13.06.2014 Views

Indkøb i Region Midtjylland

Indkøb i Region Midtjylland

Indkøb i Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

køb i Region Midtjylland • Indk

ion

Midtjylland

Indkøb i Regi

dtjylland Værd • Indkøb

at vide i om

Region Mid

Indkøb Indkøb i Region Midtjylland

i

køb Region i Midtjylland


Indk

ion MidtjyllandIndkøb i

Re

egi

dtjylland • Indkøb i Region Mid

Indkøb i Region Midtjylland

køb i Region Midtjyl

ylland • Indk

ion Midtjylla

and

• Indk

dkøb iRe

Regi

dtjylland

• Indkø

øb i Region

Mid

Indkøb i Region Midtjylland

køb i Region

Midtjylla

and

• Indk

Region Midtjylland

Regionsøkonomi

Indkøb og Logistik


Indkøb i Region Midtjylland

idtjylland • Indkøb i Region Midtjylland • Indk

nd • Indkøb

Vi køber (bedre)

i

ind

Region

sammen

Midtjylland

I denne folder bliver

Indkøb

du introduceret

i Reg

til retningslinjer og procedurer for

dkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Region M

Med dannelsen af Region Midtjylland indkøb i Region Midtjylland. Du bliver

er det blevet muligt at handle på også præsenteret for den fælles

egion MidtjyllandIndkøb i Region Midtjyllandd

end nu bedre betingelser. Gennem indkøbs- og logistikafdeling, ligesom

samlet udbud, kvalitetssikring og du får svar på, hvordan regionens

idtjylland • Indkøb i Region Midtjylland • Indk

faglig ekspertise i en fælles indkøbs- indkøbsaftaler anvendes. Har du brug

og logistikafdeling, er hospitaler, for råd og vejledning, fortæller vi om

nd • Indkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Reg

institutioner og administrative

hvordan du bruger Indkøb og Logistik

dkøb

enhe

i Region

der sikret mulighed

Midtjylland

for, at købe


som

Indkøb

sparringspartner

i Region

og juridisk

M

varer og tjenesteydelser på attraktive rådgiver.

egion vilkår. Midtjylland Gennem elektroniske • indkøbssystemer

og et fælles indkøbskatalog,

Indkøb i Region Midtjyllandd

idtjylland er det samtidig • blevet Indkøb nemmere i og Region Midtjylland • Indk

mere overskueligt at finde produkter

nd • og Indkøb leverandører, i og Region dermed også Midtjylland at • Indkøb i Reg

bestille og modtage varer.

dkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Region M

egion MidtjyllandIndkøb i Region Midtjyllandd

idtjylland • Indkøb i Region Midtjylland • Indk I

nd • Indkøb i i Region MidtjyllandIndkøb i i R

Reg

Find regionens indkøbsaftaler på

dkøb i i Region Midtjylland •• Indkøb i i Region M

www.indkoeb.rm.dk

egion MidtjyllandIndkøb

i Region Midtjylland

la d

— din genvej til bestilling af varer og tjeneste ydelser...

idtjylland • Indkøb i Region R

Midtjylland

Indk I

nd • Indkøb i i Region Midtjylland land • Indkøb i

i R

Reg

dkøb i i Region Midtjylland d •• Indkøb i i Region

M

i Midtj ll d • I dk b i R i Midtj ll d

2


Indkøb i Region Midtjylland

øb i Region Midtjylland • Mid

ion

Indkøb

Midtjylland

og Logistik

Indkøb

Bæredygtig

i Region

handel

Midtjylland

idtjylland • Indkøb i Region Midtjylland • Indk

– er en fællesafdeling, som hjælper Ud over pris og kvalitet, har afdelingen

en vigtig opgave i at tænke

hele Region Midtjylland med udbud,

Indkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Regi

indkøb, kontrakter, logistik, juridisk miljø og etiske forhold ind i indkøbsprocessen.

