Juridiske kurser juni-december 2014

mrichardt

Kurser for advokater og jurister

WWW.JUC.DK

JUC Juridiske kurser Nr. 04 Juni 2014

Juridiske kurser

JUNI - DECEMBER 2014


Rekruttering af advokater

med eller uden kundeportefølje

– og mange nye kurser!

Morten Richardt

Development

Manager

E-mail: mri@juc.dk

Direkte: 27 12 75 65

JUC tilbyder nu rekrutteringsforløb, hvor et erfarent og engageret team finder

kompetente juridiske kandidater til netop din virksomhed eller advokatkontor.

Fokusområdet for JUC Search & Selection er advokater med eller uden

kundeportefølje. Parallelt forestår vi det helt rigtige outplacementforløb for

medarbejdere, som skal videre til et nyt arbejdssted. Læs mere på næste side.

I kataloget finder du også et væld af nye kurser, genopsætninger af ellers

udsolgte kurser og de kendte og populære kvalitetskurser fra JUC – du kan

danne dig et hurtigt overblik i indholdsfortegnelsen. Hvis du gerne vil se, hvad

dine kollegaer vælger, kan du på side 59 se de mest søgte kurser lige nu. Det

er en god idé at sikre sig en plads med det samme, da der er stor søgning til

disse kurser.

Mange advokater er bestyrelsesmedlemmer, eller ønsker at være det. På JUCs

netværk i bestyrelsesarbejde bevæger du dig blandt landets dygtigste og

mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer

og problemstillinger. Læs mere på side 8.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Med venlig hilsen

Morten Richardt


Nyhed!

JUC introducerer

kvalitetsrekruttering

og outplacement

for advokatbranchen!

Rekruttering med JUC

Search & Selection

Som ansvarsbevidst rekrutteringspartner tilbyder JUC nu forløb, hvor et erfarent og engageret team

finder kompetente juridiske kandidater til netop din virksomhed! Parallelt forestår vi det helt rigtige outplacementforløb

for medarbejdere, som skal videre til et nyt arbejdssted.

Faglighed i top

JUC har i samarbejde med Torben Rønsov udviklet JUC Search & Selection. Torben har solid erfaring fra

rekrutteringsbranchen og har sin daglige gang som Adm. Direktør ved Amalie Search & Selection. JUC

Search & Selection funderes i JUCs professionelle ånd, men ligeledes på rekrutteringsbranchens ‘must

have’-værdier: Troværdighed, Loyalitet, Fortrolighed og Forretningsetik.

Det rigtige match

Gennem personlig rådgivning, grundige interviews, anerkendte tests, referencetagning og matching tilbyder

JUC processer til rekruttering og outplacement. Fokus for JUC Search & Selection er advokater med

eller uden kundeportefølje.

JUC Search & Selection har to primære fokusområder:

Search & Selection

Med JUC Search & Selection som samarbejdspartner

inden for executive search &

selection tilrettelægges forløb, hvor markedet

afsøges grundigt, og hvor den ideelle

kandidat indstilles. Ved identificeret behov

udarbejdes tillige en virksomhedsspecifik

medie- og annonceringsplan.

Outplacement

JUC Search & Selection er den naturlige

sparringspartner for både advokatkontoret,

virksomheder og for den opsagte medarbejder.

Vi sikrer markedets mest effektive

proces for opsagte medarbejdere, som gennem

outplacementforløbet tillige opkvali

ficeres via JUCs efteruddannelsesprogram

Læs mere på www.jucsearchselection.dk eller kontakt CEO Lars Fogtmann på 28 87 04 12

eller lf@juc.dk

5


Indhold Tilmeld dig på www.juc.dk

KURSUS DATO NOTE SIDE

JUC Netværksoversigt 2014 7

Netværk i bestyrelsesarbejde 8

Ansættelses– og arbejdsret

Ansættelsesret – grundkursus over to dage 17+18/06/14 9

Direktørens ansættelsesforhold 24/06/14 10

Funktionæransættelser i praksis 08/10/14 Nyhed 11

Passivitet 11/09/14 Ekstra 12

Sygdom og handicap 23/09/14 Nyhed 13

Sygedagpenge og refusion – ny sygedagpengemodel d. 1 juli 2014 08/09/14 Nyhed 14

Vikarloven 24/09/14 Nyhed 15

Erhvervs- og selskabsret, bank- og finansieringsret samt bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesansvar 30/09/14 16

Boligfinansiering – navigation mellem låneprodukter 07/10/14 Nyhed 32

Drafting Contracts in Modern Legal English 27/10/14 17

M&A for specialister 18/11/14 Nyhed 18

M&A-processen fra start til slut – med fokus på ”deal-making” 29/10/14 19

Nyt om erhvervs- og selskabslovgivning 13/11/14 Nyhed 20

Passivitet 11/09/14 Ekstra 12

Pengeinstitutters rådgivningsansvar 23/10/14 21

Selskabsret – grundkursus 02+03/12/14 22

Selskabsret for specialister 03/11/14 Nyhed 23

Værdiansættelse af virksomheder over 2 dage 09+10/09/14 24

Wind Power – kontrakter og transaktioner 29/09/14 25

EU–ret, konkurrenceret og udbudsret

OPP – bryd barrieren og få del i OPP-gevinsterne 20/06/14 26

Praktisk udbudsret 20/11/14 Nyhed 27

Sociale klausuler - inden for entreprise, udbud og kommunalret 23/09/14 28

Familie– og arveret

Ægtefællers ctr. samboendes formueforhold 30/10/14 Nyhed 29


KURSUS DATO NOTE SIDE

Fast ejendom, byggeri og lejeret

Advokatansvarsfejl – med fokus på handel med fast ejendom 23/10/14 Nyhed 31

Boligfinansiering – navigation mellem låneprodukter 07/10/14 32

Byggeriets forsikringer 04/09/14 Nyhed 33

Erhvervslejeret – de mest aktuelle emner 23/06/14 34

Garantier i entrepriseretten 27/10/14 Nyhed 35

Graveskader og ledningsret 28/08/14 Nyhed 36

Passivitet 11/09/14 Ekstra 12

Sociale klausuler – inden for entrepriseret, udbud og kommunalret 23/09/14 28

Forsikrings– og erstatningsret

Byggeriets forsikringer 04/09/14 Nyhed 33

Erstatningsretlig håndtering af nakke- og ryglidelser 27/10/14 Nyhed 37

Forsikringsret – grundkursus 06+07/10/14 Nyhed 38

Passivitet 11/09/14 Ekstra 12

Speditør- og fragtførerforsikringer – muligheder og faldgruber 29/10/14 Nyhed 39

Immaterialret, IT ret, databeskyttelsesret, markedsføringsret og sportsret

Den nye forbrugeraftalelov 13/06/14 Nyhed 40

Grænseoverskridende markedsføring 21/11/14 Nyhed 41

Immaterialrettens 10 mest akutuelle emner 11/11/14 Nyhed 42

Indgreb mod ulovlige aktiviteter på udenlandske hjemmesider 25/11/14 Nyhed 43

Musikrettigheder 21/10/14 Nyhed 44

Persondataloven 29/09/14 45

Produktansvar – med nyeste tendenser og retspraksis 28/10/14 Nyhed 46

Insolvens, rekonstruktion og tvangsinddrivelser

Inkasso og fogedret – grundlæggende 03/12/14 47

Inkasso og fogedret – specialister 06/11/14 Nyhed 48

Passivitet 11/09/14 Ekstra 12

FU

Du kan for hvert kursus se, om kurset udbydes via fjernundervisning (FU) og tilmelde dig på juc.dk


Indhold Tilmeld dig på www.juc.dk

KURSUS DATO NOTE SIDE

Ledelse, kommunikation, forhandling og personlig udvikling

Sådan bliver du effektiv! 02+09/09/14 49

Miljø-, energi- og landbrugsret

Aktindsigt i miljøoplysninger 12/11/14 Nyhed 50

Passivitet 11/09/14 Ekstra 12

Wind Power – kontrakter og transaktioner 29/09/14 25

Offentlig ret, kommunalret og forvaltningsret

Få succes i sager for eller mod offentlige myndigheder 13/11/14 Nyhed 51

Kontanthjælpsreformen – håndtering af reformen i praksis 12/09/14 Nyhed 52

Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner 17/06/14 53

Sociale klausuler – inden for entreprise, udbud og kommunalret 23/09/14 28

Tavshedspligt og åbenhed i børnesager 12/09/14 Nyhed 54

Strafferet og straffeproces

Kursmanipulation – regler, retspraksis og compliance 16/06/14 55

Nyheder inden for strafferet og straffeproces (Aarhus) 15/12/14 Nyhed 56

Nyheder inden for strafferet og straffeproces (København) 17/12/14 Nyhed 56

Passivitet 11/09/14 Ekstra 12

Transport, søret og shipping

Passivitet 11/09/14 Ekstra 12

Speditør- og fragtførerforsikringer – muligheder og faldgruber 29/10/14 Nyhed 39

Transportret, spedition og logistik 20/06/14 57

Voldgiftsret, procesret og procedure

Få solgt dit budskab i by- og landsret Flere Ekstra 58

Få succes i sager for eller mod offentlige myndigheder 13/11/14 Nyhed 51

8

Du kan for hvert kursus se, om kurset udbydes via fjernundervisning (FU) og tilmelde dig på juc.dk.

FU


Meld dig til JUC Netværk

Hold dig løbende fagligt opdateret og udbyg dit professionelle netværk! Tilgangen er, at netværket i højere

grad end traditionel undervisning skal være et sted, hvor deltagerne mødes, udveksler erfaringer, får input til

juridiske og professionelle udfordringer og kan møde andre aktører på området.

Se mødedatoer og andre oplysninger på www.juc.dk eller få en uforpligtende samtale med en af vores

erfarne netværkskonsulenter på telefon 28 87 68 16.

JUC Netværksoversigt 2014

KØBENHAVN

ANSÆTTELSESRET

Morten Langer

Finn Lænkholm

ARVE- OG

FAMILIEFORMUERET

Maryla Rytter Wróblewski

Rasmus Feldthusen

Johan Hartmann Stæger

BESTYRELSESARBEJDE

Thomas Folmann

Michael Christiani Havemann

ENERGI OG FORSYNING

Rikke Søgaard Berth

Anders Stubbe Arndal

ENTREPRISE OG BYGGERI

Niels Søby

Jens Hjortskov

Simon Heising

Per Helwigh

Kasper Mortensen

ERSTATNING, ANSVAR OG

FORSIKRING UDSOLGT!

Søren Lundsgaard

Lars Bo Langsted

ERHVERVSLEJERET

UDSOLGT!

Leif Djuurhus

ERHVERVS- OG

SELSKABSRET

Peter M. Andersen

Søren F. Hansen

EU UDBUD

Thomas Ryhl

FAST EJENDOM

Kristian Dreyer

Henrik Høpner

H.P. Rosenmeier

INSOLVENSRET (KBH/HOR)

Carsten Ceutz

Kim Sommer Jensen

LEJERET

Allan Thomsen

M&A

Christian Lundgren

MARKEDSFØRINGSRET

Henrik Øe

Frank Bøggild

OFFENTLIG RET,

KOMMUNALRET OG

FORVALTNINGSRET

UDSOLGT!

Anders Valentiner-Branth

Sune Fugleholm

PERSONDATARET

PRINCIPBASERET CSR

NYHED!

Sune Skadegaard Thorsen

SPORT OG ENTERTAINMENT

Jens Bertel Rasmussen

Martin Dahl Pedersen

STRAFFERET

UDSOLGT!

Thomas Rørdam

TRANSPORT OG SHIPPING

Henrik Thal Jantzen

Morten Schou Kierulff

Morten Ligaard

AARHUS

ENTREPRISERET

Holger Schöer

ERHVERVS- OG

SELSKABSRET

Peter M. Andersen

Søren F. Hansen

MARKEDSFØRINGSRET

NYHED!

Henrik Øe

Frank Bøggild

OFFENTLIG RET,

KOMMUNALRET OG

FORVALTNINGSRET

NYHED!

Anders Valentiner-Branth

STRAFFERET

Thomas Rørdam

HORSENS

LANDBRUGSRET

Jens Evald

Uffe Balle

”Når jeg sidder med faglige udfordringer,

er det rart at få input og

sparring fra ligesindede på JUC Netværk”

Ole Eske Bruun, partner,

Bech-Bruun

”Jeg er med i netværket, fordi der

sidder kloge hoveder, som jeg kan

vende aktuelle emner med. Det giver

mig bl.a. input, som jeg kan bruge

om relevant praksis.”

