Datablad 12

sbi.dk

Datablad 12

Fugtindhold v ægt %

25

Side 7 af 9

20

15

10

Facadebeklædning, én-på-to

Nord, bag v indspærre

1.9.05

1.12.05

2.3.06

1.6.06

31.8.06

30.11.06

1.3.07

31.5.07

30.8.07

29.11.07

28.2.08

29.5.08

28.8.08

27.11.08

26.2.09

28.5.09

Figur 11. Fugtindhold (vægt-%) bag vindspærre. Nordvendt facade. Én-på-to som facadebeklædning.

Element 5 (sort, uventileret), element 12 (pink, kompakt), 200 mm fra elementets nederste kant.

Fugtindhold v ægt %

25

20

15

10

Facadebeklædning én-på-to

Sy d, bag v indspærre

1.9.05

1.12.05

2.3.06

1.6.06

31.8.06

30.11.06

1.3.07

31.5.07

30.8.07

29.11.07

28.2.08

29.5.08

28.8.08

27.11.08

26.2.09

28.5.09

Figur 12. Fugtindhold (vægt-%) bag vindspærre. Sydvendt facade. Én-på-to som facadebeklædning.

Element 5 (sort, uventileret), element 12 (pink, kompakt), 200 mm fra elementets nederste kant.

På nordsiden var fugtindholdet i facadebeklædningen størst i det "kompakte"

element og gradvist stigende (figur 9), mens det på sydsiden var størst i det

uventilerede (figur 10). Bag vindspærren var fugtindholdet i begge tilfælde

størst i det uventilerede element. Fugtindholdet var lavere bag vindspærren

end i facadebeklædningen, især mod syd.

Skimmelsvampevækst

Figur 13 og 14 viser resultatet af beregninger af skimmelsvampeindekset

(M-index) i nord- og sydfacaden henhold til [2].

More magazines by this user
Similar magazines