Den moderne bæredygtige by

sbi.dk

Den moderne bæredygtige by

Den moderne bæredygtige by

Holger Bisgaard


Det bypolitiske initiativ - tidsplan

Debatfase Politikfase Handlingsfase

Fase 1 Fase 2

Fase 3

Oktober 2009 Oktober

2010

Debatoplæg

International

konference

Bypolitisk

redegørelse

Opfølgning på

redegørelse

Temamøder i

Rådet for

bæredygtig

byudvikling

Gennemgående temaer:

•Grøn by

•Blå by

•Sund by

•Tæt by

Konference i

samarbejde

med DAC

Folketinget

maj 2009

I forbindelse

med COP15

Parter:

•Kommuner

•Investorer/udviklingsselskaber

•fonde

•forsyningsselskaber


Det bypolitiske råd

- Willy Eliasen, fmd. for T&M i Egedal Kommune

- Jan Prokopek Jensen, borgmester i Sønderborg Kommune

- Lars Bendrup, arkitekt, arkitektfirmaet Transform

- Vibeke Grupe Larsen, arkitekt, CPH arkitektfirma

- Kolja Nielsen, arkitekt, tegnestuen Cebra

- Lene Dammand Lund, adm. direktør, SLA tegnestue

- Frederik Wiedemann, adm. direktør, ReD associates

- Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Dansk Byggeri

- Lars Aagaard, vicedirektør, Dansk Energi

- Lars Riemann, markedsdirektør, Rambøll

- Bente Andersen, udviklingsdirektør, Cowi


Bæredygtig planlægning

- Social

bæredygtighed

-Økonomisk

bæredygtighed

- Miljømæssig

bæredygtighed


Statens indsats i byerne

- Social bæredygtighed

Strategi mod ghettorisering

Flere ressourcestærke beboere i udsatte områder

Byfornyelse som boligsocial indsats

- Økonomisk bæredygtighed

Ophævelse af anlægsstoppet

Indsats for landsbyer


Vækst med omtanke - bæredygtighedsstrategi

- Levende, sunde og velfungerende

byområder

Kompakte byer med gode transportmuligheder

Mindsket trængsel

Bæredygtigt byliv

Tilgængelige natur- og fritidsområder

Bynær natur.

Social bæredygtig udvikling

Mindsket forurening


Øvrige bæredygtigheds tiltag

- Indsats for nedbringelse af CO 2 udslip

- Transportforliget

-Sundhedsplan

- Miljøzoner i byerne

Amagerbrogade, København


Den bæredygtige by er

Den sunde by

Den grønne by

Den blå by

Forskellige tætheder


Forskningsrapporter – til det bypolitiske råd

- Sund by rapport

Finn Kamper Jørgensen, Statens institut for folkesund, Syddansk Universitet

-Grøn by rapport

Marianne Rosenbak & Gertrud Jørgensen, Skov og Landskab, KU

- Blå by rapport

Marina Bergen Jensen & Ole Fryd, Skov og Landskab, KU

- Tæt by rapport

Jens Kvorning, Arkitektskolen i København

- Internationale eksempler

COWI


Den sunde by

Hvad er en sund by?

- Ren luft, rent vand, ren jord

og stilleområder

- Håndtering af spildevand og

affald

- Motion og bevægelse

- Møde- og aktivitetssteder

- Kan planlægningen bidrage til

sundere byer?


Den sunde by - eksempler

Cykelstier, Odense

Reventlowsgade, København


Den grønne by

Hvad er en grøn by?

- Giver livskvalitet

- Sænker temperaturen

- Kan optage vand

- Giver mulighed for

motion

- Hvordan bliver den tætte

by grøn?

Quai Branly Museum, Paris


Den grønne by – Temperaturstigning, Manchester

- Overfladetemperaturer på

nuværende tidspunkt og

sammenlignet med to

scenarier for 2080

2080s Low

1961-1990

2080s High


Den grønne by - eksempler

Acros Building, Fukuoka

Ankarparken. Malmö

Augustenborg


Den grønne by -nærhed til naturområder


Den blå by

- Hvad er en blå by?

Kvalitet i byen, flere

åbne vande

Rent grundvand og

vandbesparelser

Zürich

Hævede vandstande

og ekstrem regn

Hvordan håndterer vi

mere vand?

Västre hammen, Malmö


Den blå by – Klima, Vejle

- Klimatilpasning

- Klimaforebyggelse

Vandmodellen

Vejle by


Den blå by – Eksempler

Stryget, Silkeborg

Zürich

Kuala Lumpur


Forskellige tætheder– Hvor meget areal skal udlægges?

- ¾ af byarealet er fra

efter år 1945

- Byzonen er siden år 2000

udvidet med 10 %


Udvikling i arealanvendelse


Forskellige tætheder – Trængsel

Udfordring:

Trængsel og byvækst

12

10

8

%

6

4

2

0

0 2 4 6 8 9 10 12 13 15 17 18 20 22 24

Erhverv Ærinde Fritid Bolig-Arbejde

Fordeling af trafik over døgnet - 2007


Forskellige tætheder

Fordele:

Grøn

Sund

Blå?

CO2?

Åben by

Grøn

Sund

Blå

CO2?

Dragør

CO2 reduktion

Grøn?

Sund?

Blå?

Østerbro


Forskellige tætheder – Bytæthed ved stationer

Ringsted

Næstved

Tæthedsprocenter for 5 casebyer på

Sjælland

Ringsted

Næstved

Holbæk

Kalundborg

Slagelse

200 m

%

17,7

13,3

34,9

37,2

51,1

300 m

%

21,2

27,8

41,7

45,2

49,3

Holbæk

Kalundborg

Slagelse


Forskellige tætheder – Bystruktur

- Assens

- Hvad sker der i

kommuneplanlægningen,


Forskellige tætheder - Randers


Forskellige tætheder


Forskellige tætheder

Villakvarter, Horsens

Ældre provinsby, Ribe

Nyt tæt lav, Albertslund

Ældre storby, Århus


Det bypolitiske råds forslag:

- De 3 initiativer:

Inspiration og viden

Nye værktøjer og

lovgivning

Evaluering og forskning

Rådet i Silkeborg


Sammen skaber vi den moderne, bæredygtige by!

Marathon

Ribe

Helsingborg

Marché des Halles, Avignon

More magazines by this user
Similar magazines