Konsekvenser for arbejds-

vejledning m.v. Afdelingens opgave

øb i Region MidtjyllandIndkøb i Region Mid

består i at indgå fælles regionale indkøbsaftaler

på varer, tjenesteydelser randører og producenter samt hos

miljøet hos leverandører, underleve-

ion MidtjyllandIndkøb i Region Midtjylland

samt bygge- og anlægsprojekter – og medarbejderne i Region Midtjylland

idtjylland

dermed skabe drifts-

Indkøb

og indkøbsmæssige

besparelser. Afdelingen har en at sikre bæredygtig handel, ved at

i Region

indgår også

Midtjylland

i vurderingen. Målet er

• Indk

• forpligtelse Indkøb til at i få Region mest muligt ud Midtjylland af vælge produkter • og leverandører Indkøb ud i Regi

borgernes penge. Det sker gennem fra en samlet vurdering af:

øb økonomisk i Region bevidsthed Midtjylland og ved at regionen

fremstår som én samlet kunde Leveringssikkerhed og leverings-

• Pris Indkøb og kvalitet i Region Mid

ion og indkøber. MidtjyllandIndkøb betingelser i Region Midtjylland

Service

idtjylland Udgangspunktet • er Indkøb en fælles indkøbspolitik

som regionsrådet vedtog 22. Miljø, arbejdsmiljø og etiske

i Region Betalingsbetingelser Midtjylland • Indk

• august Indkøb 2007. i Region Midtjylland forhold • Indkøb i Regi

øb i Region MidtjyllandIndkøb i Region Mid

ion MidtjyllandIndkøb i Region Midtjylland

idtjylland • Indkøb i Region Midtjylland • Indk

Indkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Regi

øb i Region MidtjyllandIndkøb i Region Mid

ion MidtjyllandIndkøb i Region Midtjylland

idtjylland • Indkøb i Region Midtjylland • Indk

• I dk b i R i Midtj ll d • I dk b i R i

3


Indkøb i Region Midtjylland

idtjylland • Indkøb i Region Midtjylland • Indk

nd • Indkøb

Fælles indkøbsi

og

Region

logistikafdeling

MidtjyllandIndkøb i Reg

dkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Region M

Mængden af varer og tjenesteydelser,

der forbruges i Region Midtjylland har

egion MidtjyllandIndkøb i Region Midtjyllandd

et omfang, hvor der er driftsmæssige

og økonomiske fordele ved at købe

idtjylland • Indkøb i Region Midtjylland • Indk

samlet ind. Som offentlig indkøber er

Region Midtjylland samtidig underlagt

nd • Indkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Reg

EU’s udbudsregler, hvilket medfører

dkøb

en

i

række

Region

tekniske og

Midtjylland

proceduremæssige

krav. Alle udbud og indkøb gen-

Indkøb i Region M

egion nemføres Midtjylland derfor i en fælles • indkøbs- Indkøb i Region Midtjyllandd

og logistikafdeling, som er placeret i

idtjylland Regionshuset • Århus. Indkøb i Region Midtjylland • Indk

nd • Indkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Reg

dkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Region M

egion MidtjyllandIndkøb i Region Midtjyllandd

idtjylland • Indkøb i Region Midtjylland • Indk

nd • Indkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Reg

Region Midtjylland ønsker at købe varer

dkøb og i tjenesteydelser Region på de Midtjylland bedst tænkelige • Indkøb i Region M

betingelser. Der er derfor oprettet en fælles

egion indkøbs- Midtjylland og logistikafdeling, som betjener • Indkøb i Region Midtjyllandd

hele regionen. Indkøb og Logistik er placeret i

idtjylland

Regionshuset Århus,

Indkøb

hvor cirka 25 medarbejdere

har deres gang. Afdelingen er samtidig

i Region Midtjylland • Indk

nd • Indkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Reg

ansvarlig for depoterne på en del af hospitalerne,

hvor yderligere godt 35 personer er ansat.

dkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Region M

i Midtj ll d • I dk b i R i Midtj ll d

4


Indkøb i Region Midtjylland

øb i Region Midtjylland • Mid

ion

Du

Midtjylland

bestiller selv dine varer

Indkøb

Juridisk

i Region

sparringspartner

Midtjylland

og rådgiver

idtjylland • Indkøb i Region Midtjylland • Indk

Indkøb og Logistik er ikke involveret Indkøb og Logistik har en særlig

i den daglige bestilling af varer og opgave i at rådgive og vejlede i udbudsjuridiske

spørgsmål. Til formålet

Indkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Regi

tjenesteydelser. Afdelingens primære

opgave består i at gennemføre udbud har afdelingen egne jurister med

øb i Region MidtjyllandIndkøb i Region Mid

og indgå aftaler. Når det er sket, udbyder

afdelingen varer og tjenesteydel-

står til rådighed for alle i regionen.

særlig indsigt i udbud og indkøb, som

ion MidtjyllandIndkøb i Region Midtjylland

ser i et on-line indkøbskatalog og gennem

elektroniske

Det gælder ved køb af traditionelle

idtjylland •

indkøbssystemer.

