Pblad 12 - Prosa

prosa.dk

Pblad 12 - Prosa

PROSAbladet dengang april 1972

Statistik

Af Thor Temte, informationschef

Vi har denne gang valgt at optrykke en

side fra aprilnummeret 1972, der fortæller

lidt om edb-branchen. Danmarks

Statistik lavede en undersøgelse af branchen

i oktober 1970. Undersøgelsen kom

frem til, at branchen omfattede 8348

personer fordelt på de 12 stillingskategorier,

der er nævnt i tabellen. PRO-

SAbladet omtalte første gang undersøgelsen

i okt. 1971 og i februar 1972 og

igen i april 1972.

I februarnummeret redegør ”TJO” for,

hvilke edb-anlæg Danmarks Statistik har

kunnet konstatere, at der var i landet:

”I alt var der pr. 1. september 1970

hos de af undersøgelsen omfattede virksomheder

installeret 389 edb-anlæg til

en samlet anskaffelsesværdi af 1,4 milli-

arder kroner. Heraf tegner IBM sig for

de 47% af installationernes antal og 65%

af værdien; som nummer to kommer

UNIVAC med 6% af antallet og 10% af

værdien! Der er dog en betydelig skævhed

i den relative fordeling af antallet,

idet bordkalkulatorer er talt med; f.eks.

er Philips repræsenteret med ikke mindre

en 28 anlæg, på et tidspunkt, hvor

der vitterligt ikke var et eneste edb-anlæg

af dette mærke her i landet! 38% af

anlæggene var således under 16K, medens

32, eller kun 8%, var over 256K.”

Med hensyn til programmeringssprog

viser det sig overraskende nok, at assembler

kun anvendes af godt halvdelen af

virksomhederne, medens godt en tredjedel

anvender COBOL, en fjerdedel RPG

og godt en fjerdel FORTRAN.

De 8348 personer, der var ansat i edbbranchen,

fordelte sig på stilling og uddannelse

som ridset op i tabellen nedenfor.

Den seneste undersøgelse Danmarks

Statistik har lavet om it-branchen i Danmark

er offentliggjort i 2000 som ”Informationssamfundet

i Danmark. En statistisk

mosaik”. Af den fremgår det, at

antallet af fuldtidsansatte i branchen i

1998 var 88.000. Antallet af edb-anlæg

opgør man ikke længere. I stedet undersøger

man, hvor mange danske hjem,

der har pc’er, og hvor mange af dem, der

er på internettet.


http://www.dst.dk/vejviser

26

PROSAbladet nr. 4 2002

More magazines by this user
Similar magazines