Jørn Vibe Andreasens præsentation på workshop 1. marts 2005

sbi.dk

Jørn Vibe Andreasens præsentation på workshop 1. marts 2005

2007


2007


Fælles Videncenter på

Markedsvilkår

• Fælles ?

– Ejet af videnproducenterne -

• offentlige og støttede: SBI

• ”private” : Byg-Erfa, Muro, Top, Tor

– Hvad med andre private vidensproducenter og

byggevareleverandører ?

– Hvad med myndigheder

– Hvad med brugerne ?

– Hvad med vidensformidlerne ?

• Er det fælles ?


Fælles Videncenter på

Markedsvilkår

• Videnscenter?

– Opgaven beskrevet : Kommunikation, salg og

markedsføring

– Er det ikke et nyt informationscenter ?


Fælles Videncenter på

Markedsvilkår

• Markedsvilkår ?

– Fri konkurrence i markedet på lige vilkår

• Markedets kunder afgør om man vil købe varen og

dermed finansiere drift og udvikling

• Udvikling af services, der konkurrerer med services

der allerede er på markedet sker uden støtte.

– Lidt driftsøkonomi:

• Projektets udviklingsomkostninger 22 mio. kr. -

• Nøgle: 10 % til årlig drift = 2,2 mio kroner.

• Omsætning vidensproducenter ca. 12 mio kr. årlig


Fælles Videncenter på

Markedsvilkår

• Markedsvilkår ?

– Case Byggdok Sverige:

• Startet 1997 med udviklings- og driftsstøtte

• Denne bortfaldt.

• Resterne overdraget til privat firma dec. 2003.

– Hvor er cost / benefit analysen ?

• Investering på 22 mio. kroner

• Brugernes udbytte i kr. ?

– Er der behov for en ny serviceinstitution med

udviklingsstøtte med behov for driftsstøtte som

skal konkurrere med virksomheder uden støtte ?


2007


Fælles Videncenter på

Markedsvilkår

• Lad os komme i gang i fællesskab nu.

• Fase 1: Hos brugerne i 2005.

– Vidensproducenterne digitaliserer deres viden med

eksisterende former og strukturer. (PDF løsning)

– Etabler et eller flere fælles pilotprojekter omkring

betaling for at afprøve brugernes betalingsvillighed

og juster.

– Vidensproducenterne kan hente det foreslåede

rationaliseringspotentiale ved samdrift/outsourcing

nu.


Fælles Videncenter på

Markedsvilkår

• Lad os komme i gang nu i fællesskab

• Fase 2: Realisering af forstudiet fra nu og frem

mod 2007.

– Vælge den rigtige rækkefølge og skille projekter der

kræver støtte fra kommercielle projekter :


Fælles Videncenter på

Markedsvilkår

– Læringsprocesser- Få fundamentet for hvad der er

behov for hos brugerne på plads - (Udvikling med

støtte)

– Semantik, Metadata - koordination med det digitale

byggeri - (Udvikling med støtte)

• forsøgsprojekter digitalt

– Non- profit database system med redigeret

indeksering/struktur, der giver overblik og adgang til

relevante data, og som ejes af alle interessenter.

(Udvikling med støtte. )


2007

More magazines by this user
Similar magazines