Indkøb i Region

varer, men

Midtjylland

også i forbindelse med

• Indk

Systemerne indeholder leverandør- udbud og indkøb af særlige ydelser

• og Indkøb produktoversigter i Region med specifikationer,

priser, kontaktoplysninger m.v. anlægsprojekter. I den forbindelse

Midtjylland og produkter – heriblandt • Indkøb bygge- og i Regi

øb Dermed i Region kan lokale Midtjylland indkøbere nemt få rådgiver • Indkøb og Logistik i Region regionens Mid

overblik over varer og tjenesteydelser, ansvarlige, og bistår med indsigt i

ion og bestille Midtjylland til eget forbrug. • Indkøb gældende i Region lovgivning. Midtjylland

idtjylland • Indkøb i Region Midtjylland • Indk

Indkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Regi

øb i Region MidtjyllandIndkøb i Region Mid

ion MidtjyllandIndkøb i Region Midtjylland

idtjylland • Indkøb i Region Midtjylland • Indk

Indkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Regi

øb i Region MidtjyllandIndkøb i Region Mid

ion MidtjyllandIndkøb i Region Midtjylland

idtjylland • Indkøb i Region Midtjylland • Indk

• I dk b i R i Midtj ll d • I dk b i R i

5


Indkøb i Region Midtjylland

idtjylland • Indkøb i Region Midtjylland • Indk

nd • Indkøb

Involvering af brugere

i Region Midtjylland

Fremtidige indkøb


sker

Indkøb

via e-handel

i Reg

dkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Region M

Indkøb og Logistik har indsigt i at Hospitalerne har i dag mulighed for

tilrettelægge og gennemføre udbud. at bestille varer via et indkøbs- og

egion MidtjyllandIndkøb i Region Midtjyllandd

Afdelingen har af gode grunde ikke viden

om de enkelte produkter og ydeltaler,

institutioner og administrative

logistiksystem (ILS). I 2008 får hospi-

idtjylland • Indkøb i Region Midtjylland • Indk

ser. Alle udbud og indkøb finder derfor enheder mulighed for at bestille og

sted ved, at inddrage brugere og fagpersoner

i størst muligt omfang. Der et nyt indkøbs- og logistikmodul (ILM),

købe via e-handel. Fundamentet bliver

nd • Indkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Reg

dkøb

nedsættes

i Region

altid brugergrupper,

Midtjylland

som som


Region

Indkøb

Midtjylland

i

arbejder

Region

på at

M

bidrager med ekspertviden, og som indføre. E-handel er foreløbigt indført

egion kvalificerer Midtjylland udbudet gennem • kravspecifikationer

m.v. Brugergrupperne har Viborg, og i foråret 2008 indføres det

Indkøb som i pilotprojekt RegionRegionshospitalet Midtjyllandd

idtjylland beslutningskompetence, • Indkøb og kan i på Region på Århus Midtjylland Universitetshospital, Skejby. • Indk

baggrund af gennemført udbud vælge E-handel – eller ”E-login”, som projektet

kaldes – er et • omfattende Indkøb foran-

i Reg

dringsprojekt, der involverer brugere

nd • leverandører Indkøb og i produkter. Region Midtjylland

dkøb i Region Midtjylland på mange • Indkøb niveauer, og i som Region kæder

M

en række edb-systemer sammen i én

egion MidtjyllandIndkøb fælles i løsning. Region Alt sammen Midtjylland

med det d

formål at optimere indkøbs- og logistikfunktionen,

Midtjylland og dermed gøre det • Indk

nemmere at være bruger og bestiller

idtjylland • Indkøb i Region

nd • Indkøb i Region Midtjylland af varer og tjenesteydelser. • Indkøb i Reg

dkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Region M

egion MidtjyllandIndkøb i Region Midtjyllandd

Det skal være nemt og overskueligt at bestille

idtjylland • Indkøb i Region

varer

Midtjylland

i Region Midtjylland – og det skal


være

Indk

muligt at få øjeblikkelig hjælp.