Frederik Barfod, senior advokat, MAQS

9


JUC XXXXXXXXXXX

Netværk i bestyrelsesarbejde

20 7

LEKTIONER

Tid og sted

9. Dag maj 1 2014 kl. 09.30-16.00

JUC, 20. august Bredgade 2014 34kl. 13:30-18.00

1260 København K

Dag 2

8. oktober 2014 kl. 13:30-18.00

Undervisere

• Dag XXXXX 3

• 15. XXXXX januar 2015 kl. 13:30-18.00

• XXXXX

Dag 4

16. april 2015 kl. 13:30-18.00

Alle gange på

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Netværksledere

• Thomas Folmann, bestyrelsesmedlem

og tidligere adm. direkfør for Carl F

• Michael Christiani Havemann, advokat

og partner, Brix Jensen Havemann

Advokataktieselskab

Indhold

I netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste

og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau

behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne

står for en del af indholdet på netværket.

Derudover er der indlæg fra både netværksdeltagere

og eksterne indlægsholdere. Du har som medlem

mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via

valg af temaer og indlægsholdere.

Eksempler på emner der kan drøftes på møderne:

• Bestyrelsesarbejde i insolvente selskaber

• Bestyrelsens og direktonens evaluering

• Good governance og complianceregler med

ekstern indlægsholder

Juridiske rammer og opdateringer

• Værdiansættelse

• Ansvaret for bestyrelsesmedlemmer

• Forsikring af bestyrelsesansvaret

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et

relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte

aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor

bestyrelsesarbejde, udveksle erfaringer, udvikle ny

viden og generelt skabe kontakt blandt personer, der

i deres daglige virke beskæftiger sig med bestyrelsesarbejde.

Tilmeld dig på

www.juc.dk

Pris

Kr. 16.950 ekskl. moms

8


Ansættelsesret - grundkursus over 2 dage

XXXXX

Indhold

Med dette kursus får du en grundig indføring i ansættelsesrettens

væsentligste regler og problemstillinger.

Kurset gennemgår blandt andet den grundlæggende

lovgivning og de særlige forhold, man skal være

opmærksom på i forbindelse med ansættelse af en

medarbejder, under ansættelsen og i forbindelse med

opsigelse eller bortvisning.

Indholdet på dag 1 er bl.a.:

• Introduktion til ansættelsesrettens regler

• Aktører inden for ansættelsesretten

• Hvilke forhold skal man være opmærksom på i

forbindelse med ansættelse af en medarbejder?

• Hvilke krav stilles der til ansættelseskontrakten?

• Hvilke rettigheder og pligter har medarbejderen

og arbejdsgiveren under ansættelsesforholdet?

Indholdet på dag 2 er bl.a.:

• Håndtering af problemer i ansættelsesforholdet

• Hvorledes kan arbejdsgiver gennemføre ændringer

i ansættelsesforholdene?

• Hvordan ophører ansættelsesforholdet?

• Diskriminationslovgivningen

• Gennemgang af hyppige opsigelsesbegrundelser

Målgruppe

Kurset henvender sig særligt til personer, der beskæftiger

sig med ansættelsesretlige problemstillinger, herunder

jurister, advokater, arbejdsgivere, organisationsansatte,

tillidsrepræsentanter og HR-medarbejdere.

Pris

Kr. 9.995 ekskl. moms

Tid og sted

Dag 1

14

LEKTIONER

17. juni 2014 kl. 9.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Dag 2

18. juni 2014 kl. 9.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Underviser

• Anne Marie Abrahamson, advokat og

partner Mazanti-Andersen, Korsø Jensen

& Partnere

Tilmeld dig på

www.juc.dk

9


Direktørens ansættelsesforhold

FU

4

Tid og sted

LEKTIONER

24. juni 2014 kl. 9.30-13.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Udbydes også som fjernundervisning.

Indhold

Direktørens ansættelsesforhold er kun i meget begrænset

omfang lovreguleret. Under kurset vil vi forholde

os til de generelle regler, men i øvrigt fokusere

på den aftalebaserede regulering af ansættelsesforholdet.

Vi vil særligt kigge på direktørkontrakten og de

forhold, man skal overveje i forbindelse med denne.

Vi vil desuden se på aflønningsformer og forskellige

klausultyper. Vi vil tillige diskutere forskellige konkrete

formuleringer af nogle af de mere interessante bestemmelser

i direktørkontrakten.

Underviser

• Morten Langer, advokat og partner,

Norrbom Vinding

Tilmeld dig på

www.juc.dk

Indholdet på kurset er bl.a.:

• Hvem er egentlig direktør?

• Hvilke regler gælder der for kompetencefordelingen

mellem f.eks. direktøren og bestyrelsen?

• Hvilke lovregler gælder der i øvrigt for direktøren?

• Hvilke punkter skal man huske at forholde sig til i

en direktørkontrakt? Og hvad er ”normen”?

• Hvad er normalt i relation til opsigelsesvarsler og

opsigelsesbeskyttelse?

• Change of control-bestemmelser – sådan skal de

udformes

Målgruppe

Alle, der medvirker til forhandling eller anden håndtering

af en direktørs ansættelsesforhold, herunder

virksomhedsejere, bestyrelsesmedlemmer, HR-medarbejdere

på et vist niveau samt naturligvis direktører.

Også personer, der rådgiver de direkte involverede, vil

kunne have betydelig gavn af kurset.

Pris

Kr. 3.500 ekskl. moms

10


Funktionæransættelser i praksis XXXXX

NYHED

Indhold

Kurset fokuserer på den praktiske håndtering af

funktionæransættelser- og ansættelsesaftaler og har

specielt fokus på udviklingen i retspraksis de sidste 3-4

år. Kurset har et indhold, der er praktisk anvendeligt

og samler op på, hvad der er god rådgivning ift. funktionærer

og lovens bestemmelser. Der aflives gængse

myter, og det gennemgås, hvordan problematiske

sager løses bedst muligt. Gennem underviserens

virke som advokat og forfatter inden for området, får

du adgang til en unik erfaring, og denne omsættes

på kurset i praksis til en opsamling af rådgivning ved

funktionæransættelser.

Emner er bl.a.

• Færdigheder til at omsætte juraen til praktisk

anvendelige redskaber og kunne tage stilling til,

om der er andre ting, man skal have folk til at få

styr på

• Stryringsværktøjer/ barometer. Faresignaler og

faldgruber før sygdom – negativitetsspiral, hvornår

kan vi bortvise en medarbejder der kommer

for sent

• De mest stillede spørgsmål og faldgruber i

praksis

Se flere emner på www.juc.dk

Målgruppe

Personer, der arbejder med HR- i små og mellemstore

virksomheder. HR medarbejderen, der har viden om

HR samt advokater ,der fra tid til anden støder på

funktionærsager samt bestyrelsesadvokater, som har

afskedigelser som arbejdsområde.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

LEKTIONER

7

Tid og sted

28. oktober marts (afholdt) 2014 kl. 9.30-16.00

14. JUC, maj Bredgade 34

30. 1260 august København K

22. oktober

Alle møder kl. 13.30 – 18.00

Underviser

LEKTIONER

Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge

31-33, • Henrik 1780 Karl København Nielsen, advokat V , Koch /

Christensen

Ved tilmelding efter netværkets opstart

gives forholdsmæssigt reduceret pris.

Vælger du at medkøbe ”Fuktionærloven med

komentarer” (2013) af Henrik Karl Nielsen

er prisen for kurset kr. 5.780 ekskl. moms.

Oplys dette ved tilmelding. Bogen udleveres

på kurset.

Tilmeld dig på

www.juc.dk

11


Passivitet

EKSTRA Ekstra

4

LEKTIONER

Indhold

Vi udbyder nu et ekstra kursus i retsfortabende passivitet

efter, at det første efter kort tid blev fuldtegnet.

Tid og sted

11. september 2014 kl. 13.00-16.30

JUC, Bredgade 34

1260 København

Underviser

• Jens Ravnkilde, forh. advokat,

dr. phil.

Vælger du at medkøbe ”Passivitet” (2013) af

Jens Ravnkilde er prisen for kurset kr. 4.095

ekskl. moms. Oplys dette ved tilmelding.

Tilmeld dig på

www.juc.dk

Passivitet indebærer rettigheders bortfald og er derfor

beslægtet med forældelse. Ligesom forældelse er

passivitet et ubehageligt emne, fordi retstabet som

hovedregel er et selvskabt problem og udtryk for, at

rettighedens indehaver eller hans advokat har dummet

sig.

Passivitet er imidlertid vanskeligere at sætte sig ind i

end forældelse, fordi der ikke er nogen lovgivning at

holde sig til. Advokater har tydeligt nok ikke ressourcerne

til at få overblik over den særdeles omfattende

retspraksis, som ofte efterlader det indtryk, at rettigheden

fortabes, uden at taberen ved hvorfor.

Nogle afgørende emner for kurset er:

• De to veje til retstabet: ulovbestemt reklamationspligt

og stiltiende frafald

• Den passives muligheder for at tage til genmæle

over for et anbringende om passivitet

• Advokatens muligheder for at holde en rettighed

i live

Målgruppe

Kursets formål er både offensivt og defensivt: dels at

optimere deltagernes muligheder for at gennemføre

et passivitetsangreb og dels at lære dem at beherske

de argumenter der kan føre til, at rettigheder overlever

angrebet.

Pris

Kr. 3.500 ekskl. moms

12


Sygdom og handicap

NYHED

Indhold

Sygdom og handicap ift. forskelsbehandlingsloven er

er et ansættelsesretlige emne, hvor der er et tiltagende

fokus. Ikke mindst set i lyset af EU-domstolens dom

af 11. april 2013 i Ring og Werge-sagerne samt Sø- og

Handelsrettens konkrete stillingtagen i disse sager ved

dom af 31. januar 2014.

På kurset får du en solid indsigt i de praktiske faldgruber,

der er opstået efter de nye domme, og du bliver

klædt på til at varetage den praktiske håndtering af

sager om langtidssygemelding og handicap.

Der sættes fokus på de seneste tendenser fra

Ligebehandlingsnævnet, så du får det nødvendige

overblik.

4

LEKTIONER

Tid • og sted

23. september 2014 kl. 09.30-13.00

JUC, Bredgade 34

1260 København

Underviser

• Tina Brøgger Sørensen, advokat og partner,

Kromann Reumert

Emner er bl.a.:

• Overblik over aktulle forskel- og ligebehandlingssager

samt ny retspraksis

• Afgrænsning af sygdom og handicap, 120-dages

reglen m.v.

• Funktionsnedsættelser

• Kompensationsforanstaltninger af arbejdsopgaverog

arbejdstid

• De nødvendige forholdsregler og best-practice

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater, jurister, organisationsansatte

og andre praktikere, herunder HRmedarbejdere,

der jævnligt beskæftiger sig med det

ansættelsesretlige område.

Pris

Kr. 3.500 ekskl. moms

Tilmeld dig på

www.juc.dk

13


Sygedagpenge og refusion – ny model pr. 1. juli

NYHED

Tid og sted

4

LEKTIONER

8. september 2014 kl. 09.30-13.00

JUC, Bredgade 34

1260 København

Underviser

• Charlotte Vester, underdirektør og ansættelsesretschef

i Dansk Erhverv

Indhold

Reglerne om sygedagpenge og refusion spiller en

stor rolle for de fleste virksomheder og dermed

også deres rådgivere. På kurset får du en grundig

gennemgang af reglerne, naturligvis med særlig

fokus på de omfattende ændringer af sygedagpengeloven,

som træder i kraft den 1. juli 2014.

Der indføres en ny sygedagpengemodel med nyt

beskæftigelseskrav, nye beregningsregler, fjernelse

af varighedsbegrænsninger mod risiko for en

lavere ydelse og refusion efter 5 måneder.

Herudover gennemgår vi bl.a.:

• Sygedagpenge fra arbejdsgiver eller kommune

• Arbejdsgiverens ret til refusion

• Medarbejderens manglende deltagelse i kommunens

opfølgning

• Lægeerklæringer og sygefraværssamtaler

• Det nye fast track system for anmeldelse af

sygdom

• Sygedagpenge og ferie

Tilmeld dig på

www.juc.dk

Reglerne bliver gennemgået med en praktisk

indgangsvinkel og med en masse eksempler fra

hverdagen og retspraksis. Der vil blive rig lejlighed

til at stille spørgsmål.

Målgruppe

Kurset henvender sig særligt til advokater, jurister,

organisationsansatte og andre praktikere, herunder

HR-medarbejdere, der jævnligt beskæftiger sig med

sygedagpenge og refusion.

Pris

Kr. 3.500 ekskl. moms

14


Vikarloven

NYHED

Indhold

Kurset fokuserer på en række ansættelsesretlige problemstilliger,

der knytter sig til udsendelse og brug af

vikarer fra vikarbureauer.

Trepartsforholdet mellem vikarbureau-vikar, vikarbureau

og brugervirksomhed giver anledning til en

række særlige ansættelsesretlige problemstillinger.

Kurset går tæt på reglerne i vikarloven fra 2013, der

indebærer forpligtelser for både vikarbureau og brugervirksomhed.

