestergade 9A

Investeringsejendom, Erhverv

Aabenraa

Areal

712 kvm

Kontakt 73331300

Sag 62050851

Kontant kr. 7.300.000

0

Investeringsejendom med 7 boliglejemål TIL SALG

Hovedgaden Vest 97 Investeringsejendom, Bolig

Vojens

Areal

635 kvm

Kontakt 73331300

Sag 62050763

Kontant kr. 2.775.000

0

Investerings-/projektejendom ved fjorden TIL SALG

Sønderport 69

Investeringsejendom, Erhverv

Aabenraa

Areal

563 kvm

Kontakt 73331300

Sag 62050755

Kontant kr. 6.500.000

0

Central og attraktiv udlejningsejendom TIL SALG

Nørregade 5

Investeringsejendom, Bolig

Haderslev

Areal

793 kvm

Kontakt 73331300

Sag 62050759

Kontant kr. 6.150.000

0

Investeringsejendom - Tidligere møbelfabrik TIL SALG

A R Kjærbysvej 1

Investeringsejendom, Erhverv

Kontakt 73331300 Areal

9.213 kvm

Sag 62050778

Kontant kr. 12.250.000

0

Flot, klassisk ejendom nær havnefronten TIL SALG

Helgolandsgade 9

Investeringsejendom, Erhverv

Kontakt 73331300 Areal

1.418 kvm

Sag 62050828

Kontant kr. 9.000.000

0

Flot velbeliggende investeringsejendom TIL SALG

Storegade 28A

Investeringsejendom, Erhverv

Varde

Areal

489 kvm

Kontakt 76104800

Sag 67010930

Kontant kr. 5.700.000

0

Fuldt udlejet og afskrivningsberettiget TIL SALG

Søndergade 8

Investeringsejendom, Erhverv

Kontakt 76 10 48 00 Areal

652 kvm

Sag 67011077

Kontant kr. 7.350.000

0

Centralt beliggende på Strøget

TIL SALG

Søndergade 16

Investeringsejendom, Bolig

Hadsten

Areal

255 kvm

Kontakt 87309930

Sag 80295083

Kontant kr. 3.000.000

0

Butiksejerlejlighed udlejet til T. Hansen TIL SALG

Skous Gade 3

Investeringsejendom, Erhverv

Lemvig

Areal

1.061 kvm

Kontakt 96314900

Sag 91209269

Kontant kr. 4.250.000

0

Synlig butiksejendom i centrum af Hjørring TIL SALG

Sct Olai Plads 4

Investeringsejendom, Erhverv

Hjørring

Areal

391 kvm

Kontakt 96314900

Sag 91210051

Kontant kr. 2.250.000

0

Ejendom i Vejgaard med 15 lejligheder TIL SALG

Petersborgvej 2

Investeringsejendom, Bolig

Aalborg

Areal

945 kvm

Kontakt 96314900

Sag 91207841

Kontant kr. 10.500.000

0

Udlejningsejendom i midtbyen

TIL SALG

Torvegade 5

Investeringsejendom, Bolig

Nørresundby

Areal

324 kvm

Kontakt 96314900

Sag 91209230

Kontant kr. 3.400.000

0

Ejendom med 11 lejligheder - fuldt udlejet TIL SALG

Nattergalvej 11

Investeringsejendom, Bolig

Randers

Areal

280 kvm

Kontakt 96314900

Sag 91210026

Kontant kr. 4.250.000

16

488 kvm blandet bolig & erhverv TIL SALG

Slagelsevej 3

Investeringsejendom, Bolig

Næstved

Areal

488 kvm

Kontakt 55786600

Sag 47347340

Kontant kr. 6.995.000

Byfornyet investeringsejendom i centrum TIL SALG

Rosenlundsgade 7

Investeringsejendom, Bolig

Aalborg

Areal

572 kvm

Kontakt 96314900

Sag 91210142

Kontant kr. 6.100.000


KØBENHAVN NV

TIL LEJE

KONTORDOMICIL PÅ 2.015 KVM. KAN OPDELES I 4 LEJEMÅL FRA 423 KVM.

SAG 11489014 Ejendommen er beliggende med facade til gaden, der er en

pæn gård med parkeringspladser, og et lille grønt område. Indgangsparti med

trappe og elevator. 0Ejendommens

etager er fordelt på: Stue 423 kvm, 1.sal.,

464 kvm, 2.sal. 464 kvm. 3.sal. 464 kvm. Herudover er der en kælder på ca.

200 kvm. til lager/arkiv. Lejemålene fremtræder lyse med storrumskontor og

enkelte kontorer i varierende størrelser.

Stuelejemål og kælder kan anvendes til lettere produktion eller lager.

3. sal er med trægulve og skråvægge hvorfra der er godt lysindfald fra

tagvinduer. Etagen er meget hyggeligt indrettet med storrumskontor og en

meget flot kantineafdeling med stort køkken. Elevator. Rullegitter i stue

etagen. Der vil være mulighed for at opdele ejendommen i flere lejemål

etagevis. Ejendommen kan evt. købes. Gode parkeringsforhold.

Årlig leje kr. 1.038.250

33301000

FREDERIKSBERG

TIL LEJE

300-1.000 KVM RÅT, INDUSTRIELT OG EKSKLUSIVT KONTORFÆLLESSKAB MED TAGHAVE

SAG 11486092 Med attraktiv beliggenhed på 3. sal i en ejendom på

Finsensvej i Frederiksberg Kommune udbydes her helt unikke og eftertragtede

lokaler med op til 5 meters loftshøjde og flot lys og himmelkig fra store

panoramvinduer.

Udgang langs hele lejemålet til grøn taghave med bl.a. udendørs "mødelokaler"

og planter og blomster a la "kolonihave", hvor solen kan nydes.

Lokalerne er indrettet som et indbydende, åbent og innovativt kontorfællesskab.

Stilen er industriel på den eksklusive måde, hvor der er tænkt over

detaljen.

Der er en dejlig fælles kantine, mødelokaler og evt. fælles reception.

Årlig leje pr. kvm kr. 1.150

33301000

17


HØRSHOLM

TIL LEJE

500 KVM KONTORER OG 382 KVM HØJLOFTET LAGER

SAG 34234419 Velbeliggende og velindrettet kontor / lager ejendom.

500 kvm kontorer og 382 kvm højloftet lager med gode trafikale muligheder.

Stort befæstet udeområde.

0

Lyse, velindrettede kontorer, der også kan benyttes til showrooms.

Højloftede lagre med mulighed for yderligere kontorer og showrooms.

Logistisk velbeliggende med nærhed til Helsingørmotorvejen og med god

busforbindelse til Kokkedal Station.

Årlig leje kr. 641.000

48269910

GLOSTRUP

TIL LEJE

ELEVATOR. 508 KVM LYSE KONTOR- / KLINIKLOKALER

SAG 11483517 508 kvm. lyse og imødekommende kontor-lokaler på øverste

etage. Tæt på Glostrup Station og gode busforbindelser. I nyere 3-plans

kontorbygning - gode ankomst-faciliteter med elevator. Ikke momsregistreret

i dag - perfekt til klinik!

I dag indrettet primært med kontor-/klinikrum - men meget fleksibel p.gr.a. af

de lette vægge. 5 toiletter - gode arkivrum. Stor reception.