nd • Indkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Reg

Indkøb og Logistik har derfor oprettet en

servicedesk, som er klar til at rådgive om køb af

dkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Region M

varer og tjenesteydelser.

i Midtj ll d • I dk b i R i Midtj ll d

6


Indkøb i Region Midtjylland

øb i Region Midtjylland • Mid

ion

Hjælpen

Midtjylland

er nær

Indkøb i i Region Midtjylland

idtjylland • Indkøb i Region Midtjylland • Indk

Indkøb og Logistik arbejder hele tiden

på, at gøre det nemt og overskueligt

Indkøb i Region Midtjylland Indkøb og • • Logistik

Indkøb i Regi

at bestille varer og tjenesteydelser.

SERVICEDESK

Som en del af denne målsætning er

øb i Region Midtjylland d • Indkøb i i Region Mid

der oprettet en servicedesk, som alle - hjælp til dig og dine indkøb…

i regionen kan kontakte. Det gælder,

ion MidtjyllandIndkøb i i Region

tlf. 87 28 57

Midtjylland

20

hvis du har spørgsmål om bestilling

idtjylland

af varer, ønsker


mulighed

Indkøb

for at købe

i Region Midtjylland • Indk

nye produkter, har brug for vejledning

• til Indkøb det interne indkøbskatalog i Region eller Midtjylland de • Indkøb i Regi

elektroniske indkøbssystemer m.v.

øb Du i er Region også velkommen Midtjylland til at kontakte • Indkøb i Region Mid

servicedesken med generelle spørgsmål

Midtjylland om fællesaftaler på indkøbsom-

Indkøb i Region Midtjylland

ion

rådet, eller hvis du har brug for hjælp

idtjylland til særlige udbud • eller Indkøb af specielle i Region Midtjylland • Indk

varer m.v.

Indkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Regi

øb i Region MidtjyllandIndkøb i Region Mid

ion MidtjyllandIndkøb i Region Midtjylland

idtjylland • Indkøb i Region Midtjylland • Indk

Indkøb i Region MidtjyllandIndkøb i Regi

øb i Region MidtjyllandIndkøb i Region Mid

ion MidtjyllandIndkøb i Region Midtjylland

idtjylland • Indkøb i Region Midtjylland • Indk

• I dk b i R i Midtj ll d • I dk b i R i

7


dkøb i Region Midtjylland • Ind

Indkøb og Logistik er online

gion Servicedesken Midtjylland er bemandet og klar til • Indkøb i Reg

at hjælpe på alle hverdage fra klokken

8.30 til 15.00. Uden for dette tidsrum

idtjyll

finder jylland du hjælp på www.indkoeb. • Indkøb i Region

Mi

rm.dk, hvor der blandt andet ligger

en beskrivelse, som fortæller hvordan

d •

du bruger

Indkøb

det interne indkøbskatalog,

i Region Midtjyllandd

og hvordan, der bestilles varer via

indkøbs- og logistiksystemet. Det er

dkøb

i Region Midtjylland land •

Ind

også muligt at anmode om oprettelse

af nye varer eller tjenesteydelser, ligesom

du blandt andet har mulighed for

gion MidtjyllandIndkøb i Reg

at oprette et personligt indkøbskatalog

med de varer, du oftest bestiller.

idtjylland • Indkøb i

Region nM

Mi

d • Indkøb i Region Midtjylland

d

dkøb i Region

Midtjylland d•

Ind

gion Midtjylland

• Ind

dkøb biRg

Reg

1. udgave, 1. oplag

idtjylland ”Værd af vide om indkøb i Region • Midtjyl-

In

ndkøb i Region

Mi

land” – er udgivet september 2007 af Region

Midtjylland (Indkøb og Logi stik) og distribueret

d • i antal til regionens hospitaler, b institutioner i Rog

Midtjylland

d

administrative enheder. Yderligere eksemplarer

kan bestilles på telefon 87 28 57 20.

dkøb i Region Midtjylland

• Ind

Grafisk Service 980-07-033

Regionshuset Århus

Olof Palmes Allé 15

8200 Århus N

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!