Emnerne er bl.a.:

• Vikarlovens område

• Princippet om ligebehandling af vikaren

• Oplysningspligt overfor vikaren

• Successive vikariater

• Fravigelsesmuligheder, når vikarbureauet har

overenskomst

• Jobformidlingshonorar og -klausuler

• Vikarens adgang til information samt kollektive

faciliteter og goder hos brugervirksomheden

• Konsekvenser ved overtrædelse

Tid og sted

Underviser

7

LEKTIONER

24. september 2014 kl. 09.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

• Camilla Mondrup Topp, chefkonsulent

og advokat, Dansk Erhverv

Kurset behandler også en række tæt beslægtede

emner, bl.a.:

• Vikarens tilknytnings- og ansættelsesforhold hos

vikarbureauet, herunder kontrakt

• Ledelsesrettens anvendelse i trepartforholdet

Målgruppe

Advokater, jurister, organisationsansatte og praktikere

i øvrigt, der beskæftiger sig med vikarbureauer og/

eller brugervirksomheder, der anvender vikarer fra

vikarbureauer

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på

www.juc.dk

15


Bestyrelsesansvar

NYHED

Tid og sted

7

LEKTIONER

30. september 2014 kl. 09.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Underviser

• Lars Bo Langsted, professor, Juridisk

Institut, Aalborg Universitet

Indhold

Kurset centrerer sig om en række forskellige aspekter

af bestyrelsens arbejde og deraf flydende potentielle

ansvar med hovedvægten lagt på det erstatningsretlige

ansvar. Med afsæt i regelgrundlaget (primært

selskabsloven) og retspraksis belyses emner som

ansvaret i forskellige typer af selskaber/virksomhed,

vigtigheden af kommunikationen med revisor, culpastandarden

ved bestyrelsesansvaret, risikoen for at

ifalde strafansvar, f.eks. ved bestikkelse i udlandet, og

konkurrence- og værdipapirhandelsloven.

Indholdet på kurset er bl.a.:

• Bestyrelsens rolle og sammensætning

• Har den nye selskabslov skærpet den erstatningsretlige

ansvarsnorm?

• Risikerer bestyrelsesmedlemmer strafansvar ved

f.eks. bestikkelse i udlandet (betyder UK Bribery Act

noget i den forbindelse?)

• Krisevirksomheden

• Besvigelser og bestyrelsens rolle og ansvar i den

forbindelse

Tilmeld dig på

www.juc.dk

Se fuld kursusbeskrivelse online på www.juc.dk.

Målgruppe

Kursets målgruppe er primært advokater og bestyrelsesmedlemmer,

men også direktionsmedlemmer og

medarbejdere med ansvar for compliance, ligesom

jurister fra forsikringsbranchen inden for området med

fordel kan deltage.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

16


Drafting contracts – for experienced contractors

NYHED

Indhold

This one-day course is meant to help Scandinavian

lawyers draft better contracts at a very high level in

English. By the end of the course, the participants

should be able to recognise clumsily drafted terms

and confidently rewrite them into clear, simple English.

The course will cover:

• Modal verbs in contracts – choosing the right modal

verb to achieve the aim of the clause – and avoiding

the wrong one

• Vagueness and ambiguity – how to use vagueness,

and how to avoid ambiguity

• How to avoid clumsy legal jargon and write in plain,

clear English instead

• Drafting in the active voice, and the problems caused

by passive voice clauses

• Avoiding wordiness – saying what you want to say

as quickly as possible and not unnecessarily repeating

synonyms

• How poor drafting can weaken a clause, or possibly

even make it completely ineffective

• Typical mistakes made by Scandinavian contract

drafters

• Many exercises in the dying art of drafting terms

without the help of the office database (from your

head)

Målgruppe

The course is challenging, and participants should

already be comfortable with high-level English as used

in English contracts.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tid og sted

7

LEKTIONER

27. oktober 2014 kl. 09.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Underviser

• Kevin Harris, indehaver,

Acorn English Consultans

Tilmeld dig på

www.juc.dk

17


M&A – for specialister

NYHED

Tid og sted

7

LEKTIONER

18. november 2014 kl. 09.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Underviser

• Peter Michael Andersen,

advokat og partner, Bech-Bruun

• Repræsentant fra et corporate finance

firma

• Repræsentant fra et forsikringsselskab

Tilmeld dig på

www.juc.dk

Indhold

På kurset kommer vi i dybden med udvalgte og meget

relevante problemstillinger i forbindelse med M&Aprocesser.

Emnerne udsættes for en grundig gennemgang

med afsæt i teorien men med klar hovedvægt

på en praktisk vinkel, herunder ved inddragelse af en

række praktiske eksempler m.v.

Emner er bl.a.:

• Værdiansættelse af virksomheder - salgsmodning,

overvejelser, modeller, m.v.

• Prækontraktuelle aftaler (NDA, eksklusivitetsaftaler,

LOI m.v.) – muligheder og faldgruber

• Due diligence – sælgers loyale oplysningspligt

vs. købers undersøgelser, best practice/den

gode due diligence proces/rapport, sælger due

diligence

• Købesum(købesumssfastsættelse) – reguleringsmodeller,

Earn Out modeller, tvistløsningsmekanismer

m.v.

• Garantiforsikringer (W&I Insurance) – relevans,

anvendelse, modeller, priser, forhandlingstemaer,

forholdet til aftalen (SPA’en)

• Tendenser/markedspraksis i M&A-processer

• Andre udvalgte emner

Målgruppe

Virksomhedsjurister, advokater/advokatfuldmægtige

og andre, som har et kendskab til området/jævnligt

beskæftiger sig med virksomhedsoverdragelser/M&Aprocesser,

og som ønsker nærmere kendskab til de

udvalgte emner.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

18


M&A-processen fra start til slut – med fokus på ”deal-making”

NYHED

Indhold

Kurset giver en gennemgang af de overvejelser og

problemstillinger, som en typisk virksomhedsoverdragelse

giver anledning til fra start til slut. Underviserne

inddrager praktiske eksempler og forslag til løsninger

på diverse problemstillinger. Der medtages domme,

som er særlige egnede til at belyse retsstillingen for

diverse faldgruber.

Emnerne er bl.a.:

• Transaktionstyper og motivation for valg af type

• Aktie- og aktivoverdragelse

• Forløbet af en virksomhedsoverdragelse

• Auktionsprocesser

• De forskellige aktører: Rådgiverne, P/E fonde, industrielle,

corporate finance, banker m.v.

• Advokatens rolle i forberedelsen af en virksomhedsoverdragelse

• Indledende aftaler

• Købesum, herunder earn-out-mekanismer

• Værdiansættelse og forskellige metoder herfor

• Afdækning af mulige køberemner og kontakt til

disse

• Parternes risikoafdækning, herunder garantier,

friholdelser, due diligence m.v.

Tid og sted

7

LEKTIONER

29. oktober 2014 kl. 09.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Undervisere

• Karsten Pedersen, advokat og partner,

Rønne & Lundgren

• Christian Leroy, partner, Audon Partners

• Thomas Kræmer, advokat og partner,

Rønne & Lundgren

Målgruppe

Kurset henvender sig til praktiserende advokater

og virksomhedsjurister, der beskæftiger sig med

virksomhedsoverdragelser/M&A, herunder fusioner,

tilkøb/frasalg af aktiver, divisioner osv.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på

www.juc.dk

19


XXXXXXXXXXX

Nyt om erhvervs- og selskabslovgivning

NYHED

74

LEKTIONER

Tid og sted

9. 13. maj november 2014 kl. 2014 09.30-16.00 kl. 09.30-13.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Indhold

På kurset redegør underviseren for ny erhvervsregulering

og andre aktuelle erhvervsretlige emner med

afsæt i de temaer og spørgsmål, som har den største

praktiske relevans. Kurset går bl.a. tæt på den nye

lov om erhvervsdrivende fonde og redegør for ny

administrativ praksis fra Erhvervsstyrelsen i relation til

selskabsloven, ligesom andre aktuelle emner inden for

erhvervsretten tages op.

Undervisere

• Lars XXXXX Bunch, kontorchef, Erhvervsstyrelsen

XXXXX •

• XXXXX

Emner på kurset er bl.a.:

• Den nye lov om erhvervsdrivende fonde – få

forståelse for konsekvenserne af loven – og ikke

mindst den praktisk erfaring efter implementering

af loven

• Ny administrativ praksis fra Erhvervsstyrelsen i

relation til selskabsloven

• Reglerne om ejerregistret, hvorefter alle med besiddelser,

som udgør mindst 5 pct. skal registreres

i ejerregisteret hos Erhvervsstyrelsen.

• Andre aktuelle problemstillinger på det erhvervsretlige

område

Målgruppe

Advokater, revisorer og virksomhedsjurister, der

beskæftiger sig med erhvervsret, herunder selskabsret

og reguleringen for de erhvervsdrivende fonde.

Pris

Kr. 3.500 ekskl. moms

Tilmeld dig på

www.juc.dk

20


Pengeinstitutternes rådgivningsansvar XXXXX

Indhold

I kølvandet på den finansielle krise er der siden foråret

2009 ved Pengeinstitutankenævnet påkendt en række

sager om investeringsrådgivning m.v. Med udgangspunkt

i det efterhånden temmelig omfattende antal

afgørelser og de krav, der ifølge bekendtgørelserne

om god skik og om investorbeskyttelse stilles til de

finansielle virksomheder, belyser kurset juridiske

spørgsmål i forbindelse med pengeinstitutternes

kunderådgivning, herunder:

• De forpligtelser, der påhviler pengeinstitutterne

ved rådgivning af kunder

• Hvornår overtrædelse heraf kan udløse erstatningsansvar

• Bevismæssige og processuelle spørgsmål

• Hvor i hierarkiet et eventuelt ansvar kan placeres

• God rådgivningsskik i den finansielle sektor, herunder

betydningen af den nye lov om 1260 finansielle København K

rådgivere

LEKTIONER

Undervisere

• Bankrådgiveren – sælger eller kundens rådgiver?

• Culpa og offentligretlige regler om god • XXXXX skik m.v.

• Konsekvenserne af dårlig rådgivning, • herunder XXXXX

principperne for erstatningsfastsættelse • XXXXX

• Gruppesøgsmål – fordele og ulemper, foreløbige

erfaringer fra praksis

• Udvalgte rådgivningsområder, f.eks. om finansiering,

fast ejendom og værdipapirer

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere i banker og

sparekasser, advokater og andre, der beskæftiger sig

med ansvarsspørgsmål.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

NYHED

7

Tid og sted

LEKTIONER

28. 23. marts oktober (afholdt) 2014 kl. 09.30-16.00

14. JUC, maj Bredgade 34

30. 1260 august København K

22. oktober

Alle møder kl. 13.30 – 18.00

Undervisere

Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge

31-33, • Lars 1780 Bo Langsted, København professor, V Aalborg

Universitet

Ved • Henrik tilmelding Saugmandsgaard efter netværkets Øe, forbrugerombudsmand

forholdsmæssigt reduceret

opstart

gives pris.

Tilmeld dig på

www.juc.dk

21


Selskabsret grundkursus

Selskabsret – grundkursus

NYHED

Tid og sted

Dag 1

2. december 2014 kl. 09.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Dag 2

3. december 2014 kl. 09.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Undervisere

• Lars Bunch, kontorchef, Erhvervsstyrelsen

14

LEKTIONER

• Peter Michael Andersen, advokat og

partner, Bech-Bruun

Tilmeld dig på

www.juc.dk

Indhold

Kurset går helt tæt på de praktiske udfordringer, problemstillinger

og muligheder der gør, at du på to fulde

kursusdage får en solid og opdateret indføring i eller

brush-up på selskabsretten.

På kurset benyttes Blended Learning. Det betyder

f.eks., at du før kurset skal svare på et spørgeskema for

at konkretisere de problemstillinger, du ønsker fokus

på. Som en del af forløbet udleveres der desuden en

case med fokus på at skærpe din evne til at se faldgruber

og muligheder.

Emnerne er bl.a.:

• Oversigt over selskabslovgivningen og de forskellige

selskabsformer

• Kapitalselskaber

• Valg af selskabsform

• Seneste lovrevisioner, nyheder og praksis

• Ejeraftaler

• Andre selskabsformer end kapitalselskaber

• Omstruktureringer (omdannelser (VOL, FUSL og SL),

aktieombytninger, skattefri koncerntilskud)

• Udvalgte skatteproblemstillinger

Se flere emner online på www.juc.dk

Målgruppe

Advokater, advokatfuldmægtige og andre, der ønsker

et brush-up på selskabsretten med fokus på praktiske

udfordringer, muligheder og faldgruber.

Pris

Kr. 9.995 ekskl. moms

22


Selskabsret – for specialister

NYHED

Indhold

På kurset behandles udvalgte og altid relevante

problemstillinger i forbindelse med kapitalselskaber

(aktie- og anpartsselskaber samt partnerselskaber) i

dybden. De seneste ændringer i selskabslovgivningen

samt den nyeste praksis fra Erhvervsstyrelsen inddrages

i det omfang, det er relevant. Der tages afsæt i teorien,

men med klar hovedvægt på en praktisk vinkel

og ved at inddrage en række praktiske eksempler m.v.