Skråvinduer, der giver et godt lys-indfald.

Glimrende P-muligheder lige udenfor døren.

18

Årlig leje kr. 342.900

33301000


KVISTGÅRD

TIL LEJE

KONTORER OG LAGRE I FLERE STØRRELSER OG KOMBINATIONER

SAG 34234442 Centralt i Kvistgård med glimrende tilkørselsforhold og

P-muligheder.

0

Lagerstørrelser fra 90 kvm - 330 kvm.

Kontorer fra 28 kvm - 202 kvm.

Kombinationer er mulige, ligesom der er mulighed for andre størrelser efter

forhandling.

Cateringfirma på ejendommen, så frokostordning ligger lige for.

Årlig leje kr. 622.800

48269910

FREDENSBORG

TIL SALG

3.000 KVM. VELINDRETTET FIRMADOMICIL TIL LEJE ELLER SALG

SAG 34234357 I lukket, lettere eksklusivt erhvervsområde i udkanten af

Fredensborg.

Med tog til døren (Helsingør-Hillerød) og dejlige grønne områder og nem

adgang til landevejen og motorvej til København.

En ejendom, hvor medarbejderne vil nyde at skulle arbejde!

3.000 kvm. velindrettet firmadomicil til leje eller salg. 2.600 veldisponerede

lager/produktions-kvm med 4,5 meter til loft og gode porte.

Stort befæstet udenoms areal.

Dertil 400 kvm. fleksible kontorer og showrooms.

Kontant kr. 12.750.000

48269910

19


KØBENHAVN N

TIL LEJE

VALBY

TIL LEJE/SALG

430 KVM KONTOR/UNDERVISNINGSLOKALER I KREATIV ATMOSFÆRE

SAG 11478277 Ejendommen er beliggende mellem Nørrebro og

Frederiksberg overfor Nørrebroparken i bekvem afstand til offentlig

transport. Hele kvarteret omkring Jagtvej er midt i en kraftig positiv

udvikling, hvor ældre ejendomme renoveres. Dette har skabt fornyet

dynamik i området, som er bynært og velbeliggende og derfor har tiltrukket

nye unge virksomheder med stort potentiale.

Rustik udseende 0bygning opført i 1901 som produktionsejendom og

gennem årene ombygget. I dag fremstår bygningen med en kreativ atmosfære.

Velegnet til kreative virksomheder eller showroom/ undervisningsvirksomheder

såsom teater eller dans.

Årlig leje kr. 215.000

33301000

414-966 KVM KONTORDOMICIL / UNDERVISNING VED GRØNTTORVET

SAG 11486085 Her udbydes et pænt og velfungerende kontordomicil på

414-966 kvm selvstændigt beliggende ved indgangen til Grønttorvet i Valby.

Der er mange lyse, 0regulære og fleksible kontorer samt flere gode undervisningslokaler

og møderum.

Der er samtidig en god og velindrettet kantine med køkken og med udgang

til en dejlig terrasse.

Kontant kr. 10.500.000 Årlig leje kr. 693.450

33301000

0

130 kvm kontorer på Frederiksberg TIL LEJE

Bernhard Bangs Alle 33

Frederiksberg

Kontor

Areal

130 kvm

Kontakt 33301000

Sag 11472679

Årlig leje kr. 129.600

0

København ved Langebro og Tivoli TIL SALG/LEJE

H.C. Andersens

København

Kontor

Areal

232 kvm

Kontakt 33301000 Kontant kr. 5.800.000

Sag 11472632

Årlig leje kr. 278.400

0

294 eller 588 kvm præsentabelt kontor TIL LEJE

Hvedemarken 12

Farum

Kontor

Areal

294 el 588 kvm

Kontakt 33301000

Sag 11481738

Årlig leje pr. kvm kr. 800

0

1053 kvm flotte kontorer ved Vesterport St. TIL LEJE

Staunings Plads 3

København V

Kontor

Areal

1.219 kvm

Kontakt 33301000

Sag 11484122

Årlig leje kr. 1.119.400

KØBENHAVN K

TIL LEJE

KØBENHAVN K

TIL LEJE

20

4 X 400 KVM. CELLEKONTORER

SAG 11473465 På Bremerholm tilbydes 1.600 kvm lyse og funktionelle

kontorlokaler fordelt på 4 etager af hver 400 kvm. Lokalerne er p.t. indrettet

med mange rum med flytbare modulvægge. Istandsættes og indrettes efter

lejers ønsker og behov, fx med nye trægulve. Der er trappe og elevator

direkte til hver etage. Der er reception og køkken / kantine på 1. sal samt

toiletkerne på hver etage.

Endvidere er der mulighed for at medleje 25 p-pladser i ejendommens

kælder.

Attraktiv momsfri leje inkl. fællesudgifter.

Årlig leje kr. 2.240.000

33301000

2 KONTORLEJEMÅL PÅ 516 KVM OG 300 KVM VED NØRREPORT STATION

SAG 11472608 I flot og velbeliggende ejendom med elevator og stor hall,

ved Metroen og Nørreport station, og med udsigt over Israels Plads tilbydes

536 kvm kontorer eller klinikformål og 100 kvm arkiv lokaler på loftetage.

Lejemålet indeholder: Stor reception/forrum, 7 enkelt kontorer, 1. flot hjørne

kontor, 2 dobbelt kontorer, køkken med stor spisesal/møderum, tekøkken

og toiletgrupper. Arkivrum er eet stort lokale.

Det er i et vist omfang muligt at ændre på indretningen.

Lejemålet er pt. momsfrit.

Årlig leje kr. 680.000

33301000


KØBENHAVN K

TIL LEJE

SØBORG

TIL LEJE

FRA 85 TIL 473 KVM KONTORER VED GL. STRAND

SAG 11472637 I flot fredet ejendom fra 1731 ved Gammel Strand og direkte

kanalen, udlejes attraktive lokaler der kan opdeles i op til 3 enheder som

følger: Stueplan på 3153 kvm. 1-3. sal på 255 kvm. i nr. 20. 2. sal på 80 kvm.

i nr. 18. Ialt 473 kvm. Lokalerne har al den charme og atmosfære man kan

forvente sig af huse fra dengang, samt en enestående beliggenhed i

smukke omgivelser.

Årlig leje kr. 654.200

33301000

3

74 kvm stue og 32 kvm kælder til butik/kontor TIL LEJE

Palægade 5

København K

Butik

Areal

106 kvm

Kontakt 33301000

Sag 11473495

Årlig leje kr. 121.950

0

Herskabelige kontorlokaler ved Kgs Nytorv TIL LEJE

Palægade 3 2TV

København K

Kontor

Areal

316 kvm

Kontakt 33301000

Sag 11473494

Årlig leje kr. 410.800

0

200 kvm kontorer ved Domkirken TIL LEJE

Studiestræde 3 2

København K

Kontor

Areal

200 kvm

Kontakt 33301000

Sag 11472686

Årlig leje kr. 230.000

0

390 kvm kliniklokaler på Diakonissestiftelsen TIL LEJE

Peter Bangs Vej 1

Frederiksberg

Kontor

Areal

390 kvm

Kontakt 33301000

Sag 11472662

Årlig leje kr. 429.000

KONTORLOKALER FRA 293 - 781 KVM TÆT TIL MOTORVEJEN OG RING 4

SAG 11478188 Godt beliggende lejemål på 1 sal i Søborgs velordnede

erhvervskvarter, tæt på motorvejsnettet samt gode offentlige transport

muligheder.

