PATIENTHOTELLER Fra patient til gæst - Region Hovedstaden

regionh.dk

PATIENTHOTELLER Fra patient til gæst - Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

PATIENTHOTELLER

Som gæst på vores patienthotel

får du ro til at være dig

selv og slappe af.

Fra patient til gæst


Indlagt på hotel

Patienthotellet er et tilbud til de patienter, der under en indlæggelse kan klare sig

selv. Erfaringer viser, at patienter på hotellet kommer sig hurtigere, fordi de blandt

andet er mere fysisk aktive og spiser mere.

Idéen med patienthotellet er at tilbyde gode fysiske rammer til de patienter, der

kan klare sig selv under en indlæggelse. De har ikke behov for den særlige pleje og

opmærksomhed, som patienterne får på selve hospitalet. De vil ofte gerne have lidt

mere frirum, og de ønsker ikke altid at være bundet af rytmen på hospitalet. De har

dog samtidig brug for at være tæt på hospitalet, så de hele tiden kan føle sig trygge

og få den behandling, undersøgelse eller genoptræning, som de har brug for. Ophold

på et patienthotel er gratis for patienterne.

Region Hovedstaden har haft patienthoteller på Rigshospitalet siden 1990 og Herlev

Hospital siden 2007. Nu arbejder regionen med ombygningsplaner for disse hoteller

samt planer om at bygge et nyt patienthotel på Hillerød Hospital. I august 2009 slog

Hvidovre Hospital dørene op for regionens tredje patienthotel.

Fra patient til hotelgæst

patienthotellet er patienten først og fremmest hotelgæst. Derfor skal patienterne

kunne klare sig selv. På mange måder vil du som gæst på et patienthotel i det daglige

ikke opleve ret store forskelle sammenlignet med et almindeligt hotel. Du kan som

gæst gå i dit eget tøj.

Der er større frirum, når du er gæst på patienthotellet. Du skal ikke indpasse dig i

forhold til alle de aktiviteter og rutiner, der er nødvendige for at få et hospital til at

fungere. Du kan bedre selv tilrettelægge den del af dagen, hvor du ikke skal undersøges

eller behandles. Det giver en oplevelse af ro og selvbestemmelse.

Hotellet har ingen faste besøgstider. Du kan derfor få besøg, når det passer dig og

dine pårørende bedst.

Reception på patienthotel St. Svithun, Stavanger. Fotograf: Tom Haga

Region Hovedstaden er i gang

I alt råder Region Hovedstaden i dag over 44 hotelværelser på Rigshospitalet,

25 hotelværelser på Hvidovre Hospital og 24 hotelværelser på Herlev Hospital.

Region Hovedstanden har derfor allerede erfaringer med, hvad patienthoteller

giver af fordele for patienter, pårørende og hospital.

Med patienthoteller kan hospitalet fokusere mere på de patienter, der ikke kan

klare sig selv, og som er afhængig af pleje og omsorg. Derfor er patienthotellet

både en fordel for de patienter, der har behov for pleje, og for de patienter der

kan klare sig selv. Patienthoteller er også et godt tilbud til de patienter, der bor

uden for Region Hovedstaden, som behandles på regionens hospitaler.

1 2


Mange kan bruge patienthotel

Alle patienter er tilknyttet en afdeling. Personalet på afdelingen har ansvaret for

patienterne, og personalet afgør, om en patient kan blive gæst på patienthotellet.

Når du er indlagt på et hospital, har du en fast tilknytning til en afdeling. Den

afdeling kaldes stamafdelingen. Sammen med patienten planlægger det faglige

personale undersøgelser, behandling og genoptræning.

Stamafdelingens personale har ansvaret for patienten. Det er personalet, der opstiller

de kriterier, der skal opfyldes, for at du kan bo på patienthotellet. Når personalet

har afgjort, om du kan bo på patienthotellet, sørger personalet for det praktiske.

Alle afdelinger har adgang til at få patienter på patienthotellet. Der er dog visse behandlinger

og undersøgelser, hvor patienthotellet er mere oplagt end andre. I sidste

ende er det et spørgsmål om, hvad der er fagligt forsvarligt og fordelagtigt, og om du

som patient føler dig tryg.

Pårørende på patienthotel

Patienthotellet er forbeholdt patienter, men i visse tilfælde kan pårørende få tilbudt

at bo på patienthotellet.

Det er din stamafdeling, der har ansvaret for undersøgelser og behandling. Det er

også stamafdelingens personale, der afgør, om dine pårørende kan bo på hotellet.