Tid og sted

7

LEKTIONER

3. november 2014 kl. 09.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Emner er bl.a.:

• Opdatering på nyeste selskabsretlige og

beslægtet lovgivning samt Erhvervsstyrelsens/

Erhvervsankenævnets nyeste praksis

• Vedtægter – Obligatoriske/fakultative bestemmelser,

herunder f.eks. omsætning af fortegningsretter,

jf. UfR 2014.B.33 og UfR 2014.B.148

• Ejeraftaler – fokus på håndhævelsesmodeller,

exitbestemmelser og medarbejderaktionærer

• Kapitalafgang – muligheder og faldgruber

• Økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne

midler – fokus på egne kapitalandele, selvfinansiering

og kapitalejerlån – muligheder og

modeller

• Grænseoverskridende selskabsretlige transaktioner

– muligheder og modeller

• Partnerselskaber

Målgruppe

Virksomhedsjurister, advokater/advokatfuldmægtige

og andre, som har et vist kendskab til området/jævnligt

beskæftiger sig med selskabsret, og som ønsker

nærmere kendskab til de udvalgte emner.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Underviser

• Peter Michael Andersen, advokat og

partner, Bech-Bruun

Tilmeld dig på

www.juc.dk

23


XXXXXXXXXXX

Værdiansættelse af virksomheder – kursus over to dage

Tid og sted

Tilmeld dig på

www.juc.dk

14 7

LEKTIONER

9. Dag maj 1 2014 kl. 09.30-16.00

JUC, 9. september Bredgade 2014 34 kl. 9.30-16.00

1260 JUC, Bredgade København 34K

1260 København K

Undervisere

Dag 2

10. • XXXXX september 2014 kl. 9.30-16.00

JUC, • XXXXX Bredgade 34

1260 • XXXXX København K

Underviser

• Thomas Kaas Selsø, cand. merc. FIR,

HD(R), ekstern lektor CBS

Indhold

Hvordan værdiansættes en virksomhed, og hvilken

model er bedst at anvende? Hvad påvirker værdien af

virksomheden, og hvad kan der gøres for at optimere

på den fundne værdi? Med fokus på de praktiske

problemstillinger, der er forbundet med værdiansættelse

af unoterede virksomheder, beregnes værdien

af en virksomhed. Der tages udgangspunkt i praktiske

eksempler, og der veksles hele tiden mellem teori og

løsning af konkrete opgaver.

Undervisningen er fokuseret på praktisk håndtering af,

hvordan en værdiansættelse af en virksomhed foretages.

Der bliver mulighed for at løse flere opgaver over

de to dage, så du ikke kun stifter bekendtskab med

teorien bag værdiansættelse af virksomheder, men

rent faktisk bliver i stand til selvstændigt at foretage

en værdiansættelse.

Indholdet på kurset er bl.a.:

• Strategiske overvejelser i forhold til værdiansættelse

• Kapitalomkostninger og risikobegrebet

• Regnskabsanalyse

• Budgetperiode og virksomhedens levetid

• Værdiansættelsesmodeller med fokus på de mest

anvendte modeller i praksis, herunder DCFmodellen,

P/E og substansværdimodellen

• Værdiansættelse af unoterede virksomheder

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle der ønsker en dybere indsigt

og den nyeste viden om værdiansættelse af specielt unoterede

virksomheder. Der ses ikke på juridiske aspekter i

denne sammenhæng.

Pris

Kr. 9.995 ekskl. moms

24


Wind Power – kontrakter og transaktioner XXXXX

FU

Indhold

Danmark er på mange måder i centrum for den

nordeuropæiske udbygning af infrastruktur til energigenanvendelse,

herunder navnligt inden for vindindustrien

og dens store underskov af leverandører. Som

følge af det enorme finansieringsbehov forbundet

med opførelse af energiprojekter frasælges stadig flere

andele af projekterne og en stigende andel af skandinaviske

M&A-transaktioner er energitransaktioner.

På kurset får du et indblik i de væsentligste problemstillinger,

risikosplit og kontrakter. Underviserne har

de seneste fem år udelukkende beskæftiget sig med

juridiske og kommercielle problemstillinger vedrørende

energiprojekter og transaktioner.

Indholdet på kurset er bl.a.:

• Multikontrakt projekter eller ”Turn Key”-typiske

problemstillinger og håndtering af interfaces

• Offshore turbineaftaler – Yellow Book FIDIC, beskyttelse

mod ny teknologi, beskyttelse af tab af støtte,

• Rammeaftaler og serviceaftaler

• Vesselaftaler i relation møller m.v.

• Ejeraftaler i vindtransaktioner

• Risici forbundet med ejerskab af off-shore møller

• Konstruktionsrisiko eller ren obligation

Målgruppe

Kurset er særligt møntet på advokater, der rådgiver i

energiprojekter, leverandører til vindmølleindustrien,

contract managers, udviklere af energiprojekter, pensionsselskaber,

fonde og andre der investerer i energi og

infrastruktur.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tid og sted

7

LEKTIONER

28. 29. marts september (afholdt) 2014 kl. 9.30-16.00

14. JUC, maj Bredgade 34

30. 1260 august København K

22. oktober

Alle Udbydes møder også kl. som 13.30 fjernundervisning.

– 18.00

Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge

31-33, 1780 København V

Undervisere

• Ved Peter tilmelding Østergaard efter Nielsen, netværkets advokat opstart og

gives partner, forholdsmæssigt Moalem Weitemeyer reduceret Bendtsen pris.

• Anders Hørlyck Jensen, Head of Legal,

SE-Blue Renewables

Tilmeld dig på

www.juc.dk

25


XXXXXXXXXXX

OPP – bryd barrieren og få del i OPP-gevinsterne

Tid og sted

Tilmeld dig på

www.juc.dk

7

LEKTIONER

20. 9. maj juni 2014 kl. kl. 09.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Undervisere

• Andreas XXXXX Christensen, advokat og

• partner, XXXXX Horten

• Peter XXXXXBisgaard, advokat og partner,

Horten

Indhold

På kurset får du en praktisk og teoretisk indsigt i

arbejdet med offentlig-private partnerskaber, som er

en fleksibel samarbejdsform, der lader myndigheder

og virksomheder indgå partnerskaber om løsningen

af større offentlige opgaver.

Kurset har et juridisk perspektiv på de overvejelser,

man bør gøre sig, når man som ordregiver og

tilbudsgiver i praksis skal sætte rammer og fastlægge

aftalegrundlaget for et succesfuldt OPP-samarbejde.

Kursets anlægger et konkret og praktisk fokus på,

hvordan barriererne til de mange OPP-gevinster

brydes.

Indholdet på kurset er bl.a.:

• Er OPP den rigtige model? – Overblik, muligheder

og begrænsninger

• Finansiering – Privat eller offentlig?

• Gennemgang af forskellige finansieringsmodeller

• Fordeling af risici

• Gennemførsel – Udbuds- og dialogform

• Konkurrencepræget dialog kontra teknisk dialog

• Konkurrencepræget dialog efter det nye udbudsdirektiv

• Kontrakt – Konkrete modeller i OPP-samarbejder

• Round Table – Deltagernes overvejelser om og

erfaringer med anvendelse af OPP

Målgruppe

Kurset er til dig, der går med overvejelser om at gå

ind i et OPP-projekt eller arbejder med OPP-projekter.

Kurset giver godt overblik over OPP som projektform.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

26


Praktisk udbudsret – det gode og værdiskabende XXXXX udbud dsd

NYHED

Indhold

Bliv klædt på til at gennemføre gode og værdiskabende

udbudsprocesser, der sikrer organisatorisk og

forretningsmæssig gevinstrealisering. Fokus er på de

indledende udbudsstrategiske overvejelser, udbudsprocessen

set i et juridisk og teknisk perspektiv, de

forretningskritiske temaer, samt den efterfølgende

kontrakt- og leverandørstyring – med andre ord en

operationel gennemgang af udbudsretten fra A-Å.

Indhold på kurset er bl.a.:

• Grundig gennemgang af den grundlæggende

regulering i udbudsdirektiverne, tilbudsloven og

retspraksis

• Gennemgang af praktiske værktøjer til at operationalisere

udbudsretten med henblik på at opnå

mere effektiv konkurrenceudsættelse, tætte leverandørrelationer

samt optimal kontraktstyring

• Kenskab til kravene om ligebehandling ved prækvalifikation

og kontrakttildeling

• Indsigt i reglerne om gennemsigtighed i forbindelse

med udarbejdelse af udbudsmaterialet og i

tildelingsprocessen samt krav til begrundelse

• Indblik i de centrale problemstillinger ved valg af

tildelingskriterier og evalueringsmodeller

• Indsigt i og viden om en effektiv Contract Management

efter kontraktindgåelse

Målgruppe

Udbudspraktikere – dvs. offentlige projektledere, offentlige

indkøbere, offentlige udbudskonsulenter, advokater,

jurister m.fl.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tid •

og sted

7

LEKTIONER

28. 20. marts november (afholdt)

2014 kl. 9.30-16.00

14. JUC, maj

Bredgade 34

30. 1260 august

København K

22. oktober

Alle møder kl. 13.30 – 18.00

Undervisere

Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge

31-33, • Maj-Britt 1780 Rose København Böwadt, V

cand.jur.,

manager, Rambøll Management Legal

Ved Consulting tilmelding efter netværkets opstart

gives • Charlotte forholdsmæssigt Mozart Ernst, reduceret advokat, pris.

chefkonsulent,

Rambøll Management Legal

Consulting

Tilmeld dig på

www.juc.dk

27


Sociale klausuler inden for entreprise, udbud og kommunalret

7

LEKTIONER

Indhold

På kurset kommer deltagerne ”hele vejen rundt” om

sociale klausuler.

Tid og sted

23. september 2014 kl. 9.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Undervisere

• Rikke Søgaard Berth, advokat og

partner, Horten

• Andreas Christensen, advokat og

partner, Horten

• Michael Neumann, advokat og

partner, Horten

Dagens første del indeholder en gennemgang af typerne

af sociale klausuler (lærlingeklausuler, arbejds-/ILO-klausuler,

fair trade-klausuler m.fl.).

Herefter behandles anden del som er betingelserne for,

at offentlige myndigheder, herunder særligt kommunerne,

og offentligt ejede selskaber sagligt kan anvende

de forskellige typer sociale klausuler. Selv når f.eks. en

kommune i henhold til dansk forvaltningsret sagligt kan

anvende en given klausul, må forholdet til EU-reglerne

overvejes.

Derfor omhandler kursets tredje del EU-retten – både

udbudsreglerne og reglerne om fri bevægelighed, der

behandles indgående.

Tilmeld dig på

www.juc.dk

Afslutningsvist får deltagerne i fjerde del af kurset en

indføring i den kontraktuelle udformning af klausulerne,

herunder kontraktbestemmelser om overvågning af

overholdelsen for de forskellige typer klausuler samt

input til relevante sanktionsbestemmelser.

Målgruppe

Kurset henvender sig til deltagere med juridisk baggrund,

herunder advokater og andre rådgivere, men

også ansatte i offentlige myndigheder og offentligt ejede

selskaber.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

28


Ægtefællers ctr. samboendes formueforhold

Indhold

Som rådgiver inden for det privat- og familieretlige

område bliver du meget ofte stillet spørgsmålet: ”Bør

vi blive gift?” Det kan være uhyre vanskeligt at svare

entydigt på dette spørgsmål og ikke mindst rådgive om,

hvilken disposition der er den økonomisk mest velovervejede.

Kurset går tæt på praktiske og teoretiske vinkler

på de væsentlige forhold, der adskiller ægtefæller og

samboendes formueforhold, og belyser konsekvenserne

af at være gift ctr. ikke-gift, både under ægteskabet, ved

separation og skilsmisse samt ved død.

Emner er bl.a.

• Rådighed og begrænsninger i rådigheden

• Gaver

• Gensidigt bebyrdende aftaler

• Behovet for dokumentoprettelse, samlivskontrakter,

samejekontrakter, gældsbreve, ægtepagter

• Skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser

• Dødsfald, begunstigelser i forsikringer og pensioner

• Faldgruber, muligheder og tjeklister

Målgruppe

Enhver der erhvervsmæssigt beskæftiger sig med

rådgivning om økonomiske forhold for ægtefæller og

samlevende, og som ønsker at være helt opdateret,

herunder advokater og fuldmægtige med interesse for

privat- og familieret.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tid og sted

30. oktober 2014 kl. 9.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

7

LEKTIONER

Undervisere

• Hans Viggo Godsk Pedersen, professor,

Juridisk Institut, SDU

• Birgitte Kirkegaard, advokat, autoriseret

bobehandler ved ægtefælleskifter,

indehaver Front Advokater

Tilmeld dig på

www.juc.dk

29


Advokatansvarsfejl med fokus på fast ejendom

Indhold

Advokater, der arbejder med ejendomshandler, er

særligt udsat for at handle ansvarspådragende, og

mange har haft en eller flere ”tæt på”-oplevelser. En

advokatansvarssag kan være tidskrævende og have

alvorlige konsekvenser for advokaten og dennes advokatvirksomhed.