Ejendommen er pæn og velholdt med flot adgangsparti og parkering lige

foran døren. Kontorarealet er indrettet med varierende kontorstørrelser. P.t

er der indrettet 16 separate kontorrum, men bygningen er fleksibel samt

serverrum. Herudover 0 findes toiletkerne og køkken som deles med den

anden lejer på første sal. Lejemålet er 488 kvm heraf fællesareal 36 kvm.

Mulighed for minimum 10 P-pladser.

Årlig leje pr. kvm kr. 700

33301000

ALBERTSLUND

TIL LEJE

HORNBÆK-BØTTERUP

TIL LEJE

REPRÆSENTATIVT ERHVERVSLEJEMÅL I ROLIGE OMGIVELSER

SAG 40350061 Spændende og repræsentativt domicillejemål beliggende i

rolige omgivelser. Ejenommen er beliggende i Herstedvester Landsby nær

bl.a. Vestskoven og nær Ring 4.

Storstræde 21 er opført i 1925 som en firlænget gård. Fremstår i dag yderst

repræsentativt med hvisdpudset facade, røde teglstenstag og

småsprodsede vinduer. Generelt en god planløsning i stueplan og

tagetagen. Mange kviste og ovenlysvinduer gør lejemålet lyst og behageligt.

Flere interne trapper forbinder stueetagen med tagetagen. Derudover ca.

150 kvm. arkivrum. Adgang til større tagterrasse. Smukke omgivelser både

inde og ude. Større have tilhørende lejemålet.

Årlig leje kr. 1.710.000

46333333

DE SMUKKESTE KONTORER MIDT UDE PÅ LANDET!

SAG 34234409 De smukkeste kontorer midt ude på landet!

310 kvm flot restaurerede kontorer med udsigt over mark og land.

Tidligere gårdmanssted på i alt 486 kvm, hvoraf de 176 kvm er bolig og de

310 kvm er erhverv.

Skøn ugeneret gårdhave mellem de tre længer - dejlig have ud mod

markerne med swimmingpool, lysthus og uhæmmet udsigt.

Erhvervsafdelingen er næsten for flot indrettet - men hér bruger vi jo altså

meget tid!

Til lejemålet kan høre en stor lade til opmagasinering.

Årlig leje kr. 320.300

48269910

21


HEDEHUSENE

TIL LEJE

HILLERØD

TIL LEJE

SPÆNDENDE DOMICILEJENDOM PÅ CA. 1.500 KVM

SAG 40350078 Spændende domicilejendom beliggende centralt i

Hedehusene. Selve lejemålet tilbydes med en trappeleje over 3 år - med en

startleje på kr. 500,- pr. kvm. (som er et attraktivt tilbud i forhold til

beliggenheden, samt at lejemålet overtages nyistandsat.

Hedehusene er et attraktivt område, beliggende nær Københavnsvej mellem

København og Roskilde. Der giver en meget fin trafikal beliggenhed i forhold

til begge byer. Holbækmotorvejen, 0

som nu betjener den overordnede trafik,

ligger kun 5 minutters kørsel fra ejendommen. Der kører tog til Hedehusene

Station hver halve time (regionaltog). Afstanden til København er 20

minutter. Mange p-pladser på ejendommen.

Årlig leje kr. 826.400

46333333

120 KVM. KLINIK/KONTOR I STUEPLAN.

SAG 34234394 MOMSFRIT.

187 kvm. kontor/klinik i to plan midt mellem Hillerød Station og

Helsingørsgade (gågade).

Såvel indgang fra gade som fra gård.

Stort kontorlokale som kan opdeles, mødelokale, tre kontorer, arkiv og toilet

oppe. Underetage: stort mødelokale med køkkenfaciliteter og toilet.

Dejligt lyse lokaler på 0begge etager - gode vinduer direkte til vej giver stor

synlighed.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 110, der åbner en mulighed for liberalt

erhverv.

Årlig leje kr. 149.600

48269910

SKÆLSKØR

TIL LEJE

KØGE

TIL SALG

ET IDEELT LEJEMÅL TIL KLINIK, FRISØR ELLER LIBERALT ERHVERV

SAG 47347337 Lokalerne er beliggende i ældre byejendom i Skælskør by.

Ejd. er beliggende i byens centrum på en af indfaldsvejene til hovedgade og

dagligvarebutikker 0mv.

En en pæn og velholdt ejendom som over de

seneste ti år løbende er renoveret. Seneste er dette ledige lejemål

gennemgribende istandsat. indretningen er med forkontor hvorfra der via tre

trin eller lift er adgang til åbent kontor/butiksmiljø og flere enkeltkontorer.

Årlig leje kr. 94.500

55786600

KOKKEDAL

TIL LEJE

22

175 KVM LYSE KONTORER PÅ 1. SAL

SAG 34234393 Kontorer med udsigt til marker!

I vejenbrød ved Kokkedal kan I leje 175 kvm lyse kontorer på 1.sal med

fælles kantineordning med udlejer.

Arealet kan varieres efter nærmere behov og aftale.

Dejlige lyse lokaler med udsigt over markerne i Vejenbrød.

Glimrende p-muligheder - også mulighed for leje af arkiv / lager.

Årlig leje kr. 87.500

48269910

504 KVM VELBELIGGENDE PÅ HAVNEN, MED MANGE MULIGHEDER

SAG 11472645 Med en usædvanlig god beliggenhed i forreste række ud til

havnen i det charmerende havneområde præget af mange restauranter,

tilbydes tom maskinfabrik indeholdende kontorfunktioner på 1. sal og

produktionslokaler i terrænplan. Terrænplanet indeholder: Stor højloftet

produktionshal med ledport, mindre lagerlokale, produktionsrum med

udgang til gårdsplads og udhus og hvortil der er tilkørsel fra ejendommens

bagside endvidere toilet og mandskabsrum. 1. sal.indeholder: 3 kontorer

hvor de 2 har flot udsigt over havnen, køkken, toilet og bad. Lille kælder

med fyrrum. En ejendom med mange muligheder.

Kontant kr. 7.950.000

33301000


nYT TILBUD - nYE VILKÅR - nY BUDFRIST

mARKAnT KOnTOREJEnDOm

Spanien 19 - 8000 Århus C

• Sælges i off. udbud for Århus Kommune

• Sælges uden lejere eller andre brugere

• 4.482 kvm højloftede og lyse lokaler fordelt

på reception, kontorer og mødelokaler mv.

• 1.326 kvm kælder/parterre med bl.a. storkøkken,

kantine og personalefaciliteter

• Sælges på sokkelgrund. Brugsret til P-areal

• Beliggende på kanten mellem havn og by

• Eksponering mod 25.000 biler dagligt

DET TIDLIGERE UDBUD ER AFLYST.

EJENDOMMEN ANNONCERES HERMED TIL

SALG PÅ NYE / ÆNDREDE UDBUDSVILKÅR.

Vigtigste ændringer i det nye udbud: Ejendommen

sælges på sokkelgrund, uden udenomsareal.

