Datablad 12

sbi.dk

Datablad 12

Fugtindhold v ægt %

25

Side 5 af 9

20

15

10

Kompakt, tæthed af facadebeklædning

Nord, bag v indspærre

1.9.05

1.12.05

2.3.06

1.6.06

31.8.06

30.11.06

1.3.07

31.5.07

30.8.07

29.11.07

28.2.08

29.5.08

28.8.08

27.11.08

26.2.09

28.5.09

Figur 7. Fugtindhold (vægt-%) bag vindspærre. Nordvendt facade. "Kompakte" elementer med forskellig

facadebeklædning. Element 11 (sort, klink), element 12 (grøn, en-på-to) og element 13 (blå, lodret panel),

200 mm fra elementets nederste kant.

Fugtindhold v ægt %

25

20

15

10

Kompakt, tæthed af facadebeklædning

Sy d, bag v indspærre

1.9.05

1.12.05

2.3.06

1.6.06

31.8.06

30.11.06

1.3.07

31.5.07

30.8.07

29.11.07

28.2.08

29.5.08

28.8.08

27.11.08

26.2.09

28.5.09

Figur 8. Fugtindhold (vægt-%) bag vindspærre. Sydvendt facade. "Kompakte" elementer med forskellig

facadebeklædning. Element 11 (sort, klink), element 12 (grøn, en-på-to) og element 13 (blå, lodret panel),

200 mm fra elementets nederste kant.

På nordsiden var fugtindholdet i facadebeklædningen højest i elementet

med den tætteste facadebeklædning (panel, nr. 13) og lavest i den med den

mest åbne beklædning (klink, nr. 11) (figur 5), men det målte fugtindhold i

element 13 var så højt, at man kunne tvivle på følerens pålidelighed. På

sydsiden var fugtindholdet gennemgående højest i elementet med en-på-to

beklædning (figur 6). På nordsiden var fugtindholdet bag vindspærren højest

i elementet med panel som beklædning, mens der ikke var forskel på sydsiden

(figur 7 og 8).

Fugtindholdet var lavere bag vindspærren end i facadebeklædningen og

lavere i sydvendte elementer end i nordvendte, især bag vindspærren. Generelt

var fugtindholdet ikke kritisk.

More magazines by this user
Similar magazines