På kurset går vi tæt på advokatansvarsfejl med fokus på

ejendomshandler, som belyses fra både den udøvende

advokats side og fra forsikringsselskabets perspektiv. Vi

kommer hele vejen rundt og ser på faldgruber og risici

for advokaten.

Emner er bl.a.

• Advokatansvar

• Særlige forhold, der gør sig gældende for ejendomshandler,

og hvor der ofte begås fejl, herunder

berigtigelse ctr. rådgivning, ansvar over for andre

end klienten, detailregulering, og herunder særligt

om kutymer samt skrappe beviskrav

• Oversigt over hvad der går galt i ejendomshandler,

og hvordan du undgår det

• Faldgruber og fejl relateret til tilfældegrupper

• Kurssikring – har du forstået produktet, kan du

forklare det, har du gjort det?

• Køber finder mangler før handlen er på plads. Hvad

gør man så?

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater, domstolsjurister,

virksomhedsjurister og praktikere i forsikringsselskaber,

der beskæftiger sig med advokatens erstatningsansvar.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tid og sted

23. oktober 2014 kl. 9.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

7

LEKTIONER

Undervisere

• Søren Lundsgaard, advokat & parter,

Lundsgaard og partnere

• Karsten Lynge, advokat, Codan

forsikring - specialistansvar

Tilmeld dig på

www.juc.dk

31


Boligfinansiering – navigation mellem låneprodukter

NYHED

FU

Tid og sted

7

LEKTIONER

7. oktober 2014 kl. 9.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Udbydes også som fjernundervisning.

Underviser

• Susanne Nielsen, cand.jur., sekretariatschef

i Realkreditankenævnet, forfatter til

håndbog i boligfinansiering (Karnov)

Vælger du at medkøbe ”Håndbog i boligfinansiering”

(2013) af Susanne Nielsen, er prisen

for kurset kr. 5.590 ekskl. moms. Oplys dette

ved tilmelding.

Indhold

Som oftest købes boliger kontant, og køberen må selv

sørge for den nødvendige finansiering. Med de mange

muligheder på markedet for boligfinansiering mødes

du som berigtigende advokat med særlige udfordringer,

når du gerne vil være med til at sikre, at din klient

får den ”rette” finansiering. Grib her chancen for at

blive en bedre sparringspartner for såvel dine klienter

som andre professionelle aktører på ejendomsmarkedet.

Emner er bl.a.

• Realkreditfinansiering

• Typer af lån

• Kursaftaler

• Swapaftaler

• Indfrielsesvilkår

• Låneomlægning

• Hvad skal klienten vælge?

• Match mellem typer af klienter og typer af lån

• Kort om alternativ finansiering og efterfinansiering.

Målgruppe

Advokater, der beskæftiger sig med ejendomshandel.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på

www.juc.dk

32


Byggeriets forsikringer – faldgruber og gevinster

NYHED

Indhold

Det rette valg af forsikringsprodukter er af afgørende

økonomisk betydning. Et utilstrækkeligt eller usmart

forsikret byggeprojekt kan kaste dig ud i udmarvende

sager og påføre dig væsentlige økonomiske tab. Mange

sager opstår pga. manglende kendskab til forsikringer

og dækning.

For de fleste byggerier gælder bestemmelserne om

forsikring i AB 92 og ABT 93, herunder pligter om

brand- og stormskadeforsikring for hele arbejdet og

ansvarsforsikring hos entreprenøren og eventuelle

underleverandører. Men et byggeprojekt er udsat for

mange flere risici og det er oftest afgørende, at der

tegnes en entrepriseforsikring med de optimale og

rette dækningsområder – og at denne suppleres med et

relevant miks af forsikringer. Kurset tager udgangspunkt

i konkrete sager i praksis.

Tid og sted

4. september 2014 kl. 9.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Undervisere

• Simon Heising, advokat og partner,

Nexus Advokater

• Klaus Rasmussen, advokat, Alm.

Brand

7

LEKTIONER

Emner er bl.a.:

• Entrepriseforsikring

• All Risk-forsikring

• Ansvarsforsikring

• Erhvervs- og produktansvarsforsikring

• Entreprisedriftstabsforsikring

• Obligatorisk byggeskadeforsikring

• Brand- og stormskadeforsikring

Målgruppe

Rådgivere, herunder advokater, bygherrer, entreprenører,

ingeniører ogandre rådgivere, der dagligt har behov

for at være bekendt med byggeriets forsikringer – og

ikke ønsker unødvendige økonomiske tab og retssager.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på

www.juc.dk

33


Erhvervslejeret – de mest aktuelle emner

FU

Tid og sted

7

LEKTIONER

23. juni 2014 kl. 9.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Indhold

Kurset går tæt på de mest aktuelle og hotte emner

inden for erhvervslejeretten fra såvel lejers som

udlejers side. Det betyder, at du får viden til at spore

de problemer, som kan opstå i et erhvervslejekontraktforhold

– herunder allerede på tidspunktet da aftalen

bliver etableret. Der er også fokus på i håndteringen af

de væsentligste erhvervslejeretlige problemstillinger i

både praksis og ikke mindst i retspraksis.

Udbydes også som fjernundervisning.

Undervisere

• Leif Djurhuus, advokat og partner,

Plesner

• Patrizia Martinelli, advokat og partner,

Martinelli Advokatfirma

Indholdet på kurset er bl.a.:

• Markedslejeregulering, jf. Erhvervslejelovens § 13

• Forbedringer af det lejede og dettes betydning

for markedslejen, Erhvervslejelovens § 13, stk. 6,

nr. 1

• Specifikationskravene i henhold til Erhvervslejelovens

§ 5, stk. 2 og 3

• Problemstillinger omkring afståelse, Erhvervslejelovens

§ 55

• Førtidig afvikling af lejeforholdet (lejer smider

nøglerne i utide)

• Fraflytning og krav i forbindelse med fraflytning

Målgruppe

Praktikere inden for erhvervslejeforhold – herunder

administratorer og personer, som forhandler erhvervslejekontraktsforhold.

Advokater, revisorer, jurister og

andre, herunder også personer inden for den offentlige

forvaltning som arbejder med erhvervslejeforhold.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på

www.juc.dk

34


Garantier i entrepriseretten

NYHED

Indhold

På kurset gennemgås, med syn for både entreprenørers,

bygherrers, rådgiveres og pengeinstitutters

interesser i en byggesag, behovet for etablering af

sikkerhed ved garantistillelse. Entreprenørernes garantistillelse

efter AB92/ABT93 § 6, entreprenørernes

garantistillelse ved forudbetaling efter AB92/ABT93

§ 22 og bygherres garantistillelse efter AB92/ABT93

§ 7 gennemgås. Endvidere gennemgås muligheder

for – på anden måde end foreskrevet i ovennævnte

bestemmelser – at stille sikkerhed, ligesom sikkerhedsstillelse

i forbindelse med indgåelse af rådgivningsaftaler

efter ABR89 gennemgås.

Endelig beskrives reglerne for kald på garantier og

sagkyndig beslutning ved Voldgiftsnævnet.

Kursusdeltagerne får indsigt i:

• Hvilke garantidokumenter, der i praksis (bør)

anvendes i forbindelse med byggerier 1260 København K

• Hvorledes garantier stilles

LEKTIONER

Undervisere

• Hvilke reaktionsmuligheder, der er i tilfælde af, at

aftalegarantier ikke stilles

• XXXXX

• Reglerne for nedskrivning og frigivelse • XXXXX af garantier

gennemgås

• XXXXX

• Reglerne for kald på garantier og behandling af

sager om sagkyndig beslutning ved Voldgiftsnævnet

gennemgås

Målgruppe

Advokater, entreprenører, bygherrer, rådgivere, pengeinstitutter

og kautionsforsikringsselskaber, som agerer

indenfor bygge og anlæg.

Pris

Kr. 3.500 ekskl. moms

47

Tid og sted

LEKTIONER

28. 27. marts oktober (afholdt) 2014 kl. 09.30-13.00

14. JUC, maj Bredgade 34

30. 1260 august København K

22. oktober

Alle møder kl. 13.30 – 18.00

Underviser

Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge

• 31-33, Lars Gregersen, 1780 København advokat V og partner,

Delacour

Ved tilmelding efter netværkets opstart

gives forholdsmæssigt reduceret pris.

Lars Gregersen har netop udgivet ”Garantier

i Entrepriseretten” (2014) på Forlaget Zenon,

der er en del af JUC Group. Se mere på www.

forlagetzenon.dk

LARS GREGERSEN

§GARANTIER I ENTREPRISE-

RETTEN

Forlaget Zenon

EN DEL AF JUC GROUP

Tilmeld dig på

www.juc.dk

35


Graveskader og ledningsret

NYHED

Tid og sted

6

LEKTIONER

28. august 2014 kl. 09.30-15.45

HUSET, Hindsgavl Allé 2

5500 Middelfart

Undervisere

• Simon Heising, advokat og partener,

Nexus Advokater

• John Thorn, HMN, formand for Dansk

Ledningsejerforums faggruppe til forebyggelse

af graveskader

• Henrik Suadicani, fuldmægtig, Ministeriet

for By, Bolig og Landdistrikter

Tilmeld dig på

www.juc.dk

Indhold

Graveskader er en problemstilling, der bliver stadig

mere aktuel, efterhånden som flere og flere ledninger

og rør nedlægges i jorden. Der sker fortsat hvert år et

stort antal graveskader på ledninger og rør, ofte med

alvorlige følger og store regninger til samfundet. Men i

langt de fleste tilfælde kan dette undgås – og hvis det

alligevel går galt, kan man foregribe alt det juridiske

bøvl med ordentligt kontraktarbejde. Der placeres og

flyttes ledninger i stort antal – også over jorden. Og

det gøres på både offentlige og private områder. Dertil

kommer, at nye regler og principper på området giver

en del udfordringer.

Emner er bl.a.:

• Hvad er de hyppigste årsager til skader i forbindelse

med nedlægning af ledninger og rør,

og hvad kan entreprenører og rådgivere (samt

ledningsejere) gøre for at undgå skader?

• Hvilke juridiske problemer opstår der, når en

graveskade er sket?

• Hvilke risici kan entreprenøren tegne forsikring

imod, og hvilke risici kan ikke afdækkes?

• Hvilke regler du skal tage hensyn til, når du

anbringer og flytter ledninger. Herunder aftaler

med ledningsejere, ekspropriering, gæsteprincippet

og status for og erfaringerne med LER

(Ledningsejerregistret)

Målgruppe

Advokater, entreprenører, forsikringsselskaber, ledningsejere,

rådgivere og andre, der fra tid til anden må

forholde sig til graveskader.

Pris

Kr. 4.200 ekskl. moms

36


Indhold

Erstatningsretlig håndtering – nakke og ryglidelser XXXXX

Få en grundig gennemgang af medicinske og juridiske

forhold af betydning for behandling af sagerne,

herunder hvad man kan bruge Arbejdsskadestyrelsen,

Retslægerådet og neuropsykologer til, og hvordan de

medicinske afgørelser og erklæringer kan anvendes

i juridisk sammenhæng. Kurset vil primært berøre

følgende punkter:

WHIPLASH (højenergi- og lavenergiskader)

• Problemets størrelse erstatningsretligt, anatomi,

lidelsens karakter, diagnostiske og behandlingsmæssige

muligheder samt domspraksis vedrørende

årsagssammenhæng

LÆNDERYGLIDELSER

• Problemets størrelse erstatningsretligt, anatomi,

lidelsens karakter, diagnostiske og behandlingsmæssige

muligheder samt domspraksis 1260 vedrø-

København K

rende årsagssammenhæng

ASK’s BEHANDLING AF SAGERNE

FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET

LEKTIONER

Undervisere

• XXXXX

• XXXXX

• XXXXX

• Lovgrundlaget og fremgangsmåden, indhentelse

af lægelige bilag – hvor og hvordan, hvorfor

svarer Retslægerådet, som de gør – set fra et

medicinsk perspektiv, årsagssammenhæng

Målgruppe

Praktiserende advokater, virksomhedsjurister, sagsbehandlere

hos forsikringsselskaber og andre, der

behandler personskadesager.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

FU

Tid og sted

7

LEKTIONER

28. 27. marts oktober (afholdt) 2014 kl. 9.30-16.00

14. JUC, maj Bredgade 34

30. 1260 august København K

22. oktober

Alle Udbydes møder også kl. som 13.30 fjernundervisning.