Der gives brugsret til parkeringsareal.

Med bedste beliggenhed på Spanien udbydes

nu denne særdeles markante cityejendom på

i alt 5.808 kvm. Ejendommen, som er opført i

1936 for Århus Belysningsvæsen, fremtræder

generelt i god og vedligeholdt stand, såvel udvendigt

som indvendigt.

Købstilbud skal være EDC Erhverv Poul Erik

Bech i hænde senest fredag den 17. december

2010 kl. 13.00. Sælger forbeholder sig ret til

frit at vælge mellem de indkommende tilbud,

herunder at forkaste dem alle samt at aflyse

udbuddet.

• Budfrist fredag den 17. december kl. 13.00

• Udbydes uden mindstepris

• Overtagelse 1. april 2011

Samlet udbudsmateriale kan rekvireres ved

henvendelse til EDC Erhverv Poul Erik Bech

eller dowmloades fra www.poulerikbech.dk/

erhverv/spanien19

Sagsnr.: 802-96307

23


KOLDING

TIL LEJE

D

ATTRAKTIVE KONTORLEJEMÅL I KOLDING C. - MOMSFRIT

SAG 60353027 Attraktive kontor / klinik lokaler beliggende vis a vis Rådhuspladsen

i Kolding. Lokalerne ligger i markant bygning på hjørnet af Jernbanegade

og Akseltorv, 0som

også huser Business Kolding. Indgang til lokalerne

sker fra Akseltorv 6 i separat indgangsparti.

1. sal 290 kvm. årlig leje kr. 145.000

2. sal 290 kvm. UDLEJET

3. sal 165 kvm. årlig leje kr. 66.000

Ring og forhør nærmere.

Årlig leje 1. sal Kr. 145.000 Årlig leje 3. sal Kr. 57.750

76338010

ESBJERG

TIL LEJE

FLOTTE INDBYDENDE KONTORLOKALER MED TILHØRENDE GODE LAGERFACILITETER - DIREKTE TIL KAJKANT OG MED PANORAMAUDSIGT OVER VANDET

24

SAG 67011269 Ud til kajplads ved Dokhavnen (6,7 m. vanddybde) udlejes

821 m² nyere kontorlokaler inkl. kantine og personalefaciliteter.

Administrationsbygningen er i 3 etager og har store panoramavinduer ud

mod vandet. Den indeholder sep. kontorer, åbne kontorer og mødelokaler

samt reception. Lette skillevægge muliggør fleksible indretning. Der er

klimaanlæg over alt og ejendommen fremtræder meget pæn og indbydende.

Til lejemålet hører også uopvarmet lagerbygning på 1.550 m² med en

loftshøjde på 10 m i kip og ca. 5 m i knæhøjde. Der er store aluporte lige ud

til kajkant.

Lejemålet udlejes til havnerelateret virksomhed og der er 20 p-pladser.

Årlig leje kr. 1.121.800

76 10 48 00


VARDE

TIL SALG/LEJE

ASSENS

TIL LEJE

PRÆSENTABEL DOMICILEJENDOM PÅ 801 KVM - 3000 KVM GRUND

SAG 67011307 Med god beliggenhed i udbygget erhvervsområde (10 min.

kørsel fra motorvej E20) udlejes/sælges denne spændende ejendom, der

gennem årene har været anvendt som lokalt domicil for bl.a. Dong Energy,

TDC og Dansk Kabel TV, og som fremstår indflytningsklar for lejer/ejer.

Administrations-delen er indrettet med kontorlokaler i flere størrelser,

mødelokale, køkken-/kantine samt gode toilet- og omklædningsforhold. I alt

er der op til ca. 018-20 kontorpladser. Forbundet hermed forefindes

opvarmet lager på ca. 270 m², uopvarmet lager på ca. 185 m² samt kælder

på 22 m². Foran administrationsdelen er anlagt en større P-plads, mens

varegården er indhegnet og forsynet med bred aflåselig dobbeltport.

Månedlig leje kr. 24.973 Kontant kr. 3.400.000

76 10 48 00

0

Charmerende kontorlokaler i Latinerkvarteret TIL LEJE

Studsgade 29

Århus

Kontor

Areal

1.362 kvm

Kontakt 87309930

Sag 80296177

Årlig leje pr. kvm kr. 1.030

0

110 kvm momsfrit kontor på Frederiksgade TIL LEJE

Frederiksgade 71

Århus C

Kontor

Areal

110 kvm

Kontakt 87309930

Sag 80296244

Årlig leje kr. 96.250

0

338 kvm regulært kontor i Tilst TIL LEJE

Havkærvej 83

Tilst

Kontor

Areal

338 kvm

Kontakt 87309930

Sag 80296386

Årlig leje pr. kvm kr. 650

Kontor med bl.a. flot auditorium og showroom TIL LEJE

Lyngvej 1

Aalborg

Kontor

Areal

1.253 kvm

Kontakt 96314900

Sag 91210106

Årlig leje kr. 595.000

KONTORLEJEMÅL PÅ HHV. 178 OG 215 KVM.

SAG 60352578 Lejemålet på hhv. 178 og 215 kvm er beliggende særdeles

centralt i Assens.

Indgangen til lokalerne sker ad præsentabel indgangsparti.

1 sal indeholder åbent kontorlandskab, 3 kontorer, 2 toiletter samt køkken

med trinette og udgang til tagterasse.

2 sal indeholder 2 gode kontorer med skråvægge, køkkenafsnit med trinette

samt toiletter. 0

Indretningen kan ændres således, at det opfylder lejers behov.

Lejemålene kan lejes særskilt eller samlet.

KOLDING

Årlig leje kr. 151.825

76338010

TIL LEJE

120 KVM. KONTOR/KLINIK - MOMSFRIT

SAG 60353069 Pæne kontor-/kliniklokaler beliggende centralt i Kolding By

få meter fra banegård og bybus. Lejemålet der er forsynet med elevator,

indeholder forgang, køkken/kantine, 3 særskilte kontorer, toiletfaciliteter

samt reception. Lejemålet fremstår i velholdt stand med synlige

hanebjælker, pålagt nuvilongulv og alle farver holdt i hvidt. Ialt 120 m²

præsentable lokaler med tilhørende 20 m² kælderlokale og 2 stk. p-pladser.

Årlig leje kr. 109.000

76338010

Skal du sælge eller udleje

dine kontorlokaler?

Kontakt dit nærmeste

EDC Poul Erik Bech erhvervscenter

25


HJØRRING

TIL LEJE

NØRRESUNDBY

TIL LEJE

KONTORLEJEMÅL I CENTRUM PÅ 584 KVM. MED TILHØRENDE KÆLDER.

SAG 91209185 Spændende lejemål i markant ejendom i centrum af

Hjørring. Lejemålet har stor facadeværdi mod Østergade og beliggende i

gadeplan. Lejemålet er velegnet til liberalt erhverv evt. med kundekontakt

eller special butik, som ikke kræver store facadevinduer. Der er fra

Østergade direkte adgang til lejemålet til meget flot og højloftet hall med 4

trin op til resten af lejemålet. Fra hall´en er der via 2 flotte glasdøre adgang

til storrumskontor samt 0 7 cellekontorer / møderum i varierende størrelser.

