Præsentation af Danske Bank v. Lone Bille Schjødt - Region ...

regionh.dk

Præsentation af Danske Bank v. Lone Bille Schjødt - Region ...

Vækstforum Region Hovedstaden

Vækstforum

Danske Bank den 17. april 2008


www.danskebank.dk/finanscenter

Finanscenter København

— din regionale sparringspartner

Finanscenter København

Holbergsgade 2

1090 København K.


9 Finanscentre i Danmark

Finanscentre

Satellit

København


Region København

Områder med domicil i Finanscentret

Regionsledelse

HR

Salg & Marketing

Sekretariat

Merchant Bank Privat

Private Banking

Regional Erhverv

Finansbord

Finansrådgivning

Erhvervssupport & Kredit

Corporate &

Instititutionalbanking

CIB

Specialised Credits


Bruttoværditilvækst 1980-2004

mio. kr.

45.000

40.000

Banker Landbrug Slagterier

Medicinalindustri Møbelindustri Realkreditinstitutter

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004


Udvalgte indikatorer fra

Global Competitiveness Report 2006-2007

Danmarks placering ud af 125 lande

Overordnet

4

Herunder bl.a.

Institutioner

Infrastruktur

Sundhed og folkeskole

Højere uddannelse

Effektivitet i markeder

2

5

4

3

6

Herunder bl.a.

Adgang til banklån

Bankernes sundhed

Skattesystemets indretning

Innovations faktorer

1

3

117

7


Midler anvendt på uddannelse 2006

2 Industri

3 Energi- og vandforsyning

4 Bygge og anlæg

5 Handel, hotel og restauration

6 Transport, post og tele

7 Finansiering og forretningsservice

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Kr. anvendt på uddannelse pr. time

6509 Finansiering og forsikring


Innovation fordelt på brancher

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Total

Financial Intermediation

Knowledge Intensive Business Services

Business Services

Hotel and Trade

Transport Services

Manufacturing

Other Services

Source: Inside Service Innovation, DAMVAD 2007


Forskellige branchers andel af samlede

selskabsskattebetalinger 2005


Koncentration af arbejdspladser i Region

Hovedstad 2006


Overvejelser om udflytning i

videnserviceerhverv

Har virksomheden flyttet eller overvejer den at flytte følgende

funktioner eller dele heraf til udlandet, fordelt på sektorer:

Finansservice

IT- og teknologisk service

Rådgivningsservice

Kreativ videnservice

Hoved-

Funktioner

3%

1%

2%

1%

Service-

Funktioner

12%

13%

5%

7%

Kilde: International attraktiv videnservice, Statistisk sammenligningsrapport, Damvad 2008


Udannelsesmæssig baggrund

Akademikere 25%

Bankuddannede 50%

IT 20%

Andre 5%

Total

9253 arbejdspladser


Kompetenceudvikling

Danske Bank koncernen investerede ca. DKK 170 millioner i

kompetenceudvikling i 2007

• I år har ca. 75% af medarbejderne i DK gennemført deres

kompetenceevaluering

Mål:

Alle koncernens medarbejdere besidder de kompetencer, der er

nødvendige for at kunne understøtte bankens strategi

Kompetenceudvikling sikre:

-Størst muligt afkast af den investerede kapital

-At de rette værktøjer, opfølgning og support er til stede for

forretnings- og koncernstabsområderne


Læring i en bred forstand


Seniorpolitik


Nydanskere i Danske Bank


Den primære målsætning for

CSR-arbejdet kræver øget interessent-dialog

Danske Bank-koncernen vil opleves

af sine primære interessenter som

værende samfundsansvarlig på et

reelt grundlag”

CSR-startegi 2007


CSR proficiency

Udvikling i CSR

arbejdet

Danske Bank vil opleves af sine

interessenter som værende

samfundsansvarlig på et

reelt grundlag

Enkeltstående

initiativer

Arbejdsmiljø

Ligebehandling

Donationer

Partnerskaber

2005

Koncern CSR politik

Første CSR-rapport

Koncern mål og

aktiviteter

CSR-Sekretariat

Miljøledelse

CSR strategi

Integration af CSR

i Danske Banking

Concept

Koncernbred CSRorganisation

Finansiel forståelse

Klima-strategi

Stress politik

2006 2008

2007

Implementering af

CSR-strategi og

aktiviteter

Medarbejder

involvering

Fokus på dialog

med interessenter

Lancering af

finansiel forståelse


Quiz – hvilket lån er billigst?

• A borrows £300 in a shop at an annual interest rate of 8% and

£10 in set-up fee and pays the amount back after 14 days

• B borrows £300 from a friend and pays £320 back after 14 days

• C borrows £300 in the bank on his/her overdraft with an annual

interest rate of 10% and pays back everything after 14 days


Fokusområdet Samfund

47% af de18-19-årige kunne ikke identificere

det billigste ud af de tre lån

30% af deres forældre kunne heller ikke


Fokusområdet Samfund

- at bidrage til finansiel forståelse

• Finansiel forståelse: Evnen til at

foretage oplyste og effektive

beslutninger vedrørende

håndteringen af penge

• Frivilligt arbejde med fokus på

finansielle kompetencer

• Donationer med viden og

finansiel dannelse som

hovedfokus


Finansiel forståelse – initiativer i 2008

• Hjemmeside om finansiel

forståelse for børn i

forskellige aldre

• Mikrokredit

• Udvikling af undervisningsmaterialer

til skoler og

uddannelse af lærere