– 18.00

Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge

31-33, 1780 København V

Undervisere

Ved • Søren tilmelding Vagner efter Nielsen, netværkets advokat opstart og partner,

forholdsmæssigt Plesner reduceret gives pris.

• Erik Tøndevold, overlæge og speciallæge

i ortopædkirurgi, Rigshospitalet

Tilmeld dig på

www.juc.dk

37


Grundkursus i forsikringsret

NYHED

Tid og sted

Tilmeld dig på

www.juc.dk

14

LEKTIONER

Dag 1

6. oktober 2014 kl. 9.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Dag 2

7. oktober 2014 kl. 9.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Undervisere

• Gitte Danelund, advokat, Forsikring

& Pension

• Henning Jønsson, fhv. direktør,

Ankenævnet for Forsikring

Indhold

Forsikringsaftaleret er en disciplin for sig med sit helt

eget lovkompleks og indeholder til sammenligning

tre gange så mange paragraffer som den almindelige

aftalelov. Kurset går tæt på forsikringsaftaleloven og

en række underområder, illustreret med en lang række

helt konkrete sager, paradigmer m.v., som vil gøre

dig i stand til på sikker vis at styre igennem praktisk

forsikringsaftalelov.

På kurset, der strækker sig over to undervisningsdage,

indføres du i rammerne for forsikringsvirksomhed,

samt får en kort introduktion til hovedprodukterne

(privat og erhverv), fokus vil herefter være på nedenstående

emner i forsikringsaftaleloven, og den dertil

knyttede forsikringspraksis på området:

• De særlige regler om risikooplysninger

• Forsæt og uagtsomhed

• Anmeldelse af forsikringsbegivenheden

• Renter

• Forældelse

• Skadeopgørelse

• Sikkerhedsforskrifter

• Redningsforanstaltninger

• Tredjemandsrettigheder

• Særregler om brandforsikring

• Livs- og ulykkesforsikring

• Faldgruber og muligheder

Målgruppe

Advokater, jurister og andre, der arbejder jævnligt eller

ønsker at arbejde mere med forsikringsaftaleret.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms


Ankenævnsbehandling Speditør- og fragtførerforsikringer

og procesførelse

XXXXX

NYHED

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i nogle af de mest aktuelle

temaer inden for speditør- og fragtforsikringer.

Emner der behandles er bl.a.:

• Optimering af speditionsbranchen, herunder

risk management, hvor vi går tæt på hvad der er

omfattet af forsikringen, kontrakts udarbejdelse,

forretningsgange, forsikringsdækning af ansvar aftaler

med leverandører for transportvirksomheder,

hvordan minimeres eksponering for skadeskrav.

• Kundesiden – vi ser på en række eksempler på best

practice ift. logistik og transportaftaler og udleder

afgørende succeskriterier til efterlevelse

• Repræsentant for en transportkøbervirksomhed,

hvilke krave stilles, hvordan imødekommer man

de krav, fastslår risiko, hvad indebærer der rent

ansvarsmæssigt, forsinkelse

• Risici ved køb af transportydelser og accept af

vilkår

• Udbudsbørs – forretningsgange, forsikringsdækningen

over for forsikringer, screening af underleverandørens

kontraktbestemmelser, kontraktkoncipering

• Generelt om lovgivningen – muligheder for at

indgå aftaler, kontraher hvor man undgår spændetrøje

pga. aftalefrihed og optimering af ansvar

Målgruppe

Advokater, jurister, speditører, skadesbehandlere,

skadesmedarbejdere, skadeschefter, underwriters,

forsikringsmæglere, assurandører og generelt alle virksomheder

med produktførerforsikring.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tid og sted

7

LEKTIONER

29. oktober 2014 kl. 9.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Undervisere

• Jesper Windahl, advokat og partner,

Birch Windahl

• Desuden medvirker en endnu en underviser

med stort kendskab til branchen

- se mere på www.juc.dk

Alle deltagere får udleveret Jesper Windahls

bog ” Speditør- og fragtføreransvarsforsikring”

(Karnov 2013).

Tilmeld dig på

www.juc.dk

39


Den nye forbrugeraftalelov – ekstra kursus

EKSTRA

XXXXXXXXXXX

Tid og sted

Tid og sted

4

LEKTIONER

13. juni 2014 kl. 9.30-13.00

JUC, Bredgade 34

9. 1260 maj København 2014 kl. 09.30-16.00

K

Indhold

Den 13. juni 2014 træder en ny forbrugeraftalelov i

kraft – samme dag som dette ekstra kursus afholdes.

Det giver en unik mulighed for at se nærmere på de

udfordringer, der har været med at implementere

loven i praksis. Loven gennemfører EUs forbrugerrettighedsdirektiv,

der er et totalharmoniseringsdirektiv,

og som vil skabe helt nye spilleregler for at drive

nethandel i EU.

Underviser

JUC, Bredgade 34

1260 • Henrik København Saugmandsgaard K Øe, forbrugerombudsmand

Undervisere

• XXXXX

• XXXXX

• XXXXX

Tilmeld dig på

www.juc.dk

Indholdet på kurset er bl.a.:

• Lovens anvendelsesområde

• Lovpligtige oplysninger, herunder præsentation af

disse på hjemmesiden

• Fortrydelsesretten

• Bestillingskøb

• Det økonomiske opgør

• Fradrag ved returnering af brugte varer

• Levering

• Risikoens overgang

• Betalinger

• Civilretlige konsekvenser ved manglende overholdelse

af lovens bestemmelser

• Strafferetlige sanktioner

• Markedsføringsreglerne

• Grænseoverskridende problemstillinger

Målgruppe

Virksomhedsjurister og advokater, der beskæftiger sig

med nethandel.

Pris

Kr. 3.500 ekskl. moms

40


Grænseoverskridende Ankenævnsbehandling og markedsføring

procesførelse

XXXXX

NYHED

Indhold

På dette populære kursus er der fokus på grænseoverskridende

markefsføring, herunder nethandel, og

ikke mindst hvad virksomheden skal være opmærksom

på. Du får en solid all-round indsigt i reglerne

om markedsføringsloven, e-handelsloven, den nye

forbrugeraftalelov, købeloven, aftaleloven, lov om

betalingstjenester, retsplejeloven, CISG, løsørelovvalgsloven

og den tilhørende praksis af betydning for

den grænseoverskridende handel.

Dertil får du viden om relevante EU-regler i markedsføringsdirektivet,

forbrugerrettighedsdirektivet, servicedirektivet,

Domsforordningen, Rom I-forordning,

Rom-konventionen, håndhævelsesforordningen og

e-handelsdirektivet Endelig omtales de nordiske

forbrugerombudsmænds standpunkter for nethandel

og markedsføring på sociale medier.

Emner er bl.a.:

• Jurisdiktions-, værnetings- og lovvalgsspørgsmål

• Krav til markedsføringen, herunder markedsføringsdirektivets

fortolkning og indflydelse på

markedsføringsloven

• Anvendelse af markedsføringslovens generalklausul

i grænseoverskridende sager

• Betydningen af ehandelsdirektivets afsenderlandsprincip

Målgruppe

Virksomheds-/organisationsjurister og advokater,

men kurset er også værdifuldt for dommere og myndighedsansatte

m.v.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

4

7

LEKTIONER

Tid og og sted

30. 28. 21. april marts november 2014 (afholdt)

kl. 2014 12.30-15.30 kl. 9.30-16.00

JUC, 14. JUC, maj

Bredgade 34 34

1260 30. 1260 august

København K K

22. oktober

Alle møder kl. 13.30 – 18.00

Undervisere

Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge

31-33, • • Jesper Henrik 1780 Ravn, Saugmandsgaard København advokat V

og partner, Øe, forbru-

Advokatfirmaet gerombudsmand

Erritzøe

Ved • tilmelding Peter Arnt Nielsen, efter netværkets professor, opstart ph.d.

gives LL.M., forholdsmæssigt CBS

reduceret pris.

Tilmeld dig på

www.juc.dk

41


Immaterialrettens 10 mest aktuelle emner

NYHED

Tid og sted

7

Værdiansættelse af

Tilmeld dig på

www.juc.dk

LEKTIONER

Tid ejendomme og sted i praksis

11. november 2014 kl. 9.30-16.00

(DCF)

JUC, Bredgade 34

1260 København K

4

Undervisere

• Peter Schønning, advokat og indehaver,

Advokatfirma Peter Schønning

• 15. Jakob maj 2014 Plesner kl. Mathiasen, 9.30-13.00direktør IFPI’s

sekretariat

• Søren Danelund Reipurth, advokat og

partner, Johan Schlüter advokatfirma

Indhold

Kurset analyserer og gennemgår i dybden de 10 mest

aktuelle immaterialretlige emner, med særligt fokus

på problemstillinger inden for ophavs- og varemærkeretten.

De 10 emner fastlægges op til kursets afholdelse

for at sikre den fornødne aktualitet.

Følgende emner behandles under alle omstændigheder:

• Udviklingen i EU-retspraksis om lovvalg og

værneting

• EU-Kommissionens copyright-reform – overblik

og perspektiver

• Linkning – konsekvenser af de seneste domme

fra EU-Domstolen om linkning (Svensson/Retriever-dommen

og Google-dommen)

• Indgreb mod ulovlige aktiviteter på udenlandske

hjemmesider

• Varemærkekrænkelser på – og på tværs af – sociale

medier: Praktiske erfaringer

• Opgørelse af vederlags- og erstatningskrav i

varemærkesager: Nyeste retspraksis. Hvad kan

man som rettighedshaver forvente af en retssag

retssag netop nu – kan det betale sig at forlige?

• Brug af varemærker i forbindelse med konkurrencer

• EU-Domstolens dom i sag C-98/13 og den nye

toldforordning.

Målgruppe

Jurister, som beskæftiger sig med immaterialret, og

som i forvejen har kendskab til de grundlæggende

regler inden for immaterialretten.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

42


Indgreb mod ulovlige aktiviteter – hjemmesider

NYHED

Indhold

Flere brancher oplever omfattende problemer med

ulovlige aktiviteter på udenlandske hjemmesider bl.a.

ift. ophavsret, varemærker, lægemidler, gambling,

medieret (retten til eget navn og billede) m.v. Det er

ofte vanskeligt at skride ind overfor sådanne aktiviteter.

På kurset gennemgås og analyseres retsgrundlaget

(herunder seneste relevante retspraksis) samt de

praktiske muligheder for at skride ind, samt fordele og

ulemper herved.

Emner er bl.a.:

• Analyse af værnetingsreglerne, herunder seneste

praksis

• Analyse af lovvalgsreglerne, herunder seneste

praksis

• Blokering af ulovlige hjemmesider – hvornår

er blokering mulig, og hvordan foregår det i

praksis? I den forbindelse gennemgår vi også

international retspraksis

• Retsforfølgning ved kilden (i udlandet)

• Retsforfølgning (typisk via forbud) direkte mod

den udenlandske krænker ved de danske domstole

• Indgriben mod ulovlige aktiviteter på lovlige

udenlandske hjemmesider (hvordan fjernes ulovligt

materiale f.eks. mest effektivt fra Facebook,

YouTube osv.)

Målgruppe

Kurset henvender sig til jurister (både i det offentlige

og private) som støder på problemer med ulovlige

aktiviteter på udenlandske hjemmesider.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

LEKTIONER

Tid og sted

LEKTIONER

25. november 2014 kl. 09.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Undervisere

• Jakob Plesner Mathiasen, direktør IFPI’s

sekretariat

7

• Mads Jørgensen, advokat, Johan

Schlüter advokatfirma

Tilmeld dig på

www.juc.dk

43


Musikrettigheder

NYHED

Tid og sted

7

Værdiansættelse af

LEKTIONER

Tid ejendomme og sted i praksis

21. oktober 2014 kl. 9.30-16.00

(DCF)

JUC, Bredgade 34

1260 København K

4

Undervisere

• Martin Gormsen, direktør, Copydan verdens

TV, Copydan AVU-Medier, Copydan

15. Arkiv maj og 2014 Copydan kl. 9.30-13.00 Kultur Plus

• Jakob Plesner Mathiasen, direktør, IFPI’s

sekretariat

Indhold

Clearing af musikrettigheder (f.eks. til brug i tv-produktioner,

film, radio, on demand og på andre platforme) kan

ofte være vanskeligt at gå til, da det involverer mange

rettighedshavere (producenter, komponister, tekstforfattere

og udøvende kunstnere). Endvidere er området

under konstant forandring.

På kurset vil bl.a. følgende blive gennemgået:

• Retsgrundlaget i ophavsretsloven

• Overblik over branchens aktører. Hvem forvalter

hvilke rettigheder i praksis?

• Brug af musik i radio og tv

• Brug af musik i film

• Brug af musik on demand

• Hvordan er mulighederne for at cleare musik over

landegrænser?