Endvidere køkken og toiletfacilitet i stueetagen samt diverse

arkiv/teknikrum. Flot trappe til kælder som indeholder toiletter samt

boksanlæg. En flot ejendom med stor synlighed i gadebilledet.

Årlig leje kr. 308.650

96314900

VÆRKSTEDSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER OG ADMINISTRATION

SAG 91209278 Idet Tech College er flyttet til nyopførte lokaler, er der nu

mulighed for at leje sig ind i Tech Colleges tidligere lokaler beliggende på

Lindholm Brygge 9, Nørresundby. Lejemålene er en blanding af administration,

undervisningslokaler samt værkstedslokaler med tilhørende bade- og

omklædningsfaciliteter.

0

De i alt ca. 8.250 kvm ledige lokaler kan opdeles i enheder fra ca. 300 kvm.

Værkstederne er alle indrettet med udsugning og porte. Loftshøjden i værkstedslejemålene

er generelt mellem 4-5 meter.

Leje pr. kvm. fra kr. 275

96314900

AALBORG SV

TIL LEJE

HJØRRING

TIL LEJE

26

305 KVM. LYST OG LÆKKERT KONTOR MED SYNLIG BELIGGENHED.

SAG 91209287 Særdeles velbeliggende lejemål i synlig kontorejendom

opført i 2007 på hjørnet af Gøteborgvej og Hobrovej, få min. kørsel fra

Motorvej E 45.

Lejemålet er indrettet i 2 etager. Stueetagen på 205 kvm er indrettet med

indgangsparti, åbent kontorlandskab med adgang til stort kontor, kantine

m.v. 1. sal på 100 kvm. er indrettet med åbent kontor, møderum m.v.

5 parkeringspladser medfølger.

Årlig leje kr. 307.375

96314900

624 KVM. KONTOR MED KANTINEORDNING

SAG 91209293 Velbeliggende og synligt kontorlejemål på hovedindfaldsvej

til Hjørring. Lejemålet er en del af Nordjyske´s domicil i Hjørring. Der er

adgang til lejemålet via flot fælles indgangsparti med glasparti. Lejemålet

som er i 2 plan er indrettet i stueetagen med receptionsområde, åbne

kontorområder, 2 kontorer/møderum, 2 toiletter samt server- /printerrum.

Flot trappe til 1. sal som er indrettet med 4 åbne teamområder med plads til

3-5 arbejdspladser. Endvidere stort konferencerum med plads til ca 20

personer, toiletter, kopirum samt lydisoleret mødelokale. Fra 1. sal er der

direkte adgang til fælles kantineområde - mulighed for deltagelse i

kantineordning efter aftale med Nordjyske. Gode parkeringsforhold.

Årlig leje kr. 327.600

96314900


KØGE

TIL LEJE

LOGISTIK- OG LAGEREJENDOM BELIGGENDE PÅ HAVNEN I KØGE

SAG 40340481 Ejendommen indeholder ca. 21.000 kvm. lagerhaller inklusive

terminal og 15 sluser/porte. Derudover er der ca. 990 kvm. til kontor-/kantineformål,

samt medarbejderfaciliteter. 0

260 kvm. kontor på 1. sal er udlejet til

"Stormbudet". Bygningerne er beliggende på ca. 90.000 kvm. stort erhvervsareal

(primært befæstet). Yderligere byggemulighed på ca. 25.000 kvm. eller

mulighed for at leje grundarealet på ca. 40.000 kvm. til oplag m.v.

Bl.a. nabo til Junckers mfl. Følgende er TIL LEJE: 300 kvm. kontor, samt

større lagerdel på 8.500 kvm. inklusiv del af læsseramper m.v. Loftshøjde ca.

6 meter. Evt. toldoplag. Udover nævnte lejemål udlejes følgende - uisoleret

lagerbygning på 3.226 kvm., samt oplagsplads på op til ca. 45.000 kvm. Nær

motorvejsfrakørsel nr. 32. Årlig leje (lager) svarer til kr. 300,- pr. kvm. + drift.

Ejendommen kan evt. købes - kontakt os herom.

Årlig leje kr. 2.779.000

46333333

HVIDOVRE

TIL LEJE

8.000 KVM HALLER, 1.200 KVM KONTOR, 8 PORTE, LEJEMÅL FRA 1.278 TIL 9.264 KVM

SAG 11485340 Markant lager- eller produktionsejendom, lejemål fra 1.278 -

9.264 kvm, 8 porte, store befæstede arealer, mulighed for udvidelse.

Haller med loftshøjde ca 6,0 m under bjælkerne (ca 6,7 meter mellem

bjælkerne), gode kontorer og velfærdsrum samt 105 kvm kælder. Hallerne

fremtræder lyse og venlige med godt dagslys, som kommer ned gennem et

stort antal ovenlys.

Ud over kørearealer til lastbiler er der parkering ved indgangen til kontorafsnittet.

Fra den 28.032 kvm store grund kan der udstykkes en grund på ca

6.500 kvm eller foretages udbygning af den eksisterende bebyggelse på ca

2.700 kvm.

Ejendommen udbydes til leje, men vil også kunne købes efter nærmere

aftale.

Årlig leje pr. kvm (gennemsnitlig) kr. 449

33301000

27


HELSINGØR

TIL SALG

1.665 KVM LAGER OG 350 KVM. KONTOR I DET TIDLIGERE WIBROE

SAG 34234274 Ejendommen består af et 1.665 kvm stort lager med ca 4,5

meter til loft og en nyere istandsat 350 kvm stor kontorafdeling. Dertil ca.

5.700 kvm asfalteret 5udeareal. Grunden er rektangulær, fuldt asfalteret og på

7.302 kvm. Grunden er indhegnet, alarmudstyret og videoovervåget. Ca 3 km

til både Helsingørmotorvejen og færgerne til Sverige og ca 35 min. kørsel til

København.

BRØNDBY

TIL LEJE

0-436 KVM. KONTOR OG 0-1.092 KVM HØJLOFTET REGULÆRT LAGER

SAG 11481746 Fleksibelt indrettede kontorer, fordelt med mindre og større

kontorer, mødelokaler, køkken, toiletter mv. Højloftede regulære lagerlokaler

med portadgang i niveau. Loftshøjde ca. 5,5-6,0 m. Gode parkeringsforhold

vej ejendommen. Ejendommen er trafikalt velbeliggende ved Ring 3 og med

kort afstand til motorvejsnettet. Ejendommen ligger 1,5 km fra Glostrup

S-station. Hurtig overtagelse mulig.

Årlig leje pr. kvm fra kr. 400

33301000

Adgang til lageret sker via 4 alurulleporte eller direkte fra kontorafdelingen.

Kontoret indeh.: Stueetage: Reception, åbent kontorlokale, IT-rum, mandskabsrum,

toiletter og kantine. 1. sal: 5 kontorer / arkivrum og adgang til

0

lageret via trappeforløb. Opvarmning med naturgas.

OGSÅ MULIGHED FOR LEJE.