Det vurderes fra patient til patient.

Erfaringen viser, at der er nogle grupper af patienter, der har særlig glæde af, at de

pårørende bor på patienthotellet. Det er fx:

• pårørende til patient, der er indlagt i lang tid.

• pårørende til patient på intensiv afdeling.

• porældre til for tidligt fødte børn.

• pårørende mænd til fødende kvinder

Restaurant på patienthotel St. Svithun, Stavanger. Fotograf: Tom Haga

Det skal du selv sørge for

På hotellet er der ikke noget medicinrum, og hotellet har ikke ansvaret for

gæsternes medicin. Det skal du selv sørge for.

Som gæst på hotellet er du stadig indlagt som patient på hospitalet. Når du

er gæst på hotellet, har du selv ansvaret for at møde frem til de undersøgelser

og behandlinger, som er aftalt og planlagt i samarbejde mellem dig og din

stamafdeling.

På hotellet finder du sundhedsfaglige personer. De kan vejlede dig, hvis der er

noget, du er i tvivl om. De kan også hurtigt træde til, hvis du pludselig får det

dårligt.

3 4


Altid tæt på hospitalet

Hotel med mange tilbud

Et patienthotel er altid placeret tæt på hospitalet. Det skal være let for dig at komme

fra patienthotellet til hospitalet, når du skal undersøges eller behandles.

Afstanden til hospitalet er vigtig for at give den nødvendige tryghed. For at du let

kan komme fra hotel til hospital, ligger hotellet på hospitalsmatriklen.

Selvom du er gæst på patienthotellet, gennemgår du fortsat undersøgelser, behandling

eller genoptræning, så du kan blive rask og vende tilbage til din dagligdag.

Hvad sker der, hvis du pludselig får det dårligt på hotellet?

I hotellets reception er der altid en person, du kan få fat i. Receptionen er åben hele

døgnet. Får du pludselig behov for hjælp fra hospitalet, kan der altid tilkaldes akut

faglig hjælp. Patienthotellet har også sundhedsfaglige personer, der i sådanne situationer

sikrer den rigtige behandling.

Patienthotellet skal leve op til gældende hotelstandarder. Patienterne skal kunne

nyde roen og frirummet væk fra hospitalstravlheden.

Når regionen skal udvide hotelordningen, bliver patienthotellerne indrettet som

almindelige hoteller og skal leve op til gældende kvalitetsstandarder. Miljøet skal

være attraktivt og afslappet. Værelserne vil som standard være enkeltværelser med

mulighed for en opredning til pårørende. Der kommer også familieværelser med

plads til puslebord.

Værelserne får eget bad og toilet. Vil du som gæst helst være dig selv på dit værelse,

bliver der gode muligheder for at få tiden til at gå. Værelserne får både musikanlæg,

tv med dvd og trådløs netopkobling, og der kan lånes bøger og film på hotellets

bibliotek.

Som patient på hotellet kan du straks blive tilset og få den nødvendige faglige behandling.

Er der behov for, at du flyttes til hospitalet, sørger hospitalets portører for,

at du trygt kommer fra hotellet til hospitalet.

Restaurant på patienthotel St. Svithun, Stavanger. Fotograf: Tom Haga

Kok i arbejde på patienthotel St. Svithun, Stavanger. Fotograf: Tom Haga

Der vil også være en restaurant, hvor gæsterne kan nyde deres mad enten alene eller

sammen med deres pårørende.

I hotellets opholdsstuer kan du være sammen med dine pårørende. Men det kan

også være stedet, hvor du får dig en snak med de andre gæster.

Mulighed for luft og motion

Vil du gerne holde dig fysisk i gang, bliver der god mulighed for det. Hotellet får

nemlig også et motionsrum, og der vil naturligvis også være mulighed for aktiviteter

udendørs.

Selvom du er indlagt og tæt på hospitalet, skal du på hotellet have en oplevelse af

frirum, der er med til at gøre indlæggelsen mere behagelig og giver mere overskud

til at blive rask og komme tilbage til dagligdagen.

5 6


Læs mere om udviklingen af Region Hovedstadens patienthoteller på:

www.herlevhospital.dk

www.hillerodhospital.dk

www.hvidovrehospital.dk

www.rigshospitalet.dk

www.regionh.dk

Region Hovedstaden

Kongens Vænge 2

3400 Hillerød

Telefon 4820 5000

Fax 4820 5799

E-mail: regionh@regionh.dk

www.regionh.dk

More magazines by this user
Similar magazines