• Kollektiv forvaltning (f.eks. KODA, Gramex m.fl.)

• Kommende regulering og udfordringer

Inden for de enkelte områder vil den seneste retspraksis

og tendenser blive gennemgået.

Tilmeld dig på

www.juc.dk

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der kommer i berøring

med brug af musikrettigheder. Kurset gennemgår de

grundlæggende regler for licensering, men vil samtidig

inddrage seneste relevante praksis og tendenser. Kurset

retter sig på den vis både til generalister og specialister.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

44


Persondataloven XXXXX

NYHED

Indhold

Få en grundig indføring i persondatalovens væsentligste

behandlingsregler, som erhvervsdrivende skal være

bekendte med for at sikre korrekt og lovlig behandling

af personoplysninger om medarbejdere, kunder og

samarbejdspartnere.

Kurset vil navnlig fokusere på de udfordringer, som

persondataloven præsenterer for multinationale

virksomheder i relation til lovens geografiske anvendelsesområde,

videregivelse til tredjelande, outsourcing af

databehandling og brug af databehandlere, herunder

anvendelsen af EU Kommissionens standardkontrakter

samt bindende virksomhedsregler og brug af cloudløsninger.

Kurset vil ligeledes fokusere på lovens anvendelsesområde

i forhold til direkte markedsføringsforanstaltninger,

samt virksomheders behandling af personoplysninger

om ansatte, anmeldelse af personaleadministration og

whistle blowing. Relevante vejledninger og praksis fra

Datatilsynet inddrages.

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater og virksomhedsjurister

samt ansatte i virksomheders HR-afdelinger. Et vist

forudgående kendskab til persondataloven er en fordel,

men ikke en forudsætning for deltagelse i kurset, idet

der indledes med en gennemgang af de grundlæggende

regler og definitioner.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tid og sted

Tid og sted

JUC, Bredgade 34

28. 1260 marts København (afholdt) K

14. maj

30. august

22. oktober

7

LEKTIONER

7

XXXXX

29. september 2014 kl. 9.30-16.00

Underviser

Alle • Tanja møder Blichfeldt kl. 13.30 Johnsen, – 18.00 advokat og

Ingeniørforeningen, partner, Novi Advokater IDA, Kalvebod Brygge

31-33, 1780 København V

Tilmeld dig på

www.juc.dk

45


Produktansvar– med nyeste tendenser og nyeste retspraksis

NYHED

Tid og sted

7

LEKTIONER

28. oktober 2014 kl. 9.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Underviser

• Allan Kvist-Kristensen, advokat og

partner, Advokatfirmaet Erritzø

Indhold

Underviseren gennemgår og drøfter de nyeste

tendenser i produktansvarsloven, de væsentlige sondringer

mellem produktansvar og mangelsansvar, den

nyeste retspraksis og muligheden for at kontraktregulere

og forsikringsafdække produktansvar. Produktansvar

strækker sig fra omfattende erhverstingsskader

til tandskader og er derfor i dag et risikoområde, som

alle erhvervsvirksomheder må gøre sig bekendt med

og må forholde sig til. Samtidig har retspraksis i de

seneste år tegnet et klarere billede af betingelserne for

produktansvar og viser et mere nuanceret billede af

ansvarsgrundlaget og producentens mulighed for at

påvirke risikoen end hidtig teori og retspraksis.

Tilmeld dig på

www.juc.dk

Emner er bl.a.:

• Gennemgang af produktansvarsreglerne, herunder

de retspraksisudviklede regler og produktansvarsloven

• Direkte krav

• Mellemhandlerhæftelse

• Mulighed for påvirkning af ansvarsgrundlaget

• Sondringen mellem mangelsansvar og produktansvar

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater, domstolsjurister,

sagsbehandlere i forsikringsbranchen og virksomhedsjurister,

der i deres daglige arbejde beskæftiger

sig med risikostyring, herunder kontrakter og salgs- og

leveringsbetingelser.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

46


Inkasso og fogedret – grundlæggende

NYHED

Indhold

På kurset gennemgås behandlingen af en inkassosag

fra start til slut. Kurset fokuserer særligt på de mange

udfordringer, som du oplever ved behandling af

fogedretlige sager.

Indholdet på kurset er bl.a.:

Udenretslig inkasso:

• Debitorstyring: Rådgivning af klienter vedrørende

rykkerprocedure

• God inkassoskik (hvorledes man skal opføre sig)

• Udfærdigelse af rykkerbrev og inkassobrev samt

anerkendelsesbrev til klient

Retslig inkasso:

• Fogedretten (tvangsfuldbyrdelse)

• Udvalgte fundamenter (kautionsdokument, frivillige

forlig og digitale pantebreve)

• Hvorledes holder man et fogedretsmøde?

• Fogedretlige begreber som trangsbeneficiet, påvisningsretten,

udlæg m.v.

Tid og sted

3. december 2014 kl. 9.30-16.30

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Undervisere

• Thorsteen Carstens, chef for

Inkasso, Horten

7

LEKTIONER

• Brian Nygaard Oswald, cand. jur. og

professionel foredragsholder i inkasso

Se fuld kursusbeskrivelse online på www.juc.dk.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til juridiske sagsbehandlere,

advokatsekretærer, advokatfuldmægtige og

andre uden eller med kun lidt erfaring med inkassosager.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på

www.juc.dk

47


Inkasso og fogedret – specialist

NYHED

Tid og sted

7

LEKTIONER

6. november 2014 kl. 9.30-16.30

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Underviser

• Brian Nygaard Oswald, cand. jur.

og professionel foredragsholder i

inkasso

Tilmeld dig på

www.juc.dk

Indhold

Dette årligt tilbagevendende kursus har fokus på

fogedretslige behandling, og vil dels gennemgå nyheder

siden sidst (det seneste års tid), dels tage særligt

relevante eller særligt komplicerede emner op

Emner er bl.a.

• Nyeste retspraksis om god inkassoskik, hvor RKItrusler

ikke (længere) er standard

• Ændring i praksis for, hvornår man anses for at

lave egen inkasso

• Opfølgning/status på de nye forkyndelsesregler

i retterne

• Renteopgørelse: Man kan nu ikke kræve rente tre

år tilbage fra den dag, sagen sendes i fogedretten

• Ændring i at pålægge skyldner at betale for indhentning

af folkeregisteroplysning

• Ændring i reglerne om den forenklede inkassoproces

pr. 1. juli 2014

• Nyeste retspraksis om udlæg i fx. iPhones, erstatningsbeløb,

kontantbeholdninger

• Nyeste tanker om effektiviseringen af fogedretsmødet,

herunder brug af MobilePay og mobile

dankortautomater for inddrivelse

• Opfølgning på erfaringer og praksis om kompensationsgebyret

• Den vigtigste praksis siden sidst vil blive gennemgået

tillige med nyeste lovgivning og nyeste

erfaringer

Målgruppe

Erfarne inkassofolk, herunder advokater, inkassochefer,

teamledere, debitorchefer, sagsbehandlere,

sekretærer m.v.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

48


Sådan bliver du effektiv!

Indhold

Få indsigt og adgang til modeller og best practices

inden for området personlig produktivitet. Som

deltager får du en enkel tilgang til, hvordan opgaver

definereres, prioriteres og løses fra start til slut. Essensen

er, at du lærer at have et langsigtet perspektiv

med de ting, som du forpligter dig til og samtidig har

overblik over, hvad man skal gøre her og nu.

Hovedpunkterne for kurset er:

• Hvordan holder man fokus på fokus

• Gennemgang af ”De 5 workflow-processer”

• Hvordan gør man sine projekter handlingsorienterede?

Du får opgaver med hjem efter kursets første dag.

Kursets første dag bliver efterfulgt af en opfølgningsdag.

Her vil der være anledning til spørgsmål og

refleksioner over, hvordan det har været at arbejde

med at være effektiv. Desuden gennemgår vi, hvordan

man laver en ”ugentlig gennemgang” af alle sine

forpligtelser.

Målgruppe

Kurset er målrettet dig, der gerne vil spare tid, være

mere produktiv, blive bedre til at overholde aftaler,

have et større overblik samt øge kvaliteten i dit

arbejde.

Pris

Kr. 6.695 ekskl. moms

Tid og sted

Dag 1

2. september 2014 kl. 9.30-16.00

Dag 2

9. september 2014 kl. 13.00-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Underviser

11

LEKTIONER

• Mark Mayland, foredragsholder og

partner, Personligworkingflow

Tilmeld dig på

www.juc.dk

49


Aktindsigt i miljøoplysninger

NYHED

Tid og sted

7

LEKTIONER

12. november 2014 kl. 9.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Undervisere

• Vibeke Westergaard, advokat og

partner, Rønne & Lundgren

• Alex Puggaard, advokat, Rønne &

Lundgren

Indhold

Kurset gennemgår reglerne om aktindsigt i miljøoplysninger,

bl.a. med udgangspunkt i Miljøstyrelsens

vejledning, der forventes at foreligge i endelig form

ved kursets afholdelse. Hvis der inden kurset fremsættes

og eventuelt vedtages en ny miljøoplysningslov, vil

denne danne grundlag for kurset.

Underviserne giver en indføring i aktindsigtsanmodninger

og sætter deltagerne i stand til at navigere

sikkert i krydsfeltet mellem miljøoplysningsloven og

reglerne i offentlighedslov og forvaltningslov. Valget

af lovgrundlag omtales under inddragelse af konkrete

eksempler. Derudover gennemgås de væsentligste

ændringer i den nye offentlighedslov som har relevans

for behandlingen af anmodninger om indsigt i miljøoplysninger.

Emner er bl.a.

• Grundlæggende principper for behandling af

aktindsigtsanmodninger

• Miljøoplysningslovens samspil med offentlighedsloven

og forvaltningsloven

• Hvordan behandles aktindsigtsanmodninger

vedrørende miljøoplysninger, herunder lovvalg

og fremgangsmåde

• Gennemgang af udvalgte emner (nyskabelser) i

den nye offentlighedslov

Målgruppe

Tilmeld dig på

www.juc.dk

Kurset er for dig som arbejder i den kommunale eller

regionale forvaltning, og som behandler sager der

indeholder miljøoplysninger.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

50


Få succes i sager for eller mod offentlige myndigheder

NYHED

Indhold

På kurset fokuseres der på den optimale fremgangsmåde

i sager, hvor det offentlig er part samt de mange

forskellige tilgange og muligheder, man med fordel

kan anvendes for at forbedre sine odds for at få succes.

Der sættes spot på sager, som føres mod eller for det

offentlige, samt de forskellige kategorier af retlige

mangler, som kan medføre at en afgørelse bliver anset

som ugyldig m.v.

Underviserne har begge stor ekspertise i offentlig

ret og massiv erfaring med at føre retssager, både for

og mod det offentlige. Gennem kurset gives en lang

række konkrete eksempler og en række konkrete

værktøjer der giver dyb indsigt i, hvad der virker og

ikke virker, når offentlige myndigheder er procespart.

7

LEKTIONER

Tid og sted

13. november 2014 kl. 9.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Undervisere

• Anders Valentiner-Branth, advokat og

partner, Horten

• Henrik Sauer, advokat og partner,

Horten

Indholdet på kurset er bl.a.:

• Hvordan forbedrer du mulighederne for at vinde

sager mod offentlige myndigheder?

• Hvordan kan du med fordel planlægge din forberedelse

af og gennemførelse af sagerne?

• Hvordan kan offentlige myndigheder sikre sig

mod, at der med rette kan føres sager mod dem?

• Hvordan bør offentlige myndigheder håndtere

retssager?

• Specielt fokus på faldgruber, fejl og mangler, du

bør undgå

Målgruppe

Advokater, advokatfuldmægtige, virksomhedsjurister,

offentligt ansatte og andre med interesse for området.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på

www.juc.dk

51


Kontanthjælpsreformen – håndtering i praksis

NYHED

Tid og sted

7

LEKTIONER

12. september 2014 kl. 9.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Underviser

• Klaus Josefsen, MAQS Law Firm,

ekstern lektor, Aarhus Universitet

og fhv. kontorchef i Aarhus kommune

Tilmeld dig på

www.juc.dk

Indhold

Med kontanthjælpsreformen blev der gennemført en

række væsentlige ændringer på området. På kurset

gives overblik over de væsentligste elementer i lovkomplekset

bag reformen, og der er juridisk-praktisk

fokus på de udfordringer reformen afføder. Der gives

konkrete råd til processer og håndtering af sagsbehandlingen.