Kontant kr. 9.000.000

48269910

0

Regulær og velholdt kontor og lagerejendom TIL LEJE

Rugvænget 1

Lager- og produktionsejendom

Grenaa

Areal

2.038 kvm

Kontakt 87309930

Sag 80296469

Årlig leje kr. 596.059

0

0-2.058 kvm kontor og 2.000-4.293 kvm lager TIL LEJE

Fabriksparken 11

Lager- og produktionsejendom

Glostrup

Areal

6.351 kvm

Kontakt 33301000

Sag 11490007

Årlig leje pr. kvm fra kr. 350

0

Lager/transportejendom med 12 porte TIL SALG

Hassellunden 7

Lager- og produktionsejendom

Smørum

Areal

1.038 kvm

Kontakt 33301000

Sag 11481749

Kontant kr. 5.750.000

409 kvm værksted/lager og 115 kvm bolig TIL SALG

Kabbelejevej 15

Lager- og produktionsejendom

Brønshøj

Areal

524 kvm

Kontakt 33301000

Sag 11472665

Kontant kr. 4.400.000

Skal du sælge eller udleje

din industriejendom?

Kontakt dit nærmeste

EDC Poul Erik Bech erhvervscenter

28


LUNDERSKOV V/KOLDING

TIL SALG

2.484 KVM. LAGER/PRODUKTIONSEJENDOM

SAG 60351044 Rummelig produktionsejendom beliggende i Lunderskov´s

industrikvarter med tilhørende stor indhegnet grund. Ejendommen er opført

med udvendige facader 0 af selvbærende Give elementer og pålagt eternittag.

Ejendommen der er tilbygget af flere gange fremstår med 4 gode

Hal-sektioner på henholdsvis 312 m²,598 m², 442 m² samt hal 4 på 623 m². I

begge gavlender af Hal 4 forefindes kontorer, det ene på 40 m² indeholdende

kantine,folkerum m.v., det andet på 42 m² med kontor/møderum (pavillon).

0

Endvidere fritliggende kold hal på 100 m². Hele ejendommen henvender sig til

store produktionslinier med stor elkapacitet, og gode til og frakørsel forhold.

Ejendommen kan overtages hurtigt.

Kontant kr. 6.400.000

76338010

ALLERØD

TIL LEJE

GILLELEJE

TIL SALG

PRÆSENTABELT LEJEMÅL I MARKANT EJENDOM

SAG 11481545 Flot arkitektonisk ejendom beliggende i Nordsjællands

flotteste og mest præsentable erhvervsområde.

Borupgård Erhvervsudstykning - kun 2 km fra Allerød, 5 km til Hillerødmotorvejen

- 25 km til Rådhuspladsen.

Et lyst og særdeles velindrettet lejemål med trappe til 1. sal indeholdende 3

rummelige kontorer med gulvtæppe, køkken/kantine og faciliteter til

personale. Lejemålet er fleksibelt indrettet, således at lejemålets indretning

let kan ændres. Vareelevator til lejemålet.

Parkering omkring ejendommen

Årlig leje kr. 137.025

33301000

SOLID PUDSET MURSTENSEJENDOM

SAG 34234400 Solid pudset murstensejendom. Bolig og erhverv. I dette

lukkede område sælger vi 129 kvm bolig i villa sammen med 50 kvm

kontorer og 318 kvm velindrettet og isoleret lagerhal med højt til loftet og

stor port.

Bygningerne opvarmes med flisfyr og har en meget billig opvarmning.

Til villaen hører ugeneret have og solrig terrasse.

Gode p-muligheder foran bygningerne.

Kontant kr. 3.300.000

48269910

29


FREDERIKSSUND

TIL LEJE

KOLDING

TIL SALG

OPTIL 1200 KVM. LAGER OG 150 KVM. KONTOR

SAG 34234364 I udbygget industrikvarter i Frederikssund.

Del-udlejning af kontor og lager. Visse praktiske fælles foranstaltninger kan

aftales med udlejer, der er en aktiv handelsvirksomhed indenfor bl.a.

vejbelysning.

0

Her er mulighed for at leje op til 1200 kvm. lager/produktion og/eller 150

kvm. kontorer. I et vist omfang kan faciliteter deles til bedste for begge

parter.

Årlig leje kr. 412.500

48269910

958 KVM. LAGER/PRODUKTION

SAG 60351051 Centralt beliggende i udkanten af Vonsild, få kilometer fra

motorvejstilkørslen til E45 Kolding syd. Grund på ca. 2.500 m², med bl.a.

indhegnet gårdsplads til opbevaring samt gode parkeringsforhold.

Værkstedshal på 523 m² med 3,5 meter til loftet. 5 meter bred port til hallen

som har betongulv overalt. Endvidere er her værksted/lager på 314 m²

ligeledes med portindgang. Kontorafsnit med direkte indgang samt toiletter,

frokostrum og kontor.

0

Kontant kr. 2.695.000

76338010

KOLDING

SALG/LEJE

KOLDING

TIL LEJE

30

3.603 KVM LAGER OG PRODUKTION

SAG 60351049 Beliggende i det sydlige industrikvarter i Kolding med kort

afstand til motorvej E45. Kontor/showrrom på 309 m², lager/produktionslokale

på 2.183 m² med en loftshøjde på 5,75 i kip og 3,75 i knæk meter

(under spær 3,75 meter) samt et lager på 1.111 m² med en loftshøjde på 8

meter og 7,5 meter under spær. 2 porte med hæve/sænke læsserampe

hvoraf der er sluse til den ene. Lokalerne fremstår særdeles flotte og

velholdte. Der kan aftales nærmere vedrørende køb af pallereoler og gaffeltruck.

I henhold til lokalplan må området anvendes til virksomheder som

indgår i miljøklassifikation 1-3 samt til mindre butikker til salg af egne

produkter .Der er 63 Amp. i bygningen.

Årlig leje kr. 1.055.380 Kontant kr. 13.900.000

76338010

933 KVM. LAGER + 60 KVM. KONTOR - SÆRSKILT KONTOR 206 KVM

SAG 60353073 Beliggende i den nordlige industrikvarter i Kolding med kort

afstand til motervej E45. Lageret betår af ialt 933 m² med en loftshøjde på 8

meters frihøjde og udsugning. 2 porte med hæve/sænke læserampe med

sluse. Herudover ialt 60 m² bestående af bad/toilet, opholds- samt kontorrum.

Kontor på 206 kvm beliggende på 1. sal og indeholder både enkeltkontorer

samt kontorlandskab. Herudover køkken samt toiletfaciliteter.

Der er installeret alarmanlæg.

Årlig leje kontor 206 kvm. kr. 122.400 Årlig leje lagerdel + kontor kr. 385.875

76338010


KOLDING

TIL LEJE

ESBJERG N

TIL SALG

3.011 KVM LAGER OG PRODUKTION

SAG 60352949 KRAFTIG NEDSAT - Lejerabat første år 10%. Beliggende i

erhvervsområde Kolding Syd med god logistik til motorvej E 45. Opført over

en betonkonstruktion med god frihøjde. Indeholder 298 m² administrationsdel,

personalefunktioner samt lager/værksted på 1.725 m².

Nybygget lagerdel på ialt 206 m² særskilt kontor med tilhørende lager på

782 m². Kan lejes helt eller delvis, idet der er særskilte forbrugsmålere på

den nybyggede del. 0

Asfalterede kørsels- og parkeringsarealer.

Klar til indflytning.

