Datablad 14

sbi.dk

Datablad 14

ag vindspærren nået på sydsiden, omvendt var perioden med en værdi

større end 12 vægt-% længere på nordsiden.

Side 4 af 7

Sammenligning af facadeelementer – type af vindspærre

I figur 6 og 7 sammenlignes fugtindholdet i facadebeklædningen i element

13 og 14 i den nord- og sydvendte facade. Tilsvarende sammenlignes fugtindholdet

bag vindspærren i figur 8 og 9. Hvor en gipsplade blev benyttet

som vindspærre i element 13, var det i element 14 en asfaltimprægneret

træfiberplade, som i forhold til gipspladen har en høj fugtkapacitet.

Fugtindhold v ægt %

25

20

15

10

Kompakt, ty pe af v indspærre

Nord i facadebeklædning

1.9.05

1.12.05

2.3.06

1.6.06

31.8.06

30.11.06

1.3.07

31.5.07

30.8.07

29.11.07

28.2.08

29.5.08

28.8.08

27.11.08

26.2.09

28.5.09

Figur 6. Fugtindhold (vægt-%) i facadebeklædning. Nordvendt facade. Kompakte elementer med lodret

panel og forskellig vindspærre. Element 13 (sort, gips) og element 14 (grøn, asfaltimprægneret træfiberplade),

200 mm fra elementets nederste kant.

Fugtindhold v ægt %

25

20

15

10

Kompakt, ty pe af v indspærre

Sy d, i facadebeklædning

1.9.05

1.12.05

2.3.06

1.6.06

31.8.06

30.11.06

1.3.07

31.5.07

30.8.07

29.11.07

28.2.08

29.5.08

28.8.08

27.11.08

26.2.09

28.5.09

Figur 7. Fugtindhold (vægt-%) i facadebeklædning. Sydvendt facade. Kompakte elementer med lodret

panel og forskellig vindspærre. Element 13 (sort, gips) og element 14 (grøn, asfaltimprægneret træfiberplade),

200 mm fra elementets nederste kant.

More magazines by this user
Similar magazines