Indholdet på kurset er bl.a.:

• Praktisk kategorisering af reformens ”nye” grupper

• Uddannelsespålæg – hvad indebærer det, og

hvilke sagsbehandlingskrav skal iagttages

• Sanktionering af uddannelsepligt

• Kravet om intensiveret jobsøgning/nytteindsats

• Håndtering af et sanktionssystem, der skal motivere

personer, der kan arbejde, men samtidig

skal administreres så det tager højde for personer

med andre komplekse problemer ud over ledighed,

og som derfor ikke altid har mulighed for at

leve op til de krav, der bliver stillet til dem

• Gensidig forsørgerpligt for samlevende par over

25 – udfordringer i relation til sagsbehandlingen

• Reformenes følgelovgivning f.eks. sammenhængen

med bl.a. SU-loven, lov om børnetilskud og

forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Målgruppe

Ledere og nøglemedarbejdere i kommuner samt andre,

der beskæftiger sig med jobindsats og kontanthjælp,

og som ønsker et solidt juridisk og praktisk grundlag til

håndtering af reformens centrale elementer.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

52


Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner

Indhold

Kun få pladser

tilbage

På kurset belyses de ti mest aktuelle emner, som har

vist sig ofte at give problemer i praksis:

FU

7

LEKTIONER

• De nye aktindsigtsregler: Hvilke udfordringer har vi

set i praksis både fra et ombudsmandsperspektiv og

fra et advokatperspektiv

• Legalitetsprincippet og kravet om hjemmel

• Skøn under regel. Skøn under regel findes stadig

som begreb, men der gælder ikke et generelt

forbud. Vi vil på kurset gennemgå, hvilke regler der

gælder samt nye domme på området

• Lighedsgrundsætningen og fokus på saglighed

• Proportionalitetsprincippet: Der er tendens til at

dette princip får stadig større betydning

• Den forvaltningsretlige ugyldighedslære: Vi vil på

kurset nærmere drøfte kravene til, at en afgørelse

erklæres ugyldig

• Det offentliges erstatningsansvar: Hvornår bliver

myndigheden erstatningsansvarlig

• Hvornår kan der delegeres: Vi vil bl.a. komme ind

på, hvad delegation af sagsforberedende arbejde

kræver

• Nye regler om opblødning af underskriftskrav på

vej: Lovforslaget lægger op til, at der som alternativ

til personlig underskrift kan accepteres andre

former for tilstrækkelig identifikation ved afsendelse

af bl.a. afgørelser

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der professionelt beskæftiger

sig med offentligretlige spørgsmål.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tid og sted

17. juni 2014 kl. 09.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Udbydes også som fjernundervisning.

Undervisere

• Jens Møller, direktør ved Folketingets

Ombudsmand

• Anders Valentiner-Branth, advokat og

partner, Horten

Tilmeld dig på

www.juc.dk

53


Tavshedspligt og åbenhed i børnesager

NYHED

Tid og sted

Underviser

7

LEKTIONER

12. september 2014 kl. 09.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

• Klaus Josefsen, advokatfuldmægtig,

MAQS Law Firm, ekstern lektor ved

Aarhus Universitet, tidl. kontorchef i

Børne -ungeafdeling i Aarhus Kommune

Tilmeld dig på

www.juc.dk

Indhold

Reglerne om tavshedspligt i specielt børnesager giver

erfaringsmæssigt anledning til usikkerhed. På kurset

bliver du klædt på til at kunne håndtere skismaet mellem

tavshedspligt og åbenhed/adgangen til at kommentere

enkeltsager, herunder personsager og grænserne herfor.

Underviseren har flerårig erfaring med at håndtere

eksponerede enkeltsager i forhold til pressen, herunder

sager vedrørende udsatte børn og unge, men også øvrige

sager på det sociale og sundhedsmæssige område

samt sager, der indeholder straffemæssige oplysninger.

Indholdet på kurset er bl.a.

• Hvad er tavshedspligt – fastlæggelse af fortrolighedsbegrebet

og hensynet bag reglerne med

særlig fokus på børnesager

• Hvordan afgøres det, om en oplysning er tavshedsbelagt?

• Forbliver oplysningerne fortrolige?

• Betydningen af tidspunktet for kommentering

• Samspil mellem aktindsigt og tavshedsligt, herunder

meroffentlighed

• Hvad kan legitimere myndighedernes adgang til at

kommentere enkeltsager – og hvor går grænsen?

Målgruppe

Advokater, jurister, chefer, ledere, nøglemedarbejdere,

kommunikationsmedarbejdere og andre hos offentlige

myndigheder, der har behov for et sikkert juridisk-praktisk

beredskab til at agere i feltet mellem tavshedspligt

og åbenhed.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

54


Kursmanipulation – regler, retspraksis og compliance

FU

Indhold

Finanskrisen har medført betydeligt fokus på markedsmanipulation,

herunder forbrydelser i relation til handel

med værdipapirer. Der er i løbet af de sidste 5 år afsagt

et større antal domme om kursmanipulation. Flere større

sagskomplekser om markedsmanipulation – herunder

navnlig kursmanipulation – i både Danmark og andre

nordiske lande har afdækket et behov for at der hos pengeinstitutter

og andre aktører på børsmarkedet etableres

kontrolfunktioner og udarbejdes interne retningslinjer

med henblik på forebygge markedsmanipulation.

Tid og sted

7

LEKTIONER

15. juni 2014 kl. 09.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Udbydes også som fjernundervisning.

Sagerne er ofte meget komplekse og omfattende og

derfor betydeligt ressourcekrævende for den virksomhed

og de personer, der i forbindelse med efterforskning

kommer i myndighedernes søgelys. Dertil kommer, at

myndighederne har fået nye beføjelser til at gennemføre

efterforskning af kriminalitet på området, hvorfor det

kan forventes, at der i de kommende år vil blive rejst flere

sager ved domstolene om kursmanipulation og andre

overtrædelser af finansiel lovgivning

Undervisere

• Arvid Andersen, advokat og partner, SJ

Law

• Bo Holse, advokat og partner, Gorrissen

Federspiel

• Jesper Lau Hansen, professor, dr.jur., juridisk

fakultet, Københavns Universitet

Indholdet på kurset er bl.a.:

• Retsgrundlaget om kursmanipulation

• Retspraksis (strafferetlig) – herunder danske, norske og

svenske domme om overtrædelse af reglerne

• Whistleblowing i den finansielle sektor inkl. ny lov

• Compliance – regler, programmer og god skik

Målgruppe

Advokater, finansielle rådgivere, bestyrelsesmedlemmer,

direktører, medarbejdere i finansielle virksomheders

fonds- og complianceafdelinger.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på

www.juc.dk

55


Nyheder inden for strafferet og straffeproces

NYHED

Tid og sted

Aarhus

7

LEKTIONER

15. december 2014 kl. 09.30-16.30

Radisson Blu Scandinavia, Magrethepladsen

1, 8000 Aarhus C

København

17. december 2014 kl. 09.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Undervisere

• Professor, lic. jur. Gorm Toftegaard Nielsen,

Aarhus Universitet.

• Højesteretsdommer og tidligere forsvarsadvokat

Thomas Rørdam.

Indhold

Kursets indhold vil bl.a. omfatte følgende:

• Ny lovgivning på det strafferetlige område, der

er vedtaget i sidste halvdel af 2013 og vedtages i

løbet af 2014 op til kursets afholdelse

• Ny relevant strafudmålingspraksis

• Anden aktuel praksis på det strafferetlige område

Det nærmere indhold af kurset fastlægges i efteråret

2014, således at det sikres, at alt relevant nyt stof indgår.

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater, dommere, anklagere

og andre jurister der beskæftiger sig med strafferet.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tilmeld dig på

www.juc.dk

56


Transportret, spedition og logistik

FU

Indhold

Kurset går tæt på gældende regler, nyheder og tendenser

inden for transport, spedition og logistik. Ved at

deltage får du en opdatering på konkrete regler og hvad

der kan forventes fremover.

Indholdet på kurset er bl.a.:

• Revision af NSAB 2000

• Ny retspraksis

• Rotterdam reglerne – orientering om fremtiden og

konsekvenser

• Vareforsikring og hensigtsmæssigt valg af forsikringsafdækning

• Transport og logistikaftaler – koncipering, hensigtsmæssige

vilkår og faldgruber

• Transport og transportskader, håndtering af erstatningssøgsmål

og sikring af regreskrav

• Købs, salgs- og leveringsbetingelser herunder INCO-

TERMS, remburs og andre sikringer er købssummen,

• Speditionsforhold med vægt på speditørens retlige

status og dennes ansvar og ret til ansvarsbegrænsning

• Værneting og lovvalg

Målgruppe

Advokater, advokatfuldmægtige, ansatte inden for transport,

shipping og logistik, logistikansvarlige i virksomheder,

forsikringsmedarbejdere, havariagenter og andre,

som ønsker at være opdateret inden for området.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms

Tid og sted

7

LEKTIONER

20. juni 2014 kl. 9.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Udbydes også som fjernundervisning.

Undervisere

• Henrik Thal Jantzen, advokat, Kromann

Reumert

• Michael Villadsen, advokat, Villadsen &

Fabian-Jessing Advokater

Tilmeld dig på

www.juc.dk

57


Få solgt dit budskab i by- og landsret

Tid og sted

7

LEKTIONER

28. oktober 2014 kl. 9.30-16.30

Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus

Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus

12. januar 2015 kl. 9.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

20. januar 2015 kl. 9.30-16.00

JUC, Bredgade 34

1260 København K

Undervisere

• Mikael Sjöberg, landsdommer i Østre

Landsret, formand i Dommerforenings

bestyrelse

• Elisabet Michelsen, dommer i Glostrup

Ret, næstformand i Dommerforenings

bestyrelse

Tilmeld dig på

www.juc.dk

EKSTRA

Indhold

Både i by- og landsretter kan de civile sager og straffesagerne

forelægges og føres med større målrettethed,

og advokatens – og rettens ressourcer bruges ikke altid

optimalt.

På kurset vil en landsdommer og en byretsdommer med

stor erfaring fra retterne dele ud af de mange erfaringer,

de har gjort sig i retssale og give råd og praktiske vink.

Kurset er til dels udviklet på baggrund af feedback fra

Dommerforeningen og fra talrige advokaters input.

Det er kort sagt en enestående mulighed for at forbedre

din præstation i retten.

Emner er bl.a.:

• Vanskeligheder under sagen

• Hvad lægger dommerne vægt på – hvad gør

advokater forkert?

• God råd og vink til ekstrakt, materialesamling, afhøringer

og procedure – sådan får du succes

• Forberedelse af sagen (ankesager), hvad skal der

til, under det første telefonmøde med parterne og

undervejs?

• Hvad skal der til når der afhøres nye vidner, hvornår

skal de indkaldes?

• Forståelse for hvordan dommeren arbejder – Fokus

på hvordan advokaten kan udnytte dette

• Fejl og faldgruber i hovedforhandling og procedure

• Opstramning i proceduren

Målgruppe

Advokater med møderet for by- og landsret, eller andre

der ønsker at få et unik indblik i, hvordan en sag bedst

fremlægges, så du får budskabet frem.

Pris

Kr. 4.995 ekskl. moms.

Kun få pladser

tilbage

58


Disse kurser er specielt populære

blandt dine kollegaer:

Digital tinglysning for specialister

– med nyeste retspraksis

12. juni 2014 (Kun få pladser tilbage)

Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner

17. juni 2014 (Kun få pladser tilbage)

Erhvervslejeret – de mest aktuelle emner

23. juni 2014 (Kun få pladser tilbage)

Graveskader og ledningsret

28. august 2014

Advokatansvarsfejl

– fokus på handel med fast ejendom

23. oktober 2014

Få solgt dit budskab i by- og landsret – Aarhus

28. oktober 2014 (Kun få pladser tilbage)

Få solgt dit budskab i by- og landsret – København

12. januar 2015

59


Magasinpost SMP

ID nr. 46487

VIND EN IPAD AIR

Giv os et tip om et kursus eller

en god underviser

I JUC fokuserer vi på at skabe efteruddannelse,

der giver ny viden, en ny horisont og ruster dig

til dit arbejde.

Men vi kan ikke gøre det uden dit input.

Skriv til os på juc@juc.dk og fortæl

os, hvilke kurser og/eller hvilke

undervisere, du gerne vil se på et

kursus fra JUC. Du må meget gerne

beskrive, hvem du forestiller dig,

målgruppen for kurset kan være. Vi

udlodder en iPad Air til det bedste

forslag.*

* Der kan i alt vindes én iPad Air ved indgivelse af et kursus- eller undervisertip.

Konkurrenceperioden afsluttes den 20. juni 2014. Vinderen får direkte besked via

telefon eller e-mail efter konkurrencens afslutning samt annonceres på www.juc.dk.

Alle input frem til og med den 20. juni 2014 er med i konkurrencen. Præmierne kan

ikke ombyttes til kontanter, overdrages eller ombyttes.

FRUEBJERGVEJ 3

2100 KØBENHAVN

T: +45 39 17 97 90 JUC@JUC.DK

BREDGADE 34

F: +45 39 17 97 91 WWW.JUC.DK

1260 KØBENHAVN K

T: 70 20 82 60 JUC@JUC.DK

WWW.JUC.DK

More magazines by this user
Similar magazines