Årlig leje kr. 995.000

76338010

2.114 KVM LAGER- OG PRODUKTIONSEJD BELIGG. PÅ 30.000 KVM GRUND

SAG 67011284 Ejendommen består af en stor produktionshal med en

minimum loftshøjde på 5 m. og en maksimum loftshøjde i kip på 9 m.

På hver side af bygningen ses 4 stk. "4 x 4 m. porte", mens der i den ene

gavl ses yderligere en port på 4 x 4 m. Produktionshallen er uopvarmet,

mens tilstødende kontorer, toiletter, bad og omklædningsrum opvarmes ved

eget oliefyr. I forbindelse med produktionshallen er der i den ene gavl store

jordtanke/-siloer til 0opbevaring

af råstoffer ved betonproduktion.

Ejendommen er beliggende på ca. 30.000 m² stor grund, hvoraf en større

del er belagt med SF-sten for opnåelse af optimale tilkørselsforhold og

gode oplagringsmuligheder.

Kontant kr. 5.350.000

76 10 48 00

VIBORG

TIL SALG

BRAMMING

TIL SALG

6.594 KVM INDUSTRIEJENDOM CENTRALT I VIBORG - 30.373 KVM GRUND

SAG 80296176

• Centralt beliggende lager-/produktionsejendom i Viborg

• Kort afstand til Viborg midtby, Indre Ringvej og hovedvej 13

• Regulære lagerlokaler med en loftshøjde på ca. 5 - 7 meter

• Ejendommen er funktionelt og fleksibelt indrettet

• Bebyggelseprocent på 50 - uudnyttet byggeret på ca. 8.500 kvm

• Velegnet til projektudvikling indenfor forskellige erhvervsformål

Kontant kr. 15.000.000

87309930

3.263 KVM ERHVERVSEJENDOM SYNLIGT BELIGG PÅ 12.473 KVM GRUND

SAG 67011270 Større produktionsejendom ved indfaldsvejen i Bramming

bestående af 2 bygninger hvoraf den ene bygning er en isoleret og

opvarmet lagerhal på ca. 600 m² opført i stålbuer med stålpladevægge og

bølgeeternittag. Den anden bygning er opført i røde sten med bølgeeternittag

og er delt op i et administrations- og velfærdsafsnit på ca. 789 m² og en

produktionsdel på ca 1.676 m². Produktionsafsnittet fremstår primært som

et stort rum med mindre adskillelser til f.eks små kontorer o.l. Der er en

loftshøjde på ca. 4 m. overalt i afsnittet og gulvene er belagt med parketgulve.

Lokalerne er indrettet til lettere produktion og der er indlagt en ikke

ubetydeligt strømkapacitet (ca. 600 amp.)

Kontant kr. 8.500.000

76 10 48 00

31


HILLERØD

TIL LEJE

585 KVM BUTIK Á KR. 1.350,- + 345 KVM KÆLDER Á KR. 300,-

SAG 34234231 585 kvm butik: Super beliggenhed direkte til Hillerøds gågade

- smuk udsigt til Slottet og direkte adgang til Slotssøen! Store flotte

butikslokaler både 0mod

Gågaden og Søen.

345 kvm kælder á kr. 300,- pr. kvm: Kantine, toiletter og bad, garderobe,

teknik-rum og stort lager.

Der er mulighed for at leje 4 p-pladser i ejendommens gård.

Derudover ledige kontorlokaler på 1., 2. og 3. sal.

Årlig leje kr. 789.750

48269910

HILLERØD

TIL LEJE

TO BUTIKKER

TILBAGE

NYBYGGEDE BUTIKKER FRA 268 - 683 KVM. KÆMPESTORE VINDUER. GODE P-FORHOLD

32

SAG 34234268 Herluf Trolles Torv består af 6 butikker og 32 boligejerlejligheder.

Bygningen er spritny; kun ØnskeBørn har taget den i brug. Her får I muligheden

for at være allerførste lejer i forretningen. Føtex og Slotsarkaderne er

naboer.

I kan vælge mellem følgende muligheder:

Butik 5: 268 kvm.

Butik 6: 354 kvm.

Butik 1+2: 683 kvm. bliver snart til ZooCity.

ØnskeBørn bor i butik 3 og 4.

Butik 7 er ved at blive ombygget til Sushirestaurant.

En yderst centralt placering i Hillerød med gode tilkørselsforhold og

Årlig leje kr. 782.035

48269910


HOLBÆK

TIL SALG

HOLBÆK MEGACENTER - 1.547 KVM BUTIK MED STOR GRUND

SAG 40350096 Synlig butiksejendom beliggende i Holbæk Mega Center med

facade mod omfartsvejen og nabo til Bauhaus. Har været benyttet og

indrettet til møbelbutik, 0 men kan anvendes til mange andre formål (til storsalg/pladskrævende

varegrupper).

Indeholder: Indgangsparti, stort salgs-/butiksareal, kontorafsnit, køkken/

mødelokale, toiletter, samt to lagerrum med porte. Salgsarealet er på ca.

1.300 kvm. Større grund på 6.639 kvm. Bygningen er opført i 1988 med

mange butiksvinduer og facade beklædt med mørke metalplader.

Tagdækning er tagpap med mindre taghældning og ovenlysvinduer/rytterlys.

0

Nabo til bl.a. Bauhaus, Babysam, Elgiganten, Harald Nyborg, ToysRus m.fl.

Kontant kr. 15.750.000

46333333

HASLEV

TIL LEJE

ROSKILDE

TIL LEJE

568 KVM IDEELT TIL KLINIK, LIBERALT ERHVERV, BUTIK

SAG 47347336 Erhvervslejemål i Haslev centrum, beliggende i forbindelse

med byens strøg og få minutters gang fra station og indkøb.

Ejendommen er opført i gule sten, med naturskiffer på taget og fremstår i

normal udlejningsmæssig stand. Indretningen er stueetage med stort åbent

butikslokale hvorfra der er adgang bagbutik som nemt kan inddraget til

butiksareal, eller alternativt som kontor eller klinikrum. Fra stueetagen er der

adgang til kælder og førstesal. Kælderetagen er indrettet til lager og med

toilet og omklædningsrum. Første salen er indrettet med kontor, køkken og

toiletforhold. Et pænt og velindrettet lejemål ideelt til klinik, liberalt erhverv,

butik eller grossistvirksomhed.

Årlig leje kr. 245.650

55786600

SPÆNDENDE OG VELBELIGGENDE BUTIK. INGEN AFSTÅELSE

SAG 40350067 Nær Algade/Skomagergade udlejes større butikslokale med

god facade.

Lejemålet er velegnet til mange formål og har 125 kvm. i stueplan + ca. 75

kvm. butiksareal i jhøj kælder - forbundet med intern trappe.

Lagerdel på ca. 100 kvm.

Ingen afståelse.

God facadebredde og egentlig gode parkeringsforhold rundt omkring i

området.

Overtagelse ultimo 2010. Udlejer skal godkende formålet.

Årlig leje kr. 240.000

46333333

33


SOLRØD STRAND

TIL LEJE

KOLDING

TIL LEJE

133 KVM FLOT BUTIK BELIGGENDE I SOLRØD CENTERET

SAG 40340333 Flot butik beliggende i Solrød Centrets østlige ende. Udover

butikken er der en stor kælder, der kan lejes med med i den udstrækning

man ønsker. Butikken 0 udgøres af et stort lokale med god facade mod

gågaden. Til butikken hører et fint og præsentabelt personalerum med et

velindrettet og funktionelt køkken og toiletforhold. Rigtig flot butik i hjertet af

Solrød Centret.

Årlig leje kr. 199.500

46333333

SOLRØD

TIL LEJE

SOLRØD CENTER - ERHVERVSLEJEMÅL TIL MANGE FORMÅL

SAG 40350049 Erhvervslokaler til leje i spændende og velbeliggende

butikscenter. P.t. er to synlige butikslokaler til leje, samt et enkelt

kælderlokale til butiks-/udstillingsformål, 3

samt velindrettet kontorlejemål til

leje. Alle lejemålene overtages nyistandsat. Solrød Centeret er et

spændende og lokalt butikscenter, hvor der er lagt vægt på et varieret og

alsidigt udbud med mange specialforretninger. 600 gratis p-pladser.

Årlig leje kr. 144.000

46333333

851 KVM BUTIK/LIBERALT ERHVERV + 236 KVM KÆLDER

SAG 60353075 Velbeliggende butik/liberalt erhvervs lokale med stor

synlighed tæt på Koldings strøg.Lejemålet består af et stort flisebelagt

butikslokale med direkte trappe til kælderen. Man må påregne at lejemålet

skal renoveres.

Lokalerne er beliggende i Sydcentret hvor der er rigtig gode

parkeringsmuligheder for kunder og personale.

0

Årlig leje kr. 631.100

76338010

RIBE

TIL LEJE

AABENRAA

TIL LEJE

Butikscenter

i centrum

34

STORE BUTIKSLOKALER CENTRALT I RIBE - 1.251 KVM BUTIK I 2 PLAN

SAG 67011302 Store butikslokaler beliggende i præsentabel og markant

byejendom tæt på gågaden i Ribe. Ejendommen, er på ialt 2.172 m² fordelt

på 3 etager samt stor tør kælder med højt til loft. Ejendommen ligger både

ud til stor offentlig P-Plads og Saltgade. Lokalerne fremstår i en meget pæn

og præsentabel stand. I kælderen er der installeret nyt og morderne klimaog

ventilationsanlæg. Stueetagen på 657 m², består af et stort butikslokale

med et par mindre kontorer. På 1 salen, der består af 594 m², er der midt på

et åbent areal ned til stueetagen, således at der kan etableres et

sammenhængende butikscenter. I dag er der kontorer på 1. sal, men de

lette vægge muliggør stor fleksibilitet i indretningen.

Lejeniveau pr. kvm: kr. 650 - 1.225

76 10 48 00

910 KVM. BUTIK MED GOD BELIGGENHED

SAG 62030369 910 m² opdelt i 3 sektioner, hvoraf de 2 sektioner tidligere

har været anvendt til butik medens 1 sektion har været anvendt til lager.

Hertil kommer kontor, frokostrum samt toiletter.Der er rigelig med

parkeringspladser til ejendommen.

I ejendommen findes et yderligere lejemål på ca. 624 m², der er udlejet til

Kirkens Korshær.

Årlig leje kr. 318.500

73331300


AALBORG SV

TIL LEJE

NØRRESUNDBY

TIL LEJE

KONTOR, LAGER, VÆRKSTED OVERFOR AALBORG STORCENTER.

SAG 91209226 Flerbruger ejendom beliggende på Nibevej overfor Aalborg

Storcenter. Ejendommen er på ialt 2.239 kvm og udlejes i mindre enheder:

• 102 kvm. kontor á kr. 450 pr. kvm.

• 158 kvm. kontor á kr. 500 pr. kvm.

• 179 kvm. uisoleret lager á kr. 100 pr. kvm.

• 189 kvm. værksted inkl. fælles velfærd á kr. 387 pr. kvm.

• 217 kvm. værksted inkl. fælles velfærd á kr. 376 pr. kvm.

• 283 kvm. værksted inkl. fælles velfærd á kr. 380 pr. kvm.

96314900

TIDLIGERE HANSEN MØBLER - I ALT 3.590 KVM. - 4 BYGNINGER.

SAG 91210030 Butikslokaler i Nørresundby udbydes nu til leje. Det samlede

areal er på i alt 3.590 kvm., fordelt på 4 bygninger. Kan lejes separat.

* Kummerowsvej 6 består af 1.348 kvm.

* Kummerowsvej 5C består af 842 kvm.

* Strand Allé 2 består af 455 kvm.

* Strand Allé 12 består af 745 kvm.

0

Lejemålene vil være særdeles velegnet til pladskrævende varer indenfor

detail- og engroshandel.

Leje pr. kvm. kr. 300

96314900

SØFTEN

TIL SALG

Fandt du

ikke hvad

du søgte?

Tilmeld dig vores

køber/lejerkartotek

på poulerikbech.dk/515

18.885 KVM GRUND TIL SALG I ATTRAKTIVT ERHVERVSOMRÅDE I SØFTEN

SAG 80295986 • Bebyggelsesprocent på 50 og byggehøjde op til 12 meter

• Tæt ved overordnet vejnet og motorvej E45

• Kloakafgift er betalt.

• Ingen dækningsafgift

• En af de sidste grunde i området

• Sælges i selskabsform - selskab uden gæld og andre aktiver

• Der er byggepligt på grunden

• Der foreligger geoteknisk rapport

Kontant kr. 6.875.000

87309930

35


ERHVERV

poulerikbech.dk/erhverv

danmaRks støRstE

og eneste landsdækkende

ejendomsmæglervirksomhed

EDC Erhverv Poul Erik Bech er en af landets førende erhvervsmæglervirksomheder

med speciale inden for salg,

udlejning, rådgivning og vurdering af:

• Kontorejendomme

• Investeringsejendomme

• Lager- og logistikejendomme

• Produktions- og industriejendomme

• Boligudlejningsejendomme

• Projektejendomme

• Andelsboligforeninger

• Butiksejerlejligheder

• Retail

• Erhvervsgrunde

• Klinikker

• Hoteller

• Restauranter

Vores landsdækkende repræsentation og lokale kendskab

samt 60 specialiserede erhvervsmæglere er vores absolutte

styrker. Vi er statsautoriserede ejendomsmæglere,

valuarer og Chartered Surveyors specialiseret inden for

formidling af erhvervsejendomme.

ChartereD surveyors & international

property Consultants

København K Herlev Hillerød Roskilde

3330 1000 • e-mail 114@edc.dk 4457 0337 • e-mail 278@edc.dk 4826 9910 • e-mail 342@edc.dk 4633 3333 • e-mail 403@edc.dk

Næstved Odense Kolding Sønderjylland

5578 6603 • e-mail 473@edc.dk 6612 6127 • e-mail 512@edc.dk 7633 8010 • e-mail 603@edc.dk 7333 1300 • e-mail 620@edc.dk

Esbjerg Århus Silkeborg Aalborg

7610 4800 • e-mail 670@edc.dk 8730 9930 • e-mail 802@edc.dk 8682 1000 • e-mail 865@edc.dk 9631 4900 • e-mail 912@edc.dk

Vi træffes alle ugens dage kl. 7- 21 hele året rundt

uden for erhvervscentrenes åbningstider på tlf.: 70 216 217

More magazines by this user
Similar magazines